Archív za 1987 rok

Strana 261

Zařízení pro vedení vyfukovacích trnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250512

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/28

Značky: zařízení, vyfukovacích, trnů, vedení

Text:

...uzlu lze ustavit rám vedení vyfukoivacích trnů ve vyosene a šikmé poloze a zároveň seřídit polohu vyfukovacích trnů do dělicí riovviny poloforem vyfukova 4cího stroje. Při vícecestném uspořádání lze seřídit vzájemnou polohu roviny vyfukovacích trnů a dělicí noviny pőouloforem vyfukoviacího stroje. Záchyt reakce na vnější polotormě umožňuje zachytit i h-orizontální složku reakce mezi vyfukouvacími triny a poloformami při šikmé poloze...

Zařízení pro oddělování přetoků dutých těles z termoplastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250511

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/28

Značky: zařízení, přetoků, těles, dutých, termoplastů, oddělování

Text:

...přetokü dutých těles z termoplastů záleží v tom, že na nosiči odběru dutých těles je upevněn výškově stavitelný rám oddělování přetoků opatřený čepem. Na čepu je otočné uložen ořezávací nůž, jehož poloha je daná pomocí pružiny a ndorazového šroubu.Hlavní výhody uspořádání zařízení pro oddělování přetoků dutých těles z termoplastů podle tohoto vynálezu spočívají v Dom, že k oddělování přetoků od dutých těles dochází mimo vyfukovací formu...

Opěrné zařízení nosiče snímací masky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250510

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/28

Značky: masky, snímací, nosiče, zařízení, opěrné

Text:

...je opatřena kladkou, působící na šikmou p 1 o~ chu záchytné tyče. Protilehlý držák snímací masky je opatřen výstupkem pro zachy cent Záchytné tyče.Hlavní výhody uspořádání opěrného zařízení nosiče snímací masky podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že nosič snímaci masky nemusí být vybaven synchronizací p-ohybů wdržáků snímací masky, čímž se ústrojí nosiče masky zjednodušuje. Reakce razpnice při oddělování přetoků dutých předmětů není...

Zařízení pro vyřezávání širokých hrdel plastových dutých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250509

Dátum: 15.04.1987

Autor: Čermák Josef

MPK: B29C 49/28

Značky: širokých, dutých, předmětů, hrdel, zařízení, plášťových, vyřezávání

Text:

...zařízení pro vyřezáväní šírokých hndel plastových dutých předmětů podle tohoto vynälezu spočívají v tom,že Záchytné zařízení Ztracené hlavy je jednoduše tvořeno záchytnou ocelovou stru 4nou, přičemž její ovládání je odvvozeno od pohybu rámu zařízení pomocí tlačně tyče a stavitelné narážky, takže odpadá vlastní pohon a ovládání. Tryskamí stlačenéhvo vzduchu, umístěnými stavitelné na rámu zařízení, proudí stálý proud stlačeného vzduchu, jež při...

Asfaltové tmely, pojiva a laky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250508

Dátum: 15.04.1987

Autori: Buchta Jaroslav, Švajgl Oldřich

MPK: C09J 3/30, C09D 3/24

Značky: asfaltové, pojiva, tmely

Text:

...145 naž 220 °c, výhodné 150 až 1 ao°c, v nichž hlavní část tvoří polymetyl nebo/ia metyletylderiváty benzenu.složení asfaltových tmelů, pojiv a laků podle vyinalezu respektuje okolností, které jsou technicky i ekonomicky významné a souvisí s dosahovaným vyšším účinkem. By.la nalezena koncentračni oblast aromatlckých i nearomatických složek v rozpouštědle asfaltů pro jednotlivé výrobky, při níž dochází ke stabilnímu koloidnimu systému. S...

Zapojení elektronického časového prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250507

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Stanislav, Zikmund Jiří

MPK: H03K 17/28, H03K 17/00, H03K 3/10...

