Archív za 1987 rok

Strana 258

Nátěrové hmoty na vodorovné značení vozovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250632

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kašpar František, Suran Pavol, Hájek Karel, Procházka Karel, Krátký Bohumil, Drobný František

MPK: C09D 3/64

Značky: značení, hmoty, nátěrové, vodorovné, vozovek

Text:

...pojiva, řadu dalších výhod. Mí nízkou viskozitu, kterou lze však měnit využitím volh aromatickěho a ketonického rozpouštědla, jejich množství a poměru. Viskozitu lze však měnit i druhem a množstvím použitých komponent, především plniv. Vhodnou volbou plniv lze též příznivě ovlivňovat další reologické vlastnosti navržených nátěrových hmot, jako jsou tixotropie a mez toku. Tyto vlastnosti je nutné regulovat nejen s ohledem na zařízení použité...

Způsob přípravy imunomodulačních peptidů thymosinu frakce 5

Načítavanie...

Číslo patentu: 250631

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rahm Jan, Procházka Vladimír, Richter Josef, Dlouhá Jiřina

MPK: C07K 1/14

Značky: peptidů, frakce, způsob, thymosinu, přípravy, imunomodulačních

Text:

...T lymfocytů, a jednu neůčinnou složku s isoelektrickým bodem o hodnotě pH 6,7, nazvanou polypeptid/31.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy imunomodulačnich peptidů thymosinu frekce 5 způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se zbytky brzlíkové tkáně a balastní bílkoviny odstraní současně. Poté se přímým vysolenim filtrátu síranem amonným izolují imunomodulační peptidy thymosinu frakce 5, přičemž se neůčinný...

Přídavné zařízení k vybrušování vad svarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250630

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gotschy Vilém, Přibyl Zdeněk, Rýdl Vladimír

MPK: B24B 23/02

Značky: přídavné, vybrušování, zařízení, svárů

Text:

...pro všechny hloubky svarových úkosů při jejich šířce větší než 24 mm, a to bez přerušení svařovacího procesu. Brueným kotoučem zařízení podle vynálezu lze obeáhnout celou šíři evarového úkosu, úběr materiálu je znatelně větší než u dosud známých zařízení. Manipulace se zařízením je snadné a bezpečná.Príklad skutečného vytvoření přídavného zařízení podle vynálezu je znázorněn na priložených výkreeecn. Na obr l je zobrazeno celé přídavné...

Motýlová zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250629

Dátum: 15.04.1987

Autor: Neoral Antonín

MPK: F16K 15/03

Značky: motýlová, zpětná, klapka

Text:

...hodnoty poloměru 3 ° průřezu závěsného otvoru §. Na zbývajícím obvodu průřezu čepu A je upravena vůle 1 podstatné větší, dosahující ve spodní části obvodu průřezu čepu Q v rozsahu středového úhlu Q 2400 až 2700 hodnoty 0,02 až 0,06 poloměru R 0 průřezu závěsého otvoru Q.ĺekruhový tvar průřezu čepu i podle obr. 2 lze vyrobit na kopírovaoí brusoe, jeho tvar podle obr. 3 lze vyrobit jednonásobným podsoustružením nebo podbroušením a...

Chladnice výfučny vysoké pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 250628

Dátum: 15.04.1987

Autor: Fojt Antonín

MPK: C21B 7/10

Značky: výfučny, vysoké, chladnice

Text:

...dmýchaněho větru.Chladnice je v jednom příkladu provedení znázorněna na připojenýoh výkresoch, kde obr. 1 představuje pohled na chladnici s vybráním v dolním rohu a část přiléhajících ohladnio železové výpusti a obr. 2 Je řezem A - łz obr. 1. Obr. 3 je variantou provedení odnľmatelného užžvěru hrdla z obr. 2.Chlednice 1, zvýfučen Jsou v podstatě mesivní litinově desky 1, 1 s velkou teplojemnou kapacitou v nichž Jsou zality trubkové hady 5. Q...

