Archív za 1987 rok

Strana 269

Způsob výroby kyseliny fumarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250260

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klimšová Eva, Hradil Jiří

MPK: C07C 57/15, C07C 51/353

Značky: výroby, kyseliny, fumarové, způsob

Text:

...násady jsou tedy tvořeny maleinanhydridem, matečnými louhy a promývzicími vodami z předchozí operace, doplnění o úbytek kyseliny chlorovodíkové, Při opakovaném použití inatečnych louhů spolu s promývacími vodami se se dosáhne 90 až 95 0/0 hmot. výtěžnosti, přičemž recykláž není ničím omezena a nemá vliv na kvalitu produktu.Způsob výroby kyseliny fumarové podle vynálezu zvyšuje výtěžnost reakce, snižuje euergetickou náročnost, pracnost...

Zařízení k najíždění fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 239732

Dátum: 15.04.1987

Autor: Gabaš Ivan

MPK: F23C 11/02

Značky: zařízení, ohniště, fluidního, najíždění

Text:

...31, do které je na levá straně zaústěn hořák 13 na ušlechtilć palivo, jehož plamen horí v plamenci E, ktorý se skládá z jednotlivých přesazemłch kroužků n. Kolem plemence gą je vytvořena mezístěna Q pro vedení mísicího vzduchu.Spalovací vzduch pro hořák 13 je dodáván pŕívodníu potrubím 11 s klspkou à spslovecího vzduchu, ktoré je odbočeno od hlavního vzduchového potrubí u, ve kterém je za odbočkou pžýívodního potrubí u, vestsvěns uzevírací...

Zařízení pro plazmový předehřev pánve a mimopecní rafinaci tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250259

Dátum: 15.04.1987

Autori: Terlecký Jiří, Brábník Josef, Dembovský Vladimír, Motloch Zdeněk

MPK: B22D 1/00

Značky: pánve, oceli, předehřev, rafinaci, mimopecní, plazmový, zařízení, tekuté

Text:

...C plynové hořáky, vykazuje ohřev paprsky superponovaného elektrického oblouku vyšší účinnost přenosu tepla V důsledku zvýšení podílu radiační složky přenosu tepla z plazmových paprsků o teplotách řadu 105 až 101 °C. Oproti předehřevupánví elektrickým obloukem umožňuje plazmový předehřev přesnějšl nasměrování a přesnější řízení toku tepla na vyzdívkil pánve. Plazmový příhřev taveniny umožňuje oproti indukčnímu ohřevu i příhřev strusky a...

Suspenze pro jemné broušení povrchů optických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239731

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lánský Boris, Brokl Zdenik, Nepomucký Bedoich

MPK: C09G 1/02

Značky: suspenze, povrchu, broušení, optických, jemné, materiálů

Text:

...velmi kvalitního povrchu a vysokou geometrickou přesností.Safírová destička o průměru 52 um a tlouěíce 0,6 mm hrubé obroušená vázanýn diamantovým zrnem 40/36 byla broušena horkarbidem o zrnitosti 7/5 (č. 1 000) ve vodné suspenzi sestávajíci z 10 obj. dílů steerátu sodnáho, 0,1 obj. dílu drasalného mýdlo, 1 oba. dilu rozpustného škrobu, 0,2 obj. dílu vaječného žloutku a 35 cbj. dilů buraiva na litinováu kotoučí při recirkulaci suspenze a...

Zařízení k plnění útku do zanašečů víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250258

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slezák Adolf, Suchánek Bořivoj, Tenora Pavel

MPK: D03D 47/26

Značky: útku, tkacího, zanašečů, stroje, víceprošlupního, zařízení, plnění

Text:

...element koná plynulý kývavý pohyb.Na priložených výkresech je zobrazeno zařízení podle vynálezu, kde znázorňuje obr. l zařízení k plnění ütku do zanašečü v půdorysu a obr. 2 zařízení k plnění útku do zanášečü v řezu.Zařízení podle vynálezu je umístěno V obloucích oválného transportu zanášečů 1,nesených řetězem z na neznázorněněm víceprošlupním tkacím stroji. Řetěz 2 je v obloucích nesen na řetězovém kole 3, otočně uloženém na hřídeli 4. Na...

