Archív za 1987 rok

Strana 259

Dialkylestery kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250592

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Vašš František, Romanov Andrej, Maňásek Zdeněk, Borgis Eberhard, Lustoň Jozef, Bieliková Anna

MPK: C07C 69/40

Značky: 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej, přípravy, spôsob, kyseliny, dialkylestery

Text:

...dusíka sa prikvapká 3,03 g 0,01 móla) diinetylesteru kyseliny 2,3-dibrómbutándiovej v 30 m 1 suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5 hodin a po ochladeni sa reakčná zmes premyje trikrát destilovuanou vodou. Po vysušení toluénového roztoku bezvoclým síranom sodným sa rozpúšťadlo vákuovou odparí, pričom sa získa surový produkt V podobe žltej viskóznej kvapaliny, ktorá po delenína chro-matografickej kolóne...

Sposob výroby formaldehydu z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250591

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Kupec Pavol

MPK: C07C 47/04

Značky: spôsob, formaldehydu, výroby, metanolu

Text:

...rektifikačnej kolóny. Po predbežnom ochladení na 100 až 120 °C vstupuje plynná zmeš do sekundárneho chladiča,kde sa nepriamo chladí zmesou čerstvého a regenerovaiíého metanolu, ktorý cirkuluje medzi sekundárnym chladlčom na aparátom, v ktorom sa pripravuje syntézna zmes pre reakciu. Metanol sa zohreje na teplotu 64 až 69 °C podla pracovného tlaku a sčasti sa odparí, čím sa pokryje časť potreby tepla 20 až 3 D 0/0 na prípravu syntéznej...

Sposob prípravy syntéznej zmesi pre výrobu formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250590

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Kováč Jozef, Butkovský Ľudovít, Kupoc Pavol

MPK: C07C 47/04

Značky: syntéznej, zmesí, přípravy, spôsob, výrobu, formaldehydu

Text:

...Prítomnosť mierne kyslélío formaldehydu Bell, R. P., McTigue, P. T., j. Chem. soc. 1960, 2983 V pracovnom roztoku 1. stupňa sa priaznivo prejaví pre zachytávanie zilkalických nečistôt, napr. anioniaku, zatial čo vysoká rozpustnosť kyslých plynov v metanole je velmi žiadúca pri odstraňovaní S 02, HzS a C 02 zo vstupného vzduchu. Týmto kombinovaným účinkom sa teda jedno rozpúštadlo môže použit na absorpciu alkalických, ako aj kyslých...

2-Izotiokyanátobenzylbromid a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250589

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kristian Pavol, Gonda Jozef

MPK: C07C 161/04, C07C 25/24

Značky: 2-izotiokyanátobenzylbromid, spôsob, přípravy

Text:

...vstupuje do adičných reakcií prostredníctvom NCS skupiny, za vzniku rôznych dusíkových heterocyklických zlúčením.S niektorými nukleofilnými činidlami, ako napríklad hexametyléntetramín, p-toluénsulfínan sódny, sulfokyanid draselný, trifenylfosfín, pyridín a podobne poskytuje substitučné produkty s brómom.Predmet vynálezu ilustrujú ale neobmedzujú nasledovné príkladytu, 35,6 g (1,2 mól NBS a 2,42 g (20 mmól dibenzoylperoxidu v 20 m 1 suchého...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a 11-cyklohexyl-, respektive 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250588

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Streinz Ludvík, Zemanová Marcela, Kahovcová Jitka, Sláma Karel, Hrdý Ivan

MPK: C07C 69/40

Značky: 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem, 11-(2-alkylcyklohexyl)-5,9-dimethyl-4,6-undekadien-3-olem, 11-cyklohexyl, ester, smíšený, kyseliny, jantarové, přípravy, respektíve, způsob

Text:

...vrstva byla vysušena nad bezvodým slranem sodným a za sníženêho tlaku odpařena. 0 dparek byl dělen sloupcovou chromatografii na silikagelu s 8 hmot. 0/0 Vody elučni činidlo petrolether obsahující až 20 obj. 0/0 diethyletheru). Bylo získáno 55 mg 46 0/0 produktu reakce.Stejným způsobem byl připraven smlšený ester kyseliny jantarové s 1-2,2-dimethy 1-ZH-chromenłi-yl)-l-propanolem a ll-cyklohexyl-S,9-dimethyl-4,ñ-undeknadien-B-olem MS...

