Archív za 1987 rok

Strana 268

Způsob výroby tetra(2-propoxy)titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239754

Dátum: 15.04.1987

Autori: Toman Ludik, Smejkal Miroslav, Šalak Addej

MPK: C07F 7/28

Značky: tetra(2-propoxy)titanu, způsob, výroby

Text:

...například argonu nebo dusíku.Výhodným rozpouštědlem pro uvedenou reakci jsou alifatické uhlovodíky nebo jejích směs např. technický benzín. Vzhledem ke snadné hydrolýze chlortitaničitých sloučenin je nutné chránit reakční směs před stykem s vlhkosti.Uvedený způsob využívá skutečnosti, že bez přítomnosti akceptoru chlorovodíku lze obvykle substituovat v chloridu titaničitém dva atomy chloru 2-propoxyskupinou. Proto je žádoucí, aby v době...

Nereaktivní ředidla a změkčovadla epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 239753

Dátum: 15.04.1987

Autori: Myslivec Miroslav, Strnad Josef, Mikš Ladislav, Bednaoík František, Nymburský Jaroslav, Rozkydálek Jioí, Kalous Jaroslav

MPK: C08L 63/00, C08K 5/11

Značky: ředidla, epoxidových, změkčovadla, pryskyřic, nereaktivní

Text:

...kyseliny adipové a jednofunkčních alkoholů s počtem uhlíků jeden až čtyři jako ředidel cpoxidových pryskyřic je, že umožňují vysoké konverze epoxidových skupin při vytvrzování polyaminy za normální teploty, takže při extrakci rozpouštědly je možno vyextrahovat prakticky pouze nereaktivní ředidlo.Těchto ředidel je možno použít 1 až 150 hmot. vztaženo na epoxidovou pryskyřici. Optimum bývá 5 až 45 hmot. Z esterů kyseliny adipové podle...

Kompozitní reaktivní izolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250278

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štepita Matej, Setvák Ivan

MPK: C04B 26/06, C09D 3/68

Značky: hmoty, kompozitní, izolační, reaktivní

Text:

...vodě, tlakovým kapalinám, atmosférickým vlivům a mnoha agresivnĺm látkám. Hmota má vysokou přídržnost k suchým i k vlhkým podkladům, pružnost a houževnatost a je schopna překrývat i trhliny v podkladech. Při použití pigmentované hmoty může nanesená vrstvua plnit funkci konečné DOVFChOVÉ úpravy.K 33,0 dílům vodné disperze styren-Z-etylhexylakrylát-kyselina akrylová o sušině 50 °/0 hmot. a o hmotovém poměru. komonomerů 45505 se za stáleho...

Zařízení pro odřezávání chmelových rév

Načítavanie...

Číslo patentu: 239752

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fojtek Jioí, Paoízek Jioí, Kaiser Zdenik

MPK: A01D 46/02

Značky: zařízení, chmelových, odřezávání

Text:

...drátěných prvků stropůRegulace výšky horního odřezávacího ústrojí ł je prováděna pomocí hydraulického válce4 a táhla 3 uchyceného na teleskopickém rameni a táh 1 ałi zakotveného na přední části rámuSběrný vůz É je zapojen v zadní části závěsu§ mobilního energetického prostředku lg. Teleskopické rameno g a hydraulický vá 1 eci umožňují nastavit optimální polohu horního odřezávacího ústrojí ł nad zadní čelo lg sběrného vozu§.Na teleskopíckém...

Otočná řadicí kulisa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239751

Dátum: 15.04.1987

Autori: Voborský Zlatko, Blažek Zdenik, Zlesák Ivan

MPK: F16H 5/02

Značky: otočná, řadicí, kulisa

Text:

...přičemž levé kovové čelo je nasazeno na kovovém náboji a řadicí kotouče í pravé čelo nasazené na kovověm náboji jsou vytvořeny z plastů. Složením řadící kulisy z náboje, dvou čel a řadicích kotoučů, je podstatně usnadněna výroba této jinak obtížné součástí, neboč všechny díly, ze kterých se skládá,jsou vyrobeny nejjednodušší technologií.V některých případech může náboj nahradit funkci levého čela tím, že jsou na něm vytvořsny prohlubně...