Desaktivační ocelárenská hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250627

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zajíček Ivan

MPK: B22D 1/00, B22D 41/02

Značky: hmota, desaktivační, ocelárenská

Text:

...vyvolán nutným mezioperačním intervalem určeným k traneportu licí pánve k licí eoupravě nebo ustavení na licí stojan. Při odlévání licí soupravy klesá hladina taveniny v pánvi a v tomto výškovém roznezí není opotřebení výdueky tak značné. Další velký vzrůet ablativního působení strusky je zeznamenáván ve epodních 10 - 15 výšky, kdy etrueka eetrvávána dně před klopením strusky. Velmi nepříznivým důsledkem reakce záeadité strusky s kyselým...

Šroubový spoj středových těsnících kruhů sklopné dvounístějové ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 250626

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sentelík Vladislav

MPK: F27B 3/06, F27B 3/12

Značky: ocelářské, sklopné, těsnicích, šroubový, dvounístějové, středových, kruhu

Text:

...v závěsech a v jednom děleném místě šroubem, jehož hlava je uložena v koncové patce jednoho kruhového segmentu a dřík šroubu prochází držákem v koncové části sousedního kruhového segmentu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že hlava šroubu je tvořena válcovým pouzdrem,k němuž je dřík ěroubu přivařen a v němž je s točnou vůlí uložen čepfusazený v bočnicích koncové patky kruhového segmentu.Podle vynálezu dřík šroubu s válcovou h 1...

Čisticí stanice chladicí kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250625

Dátum: 15.04.1987

Autori: Čtverák Jaroslav, Svánovský Miloslav

MPK: B23Q 11/10

Značky: kapaliny, čisticí, chladicí, stanice

Text:

...umístěna komorová nádoba § rozdělená přepážkami se střídavě uspořádanými průchody na několik komor. První komora âg je napojena spojovacím potrubím Q na sběrnou nádobu l. Ve spodní částí první komory šg je umístěn sací koš Z čerpadla Q předčištěné chladící kapaliny. V poslegdní komoře âb je uložen sací koš 35 čerpadla lg čisté chladící kapaliny, na které je pňipojeno vývodní potrubí 33 čerpadlo 3 předčiätěné chladící kapaliny je spojeno...

Tvrdidlo pro kysele vytvrzované formovací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250624

Dátum: 15.04.1987

Autori: Burian Alois, Křístek Jiří

MPK: B22C 1/00, B22C 1/18

Značky: kysele, vytvrzované, formovací, tvrdidlo, směsi

Text:

...rotační s obsahem karbonátů vápníku a hořčíku zajištuje směsím dlouhou zpracovatelnost směsi a umožňuje tak vyrábět náročná slévárenská jádra a formy. Tento slínek obsahuje hrubé krystalický periklas, který reaguje s vodou jen velmi pomalu. Důležitá je také ta oko 1 nost,že při srovnání s jinými tvrdidly, např. chrommagnezitem, je magnezítový cihlářský slínek rotační podle vynalezu hygienicky nezávadnýýĺneobsahuje žádný hygienicky závadný...

Slévárenská formovací a jádrová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 250623

Dátum: 15.04.1987

Autori: Křístek Jiří, Hrubý Karel, Burian Alois

MPK: B22C 1/18, B22C 1/00

Značky: slévárenská, formovací, jadrová, směs

Text:

...zabráněno objemovým změnám směsi,jinak probíhajícímn při působení tepla odlitku. Potlačením objemových změn písku nedochází k porušení povrchu formy nebo jádra, a tím je zabráněno vniknutí kovu do směsi. Tímto způsobem se zcela zabrání vzniku hlubokých zapečenin na odlitku. Zvýší se tak kvalita povrchu odlitků, sníží se spotřeba práce a zabráni výskytu zmetků. Další předností směsi podle vynálezuje zabránění vzniku zmetkových odlitků, které...

