Archív za 1987 rok

Strana 263

Obousměrné spínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250432

Dátum: 15.04.1987

Autor: Uhlíř Milan

MPK: H01H 3/16

Značky: spínací, obousměrné, zařízení

Text:

...4ho zařízení je znázorněn na přiložených výkresech. Na obr. 1 je nárys spínacího zařízení před najetím do funkce, obr. 2 znázorňuje pvolohu zařízení při jedné otáčce, na obr. 3 je znázorněno vypnutí polohy za fází jedné otáčky, na obr. 4 je znazorněn řez zařízením podle roviny AA z obr. 2.Obousměrné spínací zařízení sestává z držáku 1, na kterém je umístěn elektrický spĺnač 2 wa čepy 3, B. Na čepu 3 je výkyvně uloženo rameno 4. Ve Spodní...

Optická sonda pro zjišťování výskytu, rozměrů a počtu kapek mokré páry ve vnitřním prostoru parní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250431

Dátum: 15.04.1987

Autori: Navrátil Miroslav, Widtman Vladimír

MPK: G02B 6/28, G02B 6/00

Značky: kapek, mokré, vnitřním, parní, počtu, výskytu, prostoru, páry, optická, zjišťování, rozměrů, turbiny, sonda

Text:

...samostatných totodetektorů se liší od známého uspořádání vícenasobné fotodíody s koncentrickými elektrodami tak, že umožňuje detekovat světlo rozptýlené na částicích i tak, že z nesymetrie výstupních signálů poznáme, zda jde o částiCe kulové, jako v případě kapek, nebo o částice, které mají jiný nesymetrický tvar.Na připojeném výkresu je schematickyznázorněn příklad provedení optické sondy pro parní turbinu podle vynálezu.Optická sonda je...

Zapojení obvodů pro zvýšení spolehlivosti palubních výpočetních systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250430

Dátum: 15.04.1987

Autori: Drápal František, Čekal Stanislav, Hlavička Jan

MPK: G06F 13/16

Značky: palubních, zvýšení, systému, výpočetních, zapojení, spolehlivosti, obvodů

Text:

...obvodu 7.V případě zapojení s jedním mikropočítačem je signálem sběrnice 17 RESET systému nastaven RS klopný obvod 7 a ten signálovým vodičem 12 TEST signalizuje mikropcčítači 1 žádost o provedení testu. Po zániku signálu ze sběrnice 17 RESET systému začne čítač 9, který byl -dosud přes součinový obvod 8 nulován, odměřovat časový interval,během něhož musí mikropočítač 1 zapsat do svých vnitřních registrů a tím i na sběrnici 15 výsledek testu...

Způsob anodické oxidace linerů vinutých vysokotlakých nádob z Al slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250429

Dátum: 15.04.1987

Autor: Urbánek František

MPK: C25D 11/04

Značky: linerů, slitin, anodické, způsob, oxidace, nádob, vysokotlakých, vinutých

Text:

...odolnost vůči mechanickému namahání.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob anodické oxidace linerů vinutých vysokotlakých nádob o mtnimálním průměru hrdel 10 milimetrů a obsahu 1,5 až 5 litrů v elektrclytu tvořeném vodou. a kyselinou sírovou, podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se na liner s jednoduchou vnitřní katodou působí stacionárním elektrolytem obsahujícím v jednom litru vody 350 až 400 gramů volné kyseliny sírové při teplotě...

Kalorimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 250428

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šťastník Josef, Šauman Zdeněk, Žák Vítězslav, Šťastník Stanislav, Brandštetr Jiří, Rovnaníková Pavla

MPK: G01K 17/08

Značky: kalorimetr

Text:

...hmotnosti zkoumaného vzorku zanedbatelné. Reakční kádinka s. reagující směsi je obklopena vzduchom, který se rychle ohřeje na teplotu reakční směsi i V případě silně exotermních reakoí s rychlým průběhem.Příklad provedení kalorimetru podle vynálezu je uveden na přiloženém výkrese, na němž je nakreslen nárys přístroje ve svislém řezu.ak patrno z obrázku, sestává kalorimetr z reakční nádoby 1 uzavíratelné víkem 2. Reakční nádoba 1, která je...

