Archív za 1987 rok

Strana 253

Zapojení stabilizačního obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242985

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka František, Schingnitz Manfred, Konrád Bohumil, Mottitschka Wilhelm, Kretschmer Horst

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, stabilizačního, krokového, zapojení, motorů

Text:

...chodu krokového motoru A se docilí obdobného účinku, jako při použití signálu ze snímače polohy nebo rychlosti otáčení, připojeného k hří-deli krokového motoru 1, avšak bez již uvedenýchnevýhod.Jako snimače proudu, protékajícího fázovými vinutimi krokového motoru 5 je možno s výhodou využít snímače pŕoudupoužitího v napáječi g ke stabilizaci proudu, tekouciho fázovými vinutími krokového motoru 3 nebo rezistoru, omezujícího tento proud...

Převodovka řazená pod zatížením s přidruženými rozsahovými převodovkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 242984

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zschischang Manfred, Hoffmann Werner

MPK: F16H 3/44

Značky: převodovka, rozsahovými, zatížením, převodovkami, řazená, přidruženými

Text:

...kolem 35 druhé rbzsahové redukce 3.Druhá rozsahová redukcee se skládá z unašeče centrálního kola El nesoucího centrální kolo ggldo kterého zabírá satelit ga. Unššeč âł centrálního kola gg druhé rozsahové redukce 3 zároveň nese spojkové ozubení 31.Sateliť gg zabírá do korunového kola umístěného do jádra přesuvné objímky druhé rozsahové redukce 33 s jeho unašeč âg je spojen s výstupním hřídelem celé převodovky nesoucím výstupní přírubu 35. S...

Zapojení ventilových rozváděčů pro řízení hydraulických lisů s akumulátorovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242983

Dátum: 15.04.1987

Autori: Paul Siegfried, Müller Ulrich, Modde Peter

MPK: B30B 15/16

Značky: pohonem, řízení, ventilových, zapojení, lisů, akumulátorovým, rozváděčů, hydraulických

Text:

...rozväděč lgdo zpětných hydromotorůł 1, lg. Prostor zpětných hydromotorů ll, lg je současně napojen přes dvoustupňový řízený škrticí ventil li a odpadní ventilový rozváděč lg na odpadní větev gł. okruh zpětných hydromotorü je dále propojen na vstup jednosměrného ventilu lg,jehož výstup je napojen na zdroj łt 1 aku.Toto sériové paralelní zapojení ventilovýoh rozváděčů s předřazenými škrticími ventily umožňuje doaažení všech požadovaných...

Zařízení pro vytvoření sítě malého napětí a dobíjení baterie trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242982

Dátum: 15.04.1987

Autori: Otýpka Jioí, Eidner Dieter

MPK: H02M 7/155, H02J 7/10

Značky: zařízení, malého, baterie, trakčního, napětí, vytvoření, sítě, dobíjení, vozidla

Text:

...502 rozdě 1 ovače 5 impulsü ke galvanic ky oddělenému blokovacímu výstupu čidla § vstupního napětí. Výstup 106 regu 1 átoruł napětíje přes obvod 3 omezení frekvence připojen k převodníku 3, jehož výstup je spojen s prvním vstupem 501 rozdělovače ł impulsů.Jeho první výstup 503 je připojen k prvnímu spínacímu obvodu 5, jehož výstup s galvanickým oddělením a výkonovým zesílením spínacích impulsů je spojen s prvním tyristorem El,druhý výstup...

Zařízení pro vzduchové chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242981

Dátum: 15.04.1987

Autori: Holeeek Jioí, Pospíchal Zdenik, Chlustina Antonín, Lomovciv Alexadd

MPK: H01L 23/34

Značky: výkonových, vzduchové, chlazení, polovodičových, součástek, zařízení

Text:

...chlazení výkonových polovodičových součástí je možnost univerzálního připojení přívodů proudu bud vývodním pasem mezi výkonovou polovodičovou součástkou a chladicím dílem nebo přes T drážky. T drážky rovněž umožňují montáž mezistěn ~ deĺlektorü pro rozvod ohladicího vzduchu a tím snižují jeho spotřebu. Kromě toho nevyužitő T dvážky pro montáž slouží jako dodatková chladící zehra.í Lč vhndnó pro aplikace v trakčních vozidlech. kde sexnnĽ podle...