Prípravok na montážne rovnanie hriadelov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250587

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kalvoda Vladimír

MPK: B21D 1/06

Značky: hriadeľov, prípravok, montážne, rovnanie

Text:

...krútiacimi momentami pôsobiacimi symetricky voči poškodenému miestu hriadela, pričom nedochádza k dodatočne miestnej deformácii v poškodenom mieste ani V riadiálnom ani axiálnom smere a je možné mechanicko-tepelné rovnanie s ohrevom oblasti poškodeného miesta počas rovnania.Prípravok na montážne rovnanie hríade 1 ov podľa vynálezu je schématicky znázornený v jednom z možných konštrukčných prevedení na výkrese, kde je celková zostava...

Etylester kyseliny 4-(3-chlór-1-propanoyl) benzoovej a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250586

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lukáč Ivan, Hrdlovič Pavol

MPK: C07C 69/78

Značky: spôsob, etylester, přípravy, 4-(3-chlór-1-propanoyl, benzoovej, kyseliny

Text:

...skupiny V S-chlórpropylovom substituente sa použil rovnaký postup ako japonskí autori na oxidáciu benzylovej skupiny v etylovom aromatickom substituente.Podstatou vynálezu je etylester kyseliny 4- S-ohlôr-l-propanoyl zbenzoove j. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva v tom, že etylester kyseliny 4-B-chlórpropynbenzoovej sa oxiduje zmesou manganistanu draselného a kyseliny dusičnej v prítomnosti oxidu...

Smíšený ester kyseliny jantarové s 1-(2,2-dimethyl-2H-chromen-6-yl)-1-alkanolem a alkylesterem kyseliny 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250585

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křeček Jan, Romaňuk Miroslav, Sláma Karel, Streinz Ludvík, Kahovcová Jitka, Hrdý Ivan, Zemanová Marcela

MPK: C07C 69/40

Značky: ester, jantarové, smíšený, kyseliny, přípravy, 11-alkoxy-10-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,4-dodekadienové, alkylesterem, způsob, 1-(2,2-dimethyl-2h-chromen-6-yl)-1-alkanolem

Text:

...sníženého tlaku odpařena. Odparek byl dělen sloupcovou chromatografií na silikagelu s 8 hmot. vody eluční činicllo petrolether obsahující až 20 obj. diethy 1 etheru. Bylo získáno 56 mg 45 produktu reakce.Elementární analýza pro C 57 Hs 40 a m. v. 642Biologické účinky byly sledovaný u termitůl. ovlivnění vývoje vojäků ra bílých vojáků, celkové zpomalení vývoje.ako testovacího organismu bylo použito Prorhinotermes simlplex (aplikace na...

Sposob prípravy propylénocidu a/alebo jeho izomérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250584

Dátum: 15.04.1987

Autori: Schniedhamerová Katarína, Dimun Milan, Mikeštík Antonín, Polievka Milan

MPK: C07D 303/00

Značky: propylénocidu, izomérov, přípravy, spôsob

Text:

...produkt neobsahuje kyselinu ootovú, ktorá inak Vzniká deacyloxyläciou hydroxyesteru a diesteru. Kyselina octová pôsobí nepriaznivo V priebehu reakcie znižuje konverziu hydroxyesteru spätnou reakciou s propylénoxidom aj hydroxyesteromj, ako aj v reakčnom produkte znižuje selektivitu .na propylénoxid podporovan-ím jeho izomerizáciel 0 krem toho spôsobuje aj silnú koröziu znariadenia, ktorá technicky sťažuje a ekonomicky znevýhodñuje...

6-Bróm-4-oxo-2,5hexadiénkarboxylová kyselina a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250583

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Végh Daniel

MPK: C07C 57/03

Značky: přípravy, kyselina, spôsob, 6-bróm-4-oxo-2,5hexadiénkarboxylová

Text:

...sa pripraví vysoko reaktívne - ketovinylhalogenldys akrylovým substituentom (R). Predmetná zlúčenina ako vysokoreaktívny ketovinylový derivát môže slúžiť ako dôležitý východzí produkt o chémii príprav nových heterocykllokých zlüčenín, ďalej ako prísada do polymérov, dalej ako vytvrdzovač želatíny vo fnotiograiickej chezmli. Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledujúce príklady2,52 g 5-Bróm-Z-furylvinylénbromidu sa rozpustí v...

