Archív za 1987 rok

Strana 26

Zrovnávacie zariadenie na zrovnávanie základných formátov drevených a drevovláknitých dosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245535

Dátum: 15.12.1987

Autori: Košturiak Adam, Eerný Václav

MPK: B27B 27/00

Značky: zrovnávacie, dřevěných, základných, formátov, zariadenie, drevovláknitých, zrovnávanie, dosiek

Text:

...dosiek je jednoduché a rýchle.Prikladné vyhotovenie zrovnávacieho zariadenia podľa vynálezu je znázornená na výkrese, kde obr. 1 predstavuje pohľad Vnáryse s priečnym rezom cez pohyblivý rám,obr. 2 pohľad V pôdoryse a obr. 3 pouzdlžny rez cez nosnú konzolu.Proti opornému rámu 1 so zrovnavacou doskou 2 upevnenou na základ je na kladkách 3, 4 valivého vedenia nosného rámu 5 opevneného taktiež na základ uložený pohyblivý rám 6 s tlačnou...

Bezpečnostný upínač technologického nástroja priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 245534

Dátum: 15.12.1987

Autor: Valtr Zdenik

MPK: B23K 37/00

Značky: upínač, technologického, priemyselného, nástroja, bezpečnostný, robota

Text:

...silami vyvo-laný dobeh mechanizmov do ich úplného zastavenia od signálu senzora.Výhodou riešenia podla vynálezu je jeho bezpečnostná funkcia pri pôsobení vonkajších sil v ľubovolnom smere s výnimkou sil pôsobiacich presne v rovine určenej upínaclmi bodmi základného dielu upínača,čo však je prípad, ktorý prakticky nenastane, pretože technologický nástroj sa do bezpečnostného upínača podla vynálezu fixuje vždy excentricky oproti tejto...

Pružinové pridržiavacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245532

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tulka Jioí

MPK: B30B 15/32

Značky: pružinové, pridržiavacie, zariadenie

Text:

...paliet za plné na lise.Na obrázku je zostava pružinového pridržiavacieho zariadenia, slúžiaceho na pridržiavanie stohu výstrižkorv počas aut-omatického plnenia palety zásobníka prístrihov,upnutej v stole lisa. Pozostáva z vedenia 1,čo je dlhé vodiace puzdro tvaru štvorcovej rúrky, ktorá má na spodnom konci privarené dno 2. Vo vnútri rúrky sa pohybuje v rozsahu zdvihu držiak 3, ku ktorému sú skrutkami 4 pripevnené telesa 5, slúžiace na...

Zariadenie pre vysúvanie skládok tehál z priestoru ukladania

Načítavanie...

Číslo patentu: 245531

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cimpl Zdenik, Kosek František

MPK: B65G 49/08, F27D 3/12

Značky: zariadenie, vysúvanie, ukladania, tehál, skládok, priestoru

Text:

...toho, že vysokozdvižný vozik pri odoberaní skládky nemusí vchádzat do priestoru ukladania, .a tým čas odoberania skládky bude ohraničený spodnou hranicou 30 s. Taktiež pri odoberaní skládky nosičom blokov bude čas ohraničený spodnou hranicou 40 s. Nároky na pevnosť nosiča blokov a jeho zastavaný pri-estor budú nižšie. Uvedené výhody umožnia zvýšiť výkon a znížiť výrobné a investičné náklady linky, do kto 4rej je zariadenie podľa vynálezu...

Zapojenie na zapínanie polovodičového prúdového meniča s kompenzáciou reaktívnej energie záťaže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mikeš Alois, Hora Poemysl, Urbanec Josef

MPK: H02M 1/08

Značky: zapínanie, meniča, zapojenie, kompenzáciou, reaktívnej, energie, prúdového, záťaže, polovodičového

Text:

...kompenzátora a striedača, t. j. riadiaceho uhla so strmosťou 60 ° el//1 perióda, Na obr. 3 sú ukazané časové priebehy prúdu jednosmerného medziobvodu striedača, prúdu indukčnosťou kompenzátora, t. j. fkompenzačného prúdu a napätia na komutačných kondenzáto-roch, t. j. výstupného napätia meniča pri zapnutí Ineniča s plnou záťažou.Zapojenie podla vynalezu na obr. 1 pozostáva zo snímacieho člena 1, ktorý snímavýstupné napätie meniče 11,...