Způsob výroby kyseliny glukonové a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250277

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hollerová Ida, Novák Miroslav, Potáčová Miloslava, Marek Miroslav, Šeflová Marcela, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Jarý Jiří, Bárta Miroslav

MPK: C07C 59/105

Značky: výroby, glukonové, solí, kyseliny, jejich, způsob

Text:

...a celkovým množstvím dusíkatého zdroje byl řízeu proces tak, aby byl optimální pro dva základní typy prípravy kyseliny glukonovea pro jednorázovou fermentaci glukózových rrolztioilšů, kdy je zapotřebí oo snejnienší množství buněčné hmoty s nejvyšší možnou specifickou aktivitou glukózaoxidázy z důvodu maximální výtěžnosii kyseliny glukonovéb pro fermentaci s opakovanym použitím odseparované huněčné hmoty, kdy pro racionální postup je zapotřebí...

Kluzná hmota k nanášení na kluzná vedení pracovních mechanismů a pracovních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Prudek Miloš, Kyral Josef

MPK: C08J 5/14

Značky: kluzná, strojů, nanášení, pracovních, hmota, vedení, mechanismu

Text:

...a ekonomicky dostupnymi křemičitany, jako mikroazbest, mastek, kaolín nebo bŕidličná moučka, jsou schopny ve vazbě uvedenou epoxidovou pryskyřicí vytvářet hmoty s nejvhodnějäími tixotrcpními vlastnostmi.Ve vzájemnám zklcubení uvedených řídicích složek a těchto plniv lze potom získat hmoty plně vyhovující jak svými kluznymi vlastnostmi, tak jejich vlastncstmi aplikačnímiúčelu, pro který jsou ty nebo ony vlastnosti potřebné.složení těchto...

Nástroj pro lisování, zejména velkorozměrných kuželových kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250276

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelen Ladislav, Velísek Jiří, Jílek Ladislav

MPK: B21D 19/02

Značky: velkorozměrných, kuželových, nástroj, kroužků, lisování, zejména

Text:

...polotovaru,dochází tak ke snížení celkových výrobních nákladů při výrobě těchto kroužků, zejména z vysocelegovaných materiálů. Dále jevýhodou i to, že oproti zakružováni se docilí l vyšší produktivity.Na priloženém výkresu je znázorněno príkladné provedení nástroje podle vynálezu,kde obr. 1 je nárys jeho základní tvarovací částí, obr. 2 je nárys nástroje, zobrazený v situaci pred lisováním, obr. 3 je situace po vylisováni a na obr. 4 je...

Ovládaná vrata lisovací formy hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239749

Dátum: 15.04.1987

Autori: Homola Jaroslav, Vašina Josef

MPK: B30B 9/32

Značky: ovládaná, hydraulického, vráta, formy, lisovací

Text:

...podle vynálezu je odetranlní příćoní vrat při Jejich odeąvkání, čímž není nutná předimenzovat ani vrata, ani pohon vrat. «Ovládáná vrata lisovací formy hydreulickáho lieu podle vynálezu Jsou echematicky znázornená na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je náryený pohled na uspořádání bezzávorových ramen ne vretech lieovací form, na obr. 2 le püdoryený pohled ne vrets a na obr. 3 je detail D v půdarysnóm pohledu na uspořádání závory...

Pohonová jednotka otočného upínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 250275

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boček Mojmír, Richter František

MPK: B23Q 3/00

Značky: upínače, jednotka, pohonová, otočného

Text:

...do skříně 39 náhonu obrobku 22. Na výstupním hřídeli 12 je ve skříni 39 náhonu obrobku upevněno kuželové kolo Ba kuželového soukolí 8, jehož druhé kuželove kolo 8 h je upevněno na stavěcím hřídeli 18, který je ovrientován kolmo na směr výstupního hřídele 12. V prodloužení stavěcího hřídele 18 je upraveno kuželové soukolí 19 ručního stavění. Na straně upínaného obrobku je stavěcí hřídel 18 opatřen přítlačným talířem 2 U, protl kterému působí...

