Archív za 1987 rok

Strana 254

Zařízení pro přenos tažných sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242945

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tauš Viktor, Heje Ivan

MPK: B61F 5/00

Značky: zařízení, tažných, prenos

Text:

...nápravou a pojezdovým rámem prostřednictvím tehla spojeného s loziskovým domkem. Táhlo každého z loäiskových domků je k přilehlámu pouzdru otočné uspořádanám kolem svislé osy na 1 mjszdovémrámu přikloubeno mimoosově. Obě pouzdra jsou vzdjslně kinsmaticląy paralelne propojena alespoň jednou mimoosově přikloubenou tažnou tyčí.Kinematickým prepojením obou ložiskových domků téže nápravy se dosáhne podstatnelepších jízdních vlastností při...

Pružné uložení spřáhla na rámu vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242944

Dátum: 15.04.1987

Autori: Boueek Miroslav, Kunin Jurij

MPK: B61G 7/10

Značky: pružné, vozidla, spřáhla, uložení, rámu

Text:

...pod ćolníku. Druhé. rameno vahadla je přikloubeno k svislámu táhlu prostupujícímu dvě skupirw pružin ustavené po obou stranách konzoly vytvořené na čelníku.Uchycením spřáhla na svislém ramena vahadlu kyvně uloženému pod čelníkem, jeho druhé rameno je přikloubeno k svislému táhlu prostupujícímu dvě nkupiw prułin vzniklo řešení s minimálním nárokem na prostor uvnitř rámu.V navrženám řešení pružného uložení spřáhla mohou být. na avislěm...

Zařízení k navádění slunečních kolektorů za sluncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242943

Dátum: 15.04.1987

Autor: Langer Rudolf

MPK: F24J 2/06

Značky: slunečních, sluncem, kolektoru, zařízení, navádění

Text:

...Iitäí kolektorovou plochu dochází k závažným problémům.K velkým nárokům na tuhost konstrukce dochází při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Nadměrně jsou přetěžovány osy otočných konstrukcí a stavba těchto zařízení bez V spodní stavby je téměř vyloučena. Další problémy jsou spojený s velmi ěpatnou doeažitelností horních částí zařízení pro obsluhu. Tím je též velmi znesnadněn postup prací při případných opravách.Velka tuhost...

Přerušovač směrových světel

Načítavanie...

Číslo patentu: 242942

Dátum: 15.04.1987

Autori: Široký Vladimír, Lokajová Jarmila, Man Antonín, Ježek Josef

MPK: B60Q 1/34

Značky: přerušovač, směrových, světel

Text:

...pásku tak, že ukončení spodní části přechází tvarováním do bočního výstupku, který je dále pevně spojen s nosníkem. vTakto uspořádaný přeruäovač sněrových světel zajiětuje stabilní nastavení spínací dvojice kontaktů optická kontroly. Výhodné je uchycení pružného pásku na nosníku pevně spojeném s izolečním členem jádro, čímž je vytvořena Kompaktní montážní sestava přerušovače vylučující vnější deformsční vlivy.Zvláätě pak je výhodná...

Zařízení pro dálkovou kalibrací a diagnózu systému měření průtoků tekutiny v rozvodném potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242941

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chládek Jaroslav, Barták Slavomír

MPK: G01F 25/00

Značky: diagnózu, rozvodném, průtoku, systému, měření, kalibraci, dálkovou, potrubí, zařízení, tekutiny

Text:

...odběru teplé vody přístpným pro uživetle z obytného prostoru. Každý kontrolní blok tvoří samostatnou jednotku uzevřenou ve skříni 33, která jepro uživatele nepŕístupná.Na vstupu do celé potrubní soustavy je celkový uzavírací ventil 33, měřidlo j celkového prütoku a na paralelní vstupní větvi Q etalon ga průtoku s uzavíracími ventily g). Pro případ metrologické kontroly se průtok kapaliny paralelní větví m uskutočňuje otevřením ventilů g e...