Plastická na tlak citlivá páska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245529

Dátum: 15.12.1987

Autori: Procházka Miroslav, Poibyl Bedoich, Radev Stefan, Lacko Ivan, Gajdoš František, Bittererová Fabiola, Iuriš Jozef, Hanzalík Stanislav, Vacval Jozef, Devínsky Ferdinand

MPK: C08L 33/08

Značky: plastická, páska, citlivá

Text:

...monomér majúci charakter emulgátora obsahuje hydrofőbne i hydrofilné oblasti, možno v dôsledku prítomnosti posledne menovaných oblastí očakávať uľahčenie čistenia zariadenia na výrobu na tlak citlivých pások od daného na tlak citlivého lepidla vodou. Nevýhodou tejto na tlak citlivej pásky však je, okrem obtiažnej dostupnosti etylenicky nenasýtených monomérov majú-rich charakter emulgátorov- a nafmä takzvaných zwitteriónových monomérov,...

Nástavec spektrofotometra k meraniu spektrodissymetrie rozptylu svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245528

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Otakar, Janák František

MPK: G02B 27/42, G01J 3/36, G01N 21/47...

Značky: nástavec, meraniu, rozptylu, spektrofotometra, světla, spektrodissymetrie

Text:

...nástavec podľa vynálezu má viacero výhod. Predovšetkým umožňuje získať okamžitú hodnotu dissymetrie pri zvolenej vlnovej dĺžke žiarenia. Podiel svetelných tokov rozptýleného svetla v uhloch 457135 sa stanoví elektronicky a údaj okamžitej hodnoty dissymetrie sa odčíta priamo na vhodnom meracom prístroji. Údaje závislosti dissymetrie rozptylu svetlaod vlnovej dĺžky použitého žiarenia možno využiť k určeniu všestranne...

Veľkopriemerový žakarový stroj na pletenie nerezaného plyšu dvojito viazaného

Načítavanie...

Číslo patentu: 245527

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dobrovolný Jan, Plecháeek Václav, Slavík Vlastimil

MPK: D04B 9/12

Značky: stroj, nerezaného, veľkopriemerový, plyšu, žakárový, pletenie, dvojito, viazaného

Text:

...1. Na hornej ploche zámkovej sústavy 23 tanierového lôžka 17 sú pevne uchytené držiaky 9, na ktorých sú prestaviteľne uložené navádzacie vodiče G. Na zámkove sústave 23 tanierového lôžka 17 pri každom pracovnom systéme 18 je priskrutkovaný stabilizátor 8 plyšovej nite 14 prostredníctvom pružného ramena 16. Na zámkovej sústave 23 tanierového lôžka 17 pod zaisťovacou skrutkou 22 ovládače tanierových hustôt 13 je uchytený tryskový...

Predpätý svorníkový spoj so sférickou podložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245526

Dátum: 15.12.1987

Autor: Neeas Miroslav

MPK: F16B 31/00

Značky: podložkou, predpätý, sférickou, svorníkový

Text:

...Zároveň sa vyrovnávajü výrobné nepresnosti dosadaoích plôch, čím sa zabraňuje vzniku ohybového napätia svorníka aj od týchto nepresn-ostí. Všetky diely svorníkového spoja okrem horného dielu sférickej podložky zostávajú konštrukčne nedotknuté, pričom V optimálnom prípade ani horný diel sférickej podložlky si nevyžaduje zmenu jeho vonkajšíchro-zmerov. To preto, že polomer bežne vyrábanej siérickej podložky, a teda aj jej horného dielu je o...

Spaľovacia komora pre prípravu teplonosného média, napríklad pre rozmrazovne substrátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245525

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zemanová Elena, Samuhel Jozef, Szentiványi Norbert

MPK: F23M 9/00

Značky: spaľovacia, rozmrazovne, komora, přípravu, media, teplonosného, například, substrátov

Text:

...puzdro vyčnievajúce z prívodného potrubia plynu. Do osového otvoru je uložený horák kvapalného paliva, vybavený prívodnými armatúrami za tesniacou prírubou. Osová rúrka horáka kvapalného paliva vyčnieva do priestoru spalovacej komory, ktorej výtokové otvory sú usmernené priečne na osi otvorov usmerňovacej steny.Výhody spalovacej komory podla vynále 4zu sú vo vytvorení podmienok pre operatívne prevádzkovanie rozmrazovne na momentálne...