Způsob přípravy cytosinu a jeho derivátů značených uhlíkem .sup.14.n.C

Načítavanie...

Číslo patentu: 239730

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrneioík Josef, Pomykal Bohuš

MPK: G21G 5/00, C07D 239/47

Značky: cytosinu, značených, způsob, uhlíkem, přípravy, sup.14.n.c, derivátů

Text:

...chromatografií nebo metodou HPLG. Radiochemická čistota je vyšší než 98 5,což je důležité pro další aplikace.Využití postupu podle vynálezu umožnuje pripraviť. ĽZ-HCJ cytosin, Zpłñ-Mťlícytosin. U-Mcjcytosin, 11140 j-methyl-cytosin a další deriváty o vysokých molových aktivitách(nad 1,85 GBq na miliatom HC) s vysokým chemickým e radiochemickým výtěžkem.Radiochemická čistota zíakartého cytosinu i jeho derivátů značených redioisotopem HC je...

Vyhodnocovací obvod magnetického modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250257

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ripka Pavel

MPK: G01R 33/04

Značky: obvod, modulátoru, vyhodnocovací, magnetického

Text:

...22. Mezi investujícím vstupem prvního operačního zesilovače 21 a jeho výstupem je zapojena paralelní kombinace integračního kondenzátoru 24 a druhého odporu 23, který zabraňuje zahlcení integrátoru 2 ofsetem prvního operačního zesilovače 21.Výstup prvního operačního zesilovače 21,tedy výstup integrátoru 2, je připojen na vstup převodníku 3, který je v tomto případě tvořen detektorem 31 kladné špičky,detektorem 40 záporné špičky a rozdílovým...

Zařízení pro upevnění vývodů miniaturních vinutých sestav k pájecím kolíkům

Načítavanie...

Číslo patentu: 239729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skalický Antonín, Veselý Miroslav

MPK: H01R 4/48, H01R 4/28

Značky: miniaturních, sestav, upevnění, zařízení, vývodu, pájecím, vinutých, kolíkům

Text:

...vedivéhomateriálu, přičemž pćjocí kolík je pevné uložen v pouzdru z nevodivého materiálu. Pouzdra je obvykle nosičem magnetického jadra, opatřeného navinutoucívkou.Zařízení pro upevnění vývodů vinutých sestav k pćjecím kolíkům nebo k pájecím äpičkám podle vynálezu unožňuje jednoduchým způsobem dosehovat potrebného primárního zajištěnívývodů vinutých sestav, zvliětě v podmínkách s minimálními proatorovými možnostmi přiPotrebný čas k dosežení...

Způsob výroby tyčí a trubek z hliníkového bronzu s jemnozrnnou rovnoměrnou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250256

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klofáč Josef

MPK: B22D 11/22, B22D 21/04

Značky: způsob, trubek, jemnozrnnou, strukturou, bronzu, rovnoměrnou, výroby, tyčí, hliníkového

Text:

...Odlítek se kalí tím,že délka krystalízátoru a následné sekundarní chlazení, napr. vodou nebo vzduchem,je voleno tak, aby bylo dosaženo ochlazovací rychlosti od 10 do 45 °C . 3-1. Změnou ochlazovací rychlosti lze regulovat fázové složení litiny i její mechanické vlastnosti,pokud by měla být použlta v zakalenéní nebo částečně zakaleném stavu. Toto řešení přlspíva k intenzívnějšímu odvoclu tepla na mezifázovém rozhraní a tím i k tvorbě...

Samomazný kulový kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 239728

Dátum: 15.04.1987

Autor: Neubauerová Marie

MPK: F16C 11/08

Značky: samomazný, kloub, kulový

Text:

...teflonováho pouzdraTeflonové pouzdro je možné v otvoru v součástí axiálně zajistit axiálními kroužłw. Kulový kloub je konstrukčně i výrobné nenáročný, spolehlivý v běžněm i vakuovém prostředí a plně zajiäĺuje otočné, neklápěcí a samomazné spojení obou součástí bez vůle.Dáva navíc možnost užít levných eěriově vyrěběných kullčekkterá zvlěšĺ při využití třmenu ke spojení součástí není nutná dále opracověvat. Spojení je lehce...