Značky: prvků, zapojení, elektronického, časového

Text:

...zvláště vynik-nou nízke nároky na pracnost a neposlední výhodou je rovněž minimalní příkon časového prvku, sestaveiného z běžných elektronických součástek. Rovněž je výhodné připojení kondenzátoru ke kladnému napájecímu napětí, což snižuje nároky na přesné nastavení času sepnutí, zvláště v sériové výrobě.Príklad provedení zapojení elektrického časového prvku podle vynálezu je znázorněn na připojeném schématu. Hlavními součástmi zapojení jsou...

Impregnační a izolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250506

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jiří Novák

MPK: C08L 63/00

Značky: hmoty, izolační, impregnační

Text:

...s alifatickymi glycidylěterv. Podle stupně snížení funkcie-nehty se zís» kají více či méně pružné hmoty. Podobné tvrdidla lze připravit i z alifatckycli a cykloalifaticlsých polyamiunů. je mtžzé pCužit i směsi tvrndidel.Vyhodou řešení podle vynálezu je snížení kontaktu až vyloučení se zdravotné nebezpečnými modifikačuími činřdly u pracovníků, kteří impregnaci prováudějí. Dále zlepšení skladovatelnosti vynecháním nebo...

Houževnaté až pružné hmoty na bázi epoxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250505

Dátum: 15.04.1987

Autor: Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: hmoty, pružné, houževnaté, bázi, epoxidů

Text:

...modifikátů a snížení až vyloučení kontaktu pracovníků při aplikací, zlepšení sklaudovatelnosti vynecháním či snížením množství reaktivííích movditikačních činidel, zlepšení dlouhod-obe reprodukovatelunvosti získaných hmot snížením změn během skladovaní a možnost získat pružné hmoty pomocí tvrdidel, která lze získat energeticky méně náročnzu a bezodpadov-ou technologií.Pro uživatele reaktivních kompozic býva většinou výh-odnější hmotnsstní...

Přímotopná pec pro ohřev kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250504

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pospíšil Josef, Fotul Ilja, Křiváček Ladislav

MPK: F27D 13/00, F27B 5/14

Značky: materiálů, kusového, ohrev, přímotopná

Text:

...na obr. 2 se dvěma topnýmí transformátory, na obr. Sa, b je nakreslena přívodní pásnice s chladičem tvo-řeným trubkou, kterou protéká voda a na obr. 4 a, b je znázorněn jiný způsob chlazení přívodních päsnic.Na retortu 1 jsou připojeny první 5 a druhá přívodní pásoice 7 nebo i třetí přívowdní pásnice 6. Přívodní pásnice 5, 6, 7 jsou pripojeny na sekundärní vinutí prvního 2 a druhého topneho transformátoru 8. V primarních okruzích...

Bezpečnostní kloub průmyslového robotu nebo manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250503

Dátum: 15.04.1987

Autor: Včela Jaroslav

MPK: B25J 19/00

Značky: bezpečnostní, robotu, manipulátoru, průmyslového, kloub

Text:

...na obvodé kulového čepu, čímž je zvětšenua citlivost kloubu. Další podstatnou výhodou je možnost přenášet větší krouticí momenty např. při automatickém uvolñovaní baj-onetového uzávěru při výměně chapadla nebo technologické hlavice při zachování všech vlastností bezpečnostního kloubu.Příklaud provedení bezpečnostního kloubu podle vynálezu je znázorněn schematicky na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je znázorně-n podelný řez bezpečnostním...

Zařízení na výrobu podlahových roštů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250502

Dátum: 15.04.1987

Autori: Martínek Petr, Svoboda Dalibor, Jurásek Rudolf, Hans Václav, Kotas Jaroslav, Vaverka Ladislav

MPK: F16S 3/06

Značky: roštů, podlahových, výrobu, zařízení

Text:

....nosných prvků 5 a 39 pásových vázacích prvků B, z nichž hobový podlahový rošt sestá 4jvá. Zařízení na výrobu podlahových roštůpodle vynálezu sestava ze soustavý 49 řad vodicích líšt 1. Ve 47 vodicích llštách 1 sjsou vedený pásové nosné prvky 5 podlahového poštu. Každá 2/49 vodicích líšt 1 je opatřeno 39 kruhovými otvory 11, v nichž jsou otočné uložený hlavy 43 palců 4 tak,že každá z hlav 43 palců 4 je uložená současně ve dvou sousedlních...

