Archív za 1987 rok

Strana 270

Zařízení k upínání osazených hřídelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239711

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pola Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínání, hřídelů, osazených, zařízení

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívsjí v tom, že není nutno v místě upínání opracovat v presných tolersncích, odstraní se přídavná opwace na opracování. snízí sa tím náklady na výrobu. Handhavost práce při upínání a vyjírsání hřídele se rovněž sníží.Príklad zařízení podle vynálazu je zndzorněn na přiloženem výkresu, kde obr. 1 znázorňuje zařízení v čelním ndrysněm pohledu v řezu s obr. 2 v řezu rovinou A-A.Zařízení k upínání osazených...

Způsob stohování ohebných plochých výrobků, zvláště tiskovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250241

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hänsch Egon

MPK: B65H 31/06

Značky: zařízení, způsobu, výrobků, ohebných, zvláště, způsob, plochých, tohoto, tiskovin, provádění, stohování

Text:

...obvod nosného kotouče 37. Na vnějších koncích paprsků 38 jsou Volně otočně uložený přítlačné kladky 39. Nosný kotouč 37, paprsky 38 a přítlačné kladky 39 tvoří přítlačné ústrojí stohovacího zařízení 3. Na spodním konci Vloženého hřídele 36 je proti nosnému kotouči 37 připevněno řetězové kolo 49,po němž běží hnací řetěz 41, který je V zá 250241běru s řetězovým kolem 42, připevněným s druhým řetězovým kolem 44 na hřídeli 43.Druhé řetězové...

Způsob analýzy aktivního chlóru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beránek Antonín, Vítek Josef, Farkaeová Marta, Polák Václav, Plzák Zbynik, Dolanský Jioí, Kavan Vít, Srovnal Jioí

MPK: G01N 31/22

Značky: způsob, analýzy, aktivního, chlóru

Text:

...1,0 3,0 a 5,0, 0,2 roztoku barvive s 2 m 1 roztoku chlornanu váPšnatého, připravenáho zředěním zásobního roztoku tak, aby byla vytvořena sada dvaceti roztoku o koncentrscích 1.10 do 1.10 som po jedné dasetině molu. Změna barvení v závislosti na použitá koncentraci byla graficky vyhodnocene podle změny času, za který se původní roztok odbarvil.Bylo pripravena 20 roztoku chlornsnu vápenatého o koncentraci od AO-I do 1.104 molJ po jedná...

Způsob detekce a stanovení aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kamochi Atsumi, Kaštyl František, Yasui Kazuomi, Willis Robert John, Tuma Otakar, Shiokawa Kozo, Giles David Peter, Reichel František

MPK: G01N 31/22

Značky: chlóru, stanovení, způsob, detekce, aktivního

Text:

...sktívního chloru provádí, je způsob analýzy podle tohoto vynálezu rychlejší a umožnuje provedení i nezaškolenou osobou.Byl připraven vodněacetonový roztok J-amíno-ó-dimethylamino-Q-metłwlfenazinu o koncentraci 5 mganl, zisobní vodný roztok chlornsnu vapenatáho o koncentraci I.l 02 moLl-i a tlumivé roztoky podle Brittona a Robinsona o koncentraci LIO-ĺ Inol.|ł o pH 1 až 5.Do temperovanć kyvety o délce hrany 10 mm bylo dávkováno při teplotě...

Způsob výroby derivátů ethandiimidamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250240

Dátum: 15.04.1987

Autori: Crenshaw Ronnie, Algieri Aldo

MPK: C07C 119/055

Značky: způsob, derivátů, výroby, ethandiimidamidu

Text:

...nezávisle na sobě atom vodíku nebo methyl a RÚ a R 7 znamenají líezávísle na sobě me R R 5R 1 a R 5 znamenají nezávisle na sobě atom vodíku nebo methyl aR a R 7 znamenají nezávisle na sobě methyl nebo ethyl neho tvoří s atomem dusíku, na nějž jsou vázány, piperidlnový kruh,jakož i solí, hydráty nebo solváty těchto sloučenin.Podle dosavadííího zjištění jsou najvýhodnějšími meziprodukty obecného vzorce II následující sloučeninythy nebo...