Solární koncentrační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250255

Dátum: 15.04.1987

Autori: Síba Milan, Lejček Vladimír, Šnek Jaroslav

MPK: F24J 2/08

Značky: zařízení, solární, koncentrační

Text:

...půdorysu sestavení čoček a sběrný prvek jako tepelný spotrebič s měděnýml trubičkami. Na obr. 4 je znázorněn půdorysně schematicky detail sestavení čoček s tepelným spotřebičem dutým diskem. Na obr. 5 je znázorněn schematicky půdorys detailu sestavení čoček s tepelným spotřebičem prstencovou sluneční pecí. solární koncentnační čočkové zařízení, např. pjoldĺe noíbr. 3,je znázorněno s kapalinovými spojnými čočkarmi 1, 3, 14 o průměru min....

Sklopná podnožka vozíku pro tělesně postižené

Načítavanie...

Číslo patentu: 239727

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krátký Bohumil, Hájek Karel, Hradecká Jaromíra, Klaban Jioí

MPK: A61G 5/00

Značky: podnožka, postižené, tělesně, vozíků, sklopná

Text:

...i inveetičněnenáročná.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na pripojených výkresoch, kde obr. 1 značí schematicky znázorněnou sklopnou podnožku vozíku pro täloeně postiäeně v základní poloze,obr. 2 tutóž podnołku zvednutcu do obecné polohy, obr. 3 achemetioky znánornöný nosník v nárysu a řezu, obr. 4 tentýž nosník v bokorysu, obr. 5 pouzdro v řezu a obr. 6 totáž pouzdro v pohledu se shore.Sklopné podnožke vozíku pro tälesuä postižená...

Momentový utahovák

Načítavanie...

Číslo patentu: 250254

Dátum: 15.04.1987

Autor: Morávek Pavel

MPK: B25B 23/14

Značky: uťahovák, momentový

Text:

...z obr. 2 e na. obr. s podelný řez přítlačným tělískem.Momentový utahovák podle vynálezu sestává z pouzdra 2 Liložeiíého prostřednictvím zvávitového spoje v. dutém nos-nem teleso 3. V podélné ose pouzdra 2 je otočné upraven hřidel 12 opatřený na jednom svém konci pracovním záběrovým elementem a na druhém konci objímkou 5, mezi níž a pouzdrem 2 je upraven pružný element 1. Objímka 5 má tvar příruby, která je na svém obvode opatřena zářezem 4 a...

Otočná hydraulická upínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239726

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stolaoík Jioí, Vanik František

MPK: B23Q 3/08

Značky: otočná, hydraulická, upínka

Text:

...v náryenám řazu a na obr. 2 je v püdorysném pohledu.Upínka seatává se základním těleae ,L uzavřenéhovíkem g, ve kterém je upevněn öep 1 s příčkou 21. V čelní stěně základního tělesa je Vytvořeno vedení i pístní tyče i. Ve výsuvném válcí á je uložen píst 1, uzavřený pratancovým víkem 8 a vodící přírubou 2.Píatní tyč 2 je točně uložena v pístu 1 a prstencovém víku g. V ćelním vybrání 1 L pístu 1 jsou uloženy dvě pŕepážlw m, která jsou...

Forma pro výrobu drobných odlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250253

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hendrych Jiří, Novák Karel

MPK: B22C 9/02, B22C 9/20

Značky: drobných, forma, výrobu, odlitků

Text:

...skorepinovýct desek.Hlavní výhoda formy pro výrobu drobných odlitků podle vynálezu spočívá v tom, že obě strany ploché skorepinove desky maji odlitkové dutiny, z nichž jedna plocha tvoří rnb a opačná plocha lic formy, ktere je pak možno skládat do potrebne vrstvy vhodné pro üdléVánĺ, aniž by bylo nutné jednotlivé skorepinové desky obalovat jinou slévárenskou směsi. Tim je Limožněna několikerá návratnost skorepinove směsi po její vhodné...

