Archív za 1987 rok

Strana 267

Zapojení pro ovládání bezzvonové sazebny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 239782

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fotul Ilja, Fiala Booek, Vycudilík Miroslav, Bezdik Milan, Hrabák František

MPK: C21B 7/20

Značky: sazebny, bezzvonové, vysoké, zapojení, ovládání

Text:

...l snímacích členů je svýmprvním výstupem gg připojen k prvnímu řídicímu obvodu Ľ automatu a svým druhým výstupom91 je připojen k informačnímu bloku 23. První řídící obvod 33 automatu je svým výstupem143 připojen k prvnímu rozhodovacímu bloku gr který je svýmprvním výstupem äg připojen přes druhý převodník Q úrovní jeho výstupem łcłg k bloku g akčních členů vázanýeh s blokemi snímacího členu a svým druhým výstupem lil je připojen k prvnímu...

Způsob spalování uhlí ve fluidním loži inertního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250290

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: spalování, fluidním, materiálů, loží, uhlí, způsob, inertního

Text:

...prachový podíl, přičemž teplota vnaceného prachového podílu je vyšší než zápalná teplota uhlí.Realizací způsobu podle vynálezu se dosáhne toho, že horké cyklóny pro spaliny o teplotě pod 600 °C je možno realizovat z žárupevné oceli s nízkou citlivosti na periodicky provoz. Protože teplota vracející se části popílku je nad 400 9 G dochází k dohořívání prachových odloučených podílů iběhem transportu zpět do iluidního spalovacího reaktoru. Nižší...

Zapojení stykové funkční jednotky s funkcí vysílání dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 239781

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Josef

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, funkční, jednotky, vysílání, stykové, funkcí

Text:

...23 pro rozvod napětí popř. kmitočtů gä. Účelemtohoto uspořádání je možnost vícenásobněho využití společných stykových obvodů lg, napájecích zdrojů a konstrukce stykové jednotky.Jak ukazuje obr. 2, společné stykové obvody lg obsahují stykovou funkci zdroj přejímky, jejíž výstup 231 stavu čekání na nový cyklus je spojen se vstupy 231 n-tých přístrojových stykových obvodů in a jejíž vstup 233 aktivní stav mluvčího je spojen s výstupy233...

Zařízení pro přívod elektrické energie ke kočce sázecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239780

Dátum: 15.04.1987

Autor: Doksanský Vladimír

MPK: B66C 13/12

Značky: kočce, energie, sázecího, přívod, elektrické, stroje, zařízení

Text:

...je rameno příčných sběračů napevno spojeno s rámem, který je přišroubován ke konstrukcí kočky, dochází k přenosu ohybověho mmentu, jež vzniká jakýmkoliv výkyvem kočky do konce ramena příčných sběračů a k vlastní deformaci sběračů, trolejí a válečkových ložieek.Uvedené nedostatky se odstraní zařízením pro přívod elektrické energie ke kočce sázecího stroje, tvořeným konzolou, připevněnou ke konstrukcí kočky. Podstata vynálezu...

Deskový výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250289

Dátum: 15.04.1987

Autori: Malík Milan, Dušek František, Mucha Pavel, Patočka Jan, Kotous Václav

MPK: F28D 9/02

Značky: deskový, výměník, tepla

Text:

...k mechanické ochraně okrajů desek při tnansportu a montáži deskových výměníků tepla, nebot vrchlíký převlečných líšt jsou pod úrovní obrysu smontovaného deskového výměníkuna hranách tv-ořených úhelniky. Zaboření okrajů výřezů v rozích desek do boků elastickeho rámce je relativně malé oproti straně jeho čtveroového Přůřezu a je tak zajištěna stálá elastičnost tohoto těsniciho spojení. Rovněž je tak umožněno výrovnání případných nepřesnosti...