Hexaminiové chloridy esterov kyseliny monochlóroctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250582

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Belko Dušan, Šútor Ľubomír, Paulovič Milan, Truchlik Štefan, Krajčík Marián, Dimun Milan, Bláha Jaromír, Sokol Drahomír, Kabátová Viera

MPK: C07D 471/18

Značky: monochlóroctovej, esterov, hexaminiové, chloridy, kyseliny

Text:

...Pri laboratórnej teplote 24 °C za stáleho miešania sa postupne dávkuje 146,6 g kvapalného esteru 1 mól na báze kyseliny monochlóroctovej a LZ-propándio-lu pripraveněho esterifikáciou v molárnom pomere 1 1. V priebehu hodiny sa získa 286,5 g pasty hexaiminium-hydroxypropyiacetát chloridu s nasledujúcou špecifikáciouElementárna analýza CHN - Analyzátor 185 Hewlett Packard poskytlaštruktúru potvrdzujú charakteristické pásy prítomné v. IČ spektre...

Estery tricyklického piperazinoethanolu a jejich maleináty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250581

Dátum: 15.04.1987

Autori: Valchář Martin, Dlabač Antonín, Jílek Jiří, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: piperazinoethanolu, maleináty, jejich, tricyklického, estery

Text:

...jejichž účelem ovšem není omezení vynálezu jen na podmínky v přílkadech uvedené. Pripravené estery vzorce I jsou bElZĺCké povahy a většinou jsou olejovité. Neutralizací kyselinami poskytují soli,z nichž nraleináty jsou součástí vynálezu a jsou výhodné pro svou dobrou krystalizační schopnost kyselina maleinová je farmakodynamicky nezávadné, a proto vhodná k připravě soli, použitelných jako léčiva. Všechny estery vzorce I jsou látky nové....

N-(Piperazinoacyl)-a N-(piperazinoalkyl) deriváty 4-cyklopentylanilinu a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250580

Dátum: 15.04.1987

Autori: Protiva Miroslav, Vejdělek Zdeněk, Metyš Jan

MPK: C07D 295/12

Značky: jejich, n-(piperazinoacyl)-a, 4-cyklopentylanilinu, deriváty, n-(piperazinoalkyl

Text:

...z větší částí krystaluje, t. t. 81 až 82 °C benzen-hexan). Neutralizací chlorovodíkem V ethanolu poskytuje krystalický dihydrochlorid, t. t. 194 až 195 °C 950/0 ethanol.ako v předešlých případech se provede reakce 17,1 g N-4-cyklopentylfenylJ-N-ethylchloracetamidu s 13,5 g l-methylpiperazinu ve 120 Inl vroucího benzenu. Po stání přes noc se benzenová vrstva oddělí dekantací od vyloučeného hygroskopickeho hydrochloridu l-methylpiperazinu,...

Deriváty imidazolu a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250579

Dátum: 15.04.1987

Autori: Leiner Jan, Rajšner Miroslav, Matunová Iva, Holá Vladislava

MPK: C07D 495/04

Značky: deriváty, způsob, jejich, imidazolu, přípravy

Text:

...například alkalizací jejich vodné suspenze alkalickýníi hydroxidy nebo uhličitany a izolují se vytřepáním, například do chloroformu a oddestilováním chloroiormu.Podrobnosti způsobü připravy derivátů imidazolu obecného vzorce I a meziproduktu jsou uvedeny V následujících příkladech provedení, které však rozsah vynálezu v žádném směru neomezují.K suspenzi 533,3 g B-chlorthienoĺzâ-c-2-benzothiepin-MSHJ-onu v 700 m 1 methanolu se za míchání...

Sposob prípravy kyseliny 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(Z)-2-metoxyiminooctovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 250578

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veverka Miroslav, Motáček Tomáš, Bella Juraj

MPK: C07D 277/46

Značky: kyseliny, přípravy, spôsob, 2-(2-chlóracetamido-4-tiazolyl)-(z)-2-metoxyiminooctovej

Text:

...zmesi tak, že sa po prečistení, napr. s aktívnym uhlím alebo vyextrahovaním nečistôt s vodou nemiešateľným rozpúštadlom pridá silná alebo stredne silná minerálne kyselina,napr. chlorovodíková a vyzrážaná kyselina 2- 2-chlóracetamido-4-tilazvolyl- Z -Z-metoxyiminooctová sa izoluje konvenčným spôsobom, ako je filtrácia alebo odstredenie. Ďalší spôsob izolácie predstavuje vyzrážanie sodnej alebo draselnej soli kyseliny...