Aretační kroužek pro zajištění vstřelovacího hřebu v hlavni vstřelovacího přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250501

Dátum: 15.04.1987

Autori: Votava Zdeněk, Fiala Jaroslav, Kryštof Michael, Cinegr Miroslav, Karlík Božek, Meissner Karel

MPK: F16B 19/14

Značky: prístroje, hřebů, kroužek, aretační, hlavní, vstřelovacího, zajištění

Text:

...kovy, umělé hmoty,kaučuk, tvrzený papír a podobné.Příkladná provedení vynälezu jsou znázorněna na výkresech, kde obr. 1 představuje podélný řez koncovou částí hlavně vstřelovacího přístroje s posuvným tloukem .a vstřelovacím hřebem opatřeným aretačním kroužkem, přičemž vstřelovací hřeb znázornený V jednom známém provedení, je svo-u hlavou zapuštěn do čela posuvného tlouku, obr. 2 podélný řez koncovou částí hlavně menšího průměru s posuvným...

Zařízení pro přívod sekundárního vzduchu do fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 250500

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: sekundárního, přívod, zařízení, vzduchu, ohniště, fluidního

Text:

...dokonale smísí se žhavým hořlavým plynem í úletovým mrakem častíc paliva z fluidní vrstvy.Další výhodou je, že pro prívod sekundárniho vzduchu postačí podstatné jeho nižší tlak než u dosud známých zařízení. Trubky uspořádané ve tvaru lineární mríže zastá 4vají souča-sně í funkci rozviřovacích členů pro průtok plynů i úletového mra-ku častíc paliva z fluí-dní vrstvy a zároveň i zabraňují spádu prípadných struskovýoh nánosů ze spalovací komory...

Způsob izolace živočišné prolylendopeptidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250499

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauzer Karel, Jošt Karel, Barth Tomislav, Barthová Jana, Hauzerová Linda

MPK: C12N 9/48

Značky: způsob, živočišné, prolylendopeptidasy, izolace

Text:

...tak, že 600 m 1 enzýmového preparátu ob~sahujícího 5 g -bílkoviný bylo naneseno na sloupec (3,6 × 20 cm, 200 ml diethýlaniinoethýl-celulózy, ekvilibrované pufrem C. sloupec byl promýt 400 ml pufru C a navázane aktivní bílkoviný byly pak eluováný roztokem 0,1 M chloridu sodného v pufru C při průtoíkové rýchlosti 15 | 0 nl/hod Aktivní frakce byly spojený, dialýzovanyproti 2 1 l roztoku 1 mM ethýlenudiamin tetraacetátu .a 5 mM siříčitanu...

Zařízení pro urychlené ovládání vzduchových brzd přívěsu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250498

Dátum: 15.04.1987

Autor: Morisák Zdeněk

MPK: B60T 7/04

Značky: přívěsů, urychlené, ovládání, zařízení, vzduchových

Text:

...podle vynálezu je vyobrazeno na ipřípojeném výkresu.Zařízení pro urychlené ovládání vzduchových brzd přívěsu má zařazen do vzduchového brzd-ového okruhu tažného vozidlavzduchový ventil 1 s elektromagnetickou částí 9. vzduchový ventil 1 je zapojen vstupním ním otvorem 16 na propojovací potrubí 3 od vzduchojemu 4, výstupním otvorem 17 přes přívodní potrubí 5 k vzduchovému válcí 7 urychlování činnosti, který je napojen na brzdový ventil 8 s...

Způsob třídění tuhých domovních odpadů a úpravy jejich spalitelné části

Načítavanie...

Číslo patentu: 250497

Dátum: 15.04.1987

Autori: Machuta Vladimír, Černík Bohumil

MPK: B09B 3/00

Značky: částí, třídění, spalitelné, tuhých, úpravy, domovních, odpadů, jejich, způsob

Text:

...části tuhých domovních odpadů r-ozpojováním a tvar-ováním podle vynálezu,jehož podstata spočíva v tom, že r-ozpojováni se provádí až po třídění na sítech tuhých domovní-ch odpadů, z nichž byly »předtlm ručně vytříděny nerozbité skleněné předměty, pomocí síta s oky o průměru 20 až 50 mm, a to pouze u naudsítné frakce po předchozím odstranění magnetických kovů elektromagnetickým tříděním, přičemž se rozpojování provádí v rotačních...