Způsob anslýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lillie Christian, Austel Volkhard, Kobinger Walter, Gustafsson Bill Benjamin Rudolf, Hauel Norbert, Saito Junichi, Hedberg Sven Anders, Lundgren Bo Torsten

MPK: G01N 31/22

Značky: chlóru, aktivního, anslýzy, způsob

Text:

...byla 5,2,ug.ml aktivního chloru ve vzorku.Bylo pripravena 20 roztoku chlornanu vapenatáho o koncentraci od 1.10 do 1.103 1101.1 po jedná desetinä. Do zkumavek bylo pipetovano po 2 ml hydrogenrtalanoveho tlumivého roztoku o koncentrci 1.10 mo 1.11 a pH I 3 a 5. Bylo doplněno 0,2 m 1 roztoku 1-(2-łwdroxynaftylazoFhenzent-sulfonanu sodného.Po přídavku 2 m 1 chlornanového roztoku byl na stopkách odečítán čas, a který nastala vizuálne...

Zařízení na ohýbání trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250239

Dátum: 15.04.1987

Autor: Molz Theodor

MPK: B21D 9/08

Značky: zařízení, ohýbání, trubek

Text:

...je zařízení opatřeno upínkami 46, uspořádanými nad páskovitým pružně tvarovatelným dílem 12 šablony. Každá upínka 46 je pomocí dvojice táhel 44 spojene s dvojici upínacích válců 5 G. Při naplnění upínacích válců 50 tlakovým olejem přenášĺ se tažné sila pomocí matic 52 na upínky 46. Při odlehčenĺ upínacích válců 50 odtlačí tlačné vinuté pružiny 54 upínku 4 MB směrem vzhůru.bla straně, odvrácené od trubky 14 se upínka 46 opírá o vrchní...

Způsob odstranění bublin ze skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239707

Dátum: 15.04.1987

Autori: Heider Joachim, Reiffen Manfred

MPK: C03B 5/225

Značky: bublin, odstranění, skloviny, způsob

Text:

...nedostatky odstraňuje způsob zamezení vzniku bublin ve sklovine v pracovní části kontinuální tavicí sklářske pece podle vynálezu. Podstata vynňlezu spoeívá v tom,že ee na sklovinu pred náberem působí čerpacím tlakem směrem vzhůru rovnobežne s okolní- mi stenami.Potom se ve vymezeněm prostoru odplyní a působí se na ni sacím tlakem v cirkulačním okruhu směrem dolů pět pred oblast pracovního neberu. Proudení skloviny v pracovní som pece tak...

Zařízení k přestavování mechanismů. zejména u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239706

Dátum: 15.04.1987

Autor: Traeger Klaus

MPK: B41F 13/24

Značky: tiskových, zařízení, strojů, zejména, přestavování, mechanismu

Text:

...Q, ve kterých jsou uchyceny zápsdky 1 a excentrické dorazy m. Na západkách 1 jsou umístěny dvouramenné páky Q. Na jedněch ramenech dvouramenmŕch pak 5 jsou uchyceny jedním koncem pružiny 2, které jsou druhými konci uchyceny na elektromagnetech |L.Druha ramena dvouramenrąých pák Q jsou uchycena na jádrech elektromagnetů L 1. Na hŕídelích la jsou také uchyceny ovládací páky jj spojené s pracovními táhly | 6 a brzdy u. Takto jsou uspořádány dvě...

Zařízení pro připevňování filtrů k cigaretám

Načítavanie...

Číslo patentu: 250238

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mettei Ricardo

MPK: A24C 5/47

Značky: zařízení, filtru, cigaretám, připevňování

Text:

...rovnoběžný s hřídeli 7, B, 9.Uvedený dutý válcový prvek 20 je na svých protilehlých stranách opatřen dvěma shodnými, v podstatě pravoúhlými ovinovacími deskami 22, 23 obloukového tvaru, na obr. 1 je první ovinovací deska 22 znázorněna nad a druhá ovinovací deska 23 pod dutým válcovým prvkem 2 U. ovinovací desky 22, 23 jsou vůči dutému válcovemu prvku Ztl uspořádaný tangenoialně a vydutými stranami směrem ven.Ve stavu znázorněném na obr. 1 se...