Barevná psací a značkovací tekutina určení zejména pro popisování a značení polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vojtek Zdenik, Novák Josef, Nešpor Vladimír

MPK: C09D 11/16

Značky: tekutina, polyamidů, popisování, značkovací, značení, barevná, určení, psací, zejména

Text:

...směsi a/nebo ohlorované aromatické uhlovodíky o počtu 6 až 11 atomů uhlíku a 1 až 3 atomy chlőru nebo jejich směsi.Psací a znsčkovací tekutina podle vynálezu může popřípadě dále obsahovat další látky,která zvyšují její rozpouštěcí účinek vůči polyamidu a které tedy dále zvyšují migraoi tekutiny do polyamidu a které dále zvyšuji odolnost výsledné stopy písma proti oděru.Osvědčilo se použití fenolu, orto, -meta,- a para-kresolu,...

Zařízení k přestavování ofsetového válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 239778

Dátum: 15.04.1987

Autor: Blažek Oldoich

MPK: B41F 13/20

Značky: válce, zařízení, ofsetového, přestavování

Text:

...nejméně třemi vačkovými dráhamitgg.Mezi pevnými mezikruhovými vačkamľ Á a otočnými mezikruhovými vačkami 3 jsou na vačkových drahách 3 g,gg uložený nejméně tři kuličky 3. Pevná mezikruhové vačky l jsou svým vnějším průměrem pevně uloženy v tělesech 22. otočná mezikruhové vačky 3 jsou upevněny na ozubených pouzdrech 3.V tělesech 19 jsou posuvné uložený czubeně tyče łł opatřené dvěma řadami zubů, jejichž profily jsou na sebe kolmé. Do...

Labyrintová ucpávka pro stroje na zpracování papírenských vodolátek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239777

Dátum: 15.04.1987

Autori: Macíeek Jaroslav, Pác Jioí, Hofbauer František, Douda Vlastimil

MPK: F16J 15/447

Značky: labyrintová, vodolátek, zpracování, stroje, ucpávka, papírenských

Text:

...pohybu hřídele.Na obr. 1 je znázorněna pracovní skříñ 5 vymezující přetlakový pracovní prostor ł. Na híde 1 ig je volně nasunuté ucpávkové tělesd 3, které je pevně spojeno neznázorněnými šrouby k pracovní skřínľ 3. uvnitř ucpávkového tělesa A jsou vytvořeny dvě až šest soustředných drážek§ obdělníkového nebo čtvercového průměru.Každá ze soustředných drážek Ž je částečně vyplněna vhodným filtraěním materiálem Š,např. technickou plstí. Na...

Odebírač vzorků tekutých stájových hnojiv z jímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250288

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koblížek Josef, Dostál Jiří

MPK: G01N 1/10

Značky: vzorků, tekutých, hnojiv, odebírač, jímky, stájových

Text:

...hodnotám celého obsahu jimky. Při stanovení hodnot obsahu jimky oproti současnému zjištování odpadá nákladná a nedokonalá homogenizace obsahu celé jimky, prováděná jen za účelem odběru vzorků a jejich rozborů. Odebírač vzorků umožňuje v kterêmkolív potřebném časovém období odebíraním vzorku stanovit prüměrné ukazatele kvality skladovnaného hnojiva, v Jrůběhu skladování až po jeho expedici ve stadiu různého naplnéní jimky,bez ohledu na...

Pístové vstřikovací čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 239776

Dátum: 15.04.1987

Autor: Poloueek Eduard

MPK: F02M 59/44, F02M 59/26

Značky: vstřikovací, čerpadlo, pístové

Text:

...V horní části je stěna regulační objímky g po části obvodu vybrána tak, že vzniká nejměně jedna regulační hrana ga šroubovitá, popříp. šikmá. Áz horního čela pístu§ je navrtán slepý osový kanál 33, na nějž navazuje nejméně jedna dvojice výškově oproti sobě posunutých radiálních kanálů, z nichž spodní radiálníxkanál 9 33 vyúsťuje při dolní uvraci pístu 3 pod spodním okrajem regulační objímky É, zatímco je horní kanál 31 při dolní úvrati pístu§...