Zapojení k číslicovému měření tahu v lanech in situ

Načítavanie...

Číslo patentu: 250496

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horák Jan, Bielecki Bohdan

MPK: G01L 1/00

Značky: lanech, číslicovému, měření, zapojení

Text:

...10 je příveden Výstup generátoru 1 G hodinových pulsů, který je současně připojen k druhým vstupům obvodů 13 Vyhodnocení střídavé složky, obvodu 14 Vyhodnocení špičkových hodnot, obvodu 15 vyhodnocení střední hodnoty. Výstup analogoVě-číslicového -převodníku 10 je příveden na první vstupy obvodů 13 vyhovdnocenístřídave složky, obvodu 14 Vyhodnocení špičkových hodnot, obvodu 15 Vyhodnocení střední hodnoty a .první vstup přepínače 11...

Způsob submersní kultivace kvasinek k enzymové přeměně fenoxymethylpenicilinu na 6-aminopenicilánovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250495

Dátum: 15.04.1987

Autori: Huňková Zdenka, Jakubová Antonia, Ulbert Stanislav, Panoš Jan, Mikláš Emil, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čavs, Bárta Miroslav, Vojtíšek Vladimír, Čulík Karel, Bučko Michal

MPK: C12P 37/00

Značky: enzymové, fenoxymethylpenicilinu, přeměně, způsob, 6-aminopenicilánovou, kyselinu, kvasinek, kultivace, submersní

Text:

...kromě K-soli fenylpropionové kyseliny a MgeS 04. Fenylpropionova kyselina byla rozpuštěna oddelené t-akto 0,36 kg fenylpropionové -kyseliny bylo předložen-o do Zlitrové nádoby, přidáno 0,5 litru pitné vody a hustá suspenze krystalů promíchána pomocí rywchloběžného míchadla a za nepretržitého micháni byla suspenze neutralizována 50 roztokem KOH až pH roztoku po neutralizaci se pohybovalo v rozmezí hodnot 6,5 až 7,0. Roztok draslené soli...

Sestava chladící a injektážní trysky v přestupníkovém kolenu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250494

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/00

Značky: injektážní, komory, chladicí, trysky, sestava, koksovací, kolenu, přestupníkovém

Text:

...a vody a v horní části závítový»mi otvory a ve vál-cových osazeních komor jsou suvně, s možností snadné výměny uloženy trysky vodního chlazení a parní injek 4táže. Sou-středění obou tryse-k do jediného montážního místa v přestupníkovém kolenu je síce výh 0 dné, ale ani zde se nedaří beze zbytku zamezovat odstřiku části vodního kužele na spodní stěnu ohbí přestupníkového kolena a tím k jejimu dalšímu pronikání do stoupačky.Tyto nedostatky...

Filtrační vložka komory držáku trysek přestupníkového kolena koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250493

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B01D 35/28

Značky: komory, trysek, kolena, filtrační, koksovací, držáku, přestupníkového, vložka

Text:

...jehož podstata spočíva v tom, že šroubová zátka uzávěru vodní komory držáku. je opatřena dříkem, k jehož konci je připevněn dutý válec se dnem, perforovaný filtračnímí otv-ory, přičemž vzdálenost vnější stěny Adutěho válce od vnitřní stěny vodní komory je nejvýše rovna největšímu rozměru filtračních otvorů.Konstrukce filtrační vložky podle vynálezu značně prodlužuje interval mezi jednotlivými prohlídkami a číštěnim vodní komory a...