Zařízení k přenosu tepelné energie pracovního válce šnekových strojů pro vytlačování či vstřikování elastomerů nebo plastů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242980

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vocel Milan

MPK: B29C 47/78

Značky: vstřikování, šnekových, energie, pracovního, válce, strojů, elastomerů, tepelně, plastů, přenosu, vytlačování, zařízení

Text:

...z tělesa pracovního válce do teplosměnného okruhu, neboč hladký, válcový tvar vnitřního pouzdra nedovoluje při malé teplosměnné ploše odvěst větší množství disipované energie, zvláště při zpracování kaučukových směsí s vyššími hodnotami Defo.Vůle mezi tímto vnitřním pouzdrem a vnějším tělesem se šroubovicí nedovoluje větší tepelný příchod energie z vnitřního prostoru válce do vnějšího tělesa, což snižuje teplosměnnou účinnost okruhu.Další...

Způsob stimulace tvorby bioplynu při anaerobní methanové fermentaci kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242979

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koíž Petr, Zerzán Zdenik, Lupínek Josef, Máša Jaroslav

MPK: C02F 11/04

Značky: anaerobní, stimulace, methanové, fermentaci, tvorby, kalů, způsob, bioplynu

Text:

...i ke snížení množství získaného produktu - stabilizovaného kalu v důsledku hlubšího rozkladu. získaný stabilizovaný kal vykazuje dobré odvodňovací vlastnos ti.Stimulační účinek postupu dle vynálezu spočíva v tom, že buněčný obsah uvolněný z buněk anaerobních mikroorganismů jejich rozrušením, obsahuje řadu růstových faktorů, vitamínů a anorganických látek působících stimulačně na všechny druhy mikroorganismů podílejících se na procesu...

Zapojení na monitorování nízkých koncentrací polydispersních aerosolů z rozptylu světla na jednotlivých částicích aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242978

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koíž Petr, Zvioina Vladimír

MPK: G01N 15/00, G01N 15/06

Značky: zapojení, monitorování, nízkých, koncentrací, rozptylu, polydispersních, aerosolů, částicích, jednotlivých, světla

Text:

...osvětluje velni malý prostor v místě průtoku praménku aerosolu měřicí komorou 1. Z tohoto místa je optickou soustavou Q snímáno světlo, rozptýlené na částici aerosolu, protékající osvětleným prostorem a vedeno na fotoelektrické čidlo 6. Signál fotoelektrického čidla É je zesilován lineárním zesilovačem 3, jenož výstup jepřipojen na funkční měnič l.odtud je veden na integrační RC obvod g, z jehož kondenzátoru Q je snímáno napětí...

Zařízení na ovládání pracího a odkalovacího cyklu vodohospodářských zařízení,jakož i cyklického vypouštění kapaliny z otevřených nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242977

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sasín Miroslav, Kubín Sáva

MPK: B01D 35/22

Značky: odkalovacího, otevřených, zařízení, vodohospodářských, ovládání, cyklu, pracího, nádob, zařízení,jakož, kapaliny, cyklického, vypouštění

Text:

...která zvyšuje provozní ztráty. U některých z popsaných zařízení je rovněž vyloučena možnost ručního ovládání v případě havárie automatiky.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu na ovládání pracího a odkalovacího cyklu vodohospodářských zařízení, jakož 1 cyklického vypouštění kapaliny z otevřených nádob. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na spodu kapalinového uzdvěru. do kterého je vyústěna násoska, je situováno...