Lamelová obmedzovacia spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245524

Dátum: 15.12.1987

Autori: Maeurák Milan, Benedikty Ján

MPK: F16D 13/52

Značky: lamelová, obmedzovacia, spojka

Text:

...spojky.Funkcia lamelovej obmedzovacej spojky podľa obr. 1 a 2.Ťažna sila priváclzaná na obvodové ozubenie hnacieho člena 111 sa prenáša hnacím členom 11 na šikmé bočné ozubenie 112,dalej sa prenáša odpovedajúcim šikmým ozubením 121 na unášací člen 12. Prítlačnou ploškou unášacieho člena 123 sa táto prenaša na vonkajšie lamely 13 a vnútorné lamely 14. Za pomoci bočných plošiek šikmého ozubenia 112 a 121 a ich vzájomného posúvania sa...

Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245523

Dátum: 15.12.1987

Autori: Javorek Miroslav, Marcinein Anton, Burgert Ladislav, Franko Peter, Poikryl Josef, Oddejmiška Koloman, Budzák Dušan, Ružieka Jaroslav, Slatkovský Milan

MPK: D06B 15/08, D06B 1/08

Značky: nános, kontinuálny, útvarov, lineárných, tekutého, textilných, zariadenie, stieranie, media

Text:

...Prístup k jednotlivým častiam zariadenia je nekomplikovaný, údržba zariadenia je ľahká.Zariadenie na kontinuálny nános a stieranie tekutého média z lineárnych textilných útvarov je zobrazené na obrázkoch číslo 1 až 4, pričom na obr. 1 je zobrazený pohlad do vnútra zariadenia, na obr. 2 pohlad zo vstupnej strany zariadenia, obr. 3 pohlad na výstupnú stranu zariadenia a na obr. 4 je zobrazený pozdĺžny rez zariadenim.Obr. 1 zobrazuje pohľad...

Zapojenie hydraulických prvkov univerzálneho pracovného zariadenia nakladač-rýpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245522

Dátum: 15.12.1987

Autor: Akermann Jioí

MPK: E02F 3/42

Značky: prvkov, zapojenie, univerzálneho, hydraulických, nakladač-rýpadlo, pracovného, zariadenia

Text:

...prvkov podľa vynálezu je možné využiť V prac-ovnom zariadení univerzálnych nakladačov v spojení s výmenou pracovného nástroja. Výhodou tohoto riešenia je možnosť okamžitej zmeny pracovného zariadenia z nakladače na rýpacllo bez zvýšeného úsilia obsluhy stroja.Na. pripojených výkresoch je znázornená zapojenie hydraulických prvkov univerzálneho pracovného zariadenia, .kde na obr. 1 je bočný pohľad pracovného zariadenia na»kladača a na obr....

Pohotovostný podávač viečok

Načítavanie...

Číslo patentu: 245521

Dátum: 15.12.1987

Autori: Janák František, Svoboda Otakar

MPK: B67B 3/20

Značky: pohotovostný, podávač, viečok

Text:

...čape sú otočne uložené dlhšie rameno nesúce na nastavovacom koliku väčší pritlačný element a kratšie rameno nesúce na nastavovacej tyči menší pritlačný element, pričom V strednej časti vonkajšieho obvodu zásobníka viečok je pevne pripevnené rameno nesúce prítlačný trecí element a prítlačnü pružinu.Použitím pohotovostného podávača viečok podľa vynálezu sa odstráni vysoká poruchovost zariadenia spôsobená hlavne ne 4správnym a nerovnomerným...

Spôsob riadenia vertikálnej štruktúry varikapov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245520

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slavík Vlastimil, Plecháeek Václav, Dobrovolný Jan

MPK: H01L 21/02

Značky: struktury, vertikálnej, riadenia, spôsob, varikapov

Text:

...pracovnom režime sa experimentálne overí rozptyl odporu epltaxnej vrstvy a jeho rozloženie na grafitovej podložka. Hodnota odporu epitaxných dosiek sa určuje z pilotnej kremíkovej dosky tak, že Pilotná kremiková doska sa spracuje na diódy a presná hodnota špecifického odporu sa určuje z priebehu koncentračného pro 4filu. Podľa výsledkov nameranej hodnoty špecifického odporu pilotoveľ kremíkovej dosky sa extrapoláciou priraďuje...