Způsob přípravy 4, 4´-diamino-1, 1´ dianthrimidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239725

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kepka Jioí, Bílek Jioí, Eerný Jioí

MPK: C07C 97/26, C09B 1/50

Značky: způsob, přípravy, 4´-diamino-1, dianthrimidu

Text:

...a dalších oligosacharídů lze též připravit kyselou nebo enzymatickou hydrolýsou škrobu nebo látek škrcb obsahujících, Jako jsou například různé druhy mcuky, kde může být s výhodou použite mouka nevyhovující pro potravinářské nebo krmné účely.Kyselou nydrolysou izolovanáho škrobu nebo škrobu obsaženého v moucs vzniká směs monosacharidů, disacharidů a dalších oligosacharidů, obsahující převážně -glikosu, maltosu, 3 V 239725isomaltosu,...

Způsob termické likvidace plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250252

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10K 1/04, C02F 11/18, C10L 1/32...

Značky: kondenzátu, termické, likvidace, způsob, plynového

Text:

...látek, např. 20 až 90 g dehtu v jednom litru plynového koudenzätu, spaluje v ohništi s přídavným palivom v poměru nejméně 4,5 M tepelné energie v přídavném pallvu na 1 kg plynového kondenzátu.Výhody způsobu podle vynálezu tkví V tom, že není třeba recirkulovat veliké množství tenolove vody, odpadne nutnost výstav~ by zařízení pro redukci tlaku přehř-áté tenolové vody a její separaci od neodpařené vody jako u patentu NSR č. 2 863 989 a čs. AO...

Vrstvený textilní plošný prostorově tvarovatelný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 239724

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žaloudík Petr, Petrášek Josef, Petržela Jan

MPK: D04H 13/00

Značky: plošný, tvarovateľný, textilní, vrstvený, prostorové, materiál

Text:

...főlií 1 twařící jeden vnější povrch izolečního materiálu. K druhému vlákennému útvaru je z vnější strany-připojena samolepící vrstva 2 a druhý povrch izolačního materiálu tvoří separační papír Q.Na obr. 3 je znázorněn izolační materiál sestávající z lehěeného objemného vlákenného útvaru L ve formě propletu, k jehož jedné straně je přilepena vlákenná vrstva 3 ve formě propletu a na její vnější straně děrovaná kovová főlie J. Ke druhé straně...

Zařízení pro jištění kombinovaného zemědělského nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239723

Dátum: 15.04.1987

Autori: Legeza Vasil, Venhoda Emil, Gheorghiu Mihnea

MPK: A01B 61/04

Značky: nářadí, zařízení, zemědělského, kombinovaného, jištění

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že nakloubené do rámu prodloužené rameno s posuvným držákem doplňujícího pracovního nářadí apvužirw je uchyceno k hor-ní části základním pracovního nářadí, přičemž druhý konec pružiny je uchycen k opěře rámu.Příklad zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkreau, který znázorňuje boční pohled na zařízení.K základním pracovnímu nářadí L je uchyceno prodloužené rameno 2, která je nakloubenó...

Zapojení topné instalace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250251

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesař Jaroslav, Houšť Karel, Soukup Antonín, Konečný Jaroslav, Kadleček Jaroslav

MPK: F24D 3/08, F24D 11/00

Značky: instalace, zapojení, topné

Text:

...směšovače 4 a druhá větev je představována přívodním potrubím 16, které je zapojeno na prvý vstup 13.1 třícestného směšovače 13. Čtyřcestný směšovač 4 je pak svým druhým vstupom 4.2 zapojen ke společnému vratnému vedení 8 od otápěcíoh těles 7, svým prvým výstupem 4.3 na společné vstupní vedení 6 k otápěcím tělesům 7 a druhým výstupem 4.4 jednak přes vedení lll na druhý vstup 13.2 třícestného směšovače 13 a jednak na jeho spojku 11 s hlavním...