Způsob mokrého hašení koksu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250492

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kotulan Zdeněk, Fulneček Petr, Sikora Petr, Pečonka Jaromír

MPK: C10B 39/04

Značky: koksu, způsob, mokrého, hašení

Text:

...tlakem a prodloužení haslcího intervalu se neosvědčuje~ jak z hlediska rovnoměrnosti prohašené vrstvy koksu, tak z hlediska ekonomlcké-ho a kromě toho nelze tím zabránit nepříznlvému jevu vyhazování» koksu, působíncího značné výrobní ztráty.Uvedené nedostatky řeší postup mokrého hašení ko-ksu podle vynálezu, jehož podsta 4ta spočíva .v tom, že po dobu 8 až 30 sekund se na žhavý koks .přivädí 10- až 25 objemu celkového množství ha-sl-cí vody,...

Vodicí kulisa dopravníku tiskových složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250491

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Žabokrtský Miroslav, Klečák Vladimír, Šedivec Jan, Meskař Vladimír

MPK: B41F 13/64

Značky: vodiči, kulisa, dopravníku, tiskových, složek

Text:

...jeden .konec navazuje výběhová část kulisy ve formě přímé lišty.Podle výhodného konkretního pro-vedení vynálezu je přímá lišta výběhové části -připev-něna k vodicí liště a/nebo k ramenu základní části. Základní část je v konkrétním provedení opatřena třemi rameny, v nichž první je »připojeno k čelu vodicí lišty šrouby, druhé je opatřeno připojovaci ídestičkou,přišroubovanou k boku vodicí lišty a třetí rameno je opatřeno upevňovacím blokem s...

Upínač profilovaných obrobků, zejména keramických a cihlářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 250490

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zalubil Jan, Smejkal Ladislav, Kalda Jindřich, Kocurková Danuše

MPK: B25B 5/14

Značky: upínač, obrobků, zejména, profilovaných, keramických, cihlářských

Text:

...ve spodní části jako příruba 2 s otvory 3 pro upevňovací šrouby. V horní části tělesa 1 je uchycena pomocí šroubů 4 úložné deska 5. Přiruba 2 je plně přesazena vůči poloze úložné plochy 7 tpři pohledu .kolmém na plochu .přiruby 2. Poloha příruby Zäje plně přesazena vůči poloze úložné plochy 7 při .pohledu kolmém na plochu .příruby 2. Šrouby 4 procházejí oválnýml otvory 6 tělesa 1. Na úložné ploše 7 úložné desky 5 jsou vytvoreny tři dosedací...

Zapojení třípolohového koncového stupně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250489

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ruml Zdeněk

MPK: G05B 11/18

Značky: koncového, třípolohového, stupně, zapojení

Text:

...svorce 200 zapojení nulové napětí, ve druhém případě je na Výstupní svorce 200 zapojení kladné napětí a ve tretím případě je na výstupní svorce 200 zapojení záporné napětí. Stav napětí na výstupní svorce 200 zapojení je závislý na stavu napětí na vstupní svorce 100 zapojení. Napětí na Vstupní svorce 100 zapojení se může plynule měnit V obou polaritaoh. Ke změně stavu Výstupní svorky dochází,když se při změně napětí na vstupní -svorce. 100...

Zařízení pro zjišťování množství mléka nadojeného skupinou dojnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250488

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolář Karel, Sládek Václav, Jelínek Petr

MPK: A01J 7/00

Značky: skupinou, nadojeného, dojnic, mléka, zjišťování, množství, zařízení

Text:

...t-o i několik měříčů pro jednu řadu doxjnlc. Použitím elektrického vyhodno-covacího zařízení se zvýši přesnost. Navíc je zde možné umístění vyhodnocovací je-dnotky vně -stâje, i na větší vzdálenost mimo agresivní prostředí.vynález a jeho» účinky jsou blíže vysvetleny v popise příkladu jeho provedení podle připojených výkresů, kde na obr. 1 v náryse a obr. 2 v bokoryse je znázorneno schéma mechanické částí a na obr. 3 schéma elektrícké části...