Nakladač kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239775

Dátum: 15.04.1987

Autor: Veselý Karel

MPK: B23Q 7/04, B24B 5/35

Značky: kroužků, nakladač

Text:

...a zadní narážkou lg, které jsou V dosahu spodního konce pomocného ramena lg uloženého otočně na čepu li a obsahujícího na-svém horním konci seomentovou zarážku lg a v 1 d 1 icilg pro nakládané kroužky lg, přičemž vnitřní hŕídel É má na svém druhém konci upevněnu plochou narážku 3 výkyvnou kolem osy gg mezi dvěma polohami vymezenými dorazovými šrouby lg.V základní poloze nakladače znázorněné na připojeném obrázku jsou horní nakládaci...

Upínací mechanismus s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239774

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: B66C 11/20

Značky: lanového, mechanismus, jeřábu, převody, vozíků, upínací, hydraulickými

Text:

...od upínacího mechanismu vozíku lanevých jeřábü.Příklad provedení upínacího mechanismu s hydraulickými převody vozíku lanového jeřábu podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 je nárys zařízení, obr. 2 je bokorys zařízení a obr. 3 je upínací mechanismus.Jak je patrno z obrazu 1, 2 a 3 při zasunutí Izuheného čepu łł pevně spojeného S tažným lanem lg do vodicí trubky li kuželová část ozubeněho čepu lg adtlačí...

Bezpečnostní uchycení vnitřního zrcátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250287

Dátum: 15.04.1987

Autor: Starosta Zdeněk

MPK: B60R 1/02

Značky: zrcátka, uchycení, vnitřního, bezpečnostní

Text:

...provedení a také složitější montáž.Nedostatky spočívající ve složituosti známých konstrukcí, nebo v nedostatečné tuhosti uložení řeší bezpečnostní uložení zrcátka dle vynálezu následně. Stopka zrcátka je opatřena dvěma výstupky, které se horními ploškami opírají o plochu nosníku. zaoblené konce výstupků jsou na jedné straně za 4klesnuty do zvarážek vytvořených ohybem části nosníku, na protilehlé jsou pak zaoblené konce výstupků přidržovány...

Pomocné sušidlo na bázi solí baria karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239773

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petrůj Jaroslav, Ryšavý Drahomír

MPK: C09F 9/00

Značky: pomocné, baria, solí, karboxylové, bázi, sušidlo, kyseliny

Text:

...moly karboxylové kyseliny, připravit soli, V kterých na jeden mel baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou však 3,0 až 3,1 molu príslušné kyseliny.Předmětem tohoto vynálezu je pomocné sušidlo na bázi solí baria, vyznačující se tím,že na jeden mal baria připadá nejméně 2,8 molu, s výhodou 3,0 až 3,1 molu karboxylové kyseliny s šesti až osmnácti atomy uhlíku, s rozvětveným řetězcem anebo s pěti nebo šestičlenným kruhem v řetězci.Složení a...

Způsob zvýšení biologické stability nealkoholických nápojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239772

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jidda Josef, Vleek Karel, Filip Josef

MPK: A23L 2/18

Značky: nápojů, biologické, stability, zvýšení, způsob, nealkoholických

Text:

...bílků. Lysozym odbourává buněčně stěny bakterií, přednostně grampozitivnich, čímž působí baktericidně.Výhodou způsobu přímého dávkování lysozymu do nealkoholických nápojů v množství 1 až 40 9/hl hotového nápoje podle vynálezu je, že přídavek lysozymu eliminuje případnou bakteeriální kontaminaci nealko-nápojů, čímž zvyšuje jeho biologickou stabilitu.Dále se lysozym vyskytuje v řadě lidských tkání a krvi a příznivě ovlivňuje složení mikroflory...