Mobilní světelné letištní návěstidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239748

Dátum: 15.04.1987

Autor: Šimko Timotěj

MPK: B64F 1/18, B60Q 7/00, B64F 1/00...

Značky: návěstidlo, světelné, letištní, mobilní

Text:

...uložení ae v několika vteřinách natali, čímž odpadne zdlouhavá zamšřování, což bude jistě ooeněno pri nutnosti rychlého rozvinutí letiště. zaměření je přesnšjši oproti zaměřovači, protože ndvéatidlo samo plní přímo funkci libely, které se používá k uvodorovnšní zaměřovače a která pracuje na atejnén principu jako návěstidlo, čímž odpadnou chyby lidského činitele při odečítání libely a úhlu nastavení naměru, dále toleranční nepřeanoati při...

Vpichovaný alespoň třívrstvý textilní pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 250274

Dátum: 15.04.1987

Autori: Radomil Milan, Seidl Jan, Kredba Jaroslav, Smola Josef, Hampejsová Hana, Pužej Vladimír, Boubela Lubomír, Nápravník Karel

MPK: D04H 13/00, D04H 1/46

Značky: vpichovaný, textilní, třívrstvý, alespoň

Text:

...nevýhodou je, že při různých tlouštkách vrstvy skleněné textílie a textílie ze syntetických vláken o vrstvě pod 1 mm se vlivem kinetické energie nepřemění dostatečně na teplo.Nevýhodou plošného vlákenného útvaru podle AO 192 423 je to, že obsahuje vlákna,která v půdě hnijí. Tím vzniká C 02, který je velmi agresívním korozním činidlem.Nevýhodou vlákenného útvaru podle AO 210749 je rovněž obsah vláken hnijících v půdě za vzniku C 02. Tento...

Zapojení přesného měřiče rezonanční frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 239747

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oíeaoová Daniela

MPK: G01H 13/00

Značky: měřiče, frekvence, rezonanční, zapojení, přesného

Text:

...sumem nebo nežádoucím přídavąým signálom z jiných zdrojů.Pak výsledný součtový signál prochází nulovou úrovní více jak dvakrát za periodu. To znemoäňuje funkci používaných fázoměrů. V tomto případě je výhodné vytvořit fázoměr ve funkci fázováho diskriminátoru. Na výkrese jsou znázornený dva příklady zapojení podle vynálezu, kde na obr. l je príklad zapojení obvodu pro posuv fáze do vetve buzení kmitů ve zkoušenćm předmětu a na obr. 2 je...

Interferometr pro kontrolu přesnosti rovinných leštěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 250273

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ponec Jan

MPK: G01B 9/02, G02B 5/28, G02B 1/06...

Značky: rovinných, leštěných, ploch, interferometr, kontrolu, presnosti

Text:

...příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který schematlcky znázorňuje interferometr pro kontrolu přesnosti rovínných leštěných ploch podle vynálezu.Interferometr pro kontrolu přesností rovinných leštěných ploch podle vynálezu se 4stává z bodového zdroje 1 koherentního záření, nad nimž jsou umístěny děllč 2 zářeni a kolimační objektiv 5. Kolímační objektiv 5 je tvořen první čočkou 4, provedenou ze skla a druhou čočkou 6...

Zařízení pro mechanické napěňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 239746

Dátum: 15.04.1987

Autor: Louda Jaromír

MPK: D06B 23/00

Značky: zařízení, napěňování, mechanické

Text:

...se lopatek dělen na jemné častice a při vstupu do napěňovacího prostoru. Další výhodou je intenzivní promíchdvání vzniklé směsi, přičemž pěna o meněi objemové hmotnosti je účinkom vířivých proudü otrnávána z prostoru pod víkem do střední čistí. zařízení a odtud přiveděna znovu k lopatkám rotoru, takže pěnový útvar je postupně homogenizován. V porovnaní se zařízením s lopatkami uspořádanými ve stupníoh je napěňovací .zařízení podle vynálezu...

