Archív za 1987 rok

Strana 262

Přídavné pneumatické prohozní ústrojí útku pro tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250472

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bílek Jan, Dvořák Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: tkací, ústrojí, přídavné, prohozní, pneumatické, útku, stroj

Text:

...tlakovým válcem.Přídavné pneumatické prohozní ústrojí je tvořeno rotačním paprskem 1 sestaveným z přírazových lamel 2 přlpevněných k dutému hřídeli 3, který je otočně uložen V neznázorněných ložlskách rámu 4 tkacího stroje, a v němž je uložen tlakový válec 5. Tla-kový válec 5 je připevněn k rámu 4 tkacího stroje a je opatřen neznázorněným přívoudem tlakového vzduchu. Tlakový válec 5 je V celé své délce opatřen vypouštěcí štěrbinou li, podél...

Medicinální víno hořčinného typu z přírodních surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250471

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bažata Václav, Olbrecht Vojtěch, Minařík Václav, Plocek Jan, Chromík Jindřich

MPK: C12G 3/06

Značky: surovin, medicinální, přírodních, víno, hořčinného

Text:

...podle vynálezu m-ohou být seskviterpenické látky germacranoveho typu jako cnicin a artemisiifolin, které obsahuje použitá nat čubetu Herba cardui benedicti v množství cca 0,25 váh u zeměžluče Herba centaurii .se jedná o secoiriodní hořčiny jako swrtiamarin a gentiopikrosid. Flavanoidní hořčiny .jsou zastoupeny »naringinem, obsaženým v oplodí grapefruitu Perioarpium -p-ara-disi), který má mj. iantlhemonhagické vlastnosti.Medicinální víno podle...

Způsob separace suspenzí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250470

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trojan Zdeněk, Kepka Juraj

MPK: B01D 35/28

Značky: zařízení, způsobu, tohoto, suspenzí, separace, způsob, provádění

Text:

...suspenzí použitím míchadla 3 poháněného ústrojím 4, čímž se zabráni usazování tuhých částic a blokování povrchu perforované přepážky 2 vznikajícím fíltračním koláčem. Užití tohoto postupu je možné tehdy, je-li použito peri-orovaná přepážka 2 s tak malými otvory, že jí nemohou separované částice pronikat. V okamžiku, kdy z prostoru nad povrchem koláče odteče poslední množství kapaliny, započne proces prosoušení,při němž je rozdílem...

Vlnovcová armatura s dvojitou ucpávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250469

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smitka Josef, Bohatec Karel

MPK: F16K 41/10

Značky: ucpávkou, armatura, vlnovcová, dvojitou

Text:

...souose s vřetenem 3 uložený vnější vlnovec 6 a vnitřní vlnovec 7, jejichž konce jsou k těsnicímu vínku 2 a ke ,kuželce 4 připevněny těsnicím svarem.V těsnicim víku 2 je upraven kanál 8 vyústěný V tělese 1 do prostoru mezi vnějším vlnovcem G a vnitřním vlnovcem 7. Natento kanal 8 je vně tělesa 1 připojen manometr 9 a vyrovnávací vlnovec 10 uzavřený dnem 11, V němž je upraven zpětný ventil 12, jehož vstup je opatřen šroubovací nebo...

Prohrabávací rošt s protisměrným pohybem pohyblivých roštnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250468

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stloukal Mojmír, Smýkal Vojtěch

MPK: F23H 9/08

Značky: prohrabávací, pohyblivých, rošt, roštnic, pohybem, protisměrným

Text:

...pohybujících se vzájemné protisměrně. Vyžaduje malou stavební výšku a lze jej použít i pro velmi malé šířky roštové plochy. je zvýšena provozní spolehlivost a životno-st roštu a jeho výroba a montáž je jednodušší. e umožněno hospodárně spalovat uhlí s malou výhřevností a se sklonem ke spéikání.Príklad konkrétního provedení podle vynálezu je znázorněn na pripojených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje celkové uspořádání roštu v podélném smeru,...