Zapojení k regulaci rozdělení nápravových tlaků zdvojené nápravy mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250286

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Vítezslav

MPK: B60G 17/04

Značky: rozdělení, nápravy, regulaci, mobilních, nápravových, zdvojené, zapojení, tlaku, prostředků

Text:

...levého ovládacího ventilu 4, tak i pravého ovládacíhxo ventilu 4 je spoločným hlavním potrubím 7 přiváděu tlakový vzduch přímo z nezakresleného zdroje tlakového vzduchu. Do druhéhovstupu jak levého ovládacího ventilu 4, tak .i pravého ovládacího ventilu 4 je společným potrubím 1 přiváděn referenční tlak z líezakresleiíého zdroje referenčního tlaku vzduchu. Hodnota referenčního tlaku odpovídá tlaku vzduchu v levém předním vzduchovém pružícím...

Způsob výroby tekuté epoxidové kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239771

Dátum: 15.04.1987

Autor: Klimešová Jitka

MPK: C09J 3/14, C08L 63/00

Značky: výroby, epoxidové, tekuté, kompozice, způsob

Text:

...epoxidových kompozic připravených způsobem podle vynálezu lze použít nižší koncentrace tvrdidla. K úplnému vytvrzení dochází už při teplotách až 0 30 °c nižších nežu epoxidových kompozic běžně připravovaných.Uvolněné teplo je až o Z 5 nižší. To je zvlášt důležité při použití kompozic V mikroelektronice, protože se snižuje nebezpečí poruchy součástky v důsledku vysoké teploty nebo vzniku vnitřního pnutí v materiálu vlivem místního...

Zařízení k uzavírání brokového náboje s plastovým pláštěm nábojnice do hvězdice

Načítavanie...

Číslo patentu: 239770

Dátum: 15.04.1987

Autori: Josiek Miroslav, Stehlík Jaroslav, Hykman Pavel

MPK: F42B 7/00

Značky: náboje, nábojnice, hvězdice, uzavírání, zařízení, brokového, pláštěm, plášťovým

Text:

...brokových nábojů s plastovým pláštěm nábojnice skládaným uzávěrem do hvězdice podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vlastní rotační uzavírací nástroj je opatřen převlečným pouzdrem, otočně uloženým prostřednictvím ložiska na hřídeli rotačního uzavíracího nástroje.Točné uložení je zajištěno pojistným kroužkem a vymezovacím šroubem. Funkční délka převlečného pouzdra odpovídá výšce sloupce broků v náboji. Funkční průměr...

Zařízení pro zjišťování vad hrdel kontinuálně se pohybujících lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 239769

Dátum: 15.04.1987

Autor: Eervencl Milan

MPK: B67C 1/14

Značky: hrdel, zjišťování, pohybujících, lahví, zařízení, kontinuálně

Text:

...na společný zatěžovací rezistor a napětí z tohoto rezistoru je přivedeno na vstup elektronické vyhodnocovací části zařízení.Výhodou zařízení podle vynálezu je skutečnost, že nepoužíva žádných pohyblivých /otočných/ mechanických dílů, kromě mechanického vedení hrdel lahví je čistě elektronické a tedy jednoduché a levné. .Ä .i tvelkým přínosem ke spolehlivosti jórtakě použití elektroluminiscenčních diod jako zdroje světelného toku....

Zapojení k regulaci nápravových tlaků zdvojených náprav mobilních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250285

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Vítezslav, Vykopal Vladimír

MPK: B60G 17/04

Značky: zapojení, zdvojených, nápravových, regulaci, náprav, tlaku, prostředků, mobilních

Text:

...do vstupu pravého polohového regulačního ventilu 8 a jednak do vstupu levého polohového regulačního v.entilu 8, z nichž je vzduch ro regulovaném tlaku veden separátoně jak pravým vstupním potrubím 11 na jeden vstup ovládacího ventilu 23, tak levým vstupním potrubím 11na druhý vstup ovládacího ventilu 23. Z výstupu ovládacího ventilu 23 je vzduch veden potrubím 24 do levého vstupu dvojcestného ventilu 19. Dvojcestný ventil 19 je pravým svým...