Zařízení pro zpracování tkanin kapalným čpavkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250272

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bořek Jiří, Janoušek Jaroslav

MPK: D06B 15/09

Značky: zpracování, kapalným, tkanin, čpavkem, zařízení

Text:

...způsobem nanáší kapalný čpavek,kterým tkanina botná, kontrakčnl síly překonavají rozpínací sílu působící na vodicí prvky a tkanina se zužuje. Po ustálení šíře přichází tkanina v místě 5 do horkého nasyceného vodného roztoku včpaxvlku, který avypuzuje čpavek z tkaniny a v důsledku rychlého poklesu kontrakčních sil je tkanina působením rozpínací síly vložené na upínací prvky 3 rozpínana na šíři vyšší než původ 250272ní, která může být...

Zalévací kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239745

Dátum: 15.04.1987

Autori: May Jan, Homola Jaroslav

MPK: C08K 3/04, C08K 7/06, C08L 63/00...

Značky: zalévací, kompozice

Text:

...a součinitele teplotní roztažnosti, kterých la dosaženo použitím krátkých uhlíkových vláken vznikajících jako vedlĺejší produkt při výrobě dlouhých uhlíkovýeh vláken pro vysoce namáhané lamináty.Aby se dosahlo vyhovující viskozity směsi, musí být délka vláken nejvýše 1 mm. Čím jsou vlákna kratší, tím je možno použít vyšší plnění, a to až do 150 hnotnostních dílů. Pro toto použití jsou nejvhodnější vlákna s poměrem délky k průměru 10 1...

Zařízení k ostření opracovacího nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250271

Dátum: 15.04.1987

Autor: Petrželka Antonín

MPK: A43D 37/00

Značky: nástroje, zařízení, ostření, opracovacího

Text:

...Pro posuv nosiče ostřicího nástroje a výkyv vahadla lze použít tlakového válce s malou .spotřebou energie. Stavěcím šroubem se jednoduše nastaví potřebné předpěti pružiny.Přĺklad provedení zařízení podle vynále 4zu je schematicky zobrazen V podélném řezu na výkrese.Opracovaoí nástroj 1 je uložen V základním tělese 2, jež je upevněno k neznázorněnému rámu opracovacího stroje. Dpracovacím nástrojem 1 je rotační drátěný kartáč,jenž je...

Kaučukové směsi s vysokou adhezí k mosazi nebo pomosazenému povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oíeaoová Daniela, Šimko Timotěj, Louda Jaromír, May Jan

MPK: C08L 7/00, C08K 5/17, C08L 9/00...

Značky: směsi, povrchu, vysokou, mosazi, kaučukové, pomosazenému, adhezí

Text:

...kaučukové směsi do 120 °c. Tato hranice umožní příprava i zpracování směsi v běžných provozních podmínkách na běžně používaných výrobních a zpracovatelských zařízenŕch.Pri experimentálních laboratorních zkouškách, při kterých byla určována tepelná hranice zpracovatelnosti pryskyříce v temperované sušérné při různých teplotách, bylo napříkladzjištěno, že pryslqřice začíná sííovat při teplote 120 °C až po 20 minutách temperace a při...

Uspořádaná výplň kolon pro difuzní a tepelné procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250270

Dátum: 15.04.1987

Autor: Braun Vlastimil

MPK: B01D 3/00

Značky: kolon, difuzní, tepelně, procesy, uspořádaná, výplň

Text:

...plnou a druhá řada přerušovanou čarou. Upevňovací elementy pásků 3 jsou jazýčky 2,tvořené prüstřihy desky 1 a vyhnuté kolmo k její rovině. jazýčky 2 jsou uspořádány vedle sebe vždy ve dvou vodorovných řadách nad sebou, přičemž jazýčky 2 vyšší řady jsou upraveny na jedné a jazýčky 2 nižší řady na druhé straně desky 1. Dvojice řad jazýčků 2 jsou uspořádány ve stejných rozestupech po celé výšce desky 1. Pásky 3 jsou k jazýčkům 2 uchyceny tak,že...