Borovaná serpetinitová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 250467

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hoenig Arnošt, Werner Jan

MPK: G21F 1/06

Značky: serpetinitová, směs, borovaná

Text:

...než u základní látky. Kompaktní variantu u základní směsi získáme jejím mechanic 4kým smí-sením s cementem a vodou, čímž se po vyzráni vytvoří druh stínicího betonu,který je z hlediska biologické ochrany prakticky stejných vlastností jako základní směs. Analogicky s touto kompaktní variantou může být připravena a použita také kompaktní varianta se složkou železa, např. litinové drti.Popsaným způsobem upravená serpentinitová směsná látka...

Ruční přípravek k broušení břitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250466

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bárta František, Kozel Stanislav, Jáger Vladimír

MPK: B24B 3/08

Značky: ruční, břitů, broušení, přípravek

Text:

...38, připevňované ke stolu brusky. K Základová desce 38 je přišroubován kónický čep 33, čep 23 vedení a těleso 28 držáku. Na čepu 33 je shora nataženo ložisko 34, jehož vnější kroužek tvoří pouzdro 32 zarážky. K jeho víku je upínacím šroubem 35 připevněna objímka 21 opatřená dutinou s vnitřním závitem. Do této dutiny je zašroubováiío pouzdro 22 vedení s vnějším závítem. Na tomto vnějším závitu je dále našrouhována matice 24 vyvažovače,...

Impulsní čidlo otáček

Načítavanie...

Číslo patentu: 250465

Dátum: 15.04.1987

Autor: Eichinger Miroslav

MPK: B60L 3/10, G01P 1/02

Značky: impulsní, otáček, čidlo

Text:

...s čepem. Mezi ozubený kotouč a přírubu je vložena pružina. Ojnlce na rameni je uchycena ve vzdálenosti odpovídají-ci poloměrukotouče.vynález dovoluje o-sově posuvy konce ná 4pravy vzhledem ke skříni ložiska. Pro kontrolu správně činnosti čidla a jeho obvodü je možný nezávislý pohyb ozubenéhokotouče vzhledem k čídlu pomocí čtyřhranu prevedeného na čepu ozubeného kotouče. Eříkladné provedení předmětu výnálezu je patrné z priložených...

Zařízení pro zabezpečení správné funkce obvodů hlídání meze podbuzení synchronního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250464

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrzán Emil, Petrášek Petr

MPK: H02H 7/06

Značky: zařízení, zabezpečení, synchronního, správné, podbuzení, hlídání, obvodů, stroje, funkce

Text:

...Druhý vstup 124.2 dvouvstupověho součtového členu 124 je připojen k výstupu 122.3 dvouvstupoveho členu 122, jehož prvý vstup 122.1 je připojen na vstup 12.4 členu 12 logických operací, na jeh-ož vstup 12.5 je připojen druhý vstup 122.2 dvouvstupového so-učinového členu 122. Výstup 124.3 dvouvstupého součtového členu 124 je připojenZařízení podle vynálezu pracuje tak, že pokud není porucha na sledovaných obvodech hlídače 6 meze podbuzení...

Automatický zpětný kontrolní ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 250463

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tyburec Martin, Heller Jiří

MPK: F16K 15/18

Značky: ventil, automatický, zpětný, kontrolní

Text:

...kontrolním ventilem podle vynálezu, jehož podstatou je automatický zpětný kontrolní ventil, namontovatelný na kontejnery, obaly a ostatní prostory na přechovávání radioaktivnich látek, ovládaný zátkou s těsnicím kroužkem a tabletou z absorpční hmoty keramika, skelná vata ap.,k zachycení radioaktivní látky. Zátka se zas-ouvá nebo vysouvá pomocí matice, v níž je volně uchycena.Hlavní výhodou automatického zpětného kontrolního ventilu,...

