Archív za 1987 rok

Strana 256

Žlab řetězového hřeblového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237314

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beckmann Erwin, Temme Helmut

MPK: E21F 13/06, G65G 19/28

Značky: hřeblového, žľab, řetězového, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Žlab řetězového hřeblového dopravníku, používaného zejména pro porubní dopravu, sestává ze střední kluznice, dvou postranních profilových pásů a postranních výztužných lišt, přičemž mezi přírubami postranních profilových pásů je vytvořeno zesílení podélným žlábkem profilu V, ve kterém jsou upevněny konzolové držáky. Ve výztužných lištách jsou kapsy pro zachycení hlav spojovacích šroubů, jejichž výška je pro možnost osazení vyšších šroubových...

Způsob výroby oplatek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237313

Dátum: 15.04.1987

Autor: Negro Giussepe

MPK: A21D 13/08

Značky: způsob, výroby, oplatek

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby oplatek s hladkým hutným povrchem s komůrkovitou vnitřní strukturou k použití jakožto plněné oplatky z alespoň dvou oplatkových listů, spočívající ve výrobě těsta, nanesení hotového těsta na oplatkovou pečicí pánev a vypečení těsta v oplatkových pečicích pánvích, vyznačující se tím, že v prvním stupni při výrobě těsta se nejprve vnesou do vody pochutiny, prášek do pečiva v hmotnostním množství 0,08 %, sladidlo v hmotnostním...

Zemědělský řezací nebo mláticí stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 237312

Dátum: 15.04.1987

Autori: Szendrő Péter, Szabó Imre, Benkő János

MPK: F16H 7/02

Značky: řezací, stroj, mláticí, zemědělský

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zemědělského řezacího nebo mláticího stroje s nestejnoměrně se otáčejícím bubnem, k jehož plášti jsou připevněny podél povrchových šroubovic nože ve tvaru lišt a upevněném na hřídeli s řemenicí. Podstatou řešení je, že mezi nábojem a věncem řemenice jsou pružné prvky. Pružné prvky tvoří vůči věnci předpjatá spirálová pružina a pružný rozpěrný kotouč, uspořádané po obou stranách každého paprsku pevně spojeného s nábojem řemenice a...

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237311

Dátum: 15.04.1987

Autori: Patchet Arthur, Harris Elbert, Wyvratt Matthew, Tristram Edward

MPK: C07K 1/00, C07K 11/00, C07K 5/00...

Značky: způsob, karboxyalkyldipeptidů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy karboxyalkyldipeptidů obecného vzorce I a jejich farmaceuticky vhodných so1í a biologicky účinného isomeru, spočívající v reakci ketonu obecného vzorce II s dipeptidem nebo chráněným dipeptidem obecného vzorce III. Látky vzorce I jsou použitelné jako inhibitory konvertujícího enzymu a jako antihypertensiva.

Elastický spojovací kus z pryže nebo podobné elastické hmoty pro trubky nebo potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237309

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bartha Zoltán, Haraszti József, Ször Péter

MPK: F16L 51/02

Značky: spojovací, potrubí, pryže, trubky, elastické, hmoty, podobně, elastický

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je elastický spojovací kus z pryže nebo podobné elastické hmoty, který slouží ke kompenzaci dilatací nebo nepřesností v potrubích. Spojovací kus je tvořen elastickou trubkou se zahnutými konci tvořícími příruby, v jejímž materiálu je uložena alespoň jedna zesilovací vrstva, a která ve své střední části vykazuje nejméně jednu dilatační vlnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na okrajích dilatační vlny jsou uspořádány kroužky...

Žárovzdorná součást pro nádoby obsahující taveninu kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237308

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fehling Hans Reinhard, Hase Horst

MPK: B22D 17/20

Značky: taveninu, žárovzdorná, obsahující, nádoby, součást

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná součást, zejména šoupátková deska šoupátkového uzávěru nebo objímka výtokového kamene metalurgické nádoby, opatřená nejméně jedním průtokovým otvorem pro taveninu je zhotovena ze žárovzorného betonu, v němž je vytvořen alespoň jeden kanál pro oběh pracovního média nebo je opatřena pórovitou vložkou propouštějící plyn anebo kovovou výztuž.