Nadlehčovací vedení pohyblivé desky polohovacího stolu, určeného zejména pro ostřihovací lisy vtoků a nálitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239768

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šidák Zdenik, Slavata Bohumil

MPK: B22D 31/00, B22D 17/18

Značky: zejména, určeného, nadlehčovací, polohovacího, vedení, stolu, pohyblivé, desky, nálitků, vtoku, ostřihovací

Text:

...desku polohovacího stolu o nastavenou hodnotu a polohovací stůl je připŕšven k přesunutí do vykládací nebo nakládací polohy,Pohyblivá deska polohovacího stolu se po pevné desce pohybuje na odpružených, tj. nadlehčených vedeních, čímž je při přesouvání polohovacího stolu vytvořena mszera mezi pevnou a pohyblivou deskou.Po zpolohování polohovacího stolu a působením větší vnější síly na upínací plochu po hyblivé desky, než je síla...

Způsob přípravy suroviny pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239767

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cihláo Jioí, Sedláo Alois

MPK: C07D 307/89, C07C 15/24

Značky: anhydridu, způsob, suroviny, přípravy, výrobu, ftalové, kyseliny

Text:

...- VPřínosem způsobu prípravy suroviny pro výrobu anhydridu kyseliny ftalová je značná zjednodušení celého izolačního a rafinačního postupu, které se projevujo podatatným sníže 3 239767ním energetické náročnosti a značným zvýšením výtěžnosti suroviny pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové z černouhelného dehtu. Výtěžnost suroviny pro výrobu ànhydridu kyseliny ftalové, získávané 2 černouhelného dehtu způsobem podle vynálezu, je stejné nebo...

Analoga MDP

Načítavanie...

Číslo patentu: 250284

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ledvina Miroslav, Rýc Miloš, Zaoral Milan, Farkaš Jiří, Rotta Jiří

MPK: C07K 9/00

Značky: analoga

Text:

...byl chromatograficky jednotný v soustavě Z-propanol 25 amoniak 201 na Silufolu. Analytický vzorek byl získán srážením methanolickeho rotzoku diethyletherem. í 011325 82,1 ° C 0,20 chloroformlKrystalizací surového produktu ze směsi(liethylether-metbanol~voda byl ziskán hemihydrát látky IV R 1 benzyl, R 2 vallyi taiící při 200 °C.Roztok 1,95 g 3,15 mmol látky IV R 1 z benzyl, R 2 allyl v 30 ml směsi pyridin- acetanhydrid 21 byl nechám stát...

Univerzální nosič chmelového drátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239766

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmídl Bogdan, Návrat Zdenik, Belšán Ladislav, Havrda Jaroslav

MPK: A01G 17/04

Značky: univerzální, chmelového, drátku, nosič

Text:

...části je uchycena křížová výztuha pro přemisťování univerzálního nosiče při výrobě n další dopravě k uživateli.využitím univerzálních nosičů k přepravě chmelového drátku jsou vytvořeny podmínky pro mechanizované odvíjení chmelového drátku a vyřešení komplexní manipulace překládky chmelového drátku.Dopravu chmelového drátku na nosičích lze plně mechanizovat s využitím paletizace a dov stupnýoh vnitropodnikových zvedacích mechaniemů jak u...

Vodní tryska pro chlazení surového koksárenského plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239765

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vítek Oto

MPK: C10B 27/00

Značky: vodní, koksárenského, plynů, surového, chlazení, tryska

Text:

...známým provedením je výhodnější především tím,že u ní dochází k vytváření zaplněného vodního kužele, a tím k podstatné zlepšením podmínkám ovlivňujícím chlazení koksárenskěho plynu. Svým ústrojím a rozměry svých průtokových cest podstatně omezuje možnosti zanesení nečistotami a funkčnímu zablokování trysky. Tato vodní tryska je víceúčelová a například kromě chlazení surověho koksárenského plynu může být použite i k hydroinjektáži.Vodní...

Způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrového papíru mokrou cestou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250283

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kmeco Rudolf, Němec Zdeněk

MPK: D21D 5/00

Značky: sběrového, odstranění, papíru, frakcí, mokrou, nežádoucích, cestou, způsob

Text:

...třídlč 15 je napojen přetlakový sítový třídič 17.Činnost linky umožňující způsob odstranění nežádoucích frakcí ze sběrného papíru mokrou cestou je následujícíSběrový papír 21 v dosud obvyklé jakosti a formě je zanášen do rozvlákňovače 1 horizontálního nebo vertikálního provedení a kontinuálně odváděn ve formě suspenze přes statorové síto s otvory průměru 8 až 15 mm s výhodou průměru 10 mm. Poněvadž sběrový papír určený k zesvětlování obsahuje...

Surovina na bázi naftalenu pro výrobu anhydridu kyseliny ftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 239764

Dátum: 15.04.1987

Autori: Khol Miroslav, Jaromioský Jaroslav

MPK: C07C 15/24, C07D 307/89

Značky: bázi, kyseliny, výrobu, surovina, naftalenu, ftalové, anhydridu

Text:

...energetické náročnosti výroby. Bylo totiž zjištěno, že přítomnost látek, jako jsou methylnaftaleny a vyšší alkylbenzeny v naftalenové frakci, používané jako suroviny pro selektivní katalytic 3 239764kou oxidaci na anhydrid kyseliny ftalové, nejen že není na překážku, ale naopak příznivé ovlivňuje konverzi naftalenu a zvyšuje výtěžek anhydridu kyseliny ftalové z naftalenu obsaženého ve směsi, neboč hluboké oxidaci, vedoucí ke vzniku...

Způsob výroby usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 239763

Dátum: 15.04.1987

Autori: Booušek Jan, Bednáo Lubomír

MPK: C14C 1/00, C14C 3/28

Značky: výroby, usní, způsob

Text:

...ae tato oper race neprovádí a výchozí hodnota pH zůstává 7.Dále následuje přídavek chromitěho činiva o bazicidě 33 °Sch s obeahem 25 C 2203 v množství 6 až 8 3. Po tomto dávkování - s výhodou 2 - 3 krát - prohíhá pohyb cca 5 hodin a pokračuje se ihned v předúpravě.Po vyprání a ohřevu na 35 až 38 °c se provede běžná neutralizace v 2 hydrogenuhličitanu sodném a dále pokračuje obvyklá technologie. Při použití kombinovaného činění,...

Zapojení zařízení ve stanici na praní cukrové řepy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250282

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wohlráb Rudolf, Hovorka Jiří, Dušek Stanislav, Dyntar Jaroslav

MPK: C13C 1/00

Značky: praní, zapojení, stanici, zařízení, cukrové, řepy

Text:

...nsazo-vací odlučovače a předhuštění plavící vody sedimentací.Uspořädání jednotlivých zařízení s výškovýnií rozdíly Luncžiíuje dopravu. samospádem.Příkladné zapojení zařízení ve stanici na pľñnĺ, odlučování a mechanické čištění plavících a pracích vod je schematicky znázorněno na obrázku.Příkladné zapojení zařízení ve stanici na praní, odlučování a mechanické čištění plavících a pracích vod je schematicky znázorněno na obrázku.V tomto...

Způsob přípravy hydrochloridu methyliminu 1 -hydroxycyklopentyl-/2-chlorfenyl/-ketonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239762

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ehrenberger Vlastimil

MPK: C07C 49/825, C07C 49/807

Značky: přípravy, způsob, methyliminu, hydrochloridu

Text:

...v roztoku nižších alkoholu, s výhodou metanolu s plynným methylaminem, za katalysy hydrochloridu methylaminu.Teplota reakce probíhá mezi 20 až 60 °c. Teplota reakce začíná při 20 °c, zvedá se pak až k 609 C a pak začne zase klesat. Po dodání 7 molů methylaminu na 1 mol 1-hydroxycyklopentylĺ/2-ohlorfenyl/-ketonu se oddestiluje metanol, nahradí benzenem, benzenový roztok se zfiltruje, filtrát se zahustí ve vakuu, nahradí acetonem a žádaná látka...