Pneumatické zařízení snižující vliv pasívních odporů sběrače na přítlak k troleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 239743

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drexler Jioí, Petoík Stanislav

MPK: B60L 5/10

Značky: snižující, pasívních, odporu, přítlak, pneumatické, sběrače, zařízení, troleji

Text:

...provedení levá poloviny pnaumstickćho zařízení a na obr. 2, ktorý znázorňuje príklad provedení pravá poloviny pneumetickóho zařízení.V nosném těleas L opatřenám vidlicovým koncom 2, je vodicí prostor 3, vyrovnávaoí prostor 1 e píatnice 1, opatřená čepem á, ktorý prochází celou délkou vyrovnávacího prostoru a za opärným mezikružím ž, končí ve vadicím prostoru 3.V čepu 5, je kruhové vybrání (13, do něhoä ústí hlavní kanálek ,L 1 a spojovací...

Rotační reverzíbilní impulzní mechanizmus

Načítavanie...

Číslo patentu: 250269

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvořáček Jan, Uherka Blahoslav

MPK: B25B 21/00

Značky: reverzíbilní, impulzní, mechanizmus, rotační

Text:

...v poloze těsně před vzájemným záběrem närazových ploch kladívka a impulsní vačky.V pouzdru 1 jsou souose otočně uloženy vstupní a výstupní hřídele 2, 3. Vstupní hřídel 2 je připojen, resp. je přímo součástí známého, blíže neznázorněného reverzačního pohonného prostředku, například pneumatíckého motoru. Výstupní hřídel 3 je na vnějšim konci 5, vystupujícím z pouzdra 1,opatřen čtyřhranem 4 pro připojení pracovního nástroje, například...

Polymerní sazový koncentrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 239742

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jurosz Jindoich, Chytílek Jaroslav, Škodová Jitoenka, Kalenda Milan, Ruzha Jaroslav, Šika Jioí

MPK: C08L 55/02

Značky: sazový, polymerní, koncentrát

Text:

...kanálové nebo termické, prípadné i organická box-viva.Jako modirikútor lze použít etylenvhxylaoetát, nejlépe v jemné práěkové formě.Jeko mzedol je možno použít kepaląých nazadel typu butylatearát, isooutylátearát,díoktylrtelít, nedicinální olej, polqpropylenglykoleteerit, polypropylenový olej jako pevných nendel etearút váponatýątearét zinečnaty, ateerin, di-stearyletylendiąmid, nydrogenovené, ztužcné lívočiáné tulq a jiné.Hodnosti...

Nemrznoucí směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 250268

Dátum: 15.04.1987

Autori: Buryan Petr, Mitera Jiří, Macák Jiří

MPK: C09K 3/18

Značky: nemrznoucí, směs

Text:

...emulze není odolná mrazu. Další nevýhodou asfalto-latexové emulze je nutnost používat srážedla k vysrážení emulze na žádaném povrchu.Anorganické materiály způsobují korozivní narušení vozů i okolních zařízení, zvláště nebezpečné jsou koroze elektrických zařízení.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu nemrznoucí směs s lubrikačními účinky. ejí podstata spočíva v tom, že sestává z 1 áž 70 hmotnostních dílů oligomerů ethylenglykolů...

Čidlo nulového rotorového napětí u kroužkových asynchronních motorů s rotorovým olejovým spouštěčem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239741

Dátum: 15.04.1987

Autori: Blažek Oldoich, Douda Vlastimil

MPK: H02K 17/30

Značky: napětí, rotorovým, rotorového, asynchronních, nulového, kroužkových, olejovým, motorů, spouštěčem, čidlo

Text:

...spouätěč.Rotorove napětí ee obvodom vstupního rotorovího napětí L upravuje ne úroveň zpracovotelnou klopným obvodom g, ktorý svým výstupním signálom aktivuje vstupy monostebilního klopnóho obvodu), a logickóho obvodu A.Celé čidlo je napújeno ze zdroje 1. V případě překročení času určeného pro rozběh vyhodnotí logicky obvod j, neznamená nepřípustrąý stav a dá povel vystupnímu spíneči i, jehož kontakty § dle potřeby vypnou blok spínání a...