Pojistka spouště výcvikové zbraně uložené v tankovém kanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250462

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41C 21/22

Značky: pojistka, tankovém, výcvikové, kanónu, spouště, uložené, zbraně

Text:

...zbraň ručně nelze zbraň odpálit.Další výhodou tohoto uspořádání je zvýšení bezpečnosti při manipulací se zbraní mimo tanvkový kanón spočívajíoí v tom, že nemůže dojít k nezamýšlenému odpálení.Příklaudné provedení vynálezu je znázorněno na výkresech, kde obr. 1 je částečný podélný řez spušťadlem a pouzdrem Zbraně s vloženým zásobníkem, obr. 2 představuje tentýž řez bez zásobníku a obr. 3 znázorňuje alternativní provedení telesa...

Otočný závěr automatické zbraně umístěné ve stísněném prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250461

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Zdeněk, Popelínský Lubomír

MPK: F41D 11/06

Značky: stísněném, zbraně, prostoru, automatické, otočný, umístěné, závěr

Text:

...vedení v pouzdru 10 zbraně a jednak pro záběr s vyhazovačem.15 nábojnic. Horní část nosiče 2 závorníku1 je opatřena lištou 16 tvořící opěru náboje 12 v ústí 9 zásobníku, zatímco spodní část nosiče 2 má nos 17, který je v záběru s ndrážkou pouzdra 1 D Zbraně a zároveň slouží pro přenos energie od neznázorněného plynoveho ústrojí na nosič 2 závorníku. Přední část lišty 16 je opatřena dvěma sraženimi 18, 19, z nichž první sražení 18 je...

Lisovací přípravek pro montáž a kalibraci zejména oddělovací vložky a držáku ložiska ponorného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250460

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rulfová Lenka, Kinter Jiří, Novák Jan, Kozák Jan

MPK: B30B 15/00

Značky: motorů, zejména, lisovací, ložiska, držáku, ponorného, kalibraci, oddeľovací, vložky, montáž, přípravek

Text:

...12,k jehož horní ploše je rozebíratelně připojeho vedení 13 tažnice 11, která je součástí tělesa 15 rozebíratelně spojeného s neznázorněným beranem lisu, kupříkladu šrouby. Tažník 4 je opatřen stredovým vybraním 16, ve kterém je -suvně uložen-o středicí pouzdro 17, v jehož dutině 18 je uložená pružina 19 opírající se svým spodním koncern o vyhazovač 2. Horní část střevdicího pouzdra 17 je opatřena osazením 34 pro nasazení držáku 20...

Způsob zpracování obilí a obilních mouk biotechnologickými postupy s využitím vlastního enzymatického systému suroviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250459

Dátum: 15.04.1987

Autori: David František, Hejkal Karel, Soukal Jaroslav, Hamrová Ludmila

MPK: C13L 1/06

Značky: postupy, obilních, vlastního, způsob, obilí, využitím, enzymatického, zpracování, suroviny, systému, biotechnologickými

Text:

...a amylolytické enzýmy vlastní suroviny se s malým příwdavkem nebo bez přídavku dalších enzymatických preparátů využije pro výrobu jedlých a krmných přísad, a to bud odbouráním škrobové,nebo bílkovinné složky této frakce. Bílkovinná složka se odbourává v rozmezí teplot 40 až 50 °C, pH 3 až 4,5, škrobová složka v rozmezí teplot 55 až 68 °C po dobu podle požadovaného zcukření, zpravindla 1 až 3 hodiny. Potom následuje sušení známými způsoby. S...

Nízkolegovaná jemnozrnná ocel na odlitky pro práci za zvýšených teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 250458

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaňák Jan, Tomis Vlastimil, Jasiok Karel, Havlíček František

MPK: C22C 38/00

Značky: odlitky, zvýšených, jemnozrnná, prací, teplot, nízkolegovaná

Text:

...z provozu, ke -snížení jejich životnosti a k značným ekonomickým ztrátám. .K tomuto účelu jsou známy oceli obsahujíci např. 0,11 až 0,19 uhlíku, 0,40 až 0,80 manganu, 0,20 až 0,50 °/0 křemíku,0,40 až 0,60 chromu, 0,20 až 0,35 vanaldu, 0,90 až 1,10 0/0 molybdenu, zbytek železa a obvyklé nečistoty, nebo oceli na odlitky o složení 0,11 až 0,19 uhlí-ku, 0,60Tyto oceli jsou tírčeny především pro odlitky parních turbín, kotlů a tlakových...