Sposob čistenia xylyloxypropylamín-hydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250577

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tegza Marian, Šimková Mária, Ľosová Otília, Szemes Fridrich, Rybár Alfonz, Hesek Dušan, Martvoň Augustín

MPK: C07C 93/06

Značky: xylyloxypropylamín-hydrochloridu, spôsob, čistenia

Text:

...sa tento rozpustí v napr. metanole, etanole, l-propanole, Z-propanole za prídavku 1 až 10 °/o molárnych kyseliny chlorovodikovej a ešte k horúcemu roztoku sa pridá bud benzén,toluén, cyklohexán, hexán, heptán, oktán,benzín, alebo octan metylový, octaan etylový,octan izopropylový, octan butylový, alebo dietyléter, metyl-terobutyléter, alebo acetón, metyletylketón, metylizvobutylketón a roztok sa nechá vykryštalizovať, zmes sa dochladl.,...

Způsob stabilizace lineárního polyetylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250576

Dátum: 15.04.1987

Autori: Balabán Luboš, Nejdl Jiří

MPK: C08L 23/06

Značky: stabilizace, lineárního, polyetylénu, způsob

Text:

...antioxidantu, derivátu tetnamethylpiperidinu, fosfitu a barevného anorganického nebo organického pigmentu. Po lominutově homogenizaci, prováděne za normální teploty, dochází k desaktivaci solí kovů s přechodnou valencí obsažených v hnarevném pigmentu. Vzniklý mikrogranulát5 obsahující V kroncentrovaném stavu všechny stabilizační a barvicí přísady se míchá V množství 1 až 5 0/0 hmot. s lineárním polyethylenem. Takto vyrobené finální produkty...

(3S,8aS)-3-Benzyl-6-hydroxy-1-4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8a- oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250575

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beneš Jan, Černý Antonín

MPK: C07D 487/04

Značky: 3s,8as)-3-benzyl-6-hydroxy-1-4-dioxo-1,2,3,4,6,7,8,8a, způsob, výroby, oktahydropyrrolo(1,2-a)pyrazin

Text:

...rozpouštědel.K roztoku 2,80 g (10 mmol L-N-benzyloxykarbonylglutaminu v 10 ml dichlormethanu, obsahujícího 1,13 g 10 mmol N-ethylpiperidinu, se za míchání a chlazení na -20 stupňů Celsia přidá po kapkách roztok chloroformátu ethylnatého 1,09 g, 10 mmol v 10 ml suchého dichlnormethanu. Reakční směs se michá ještě 10 minut při teplotě-5 °~C, ochladí se na -30 °C a přidá se po kapkách předchlazený -20 °C roztok, připravený...

Cefalosporínové deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250574

Dátum: 15.04.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Veverka Miroslav

MPK: C07D 501/36, A61K 31/545

Značky: deriváty, cefalosporínové

Text:

...výhodou po predchádzajúcom čisteni vodného roztoku soli zlúčeniny I na neinogenných živiciach, ako napríklad XAD-2.K odštepeniu chräniacich skupín ako tritylová sa používa s výhodou bezvodej kyseliny trifluoroctovej alebo vodných roztokov kyseliny mravčej alebo octovej. Výhodné odštepenie chlóracetylovej skupiny je možné pôsobením tlomočoviny v neutrálnom alebo kyslom prostredí. Tento typ reakcie opísal Masaki (j. A. C. S. 90,...

Způsob přípravy kationizačních přípravků používaných ke kationizaci polymerních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250573

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čeřovský Karel, Vodák Zdeněk, Vácha Jaroslav, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46, C08K 5/34

Značky: materiálů, přípravků, způsob, kationizaci, používaných, polymerních, přípravy, kationizačních

Text:

...se potom pridáva 100 g koncentrované kyseliny sírová, takovou rychlostí, aby výsledný roztok síranu imidazolu byl 60 až 70 °C teplý. Při této teplote se postupně pridáva 370 g epichlorhydrinu tak, aby konečná teplota reakční směsi byla v rozmezí 90 až 110 °C. Směs potom během 1 hodiny doreaguje. Tímto způsobem získaný produkt vykazuje barvu 12 až 14 dle jodové stupnice, na rozdíl od produktů vyrobených bez prídavku komplexotvorné látky, které...