Zařízení k nakládání polotovarů a odebírání obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239705

Dátum: 15.04.1987

Autor: Brzoska Ekkehard

MPK: B23B 15/00

Značky: odebírání, nakládání, obrobků, polotovarů, zařízení

Text:

...při současně odebírdní obrobkd z vŕeten, na obr. 2, 3 jsou pracovní polohy zařízení v průběhu cyklu výměny součástí e ne obr. 4 je zndzorněno současné nalošení polotovarú do sklíčídel s hotových obrobkd do odvíděcího łlsbu.skladací a odehírací zařízení sestdva s dvouramennőho drzdku ,L otočná uloäenőho na hlavním čepu z ukotvenóm na frámě stroje. Na obou ramenech dvouramennőho driaku L jsou na ćepech 3 uspořadány dvoursmennő...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250237

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meyer Alfred, Sturm Elmar

MPK: A01N 43/653

Značky: fungicidní, prostředek, složky, výroby, účinné, způsob

Text:

...3 D C a 130 °C, popřípadě až do teploty varu rozpouštědla nebo směsi rozpouštědel.V případech, kdy ve vzorcl IV znamená symbol W hydroxylové skupiny, se provádí výhodne kondenzační reakce. Obě reakčni složky se zahřívají ve vhodněm rozpouštědle za varu pod zpětným chladičem.Přitom se zásadně používá rozpouštědel,které jsou vůči reakčním složkám inertní a s vodou tvoří üčelně azeotropní směs. Pro tento účel se hodí například aromatické...

Způsob selektivního hydrokrakování ropných vakuových destilátů nebo ropných zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239704

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ögren Sven Ove, Rämsby Sten Ingvar, Foster Thomas Vincent, Meyr Wilhelm, Jones Stanley Peter

MPK: C10G 45/50

Značky: ropných, vakuových, hydrokrakování, destilátů, selektivního, způsob, zbytků

Text:

...ještě aktivátory jako fluor 0,5 až 10 , fosfor 0,5 až 10 i, popříp.Selektivite ketalyzátoru spočíva především v amorfní struktura aluminosilikátového nosiče a jeho optimálním molárním poměru S 102 111203, jenž se pohybuje v rozmezí 0,01 až 3,5. Zvýšení hydrokrekovací aktivity se dosáhne kooprecipitecí kyselé krakovací složky s kovovou hydrogenační složkou.Dále pak vysoká aktivita e hydrokrakovací selektivita uvedeného ketalyzátoru...

Strojní rámová pila

Načítavanie...

Číslo patentu: 250236

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rautio Kauko

MPK: B27B 7/00

Značky: rámová, strojní

Text:

...rozřezávání kulatiny dostatečně krátka, takže pilové listy a oddělovací nože mohou v průběhu rozřezáváni kmene lépe sledovat jeho křivost.V dalším textu je zařízení podle vynálezu bllže popsáno na příkladném provedení a s odvolaním na priložené vyobrazení, která znázorňují obr. 1 ~ schéma strojní rámové pily podle vynálezu, s rozřezávanou kulattnou mezi noži a vedeními, při pohle 4du shora obr. 2 - jiná Varianta provedení strojní rámové...

Disperzní hmota s nízkým součinitelem difuze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239703

Dátum: 15.04.1987

Autori: De Paulis Tomas, Mazingarbe Fr, Esteve Soler José, Guerdoux Lionel, Hert Marius

MPK: C08L 3/08, C08L 33/10, C08L 33/06...

Značky: součinitelem, difuze, disperzní, hmota, nízkým

Text:

...ałuąmlibovołně pigmentovat organicWŘ/ml, anorganicwmi nebo konbinovanymi pígmenty. SAPředmětem vynúlesu je dieperoní hmota s nízkym součinitslem dífuse, obsahující pojivo na biel vodné dieperss akrylovych polymerd giąnerílní plníva o srnitoatí do 0,5 mm, tenzidy,odpiňovače, konsorvační čínldla, pigmenty a litlq usnadňující zpracování, vyznačená tím,le pojlvo tvoří vodnú disparee reektivního etylekrylátovćho kopolymeru o sulíně 40 až 60...