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS.T3-01 produkující protilátku proti trijodtyroninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmidák Štipán, Bódi Jan, Ivan Lubomír, Švreula Milan

MPK: C12N 15/00

Značky: czas.t3-01, lymfocytární, protilátku, proti, produkující, myší, hybridom, trijodtyroninu

Text:

...která je schopna speoificky reagovat s trijodtyŕoninem. Hybridom T 3-01 je možno kultivovat in vitro v médiich vhodných pro živočíšne buňky a je adaptován pro růst in vivo v peritoneální dutině myší kmene Balb/c.Z konzerv, uchovávaných v kapalném dusíku, je možné zahájit produkci protilátky bez dalšího antigenu a imunizace zvíšat. Protilátka produkovaná hybridomem T 3-01 reaguje pouze s trijodtyroninem, nereaguje s tyroxinem, reverzním...

Rozdělovací zařízení vícekomorového kapsového filtru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239760

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vinš Martin, Gola Jaroslav, Valníeek Josef

MPK: B01D 46/04

Značky: vícekomorového, filtru, zařízení, rozdělovací, kapsového

Text:

...vnějších stěn skříně filtru a labyrintovým pŕepažením takto vzniklého prostoru jsou vytvořeny vzduchové kanálky, zaústěné konci každý na jedné straně do boku příslušné filtrační komory a na druhé straně do rozdělovací komory, kde se vějířovitě zužují k ose rotačního rozdělovače, přičemž jeden z takto vzniklých prostoru v rozdělovací komoře je slepý.Hlavní výhodou rozdělovacího zařízení podle vynálezu je, že zajišťuje plynulé a snadno...

Zařízení pro stanovení polarizačního potenciálu vnitřních povrchů nádrží a aparátů obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 250281

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polák Josef, Hašlarová Marie

MPK: C23F 13/00

Značky: aparátu, polarizačního, nádrží, stanovení, vnitřních, povrchu, elektrolyt, zařízení, potenciálu, obsahujících

Text:

...použije kovové měřicí elektrody,která je součástí měřicí sondy. současně sev měřicím objektu měří proud vstupujici na povrch pomocné elektrody a stanoví se závislost polarizačního posunu potenciálu na hustotě ochranného proudu v průběhu času. Takto lze s vyšší přesností než tomu bylo dosud, stanovit efektivnost katodickě ochrany.Na pripojených výkresech jsou znázorněny dva příklady prvedełní zařízení podle vynálezu, kde na obr. 1 je nakreslen...

Ústrojí výfučny vysoké pece pro měření teploty její čelní stěny termočlánkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239759

Dátum: 15.04.1987

Autori: Plzák Zbynik, Dolanský Jioí, Schustr Pavel

MPK: C21B 7/16

Značky: měření, termočlánkem, teploty, ústrojí, stěny, její, vysoké, čelní, výfučny

Text:

...povrchem tělesa výíučny.V praktickém provedení tohoto termočlanku se však ukázaly určité nedostatky, z nichž nejzávažnější byl poznatok, že provést dokonalý tepelný spoj konstantanového pásku s tělesem výfučny je velice obtížné výfučna je robustní měděné těleso, které při pájení odvádí z místa ohřevu teplo tak intezívně, že tepelný spoj termočlánku téměř nikdy není ideální a získaná elektromotorická síla termočlánku se u každého provedení...

Výplň tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239758

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chvalovský Václav, Farkaeová Marta

MPK: C09D 5/34

Značky: výplň, tmelů

Text:

...atd./ pro Ktntóu byla provozně nepoužitelná.V zahraničí jsou pro.vytvrzování uvedených tmelů používány zejména sulfonované kyseliny aromatické řady, např. mono- a di- deriváty naftalensulfonové kyseliny. Výše uvedene ne dostatky odstraňuje výplň podle vynálezu, jejíž podstatou je kombinované tvrdidlo novéhotypu, tvořené směsi dusičnanu močoviny a p-toluensulfochloridu.Předmětem vynálezu je výplň tmelů sestávající z minerálního plniva na...