Lázeň pro galvanické vylučování paladia a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250427

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrobel Leopold, Srb Miloslav, Olyšar Karel

MPK: C25D 3/52

Značky: lázeň, galvanické, vylučování, paládia, slitin

Text:

...zvolený ze skupiny,zahrnující stříbro, zlato, níkl, železo, kobalt,ve formě komplexu stejného obecného vzorce jako u paládía, napříkladPovlaky, vyloučené z lázně podle vynálezu, jsou vysoce lesklé, tvrdé a tažné, použitelné jak v elektrotechnlce, tak i v klenotníctví. Lázeñ pracuje s vysokým proudvovým výtěžkem při katodové proudové hustote do 5 A/dmz, při teplotě 10 až 60 QC, s výhodou 20 až 30 °C. Hodnota pH lázně je v rozmezí 7,5 až...

Natáčecí mechanismus difuzorových lopatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250426

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beran Jaromír, Misárek Dušan, Dvořák Pavel

MPK: F04D 29/46

Značky: mechanismus, natáčecí, lopatek, difuzorových

Text:

...natáčecího mechanismu dífuzorových lopatek podle vynálezu je možnost přesného vzájemného nastavení nosného a regulačního prstence při montáži i při dodatočných úpravách při odstavení stroje. Natáčecí mechanismus tvoří uzavřený montážní celek, který lze se 4stavit mimo vlíastní stroj. Důležitá přednost řešení pak spočíva v tom, že celý natáčení mechanismus lopatek téměř nesouvísí se skříní statoru. Boměrně jemný mechanismus není tak...

Zapojení pro napínání a dobrzďování pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250425

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mareda Franjo, Andrejsek Lubomír

MPK: G11B 15/18

Značky: napínání, dobrzďování, pásky, zapojení

Text:

...zdroje řídicíhno napájecího napětí 20 a přívod motorku 21. Druhýpřívod motorku 21 je zapojen do uzlu 34,kam je zapojen zäporný pól zdroje řídicího napájecího napětí 20. Dále je do uzlu 35 anodou zapojenia dioda 12, která je katodou zapojená na uzel 13, kam je též zapojen kladný pól řídicího napájecího napětí 1 G a druhý přívod motorku 11, přičemž přívod motorku 11 je zapojen do uzlu 34, kam je zapojen též záporný pól zdroje řídícího...

Vanové zařízení pokovovací linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250424

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popek Jiří, Fiala Josef, Doležal Jan, Mainer Petr

MPK: C25D 17/02

Značky: pokovovací, vanové, zařízení, linky

Text:

...sestaveni linky. jelikož jedna boční stěna je po spojení společné pro dva sousední moduly, dochází k úspoře materiálu a snížení hmotnosti vanového zařízeiíí. Další výhodou je zhromadněnl výroby van-ového zařízení, unifikace a možnost předmontáže částí vanového zařízení přímo ve výrobním závodě.Na priložených obrázcích je znázorněn příklad řešení vanového zařízení podle vynálezu.Na obr. 1 je vanový modul s přepážkou, na obr. 2 je vanový modul...

Přídavná mechanická převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250423

Dátum: 15.04.1987

Autori: Půr Ladislav, Stratil Jiří

MPK: F16H 3/00

Značky: převodovka, přídavná, mechanická

Text:

...kola zabírá s pastorkem 8 zpětného pracovního převodu.Při režimu přepravním, se točivý moment ze základní převodovky přenáší na výstup pomocí těchto díl-ú ~ vstupní ,hřídel 1, Janací kolo 5 přepravního převodu, hnané kolo 11 přepravního převodu a předlohový hřídel 1 U.Při dopředném pracovním režimu - vstupní hřídel 1, hřídel pastorků B, pastorek 7 dopředného pracovního převodu, kolo 12 dopředného pracovního ,převodu a předlohový...