Způsob leštění skleněných předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250235

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sälzle Erich

MPK: C03C 15/02

Značky: sklenených, předmětů, způsob, leštění

Text:

...obsahují Vápnik, pak se v tomto případě nepřidá do lešticí lázně kyselina šťavelová, poněvadž štavelan vápe.natý je nerozptístný a vysrážel by se z láz 115.Avšak, jak již bylo výše uvedeuo, k dispozici jiné použitelná kyseliny. U draselných skel se obdobné nepoužije kyseliny Vinné vzhledem k možnému vzniku nesnadno rozpustného vinnanu draselného.ak již bylo výše uvedene, je předpokladem použitelnosti uvedených kyselín, aby tyto kyseliny byly...

Přestavitelné ložisko rejdového kola vozíku pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 239702

Dátum: 15.04.1987

Autori: Haas Armand, Anciilotti Francesco, He Marius, Notari Bruno

MPK: A61G 5/00

Značky: tělesně, rejdového, postižené, vozíků, ložisko, přestavitelné

Text:

...znázornený vozík v čelné poloze, kde velká kole jsou umístěna vzadu, obr. 2tentýž vozík, kde velká kola jsou míbtěna vpredu, obr. 3 značí schematicky znázornený vozík v nárysu, kde velká kola jsou umísttňna vzadu, obr. 4 tentýž vozík, kde velká kola jsou umístěns vpředu, obr. 5 znázorňuje Iełmmaticlq znázornená pouzdro pvavé z boku, obr. 6 pak totćž pouzdro pri pohledu ze strany upevňovacích prostředků, obr. 7 znázorňuje pouzdro levá...

Širokoúhlé optické zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250234

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kolocsai István

MPK: G03B 37/02, G01C 15/02, G02B 5/124...

Značky: širokoúhlé, zařízení, optické

Text:

...řezem prstencové čočky 1. K Základová desce 18 hranolu 17 hledáčku je připevněíí nástavec 21 hranolu a k čelní desce lil je připevněn nástavec 2 U hranolu. Oba nástavec 2 U, 21 maji tvar kvádru a zadní strana 22 hranolu 17 hledáčku svírá s jeho optickou oson úhel 45 °, přičemž zadní strana 22 je vytvořena jako zrcadlová plochá. Zadní stranou 22 hranolu 17 hledáčku je možno nahradit rovinné zrcadle. Na Spodní straně krycí desky 15,...

Vyvrtávací hlava na opracování přesných válcových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239701

Dátum: 15.04.1987

Autor: Forlani Orfeo

MPK: B23B 29/03

Značky: hlava, opracování, vyvrtávací, přesných, válcových, otvorů

Text:

...hlavy l, vytvarovaného s odstupněněho podle opraoovávaxxých ložiskovýoh otvoru L 2, vyčnívejí -jen částí nožových držáků 1 s tvrdokovovými nožovýui vyměnitelný plátky g, vsazeně do podćlně vybrouěerxych lůžek Q a ustavené pomocí seřizovacích elementů.Podélny tvar lůžka § prs založení a uatavení nožového držáku 1 je podrobněji znázorněnna obr. 2, včetně polohovacia a aeřiaovacicb prvků, to je opěrnćho iroubu u, odtlačovacího drouhu LL,...

Způsob čištění spalin obsahujících plynné škodlivé látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250233

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bechthold Horst, Mohn Ulrich

MPK: B01D 53/34

Značky: způsob, čištění, škodlivé, obsahujících, spalin, látky, plynné

Text:

...se podstatne sníží celkové náklady.Při postupu se pracuje vždy podle obsahu škodlivin ve spalinách, přičemž odpadá vždy větší nebo menší množství koncentrovanébo roztoku solí, sušených potom v rozstřikovací sušárně.Obzvláště, když se čistí spalíny s nepatrným podílem popílku a jiných prachovitých pevných látek, je výhodné, když se do rozstříkovací sušárny zavádí pouze nepatrný podíl spalín a zbylý podíl se přivádí do proudu spalín před...