Vypúšťacie zariadenie s prepadom najmä pre porcelánově nádržkově splachovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 242976

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bilunek Bohumír

MPK: E03D 1/34

Značky: nádržkové, splachovače, porcelánové, vypúšťacie, prepadom, najmä, zariadenie

Text:

...miere zlepäia funkčné i mechanické vlastnosti vypúěťacieho zariadenia. Pružná. ramená umožňujú jednoduchú výmenu uzatváracej membrány alebo dalších častí. zariadenia pri údržbe.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad prevedenia v-ypúšťacieho zariadenia s prepadom, najmä pre porcelánové nádržkové splachovače podľa vynálezu, kde na obr. 1 je znázornená vypúšťacie zariadenie v čiastočnom osovom reze, na obr. 2. je rez ramenom v...

Způsob výroby pryžových předmětů se semišovým povrchem máčením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242975

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zíta Josef, Burian František, Schwarz Josef

MPK: B29C 41/14

Značky: pryžových, výroby, způsob, máčením, semišovým, předmětů, povrchem

Text:

...sodný.Přídavek látek podle vynálezu zabraňuje znehodnocení lázně koagulací kaučuku a aglomerací vláken, nebot tyto látky vážou srážecí činidlo, které do lázně difunduje při máčení. Kromě toho použití těchto látek umožňuje delší používání lázně, neboč v případě poklesu hodnoty pH je možno lázeň přídavkem roztoku těchto látek upravit na původní hodnotu, která zaručuje spolehlivý průběh celého procesu a produkci kvalitních nánosü...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242974

Dátum: 15.04.1987

Autori: Štitka Miloš, Eechal Zdenik

MPK: C01B 25/32

Značky: bezvodého, vápenatého, výroby, způsob, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu

Text:

...soli má příznivý Vliv na šíři spektra velikosti částlc ve sraženině. Větší rovnoměrnost ve velikosti částic usnadňuje oddělování sraženiny od roztoku a její pro m vání, zároveň klade menší nároky na úpravu produktu mletím a zvyšuje jakost výrobku.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P 0 stupuje se například tak, že roztok kyseliny trihydrogenfosforečná o koncentraci l - 90 hmotnosti a...

Zapojení nabíječe baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 242973

Dátum: 15.04.1987

Autor: Igaz Teodor

MPK: H02M 7/04

Značky: baterie, nabíječe, zapojení

Text:

...typu I a IU a U a na obr. 2 je schéma zapojení. zcela vybitá baterie se nabíjí proudem Ia, který je asi 25 3 jmenovitého nabíjecího proudu 5Po dosažení napětí asi o 20 nižšího než jmenovité napětí U se nabíjecí proud zvýší - oblast łł a udržuje se na jmenovité hodnotě E - oblast III. Po zvýšení napětí baterie na hodnotu konstantního nabíjecího napětí Ua nabíjecí proud postupně klesá - oblast lg.Pokles nabíjecího proudu se pokladá...

Zařízení pro homogenizační míchání

Načítavanie...

Číslo patentu: 242972

Dátum: 15.04.1987

Autori: Loš?ák Milan, Stoíšovský Miroslav, Gajdušková Ludmila

MPK: B01F 7/16

Značky: zařízení, homogenizační, míchaní

Text:

...výrazného zmenšení hmotnosti rotující kapaliny s plynem a lopatkovou mříží se dosáhne příznivé změny hybnosti kapaliny 2 ten qenciálního směru do směru axiálního.Tím se sníží namáhání usměrňovacího válce a zvýší se účinnost transportu kapaliny s p 1 y~ nem, zkrátí se doba homogenizace a sníží se měrné energetické náklady produkční výroby chemického nebo biochemického reaktoru.Příkladné provedení zařízení podlevvynálezu je znázorněno na...

Zapojení elektromechanického ovládání závěrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242971

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prejdová Regina

MPK: G03B 9/62

Značky: závěrky, elektromechanického, zapojení, ovládání

Text:

...ovládání zâvěrky řízené expozičními hodinami podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je, že expoziční hodiny jsou propojeny s relém přepfnače, který je jednak napojen na relé západky otevíracího válečku a jednak napojen přes mikrospínač vačky otevíracího vá lečku na relé západky zavíracího válečku.Přepfnač je dále napojen přes mikrospínač druhé vačky zavíracího válečku na relé klopného obvodu propojeného na motorek a...