Snímací souprava pro mechanické oddělování horní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250422

Dátum: 15.04.1987

Autori: Viterna Zdeněk, Horák Alois

MPK: D05B 39/00, B65H 3/22

Značky: mechanické, souprava, vrstvy, snímací, oddělování, horní

Text:

...jehlami, uloženymi na společném čepu. V důsledku tohoto uspořádání se hroty snímacích jehel pohybují po společné kružnicí s vrcholem ležícím v průsečíku se svislou osou čepu. Takto je zabezpečeno rovnomerné a nenásilné vnikání hrotů do textilního materiálu s vyloučením možného poškození vazby, přičemž sejmutý materiálnevykazuje po odloženi stopy po mechanickém uoddělovaní horní vrstvy z hraničky přístřihů nebo dílů. Další výhoda...

Žárovzdorná šamotová hmota, zejména pro výrobu půdních tvárnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250421

Dátum: 15.04.1987

Autori: Staněk Josef, Tománek František, Piegza Zbyněk, Langer Jiří, Kanclíř Robert, Kučera Václav

MPK: B22D 41/02

Značky: hmota, zejména, žárovzdorná, tvárnic, šamotová, půdních, výrobu

Text:

...množství záměs-ové vody, což značne urychluje sušicí cyklus a snižuje energetické nároky na sušení.Výhodou půdnich tvárnic, zhotovených ze žáruvzdo-rné šamotové hmoty podle vynálezu, je vyšší výdržnost, měřená počtem lití,v porovnání se známymi půdními tvárnicemi z běžné výroby vlivem vzniku na vodu necitlivých vazeb, které odolávají vysokým teplotám.Žäruvzdornâ šamotová hmota podle vynálezu je dále objasněna na příkladech.Do šamotové...

Zařízení k průběžnému měření zrychlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250420

Dátum: 15.04.1987

Autor: Halamíček Jiří

MPK: G01P 15/08

Značky: průběžnému, zrychlení, měření, zařízení

Text:

...tělísko 7, které je upevněno na konci pružného drátu 3 vetknutého do podložky 2 a vedeného ve vodítkách B. Za mezerou 5 je optický kabel 1 připojen k fotodetektoru 8, který je elektrickým vodičem 9 spojen se zesilovačem 1 lJ, na jehož výstup e připojen voltmetr 11 a zvukové zařízení12. Zařízení je uzavřeno v pouzdře 13. Šipkou 14 je vyznačen směr pohybu tělesa.Zařízením je snímána poloha optického tělískia 7 zhotoveněho z materiálu...

Stabilizační hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 250419

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ondrovčík Štěpán

MPK: F23N 5/08

Značky: stabilizační, horák

Text:

...k umístění fotonky v blízkosti plamene a prošlehávání plemene dochází ke zničení fotonky a přerušení funkce automatického zabezpečování provozu.Výše uvedene nevýhody dosavadního stavu techniky jsou odstnaněny stabilizačnímhořákem s tryskou a s elektrickým zápalováním pomocí zapalovací elektrody a hlídaním plemene pomocí fotonky podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že sestavá z přívodního tělesa tvaru T pro přívod plynné směsi, kde...

Trkač s odděleným čerpáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250418

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vevera Jiří

MPK: F04F 7/02

Značky: odděleným, trkač, čerpáním

Text:

...naplněno vodou, výtlačné potrubí 1 ll Vzduchem.Zařízení se uvede do činnosti tak, že se uvolni závaží 19, které prostřednictvím odtlačovací tyče 18 přesune těsnicí kouli 16 do spodní polohy k dorazu 15. Tím se tepací ventil 6 otevře a dojde k poklesu statického tlaku V přilehlé části přívodního p 0 trubí 1. Následkem toho poklesne hladina vody V pracovní komoře 7 a po uvolnění horní těsnicí plochy 24 plovoucím uzávěrem 12 se po překonání...