Zařízení pro nastavení polohy snímací hlavice ovládacího měřidla pro vnitřní měření

Načítavanie...

Číslo patentu: 250622

Dátum: 15.04.1987

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: G01B 7/12, B24B 49/04

Značky: vnitřní, měření, hlavice, zařízení, ovládacího, snímací, nastavení, polohy, měřidla

Text:

...ramen a jejichnásledné vysunntí z obráběného otvoru, která je i bez nutnosti seřizování něměnně zejištěna tvarovou úpravou pístu, má přínos vo vyloučení použití řídicího zařízení.Na přiložených výkresoch je na obr, 1 naznačen v nárysn príklad provedení zařízení podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je-toto zařízení v půdonysném řezu v ose A, vyznačené na předchozím obr. iZařízení sestává z konzoly 1, která je provedena ve tvaru upínací desky, s...

Obuvnické kopyto

Načítavanie...

Číslo patentu: 250621

Dátum: 15.04.1987

Autori: Němec Karel, Antoš Josef

MPK: A43D 3/00

Značky: kopyto, obuvnícke

Text:

...Výroba těchto forem a následná slévárenská technologie značně zvyšují výrobní náklady.- 2 250 521 Jsou rovněž známá kopyta z plastických materiálů, která se vyrábějí přímo odlévánim plastu do formy nebo třĺskovým obráběnim předem odlitých polotovarů. Rovněž tato kopyta jsou rozměrově a tvarově nastala, což je důsledek závislosti objemu v podstatě všech plastických materiálů na změnách teploty. Navíc je výroba kopyt z plastických materiálů...

Rekuperační výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250620

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F28F 13/10

Značky: rekuperační, tepla, výměník

Text:

...prvního výstupu fluidického zesilo vače je vyveden první vývod do první dutiny uvnitř vloženéhoúseku, a sice dutiny vymezené jednak tělesem zesilovače, jednak oddělovací stěnou, jež příčně přepažuje vnitřní prostor vloženého úseku, přičemž na tuto první dutinu je napojena první řídicí tryska zesilovače, kdežto z každého druhého výstupu je vyveden druhý vývod do druhé dutiny, umístěné rovněž uvnitř vloženého úseku, avšak na protilehlé straně...

Slévárenská formovací směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 250619

Dátum: 15.04.1987

Autori: Polášek Bohumír, Šebor Pavel, Sedlák Josef

MPK: B22C 1/22, B22C 1/00

Značky: směs, formovací, slévárenská

Text:

...odlévání. Používání silně ąikalických látek, např. hydroxidů, pro katalyzování pryskyřice způsobuje snížení stupně spékání směsi. Pro její vytvrzení se používají směsi par esterů karbonových kyselin, např. motyl- nebo etylformiáty a nosný plyn, např. oxid uhličitý, který se v tomto případě vytvrzovací reakce vůbec nezúčastňuje.Uvedené nevýhody odstraňuje slévárenská formovaci směs,sestávajícíz ostřive, např. křemenného písku v množství 92,0 až...

Způsob kontroly mlecího procesu magneticky tvrdých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250618

Dátum: 15.04.1987

Autori: Landa Václav, Novák Petr, Blažek Zdeněk

MPK: B02C 23/00

Značky: kontroly, magnetický, materiálů, způsob, mlecího, tvrdých, procesu

Text:

...je dále vyevětlen. V průběhu mletí jsou odebírána malá množství prášku - poetačují již desetiny gremu. Jelikož intenzita koercitivního po 1 eíHcJ u volně sypaného prášku prakticky nezávisí na jeho množství, není zde třeba přesného navažování vzorku prášku.Po krátkém vyeušení je prášok nasypán do pouzdra, například válcového, které je zhotoveno z nemagnetického materiálu a použit k měření intenzity koercitivního pole. Aby se zabránilo pohybu a...