Povlaková kompozice k nanášení na elektromagnetickou křemíkovou ocel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237307

Dátum: 15.04.1987

Autor: Choby Edward George

MPK: C21D 3/08

Značky: povlaková, elektromagnetickou, kompozice, nanášení, křemíkovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká povlakové kompozice k nanášení na elektromagnetickou křemíkovou ocel. Tato ocel je vyrobena z taveniny, obsahující v hmotnostní koncentraci mimo jiné 0,07 % uhlíku, od 2,8 do 4,0 % křemíku a od 0,03 do 0,24 % manganu. Ocel se zpracovává odléváním, válcováním, oduhličením a texturováním s povlakem, který, což je podstatou vynálezu, mimo jiné látky obsahuje celkem 4 až 120 dílů hmotnostních alespoň jedné látky ze skupiny...

Ojednocovací ústrojí dopřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237306

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oexler Rudolf, Goldammer Georg, Landwehrkamp Hans

MPK: D01H 7/895

Značky: otevřeným, ústrojí, stroje, ojednocovací, předení, dopřádacího, koncem

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí dopřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem, opatřené podávacím ústrojím pro podávání vlákenného pramene k ojednocovacímu válečku, obsahujícím svěrné místo se dvěma přítlačnými prvky, umístěnými za sebou ve směru podávání vlákenného pramene v různé vzdálenosti od ojednocovacího válečku pro zadržování vlákenného pramene a zamezení jeho vtahování ojednocovacím válečkem, vyznačující se tím, že proti dvěma přítlačným...

Způsob drcení pryžových odpadků, zejména pneumatik a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237304

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lantos Elemér, Gűndisch Gusztáv, Tatai Ilona

MPK: B02C 19/00

Značky: provádění, zejména, drcení, způsob, pneumatik, zařízení, odpadků, pryžových, tohoto, způsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu drcení pryžových odpadků, zejména pneumatik, podle něhož se na pryžový odpad, určený k drcení, působí za studena tlakem a protlačuje se protlačovacími otvory a zařízení k provádění tohoto způsobu. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že na pryžový odpad se působí tlakem ve směru příčném k směru protlačování protlačovacími otvory. Vynález se týká zařízení obsahujícího tlakovou komoru pro přívod a protlačování pryžového...

Kalibrovací válec poutnické válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237303

Dátum: 15.04.1987

Autori: Winzen Rudolf-max, Nickel Wilhelm

MPK: B21B 21/02

Značky: kalibrovací, stolice, poutnické, válcovací, válec

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kalibrovacího válce poutnické válcovací stolice pro válcování bezešvých trub, sestávajícího z redukčního kužele, hotovního kalibru a výstupního kužele, přičemž redukční kužel a výstupní kužel jsou vytvořeny stejně a vůči hotovnímu kalibru uspořádány úhlově souměrně. Redukční kužel má v zadní, hotovtním kalibru přivrácené části v úhlovém rozsahu 25° přibližně lineární průběh a v oblasti na ni navazující mezi 25° a 50° má průběh...

Ventil, zejména pro spalovací motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237302

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mcguire Andrew

MPK: F16K 15/04, F02M 23/12

Značky: ventil, spalovací, motor, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ventilu, zejména pro spalovací motor, se vstupním sacím potrubím a karburátorem, obsahujícím ventilovou komoru se vstupem a výstupem. Problém, řešený vynálezem, záleží v tom, jak dosáhnout toho, aby ke každému válci motoru byl přiváděn v podstatě stejný poměr vzduchu a paliva pro lepší spalování paliva, zvýšení výkonu, snížení znečišťování výfukovými plyny a zlepšení hospodaření s palivem. Podle vynálezu se toho dosáhne tím, že...

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237301

Dátum: 15.04.1987

Autori: Apel Wolfgang, Danninger Herbert, Wallner Gerhard, Schröttner Erwin, Künster Wolfgang, Loquenz Heinz

MPK: C01F 5/42

Značky: spalování, získavání, plynů, způsob, zpětného, odpadních, kotle, výluhu, horečnatého, hydrogensiřičitanu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpětného získávání hydrogensiřičitanu hořečnatého z odpadních plynů z kotle na spalování výluhů, při němž se absorpce oxidu siřičitého provádí v alespoň jednom stupni pracujícím s normálním siřičitanem hořečnatým a v alespoň jednom stupni pracujícím s hydrogensiřičitanem hořečnatým, se vyznačuje tím, že se v absorpci vyrobí větší množství normálního siřičitanu hořečnatého, než jakého je třeba k výrobě hydrogensiřičitanu, a navíc vyrobené...