Zariadenie pre vypínanie náhonovej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245519

Dátum: 15.12.1987

Autori: Neeas Miroslav, Samuhel Jozef

MPK: H02P 3/00

Značky: náhonovej, vypínanie, zariadenie, jednotky

Text:

...elektro-motorç-zvislátyč s posuvným závažim a rameno, ktoré je umiestnené medzi koncovými vyxpínačmi.Natočením pohonnej jednotky na princi pe reakcie pri jej pretažení dochádza k vypnutiu koncových vypinačov v elektrickom obvode elektromotora, ktorý je ovládaný tlačítkom cez stytkač. Prikiadná ukážka prevedenia vynálezu je znázornení na výkrese, kde obr. 1 predstavuje čelný pohľad a obr. 2 bočný pohľad na náhonovú jednotku. - - ...

Vozidlo s difereucovaným pohonom hnacích kolies regulovaným od riadiaceho mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245518

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zemanová Elena, Szentiványi Norbert

MPK: BG2D 65/02

Značky: mechanizmu, pohonom, kolies, regulovaným, riadiaceho, hnacích, difereucovaným, vozidlo

Text:

...páku radenie 11 v neutrálnej polohe, t. j. západka 14 je zaistená v prvej zubnej medzere segmentu konzoly 12. Po rozbehnutí mo-toru sa uvoľní spojka a pri jazde dopredu sa radiaca páka 11 po stlačení páčlky 15 natáča dopredu pri súčasnom stlačovaní pedálu akcelerácie. Natáčaním radiacej páiky 11 smerom dopredu natačajú sa páčky 22, 23 a regulačná páčky 24, 25 v smere šípok. Po dosiahnutí vhodnej rýchlosti sa radiaca páka 11 zaistí v...

Kontinuálne plniace zariadenie pre zberné vozidlá komunálneho odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245517

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benedikty Ján, Oddejmiška Koloman, Franko Peter, Maeurák Milan, Fleischmann Pavol, Faneovie Karol, Marcinein Anton

MPK: B65F 3/02, B65F 3/00

Značky: odpadů, zariadenie, komunálneho, vozidla, plniace, zberné, kontinuálně

Text:

...doska,ktorej hnacie čapy sú na ozubených kolách poháňaných rotačnými hydromotormi.Trajektorie hnacích čapov plniacej dosky sú Ikružnice zo stredmi na osi ozubených kolies, voči ktorej je excentricky uložena os bubna a body- opačnej, prehrabávace hrany plniacej dosky opisujú konchoidy.Pri zatläčaní odpadu z násypky do zbernej skrine prehrabávaoia hrana plniacej dosky drvi väčšie kusy odpadu a stieraciahrana z hnacími čapmi zatlačí do...

Zapichovacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 245516

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kalužáková Margita

MPK: B23B 3/26

Značky: zapichovacia, hlava

Text:

...31, upevnený prostredníctv-om držiaka 28 na fréme 34 stroja, čím je bloko-vané proti ďalšiemu pohybu. Vreteno 16 je uložené na valivých ložiskách V posuvovom vreteníku 25 a ovládacie tahadlo 17 je posuvne uložené v otočnom doraze 31,namontovanom v držiaku 28, upevnenom na fréme 34 stroja.Funkcia zapichovacej hlavy podľa vynálezu je nasledovná vo východiskovej polohe sa zapichovacia hlava s posuvovým vretenikom 25 nachádza vtedy, ked je...

Krížový spojovací zámok, najmä pre čeľuste skľučovadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245515

Dátum: 15.12.1987

Autori: Antoš Kamil, Hodul Pavel

MPK: B23B 31/10

Značky: zámok, čeľuste, spojovací, skľučovadiel, najmä, křížový

Text:

...je jednoduché. Na pripojenom výkrese je znázornený príklad krížového spojovacieho zámku podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornený v čiastočnom priečnom pohľade, na obr. 2 v čiastočnom pozdlžnom reze. Na obr. 3 je znázornený iný príklad uspo 4riadania dorazových prvko-v, na obr. 4 iné prevedenie pozdĺžnych vybraní pre spojovací prvok a na obr. 5 bočný pohlad na spojovací prvok z obr. 1.Križový spojovací zámok v príkladoch podľa vynálezu...