Uložení ovládacího čepu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250457

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kerlín Kurt, Harazim Alfons

MPK: F16K 5/06

Značky: uložení, čepu, ovládacího

Text:

...horním nábojem 21. Horní náboj 21 kulového uzávěru 2 je ulo rx-A, 0525 ižen V raudiálním kluzném ložisku 31 ložiskového tělesa 3, uloženého V tělese 1 kulového kohoutu. Horní náboj 21 kulového uzávěru 2 je opatřen dutinou 22, ve které je uložen ovládací čep 4 kulového uzávěru 2 svoji -spoclní částí 41. Nad Spodní částí 41 ovládacího čepu 4 je vytvořen náikružek 42,jehož spodní opěrná plocha 421 je opřena o čelní plochu 211 horniho náboje...

Ohýbací stroj na plech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250456

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Veiser Jozef, Ilanovský Ivan

MPK: B21D 5/16

Značky: stroj, ohýbací, plech

Text:

...reze vedenom jeho čelu-stami a obr. 2 znázorňuje schematicky usporiadanie pohonu obidvoch ohýbacích čelustí.Postranice stroja 5 pevne prepojené dolnou čelustou 3 nesú po-suvne uloženú hornú prítlačnú čelust 4. Dolná ohýbacie čelustl a horná ohýbacie čeľust 2 sú prestavitelné uložené vo výkyvných ramenách dolnej čeluste B a hornej čeľuste 7. Pri ohýbani plechu smerom nahor »dolnou čelusto-u 1 je sila vyvoxdenâ hydromotormi 11 p~renášanä...

Cívkový stojan

Načítavanie...

Číslo patentu: 250455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bárta Milan, Strya Josef

MPK: D05B 43/00

Značky: stojan, cívkový

Text:

...9, lil, 11, např. cívky 11. Na osazenê části 23 cívkového koli-ku 22 je navlečena jednak miska 24 tvarovaná jako podpěra pro cívku 11, znázorněnou na obr. 2 V řezu, jednak první podložka 25 a druhá podložka 26, které obě jsou tvarovány tak,že na straně přilehajíoí ke konsole 16 kopírují její tvar. Dotažením matice 27 na osazenê závitové části 23 kolíku 22 se tedy fixuje poloha cívkového -kolíiku 22 vůči konsole 16 a tím i vůči ramenu 20.Na...

Stabilizovaný mikrobní insekticidní prostředek a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250454

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zajíček Michael, Weiser Jaroslav, Bastl Vladimír, Lakota Vladimír, Hanzlová Hana, Vaňková Jiřina

MPK: A01N 63/02

Značky: prostředek, způsob, stabilizovaný, mikrobní, insekticidní, výroby

Text:

...výhodné do 55 °C na obsah sušiny b až 30 0/0 hmotnostních,zahuštěný preparát se stabilizuje přípravkem organických kyselín a/nebo esterů -kyseliny p-hydroxybenzoové a/nebo alkalických soli kyseliny salicylové a benzoové,přičemž hodnota pH suspenze se upraví na 4,5 až 6,5, a/nebo nanesením na pře-dsušený zrnitý nosič anorganického nebo -organického původu.Optimální fermentační tekutina se získa subersni monokulturní kultivaci optimálního...

Mazací systém rozvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250453

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubínek Jiří, Šantora Vladimír, Šváb Pavel

MPK: F01M 9/10, F01M 11/02

Značky: systém, mazací, rozvodu

Text:

...od přívodu oleje do hlavy válce a vedený oběma čepy vahadel do vačkového hřídele,kde je vyústěn kalibrovaným otvorem, umístěným mezi vačkami, do prostoru obklopeného olejovou vaničkou. Vytvořením dosedací plochy pro segmentové držáky pod úrovní dosedací roviny horního krycího ví 4tka se zkrátí stavební výška a do svislé vodicí válcové plochy je možno přesně a výrobně snadno lícovat dva segmentové držáky čepů vahadel, které mohou být s...