Způsob částečně protiproudé regenerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 239722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petržela Jan, Plíva Jioí, Pokorný Oldoich, Kopecký Ivan

MPK: C02F 1/42

Značky: protiproudé, regenerace, částečně, způsob

Text:

...ionexu, kdy upravovaná kspalins protékň nejprve shora dolů dolní vrstvou ionexu a pak shora dolů horní vrstvou ionexu.Podstata vynálezu spočívá v tom, že regenerační činidlo se vede najprve zdola nahoru horní vrstvou ionexu a odpadem z horní vrstvy ionexu se regeneruje shora dolů dolní vrstva ionexu.Výhodou způsobu podle vynálezu je především skutečnost, že se slučují výhody protiproudć regenerace, tj. nízká spotřeba regenerantu a vysoká...

Těsnicí tmel na bázi syntetických pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239721

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kršoák František, Madron František

MPK: C09K 3/10

Značky: bázi, těsnicí, pryskyřic, syntetických

Text:

...rostlinné oleje, kumaronindenové tekuté pryskyrice, nizkomolekulárni polymery a pryskyrice ziskané destilaci a rafineci ropy a uhli), antioxidonty a antiozonanty (napr. fenylbetanaftylamin spod-J., vulkenizečni činidle, urychloveče vulkenizace a nizkomolekulárni organickú rozpouštědla.Jak je zrejmé z uvedeného výčtu složek, jsou taková tmely opět náročné na výrobu,s jejich aplikaci jsou tedy spojeny určité potiže, nebot obsahuji látky...

Způsob výroby N-acyl-L-prolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250250

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nyikos Ibolya, Reiter József, Vágó Pál

MPK: C07D 207/16

Značky: derivátů, n-acyl-l-prolinových, výroby, způsob

Text:

...se přidá trochu vody. Směs se naočkuje krystalky žádané 1-3-brom 250250- ZS -methylproplonyl -pyrrolidln- ZS -karboxylové kyseliny. Stáním se získa 11,1 gPostupuje se stejným způsobem jako V příkladu 1 až na to, že se misto dichlormethanu použije 80 ml LZ-dichlorethanu. Získá se 22,1 g (83,7 0/0 medovitého produktu, což je směs 1-3-brom-2 S-methy 1 proplonyl-pyrrolidin- 2 Skarboxylov.é kyseliny a 1-3-brom-(2 R-methy 1...

Přesuvné hrdlo potrubního spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239720

Dátum: 15.04.1987

Autori: Raif Zdenik, Vácha Jaroslav, Bechtold Ludvík

MPK: F16L 21/06

Značky: potrubního, přesuvné, spoje, hrdlo

Text:

...Mezi čele koncu spojovsných trubelí může být vloženo těsnicí manže ta neho těohicí tmel..Vzniklá mezikruií je vyplnitelné těsnicí hmotou. Vnitřní průměr přesuvného hrdla je opstřen středicími výstupky, které ee mohou směrem k okraji přesuvnáho hrdla kuželovitě rozestupovst.Příkladné provedení přesuvnáho hrdla podle vytxálezu znázorňuje obr. 1 v celkovém exonometrickěm pohledu ne detail hrdla tvořícího spolu s trubkcu tverovku, která je spolu...

Způsob výroby tricyklických derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250249

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szente André, Fischli Albert, Ramuz Henri, Krasso Anna

MPK: C07D 401/12

Značky: tricyklických, způsob, výroby, imidazolu, derivátů

Text:

...během 5 hodin k lézím žaludku. B hodin po prvním podání testované látky popřipadě samotného vehikula se zvířata usrnrtí. Spočitají se krysy, které zůstaly chráněny před výskytem makroskopicky patrných lézí sliznice žaludku. ako E 1330 se označuje ta dávka testované látky, při které zůstalo před výskytem takových lézí chráněno 50 0/0 zvířat.Ke stanovení účinku projevujícího se potlačením sekrece žaludeční kyseliny bylo použito dále...