Zařízení na výrobu elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250417

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podzimek Josef, Němec Miroslav, Raudenský Josef, Zvoníček Josef, Prachař Oldřich

MPK: F03B 3/04

Značky: energie, elektrické, výrobu, zařízení

Text:

...potrubních kloubů. Násoska B je držena kloubem 4,spojeným se vzdouvacím objektem 14, s výhodou napříkla-d vraty 10 plavební komory. Pohyb plovoucího tělesa 1 při kolísající vodní hladině umožňuje kyvný kloub 24,upravený na výkyvnem nosněm rámu 11 pod turbínou 2.Kotvení je možno provést i tak, že násoska E je držena kloubem 4, upnaveným na podpěrném elementu 12, pevné spojeném se stavební částí vzdouvacího objektu 14. Při transportuzařízení na...

Tlumič hluku vrátku poháněného vzduchovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250416

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hynek Vojtěch, Medek Lubomír

MPK: F01N 1/08

Značky: vrátků, vzduchovým, hluku, motorem, poháněného, tlumič

Text:

...napojena na v-ýfuk vzduchového motoru, popřípadě nia vývod tlumiče vzduchového motoru a je spojena první spojovací trubkou rámu s druhou tlumicí komorou, druhá tlumicí komora a třetí tlumicí komora jsou vzájemné propojeny druhou spojovací trubkou rámu a výstup z třetí tlumicí komory je vyústěn do třetí spojovací trubky rámu, která je opatřena alespoň jedním výlukovým otvorem.Hlavní výhodou tlumiče hluku vrátku poháněného vzduchovým motorem...

Prvek pro vymezování axiální vůle

Načítavanie...

Číslo patentu: 250415

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tyleček Antonín

MPK: F16G 13/12

Značky: prvek, axiální, vůle, vymezování

Text:

...s opěrnou válcovou hlavou, přičemž na dříku táhla je navlečena pružina jedním koncem uložená na opěrné válcové hlavě šroubu a na druhé straně opřená o čelo dutého šroubu, zašroubovaného do čela válcového pouzdra.Prvek podle vynálezu dovoluje v malých,ale postačujících mezlch eliminovat zvýše 4ný tah v tažném řetěze nebo laně a vpřípadě tažného řetězu dovoluje překlenout délkovou diferenci vznikající rozdílem roztečného modulu záběrové...

Způsob přípravy vitaminu D2

Načítavanie...

Číslo patentu: 250414

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kotyk Milan, Titz Miloš, Fuka Josef, Nepraš Miloš, Kalhousová Marta, Hrdina Radim, Beštová Jana, Luňák Stanislav, Královský Josef

MPK: C07C 172/00

Značky: přípravy, způsob, vitamínu

Text:

...°C. Rovnovážného stavu je dosaženo za 2 až 3 hodiny, přičemž koncentrační poměr vitamínu ku previtamínu je okolo 3,5 780/0 vitamínu a 22 previtaminu). Na základne studia termických rovnováh prevítamin .-.~ vitamin bylo nyní zjištěno, že kinetíckým řízením procesu lze za únosně dlouhou dobu dosáhnout výrazně lepšího poměru vitamínu ku previtaminu.Foto zjištění využívá postup, který je předmětem tohoto vynálezu. Podle tohoto způsobu se vitamin D...

Laserový rezonátor s polarizátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250413

Dátum: 15.04.1987

Autori: Košelja Michal, Kvapil Jiří

MPK: H01S 3/08

Značky: rezonátor, laserový, polarizátorem

Text:

...na třemi zrcadly umožňuje tak emisi polarizovaného světla bez vysokých nárokü na jakost polarizatorů a V případech, kdy materiál laserové tyče polarizuje světlo nedokonale, umožňuje docílit lepší jakost Výstupního svazku a vyšší energetickou účinnost laseru.Výkresüm, jsou uvedena dvě různá možná provedení laserového rezonatoru s polarizátorem podle vynálezu.Na obr. 1 je zakreslena odrazivé zrcadlo 1 a polopropustná zrcadla 2, 3, dále...