Kovokeramický třecí materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 250572

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubíková Ružena, Pecha Ludvík, Jiroušek František

MPK: F16D 69/00

Značky: kovokeramický, třecí, materiál

Text:

...spočívá v tom, že základní nosna kovová kostra materiálu, vyrobená ze stříkané binární nebo ternární mosazné předslitiny o zrnitosti pod 0,250 mm zajišťuje zvýšenou pörovitost materiálu, přičemž mikropóry působí jako mikrozásobníky oleje v procesu tření. Funkce materiálu dle výše uvedeného je zajištěna v případě, že základní složení zahrnuje 50 až 65 hmot. mosazné předslitiíiy, přičemž kompletní složení třecího materiálu obsahuje 4 i 5...

Způsob přípravy substituovaných arylguanaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250571

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaláb Jiří, Morávek Josef

MPK: C07D 251/18

Značky: substituovaných, způsob, přípravy, arylguanaminů

Text:

...kterýse po promytí mĺnĺmálním množstvím vnoucí vody přidävá k produktu. Produkt se suší ve vakuové sušárně při 110 až 120 °C. Po skončené sérii príprav arylguxanaminů se poslední matečný filtrát v míchané děllčce promyje roztiokem 30 až 40 hydroxidu sodného, organické vrstva se oddělí a rektifikací za atrnosféríckého tlaku se z ní regeneruje isobutanol.Reakce probíhá v téměř všech případech kvantitativně, případné ztráty jsou dány...

Způsob výroby hutních polotovarů z dvoufázových feriticko-martenzitických ocelí tepelně mechanickým zpracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250570

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wozniak Jan, Parilák Ľudovít, Hořejš Slavomír, Šimon Arpád, Leško Andrej

MPK: C21D 8/02

Značky: tepelně, mechanickým, způsob, feriticko-martenzitických, dvoufázových, polotovarů, výroby, oceli, zpracováním, hutních

Text:

...zpracováním podle vynálezu je znázorněno na výkrese. ako příklad provedení způsobu výroby pasů z dvoufazových feriticko-martenzitických oceli tepelně-mechanickým zpracováním podle vyííálezu, byly na teplé širokopásové trati s možností řízeného ochlazování válcoványbramy z oceli o chemickém složení v hmotnostních podílech 0,08 uhlíku, 1,39 manganu, 0,39 0/0 křemíku, 0,14 0/0 molybdenu na pásy o tlouštce 2,5 mm. Teplota pásů při poslední...

Způsob dokončování vybarvení sirnými barvivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250569

Dátum: 15.04.1987

Autori: Socha Jaromír, Lukáč Jiří, Čeřovský Karel, Dvorský Drahomír

MPK: D06M 13/46, D06M 13/10

Značky: vybarvení, sirnými, barvivy, dokončování, způsob

Text:

...za mokra proti postupům dokončování oxidací chemikáliemi uvolňujícími aktivní kyslík a ve stálostech v praní je dosahovâno výsledků,převyšujících i hodnoty stálostí vybarvvení ustalovaných solemi chrömu.Postup podle vynálezu je využitelný na všech barvicích zařízeních, nva kterých je V praxi barveno sirnými barv-ivy, případně vodorozpustnými deriváty sirných barviv. de tedy o diskontinuální i kontinuální zařízení.Využitím vynálezu v...

Liečivá zubná pasta s obsahom stabilizovaného kalciumhydrogenfosfát-dihydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250568

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gattnar Ondrej, Baránková Edita, Mincziger Štefan

MPK: A61K 33/42, A61K 7/16

Značky: pasta, stabilizovaného, zubná, kalciumhydrogenfosfát-dihydrátu, liečivá, obsahom

Text:

...ra modifikovaným karagénanom ako za 4hušťovadlom. Ako modifikované karagénany sú vo vode rozpustné zahušťovadlá - extrakty z morských rias, ktoré sa vyrábajú čistením a alkoholickou precipitáciou z prírodného produktu. Uvedená pomocná látka je netoxická a používa sa pre bežné farmaceutické a potravinárske účely. Povolenie pomocnej látky je deklarované v1. FAO FOOD AND NUTRITION PAPER 4 - ROME 1978Specifications for Identity and Purity of...

Zařízení pro výrobu L-methioninu značeného v methylu radioizotopy 14C nebo 3H

Načítavanie...