Zařízení pro zavádění zápustek do vertikálního lisu na plechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250617

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mareška Jiří, Franěk Miroslav

MPK: B30B 15/02

Značky: plechy, zavádění, zařízení, zápustek, vertikálního

Text:

....znázorněno na obrkl až 4výkreeů. 0 br.l znázorňuje nárysný pohled na epodní část lieu a obr. 2 je bokorysný pohled. 0 br.3 je náryeny pohled na detail vlastní-ho zvedacího zařízení a obr.4 je bokorysný pohled.Zařízení podle vynálezueeetává z hydraulických váloů 2, je-e jiohž pístnice 6 jeou opatřeny vidlicemi 1 s volně otočnýmlkladkami 8 a vodícízh líšt g. Na hočních stěnách vodících liět g je provedeno osazení ll, .umožňující správné...

Jazýčkový ventil, zejména pro pístové kompresory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250616

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slavík Stanislav, Cincibus Karel

MPK: F16K 15/16

Značky: ventil, pístové, kompresory, zejména, jazýčkový

Text:

...vybráním a je vým pružným předpětím přitlačovân k nepohyblivěmu kon~ ci jazýčku ve směru k jeho pružnêmu konci.Pojistnê vykrojení pojistně příłlačněho třmenu je nasazeno do čepovê dräžky, která je vytvořena ve vodfcf části těsně nadúrovní jazýčku. Přítlačná část pojietně přítlačnêho třmenu vetvaru T je provlečena züženým otevřenýmjvybrâním jezýčku, vložena pod jeho nepohyblivý konec a opřena o sedlo ventilu.Na připojených...

Hydraulická posuvná a ustavovací jednotka polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250615

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tesař Antonín

MPK: F16M 11/04

Značky: posuvná, polohy, ustavovací, jednotka, hydraulická

Text:

...pohyblivé části 3. Sipkami jsou vyznačeny možné směry posuvu.Základní hrubý posuv je prováděn mikrometrickým šroubem 3,který je připevněn na pevné části posuvného stolku 1 a na jehoždřiku 4 je nasazeno válcové těleso 5 s kapalinovým prostorem 6uzavřeným pružným-členem 1 vytvořeným v daném případě jako membrána. Její čelhi plochou se přes dotykový hrotxg přenáši pohyb napohyblivou část stolku 3. V boku válcového tělesa 5 üsti do kapa linového...

Přípravek pro broušení kopinatých vrtáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 250614

Dátum: 15.04.1987

Autor: Milis Ladislav

MPK: B24B 3/24

Značky: broušení, kopinatých, vrtáků, přípravek

Text:

...Základna tělesa přípravku je zkosena vůči horní straně ve dvou rovinách, a to v jedné rovině pod úhlem rovnajíoím se polovině vrcholového úh 1 uo a. v druhé rovině pod úhlem čela Q kopinatého vrtáku. Těleso přípravku je svou základnou připevněno k upí naoí deeoe.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že přípravek umožňuje jednodup ohé a rychlé upnutí kopínatého vrtáku vůči bruenému kotouči v požadované poloze. Podstatné je zvýšena produktivita...

Segmentová forma vulkanizačního listu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250613

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vébr Jan, Sommer Emil

MPK: B29C 33/20

Značky: segmentová, autoplášťů, vulkanizačního, forma, listů

Text:

...pružinami § a maticemi 2. Nosiče 2 jsou spojeny se segmenty lg W opatřeny na vnějším povrchu kuželovými plochami a vedením kamenů lg, Segmentovou formu uzavírá shore krycí deska lgäspojená s horní bočnicí lg a upevněná v horní části vulkanizační komory lg, V čepech Q jsou kyvně uložena táhla li,spojená nosnými čepy § s kameny ll a pákami L 1 uloženými čepy lg v upevňovacím prstenci lgspojeném ěrouby gg se spodní částí vulkanizačni komory...