Zařízení pro spojení alespoň jedné trubky s trubkovnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250232

Dátum: 15.04.1987

Autor: Villeval Denis

MPK: B21D 39/06

Značky: zařízení, spojení, jedné, alespoň, trubky, trubkovnicí

Text:

...a nákružků 21 těsnícího prvku 17 odpovídají V příslušné rovině různým trubkám 11 obr. 2.Trubka 11, odpovídající dvojici tvořené nákružkem 19 trubkovníce 15 a nákružkem 21 těsnlcího prvku 17 - obr. 7, je navlečena svým odpovídajícím koncom do nákružku 21 těsnicího prvku 17, který je sám nasazen do nakružku 19 trubkovnice 16.Trilbkovnice 11 je s výhodou deformována tak, že má alespoň jedno rozšíření 22 v sousedství nákružku 19 trubkovníce 16...

Hřebenáč

Načítavanie...

Číslo patentu: 250231

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gerhaher Franz, Gerhard Max

MPK: E04D 1/30

Značky: hřebenáč

Text:

...3 b je podélný řez třemi vzájemně se překrývajícími hřebenáči a na obr. 4 je přičný řez překrývajícími se konci dvou sousedních hřebenačů, kde v pravé polovině je vyznačen průřez větracího otvoru podle dosud známeho provedení hřebenâčů a v levé polovině je vyznačeno zvětšení větracího průřezu u hřebenače podle vynálezu.Oblast vzájemného překrytí dvou sousednich hřebenáčů 1, 2 je patrna z obr. 1 a 2. První hřebenáč 1 vytváří mezi vnější...

Zařízení k perforování tyčovitých předmětů, zejména filtrových cigaret, laserovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250230

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

MPK: A24D 3/02

Značky: cigaret, paprskem, tyčovitých, laserovým, perforování, zařízení, filtrových, zejména, předmětů

Text:

...vysvětleny. Laserový svazek 55 vychází z laserového generátoru 5, který je umístěn u konce hřídele 52 nesoucĺho ozubené kolo 53. -Laserovýsvazek 55 je vyohylováií do axialního výre zu 54 ven z hřídele 52 pomocí dvou reflektorü 57, 58, které leží v ose trubkového hřídele 52. Reflektor 57, na který dopadá laserový svazek 55 nejdřív, je tvořen polopropustným zrcadlem. Toto zrcadlo rozděluje laserový svazek E 55 na dva dílčí svazky 53, 69,...

Způsob výroby 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250229

Dátum: 15.04.1987

Autori: Algieri Aldo, Crenshaw Ronnie

MPK: C07D 285/10

Značky: způsob, výroby, derivátů, 3,4-diamino-1,2,5-thiadiazolových

Text:

...organickém rozpouštědle, s výhodou ve směsivodíku substituentem A je s výhodou. substituovaná fenylová skupina, substituovaný furylový zbytek nebo substituovaný thíenyiový zbytek, s výhodou substituovaný fenylový zbytek. Substituentem Z je s výhodou atom síry nebo atom kysliku a v případě, že A znamená substituovaný fenylový zbytek,znamená Z s výhodou atom kyslíku. Výhodným významem pro m. je 0 nebo 1 a pro n je 2 nebo 3, v případě, že...

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 250228

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oexler Rudolf

MPK: D01H 7/882

Značky: příze, předení, rotor, koncem, otevřeným, spřádací

Text:

...rotorovém dříku 29 resp. středicím úseku 2 pomocí neznázorněxíého svěracího šroubu, nebo je na něm nalisován, nebo podobně. opěrný kroužek 3 tedy obepíná středící úsek na způsob prstence.Na konci středicího úseku 2, nacházejícího se ve vnitřku 12 rotoru, je uspořádán upínací kotouč 4, který v důsledku svého předpětí přitlačuje spřádací rotor 1 proti opěrnému nákružku 3. ak je v obr. 1 znázorněno čárkovaně, nasazuje se upínací kotouč 4 na konec...