Krystalizátor pro horizontální plynulé odlévání oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250267

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bajda Miloslav, Kopec Svatopluk, Baroš Lubomír

MPK: B22D 11/00, B22D 11/07

Značky: plynule, odlévání, oceli, horizontální, kryštalizátor

Text:

...vynalezu je rovněž to, že polrézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,3 až 5 0/0 bórnitrldu.Rovněž je podstatou vynálezu také to, že porézní otěruvzdorná pracovní vrstva dále obsahuje 0,5 až 5,0 0/0 kobaltu.Výhodou krystalizátoru podle vynálezu je.podstatné, zvýšení životnosti vnitřní části krystalízátoru o 150 0/0, jehož stěny jsou opatřeny otěruvzdornou porézní vrstvou,schopnou väzat maziva, která snižují třecí odpory. Také je...

Zapojení pulsního měniče s řízeným výstupním filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239740

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Kratochvíl František

MPK: H02M 7/145

Značky: výstupním, měniče, řízeným, zapojení, pulsního, filtrem

Text:

...na vstup tyristorověho spínače 3 obsehujícího kromě polovodičových součástek kouutační indukčnost ňu a komutsční kondenzátor Lg a dále přes řízený výstupní filtr á, tvorený tyristorem 44 g a vyhlazovací indukčností LJ na zátěž i.ľříkled obvodového řešení je na obr. 2. Stejnosměrné napětí zdroje | je zapojenopřes vstupní filtr tvorený sárioparelelní kombinací indukčnosti h a kondenzátorem akana vstup tyristorového spínače tvořenáho...

Hrdlo zásobníku, zejména k dvouplášťovému zásobníku zkapalněných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250266

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nožička Břetislav, Plášil Vladimír, Bátorová Věra

MPK: F17C 13/08

Značky: zkapalněných, hrdlo, plynů, zejména, zásobníku, dvouplášťovému

Text:

...na kterém je upevněna uzavírací manžeta, takže není nutné jej při funkčním použití z hrdla vyjímat a je ov-ladatelný z vnější strany hrdla. Další výhoda spočívá v tom, že je možno manipu 4lovat se záslepkou a přechodovým kusem,případně se šoupátkem, bez nutnosti vyprázdnění izolační hmoty z meziprostoru.Na výkresech je znázorněn príklad provedení hrdla zásobníku ve svíslém řezu.Do vnějšího dna 1 dvouplášťového zásobníku je upevněn nátrubek 2...

Katalytický systém pro polyuretanové pěny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ryšavý Drahomír, Rajtár Vojtech

MPK: C08G 18/24, C08L 75/04

Značky: systém, pěny, polyuretanové, katalytický

Text:

...je složitější než katalytický účinek tercíárních aminů, které tvoří komplexy buä shydro 1 ylem nebo izokyanâtem. Katalyaátory organokovových sloučenín aktivují současně polyol i izokyanát, nejdříve tím, že vytvoří binární komplex mezi katalysátorem a polyolem a potom vazbu 3 izokyanátem, čímž se vytvoří ternární komplex nebo vazba organokovové sloučeniny, polyolu a izokyanátu.U reakčí, kde jsou terciární aminy a organokovové sloučeniny...

Zařízení pro řízení tepelného režimu válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250265

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pařízek Jan, Novotný Ladislav, Skrziszowski Amandus

MPK: B21B 37/10

Značky: stolice, tepelného, válcovací, zařízení, řízení, režimu

Text:

...1, v iuěmž je íispořadán regulační prvek 3, například pneumatický remlečazí ventil,přičemž regulační smyčka je uzavřena z hlavního přívodního vedení 1 přes převodnik 4 tlaku, regttlátor 2 tlaku, polohový stabilizátor 8 regulačního prvku 3 a regulační prvek 3. jednotlivé prvky tohoto regulačního obvodu jsou napájeny Linifikovanýiíi pneumatickým signálem, napájení není na obrázku, naznačeno. Zadávací vstup c regulátoru 2 tlaku je propojen s...