Navíjecí buben zařízení na výrobu patkových lanek pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 242940

Dátum: 15.04.1987

Autori: Groma Bartolomej, Železný Jan

MPK: B29D 30/24

Značky: výrobu, lanek, buben, pneumatik, navíjecí, zařízení, patkových

Text:

...tím i momentu setrvečnosti celého navíjecího bubnu, snižuje mecnenické rezy při zastsvování navíjecího bubnu apři čin nosti shazovacího mechanismu. Dochází tím k menšinu opotřebení dílců nevíjecího bubnu a nedeformují se konce navíjených svazku pogumovaných drátů.Uvedená vlastnosti navíjecího bubnu umožňují výrobu patkových lsnek pneumatik velkých průměru, a rdzšiřují tá( do značné míry použitelnost známých navíjecích zařízení.Éřipojexąý...

Vzduchová vyústka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242939

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kostlivý Jan

MPK: F24F 13/06

Značky: vzduchová, vyústka

Text:

...se vhodným způsobem postupně zužujíye směru proudění vduchu a končí kruhový ústím ležícím kolmo k ose přívodního ka nálu.V zúženém kanálu je vzduch postupně urychlován a tím je potlačen vznik vířivých oblastí uvnitř vytokového kanálu i turbulenoe protdkajícího vzduchu. Výhodnl provedení vzduchove vyústky podle vynálezu, opatřené soustavou vytokových dýz a umístěuím výtokových kanálů ve tvaru dýz do čtvercových desek, umožňuje nesměrovat osy...

Řídicí obvod klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242938

Dátum: 15.04.1987

Autor: Absolon Otto

MPK: H03M 1/10

Značky: obvod, klávesnice, řídící

Text:

...přes vstup 1 L a výstup g zpožäovacího obvodu 1 s nulovscím vstupem 52, pomocnáho čítače à, jednak se vstupom ul hredla u, jehož výstup u) je přes prvý vstup 131 a výtup 133 logickáho obvodu 13 typu nebo spojen s nulovacím vstupom Ľ čítače cyklů 2, přičemž výstupy g pomocnáho čítsčo g jsou přes vstupy m a výstup 12 g dekodéru u, spoje-ny s druhým vstupom Ľ tohoto logického obvodu lg a výstup Q pomocnáho číteče § je spojen s ovládacím vstupom...

Střešní větrací jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242937

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nedorost Miroslav, Pálffy Alexander

MPK: F24F 7/02, F24F 12/00

Značky: jednotka, větrací, střešní

Text:

...ho automaticky řídit termostatem, umístärxým v praccvním pásmu.Listy klepek jsou v krajních polohách těaněny, aby množství vzduchu pronikajícího mezi občme prcudy bylo co nejmenší. Klapková část m je po straně opatřena první uzavíratslnou klapkou ,LL a druhou uzavíratelnou klapkou lg, ručné nebo automaticky otevíratelnými, kteą tymi je přiváděn a odvaděn vzduch přímo, bez využívaní akumulačních vložek, pro zajiětě ní letního Větrání .První...

Zařízení pro přesně vedení pracovního zařízení v kruhovém pozemku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242936

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kováe Gabriel Ing

MPK: A01G 25/09, A01B 79/00

Značky: pozemků, zařízení, vedení, kruhovém, přesné, pracovního

Text:

...nosič A pracovního zařízení i a upevněno tlačné rameno ý, s rukojetí. Nad vertikální osou je nádrž á s hadicí 1. Před použitím zařízení se n. horizontální rameno ve zvolená vzdálenosti od vertikální oey 1 upevní nosič A.šroubem se zejístí vertikální nastavení pracovního zařízení ž. Půeobením síly na rukojeĺ tlačnóho ramene 5 se horizontální rameno L otáčí a unáäí pracovní zařízení i po přes ná kruznicí .Pracovním zařízením í je vhodny...