Způsob slinování vrstev z keramiky na bázi Pb (Zr, Ti) 03

Načítavanie...

Číslo patentu: 250452

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nejezchleb Karel, Havlasová Iva, Kala Tomáš, Dřevíkovský Milan

MPK: B22F 7/04

Značky: způsob, bázi, vrstev, slinování, keramiky

Text:

...se značnou plochou, aniž by došlo k poškození V důsledku sm-rštění slinované vrstvy. Vrstvy práškového materiálu, mezi kterými sllnované vrstvy spočívají, usnadňují relativní pohyb slinovaných vrstev jak vůči nosné, tak i krycí podložce. Vrstvy práškového materiálu tak zamezují pevnému spojování slinovaných vrstev s podložkami.Tent-o způsob slinováni vyžaduje podstatně méně anebo žádné platinové konstrukční díly a je tedy ekonomičtější než...

Způsob ovládání periferních jednotek mikroprocesorem řízeného kapalinového chromatografu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250451

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kocna Petr

MPK: B01D 15/08

Značky: periférních, ovládání, mikroprocesorem, tohoto, způsob, provedení, kapalinového, jednotek, chromatografu, způsobu, zapojení, řízeného

Text:

...parametrů a synchronizace Spuštění periiferních jednotek systému .kapalinové Chromatografia okamžikem nástřiku vzorku na kolonu. Další výhodou tohot-o zapojení je skutečnost, že umožňuje ovládání periťerníoh jednotek nezávisle na režimu čerpadla a přitom zachovává plně všechny oibvyikle užívané funkcemikroprocesoru v řízení a kontrole gradientu. Kromě toho zapojení podle vynálezu vede ke snížení nároku na obsluhu a k omezení možnosti vzniku...

Klec valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 250450

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stárek František, Král Václav

MPK: F16C 33/51

Značky: valivého, ložiska

Text:

...valivých těles je .pri nižší hmotnosti klece ia ekonomíčtější výrobě na stejné úrovni jako u klasických klecí.Klec valivého ložiska podle vynálezu je znázorněna na přiloženém výkrese, kde obr. 1 .představuje řez ložískem s touto klecí, 4obr. 2. částečný axiálni pohled na klec, obr. 3 detail části klece a obr. 4 celkový pohledna klec podle vynálezu.Ložisko s klecí podle vynálezu sestava z rv-nějšího kroužku 2 opatřeného nákruvžky 5jsou umistěna...

Kryt valivého ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 250449

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stárek František

MPK: F16C 33/78

Značky: ložiska, valivého

Text:

...ložiska.Výhoda krytu valivého ložiska podle vynalezu spočivá ve zjednodušene výrobě zápichu ve vnějším kroužku ložiska a ve snadné montáži i demontáži fixačníbo členu.Kryt v-alivélro ložiska podle vynalezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje částečaný nárysný řez ložiskem s tímto krytem a obr. 2 představuje narysný pohled na fíxtační člen krytu valivéh úložiska.Kryt valivého ložiska (obr. 1 sestava z ktomoučových...

Zapojení napájecího čerpadla s pístovým vyrovnávacím zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250448

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zbořil Jaroslav

MPK: F04D 13/12

Značky: napájecího, zapojení, vyrovnávacím, zařízením, čerpadla, pístovým

Text:

...uzavírací ventil 16 a v odpadním potrubí 11 je zařazen třetí uzavírací ventil 17. Na vstup 5 napájecího čerpadla 1 je dále přlpojenosvým vstupem oběhové čerpadlo 3, jehož výstup je spojen s výstupem 1 U vyrovnávacího zařízení 9. Mezi vstupem 5 lníapájecího čerpadla 1 a oběhovým čerpadlem 3 je zařazen čtvrtý uzavírací ventil 18 a mezi oběhovým čerpadlem 3 a výstupem 10 vyrovnávacího zařízení 6 je zařazen pátý uzavírací ventil 13.V případě,...