Zařízení pro automatické kontinuální snímání vzdáleností střednic mezí kolejnicemi především jeřábových drah

Načítavanie...

Číslo patentu: 242970

Dátum: 15.04.1987

Autor: Špetík Zdenik

MPK: E01B 35/04, G01B 5/14

Značky: automatické, především, kolejnicemi, mezí, kontinuální, zařízení, vzdálenosti, jeřábových, střednic, snímání

Text:

...vozíku 1 - elektricky izolovaná měřicí struna 10 3 242970- zapisovač vozíku 3 a uzavŕení okruhu přes uzemněné kolejnice.soustava dvou vozíků podle vynálezu umožňuje zcela automatizovat měření střednic kolejnic jeřábových drah s přímým grafickým výstupom na záznamový pás odpovídající délce kolejnic měřené dráhy. Lze volit bud zcela automatický kontinuální záznam, nebo skokový ve stanovených bodech, kdy vozík l bude ovládán pomocí...

Fotoelektrické číslicové čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242969

Dátum: 15.04.1987

Autori: Strakoš Vladimír, Mašín Oldoich

MPK: G01B 7/00

Značky: číslicové, polohy, čidlo, fotoelektrické

Text:

...prvky Q, uspořídaně například v.řádku jsou zakrývány pohyblivou clonou 5. Počet fotocitlivých prvků 5 osvětlených světelným zdrojem 3 je pak úměrný soužadnici 5Polovodíčové obrazová snímačei, vyráběné v současné době například na principu nábojově vázaných struktur a určené pro snímání televizního obrazu. obsahují kromě fotocitlivých snímacích prvků 1 i obvody pro zpracování optických signálü a obvody pro převod optických signálu a...

Zapojení převodníku pro jednosměrné proudové impulsy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242968

Dátum: 15.04.1987

Autori: Žežulka Jaroslav, Bureš Zdenik, Pokorný František

MPK: H02M 7/145

Značky: proudové, zapojení, převodníku, jednosměrně, impulsy

Text:

...a druhá vstupní svorka 3. Paralelně k sekundárnímu vinutí 1 proudového transformátoruá je připojen vybíjeoí odpor Ě, ke kterému je paralelné připojena sériová kombinace diody 3 a měřicího odporu łg, přičemž spojení anody diody g s jedním pőlem vybíjecího odporu g a jedním koncem sekundárního vinutí 1 proudového transformátoru 5 tvoří prvníuzel gł, spojení druhého konce sekundárního vinutí 1 proudového transformátoru 3 s druhým pőlem...

Způsob spojování polyolefinových fólií s alespoň jednostrannou textilní ochrannou vrstvou spojem s hydroizolační zálivkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242967

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ziegler František, Koláo Lumír

MPK: C09J 5/10, C09J 5/00, C09J 5/06...

Značky: zálivkou, alespoň, fólií, polyolefínových, textilní, způsob, hydroizolační, spojování, spojem, ochrannou, jednostrannou, vrstvou

Text:

...főlií se zaleje nebo natŕe taveninou amorfního polypropylénu či jeho modifikace asfaltem a po té se takto vytvořená hydroizolační zálivka bezprostředně vyztuží textilní polyolefinovou páskou nebo páskou polyolefinové főlie s textilní ochrannouTakto vytvořený spoj s hydroizolační zálivkou je nenákladný, zabezpečuje zejména dokonalou vodotěsnost, což je základní požadavek na spoje vodotěsnost, což je základní požadavek na spoje vodotěsných...

Zařízení k fluidicko-hydraulícké regulaci hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242966

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kostka Vladimír

MPK: G05D 9/00

Značky: hladiny, kapalin, regulaci, zařízení, fluidicko-hydraulícké

Text:

...pláště snímače gg, přičemž spodní kuželovitě rozšířené část stínicího pláštěgł vytváří spolu s vnějším povrchem snímací trysky 33 mezikruhový difuzor 220 a anulární odpadní prostor 221.Regulační ventil 3 sestává v tomto případě provedení 2 tělesa gg ventilu, do jehož sedla je pevně vsazena implozní komora gł, která pomocí radiálních vývrtů 310 nepřekrytýchškrticím elementem gł vzájemně spojuje vstupní pasáž 301 a výstupní pasáž 302...