Spřažená vodorovná nosná konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 242935

Dátum: 15.04.1987

Autor: Nichta Jozef

MPK: E04C 3/294

Značky: vodorovná, konstrukce, spřažená, nosná

Text:

...příklsd Vierendelova nosníku, spřazenáho se želszobstonovou deskou, a na obr. 3 je řez konstrukcí spřaženého tsnkostěnnáho nosníku podle vynálezu.lezi prvky záklsdního nosníku z jsou vložený poddlně s jeho osou výztuhy L, které přesehují nosník z, o tlousíku železobetonové desky 1. V přesahujíoí části výztuhy ,L jsou do otvorů 2 vloženy tenkosběnné žlábkovitá kozlíky i.Nosné výztuž 1 železobetonové desłq je vloženo do tvarovenýoh zářezů ý,...

Upínací a závěsný pásek cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242934

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zapletal Jaromír, Pelikán Jaroslav, Slípek Stanislav, Dedera Josef, Maixner Václav, Pykal Miloš

MPK: A47F 7/00, G11B 23/02

Značky: upínací, pásek, cívek, závěsný

Text:

...opetřen nálitky k uzsmknutí na protisměrný nálitek na pásku.Řeäení podle vynálezu přindlí zlepšení v tom, že menipąlace při nasezování pásku na cívku s optěná uvolnění oívky z pásku je enadnějäí a rychlejší, taktéž přináší úspory na materiálu.K podrobnějěímu objaenění vynálezu slouží delší popis a přiložené výkresy, kde na- obr. l je celkové sestevení upínacího pásku v otevřené poloze. Obr. 2 řež uzavřeným upína cím páskou obsahující cívku...

Zapojení ochrany tyristorového měniče před tepelným přetížením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242933

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bartušek Tomáš

MPK: H02H 7/12

Značky: přetížením, ochrany, tepelným, zapojení, měniče, před, tyristorového

Text:

...tepelným pŕetílením sestava s nelineárního obvodu J, s necitlivostí v počátku prevodní charakteristiky, česovecího obvodu g, nepř. integrdtoru, komparátoru 3, nestavovacího prvku 4 napr. potenciometru, čidla í proudu mčniče napr. proudováho treneformetoru usměrňovače, čidle g teploty např. bimetalového a obvodu 1 pro nastavení meximňlního proudu tyrietoroveho měniče napr. diodového omezoveče.Ochrana je spojene tak, ie čidlo 2 proudu meniče,...

Oběhové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242932

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vébr Jan, Fidler Miroslav

MPK: F04D 15/00

Značky: oběhové, čerpadlo

Text:

...vytvoreném v osazsné boční stěnč výtlačné spirély telesa.Vyšší účinek vynélezu oproti doposud užívenym konstrukcím spočívé v jednoduchosti konetrukčního reěení hydraulické části, jehož prednosti je možnost plynule regulovat výkonovou charakteristiku oběhového čerpadla, to znemené nastavit plynule výkon oběhového čerpadla do kteráhokoliv bodu odporové krivky na základe požadovaných podmínek v topném systému bez pomocí otáčkové regulace, to...

Zařízení pro likvidací smyček útkově příze u textilních strojů zejména u víceprošlupních tkacích stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242931

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bohun Petr, Vítek Jioí

MPK: D03D 47/34

Značky: strojů, příze, zejména, stavu, likvidaci, zařízení, útkové, víceprošlupních, tkacích, smyček, textilních

Text:

...prułnými strunami, obr. 3 značí boční pohled na omezovač s odtehovarąým ltkem zpředlohové oívky poetupujíoím skrze trn do zenaěeče a obr. 4 značí totéž s odtahovergým útkem přes vodící očko sklopnáho ramene.Iimo obvod předlohovâ oívky 3 je ne její volně straně upevněn omezoveč 5, v hornínramsnu 11 drždku l. Poděl eey ą pŕedlohove cívky 3 je omezovač g výškově stavitelný. Omezovaě 4 eestává z váloováho pláätä á a ze dvou řad pružných...