Ventil spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250447

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kotoč Štefan

MPK: F01L 3/20, F01L 3/22

Značky: spalovacího, ventil, motorů

Text:

...podmínek pro vznik šikmé rázové vlny v oblasti sedla výfukového ventilu, kterä by dovolila uskutečnit výtok spalín jen s pvodkritickou rychlostí i při nadkritickém tlakovém spädu. Šikmä rázová vlna pak plni funkci aerodynamícké bariéry proti vstupu čelní rázové vlny do výfukové soustavý. Přitom může být výhodně využíto i efektu zvýšení energie spalín ve výfukové soustavě podle přihlášky vynálezu PV 1708-84, zejména u motoru...

Směs pro přípravu tvrdých strukturních pěn o vysokém stupni lehčení na bázi polyolefinů vstřikováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250446

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brůžek Jan, Těšínský Václav, Franta Jiří, Šmejkal František

MPK: C08L 23/10, C08J 9/06

Značky: polyolefinů, směs, lehčení, vysokém, stupni, tvrdých, přípravu, vstřikováním, strukturních, bázi

Text:

...samonukleaci bublin a dále postupný růst bublin difúzí plynu rozpuštěného v tavenině polymeru. Azobistormamid, který se rozkladá převážně na N 2 a NHs, působí v důsledku nízke rozpustno-sti vzniklých plynů V poly-oleiiííech prvním mechanismení. Naproti tomu, hydrogenuhličitan sodný se rozkladá za vzniku C 02, jehož rozpustnost v polyolefinech je řádově větší než v přípladě N 2 a NI-ls. Bubliny pak rostou difúzí C 02 rozpuštěného v...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250445

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klugar Jindřich, Kociánová Marcela, Pivoňková Alena, Juračka František

MPK: C09J 3/14, C08L 33/04

Značky: disperze, vodné, akrylových, kopolymerů

Text:

...dílech se přípraví roztok dvojsiřičitanu draselného. K předehřáté vodě V reaktoru se začne současně za míchání přikapávat uvedená emulze monomerů a roztoků lniciátorů tak, aby byla udržena v reaktoru teplota 55 až 60 °C a aby byly jak emulze, tak i roztoky ínlciátorů dávkovány pravidelně a v odpovídajícím poměru. Po ukončení příkapu se zvýši teplota v reaktoru na 70 °C a zvolna se přikape roztok 0,1 hmot. dílu peroxodisíranu amonného v 0,5...

Způsob přípravy peptidů na bázi molekuly kyseliny pressinové

Načítavanie...

Číslo patentu: 250444

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čeřovský Václav

MPK: C07K 7/06, C12P 21/02

Značky: způsob, peptidů, kyseliny, bázi, pressinové, molekuly, přípravy

Text:

...z ethylacetátu, t. t. 207 až 208 °C.Arninokyselinová analýza Tyr 0,93, Phe 1,07, Pro C 29 H 54 N 4 O 5 518,6K roztoku benzyloxykarbonyl-S-benzylcýsteinyl-tyrosinu 51 mg) a hydrochloridu methylesteru fenýlalaninu 25 mg ve směsi dimethylformamídu 0,5 ml a 0,2 mol . l Tris-maleinanového pufru pH 7 2 ml byl přldán chlorid vápenwatý (0,5 mg a pH bylo upraveno na hodnotu 7,0. Po přidání termo~ lysinu 2 mg byla směs inkubována 24 hodin při 38 °C....

Zařízení pro ovládání spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 250443

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pospíšil Vladimír

MPK: H02H 7/22

Značky: zařízení, ovládání, spínače

Text:

...3,B.První pomocné relé 1 má dva přepínací kontakty 3, 6 s pohyblívými přepínacími částmi 13, 2 G, pevnými zapínacími částmi B, 11 a pevnými rozpínacími částmi 2, 5 a cívku 53 zapojenou přívodem 54 na kladný pól 9 provozní napájecí sítě 10 a vývodem 55 na záporný pól 12 provozní nlnpájecí sítě lll. Cívka 22 druhého pomocného relé 23 je zapojená přívodem 5 G na zapínací kontakt 14 prvního prvku 15 a cívka 25 třetího pomocného relé 23 je...