Termoplastický materiál se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242965

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kotek Miloš, Šebo Peter, Pohl Jan, Dohnal Ladislav

MPK: C09K 21/00, C08L 51/04

Značky: materiál, hořlavostí, sníženou, termoplastický

Text:

...organociničitými sloučeninami jsou dibutylcínmaleát, dioktylcínmaleát, dibutylcíndilaurát, di-n-oktylcín-di/mono-2-ethylhexylmaleátl, dioktylcínmerkaptid, dibutylcíndilaurylmerkaptid, dibutylcín-S,S-di/isooktylthioglykolát/ a podobné, popřípadě lze užít obdobné sloučeniny organoantimonité.Jako pŕíklad solí organických kyselin lze uvést barnatou a kademnatou sůl kyseliny laurové, směs vápenaté a.zinečnaté soli kyseliny stearové,...

Vysokoteplotní ucpávka, zejména kovových rekuperátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242964

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kyrš Miroslav

MPK: F23J 13/02

Značky: ucpávka, kovových, zejména, vysokoteplotní, rekuperátoru

Text:

...podmínek je možná vratnost tohoto procesu. Přitom náklady na vytvoření vysokoteplotní ucpávky podle vynálezu jsou stejné nebo jen nepatrně vyšší než náklady na pořízení stávajících ucpávek.vynález je zobrazen na přiložených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje vysokoteplotní ucpávku pláščového kovového rekuperátoru a obr. 2 vysokoteplotní ucpávku vytvořenou z víceUcpávka pláštového kovového rekuperátoru mé zajistit požadované utěsnění, tj....

Mechanismus k plynulému rozjezdu příčného suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242963

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kühn Zbynik, Makrlík Eman, Vaoura Petr, Sadílek Jioí

MPK: B23Q 5/26

Značky: plynulému, rozjezdu, mechanismus, suportů, příčného

Text:

...s rámem stroje, a jeho podstata spočíva v tom, že na pístnici v dutině hydraulického válce je volně suvně uložen píst, přičemž pístnice je po pravé straně pístu opatřena pravým stavěcím kroužkem a po levé straně pístu levým stavěcím kroužkem.Vyšší účinek vynálezu se projevuje jednoduchou konstrukcí, bez nutnosti zavádět další hydraulické prvky do okruhu při spolehlivém zachycení hydraulického rázu při rozjetí hydraulicky ovládané součástí....

Způsob opravy pryžových dopravních pásů s charakteristicky opotřebenou krycí vrstvou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242962

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koížková Zdeoka, Dostál Jaroslav, Marcanová Zdeoka

MPK: B29D 29/00

Značky: vrstvou, opravy, opotřebenou, krycí, způsob, pásu, pryžových, charakteristicky, dopravních, způsobu, provádění, tohoto, zařízení

Text:

...350 mm a okraje drážky jsou zkoseny pod ühlem 30 °.Nad nosnou kostrou pásu přitom züstane vrstvička pryže o tlouššce kolem 1 mm. Po odstranění pryžového prachu se plocha drážky včetně úkosů a jedna strana opravné főlie opatří nátěrem kaučukového spojovacího roztoku, připraveným na bázi přírodního kaučuku.Po zaschnutí nátěru se opravná kaučuková főlie šířky 350 mm přiloží na vyfrézovanou drâžku, přičemž tlouščka opravné főlie je o 1 mm větší...

Bezdotykový měřič vzdáleností, množství a magnetických a elektrických konstant látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242961

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ledida Mikuláš

MPK: G01R 17/02, G01R 17/06

Značky: měřič, látek, magnetických, konstant, vzdálenosti, elektrických, bezdotykový, množství

Text:

...rozladění, a tím časovou stálost parametrů.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázorňuje schéma zapojení bezdotykového měřiče vzdáleností,množství a magnetických a elektrických konstant látek podle vynálezu.Dva zesi 1 ovačeł ai mají na vstup a výstup připojené dva fázovací články 3 a Ž.oba zesilovače ł a A a oba fázovací články 3 a Ž jsou připojeny na vstupy dvou...