Číslo patentu: 250567

Dátum: 15.04.1987

Autori: Elbert Tomáš, Lebl Michal, Filip Jiří

MPK: C07C 149/247, G21G 4/08

Značky: zařízení, l-methioninu, radioizotopy, výrobu, značeného, methylu

Text:

....mmol na 1, vhodných pro enzýmov-ou syntézu S-adenosyl-L-methyl-Mcjmethioninu a S-adenosyl-L-methyl-5 Hjmethioninu. Zařízení podle vyííálezu je dále vhodné i pro provedení jiných reakcí v kapalném amoniaku čí jiném nízkovroucím rozpouštědle v submilimolovém až milimolvovém měřítku.Do reakční baňky 1 se umístí magnetické míohadlo 2 a 320 Ing 1,12 mmol L-homocystinu 1, do těsnění 5 na postranním tubusu 3 se zasune přívodnl trubice, spojená se...

Substituované 3-aryl-4-oxo-3a,4,6a-tetrahydrofuro(3,4-d)izoxyazoly a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250566

Dátum: 15.04.1987

Autori: Badovskaja Larisa, Fišera Lubor, Štibrányi Ladislav, Kožina Nadežda

MPK: C07D 261/20

Značky: přípravy, 3-aryl-4-oxo-3a,4,6a-tetrahydrofuro(3,4-d)izoxyazoly, substituované, spôsob

Text:

...I, ktorých príprava je založená na tom, že sa na zmes substituovaného benzaldnoxímu vzorca Ilpôsobí vodným roztokom alkalického chlórnanu za prítomnosti trialkylamínu pri teplote 0 až 40 °C v dvojfázovom systéme tvorenom vodou a chlćrovaným alifetickým u 4hlovodĺkom. Nové zlúčeniny saa vyznačujú antibakteríálnou účinnosťou a výhoda spôsobu prípravy podľa vynálezu spočíva v tom. že zlúčeniny vzorca I sa pripravujú priamo z oxímu II a nie...

Substituované 3-aryl-4-R-karbamoyl-5-hydroxymetylizoxazolíny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250565

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oravec Petr, Badovskaja Larisa, Štibrányi Ladislav, Kožina Nadežda, Fišera Lubor

MPK: C07D 261/20

Značky: spôsob, přípravy, 3-aryl-4-r-karbamoyl-5-hydroxymetylizoxazolíny, substituované

Text:

...7435 380 a herblcídne vlastnosti US pat. 4129 568, používajú sa tiež ako stlmulátory . Heterocyclic Chem. 1981, B 1,1 a regulatory rastu rastlín US pat. číslo 4 283 403.zlúčeniny podľa vynálezu sa pripravujú reakciou substituovaných 3-x-ľenylj-4-oxo-3 a,4,6,6 a-tetrahydrofuro 3,4-dizoxazolov vzorca IIX má rovnaký význam ako vo vvzorcl I s arnínmi obecného vzorca IIIR má rovnaký význam ako vo vzorci I, v inertnom rozpúšťadle pri teplote 20 až...

Vyvrtávacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 250564

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zuzula Milan, Bagin Albín

MPK: B23B 29/03

Značky: vyvrtávacia, hlava

Text:

...pre vyvrtávanie dlhých otvorov aj vysokopevných materiálov o pevnosti až 16 000 MPa.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia vyvrtávacej hlavy podľa vynálezu, kde na obr. 1 je táto vyvrtávacia hlava nakreslená v náryse v čiastočnom reze a na obr. 2 V pôdoryse.Vyvrtávacia hlava podľa vynálezu pozo 4stáva z telesa 1, v ktorom je posuvne uložený držiak 2 v radiálnom smere. Tento držiak 2 je z vonkajšej strany opatrený reznou...

2-Nitrofenylhydrazónopropándinitrily a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250563

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchár Gejza, Kristian Pavol, Podhradský Dušan

MPK: C07C 121/82

Značky: přípravy, spôsob, 2-nitrofenylhydrazónopropándinitrily

Text:

...reakcie prebiehajü pri pH 6,4 - 8,0.Výhodou navrhovaného spôsobu prípravy je, že umožňuje použiť rôzne substituované Z-nitroanilíny, dáva možnosť prípravy substituovaných 2-nitrofenylhydrazónpropándinitrilov s cieleným obsahom funkčných skupín v ich skeletoch, je jednoduchý a nenáročný na použité chemikálie a prístroje.K 0,69 gramov dusitanu sodného v 8 gramov koncentrovanej kyseline sírovej pri 20 C sa pridá za miešania 1,82 g...