Hydraulická vrtule

Načítavanie...

Číslo patentu: 250442

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Zdeněk, Jurášek Josef, Adamec Miloš

MPK: B64C 11/38

Značky: hydraulická, vrtule

Text:

...blokovací kanál 36 je propojen s nábojovým prostorem 16. V poloze vrtulových listů 1 na minimálnim letovém úhlu je ústí blokovacího kanálu 36 překryto zadním kluzným ložískem 12. Poloha unášeče 9 je zajištěna podélnýmí vodicími trubkami 5, ktere procházejí vodicími otvory V namenech unášeče 9. Vodicí trubky jsou uložený v zadní stěně náboje G a v zadní stěně válce 7 a lze jich využít pro přívod oleje do zadního prostoru 15 servomechanismu. Do...

Způsob zpracování radioaktivních odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250441

Dátum: 15.04.1987

Autori: Škába Václav, Ditl Pavel, Nápravník Jiří

MPK: G21F 9/04

Značky: provádění, způsobu, zpracování, odpadů, tohoto, radioaktivních, zařízení, způsob

Text:

...12 s vodorovnou osou,v jehož tělese 13 tvaru dutého válce, vytápěném elektrickýmí odporovými prstenci 14,se otáčí míchací a transportní rotor 15 s 12 šikmými listy, spojený s pohonnou jednotkou 16 s nastavitelnýrni otáčkami pomocí variátoru v rozsahu od 150 do 450 ot/min. Těleso 13 míchaného reaktoru má vnitřní průměr 350 mm a délku vytápěné části 1 700 milimetrů. Příkon elektrického topení je 80 kilowatů max. Teplota vystupujícího sypkého...

Trkač s odděleným čerpáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250440

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vevera Jiří

MPK: F04F 7/02

Značky: trkač, čerpáním, odděleným

Text:

...a výtlačný ventil 9. Přívodní potrubí 1 je přitom naplněno vodou, výtlačné potrubí 10 vzduchem.Zařízení se uvede do činnosti uvolněiíím závaží 19, které prostřednictvím odtlačovací tyče 18 přesune těsnicí kouli 1 G do spodní polohy k dorazu 15. Tím se tepací ventil 6 otevře a dojde k poklesu statického tlaku v přilehlé části přívodního potrubí 1. To má za následek pokles membrány 12 v pracovní komoře 7 a po překonání odporu sacího ventilu 8...

Vodné disperze akrylových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250439

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pivoňková Alena, Juračka František, Kaštánek Alois, Klugar Jindřich

MPK: C08L 33/04, C09J 3/14

Značky: akrylových, kopolymerů, vodné, disperze

Text:

...emulze monomerü a roztok iniciátorů tak, aby byla udržena v reaktoru teplota 55 až 60 C a aby byly jak eníulze, tak i roztoky iniciátorů dávkovány pravidelně a v odpovídajicím poměru. Po ukončení příkapu se zvýši teplota v reaktoru na 70 C a zvolna se přikape roztok 0,1 hmot. dílu peroxodisíranu amonného v 0,5 hmot. dílech vody a disperze se míchá při teplotě 70 °C po dobu 1 hodiny a při 80 °C ještě 1 hodinu a pak se ochladí na 25 až 30...

Kluzné axiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250438

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sedláček Jaroslav

MPK: F16C 17/04

Značky: segmentové, ložisko, kluzné, axiální

Text:

...konců nosných čepů.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu ve zvýšení životnosti, únosnosti a spolehlivosti ložiska.Příklad konkretního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje nárysný pohled na těleso ložiska na segmenty, obr.Kluzné axiální segmentová ložiska podle vynálezu je Vytvořeno z tělesa 1 ložiska, čepů 2, výkyvných segmentů 3 a kotouče 4 axiálního ložiska. V tělese 1 ložiska...