Zapojení nevýbušného automatického telefonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250612

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hříbek Bohumír, Bühn Bedřich

MPK: H04M 1/18

Značky: zapojení, prístroje, telefonního, automatického, nevýbušného

Text:

...a mikrotelefon je v jiskrově bezpečném provedení, což umožňuje snadnou výměnu vložky v dole.Na přiloženém výkresu je znázorněno zapojení automatického nevýbušného telefonního přístroje.Nevýbušný automatický telefonní přístroj - úplná sestava obsahuje svorkovnicový prostor 1, na který je napojen blok mikrofonního zesilovače 13, obsahující číselnici 3 napojenou na svorkovnicový prostor 1, vidlici 1, poslechový díl Q s vyvažovačema...

Zapojení nevýbušného telefonního přístroje s ústřední baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 250611

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bühn Bedřich, Hříbek Bohumír

MPK: H04M 1/18

Značky: zapojení, ústřední, prístroje, batérií, nevýbušného, telefonního

Text:

...přiloženém výkresu je znázorněno zapojení nevýbušného telefonního přístroje s ústřední baterií.Nevýbušný telefon s ústřední baterií - úplná sestava obsahuje svorkovnicový prostor 1, na který je napojen blok mikrofonního zesilovače lg, který obsahuje vidlici A, poslechový díl É s vyvažovačem a stabilizátorem stejnosměrného napětí linky, zvonek Q a díl mikrofonního zesilovače 1. Vidlice A je propojenaZvonek à jełnapojen na svorkovnicový...

Zapojení nevýbušného ligyfonního přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250610

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hříbek Bohumír, Bühn Bedřich

MPK: H04M 1/18

Značky: ligyfonního, nevýbušného, prístroje, zapojení

Text:

...Navíc umožňuje optickou signalizaci odposlechu pracovišt dispečerem. Při montáži přístroje umožňuje kontrolu přepőlování a, b vodičů na lince, a tím nevyžaduje spolupráci s údržbou telefonní ústředny na povrchu závodu. zapojení umožnuje v simplexním režimu využívat při odposlechu pracovišt reproduktor zapojený jako mikrofon. Dále v simplexním režimu ligyfonních přístrojů umožňuje sjednocení úrovně signálů od účastníků k dispečerovi. Tím se...

Zařízení ke spojování dílů hadic během kontinuálního výrobního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250609

Dátum: 15.04.1987

Autori: Uhmann Hubert, Kimmer Josef

MPK: F16L 29/00

Značky: kontinuálního, procesu, spojování, zařízení, výrobního, hadíc, dílů, během

Text:

...řezu spojku v poloze, kdy je průchod tlakového vzduchu uzavřen. AHadicová spojka sestává z tvarovaného vnějšího tělesa ł spojky, opatřeného ve vnitřní drážce uloženým těsnícím kroužkem § a vedle tohoto je upraven odvzduěňovací otvor Q. Ve vnitřní částí vnějšího těleaa ł spojky je dále uloženo ložísko g, ve kterém je suvně uložena vypínecí tyčka 1. Proti ložisku g je souose nešroubováno pouzdro 5 opatřené ventilovou kuželkou Q, které je suvně...

Kryt pracovního prostoru obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250608

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mazur Jiří

MPK: B23Q 11/08

Značky: pracovního, stroje, obraběcího, prostoru

Text:

...prochází vřeoteno obrobku 11 je uložene jímka gma jejímž konci boční stěny je po celém obvodu upraven žlábek g, jehož vnitřní boční stěna 33.,je nižší než vnější boční etěne ggg. Ve epodní části jímky g je upravena otvorpro odvod tekutého chladicího média a v bočníatěně otvor ga pro odvod chladicího média ve forměhmlhy.Víkoje pevně epřaženo e naklápěcím ramenem i frézpvecího stroje, na kterém je otočně uložena ťrézovací hlavice j, kterou...

Zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména keramických dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 250607

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štrbík Pavel, Koldinský František

MPK: B65G 47/22

Značky: keramických, plochých, dlaždíc, zařízení, výrobků, překlápění, zejména

Text:

...pálení keramických dlaždic, kde k sobě páry pálených dlaždic přilehají rubem nebo lícem. Při této technologř-je nezbytné pek 1 opít vrchní výrobek ze spojeného páru za spodní výrobek.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro překlápění plochých výrobků, zejména- keramických dlaždic. Sestává se z lineárního dopravníku, nad kteným je kyvně uloženo záchytné rameno. Volný konec záchytného ramene je opatren zá chytem a přiklonítelný k...

Hasivo určené k hašení v uzavřených prostorách typu hyperbarických komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250606

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ožana Pavel

MPK: A62D 1/00

Značky: hyperbarických, hasivo, komor, prostorách, hašení, uzavřených, určené

Text:

...Nevýhodou oxidu uhličitého Je poměrně malá účinnost.W Musí být použít k hašení ve velké koncentraci a poměrně velké množ ství. Při použití můž znehodnotit atmosféru v prostorách typu hyperbsrických komor / produkt dýohání l. velkou nevýhodou halogenderivátů uhlovodíků je to, že mají nerkotické účinky na lidský organizmus .e že při oxiâaoi s pyrolýze vytváří silně toxické produkty. V uzavřených prostorách se halogsnderiváty nesmí vůbec používat...

Univerzální manuální tester

Načítavanie...

Číslo patentu: 250605

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kolenský Miroslav, Kuželka Miroslav

MPK: G05B 23/02

Značky: manuální, univerzální, tester

Text:

...propojení testeru a na obr. 3 uspořádání jednotky výběru měřícího místa.Tester je zabudovaný v tomto případě do dvojité vany typu Almes. V její spodní části jsou umístěny stabilizátory 1 napájecích napětí a první měřící jednotka łł pro měření napětí, druhá měřicí jednotka gg pro měření napětí a třetí měřící jednotka 3 pro vyhodnocení časového průběhu testované jednotky łg, jejíchžkonektory jsou připojeny na první sběrnici Ž. V horní...

Zařízení na upevnění sedadel, zvláště pro dopravní prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250604

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prchlík Vítězslav

MPK: B60N 1/02

Značky: zařízení, upevnění, dopravní, zvláště, prostředky, sedadel

Text:

...zproetředkující člen mezi rozpěrkou e vnitřní výsuvnou částí telesko pického vedení.Tuto nevýhoduřeěí zařízení pro upevnění aedadel podle vynálezu, jehož podstata epočívá V tom, že rozpěrka je v přímém kontaktu a vnitřní etěnou suvná části teleskopického vedení sedadla. Tím se dosáhne zjednodušení konstrukce,aniž by se neúnosně zvětěíly ovládací síly na aretačnídvouramenné páce, což je také cílem vynálezu.na přiloženém vyobrazení je sedadlo...

Spojka válcové vložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250603

Dátum: 15.04.1987

Autori: Orel Eduard, Hrdina Vladimír

MPK: E05B 27/04

Značky: spojka, válcové, vložky

Text:

...osazeným čepem s hlavou, přičemž osazenf čep není průchozí a je pevně spojen s pravým křídlem a otočnš s levým křídlem. Spojka sestává ze dvou křídel obdélníkového průřezu, která jsou spojena osazeným čepem.Takto provedené sestavení spojky má větší délku než šířku a tím i při jednoduchém profilu má spolehlivé vedení a funkcí. Profilspojky není narušen a je dostatečně dimenzován, aby přenesl kroutíci moment vznikající při odemykání stavebního...

Vestavba do půdního prostoru budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250602

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovář Emil, Vaculík Jaroslav, Večerník Vlastimil

MPK: E04H 1/02

Značky: budovy, půdního, vestavba, prostoru

Text:

...panelu, navzájom spojovaných a překlenutých stropními panely, doplnenými popřípadě stropními nosníky, na jejichž konce jsou uloženy krokve sedlové střešní konstrukce. Také tyto budovy mají řadu. 250 soz předností, jsou ale opět řešeny pro osazení na základovou kon strukcí, zvláětě pro ně připravenou.Iontovaných konstrukcí malých obytných budov je známa celá řada n aestávají jak z deskových dílců tak také jsou opstŕeny nosným skeletem ze...