Unášacie srdce

Načítavanie...

Číslo patentu: 245514

Dátum: 15.12.1987

Autori: Masárová 1ubomíra, Rafajdusová Monika

MPK: B23Q 1/24

Značky: srdce, unášacie

Text:

...zakreslená alternativa s použitou dištančnou vložkou na skrutke a kotúč je vybavený radiálnym unäšacim valcovým ramenom. Vo4 Valcovom kowtúčíl je vyhotovený priebežný otvor 10, ktorý je vytvorený Veľkým stredovým vrtaním 2, malým excentrickým Vŕtaním 3 a plochami rovín Pi, Pz. Roviny Pl, Pz prechádzajú excentrickým otvorom 3 a sú tangenciálami stredového vŕtania 2, takže vytvárajú operné plochy pre obrobok 11 pritláčaný upinacou skrutkou 4...

Zariadenie pre zdvih skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245513

Dátum: 15.12.1987

Autori: Devínsky Ferdinand, Lacko Ivan

MPK: B66F 7/18

Značky: tehál, zariadenie, zdvih, skládok

Text:

...v hydraulickom obvode nízky tlak hydraulickej kvapaliny, spravidla omedzený spodnou hranicou tlaku 3 MPa, pri-čom všetky prv-ky hydraulického obvodu sú climenzovane na tento tlak. Priamy zdvih plošiny teleskopickým hydraulickým valcom a tuhé vedenia,prostrednictvom vidlíc, excentrických čapov a kladiek, umožňujú dostatočné presné zastavenie plošiny v požadovaných polo 4hach. Zariadenie podľa tohto vynálezu je jednoduché, výrobne nenáročné...

Zariadenie na vyhnívanie organických látok bez prístupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245512

Dátum: 15.12.1987

Autori: Strnad Petr, Krejeí Ivan

MPK: C02F 11/04

Značky: vzduchu, organických, vyhnívanie, zariadenie, látok, přístupu

Text:

...sa potom prečerpáva do potrubia v stenách nádob, ktoré je potrebné prihrievat. V priebehu anaerobného vyhnívania vzniká aj bioplyn, ktorý sa z nádrže odvádza pre ďalšie využitie ako palivo. Po skončení vyhnívaziia sa veko odloží, kontajnery s vyhnitou organickou látkou sa vyberú. a odvezü sa na skládku, kde sa vyprázdnia. Prázdne kontajnery sa vrátia do prázdnej nádrže.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je, že podzemná nádrž sa dá vyhotoviť...

Zariadenie na rolovanie dutej obalovej textílie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245511

Dátum: 15.12.1987

Autor: Seman Ivo

MPK: B65H 45/28

Značky: obalovej, dutej, textilie, zariadenie, rolovanie

Text:

...a jeho podstata spočíva v tom, že podávacími valcami je vedený tŕň pre rozpínanie dutej obalovej textílie, ktorý je plávajüci, a ktorého poloha je udržovaná vodiacimi valčekmi. Pod plávajúcim tŕňom je výkyvne uložený zberací tŕň, pričom je medzi plávajúcim tŕňom a zberacím tŕňom vytvorená medzera pre prestrihiovanie jednej dávky dutej obalovej textílie.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je,že navlečenie textílie sa uskutoční iba raz na...

Zariadenie na automatickú reguláciu ohrevu látok tepelným médiom-parou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245509

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hanzalík Stanislav

MPK: F2B1 1/00

Značky: automatickú, tepelným, ohřevu, médiom-parou, látok, zariadenie, reguláciu

Text:

...v priestore ohrevu látok podľa vopred nastaveného programu.Výhoda tiohto riešenia spočíva v tom, že ohrev látok tepelným médiom-parou je spoľahlivo regulovaný v celom rozsahu nastavených parametrov a uzavierací servoventil v závislosti na časov-om spinači programe zabezpečuje automatické odstavenie tepelného média-pary v čase, keď ohrev nie je žiadúci. Pri regulácii ohrevu klimatizačných jednotiek a technologických zariadení je...