Zařízení k provádění elektrolytických a chemických povrchových úprav v dutinách strojních součástí, zejména ve vývrtech válců spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250487

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vrhel Bohumil

MPK: C25D 17/00

Značky: spalovacích, chemických, zejména, součástí, válců, motorů, vývrtech, povrchových, úprav, provádění, strojních, dutinách, zařízení, elektrolytických

Text:

...je součást 1, například vzduchem chlazený válec motoru s dutlnou 2 zasunut do pouzdra 4, které je zhotoveno z elektricky izolujicího materiálu. Dutina 2 je neprůchozi vývrt, opatřený pouze průtočným otvorem 20 pro zapalovací svíčku. Pouzdro 4 je opatřené průtokovými otvory 7 ústicími do dutiny 2 a je upevněno na nosné konstrukcí 5. Elektroda 3 je svým čelním středicím -osazením 21 zasunuta do pouzdra 4 a je s nim V t-omto případě spojena....

Mokrý vynašeč škváry

Načítavanie...

Číslo patentu: 250486

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holub Josef, Rychtera Ladislav, Svorba Stanislav

MPK: F23J 1/06

Značky: škváry, mokrý, vynašeč

Text:

...šachty je volen tak, že jeho šířka je alespoň rovna výšce vynášecího krytého žlabu. Pokud do spádove šachty spadne větší kus, je při pohybu hřídele vyhrnovací lopaty rozdrcen mezi drticími palci a pancéřovanou stenou spádove šachty.Příkladné provedení mokrého vynášeče škváry podle vynálezu, které je Zobrazeno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje svislý řez mokrým vynášečem škváry kolmo na hřídel a obr. 2 pohled na vyhrnovaci...

Zařízení pro označování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250485

Dátum: 15.04.1987

Autori: Filip Miroslav, Fajmon Antonín, Michna Bohuslav

MPK: B25D 9/00

Značky: zařízení, označování

Text:

...ovládacího členu ovládacího valce 1, ikupříikladu vzaduchového a razníku 2. Ovládací válec 1 je na jedné čelní stěně upevněn šroubovým spojem k dutému pouzdru 3, které je prostřednictvím matice 7 a podložky B upevněno ke konzole (i. Dutina pouzdra 3 je propojena s dutinou ovládacího válce 1 a vychází z ní píst 4nice 4 pístu 5. Na pouzdru 3 je upevněnvr přívodní potrubí 9 a na druhé stěně ovlá~ dacího válce 1 přívodní potrubí 10.Razníik 2...

Rošt fluidního ohniště pro tepelné výkony nad 30 MW

Načítavanie...

Číslo patentu: 250484

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kosnáč Marián, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidního, ohniště, výkony, tepelně, rošt

Text:

...mezi středovou a obvodovou částí dílčích roštů, při tom vzniklý rozdíl hydrau 4lického odporu fluidní vrstvy lze snadno kompenzovat rozdílným odporem volné roštové plochy ve střední a obvodové časti.Další výhodou je snadné údržba roštu v případě poruchy dílčího roštu jeho výměnou a výroba stejných udílčích roštů pro fluidní ohniště -rozdilny-ch výkonů, kdy podle potřeby jsou tyto dílčí rošty sestavovány v celkový rošt o potřebné roštové...

Měřící zařízení pro pásové váhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250483

Dátum: 15.04.1987

Autori: Záruba Jan, Kohout Jiří

MPK: G01G 11/04

Značky: zařízení, váhy, měřicí, pásové

Text:

...konsoly 5. Vratný buben 3 je s výhodou opatřen snímačom 8 posuvu pásu 1, který tvoří ozubený kotouč 7 ve funkcí elektromagnetické clony, který sdílí pohyb vratného bubnu 3 a indikátor přítomnosti magnetického stínění. Strunový silo 4měr je připojen na převodník 9 frekvence na lineární digitální údaj, který je napojen na pulsní násobičku 16, pr-opojenou rovněž se snímačem 8 posuvu pásu 1. Výstup z pulsní násobičky 16 je přes...

Zapojení uzavřeného pneumatického okruhu horizontálního značícího stroje pro značení hřídelových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250482

Dátum: 15.04.1987

Autor: Maštalíř Antonín

MPK: F15B 15/00

Značky: zapojení, uzavřeného, značení, součástí, stroje, hřídelových, okruhu, horizontálního, pneumatického, značícího

Text:

...připojen uzavírací ventil. čistič vzduchu, regulátor tlaku, mazníce a elektropneumatický rozvaděč, do jehož obou větví jsou zapojeny škrticí ventily a razicí jednotka ovládaná bezpečnostním krytem přes .koncový spínač, přičemž odfu-k vzduchu je zapojen na tlumič výfuku a paralelné na přívodní potrubí je za 4Výhodou zapojení podle vynälezu je možnost použití pro velký rozsah rozměrů a současné snížení nákladů na investice, údržbu a výrobní...