Zapojení bezpečného obvodu pro kontrolu bipolarity signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250601

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kaska Miroslav, Konečný Ivan

MPK: H03K 5/00

Značky: signálu, obvodů, zapojení, kontrolu, bipolarity, bezpečného

Text:

...§, záporným napětím propouštěným diodou 2 se nabije kondenzátor 1. Z nabitých kondenzátorů Q a 1 je přivedeno napájecí napětí na napájecí svorky 11,15 zesilovače êp Signál ze vstupu 1 je přiveden na vstup lg zesilovače Q a projde na výstup 11 pouze v případě, že je zesilovač Q napájen. V praktickém provedení podle obr.2 ovládá vstupní signál dvojici komplementárních tranzistorů 21, gs Nabývá-lg vstupní signál periodicky kladných a...

Elektroda se sníženým odporem pro lithiové baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250600

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jakubec Ivo, Vondrák Jiří, Bludská Jana

MPK: H01M 4/06

Značky: elektroda, lithiové, baterie, sníženým, odporem

Text:

...elektrody.Volbou materiálů se elektrody podle vynálezu neliší od dosavadních elektrod. Elektrochemicky aktivní složkou může být oxid manganičítý Mn 02, oxid vanadičltý V 205, oxidy chromu a další sloučeniny. ako elektricky vodivý materiál lze použít například grafit, saze, elektrografit, nikl, měď nebo hliník v práškove nebo zrnité formě. Nejčastěji používaným pojidlem pro tento účel je PTFE.Elektrody podle vynálezu se vytvoři střídavým...

Polyvalentná inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250599

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žuffová Jolanda, Menšík Jaromír, Žuffan Alojz, Salajka Eduard, Žuffa Tomáš, Kováč Jozef, Šnirc Július

MPK: A61K 39/295, A61K 39/108

Značky: výroby, vakcína, spôsob, olejová, inaktivovaná, polyvalentná

Text:

...sa nechá pôsobiť na vírus počas 30 minút pri 37 °C. Na infekciu kultúr sa použije také inokulum, aby multiplicita infekcie predstavovala 0,1 až 0,01 na bunku. Po ukončení adsorpcie vírusu na bunky sa kultúry zalejú Earlov-ým bezsérovým médiom a inkubujú počas 48 až 72 hodín pri 37 °C. Získaná vírusová suspenzia obsahuje 10540 až 10715 TKID 5 n v 1 ml.Pri pomnožovaní korena vírusu sa bunkové kultúry zbavené rastového média opakovane...

Způsob dělení trubky palivového článku jaderného reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250598

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jelínek Eduard, Smrčka Jaroslav, Trčka Josef

MPK: G21C 3/02

Značky: reaktoru, palivového, dělení, článků, jaderného, způsob, trubky

Text:

...znázorněno nia přiloženém obrázku.Dělení trubky 2 palivového článku probíhá ve zvláštním prípravku, jehož hlavní částí je nosník 1, opatřený dvěma koncovými čelistmi 3 s podporami, mezi kterými je umístěn hydraulický dvojčinný zatěžovaci válec 5. Trubka 2 palivového článku je jeřäbem vyjmuta ze zásobníku a uložena do přípravku. Hydraulicky ovládané koncové če listi 3 s podporami přitáhnou tělo trubky 2 k podporám, současně je trubka 2...