Způsob výroby derivátů 6a-methylprednisolonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236900

Dátum: 15.04.1987

Autori: Annen Klaus, Hofmeister Helmut, Wiechert Rudolf, Wendt Hans, Laurent Henry

Značky: způsob, výroby, derivátů, 6a-methylprednisolonu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových derivátů 6?-methylprednisolonu obecného vzorce I odštěpením bromovodíku z kortikoidu obecného vzorce II. Sloučeniny obecného vzorce I jsou vhodné zejména k léčení kožních onemocnění.

Rotační trubková pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 236899

Dátum: 15.04.1987

Autor: Mittendrein Hannes

MPK: F27B 7/34

Značky: trubková, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační trubková pec je na čelní straně, protilehlé ke vstupu materiálu, opatřena hořákem (3) a nejméně dvěma axiálními proudovými kanály (6, 7), zaústěnými v oblasti hořáku (3), z nichž proudový kanál (7), dopravující zpracovávaný materiál, vede proud horkého plynu hořáku (3) a druhý proudový kanál (6) proud tlakového plynu v protiproudu k proudu horkého plynu. Aby se zabránilo přehřátí zpracovávaného materiálu bez zvětšení ztrát odpadního...

Způsob výroby 4-nitrodifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236898

Dátum: 15.04.1987

Autor: Müller Ernst Willi

MPK: C07C 87/60, C07C 85/04

Značky: výroby, 4-nitrodifenylaminu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4-nitrodifenylaminu reakcí 4-nitrochlorbenzenu s anilinem v přítomnosti uhličitanu draselného a sloučenin mědi, vyznačující se tím, že se reakce provádí v přítomnosti cesných solí slabých kyselin, jako uhličitanu cesného, octanu cesného, mravenčanu cesného nebo kyanidu cesného. Vyráběný 4-nitrodifenylamin se po redukci na aminodifenylamin používá jako meziprodukt pro výrobu barviv nebo stabilizátorů pro kaučuk.

Zařízení pro splachování toaletní mísy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236897

Dátum: 15.04.1987

Autor: Zsámbok János

MPK: E03D 1/08

Značky: zařízení, mísy, splachování, toaletní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení sestává z tlakové nádrže, která je uzavřená a tlaková o objemu 5 až 10 litrů a je spojena vstupním potrubím, do něhož je zapojen zpětný ventil, s vodovodní sítí a výstupním potrubím, v němž je uspořádán rychlosplachovací ventil, s toaletní mísou. Vstupní potrubí a výstupní potrubí jsou uzavřenou tlakovou nádrží spojeny v jedno souosé potrubí s dvěma rameny, spojenými potrubní spojkou ve tvaru písmene T, která je spojena s vodovodní...

Způsob výroby nových 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236896

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seeger Ernst, Engel Wolfhard, Haarmann Walter, Trummlitz Günter

MPK: A61K 31/54, C07D 417/12

Značky: 4-hydroxy-2h-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů, nových, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-3-karboxamid-1,1-dioxidů obecného vzorce I, v němž R1 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu, atom fluoru nebo atom chloru a R2 znamená atom vodíku, methylovou skupinu, ethylovou skupinu nebo n-propylovou skupinu, a jejich solí s anorganickými nebo organickými bázemi, vyznačující se tím, že se na derivát 4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazin-1,1-dioxid-3-karboxylové kyseliny obecného...

Způsob výroby antibakteriálně účinných 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236895

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kellogg Michael Stephen, Jasys Vytautas John

MPK: C07D 499/32, C07D 499/00, C07D 499/55...

Značky: způsob, účinných, výroby, antibakteriálně, 1,1-alkandiol-dikarboxylátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje způsob výroby nových chemických sloučenin cenných jako antibakteriální činidla. Vynález se zejména týká způsobu výroby monoesterů a diesterů určitých 1,1-alkandiol-dikarboxylátů, v nichž karboxylová skupina penicilinu nebo/a karboxylová skupina určitých přítomných inhibitorů ?-laktamasy je esterifikována. Z amerického patentního spisu číslo 4 234 579 je známo, že 1,1-dioxid penicilanové kyseliny (sulbactam) je účinným...