Pohon pro startování spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250280

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrnčíř Zbyněk, Tomek Vladimír, Krnáč Pavel, Novák Václav

MPK: F02N 15/04

Značky: spalovacího, startování, pohon, motorů

Text:

...předlohy 9. Přívod k solenoidu 2 je veden ze svorkovnice 1, k níž je připojen též přívod k elektromuotoru 5, v jehož proudovém okruhu je zařazen spínač 15 s druhou vratnou pružinou 16, opírající se o rameno nesoucí uvolňovací západku 17 s třetí vratnou pružinou 11. ovládané pákou 14. Ke spínači 15 vede přívod elektrického pro-udu 20 -od zdroje. Na kotouči 7 je zarážka 19. llato zarážka 19, jak bude podrobněji vysvětleno při popisu funkce...

Zásobník plochého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239757

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pola Josef

MPK: A47B 63/00

Značky: materiálů, zásobník, plochého

Text:

...vzájemnému styku, je, že.do skříně je možno ukládat pouze plochý materiál stejných rozměrů.Dalším předpokladem je, že plochý materiál musí být při položení na spodní hraně samonosný, což například nesplňuje filmový materiál a další materiály poddajných mecha nických vlastností.Nedostatkem také je, že pri vysouvání a zasunování plochého materiálu může v horní a spodní části dojít k mechanickému poškození o plochu vodítka. Při aplikaci...

Koželužský likrovací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239756

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimko Timotěj, Vanik Oldoich, Javurek Jioí, Kempný Milan, May Jan

MPK: C14C 9/02

Značky: koželužský, přípravek, likrovací

Text:

...kryatalickou směs alkanů o délce řetězce C 20-C 35 j v menší míře obsahuje i izoalkany a cyklické uhlovodíky. Připraven je chlorací. Je to slabé 3 239756 žlutá, silně viskőzní tekutina bez zápachu, ve vodě nerozpustná. Obsah chlőru se pohybuje v rozmezí 40 až 43 procent. Vhodný je například produkt Slovafín 40, výrobce ChZWP Nováky. Polypropylenový olej je syntetický neionogenní produkt polymerace nenasycených sloučenin,představující směs...

Izolátor kmitů pro ukládání strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239755

Dátum: 15.04.1987

Autori: Benda Josef, Šátek Jaroslav

MPK: F16F 3/08

Značky: ukládání, izolátor, strojů, kmitů

Text:

...žebra víka izolátoru.Výstupky na horní a spodní straně pružného členu jsou vůči~sobě 0 polovinu své délky přesazeny a tím zajištují správnou polohu tělese a víka izolátoru pro požadovanou funkci pružného členu pro zachycování horizontálních sil.vynález umožňuje vytvoření irolátorů kmitü, u nichž lze nezávisle stanovit jejich horizontílní a vertikální tuhost. neboÉ funkce tlumení v uvedených dvou směreeh jsou -od sebe odděleny.Tuhost v obou...

Způsob výroby cyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250279

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pašek Josef, Marek Jaroslav, Rozinek Radek, Grapl Jiří

MPK: C07C 87/36

Značky: způsob, cyklohexylaminu, výroby

Text:

...a do 10 0/0 dicyklohexylaminu. Po první vsädkové rektífikaci zbývá destilační zbytek, z něhož se rektifikací vyrábí dicyklohexyhamin. Anilinová frakce,získaná v první vsádkové rektitikaci se po nashromáždění zpracuje druho-u vsádkuovou rektitikací, při níž se první frakce vrací do první vsádkové rektifikace, druhou frakcí je koncentrát cyklohexanolu s obsahem nejméně 50 0/0, který je odpadem, třetí frakce je asi 900/0 anilin, který se vrací do...