Vakuová propust

Načítavanie...

Číslo patentu: 250412

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hudeček Miroslav, Pokorný Petr

MPK: B01J 3/03

Značky: vakuová, propust

Text:

...provedení, sestávající z přípravné preparační komory obsahující oddělovací ventily, na kterou jsou za sebou připojeny vakuová kaskáda a manipulační komora, do níž zasahuje výměnný držák na zkoušený materiál, upevněný na jednom konci zasouvací tyče,která na druhém konci je opatřena vodicímNa připojeném výkresu je znázorněn příklad zařízení obsahujícího měřicí komoru s kry-ostatem a s přípojenou vakuovou propusti podle vynálezu, kde k měřicí...

Čerpadlo s natáčivými lopatkami oběžného kola a axiálním výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250411

Dátum: 15.04.1987

Autori: Špunda Jaroslav, Scholz Manfred

MPK: F04D 29/32

Značky: oběžného, axiálním, čerpadlo, lopatkami, výstupem, natáčivými

Text:

...hnacího hřídele B,uloženého s vůlí v průchozím otvoru 7 náboje 8 rozváděče 4 a v ochranné trubce 9, 4navazující na náboj 8 rozváděče 4. V náboji 5 oběžného kola 3 jsou radiálně uspořádány natáčivé lopatky 1 U, jejichž osy 11 natáčení jsou kolmé k průtočné ose 2 tělesa 1.V celém rozsahu dosahu vnitřních okrajů natáčivých lopatek 1 U má náboj 5 oběžného kola 3 tvar koule. Největší průřez náboje 5 oběžného kola 3 je u tohoto axiálního...

Plošný vícevrstvý útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250410

Dátum: 15.04.1987

Autori: Juřena Jiří, Varhaník Jiří, Tethal Josef, Hradecký Gustav

MPK: B32B 27/12

Značky: vícevrstvý, plošný, útvar, výroby, způsob

Text:

...ve formě vodné disperze, do ní se ihned zalamínuje podkladová textilní vrstva, celý útvar se vysuší při 120 »až 150 °C a separuje se od dočasné podložky.Další variantou pak může být například oboustranné povrstvení textilního substrátu polymerním nánosem přímým postupem vhodné například pro výrobu plachtovin pro nákladní automobily, stanových podlážek,ízolzačních plachtovin apod.Polymerní směs pro adhezní mezivrstvu lze připravit nejvýhodněji...

Plovákový vzdouvací ventil, zejména pro drenážně zavlažovací systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250409

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fídler Jiří, Novotný Vladimír

MPK: F16K 31/30

Značky: drenážně, plovákový, ventil, zavlažovací, vzdouvací, systémy, zejména

Text:

...připojeném výkresu je ve schematickém svislém řezu znázorněn príklad provedení ventilu podle vynálezu.Ve svislém ventilovém tělese 1, opatřeném vnitřním vodicím průřezem 2, je ulo 4žen těsnicí plovák 3, který je opatřen alespoň jedním otvorem 4, v daném případě několika otvory 4, propojujícími nadplovákovy prostor 5 ve svislém ventilovém tělese 1 s podplovákovým prostorem 6 ve svislém ventílovém tělese 1. Svislé ventilové teleso 1 je...

Uhlovodíková kapalina pro speciální operace při obrábění materiálů a v elektrotechnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250408

Dátum: 15.04.1987

Autori: Matějka Jindřich, Pokorný Petr, Švagl Oldřich

MPK: H01B 3/22

Značky: obrábění, kapalina, elektrotechnice, operace, materiálů, uhlovodíková, speciální

Text:

...se vydestiluje na lehčí frakcí vroucí do 170 C a zbytek vhodný jako uhlovodíkova kapalina podle vynálezu.R-ozborem složení kapaliny podle v-ynálezu a postupu výroby lze určit výhody nového složení a způsobu výroby. Kapalina má vysoké koncentrace nasycených uhlovodíků a zvláště acyklických s relativně nízkou hustotou a s malou rozpustností škodlivé vody. Kapalina je hluboko rafinovaná a stabilní,nebol její obsah olefinů je nízký. Případné...