Způsob montáže sloupů skeletu výškových budov s výztužnými vertikálními konstrukcemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242930

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vítek Jioí, Bohun Petr

MPK: E04H 1/02

Značky: sloupů, výškových, skeletu, způsob, výztužnými, vertikálními, montáže, budov, konstrukcemi

Text:

...smontování posledních dílů sa ocelový plášł sloupu skeletu vyplní betonem n vybetonuje se nejvyšší strop podlałí budovy.Výhodou způeobu montáže sloupll akeletu výškových budov podle vynálezu je, že dimenzevání sloupů skeletu ve etadiu jejich montáže se neprovádí na zatížení vštrem jako u vvatknutá konzoly, ale na vspšr a zatíäení vštrem jako u nosníku na dvou podpšrách a na tlakové zatíiení krátkeho aloupu zeplnšnáho betonem.Rozměry...

Ševingovací kolo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242929

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmehlík Josef, Jermolajev Jurij Ivanovie

MPK: B23C 5/18

Značky: ševingovací

Text:

...deleích poüedevkd na přesnost e jednotlive zuby lze ns stejnem teleso eevingovecího kola mnohonásobne vymeňovat. Použití vyaezovacích drátků umožní snílení přídavkd ne opreoování na čisto proto, le uložení zubů v drlłkdch je přesnú a jednoznačne.Ševingovecí kolo je dlle blíie popsáno na příkladu provedení podle připojenáho výkreeu,ne neni značí obr. I dílčí ezonometricląý pohled na řeznou část eevingovscího kola, obr. 2 řez čistí teleso...

Polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242928

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vanik Karel, Nimeeek Zdenik, Gála Jan, Šafránková Jan, Brunnhofer Václav, Doízal Zdenik, Zastinker Georgij Naumovie

MPK: C08L 23/02, C08K 3/22

Značky: polyolefiny, hořlavostí, sníženou

Text:

...široká aplikace v oblasti elektrotechniky, stavebnictví a dopravní techniky.Ve srovnání s polyolefiny plněnými směeí hydroxidu hořeěnetého s přirodnimi karbonáty mají polyolefiny plněné eměsným plnivem lepší zatékavost ve spirale, nižší smritění a anizotropii emrätění, což umožňuje výrobu přesnějších výliaků, které jsou potřebné zejménapro potřeby elektrotechnickáho průmyslu. Rovněĺ výroba polyolerinů se sníženou hořlavostí je usnadněna,...

Pružinově kompenzační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242927

Dátum: 15.04.1987

Autori: Halomi Milan, Ulman Gašpar, Závodský Jaromír

MPK: F16F 3/00

Značky: kompenzační, pružinové, zařízení

Text:

...k ranu. připeai zavěsy sílových působení jsou provedeny jekoízevös trenslačního kloubu a saves otoäneho kloubu, resp. dalšího translačního kloubu.Uvedený vynllez má tu výhodu, le lze kompenzovat i proměnná síly v závislostí naKa rozdíl» od pikového mechanizmu s prułínou umolňuje prulínove kompenzační zařízení při poułítí atejných pruzín bud větší kompensujíoí úsek neho vnůjlí sílová působení a přesnějlív dodräení průběhu kompenzovaných...

Způsob uzavírání vstupu do podzemních kavernových zásobníků skladovaného plynu v důlních prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 242926

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mašek Ján, Hanák Miroslav, Pašek Jozef

MPK: E21F 17/16

Značky: plynů, zásobníku, způsob, důlních, podzemních, uzavírání, skladovaného, kavernových, vstupu, prostorách

Text:

...V případě, le v prostoru mezi zátkami je medium s nemönným tlakom odpovídající daná hloubce, dochází při vvprazdňování zaeobníku k nedměrnemu namáhání jedné za advojenych tlakových zátek, a tíI často k její částečně dsstrukci, respektíve vzniku trhlin, kterými by medium pronikalodo míst nižäího tlaku, čím ee bude zmenlovat skladovací prostor.if-odložený vynález tuto nevýhodu odstraňuje. Jeho podstata apočívá v tom, le do prostoru mezi...