Způsob výroby 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3- b][1,4]benzodiazepin-6-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236894

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eberlein Wolfgang, Breuer Gerhard

MPK: C07D 471/04

Značky: b][1,4]benzodiazepin-6-onu, výroby, způsob, 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6h-pyrido[2,3

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 5,11-dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3 -b][1,4]benzodiazepin-6-onu a jeho soli s anorganickými nebo organickými kyselinami, vyznačující se tím, že se 5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-on vzorce I, nechá reagovat v organickém rozpouštědle nejdříve s alespoň dvěma ekvivalenty alkyllithia nebo aryllithia při teplotách mezi -60 a 0 °C a poté s esterem (4-methyl-1-piperazinyl)octové kyseliny...

Způsob výroby polymorfu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236893

Dátum: 15.04.1987

Autori: Platt Ronald, Hutton Jonathan, Warren Peter, Davies Elwyn Peter, Lee Stanley Arnold, Hardie Janet, Harris Gregory David

MPK: C07D 231/38

Značky: způsob, polymorfu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polymorfu A 5-[3-(2-/2,2,2-trifluorethyl/guanidino)pyrazol-1-yl]-valeramidu s krystalografickou čistotou nejméně 90 %, charakterizovaného ATR-IČ spektrem obsahujícím pásy při 1685 (středně silný), 1560 (slabý), 1540 (střední), 1455 (slabý), 1060 (středně slabý), 832 (střední), 788 (slabý) a 365 (střední) cm-1, z 5-[3-(2-/2,2,2-trifluorethyl/guanidino)pyrazol-1-yl]valeramidu obsahujícího jeden nebo oba nežádoucí polymorfy B a C,...

Stroj pro hydroplastické zpracování trubkovitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236892

Dátum: 15.04.1987

Autori: Petkov Georgi Kostov, Metev Georgi Metev, Petrov Vakim Naydenov, Naydenov Ivan Hristov, Botev Botyo Penchev

MPK: B21B 17/00

Značky: hydroplastické, zpracování, výrobků, stroj, trubkovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Stroj pro hydroplastické zpracování trubkovitých výrobků k použití při obrábění na čisto vnitřních povrchů výrobků za dosahování přesných vnějších rozměrů. Stroj v sobě zahrnuje svislý hydraulický lis známé konstrukce, k jehož pohyblivému smýkadlu je připojeno zařízení pro hydroplasticke zpracování deformací zpracovávaných výrobků, a k pracovnímu stolu lisu je připojeno lisovadlo s dovnitř zavedeným polotovarem a polohový upínací přípravek pro...

Způsob rozkládání komplexní sloučeniny kyseliny o-benzoylbenzoové s fluorovodíkem a fluoridem boritým

Načítavanie...

Číslo patentu: 236891

Dátum: 15.04.1987

Autor: Devic Michel

MPK: C01B 35/06, C01B 7/19, C07C 65/32...

Značky: způsob, fluoridem, komplexní, sloučeniny, boritým, o-benzoylbenzoové, rozkládání, fluorovodíkem, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rozkládání komplexních sloučenin kyselin o-benzoylbenzoových s fluorovodíkem a fluoridem boritým, obecného vzorce I, ve kterém každý ze symbolů R1, R2, R3 a R4 znamená atom vodíku nebo halogenu nebo alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, n a m mají hodnotu 1 až 6, k získání jednak kyseliny o-benzoylbenzoové, jednak fluorovodíku a fluoridu boritého, vyznačující se tím, že se na uvedenou komplexní...

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2

Načítavanie...

Číslo patentu: 236890

Dátum: 15.04.1987

Autori: Skubala Werner, Casals - Stenzel Jorge, Radüchel Bernd, Mannesmann Gerda, Vorbrüggen Helmut, Town Michael Harold

MPK: C07C 59/13

Značky: 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu, derivátů, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů 5-fluor-3-oxa-6a-karbaprostaglandinu I2 obecného vzorce I, ve kterém R1 znamená zbytek OR2, kde R2 znamená vodík, alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku nebo zbytek vzorce Ia nebo R1 znamená zbytek vzorce NHR3, kde R3 znamená vodík nebo alkanoylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R4 znamená alkylovou skupinu s 1 až 7 atomy uhlíku, R5 znamená volnou nebo funkčně přeměněnou hydroxylovou skupinu, A znamená skupinu...