Odstředivá mechanická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250407

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gatěk Zdeněk, Rakus Jaroslav

MPK: F16D 13/04

Značky: odstredivá, mechanická, spojka

Text:

...zde s vrtulí 12 větrného motoru. Hnaná část 2 spojky je pevně spojene s hřídelem 14 neznázorněného rotoru synchronního generátoru, opatřeného budicími permanentními magnety. Hnaná část 2 spojky je tvořena miskovitým kotoučem 4, přivráceným otevřenou čelní stranou k deskovitému kotouči 3 hnací části 1 spojky. Miskovitý kotouč 4 má na své vnitřní straně válcový třecí povrch 5, opatřený třecím obiožením. U tohoto třecího povrchu 5 jsou...

Vinutý výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250406

Dátum: 15.04.1987

Autori: Cvejn Miloslav, Štryncl Vladimír

MPK: F28D 7/02

Značky: vinutý, tepla, výměník

Text:

...v plášti. Košile obou částí trubkového svazku jsou těsně spojený s pláštěm spoj-ovacími elementy.Řešení vinutého výměníku tepla podle vynálezu umožňuje odvádět i přivadět médiumdo libovolného místa mezitrubkového prostoru bočním hrdlem uvnitř vinutí, takže je možno vést daný proces v jednom aparátu. Tím je snížena hmotnost i pořizovací cena zařízení.Příklad provedení vinutého výměníku tepla podle vynálezu je znázorněn na...

Měřidlo pro rozměrové vyšetření rentgenových snímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250405

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čechová Erna

MPK: A61B 6/02, G01B 3/02

Značky: snímku, rozměrově, měřidlo, rentgenových, vyšetření

Text:

...početná část populace.je rovněž známý způsob vyšetřování šíře páteřního~ kanálu, při němž se pomocí rentgenového přístroje, vybaveného počítačem, vyhotoví transverzální tomografická vyobrazení jednotlivých obratlů páteře.Hlavní nevýhodou tohoto způsobu je velká radiační zátěž vyšetřovaného pacienta. Další nevýhodou jsou značné vysoké pořizovací náklady na potřebné zařízení.Uvedené nevýhody »odstraňuje měřidlo podle vynálezu, jehož...

Zařízení pro ukládání pásového materiálů pod vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250404

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Dušan, Rozprávka Jaroslav, Cotiofan Ján, Abraham Miloslav

MPK: E02B 5/02, E02B 3/12

Značky: pásového, zařízení, materiálů, ukládání, vodou

Text:

...pod jehož výsypkou je vodorovně uložen podélně vysouvatelný dopravník zásypového materiálu, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rozprostírací rameno je vykloněho ve směru pojezdu, s výhodou pod úhlem 10 ° a je opatřeno nejméně dvěma kíaskádovitě s překrytím uspořádanými držáky rolí pasového níateriálu a nejméně dvěma za ni 4mi kaskádovitě uspořádanými držáky přítlačných válců, přičemž os-y všech držáků js-ou kolmé na směr...

Stator stejnosměrného nevýbušného elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250403

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gazda Jiří, Švec Bohumil

MPK: H02K 25/00

Značky: stator, nevýbušného, elektrického, stroje, stejnosměrného

Text:

...ve tvaru kalíšku.Příklad řešení je znázorněn na připojených obrázcích 1 la 2. jho statoru, dle obr. 2, se skládá ze dvou částí masívní část 1 a část 2, skládaná ze segmentů plechů, jelikož se jedná o stroj napájený zvlněným proudem z řízených polovodičových usměrňovačů. Hlavní a pomocné póly stejnosměrného stroje 3 dle obr. 2 jsou připevněny pomocí připevňovacich šroubů pólů 5, procházejícími jhem statoru v části 1, 2. Za...