Prípravok pre biologické čistenie extraktov alebo odpadových vôd a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 245508

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fiala Ivo, Eík Gabriel, Žuffa Milan, Sroková Iva, Krejea Bohumil

MPK: C02F 3/34

Značky: spôsob, výroby, prípravok, odpadových, extraktov, čistenie, biologické

Text:

...pôdu s 5 hnrotnaosinými 0/0 krvného agaru vobohatenú o 2 hmotnostnê glukózy a alkalický výluh lanu o 1 objeuiové 0/0. Z narastených monokultúi kultivcąvaných na uvedenej pevnej pôde za acrobných podmienok sa testujú bunky mikroorganizmov na číriacu účinnost a zdiavstnii vadnost. Zdravotná nezávadn-osť sa testuje známym spôsobom, na základe biochemických vlastností a neškodnosii pre pokusné zvieratá. ČIriaci efekt sa testuje na modelovom...

Spôsob navíjania nekonečných pozdľžnych útvarov, najmä vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245507

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rez Jioí

MPK: B65H 54/32

Značky: spôsob, najmä, nekonečných, útvarov, pozdĺžných, vláken, navíjania

Text:

...vodiča v jednotlivých periódach iežia na vypuklej krivke napríklad vo tvare časti hyperboiy, časti kružnice apod. a ná 4sledne skokom, pripadne postupne predlžuje, pričom doba skracovania dráhy zdvihu tvorí so až 100 0/0 celkovej doby jednej periódy. Predlžovanie dráhy zdvihu prebieha skokom, po priamke alebo zasa po krivke. Tvar kriviek je závislý na uhle stúpania vlákna pri návinovaní, od vzdialenosti vodiča vlákna od povrchu návinu, od...

Zliatina pre implantáty v stomatológii a traumatológii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245506

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juráo Antonín, Boháeek Jaroslav

MPK: C221 9/05

Značky: zliatina, traumatológii, stomatológii, implantáty

Text:

...spôsobujú zápal. Okrem toho majú ešte ďalšiu nevýh-odu - nemožnosť dlhodobého prirodzeného mechanického pripojenia ku kostnému tkanivu.acobs a Kirch pripravili zliatinu z drahých kovov, ktorú piokrylí porcelánovo-u vrstvou s cieľom vytvorenia izolačnej vrstvy medzi kostenným tkanivorn mukoperistom a kovom. Tým istým spôsobom sa uberajú .aj pokusy Kirchnera - dosiahnut tesnejšie spojenie medzi kosťou a implantátom.Zliatiny doteraz pripravené...

Budiace vinutie pre meracie systémy s pohyblivým magnetom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245505

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jirman Josef

MPK: G01R 5/16

Značky: magnetom, budiace, vinutie, systémy, pohyblivým, meracie

Text:

...dvojsekciového budiaceho vinutia priradenej k závitom 21 až zn je znázornený na obr. 4. Obr. 5 ilustruje pre tento pripad priebeh normálovej zložky Fn a tangenciálnej zložky Ft sily, pôsobiacej na permanentný magnet obdĺžnikoveho tvaru ktorého kratšia strana má rozmer rovný znázornenému kroku závitov.Elektricky sěríove radené závity Z 1 až Zn budiaceho- vinutia obr. 1 ležia v jednej vrstve plochéhlo útvaru V tvare obd žnika na a tvoria tak...

Spôsob dohrievania bauxitových suspenzií pri vylúhovaní oxidu hlinitého z bauxitov hlinitanovým rozkladným lúhom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245504

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent

MPK: C01F 7/04

Značky: spôsob, dohrievania, rozkladným, lúhom, hlinitanovým, hlinitého, bauxitových, suspenzií, bauxitov, oxidů, vylúhovaní

Text:

...vstupe do dohrievacej časti je aspoň 210 °C, pri rýchlosti toku suspenzie v za sebou zapojených rürach od 1 III/S do 4 m/s a pri lokálnom tepelnom zaťažení rúr do hodnoty 50 000 W/mz.Výh-ody vynálezu sú v jednoduchom a účinnom dohrievaní suspenzií pri vylúhovaní bauxitu V rúrach pri zabezpečení takýchpodmienok dohrevu, aby nedošlo k nadmernému prehriatiu rúr, k nadmernej tvorbe nárastov a k upchávaniu rúr, čoho sa dosiahne tým, že predohriata...

Zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245503

Dátum: 15.12.1987

Autor: Butkovský 1udovít

MPK: H05K 13/00

Značky: obvodov, vyťahovanie, integrovaných, zariadenie

Text:

...integrovaný obvod je odťahovaný od dosky plošného spoja rovnomerne a bez mechanického poškodenia.Na priloženom výkrese je v reze a bokoryse znázornená zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov.Zariadenie na vyťahovanie integrovaných obvodov pozostáva z tlačítka 1, rúčky 2,vnútornej odtalrosvacej pružiny 3, trubky 4,vonkajšej uchytávacej pružiny 5, vymedzevacej poistky 6, matice 7 s vnútorným kuželom, kužeľovité klieštiny B, stiojky 9 s...

Spôsob spracovania vedľajších produktov z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245502

Dátum: 15.12.1987

Autori: Juhás Stanislav, Miškoc Anton, Oleárnik Miroslav, Olejník Vincent

MPK: C07C 55/02, C07C 49/403

Značky: vedľajších, spracovania, produktov, spôsob, výroby, cyklohexanonu

Text:

...bez-odpadová výroba cyklohexanónu oxidáciou cyklvohexánu.Spôsob oxidácie vedľajších produktov z výroby cyklonhexánu ukazujú ďalej uvedené príklady, pričom samozrejme len dokladajú avšak nevymedzujú predmet vynálezu.Do prietowčného reaktora valcovitéhno tvaru, opatrenéhio miešadlom, rúrkuovou vostavbou na vyhrievanie a chladenie, prívodom surovín a odberovým potrubím pre produkty, o objeme 420 m 1 sa privádza 17,8 g . h vedľajších...

Zařízení pro jištěné plynulé tlumení dojezdu otočného bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245150

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szücs Tamás, Mándi Attila

MPK: B02C 23/00

Značky: tlumení, zařízení, bubnu, plynule, dojezdu, otočného, jištěné

Text:

...se seřiditelnou tyčkou 16, v jejíž spodní častí je seřizovací kostka 17, spojená pálkou 18 s regulačním čepem 10. Regulační čep 1 I je ve styku s těsnlcííni kroužky 24 a zajištovací maticí 23. Na druhém rameni západky 4 je na boční straně připevněn šrouby 13 držák 12, v němž je na čepu 11 otočná upevněna jisticí kladka 5, jež je v alternativnírm styku s rolíatkovotl dráhou B se zaoblenými v-ýběhy,vytvuořenou na vačce 2. Západka 4 je svou...

Způsob výroby 2, 2,3, 4,4, 4-hexafiuorbutanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245149

Dátum: 15.12.1987

Autori: Horváth Ágnes, Vasvári Lelle, Nagy Gábor

MPK: C07C 31/38

Značky: výroby, způsob, 4-hexafiuorbutanolu

Text:

...radilkálových iniciát-orü, takže je nutno pracovat za zvýšené teploty a zvýšeného tlaku.Nevýhody dřívějších postupu odstraňuje způsob prípravy 2,2,3 AAA-líexafluorbutanolu obecného vzorcereakcí hexaflíiorpropenu s methanolem za iniciace ultraíialovým zářením. Podstata způsobu podle vynalezu spočíva v tom, že se reakce provádí ve totochemickém reaktoru za tlaku 0,1 až 0,8 MPa při teplotě -70až 70 °C. Při reakci se hexafluorpropen uvádí do...

Klec z plastické hmoty pro valivá ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 245148

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mészáros Zoltán, Breining Tibor, Virág Sándor

MPK: F16C 33/51

Značky: plastické, hmoty, ložiska, valivá

Text:

...3 představuje průřez dalším možným provedením separátoru a obr. 4 před wea a , 4 stavuje průřez jiným množnýhmprovedením separátoru.Ve valivém ložisku znázorněném na obr. 1 jsou valivá telesa 4, v zobrazenêm případě válečký, uložená mezi vnějším kroužlkem 1 za vnitřním kroužkem 2 navzájem oddělena jednotlivými separátorý 4. Separátor 4 znázornený. na obr. 2 sestává ze dvou rovnoběžných čel B, mezi nimiž je uspořádána střední část 5, ktera má...