0-Benzoyl-0-(3-dietylamino-2-hydroxypropyl)celulóza a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250562

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pastýr Ján, Michalík Ivan, Antal Miroslav, Gálová Zdena

MPK: C08B 3/14

Značky: přípravy, spôsob, 0-benzoyl-0-(3-dietylamino-2-hydroxypropyl)celulóza

Text:

...deliacim lievikom a vyhrievacím kúpelom sa do 246 g suchého pyridínu suspenduje 100 gramov. absolútne suchej O-S-dietylamíno-Z-hydroxypropyncelulózy s obsahom 1 9/0 hmot. dusíka a n je 200 a esterifikuje sa 256 gramov čerstvo predestilovanéłro benzoylchloridu za miešania pri teplote 60 °C po dobu 90 minút. Po skončení reakcie sa produkt zráža do 5 l chladnej destilovnanej vody v» digestore. Po premiešaní sa odsaje na sklenej Írite S-lj....

Způsob izolace beta-laktamových antibiotik

Načítavanie...

Číslo patentu: 250561

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mandel Martin, Novál Ludvík

MPK: C07D 499/18, C07D 501/12

Značky: beta.-laktamových, antibiotik, izolace, způsob

Text:

...rovněž snadno a dokonale z reakčního prostředí odstraní fyziologicky nepříjemný, velmi twoxický dimethylanilin. Z vodného prostředí, zbaveného extrakcí nežádoucíclí příměsí, se po vyčištění aktivním uhlím získá okvseleníin žádané krystalioké polosylrtetické antibiotikum ve vysokém výtěžku a ve velmi čisté,snadno filtrovatelné formě, která se dobře zpracovává až na finální produkt, Způsob izolace podle vynálezu byl vyzkoušen při přípravě...

Sposob výroby pigmentového koncentrátu pre farbenie polypropylénových vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250560

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kaloforov Nikola

MPK: C08L 23/12, C08J 3/22, D01F 1/04...

Značky: výroby, spôsob, vlákien, pigmentového, polypropylénových, koncentrátů, farbenie

Text:

...sa dávkovala za pomoci dávkovače do vedľajšieho extrúdera s priemerom šneku 45 mm, kde sa tavila a potom v základnom tavnom -agregäte s priemerom šneku 90 milimetrov zmiešala s taveninou polypropylénu obchodnej značky Tatren TE 451. Podmienky tavenia a zvlákňovania boli teplota filtra 280 3 G, dinylových pár pri rozvodných vetvách 280 3 G dávkovanie taveniny na jedno zvlákňovacie miesto 300 g/min odťahová rýchlosť navíjacieho stroja NSK-4 -...

N-Trialkoxysilylpropyl-beta-alanínové estery

Načítavanie...

Číslo patentu: 250559

Dátum: 15.04.1987

Autori: Forró Juraj, Florovič Stanislav

MPK: C07F 7/18

Značky: n-trialkoxysilylpropyl-beta-alanínové, estery

Text:

...podľa vynálezu stabilizovať bežnými inhibítormi polymerizácie akrylátov. Suroviny použi 4té k syntéze sú známe a bežne komerčne dostupné. Nakoľko pH väčšiny lubrikačných kompozícii je menšie ako 7, je výhodné silany neutralizovať s kyselinou mravčou alebo octovou na príslušné soli.Výhoda týchto silanov oproti bežným nenasýteným trialkoxysilanom spočíva predovšetkým v tom, že lepšie pokrývajú povrch vlákien z dôvodu vyššej molekulovej...

Způsob výroby 1-[ (5R,8S,10R)-6-propyl-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny a jejích solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250558

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křepelka Jiří, Beitová Marta, Černý Antonín

MPK: C07D 457/12

Značky: způsob, výroby, jejich, 5r,8s,10r)-6-propyl-8-ergolinyl]-3,3-diethylmočoviny, solí

Text:

...ínertního plynu, jako dusíku.Zádaný produkt lze z reakční směsi izolovat bežnými způsoby, například oddestilováním použitého rozpouštědla za sníženého tlaku nebo zředěním reakční směsi vodou, a sloupcovou chromatografií a/nebo krystalizací surového produktu.Výchrozí B-aminoergolin vzorce II lze připravit postupem popsaaným v čs. AO 219 363 a N,N-diethylkarbamoylchlorid vzorce III je komerčné dostupná látka.Adiční soli sloučeniny...