Způsob výroby válcových membránových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 250402

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kichler Jiří, Kepič Štefan, Beránek Jaroslav, Konečný Milan, Červinka Václav, Lelko Dušan

MPK: B21D 11/06

Značky: výroby, válcových, způsob, stěn, membránových

Text:

...nejdříve musi zajistit vzájemné poloha jednotlivých šroubovic a pak postupně ohýbat přepážky, které se k trubkám stehují. Teprve po navinutĺ přepážek po celé výšce válcového tělesa je možné přivařit přepážky k trubkám a dokončit výrobu válc-ové membránové stěny.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny vynalezeným způsobem výroby membránových stěn, který spočívá v tom, že se na svařovacim automatu vyrobí střední část membránové stěny s délkami...

Způsob přípravy čistých nebo směsných monokrystalů halogenidů olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 250401

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krčová Eva, Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš, Barta Čestmír, Gilar Oldřich

MPK: C30B 29/12

Značky: přípravy, monokrystalů, halogenidů, způsob, směsných, olova, čistých

Text:

...než odpovídá tenzi 13,3 Pa. Přitom se do taveniny vpravi 0,001 mol 9/0, popřípadě až do nasycení plynu, nebo plynu obsahujícího či uobsahujících halogen jako je C 12, H nebo COBr 2.Povrch reakčního prostoru přicházejícího ve styk s taveninou je vhodné opatřit Ipovlakem na bázi grafitu, popřípadě křemíku nebo dalších látek, které zamezí, popřípadě podstatné sníží smáčení stěn reakčního prostoru.Bylo zjištěno, že vyvinutý způsob přípravy...

Univerzální řezný nástroj pro protlačovanou řeznou hlavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250400

Dátum: 15.04.1987

Autor: Drábek Stanislav

MPK: E21D 9/10

Značky: nástroj, řezný, hlavu, protlačovanou, univerzální, reznou

Text:

...podle vynálezu. jehož podstata spočíva V tom, že unášeč je čelně prolomen nejméně dvěma souměrně podle osy otáčení umístěnými podélnýml otvory a při obou koncích opatřen čepem, přičemž do každého podélného otvoru je vložena a prostřednictvím dvojice závor upevněna výměnná lišta opatřená řeznými zuby a na každý čep je kyvně nasazena a pomocí rou 4bíkového šroubu upevněna Výkyvná Vložka opatřená nadřezovými a obvodovými řeznými...

Programovatelné sledovací měřidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250399

Dátum: 15.04.1987

Autori: Růžička Miroslav, Vyhňák Břetislav, Zachata Jaroslav, Schiller Jiří, Novotný Jiří, Požárek Václav

MPK: B24B 49/00, G01B 7/00

Značky: programovatelné, sledovací, měřidlo

Text:

...na vstup kontrolní části 2 s havarijním výstupem 21 a měřicím výstupem 22, který je připojen na měřicí vstup 31 měřicí části 3 s odpojovacím vstupem 32 a posouvacím vstupem, na který je napojen výstup převodníku 4. Výstup z měřicí části 3 je současně připojen na vstupy rychlostní části 10, zesilovače 11 a logaritmiclté časti 12. Výstup rychlostní části 10 je připojen na rychlostní vstup 51 rychlostního komparátoru 5. Výstup zesilovače 11 je...