Pneumatický ovládací blok pro pohon spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242925

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brezovický Ján, Doležel Pavel, Straka Vladimír

MPK: H01H 33/42

Značky: spínače, pneumatický, pohon, ovládací

Text:

...ním a dnem 33 dutiny ga blokovací západlq E 24.Dno 31 dutiny m hlokovací západky in je opetřeno odvaduüňovacín otvorom 31. Ľutina za blokovaoí západky §ZL přechání směrem k duténu piatu L 1 hlavního ventilu Ľ v prostor33 nad píatem n blokovací sápadky BZL a dále v otvor m, ústícíoo první dutiny â hlavního vantilu B 1.Píat 39, blokovaoí západky MJ, je na straně přivrácená k dutému piatu Q hlavního ventílu BI opatŕen hŕídelam 32, těsněným ěestým...

Zařízení pro vyrážení nástroje z pracovního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 242924

Dátum: 15.04.1987

Autori: Oddejovie Anton, Koneený Jaroslav

MPK: B23B 47/26

Značky: pracovního, vřetena, vyrážení, zařízení, nástroje

Text:

...vřetens je možná zmsněit fstavební výlku celeho stroje, což in. mít ss následok změnu koncepoe stroje s snížení jeho hmotnosti pri lspoře materiálu.Nástroj ,L s kułelovou stopkou a unáěečem je upnut v kuželově dutíně s unáäeoíml ploohami ve spodní částí vretsna g, ktoré Iná v horní části drážkovanou dutinu 13 pro přenos kroutícího momentu od hnscího hřídeĺle 3 s vnějším drážkováním, ktorý je uložen osově pevnä ložísky 5 2, v tělese m...

Zařízení pro uvolňování řemenů k jejích přestavování

Načítavanie...

Číslo patentu: 242923

Dátum: 15.04.1987

Autori: Istenik Peter, Dedík Ján

MPK: F16H 7/08, F16H 7/22

Značky: uvolňování, jejich, řemenů, přestavování, zařízení

Text:

...čepd dvouraaanná páky v součinnosti s působení napína cfch síl řamenů.i Zařízení podle vynůlezu umožňuje centrální uvolňevňní řemenů řamenovdho převodu mezi hrxacím, předlohovým a hnaným hřídelem, co zjednodušuje přestavovdní řemenů a podetatnł zkracuje čas změny převodu.Zařízení může být vyułito u přestevíteląýoh ŕamenových pohonu, ktere jsou tvořsny hnecín, předlohovým a hnanýu břídelem, nepř. pohony obrdběcíoh, textílníoh a potravindřsüoh...

Zařízení pro montáž koncovek na hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 242922

Dátum: 15.04.1987

Autori: Minarech Viliam, Istenik Peter, Ševcech Marián, Šutovský František

MPK: B23P 19/02

Značky: montáž, koncovek, zařízení, hadice

Text:

...obsluhy při strhování vrchní vrstvy gumy a při pŕslisovdní koncovky, zmensuje nároky na plochu montážní haly a zproduktivnuje montážní proces.ľŕíklad provedení vynálezu je znázorněn na výkresoch, kde obr. l značí boční pohled na stroj pro montáž hadic bez automatického nakladaní úřezkd hadic a koncovek, obr. 2 značí pohled zhora na montážní stroj, obr. 3 značí pohled ne zařízení pro nasouvdní slozeněkoncovky na konec hadice.Zařízení podle...

Lepicí a hydroizolační tmel pro lepení obkládaček a dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 242921

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ševcech Marián, Oddejovie Anton

MPK: C09J 3/14, C08L 33/02

Značky: lepicí, lepení, obkládaček, dlaždíc, hydroizolační

Text:

...možne jeho aplikace 1 na savé podklady bez použití tradičních izolací.Lepicí a hydroizoleční tmel podle vynálezu se pŕipraví tak, že se do 5 až 10 hmotnostních dílů akrylátová kopolymerní disperze o suělně 45 až 55 hmot. 5 o složení 25 až 40 hmot. styrenu a 60 až 75 hmot. 2-etylhexylakrylátu a popřípadě 0,1 až 0,2 hmotnostních díld bezvodého síranu sodného a popřípedě 0,2 až 0,7 hmotnoatních dílů karbeniduvmísí 25 až 50 hmotnotních dílů...