Zkušební systém ke stanovení látek v tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 250227

Dátum: 15.04.1987

Autori: Helger Roland, Limbach Berthold

MPK: G01N 31/22

Značky: tekutinách, stanovení, látek, zkušební, systém

Text:

...1199.5 1.4.2.1. 1.1.2.3 11.99.16 1.1.2.2Enzymový systém reagující s NAD může také obsahovat tetrazoliovou sůl a systém přenášející elektrony, např. diaforázu.Popsané enzymy reagují zpravidla se stanovovanou látkou přímo. je však také možné spojit enzymový systém podle vynálezu s jednou nebo více předešlými enzymatickými reakcemi. ako příklad se může uvést následující reakční systémhpäza triglycerid -~-. glycerin glycerokináza glycerin -~...

Zařízení pro zásobování pěchovacích strojů pěchovací koksovny uhlím

Načítavanie...

Číslo patentu: 250226

Dátum: 15.04.1987

Autori: Killich Hans-jürgen, Liebrock Kurt

MPK: C10B 45/02, B65G 47/34

Značky: pěchovací, zásobování, koksovny, strojů, zařízení, pěchovacích, uhlím

Text:

...V zásadě je však také možné vytvořit na jednom hlavním dopravním pásu více předávacích stanic, které jsou přiřazeny k jednotlívým pěchovacím strojům.jako předávací stanice je výhodné použít smyčkové vozíky. Lze však obecně použít i jiná vhodná předávací zařízení, například shrnovače uspořádané nad hlavním dopravním pásem.vynález je dále objasněn na příkladu jeho provedení, který je popsán na základě připojených výkresů, které znázorňují- obr....

Zařízení pro spojování dvou z nejméně tří stanic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250225

Dátum: 15.04.1987

Autor: Reist Walter

MPK: B65G 35/00

Značky: nejméně, spojování, zařízení, tří, stanic

Text:

...podélnou štěrbinou v petrubním vedením 5 a rsouží pro vytváření spojení mezi přenášecím prvikem l a mezi jednou z cílový-ch stanic 2, 3, případně 4. Na konci, který je protilehlý ke spojovacímu ústrojí 16, je přenášecí prvek 12 trvale spojen s hlavní stanici 1.Dále je upraveno blíže neznázornenfě ovládání pohonu, ktere je Vytvořeno tak. že pohon 13 může přesouvat článkový řetěz 6 s kulovými klouby mezi různými polohami,v nichž je...

Způsob plynotěsného spojení trubek a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250224

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lenze Friedrich, Jedamzik Erwin

MPK: E21B 17/042, F16L 15/04

Značky: způsob, zařízení, spojení, trubek, plynotěsného, způsobu, provádění

Text:

...Nasazení těsnícího kroužku z polytetraľluoretylénu je snadné,přestože těsnicí kroužek z této látky je za běžných teplot nepružný. Těsnící tlaky me 250224zi těsnicím kroužkem .a trubkami jsou vysoké.Příklad praktického provedení vynálezu je uveden na pripojených výkresech, kde na obr. l je znázorněno spojeni v podélněm řezu a na obr. 2 pak řez těsnicim kroužkem z polytetrafluoretylénu.Plynotěsne spojeni trubek je tvořeno hrdlovým dílem 2 a...

Způsob odebírání plochýh předmětů, zejména tiskovin navinutých na navíjecím jádru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250223

Dátum: 15.04.1987

Autor: Meier Jacques

MPK: B65H 5/24

Značky: navíjecím, plochýh, navinutých, předmětů, zařízení, odebírání, tohoto, provádění, tiskovin, zejména, způsobu, způsob, jádru

Text:

...navíjecí jádro i začne otáčet ve směru šípkyzejí přes kolébkový dopravník 23 k místu rozvětvení 2 G, kde se od sebe oddělují.Pírvní útvar 11, který odpovídá první přední skupině 21 proudu přednxětů, přivá-děných. do navijecí stanice 15 podle obr. 3 a 4, se odvádí pomocí dopravních pásů 29, 30 přímo ve smeru šípky C. Přitom tvoří přehnutê hrany 14 a odváděííých tiskovin 11 zase přední hrany. jak tomu bylo u útvaru přiváděného do navíjecí...