Přídavné zařízení pro přesné dělení tažených polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242960

Dátum: 15.04.1987

Autor: Cikrdle Ludik

MPK: B23Q 3/18

Značky: přídavné, dělení, přesné, polotovarů, tažených, zařízení

Text:

...Na přiloženýoh výkresech je na obr. 1 znázorněno provedení přídavného zařízení podle tohotovynálezu V uzamknutém stavu, kdy uzamykací díľ Ž je v horní poloze, na obr. 2 je řez systémem v uzamknutém stavu,- obr. 3 znázorňuje stav systému po vyhození odděleněho polotovaru.šípky vyznačují směr pohybu uzamykacího dílu É. Podávací kladky l, 3, případně jiné podávací systémy mohou dávkovat délku polotovaru do vodicího pouzdra Á dvěma způsoby...

Zařízení pro přívod drceného paliva do zplyňovacího reaktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242959

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimek Jaroslav, Balák Josef, Zemánek Jaroslav, Hájek Jioí, Cvrk Zdenik, Vilém Miroslav

MPK: C10J 3/50

Značky: zařízení, přívod, reaktoru, drceného, zplyňovacího, paliva

Text:

...do reaktoru. Takový stav se nepžíznivě projeví zejména v reaktoreoh, ve kterých setrvává palivo krátkou dobu v reakčním prostoru.Nedostatky známých řešení odstraňuje zařízení pro přívod drceného palíva do zplynovacího reaktoru podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že pod beztlakým zásobníkem je umístěna přepnuštěcí nádoba opatřená horním a spodním uzávěrem, napojená na vyrovnávací nádobu opatřenou dole dávkovacím zařízením s...

Zařízení pro všestranně kyvné upínací uložení válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242958

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novotný Jindoich, Servus Stanislav, Vetýška Josef, Loukota Jioí

MPK: F16M 11/16

Značky: upínací, zařízení, uložení, válcových, všestranně, součástí, kyvné

Text:

...podstatou je, že součást obvykle kruhového průřezu je svírána soustavou tří kroužků, z nich dva,speciálně drážkované, příp. dělené, spojené běžnými stahovacími šrouby, jsou suvně navlečeny na součást a vnějšími kuželovýmí plochami zapadají do kuželových vybrání třetího kroužku,opatřeného na vnějším průměru částí kulové plochy, kterou dosedá do vnitřní kulově plochy dvou přírub, rozebíratelně spojených s pevnou částí konstrukce.Výhodou...

Střihací stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 242957

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kubieka Rudolf, Addus Ludvík, Kratochvíl Václav

MPK: G03B 1/14

Značky: střihací, stůl

Text:

...a navíjecích kotoučů pro filmové, popřípadě i magnetofonove pásy, které jsou spřaženy s hnacími ústrojími pro snímaní jiných záznamů na pásech, podle vynálezu, jehož podstatou je, že ke každému z odvíjecích a navíjecích kotoučů je přiřazena řídící jednotka, na jejíž vstupy jsou zavedeny výstupy snímače rychlosti posuvu převíjeněho pásu a snímače navinutého průměru pásu, přičemž výstup řídicí jednotky je propojen s motorem nâhcnu kotouče,...

Zapojení polohového servomechanismu s krokovým motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242956

Dátum: 15.04.1987

Autor: Strážnický Karel

MPK: H02P 8/00

Značky: krokovým, motorem, polohového, servomechanismu, zapojení

Text:

...motor, nebo rušením či výpadkem napájecího napětí.Jinou výhodou je, že k nastavení žádané polohy dojde i okamžitě po zapnutí, aniž by bylo nutno najíždět na referenční bod. Pritom je možná índikace skutečně polohy i při působení poruchy.Jinou výhodou zapojení polohového servomechanismu s krokovým motorem podle vynálezu je výrazně vyšší spolehlivost funkce celého zařízení. Konečně další výhodou je, že při zavedení zpětné vazby ze snímače...