Přiváděcí souprava vzduchu do pneumatiky pojezdového ústrojí motorového vozidla s planetovým převodem náboje kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 236889

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pálmay László, Horváth Antal

MPK: B60C 23/10

Značky: převodem, pojezdového, náboje, vozidla, ústrojí, motorového, souprava, vzduchu, přiváděcí, planetovým, pneumatiky

Zhrnutie / Anotácia:

Na konci poloosy je uspořádáno vodicí ložisko, jehož vnější kroužek je uložen ve vybrání přípojného dílu opatřeného kanálkem pro vedení tlakového vzduchu k ventilu pneumatiky, přičemž osové prodloužení přípojného dílu zasahuje přes těsnicí objímku do zahloubení v poloose a vnější okraj přípojného dílu je spojen pružnou spojovací částí s ocelovým upevňovacím prstencem připevněným k čelní straně nosiče planetových kol planetového převodu náboje...

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236888

Dátum: 15.04.1987

Autori: Büchel Karl Heinz, Jäger Gerhard, Lürssen Klaus, Reinecke Paul, Ditgens Klaus, Jautelat Manfred, Elbe Hans-ludwig, Krämer Wolfgang

MPK: A01N 43/56, C07D 249/08, A01N 43/64...

Značky: účinné, způsob, rostlin, složky, prostředek, výroby, růstu, regulaci, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek a prostředek k regulaci růstu rostlin, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alespoň jeden substituovaný azolylketon nebo azolylalkohol obecného vzorce I, v němž A znamená atom dusíku nebo skupinu CH, B znamená ketoskupinu nebo skupinu CH(OH), Rl znamená alkylovou skupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, alkenylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, alkinylovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku a dále znamená benzylovou...

Způsob získávání uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236887

Dátum: 15.04.1987

Autor: Benkmann Christian

MPK: C10K 1/32

Značky: uhlovodíku, získavání, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu oddělování uhlovodíků ze směsí, které obsahují různé uhlovodíky a nepatrná množství kyslíku, pomocí adsorpčního způsobu se změnami tlaku. Získávané komponenty se z adsorbéru odtahují v proudu desorbátu. Při způsobu je bezpečně vyloučen vzestup koncentrací kyslíku v každém stupni nad nepřípustnou hranici. Podstatné při tom je, že natlakovávání adsorbéru se provádí pomocí plynu s nepatrným obsahem kyslíku.

Způsob výroby nových thioformamidových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236886

Dátum: 15.04.1987

Autori: Aloup Jean-claude, James Claude, Farge Daniel, Bouchaudon Jean

MPK: C07D 495/10

Značky: nových, způsob, výroby, thioformamidových, derivátů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových thioformamidových derivátů obecného vzorce I, kde R znamená atom vodíku nebo alkylový zbytek s přímým nebo rozvětveným řetězcem o 1 až 4 atomech uhlíku, Het znamená aromatický heterocyklický zbytek s obsahem jednoho nebo 2 atomů dusíku zvolený ze skupiny zahrnující 3-pyridyl, popřípadě substituovaný alkylovým zbytkem s přímým nebo rozvětveným řetězcem o 1 až 4 atomech uhlíku nebo atomem halogenu, 3-chinolyl, 4-pyridazinyl,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236885

Dátum: 15.04.1987

Autori: Scheinpflug Hans, Böckmann Klaus, Brandes Wilhelm, Büchel Karl Heinz, Jäger Gerhard, Frohberger Paul-ernest

MPK: A01N 43/50, A01N 43/64

Značky: výroby, fungicidní, způsob, látek, prostředek, účinných

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje alespoň jeden hydroxyalkinyl-azolylderivát obecného vzorce I, ve kterém R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, cykloalkylovou skupinu se 3 až 7 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou jedním až třemi stejnými či rozdílnými substituenty vybranými ze skupiny zahrnující alkylové skupiny s 1 až 4 atomy uhlíku, dále adamantylovou skupinu,...

Způsob výroby pryžového granulátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236884

Dátum: 15.04.1987

Autor: Baci Erich

MPK: B29H 19/00, C08J 11/04

Značky: způsob, výroby, pryžového, granulátu

Zhrnutie / Anotácia:

Při výrobě pryžového granulátu ze starých pneumatik, obsahujících textilii a převážný podíl styren-butadienového kaučuku, se pneumatiky nejdříve zbaví patek, rozmělní na drť a potom se odloučí případně přítomné kovové části, například magneticky. Vzniklá drť se pak zpracovává po dobu asi 40 až 90 minut, účelně přibližně 60 minut, párou při teplotě přibližně 180 až 220 °C. Velikost zrna zpracovávané drti je přibližně 0,2 až 1,5 mm.

Fungicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236883

Dátum: 15.04.1987

Autori: Krämer Wolfgang, Berg Dieter, Reiser Wolf, Brandes Wilhelm, Reinecke Paul

MPK: A01N 43/28

Značky: prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou složku obsahuje alepoň jeden substituovaný aminoketal obecného vzorce I, v němž uvedené symboly mají dále uvedený význam nebo jeho fyziologicky snášitelnou adiční sůl s kyselinou nebo jeho komplex s kovem II. a IV. hlavní a I., II., jakož i IV. až VIII. vedlejší skupiny periodického systému prvků.

Způsob přípravy N-(2-methoxyethyl)noroxymerfonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236882

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stockhaus Klaus, Langbein Adolf, Merz Herbert

MPK: A61K 31/485, C07D 489/02

Značky: přípravy, n-(2-methoxyethyl)noroxymerfonu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy N-(2-methoxyethyl)noroxymorfonu vzorce I a jeho adičních solí s kyselinami, vyznačený tím, že se ethylenketal N-(2-methoxyethyl)-naroxymorfonu reakcí se zředěnými kyselinami podrobí ketalovému štěpení a popřípadě se získaná base vzorce I převede na sůl s kyselinou. Sloučenina vzorce I a její adiční soli s kyselinami mají terapeutický účinek na centrální nervový systém a mohou se použít jako nenávyková analgetika.

Synergický herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236881

Dátum: 15.04.1987

Autor: Groenwold Bareld Egge

MPK: A01N 47/10, A01N 37/22

Značky: prostředek, herbicidní, synergický

Zhrnutie / Anotácia:

Synergický herbicidní prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje a) herbicidně účinné množství thiolkarbamátu obecného vzorce I, kde R1 představuje alkylskupinu obsahující 2 až 5 atomů uhlíku a každý ze symbolů R2 a R3 nezávisle představuje alkylskupinu obsahující 2 až 5 atomů uhlíku nebo cykloalkylskupinu obsahující 5 až 8 atomů uhlíku a b) herbicidně účinné množství anilidu obecného vzorce II, kde R4 představuje vodík, R5 představuje...

Rezacie nožnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236880

Dátum: 15.04.1987

Autor: Michalko Ján

MPK: A01G 3/03

Značky: nožnice, rezacie

Zhrnutie / Anotácia:

Rezacie nožnice na rezanie výhonkov a konárov v zahradníctve. Skonštruované sú na novom princípe strihaco-rezacom s cieľom vyriešiť problém namáhavej práce v poľnohospodárstve, zvlášť žien s ťažkými nožnicami, u ktorých treba vyvinúť na odrezanie konára veľkú silu a pritom je rezaný konár rozdrvený tlakom nožníc. Podstata rezacích nožníc je v tom, že pozostávajú z dvoch bočníc, medzi ktorými sa pohybuje nôž s rezacím efektom, pružina, ktorá...

Způsob výroby terciárních butylalkyletherů a butenu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 236879

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sandrin Romedio

MPK: C07C 43/04, C07C 11/08

Značky: butylalkyletherů, butenu-1, výroby, způsob, terciárních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby terciárních butylalkyletherů a butenu-1 z uhlovodíkové suroviny obsahující 4 atomy uhlíku, spočívající v reakci isobutenu obsaženého v této surovině s alifatickým alkoholem za vzniku terciárního butylalkylalkoholu, buten-1 se získá extrakční destilací uhlovodíkového proudu se 4 atomy uhlíku zbaveného isobutenu za přítomnosti rozpouštědla, jako acetonu, acetonitrilu, dimethylformamidu, methanolu, n-methylpyrrolidonu,...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 236878

Dátum: 15.04.1987

Autori: Meyer Norbert, Ammermann Eberhard, Janssen Bernd, Pommer Ernst-heinrich

MPK: C07D 403/06, A01N 43/50

Značky: způsob, výroby, účinných, látek, prostředek, fungicidní

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje azolylmethyloxiran obecného vzorce I, ve kterém každý ze symbolů A a B, které mohou být stejné nebo rozdílné, znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, naftylovou skupinu, bifenylovou skupinu nebo fenylovou skupinu, přičemž fenylový zbytek může být substituován halogenem, nitroskupinou, alkylovou, alkoxylovou nebo halogenalkylovou skupinou obsahující vždy 1 až 4...