Sorbent na bází oxidované celulózy a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242920

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tomašovič Milan, Golier Milan, Hanic Vladimír, Suroveík Rudolf, Jamrich Anton

MPK: B01J 20/24

Značky: sorbent, bázi, výroby, oxidované, způsob, celulózy

Text:

...modifikaci.Další nevýhodou takto získaného materiálu je skutečnost, že jednotlivé částice prášku mají vláknitý charakter, což omezuje jeho medicinální použití. Velmi je zneanednšno zejména použití tohoto materiálu v práěkových sprayích, kw vlivem snadného zplstšní prášku dochází k častému ucpávéní trysky a k znehodnocení celého obsahu spraye.Jsou též známé oxidované produkty, které se vyrábějí oxidací předem hydrolyzované,tzv....

Komplexní snímač k zařízení pro hodnocení mikroklimatu pod oděvem nebo v obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242919

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk Jan, Turan Ján

MPK: G01N 33/00, G01N 25/62

Značky: obuvi, komplexní, hodnocení, mikroklimatu, zařízení, snímač, oděvem

Text:

...použitých meteriálů ne kvalitu a hygienu odívání a obouvání.Na připojeném výkrese je na obr. I schematicky znázorněno uspořádání konkrétníhov provedení snímače podle vynálezu, na obr. 2 je pohled na čidla teploty z ćelní strany snímače.Na čelní stěně tělíska 1 z tepelné izolačního materiálu je umístěno první čidlo 2 teploty nepř. perličkový termistor, s první ochrannou smyčkou 1, druhé čidlo 5 teploty nepř. perličkový termistor, s druhou...

Peristaltické hadičkové čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242918

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ondovein Kamil

MPK: F04B 43/12

Značky: čerpadlo, peristaltické, hadičkové

Text:

...Pak průsečík kružníc, kterým vačka L 0, nabíhá na kladky, lze OZYIQČLÍ jako průsečík náběhový 31, druhý pak jako průsečík výběhový 191.Má-li pak při rovnoměrném rozmístěni tlsčmŕch ramen í, á, 1 vzníkat .v hadičce posuv tekutiny, musí pz-ůsečíky 31, 3 § omezovet délku oblouku radiálního úseku i v rozsahu 120 --200 úhlových stupňů.Příklad večky s dobře vyhovujícimi rozměry podává přímo obr. 2. Zde je poloměr rp kruhu prohlubňového úseku...

Zabezpečovací zařízení proti přetížení tratí závěsné dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242917

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koižka Bedoich, Šmida Ladislav

MPK: B65G 43/00

Značky: zařízení, dráhy, závesné, proti, zabezpečovací, přetížení, tratí

Text:

...trubkami spojenými s pojišĺovecím ventilem, je zajištěno dílčí poklesnutí funkční části trati při přetížení.Dílčím poklesnutím funkční části-trati je zabráněno průjezdu vozidel zavěsné dráhy. Zavääená břemeno musí být poeunuto zpět na nakládací zařízení e odlehčeno. Funční část trati závesné dráhy je uvedene do původní polohy pomocí ručního hydraulického čerpadla.Břemeno o přípustné hmotnosti je pak možno pcsunout přes funkční část trati na...

Elektroda pro navařování slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242916

Dátum: 15.04.1987

Autori: Eeeetka Štefan, Slovák Vladimír, Dinis Ján, Michalka Vladimír

MPK: B23K 35/22, B23K 35/04

Značky: navařování, slitin, elektroda

Text:

...nejméně ze dvou legujících lamel, zhotovených ze slitinového materiálu e/nebo čistého kovu litím taveniny na rotující kotouče, s amorfní strukturou.Elektgode podle vynálezu podstatne rozšiřuje možnosti mechanizace navaž-ování tvr dých slitin, její použití odstraňuje nedostatky dosud známých postupů. Další předností je nízká cena takto vyrobených elektrod, vysoká kvalita návaru, univerzální použití elektrody, homogeníta tvrdého...