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vrzáň Josef, Sokol Ludvík, Loukota Jiří, Janáček Leoš, Domalíp Vratislav

MPK: C10K 3/02

Značky: nízkoteplotní, oxidů, způsob, uhelnatého, konverze

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Odpružené kotoučové krojidlo pro zemědělské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250397

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kušička Bohumil, Plzáková Marie

MPK: A01B 15/18

Značky: stroje, krojidlo, odpružené, zemědělské, kotoučové

Text:

...než vinuté pružiny. Tento systém jištěrní je oproti mechanismům s vinutými pružinami výrobně i montážne jedmodušší a lze ho využít např. pro jištění diskových pracovních orgánů seçich strojů, ale i radliček pleček,kypřičů apod.Předmět vynálezu je schemlaticky znázorněn na výkrese v podélvném řezu.Zařízení sestává ze slupice 1, připojené k rámu pluhu, která je pomocí kamene 3 připojeného pevné pomoci šroubu 4 ke slupici 1, »otočné spojene...

Zařízení k otáčení pluhu lineárním hydromotorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250396

Dátum: 15.04.1987

Autori: Procházka Václav, Novák Miroslav

MPK: A01B 3/30

Značky: pluhu, hydromotorem, zařízení, otáčení, lineárním

Text:

...je připevnéna neznázorněným tříbodovým závěsem k neznázorněnému traktoru, je točně uložená klika 3, ve které jsou vytv-ořeny otvory 15. K zadnímu konci kliky 3 je pevné připojena otočná část pluhu 2. V nosné části pluhu 1 je dále upevněn hřídel 5, na kterém je Výkyvné uložená páka 4 s klíny 16.Výkyvný pohyb páky 4 s klíny 16 je V krajních polohách omezen pevnými dorazy 14 a, 14 b.V nosné části pluhu 1 je dále suvně uložena odpružená...

Hlavový nástavec pro odlévání ocelí do kokil

Načítavanie...

Číslo patentu: 250395

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kouřil Vratislav, Malý Ladislav, Hříbal Vladimír, Svárovský Vratislav, Janeček Josef, Irmler Bohdan

MPK: B22D 7/10

Značky: hlavový, odlévání, kokil, oceli, nástavec

Text:

...stripovacích jeřabů, které mnohdy jsou na odlévárnách limitujícími prvky.Uvedené nevýhody dosud známých způso-bů jsou odstraněny hlavovým nástavcem podle vynálezu, jehož podstata spočíva vtom, že izolační desky jsou opatřeny na vnitřní ploše lichoběžníkovými osazeními,do kterých jsou zasunuty rohové izolační klíny.Výhodou hlavového nástavce podle vynálezu je podstatné zjednodušení manipulace při sestavování bez nároků na pracovní síly,...

Vibrátor s rotujícím nevývažkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250394

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vraga Jindřich, Odstrčil Libor, Schneider Petr, Kubín Sáva

MPK: B06B 1/12, B06B 1/16

Značky: nevývažkem, rotujícím, vibrátor

Text:

...tak,aby eliniinoval průhyb hřídele, vznikající z odstředivé síly rotujících nevývažků prvního systéníu, které s cílem vyosení maximální odstředivé síly při minímálním průhybu hřídele jsou zpravidla situovány co nejblíže ke koncům hřídele.Výhodou tohoto provedení je, že průhyb hřídele je tímto způsobem eliminován při jakékoliv rychlosti otáčení hřídele vždy stejně. Nevýhodou však je podobné jako u prvně popsaného provedení nutnost...

Míchací zařízení pro homogenizaci suspenzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250393

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seichter Pavel, Knoulich Jaroslav, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/00

Značky: homogenizaci, suspenzí, zařízení, míchací

Text:

...2 vykazuje u obou alternativních provedení průměr menší než horní míchadla 3. je takto přízpůsobeno jednak tvaru profilovaněho dna, jednak - u provedení podle obr. 1 a 2 - i umístění rychloběžného míohadla B nade dnem nádoby 1. U všech provedení jsou jak patrová axiální míchadla 3, 4 na pomaluběžném hřídeli 2, tak i axiální lopatkové míchadlo 6 na rychloběžnem hřídeli 5 opatřena vždy čtyřmi lopatkami 7, 8, 9, které vykazují oproti rovinám...