Zařízení ke tvarování skleněných kapátek ze skleněných trubiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 250597

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jelínek Jaromír

MPK: C03B 23/09, C03B 23/08

Značky: tvarování, sklenených, zařízení, kapátek, trubiček

Text:

...1 nárysný pohled na zařízení aobr. 2 půdorysný pohled na zařízení.Zařízení je umístěno na nosném stojanu 1 (obr. 1, obr. 2. Na zásobník 2 skleněných trubiček navazuje první dopravník 3 spojený šikmým dopravním skluzem 4 s níže umístěným druhým dopravníkem 5. První dopravník 3 sestävá z jednoho páru přívod 4ních šneků 31, 32, uložených vedle sebe horizontálně v takové vzdálenosti, aby mezi jejích protilehlými šroubovltýmí závity mohla být...

1-(1-Alkyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250596

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krejčí Ivan, Pragerová Helena, Černý Antonín, Beneš Jan, Řežábek Karel

MPK: C07D 457/12, A61K 31/48

Značky: jejich, způsob, 1-(1-alkyl-8alfa-ergolinyl)-3,3-diethylmočoviny, výroby

Text:

...dopamínu s dopamino-antagonistickými účinky v některých částech CNS. jejich dopaminergni účinek se projevuje jednak vyvolávánim rotačních pohybů u krys s jednostranným poškozením nigrostiatálních struktur, jednak inhibicí sekrece prolaktinu a zvyšovaním sekrece gonadotropinů, a lze jich proto používat v humánní a veterinární terapii k léčení parkinsonismu, hyperprolaktinemii a akromegalie, nebo při vyvolávání říje u savčích samic. Tak...

Elektrostatická nanášacia kabína

Načítavanie...

Číslo patentu: 250595

Dátum: 15.04.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B05B 15/12

Značky: elektrostatická, nanášacia, kabina

Text:

...podtlakový priestor 8 a spodný priestor 9. Horný priestor 7 je opatrený dvomi pozdĺžnymi, zvislo orientovanými o navzájom rovnobežnými prepážkami lil, medzi ktorými. je vlastný nanášací priestor 11 kabiny s príslušnými elektrostatickými nanášacími pištolami 2. Tieto sú cez prívodná hadice prášku napojené na prepravky 12, umiestnené mimo kabiny. Z vonkajšej strany prepážok 10 sú rozložené bočné priestory 13, rozdelená na sekcie pre filtre...

Sposob výroby polvodičového systému pre epitaxnú mesa diódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250594

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stančík Milan, Klein Ladislav

MPK: H01L 21/02

Značky: diódu, výroby, spôsob, systému, polvodičového, epitaxnú

Text:

...tlaku LPCVDJ, kde sa predpokladá vertikálne uloženie kremíkových dosiek v zásobníku. Uloženie vyhovuje požiadavkámpre hromadnú technológiu. Jeho nevýhodu je rovnaká ako použitie termických oxidov. Vznikajú taktiež na nežiadúcich plochách kremíkových d-osiek.Z týchto dôvodov sa v niektorých prípadoch od použitia ochranných oxidov upúšta. Volí sa druhý spôsob riešenia problému. Vzniknutá, nadiľundovana, nežiadúca vrstva sa odstraňuje...

Amónium 1,5-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,10-tetrametyl-3,9-diazaspiro(5,5)undekán a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250593

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vašš František, Bieliková Anna, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Lustoň Josef

MPK: C07D 471/10

Značky: amónium, přípravy, spôsob, 1,5-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,10-tetrametyl-3,9-diazaspiro(5,5)undekán

Text:

...tým,že sa na 1 mól 2,2,ELG-tetrametyl-łoxopiperidinu vzorca IIpôsobí 2 mólmi alkylkyanoacetátu vzorca IIIR značí Inetylovú alebo etylovú skupinu a nasýteným alkoholickým roztokom amo~ niaku najvýhodnejšie pri teplote v rozmedzí od -20 °C do 0 C po dobu 2 dní.Výhodou uvedeného vynálezu je prípra 4va východiskovej látky pre syntézu svetelných stabilizátorov polymérov polyalkylpiperidínového typu so zvýšenou molekulovou hmotnosťou, s...