Způsob výroby ohebných plošných materiálů, zejména na stélky obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250437

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vašica Vladimír, Navrátil Ludvík, Jekl Lumír, Lukáš Josef

MPK: A43B 13/38

Značky: plošných, stélky, materiálů, zejména, ohebných, výroby, obuvi, způsob

Text:

...požadavků výrobce obuvi.Pro způsob podle vynálezu je charakteristické, že se do vodné suspenze celulózových vláken, která tvoří 70 až 80 hmot. procent celkové hmotnosti výsledného produktu, přidává 1 až 20 hmot. procent, opět ve vztahu na hmotnost finálního výrobku, acetylénových sazí wo specifíckém povrchu 50 až 70 m 2//gramů, nejvhodněji tohoto typu sazí, uváděného na trh pod obchodním označením P 1250 se specitickým povrchem 64,5...

Spojení pružné trubky se spojovacím prvkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250436

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dubravský František

MPK: F16L 15/00

Značky: trubky, spojovacím, pružné, spojení, prvkem

Text:

...prstenec a převlečnou matici je na povrch trubky ulrožen jisticí kro-užek z tvrdého, pružného materialu. Tento je opatřen segmentya jeho vnitřní, kruhová část stěny svírá s povrchem trubky ve směru jejího nasunutí ostrý úhel. Část čelní stěny prstence, přivrácená k jisticímu kroužku, je zkosena pod stejným úhlem.Přidáním uvedeného jisticího kroužku se dosáhne toho, že nasunutou trubku nelze z hrdla spojovacího prvku nebo koncovky...

Upínač pro broušení a odjehlování trubkových součástí, zejména lékařských injekčních jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250435

Dátum: 15.04.1987

Autor: Richter František

MPK: B24B 19/16

Značky: upínač, zejména, lékařských, součástí, jehel, trubkových, odjehlování, injekčních, broušení

Text:

...po-něvadž ustavení a upnutí jehly se provádí stále na stejný doraz. Po zpevnění a přisunutí k nástroji je zaručene stejné funkční plocha i velikost odběru na čele jehly max. 1 mm. Dále take tím, že náběh pracovního kotou 4če je veclen od špičky jehly směrem do její dutiny, ze které se snadno otřepy odstraní ručním rydlem nebo kotoučkem zubolékařské brusky a to vše při jednom upnutí v upínači při pouhém jeho sklopení.Takto se snižuje...

Spojení netočivého stoupajícího vřetene s klínem třmenového šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250434

Dátum: 15.04.1987

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/314

Značky: klínem, netočivého, třmenového, stoupajícího, spojení, vřetene, šoupátka

Text:

...těsnící plochou 31. Proti vypadnuti prstence 2 jsou těsnicí desky 3 klínu 1 zajištěny vyměnitelnými elementy 7, například kolíky, za-sunutýmí do obvodové vdrážky 33 těsnicích »desek 3 vodorovnými otvory 2 G v horní a spodní části prstence 2 kolmo na směr prütoku armaturou, protínající se s osovým válcovým otvorem 21 prstence 2. V horní části 22 prstence 2 je zhotoven vertikální otvor 23 obclélníkového tvaru, kolmý na osový válcový otvor 21....

Dělené koryto žehliče rovného prádla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250433

Dátum: 15.04.1987

Autor: Smrž Bohuslav

MPK: D06F 65/02

Značky: prádla, koryto, dělené, žehliče, rovného

Text:

...propojeny na osu rotace válce. Sílu ke zdvížení válce a odklopení pohyblivých částí koryta vyvolávejí pružiny.Síly k vyvození žehlíclho tlaku v pracovní poloze válce a koryta, kdy koryto těsně obepíná valec, zajištují dva silo-vé prvky pneumottor s přímočarým pohybem pístu,které současně slouží k vracení zdvlženého válce a odklopených pohyblivých častí koryta do pracovní polohy. Těmito silovýmí prvky je přímo vyvozen tlak mezi válcem a...