Armatura se zamrzací ucpávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250481

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čejka Jiří, Pártl Ivo, Panuška Vladimír, Dosoudil František, Palyza Jiří

MPK: F16K 41/02

Značky: zamrzací, armatura, ucpávkou

Text:

...a rozměrově í hmotnostně menší. Těleso zamrzací ucpávky není spojene Ve své horní části s třmenem armatury, čímž je dosahováno dokonalejší funkce ucpáviky.je schematlcky znázorněn na připojeném výkresu, .který představuje řez armaturou se zamrzací ucpávkou.Armatura se zamrzací u-cpávkou podle vynálezu je tvořena ze třmene 1 armatury, ~ vřetene 2 armatury, které je ve své Spodníčástí duté, měkké ucpávky 3, tělesa 4 zamrzací ucpävky a víka 5...

Uzávěr vtoku Bánkiho turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250480

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holata Miroslav, Kolář Rudolf, Jirsák Václav, Záruba Jan

MPK: F03B 3/00

Značky: bánkiho, turbiny, vtoku, uzáver

Text:

...mezi návodní stěnou šachtového vtoku G a segmentovým nástavcem 24 hradicího zařízení vstupuje do kola 1 turbiny, uložené na hrídeli 2 a odtéká -kolenem savky vytvořeným stěnou 4 do odtokového kanálu 5. Práh šachtového vtoku 6 je opatren zavzidušiíovacím kanálem 3. Volný konec česlí 1 D, upevněných v prahu B, je podepren pryžovou vložkou 11. Približně na stejné výškové úrovni je preliv 12, pres který, po dosažení žádané hladiny vody v...

Zařízení k řízení přepouštěcích armatur parních turbin v povrchových stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250479

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Pokorný František

MPK: F01D 17/24

Značky: stavech, povrchových, přepouštěcích, řízení, turbin, zařízení, parních, armatur

Text:

...oleje je připojen k prvnímu vstupu 401 komparátoru 4. K jeho druhému vstupu 402 je připojen výstup 501 členu 5 mezní hodnoty. Výstup 303 logického součtového členu 3 je připojen ke třetímu vstupu 203 logického součinového členu 2 a výstup 403 komparátoru 4 je připojen ke čtvrtému vstupu 204 logického součinoveho členu 2. Výstup 205 tohoto logíckeho součlnového členu 2 je připojen ke druhému vstupu 102 klopného obvodu 1, k jeh-ož prvnímu...

Způsob kvantitativního oddělování boru v diamantu pyrohydrolysou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250478

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Josef, Vyhlídka Pavel

MPK: C30B 29/04, C30B 33/00

Značky: diamantu, kvantitativního, způsob, pyrohydrolysou, oddělování

Text:

...oddělení boru ze skel, kovů, silikátozvých a hlavně keramických materiálů je méně vhodný, protože vyžaduje teplotu až 1400 °C uplatňovanou v píckäch s platinovým vinutim, kdy lze rozložít hexagvonálni i kubioký nitrid boru Williams I. P. a kol. Anal. Chem. 31, 1 560/Uvedené nevýhody nemá tento vynález,jehož předmětem jest způsob kvantitativního oddělování boru V diamantu pyrohy-droiýzou. Podstatou vynálezu je pracovní postup, při kterém se...