2-Alkyltio-6-(2-chlórbenzoylamino)benzotiazoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 250557

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sidóová Eva, Odlerová Želmíra

MPK: C07D 277/74

Značky: 2-alkyltio-6-(2-chlórbenzoylamino)benzotiazoly

Text:

...4 1 za použitia ak 4tívneho uhlia. Získal sa čistý G-Z-chlórbenzoyliamino-2-mety 1 tiobenzotiazo 1 s t. t. 154 až 155,5 °c.Príprava bola uskutočnené podľa prikladu 1 za použitia etyljodidu (4,7 g, 0,030 mól a polovičného množstva vody 10 ml a etanolu 50 ml v porovnaní s príkladom 1. Výťažok činil 77,4 .Látka bola prekryštalizována podľa príkladu 1.Príprava bola uskutočnená podľa príkladu 1 za použitia n-propyljodidu (5,1 g, 0,030 1 nó 1....

Směs pro vyvíjení dýmu pro kontrolu účinnosti vzduchotechnických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250556

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hájek Robert

MPK: C06D 3/00

Značky: zařízení, směs, účinnosti, vzduchotechnických, dýmu, kontrolu, vyvíjení

Text:

...množství následující směsinebo chlorečnanu draselného aVyvíjení dýmu je založena na rozptýlení sublimovaného uhličitanu »amonného NH 4 J 2 CO 3, popřípadě hydrogenuhličitanu amonného NI-I 4 HCO 3 do prostoru určeného k zadýmování.Dým je vyvíjen reakcí oxidu uhličitého C 02, amoniaku NHs a vody H 2 O. Průběh reakce znázorñují následující rov-nice1002 a NHs se v reakční směsi ziskávají tepelným rozkladem močoviny NH 2 CONH 2. Směs se připreví...

Protinádorový prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250555

Dátum: 15.04.1987

Autori: Potáčová Miloslava, Jarý Jiří, Kalina Čestmír, Ponert Jiří Biolog

MPK: A61K 31/60

Značky: prostředek, protinádorový

Text:

...netoxlcká. Při léčení nádorových onemocnění jsou tedy vyloučeny nežádoucí vedlejší účinky, k nimž dochází při užití běžných cytostatik, která bývají toxické.Prostředek podle vynälezu se objasñuje v dále uvedeném příkladuU sodne solí kyseliny N-acetyl-para-aminosalícylové byla autory vynálezu objevena protinádorová účinnost. Zkoušeny byly in vivo dávky do 500 mg/kg.Při užití metodiky podle Pujmana V. Voprosy onkologii 1, No. 4, 93, 1955 bylo...

Zapojenie pre kontrolu strážičov izolačného stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250554

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kušnier Ignác, Tomaj Ladislav, Šeliga Marian, Karvaš Jozef, Tisaj Jozef

MPK: G01R 31/02

Značky: izolačného, kontrolu, zapojenie, strážičov, stavu

Text:

...fáz poistky, štartovacieho spínača a kontrolného miliampérmetra, na zemniacu sústavu. ŠtartovacíIn spinačom zapnutý obvod je zároveň spriahnutý s elektronickými stopkami pripo 4jenými na napájacie napätie a obsahujúcimi kontakt strážiča izolačného stavu a nulovacie tlačidlo.Zariadenie na kontrolu strážičov izolačného stavu rieši možnost preskúšania a nastavenia zníženej IH kritickej hodnoty izolačného stavu siete simulovaním tohto stavu...

Deriváty alifaticko-aromatických etherů s hydroxyskupinou, respektive esterovou skupinou v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250553

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kahovcová Jitka, Romaňuk Miroslav, Sláma Karel

MPK: C07C 43/205, A01N 49/00

Značky: molekule, hydroxyskupinou, jejich, etherů, skupinou, způsob, deriváty, esterovou, respektíve, přípravy, alifaticko-aromatických

Text:

...sodného rozpuštěného ve 30 m 1 vody a poté 9,6 g 30 roztoku peroxidu vodíku. Teplota reakční směsi byla udržována nejprve 15 minut při 0 °C, pak 15 minut při teplotě 15 až 25 °C. Nakonec byla reakční směs vytřepána mezi diethylether a vodu, promytá etherická vrstva po vysušení a odpaření diethyietheru byla pak člštěna průchodem přes sloupec silikagelu 8 hmot. 0/0 vody eluční činidlo petrolether-diethylether, obsahující až 50 obj. ...