Vpichovací strojek pro tvorbu textilní tapisérie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242915

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hausová Zlatica

MPK: D04H 18/00

Značky: strojek, tvorbu, vpichovací, textilní, tapisérie

Text:

...pro závěrečné zpevnění na proplé tacím stroji. .Strojek je malých rozměrů, snadno ovladatelný, jeho sestrojení je možná z výlučne dostupných materiálů, předností jsoumslá výrobní náklady, snadná a lehká údržba.Strojku lze využít pro malbu vláknem, pro tkanou tapíserii s netkanou, itou a pa- líčkovanou krajku s koláží, koláž s malbou s olejem, akvarel a vlákno, textilní miniatu ry a další techniky.Prospěěnost vynélezu lze spatřovat...

Způsob vytváření izolační vrstvy tvořená oxidy nebo oxido-nitridy feromagnetických materiálů proti vířivým proudům

Načítavanie...

Číslo patentu: 242914

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zahoranský Gejza, Piovarea Igor

MPK: H01F 1/28, H01F 1/33

Značky: vytváření, tvořená, způsob, vrstvy, proti, oxidy, oxido-nitridy, feromagnetických, proudům, izolační, vířivým, materiálů

Text:

...patří nejen vyšší provozní teplota zařízení (na rozdíl od technologie používající izolačních laků), při níz mohou pracovat feromagnetickě materiály až do Curieho bodu, ale přispívá i k miniaturizaci, zlepšuje plnění a tím přispívá k vyšší účinnosti celého magnetického obvodu.Zlepäení plnění při izolací oxidační vrstvou je způsohcno tím, že se magnetického pochodu zúčastňuje i tato izolační vrstva a to na úrovni ferimagnetických materiálů....

Variabilní rychlosvěrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242913

Dátum: 15.04.1987

Autor: Florovie Stanislav

MPK: B25B 1/02

Značky: variabilní, rychlosvěrka

Text:

...upnutí předmětů nejrůznéjlích tvarů. Otevřená lůžka umožňují použití prídavných čelietí i různé tvarovaných-eegmentů tvrdých neho pružných. Rychloavěrku lze též upevnit otočné nebo pevné na pracovní desku.Příklad provedení rychlosvěrlcy podle vynélezu je znázorněn na výkresu, kde na obr. l je znézornén nérysmj pohlad na základní nosné těleeo, na obr. 2 nérye obou pohybové vázaných tělee ryohloevärky, na obr. 3 boční pohled na nosné těleao...

Branový hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 242912

Dátum: 15.04.1987

Autori: Miškolci Anton, Forró Juraj

MPK: A01B 23/02

Značky: branový, hřeb

Text:

...práce.Vynález odstraňuje tyto nevýhody 5 vyznačuje se tím, že branový hřeb je tvořen prutamła upínecí objímkou, která je s prutem rozebíratelně spojene. Spojení je s výhodou provede no závlačkou, která prochází otvorom ohjímky a odpovídadícím vybráním v prutu.Príklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkreau, na němž de na obr. I pohled na hŕeb s upínací částí v řezu, na obr. 2 je podrobnoat spojení prutu s upínací objímkou v...

Generátor obdélníkového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242910

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hanzlík Jozef

MPK: H03K 3/00

Značky: napětí, obdélníkového, generátor

Text:

...ěesovacího obvodu(5) se shodovaly s normalizovaným označováním vstupu a výstupu časovače 555.Nabíjení čaeovacího kondenzátoru 12 probihá z kladného polu zdroje 19 přes emitor PMPtranziatoru lg a kolektor PNP tranzistoru 1 §, pomocný odporník 11 a proměnný odporník 15,ktorý může být tvořen potenciometrem.Báze NP tranziatoru lg je spojene přes bázový odporník lg e kolektorový odporník 11 s kladným pólem zdroje L 2 a pouze přes bázový odporník L...