Dvojčinný válec zejména pneumatického pohonu rychločinné armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 250477

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolář Lumír, Schwan Jaroslav, Šopík Jaroslav, Quis Vladivoj

MPK: F16K 31/122

Značky: armatury, pohonů, pneumatického, rychločinné, zejména, válec, dvojčinný

Text:

...těsně posuvně ul-ožen píst 2 upevněný na pístnici 3. Těleso 1 je na koncích opatřeno čely 4, 5. Ve spo-dním če 4le 4 a v tělese 1 je upraven první kanál 6 ústí-cí do tělesa 1 těsně pod horním čelem 5. Ve spodním čele 4 je rovněž upraven druhý kanál 7 ú-stící do tělesa 1 pod pístem 2. Vně tělesa 1 je pístnice 3 nad horním čelem 5 opatřena prvním opěrným talířem 8,mezi nimž a druhým opěrným talířem 9 je uložena alespoň jedna tlačná pružina 10....

Prodlužovací ústrojí prohozní doby útkové nitě zejména pro pneumatické tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250476

Dátum: 15.04.1987

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03C 13/00

Značky: ústrojí, zejména, pneumatické, tkací, útkové, nitě, stroje, prodlužovací, prohozní

Text:

...vymezeným horními o-snovními nitěmi 3 a dolními osnovními nítěmi 4 na jedné straně zatkanými d-o tkaniny 5 a na druhé straně procházejícímí přírazovým paprskem 6 zabudovaným rovněž v bludle 1, a dále nitěnkami 7, 8, za nimiž jsou osnovní niti 3, 4 odtahovány z neznázorněného osnovního válu. Mezi konfusorem 2 a přírazovým paprskem 6 je uspořádán a k bídlu 1 připevněn zadržovací hřeben 8 osnovní-ch nití 3, 4. Zaudržovací hřeben 8 je tvořen...

Mechanismus ovládání klapek a křidélek letounu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250475

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dostál Jaroslav

MPK: B64C 13/30

Značky: ovládání, letounu, mechanismus, křidélek, klapek

Text:

...na stejné ose otáčení umístěny jednak dvouramenná náhonová páka 3, mající jedno rameno spojená s táhlem 1 ovládače křidélek, jednak náhonová páka 4, spojená s táhlem 2 ovládače klapek a jednak jednoramenná vodicí páka 11, spojená táhlem 10 s ramenem dvouramenné páky 9, samostatne zakotvené v konstrukcí letounu. Druhé rameno dvouramenné páky 9 je táhlem B spojeno s náhonovou pákou 4. Náhonová dvouramenná páka 3 má na svém druhém ramenu otočně...

Způsob výroby alkaloidu elymoklavinu semikontinuální kultivací imobilizovaných buněk houby Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 250474

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křen Vladimír, Sajdl Přemysl, Ludvík Jiří, Kozlová Jaroslava, Řeháček Zdeněk

MPK: C12P 17/18

Značky: způsob, semikontinuální, alkaloidů, imobilizovaných, buněk, houby, výroby, kultivaci, elymoklavinu, claviceps

Text:

...Vaněk, Z. Hošťálek, . Cudlín. Elsevier, Amsterdam 1973 str. 393. Su-spense spor se upraví na ikonccntraci 10 až 107 spor/ml, 2 m 1 suspense se pak přenese do 60 ml tekuté žívné -půdy T 1 A. St-oll et al. Helv. Chem. Acta 37, 1 815, 1954 V Erlenmayerových bankách 300 mll. Zaočkované baňky se inkubují 9 až 11 dnů v temnu při 24 i~ 1 °C na rotačním třepacím stroji 240 ot.mín 1, excentr 5.~cm. Výsledné mycelium je suspensní a slabě růžové. Od...

Vodná lázeň na elektrolytické vylučování povlaků železa anebo jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250473

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svobodný Zdeněk, Šílová Alena, Klapka Vladimír

MPK: C25D 3/20

Značky: vylučování, elektrolytické, lázeň, anebo, vodná, povlaků, slitin, železa

Text:

...aminopolykarboxyłovou skupinu-N-lCHcOOOH 2 ,přičemž tato skupina může být jediná nebo tyto skupiny mohou být dvě až čtyři. V lázni může být jedna nebo dvě organické kyseliny a množství železitých solí -organických .kyselin je 0,1 až 20 g/l.Vyšší účinek vynálezu se projevuje zejména v tom, že lázeň umožňuje pracovat při středních teplotách, při nichž povlaky vykazují jen velmi male nebo nulová p-nutí. Nebezpečí roztrhaní a .odlupování...