Spojovací ústrojí ojnice s beranem mechanického lisu, s pojistkou proti přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 239738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kamioskýj Bohdan, Eerník Karel

MPK: B30B 15/06

Značky: ústrojí, pojistkou, ojnice, beranem, mechanického, spojovací, přetížení, lisů, proti

Text:

...tvoří tlakový prostor ,in pro kapalinu, ohraniöew dole horní plochou beranu i, na kterém je víko 1 přiäroubováno.Do tlakového prostoru n víka 3 vede prívodní kanál 3,1 kapaliny, kterou dodává čer~ padlo ž, a je v něm umístěn zpětný ventil í. Dále istí do tlakováho prostoru h regulační kanál 3 d, uzavřený regulačním pístem 1, který spolupracuje s vačkou Q, uepoŕádanou vzhledem k beranu 1 nehybně.Dále istí do tlakováho prostoru 3 h...

Zařízení pro peritoneální dialýzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250264

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čermák Roman, Čermák Richard

MPK: A61M 1/28

Značky: peritoneální, zařízení, dialýzu

Text:

...pro obsluhu nemocného.Podstatným přínosem vxynálezu je i způsob zapojení pro zajištění cyklického ohěhu dávek dialyzačního roztoku. Na rozdíl od známých přístrojů pro peritoneální dialýzu je emise roztoku ze zásobní nádoby uskutečňována energeticky nenáročným a nehlučnným způsobem využitím působení nízkeho tlaku vzduchu na hladinu roztoku V utěsněné zásobní nádobě pomocí tlakové definovaného výstupu pneumatického oběhového čerpadla, jehož...

Způsob regenerace matečných louhů z výroby polyfenylenoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Korcová Ivana, Kiefman Josef, Eermák Jioí, Schätz Miroslav, Sklenieka Václav, Vébr Jan

MPK: C07C 43/257

Značky: polyfenylenoxidu, výroby, louhů, matečných, způsob, regenerace

Text:

...prakticw odstranit sahŕívlnía táto nosi a pararoraaldenyden, vodný roztoku ronaldohydu nebo s látkami uvolnujícini tornaldehyd za přitónnosti katalyzatorů zajiätujícícn kondenzaci fenolu s rornaldełuydel převážně do o-polołv.Lineàrni kondenzňty těchto renolickycn .Lĺtek s volnou o-polohou s formaldehyden,tvorí nlavní složku zbytku po chemické rafinaci zwlenolu. Krone toho, v súvislosti na režimu detilace je ve zbytku prítonen i awlenol....

Zapojení elektrických obvodů pro vyhodnocení a nastavení stavu čidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250263

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stanislav Milan, Hermann Lubomír, Thomson Jaac, Kada Josef

MPK: G08B 25/00, G08B 13/00, G08C 15/00...

Značky: vyhodnocení, obvodů, elektrických, nastavení, stavu, zapojení, čidel

Text:

...každým řídícím impulsem z vedení 2 přes časovací obvod li, takže pokud jsou na vedení 2 řídící impulsy přítomny, může je čítač 5 ímpulsů čítat. Řídicí ímpulsy tvoří řídící ústředna 1 krátkodobým přerušením napájení vedení 2 a vybitím jeho kapacity.Aby jednotlivé čidla 3 nereagovala na své vlastní odpovědi nebo odpovědi ostatních čldel 3, musí být na straně řídící ústředny 1 zajištěno, že po zachycení odpovědi ústředna 1 připojí na vedení...

Prostředek na bázi opticky zjasňující látky pro obnovení bělosti starých záclon s tužícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239736

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmatlová Ta?ána, Sasín Miroslav, Kohoutek Petr, Svoboda Pavel

MPK: D06L 3/12

Značky: bázi, tužícím, látky, záclon, bělosti, prostředek, obnovení, opticky, zjasňující, účinkem, starých

Text:

...ň glycerinu, jiného alkoholu s 2 i více hydroxylovými skupinami nebo tekutých polyglykolü, 10 až 80 etanolu nbo isopropanolu, .až 30 hmot. vody, 0,2 až 150 í optického zjasňovacího prostředku napřo Rylux PRS - supra nebo podobného OZP, až 2 vhodného pnrfemu.Prostředek podle vynálezu je na jiné surovinové bázi než dosud známá prostředky. Zjasnovací účinek je vyšší a lze ho proto aplikovat v nižší koncentrací než prostředky dosud známé. V...