Vodítko závěsu visutého dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245147

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hermecz István

MPK: F27D 3/00, F27B 9/14

Značky: dopravníku, visutého, vodítko, závěsu

Text:

...příchytce vytvorené ve tvaru písmena L. K této pásíííci a protilehlému rameni příchytky je ,připevněna výztuha. Mezi pásnicí, příchytkou a výztuhou může být z tepelněízuo 4lačííích důvodů vložena vyzdívka. Tato vyzdívka může být dále připevněna na plášť pece přes přichycovaci dílec. K příchytce může být dále připevněna kotva na kotvení vyzdívky stropu.Výhodou vodítek takto provedených je,Ze jejích hmotnost se proti stávajícímu pnovedení...

Způsob výroby 1, 2-dihydro-1, 5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-fenyl-3H-pyrazol-3-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schaeffer Howard John, Krenitsky Thomas Anthony, Beauchamp Lilia Marie

MPK: C07D 231/26

Značky: 5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-fenyl-3h-pyrazol-3-onu, výroby, způsob, 2-dihydro-1

Text:

...podle vynálezu se vyznačuje tím,že se redukční alkylace provádí přebytkem acetonu v hmotnostním poměru 31, vztaženo na 3-methyl-l-fenyl-S-pyrazolon a zínkeín v prostředí kyseliny octové o koncentraci 30 až 80 obj.Způsob podle vynálezu se též vyznačuje tim, že se surový produkt rozpustí ve zředěné kyselině clrloro-vodíkové o koncentraci 10 až 30 0/0 obj.Způsob podle vynálezu se dále vyznačuje tím, že se surový produkt překrystaluje z...

Způsob výroby syntetického mullitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245145

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cautreels Werner, Gautier Patrick, Krenitsky Thomas Anthony, Bernhard Claude, Schaeffer Howard John

MPK: C01B 33/26

Značky: mullitu, syntetického, způsob, výroby

Text:

...54 0/0 oxidu křemičitého a 38 až 44 oxidu hlinitého přidá oxid nebo hydroxid hlinitý bez jaIkékoliv předběžíié úpravy nebo aktivace a krystalizátor. Směs se zhomogenizuje, vytvaruje a vypalí při teplotě 1 500 až 1 550 °C. ako krystalizátor lze použít oxid měcľný,oxid měďnatý, oxid hořečnatý, oxid kademnatý, oxid vanadičný, oxid molybdenový,oxid wolframový, dihydrogenfostorečnan amonný, Ikarhid křemíku nebo směs 3 AlzOs..2 Si 02 ~ a SiO 2 a...

Chlazení tlumivky se svislou osou, zejména pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245144

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cautreels Werner, Gautier Patrick

MPK: H01F 15/06

Značky: obvody, tlumivky, zejména, osou, chlazení, svislou, stejnosměrné, silnoproudé

Text:

...využití její konstrukce ve svislé ose, která nebyla dosud u stejnosměríiých silnoproudých obvodů používána. Kuželovitým tvarem roz 4váděcího kanálu chladiva la clöny je chladivo výhodné směrováno do všech ašciálních kanálů vinutí, čímž je dosaženlo jeho účinného chlazení. Popsaný systém chlazení dovoluje snížit dimenzaci vinutí tlumlvek a tím dosáhnout výrazne úspory barevných kovů.Na připojenem výkresu, znázorñujícím podélný řez...

Uspořádání rychlých funkčních bloků a jejich spojení s řídicím mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245143

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gautier Patrick, Bernhart Claude

MPK: G06F 9/28

Značky: rychlých, jejich, uspořádání, funkčních, spojení, řídicím, bloků, mikropočítačem

Text:

...výstupem 44 je připojen k blołku 7 výstupní paměti alianumerických dat, svým patýni výstupem 45 je-přípojen k neznázoriíěnýnt blokům mechaniky tiskárny, svým Šestýín výstupeín 45 je přípojen k neznázorněným blokůín mechaniky tiskárny, svým šestým výstupem 45 je připojen »k bloku 8 výstupní paměti grafických dat a svým sedmým výstupom 47 je připojen k bloku 3 řídicího mikropočítače, který je svým prvním rýstíípem 31 připojen k blolku 1...