Násuvný spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 239719

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bechtold Ludvík, Vácha Jaroslav, Kršoák František

MPK: F16B 3/00

Značky: násuvný

Text:

...pro pero na hŕídeli je v místě mimo atykovou plochu hřídele s dréžkou pro pero odlehčen zvätäením jeho vrténí o 0,5 mm až l m.vynález je zřejmý z výkreau, na němž obr. l v čéstečném příčném řezu a pohledu znázorňuje spojení hŕídele s perem na dutým hŕídelem osazeným například, ozubeným kolem, které je mimo stykovou plochu hŕídele s drézkou pro pero odlehčen zvätšením jeho vrténí s kdy stykové plocha pera v dréžce dutého hŕídele není...

Způsob výroby tricyklických derivátů imidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250248

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krasso Anna, Fischli Albert, Ramuz Henri, Szente André

MPK: C07D 401/12

Značky: imidazolu, způsob, výroby, tricyklických, derivátů

Text:

...8 samoů krys o tělesné hmotnosti 130 až 150 g. Před začátkem pokusu nedostávají zvířata po dobu 24 hodin žádnou potravu, avšak vodu dostavaji podle potřeby. Podávají se různé dávky testovaných látek suspendovány vždy 0,5 °/0 traganttl nebo samotné vehikulum kontrola dvakrát perorálně a sice 1 hodinu před a 2 hodiny po perorálním podání 20 mg/kg Indomethacinu.U kontrolních zvířat vede tato dávka Indomethacinu během 5 hodin k lézím žaludku. 6...

Zařízení pro ohřev vzduchu ve hvozdech

Načítavanie...

Číslo patentu: 239718

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jarolímek Poemysl, Raif Zdenik

MPK: C12C 1/04

Značky: ohrev, vzduchu, hvozdech, zařízení

Text:

...vyžadují složité zařízení na obsluhu (parní ermetury), trpí korozí a kotelním kamenem, rychle S 6 opotŕebovávejí e propelují e v přípedľdoddvky páry ze vzdňlene kotelny vykazují značne tepelné ztráty.vyse uvedene nedostetłq jsou odstrsnäny pomocí zařízení pro ohřev vzduchu pro hvozdy sledovan, která slučuje funkci spalovecí komory a zařízení pro předúní tepla. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že sestává z horizontálne...

Samosvorný unášeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 239717

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bruthans Václav

MPK: B23B 33/00

Značky: samosvorný, unášeč

Text:

...odpovídejioích vyhráni prveho pouzdra na jeho obvodu jsou vytvoreny likmá drełlqr, do kterých eepadeji lrouby,uložení v tčlese.Výhody unsäeče podle vynslesu spočivsjí v odstranění fyzicke námahy e zkrácení čeeu pro upinení o uvolňovlní obrobku proti mechanickým anáčečüm s ve zvýšení životnosti e sniBení nákladů ne opravy oproti hydraulický unňhčúm.Príklad provedení semosvornćho uneleče podle vynálezu je znázornön ne pripojených výkresech, kde...

Způsob výroby nových derivátů 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250247

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schillinger Ekkehard, Skuballa Werner, Radüchel Bernd, Vorbrüggen Helmut, Stürzebecher Claus-steffen

MPK: C07C 177/00

Značky: způsob, nových, 2,3,4-trinor-1,5-inter-m-fenylen-6a-karba-prostaglandinu-i2, výroby, derivátů

Text:

...reagovat s dihydropyranem v methylenchloridu nebo chloroformu za použití kýselého kondenzačního prostředku,jako například kyseliny p-toluensulíonové. Dihydropyran se použije V přebytku, výhodně ve čtyř až desetinásobnéní množství teoretické potřeby. Při 0 C - 30 °C je reakce normálně ukončená po 15-30 minutách.Oxidace l-hydroxyskupiny se provádí metodami odborníkům známými. ako oxldační prostředky mohou například sloužit Pyridiniumdichromat...

Způsob výroby vysokotekutého kopolymeru propylenu s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesnerová Ludmila, Horák Zdenik, Jarolímek Poemysl, Wiesner Ivo, Novák Jioí

MPK: C08F 8/50

Značky: propylenu, způsob, vysokotekutého, výroby, etylenem, kopolymerů

Text:

...vynúlesu je způsob výroby vyaokotekuteho kopolymeru propylenu s etylenem řízenou degradací iniciovanou organickým peroxidem za přítomnosti stabilizačního sytému obsahujícího fenolická entioxidaty nebo jejich kombinaci s estery kyseliny thiodipropionové nebo s estery kyseliny rosforité, při kterém se peroxiaicky odbourává terminálne blokový polymer propylenu obsahující alespoň I hmotnostní díl etylonu a alespoň 20 hmotnostních dilü...