Způsob uskladňování plochých předmětů, zejména tiskovin, přiváděných spojitě, obzvláště v šupinovitě se překrývajícím proudu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250222

Dátum: 15.04.1987

Autor: Meier Jacques

MPK: B65H 39/06

Značky: uskladňování, šupinovitě, spojité, přiváděných, způsobu, zejména, plochých, předmětů, proudu, tohoto, obzvláště, způsob, provádění, zařízení, překrývajícím, tiskovin

Text:

...kolem hřidele 22 a a přitlačovaný na navíjecí jádro 7 případně na svitek 28, který na. něm vzniká, přítlačným mechanismem 23, obsahujícím rovněž pružinový akumulátor.Navíjecí stanice 1 pracuje takto Tiskoviny 24, určené k navinutí na navíjecí jadro 7 a přicházející v šupinuovitě se překrývajícím útvaru, jsou vedený přivàuděčem 10 k výhybce 11. Výhybkavll vede první přední skupinu 25 tiskovin 24 k první větvi 12přívodu 2, jaak ukazuje obr....

Příchytka pro připevňování předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250221

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dubost Dominique

MPK: F16B 37/04

Značky: připevňování, príchytka, předmětů

Text:

...jsou jako v předchozím provedení diametrálně protilehlé a vytvorené v obvodu závitovanéh-o otvoru 15 matice 11 tak,že se do něj otevírají.Ramena 14 tvoří ramena útvaru ve tvaru písmeno U, jehož voĺné konce 25 jsou spojeny pevně s destičkou 16. Ramena 14, potiél nichž se může posouvat matice 11, kro mč toho jsou každé opatřeno osazením 17, tlovolujicím zadržování matice 11.ak je dobře patrné z obr. 3, je každé rameno 14 mezi osazením 17 a...

Prostředky pro vymezování vůle v ovládací jednotce listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250220

Dátum: 15.04.1987

Autor: Epis Olivo

MPK: D03C 1/00

Značky: listovky, vůle, jednotce, prostředky, tkacího, ovládací, vymezování, stroje

Text:

...pro vykonávání kývavých pohybů kolem svých os. Tyto osy sledují drahy ve tvaru kruhovývch oblouků c.Tažné platiny 1 U jsou spouštěny pomocí stahovacích destiček 16, které zajištují odpojení tažných platin 10 od nepohyblivých nožů 14 a usnadñují jejich záběr s pohyblivýmí noži 15.Pohyby balančních pák 11 směrem ven jsou omezovány pevnými dorazovýmí lištamí 17 a směrem dovnitř pohyblivými dorazovýmí lištami 18 (obr. 2. V důsledku složitých,...

Ovládací ústrojí nožů a tažných platin listovky tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250219

Dátum: 15.04.1987

Autor: Epis Olivo

MPK: D03C 1/00

Značky: ústrojí, nožů, platin, listovky, ovládací, stroje, tkacího, tažných

Text:

...upravený pro záběr s tažnými .platinami 10 podle povelů čtecí jednotky A. Tažné platiný 1 U jsou v záběru s nepohyblivými noži 14 a s pohyblivými noži 15 pro ovládání balančních pánk 11. K záběru s nepohyblivými noži 14 dochází tehdy, když svislé zvedací tyče 5 zvednou tažné platiný 1 D pomocí zvedacích nožů 9. K záběru s pohyblivými noži 15 dochází tehdy, jestliže svislé zvedací tyče 5 nepůsobí silou a tažné platiný 10.Nepohyblívê nože 14...

Způsob čištění kouřových plynů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250218

Dátum: 15.04.1987

Autor: Andersson Finn

MPK: B01D 53/34

Značky: čištění, způsob, provádění, způsobu, zařízení, tohoto, plynů, kouřových

Text:

...jak již bylo uvedeno, se nejprve čistí od pevných složek. jako je například popílek. Toto čištění se může tprovádět mnoha různými postupy, například pomocí »odlučovačů .k oddělování častíc, které mají formu multicyklóííu nebo filtrů. V případě zpracování plynů, které pocházejí ze spalování topného oleje, se jednotka na oddělování častíc může nahradit emulgačníín zařízením umístěným před olejovým hořákem. V tomto emulgačním zařízení se voda...