Způsob enzymové výroby glukózafruktózového sirupu ze sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250262

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vojtíšek Vladimír, Fassatiová Libuše, Krumphanzl Vadimír Člen Korespondent Čsav, Kovařík Antonín, Hasal Pavel, Štengl Radim, Smolík Jiří

MPK: C12P 19/24

Značky: způsob, sirupu, sacharózy, enzymové, výroby, glukózafruktózového

Text:

...uPĽBVEHE koncentrovanou kyselinou octovou na 4,5. Dále bylo při enzymové hydrolýze postupováno způsobem uvedeným v příkladu 2 včetně popsaného zarízení, pouze s tím rozdiiem, že reakční teplota byia 68 °C. Reakční doba pro jeden cyklus byla 3 hodiny. V prvem cyklu hydrolýzy bylo dosaženo Qi ľ 0/0.Za uvedených reakčnich podmínek a uvedeným způsobem byla tatáž násada biokatalyzátoru použita celkem třicetkrát s průměrně dosaženým...

Jeřábové háky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239735

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mojžíš Miroslav

MPK: B66C 1/48

Značky: háky, jeřábové

Text:

...především v jednoduchosti řešení, bez přídnvných pohonů elektrických, hydraulických či pneumatických, která v plné míře nahradí zařízení aložitá.Na přiloženém výkresu je nekreslene konstrukce jeřábových háků podle vynálezu, kde naobr. | je celkový pohled a na obr. 2 závesný hák.Nosné rameno i má na své horníyploše Vytvořeno ozubení A. Vezník 1 s výřezy 2 je zsvěäen na ocelovém peru g, ktoré je pevně spojene a nosným rnmenem j. Do...

Zařízení pro sklizeň krátkých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimko Timotěj, Baleja Miroslav, Zamastil Jaroslav

MPK: A01D 45/22, A01D 45/24

Značky: sklizeň, krátkých, rostlin, zařízení

Text:

...sklizeň krátkých rostlin podle vynálezu je konstrukčně a výrobné nenáročné. Zajiätuje trvalý styk sklízených krátkých rostlin s přiháněčem, čímž. je dosažano plynuláho podávání a zpradcovávdní sklízexąých rostlin bez zbytećných ztrút. Pritom nijak nezvyäuje spotřebu energie.Příklady provedení zařízení podle vynálezu jsou schematioląy zndzorněny na připojenoích výkresoch, kde na obr. 1 je bokorys jednoho provedení zařízení, na obr. 2 je bokorys...

Univerzální vzpěračský aparát

Načítavanie...

Číslo patentu: 250261

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bláha Oldřich

MPK: A63B 21/00

Značky: univerzální, vzpěračský, aparát

Text:

...malý. Zařízení umožňuje nácvik jak jednotlivých fází vertikalního pohybu, tak i jejich vazeb v celém rozsahu bez prostojů a odbíhání od pracoviště. Umožňuje í spouštěíií Činky bez následků na itářatlí i místo dopadu, nebot dojde kc ztltííiíeiíí na náraznících. Nácvik s tímto zařízením je bezpečný a zamezujemožnosti zranění sportovce. Prodlužuje se životnost činek a je zde i značná úspora finanční. Použití tohoto vynálezu nevylučuje připojení...

Zařízení na intraoperativní transfúzi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239733

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brajko Štipán, Dušek Jaroslav, Kulhánek Milan

MPK: A61M 5/14

Značky: transfúzi, intraoperativní, zařízení

Text:

...do krevního řečištä zároveň zabezpečuje jednoduchým způsobem odvzduenění celého systému, což je nezbytne pro bezpečná použití této metody. Další výhodou je použití transfuzních souprav,která zachýtí náhodnou bublinu vzduchu, která by se do výstupní hadice dostala.Pro zajištění úplná bezpečnosti pacietna před vzduchovou embolií, ke která by mohlo dojít po výprázdění krevního rezervoáru a celého systemu hadic díky nepozornoeti...