Kovové zapouzdřené plynem izolované rozvodné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250246

Dátum: 15.04.1987

Autori: Munzinger Karl, Pinnekamp Friedrich

MPK: H02B 13/02

Značky: izolovaně, zapouzdřené, kovové, rozvodné, plynem, zařízení

Text:

...12 zhášecí komory se plynotésně upne na přírubě přípojnícové skříně 13. Pritom se spojí proudový připoj 14 a. zástrčka 15 spolu navzájom elektricky vodivě. Pohonné ústrojí odpojovače může prostřednictvím neznézorněného hřídele, zavedeného nad rovinu řezu do přípojnicové skříně 13, působit na pákový systém, uložený na spojovacím dílu 23. Hřídel může při vhodném dimenzování pohonu odpojovače působit ale také přímo na pohyblivý kontakt 18...

Způsob výroby infúzního roztoku lidského sérového albuminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wiesner Ivo, Pauzer Václav, Vágner Josef

MPK: A61K 37/02

Značky: lidského, způsob, sérového, albuminu, výroby, infúzního, roztoku

Text:

...ktorý je možno vyhŕívat i chladit vodou. Chloroformovąý roztok kyseliny kaprylové je výhodné přidávat do kotle pod tlakom pomocí trysky zavedené pod hladinu a obrácené proti pevné překážce, takze ihned docházíK odstranění chloroformu rozpuětěnćho v roztoku čistého albuminu je vhodná průtoková kolona, ve které stěká roztok v tenké vrstvě proti proudu filtrovanáho vzduchu, např po skleněné nebo bavlněné tkanině.Roztok Cohnovy frakce IV V...

Způsob aromatizace čaje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250245

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szejtli Magdolna, Szente Lajos, Szejtli Jószef

MPK: A23F 3/40

Značky: čaje, způsob, aromatizace

Text:

...jsou pro sáčkované formy čaje drceny na velikost 750 mikrometrů při specifické-m objemu 3 cm 3/g. K dělení přispívá oscilace plnicího stroje během chodu stroje.Způsobem podle vynálezu je možno arornatizovat čajové listy komplexem aromatické látky s cyklodextrinem tak, že se k aromatizaci užije v množství 2 až 10 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů čaje suspenze, obsahující10 až 35 hmotnostních dílů alespoň jednoho inklusního komplexu...

Zapojení komunikačního řadiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 239714

Dátum: 15.04.1987

Autori: Langer Rudolf, Paoízek Jan, Novotný Ladislav

MPK: G06F 13/32

Značky: řadiče, zapojení, komunikačního

Text:

...takže jeho celková cena je relativne nízká.Příklad zapojení podle vynálezu je v blokovém achâmatu znázorněn na připojeném výkresu. vJednotlivé bloky zapojení v příkladu konkrétního provedení je možno charakterizovat takto. Přizpůsobovací blok L je vytvořen z obouaměrných přizpůsobovacích obvodu. slouží k oddělení vnitřních signálu komunikačního řadiče od signálu jiných částí telemechanizačního systému.Hodiny i jsou vytvoreny jako oscilátor....

Způsob výroby amidu beta-hydroxypropionové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250244

Dátum: 15.04.1987

Autori: Reinelt Peter, Brehm Helmut, Dahmen Kurt

MPK: C07C 103/167

Značky: způsob, kyseliny, beta-hydroxypropionové, výroby, amidů

Text:

...míchadlem se vneslo 500 g demíneralizované vody, 2 g hydroxidu sodného NaOH, 75 Ing dusičnanu hlinitého nonahydratu AlNO-j,j.9 l-i« 0,miligramů hydrochinonu, jakož i 70 g akrylonitrilu a pomoci plynného dusíku se zbaví rozpuštěného kyslíku. 25 g Raneovy mědi se promylo vodou zbavenou kyslíku a spolu se 6 g prášku oxidu měďnatêho se přidalo do reaktoru. Hodnota pH směsi činila 12,9. Směs byla zahřáta na 150 °C, přičemž se nastavil tlak asi 0.6...