Vodná suspenze uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250217

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferrini Francesco, Gabrielli Gabriella, Baglioni Piero, Carniani Enrico, Ferroni Enzo

MPK: C10L 9/00

Značky: vodná, suspenze, uhlí

Text:

...uhlí podle vynálezu, bylo překvapivě zjištěno, že rmůže být jakěhokoli druhu, jako je normální čistá voda nebo demineralizovaná voda nebo dokonce slaná voda obsahující až 40 g nebo více rozpuštěných solí na litr a zejména mořská voda.Způsob .pro přípravu suspenze uhlí podle předloženého vynálezu obsahuje následující podstatné stupně1. Rozínělñování uhlí do dvou- velikostníchskupin, přičemž toto rozměliíování se provádí bud za sucha, nebo za...

Zařízení pro litografii nebo hlubotisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 250216

Dátum: 15.04.1987

Autor: Matsumoto Katsutoshi

MPK: B41F 3/28

Značky: hlubotisk, zařízení, litografii

Text:

...Na Vnějším obvodu tlakověho válce 13 je ovinut potah 27 a vnější průměr tlakovéh-o válce 13 spolu s potahem 27 je V tomto provedení roven právě polovině průměru formového valce 11 opatřeneho všemi .příslušnými tiskovými deskami. Převodové pomery převodů pro pohon formového válce 11 a tlakového válce 13 jsou volený tak, že tlakový válec 13 má dvojnásobný počet otáček formového válce 11. Formový valec 11 a tlakový valec 13 mohou být...

Způsob kalcinace surovinové moučky zejména pro výrobu cementu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250215

Dátum: 15.04.1987

Autor: Krennbauer Franz

MPK: C04B 7/43, F27D 13/00

Značky: kalcinace, zařízení, způsob, surovinové, provádění, moučky, cementů, výrobu, zejména

Text:

...4, 5 teploty upraveny cyklonové výměníkové jednotky 4 a, 4 h, případně 5 a,5 h, 5 c, do nichž se přiváwdí dílči proudy Ba,6 h surovínové moučky, přičemž oba tyto dílčí proudy Ba, Bb se před vstupem do první kalcinační jednotky ve směru proudu surovinově »moučky sp-ojují ve společný proud B sur-ovínové moučky. Ve výměníkové první kal-cinační jednotce 1 pripojené na potrubí 7 spalín válcově rotační pece 3, do kte-réžto výměnírk-ově první...

Způsob současné výroby topného plynu a procesního tepla z uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250214

Dátum: 15.04.1987

Autori: Daradimos Georg, Plass Ludolf, Hirsch Martin, Beisswenger Hans Ing, Serbent Harry

MPK: C10J 3/54

Značky: materiálů, způsob, uhlíkatých, plynů, současné, výroby, tepla, procesního, topného

Text:

...a plynová voda.Pod pojmem procesní teplo se rozumĺ tepelné nosné médium, jehož obsah energie se může různým způsobem využívat .při provádění způsuobu. Může se přitom jednat o plyn pro zahřívaní, nebo - pokud se jedná o kyslíkatý plyn pro provoz ~s~palovaoí~ch zařízení různých druhů. Obzvlaště výhodná je výíroba městské pary neho přehřáté pary - rovněž k zahřívání, popřípadě vyhřívání například reaktorů -~ nebo k pohonu elektrických...

Mlecí zařízení na mletí obilí a podobných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250213

Dátum: 15.04.1987

Autor: Roszmann István

MPK: B02C 9/00

Značky: podobných, mletí, mlecí, obilí, produktů, zařízení

Text:

...ozubených kol 15 jark na poháněný pevný mlecí valec 19, tak i na poháněný výkyvný valec 11, přičemž všalk se výkyvný valec 11, uložený na výlkyvném ramení 12, nachází ve vysunuté poloze. Přítom se podávaní válce 9 neotáčejí .a zůstávají v klí-du. Přivede-lí se melivo do mlecího zařízení, potencíometr 20 se vychyluje. Při předem určené a ve spínací skříní 59 nastavené poloze potenciometruu 2 l se dostanou jak elektromagnetické spojka 38, tak i...