Indikátor tlouštěk izolantů s kompenzátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242909

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hudek Peter, Hrkút Pavol, Beoaeka Štefan, Podstanický Alexander

MPK: G01B 7/08

Značky: izolantů, indikátor, kompenzátorem, tlouštěk

Text:

...zejména následující výhody- vysoká přeenost i při měření izolantů s nerovným povrchem,- velmi malá závislost výsledků měření na vnitřní střuktuře měřených předmětů,- měřicí zařízení nemá škodlivý vliv na lidekou obsluhu.Připojený výkres znázorňuje blokově schéma jedné konkrétní realizace zařízení. Jednotlivé funkční bloky jsou mezi sebou propojeny takto elektrody L, g jsou umístěny proti sobě ne izolentu 3, jehož tlouěíku měříme a...

Zapojení pro optimální řízení spalovacího procesu energetických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242908

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michalka Vladimír, Redaj František, Trebichavský Ctibor, Veselka Anton, Nemšák Ján

MPK: G05D 23/19, F23N 5/00

Značky: optimální, spalovacího, zařízení, procesu, řízení, energetických, zapojení

Text:

...řízení respektující všechny vazby energetickáho zařízení. Tyto nová vazby mají charakter nadřazenoeti. Funkční celky regulace představují podřízenou část bloku programového zařízení, který provádí jejich korekce.Vlastní řízení je realizováno blokem programového řízení. Rozhodovací a řídící úkony jsou prováděny podle programu a podle lcriterií optimality epalovacího procesu zcela automaticky. Skutočný stav spalovaoího procesu, stav...

Upínací nástavec otočného vícepolohového držáku ohraňovacích lisovníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242907

Dátum: 15.04.1987

Autori: Trebichavský Ctibor, Redaj František

MPK: B21D 5/02

Značky: otočného, ohraňovacích, držáku, lisovníků, upínací, vícepolohového, nástavec

Text:

...ne nimi obr. I značí echematioky uspořádání upíneciho náetevce ne berenu ohreňoveciho lieu e obr. 2 znázorňuje v příčnem řezu podrobnoet provedení držáku e jeho upínání ne upimcim núetevci.Beran ohraňovaoího lieu neee upinecí nástavec z, , v něm je uložen v lołilkách 23 konci noeny hřídel 1 otočneho vicepolohového držáku 4, neeouoí lioovnik i. Neony hřídel 3, je opetřen v näkolike místech evá délky obvodovými dráłkeml g tvu-u T e v...

Způsob zvýšení účinností chladící věže

Načítavanie...

Číslo patentu: 242906

Dátum: 15.04.1987

Autori: Slaneík Ján, Búrka Ján

MPK: F28C 1/00

Značky: chladicí, zvýšení, veže, účinnosti, způsob

Text:

...a vyžaduje dlouhodobá odetavení věže mimo provoz, použití jiných materiálů na výplň je finančne nákladná, přičemž v řadä případů nejsou tyto materiály na výplně dostupná.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob zvyäování účinnosti chladící věže podle vynálezu v podstatě spočívající v tom, že se ve vodě příváděné na chladící věd udržuje koncentrace tenzidů 0,2 až 1,5 g/m 3.Tím se doaáhne zvýšení mezifázováho rozhraní voda - vzduch, a v...

Zařízení pro párání a pomalý chod tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242905

Dátum: 15.04.1987

Autor: Nosá1 Jozef

MPK: D03D 51/14

Značky: zařízení, pomalý, párání, stroje, tkacího

Text:

...část LL volnobězné spojky je vytvořena jako vačka pro spolupráci s kledkou ,Lg umístěnou na prvním rameni dvojramenné páky u, ktoré je zároveň přizpůsobeno k ovládáníDruhé rameno i dvojremenné páky u je opatřeno kladkou 11 e zasahuje do obvodové drážląv J§, vytvorené na obvodu přesuvného dílu ,L 2 zubové spojky. Přesuvrąý díl L 9, zubová spojky je uložen ne drážkované části gg hřídele 1 náhonu prošlupního ústrojí a je dotlečován...