Štěpařský balzám

Načítavanie...

Číslo patentu: 239713

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bureš Josef

MPK: A01N 3/00, A01N 3/04

Značky: balzám, štěpařský

Text:

...difuzi vodních par z povrchu rám do okolí. Podle skladby pigmentů lze vytvořit barevnost takovou, aby odpovídala barevnosti okolní kůry dřeviny.Ve skleněné nádobě bylo emíoháná 16 hmot dílů mletého vápence o velikosti částic pod 0,1 mm, dále 6 hmot. dílů anatasová titanové běloby, 10 hmot. dílů plevené křídy a 61 hmot. dílů styrenakrylátové disperze o suěině 51 5 a viskozitě 200 mPas. Do promíchené směsi bylo přidáno 0,5 hmot. dílů...

Kapalina vodou ředitelná pro konzervaci dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250243

Dátum: 15.04.1987

Autori: Van Leemput Leo Jan Jozef, Van Dyck Paul Constant Martin, Ligtvoet Theo Frans Maria Cornelius

MPK: B27K 3/52

Značky: dřeva, ředitelná, vodou, kapalina, konzervaci

Text:

...Z-merkaptochinoxalin-di-N-oxid, jakož i symetrické disulfidy uvedených merkaptosloučenin, tribrom nebo trichlorkarbanilid, dichlortrifluormethyldifenylmočovinu, tribromsalicylanilid, 2 brom-Z-nitro-l,S-dihydroxypropan, dichlorbenzoxazolon, chlorhexidin, isothia- a benzisothiazolonové deriváty, nikotin, rotanon pyrethrum, lindan, chlordan, endosulian,karbaryl, aldikarb, methiokarb, propoxur,produkty pocházející z mikroorganismu...

Způsob biologického zapracování pískových filtrů používaných k odstraňování suspendovaných látek při úpravě pitné vody, pro odstraňování amonných iontů, dusitanů a manganu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239712

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šrámek Karel

MPK: C02F 1/00

Značky: úpravě, pitné, používaných, zapracování, iontů, biologického, suspendovaných, vody, amónnych, dusitanů, odstraňování, manganu, způsob, pískových, látek, filtru

Text:

...podle vyndlezu o 30 i proti ohloraoi před filtry. Při ton obsah volneho chloru v upravene vodä se vidí a ve vcdovodní síti je etabilnějěí. «Voda o vstupní koncentraci 30 1113.14 železa, 1,4 1113.1- manganu a 2,8 1115.1 amoniaku se předupravila aerací, koagtzlaoí a sedimentací. Nedostatok lqrelíku byl nahrazen ddvkováním chloru, avlak Jen v taková množství, kterć bylo nutne pro vyardžení rozpustných solí železa do nerozpustnd hydroxidové formu...

Způsob přípravy nových benzopyranových nebo benzofuranových derivátů 2,2-imino-bis-ethanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250242

Dátum: 15.04.1987

Autori: Van Lommen Guy Rosalia Eugéne, Schroven Marc Francis Josephine, De Bruyn Marcel Frans Leopold

MPK: C07D 407/12, C07D 311/04

Značky: benzopyranových, benzofuranových, 2,2-imino-bis-ethanolu, derivátů, způsob, nových, přípravy

Text:

...sloučenití a podobných. sloučenin.Sloučeniny obecného vzorce I a jejich farmaceutický vhodné adiční soli s kyselinami a jejích stereochemicky lsomerní formy mají silnou blokovací účinnost ,Ki-adrenergických receptorů a jako takových se jich může používat při ošetřovaní a při prevenci poruch koronárního vaskulárního systému.V důsledku jejich užitečné (í-adirenergické receptorové blokovací účinnosti, obzvláště se zřetelem na jejich selektivní...