Způsob výroby fenylpyridazinových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236877

Dátum: 15.04.1987

Autori: Raninger Franz, Kloimstein Engelbert

MPK: C07D 237/10

Značky: fenylpyridazinových, výroby, sloučenin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby fenylpyridazinových sloučenin obecného vzorce I, kde R znamená alkylový zbytek s 1 až 8 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, reakcí solí 3-fenyl-4-hydroxy-6-chlorpyridazinu s alkylthiochlorformiáty obecného vzorce II, kde R má výše uvedený význam, vyznačující se tím, že jako solí se použije alkalických solí a reakce se provádí ve vodně acetomickém roztoku při teplotě 5 až 60 stupňů Celsia, načež se po skončení reakce a...

Způsob výroby nových benzoxazin-2-onů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236876

Dátum: 15.04.1987

Autori: Roch Josef, Nickl Josef, Weisenberger Johannes Maximilian, Narr Berthold, Haarmann Walter, Müller Erich

MPK: C07D 265/18

Značky: benzoxazin-2-onů, nových, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby nových benzoxazin-2-onů obecného vzorce I, v němž A znamená atom síry, skupinu SO, SO2, R-N=S nebo R-N=SO, přičemž R znamená atom vodíku, popřípadě methylovou skupinou substituovanou benzoylovou nebo fenylsulfonylovou skupinu, acetylovou skupinu nebo propionylovou skupinu, D znamená přímou alkylenovou skupinu se 2 až 6 atomy uhlíku, R1 znamená alkylovou skupinu s 1 až 8 atomy uhlíku, cyklohexylovou skupinu, benzylovou skupinu,...

Pojízdný stroj pro podbíjení, nivelaci a směrové vyrovnávání koleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236875

Dátum: 15.04.1987

Autor: Theurer Josef

MPK: E01B 27/17

Značky: pojízdný, stroj, vyrovnávání, podbíjení, koleje, nivelaci, smerove

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdný stroj pro podbíjení, nivelaci a směrové vyrovnávání koleje, který je opatřen jednak rámem podvozku, uloženým na ve vzájemné rozteči upravených podvozcích, jednak alespoň jedním podbíjecím agregátem, který má do štěrku zasouvatelné podbíjecí nástroje, uložené na pohonem výškově přestavitelném unášeči nástrojů, po dvojicích proti sobě přestavitelné přísuvným pohonem a vibrovatelné vibračním pohonem, jednak agregátorem pro nadzdvihování a...

Způsob výroby derivátů ergolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236874

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mantegani Sergio, Cornate D´adda, Bernardi Luigi, Temperilli Aldemio, Salvati Patricia, Traquandi Gabriella

Značky: derivátů, způsob, výroby, ergolinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby derivátů ergolinu obecného vzorce I, kde R1 značí atom vodíku nebo methylovou skupinu, R2 značí atom vodíku nebo atom halogenu, methylovou nebo thiomethylovou skupinu, R3 značí atom vodíku nebo methoxylovou skupinu, R4 značí uhlovodíkovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, n značí 1 nebo 2, R5 a R6 značí nezávisle na sobě atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 3 atomy uhlíku nebo fenylovou nebo hydroxylovou nebo alkoxylovou skupinu s 1...

Způsob výroby nových N-alkylnorskopinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236873

Dátum: 15.04.1987

Autor: Banholzer Rolf

MPK: C07D 451/06, C07D 491/18

Značky: způsob, nových, výroby, n-alkylnorskopinů

Zhrnutie / Anotácia:

Předložený vynález se týká způsobu výroby nových N-alkylnorskopinů obecného vzorce I, v němž R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku, a jejich adičních solí s kyselinami. N-alkylnorskopiny obecného vzorce I jsou cennými meziprodukty, například k výrobě nových dibenzo[b,e]thiepin-11-N-alkylnorskopinetherů obecného vzorce II, v němž R znamená přímou nebo rozvětvenou alkylovou skupinu se 2 až 4 atomy uhlíku a...