Podpěra hromosvodového vedení pro ploché střechy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242955

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kopecký Ivan, Jasanský Zdenik

MPK: H02G 13/00

Značky: ploché, vedení, hromosvodového, podpera, střechy

Text:

...základových opěr, jejichž těžiště spojuje rovnoramenný trojúhelník, a vytváří tak v dotykových plochách stabilní rovinnou soustavu, bez ohledu na nerovnost povrchu střechy.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení podpěry hromosvodového vedení plochých střech podle vynálezu, a to na obr. 1 v nárysu, na obr. 2 v bokorysu a na obr. 3 v rozvinutém tvaru základního pásu.Podpěra hrcmosvodového vedení plochých střech sestává z tělesa ł...

Zařízení pro spojení stojanu zářiče s kazetovým vozíkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242954

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pittner Josef, Slouka Pavel

MPK: A61B 6/08

Značky: spojení, zařízení, vozíkem, stojanu, kazetovým, zářiče

Text:

...je vytvořen doraz lg a zkosená hrana 33, na kterou navazuje zkosená plocha ga, vytvořena v horní části západ 3 242954 ky 1. vložení západek tv rameni 3 kazetového vozíku lg je provedeno čepy ll, konce západek1 jsou opatřeny pružinami lg západek 1. Pro vysunutí západek 1 je rameno § kazetového vozíku łg opatřeno vybráním gg ramene§.Z boční strany ramene § kazetového vozíku lg je k rameni § připevněna příložka 3 A. Ovládací zařízení ä je...

Zařízení spřádací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242953

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jeoábek Vladimír, Bradáeová Eva, Šandera Zdenik, Matonohová Zdenka, Vanieek Václav, Kotek Miloš, Horák Alois, Pech Jaroslav, Legnerová Hana, Veit Milan, Andira Vratislav

MPK: D01H 1/13

Značky: trysky, zařízení, spřádací

Text:

...1 kolem trubkového pláště łg spřádací komory 2, který vybíhá z tělesa Ž spřádací trysky g.Trubkový plášť łg je opatřen v blízkosti vyústění pŕetlakových otvorů łł ještě radiálními otvory 29, které propojují spřádací komoru z expansní absorpční komorou łí, obklopujícíuvedený trubkový plášť 13. Expansní absorpční komora 11 tak dle obr. 1 tvoří jeden souvislý uzavřený prostor, který je opatŕen jen malým výstupním otvorem 1 v čelním víku...

Zajišťovací ústrojí soukací hlavice víceprošlupního tkacího stroje v manipulační poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 242952

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zohorna Jan, Jioíeek Miroslav, Prachao Oldoich, Uxa Milan

MPK: B65H 54/22, D03D 47/34

Značky: zajišťovací, hlavice, ústrojí, víceprošlupního, poloze, soukací, manipulační, stroje, tkacího

Text:

...v důsledku nezávislosti otvoru v pružném ramenu a výstupku na soukací hlavici na možném stupni prašnosti a znečištění.Řešení podle vynálezu současně snižuje výrobní a montážní náročnost soukací hlavice a představuje celkové zjednodušení zajiščovacího ústrojí. Výhodou také je skutečnost, že pružné rameno není ve styku se soukací hlavicí, když toto je v pracovní poloze.Příkladné provedení zajiščovacího ústrojí podle vynálezu je...

Ochranný vlákenný útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 242951

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rosenberg Alois, Urban Bedoich, Koš?ál Jan, Trmal Jan

MPK: D04H 13/02, D01D 5/42, A01G 13/02...

Značky: způsob, výroby, ochranný, vlákenný, útvar

Text:

...příčným roztažením pramenu či pásu főliových vláken získaných štěpením anizotropní főlie ojehleným válcem. Fólie může být i vícevrstváła to z polyolefinů, polyamidů a polyesterů.způsob výroby premenu či pásu vláken spočívá v dlouženi fólií a v následující fibrilaci vydloužené fólie. Podstatou řešení je, že fólie se jednosměrně dlouží na pás šíře 15 až S 0 cm 0 tlouščce 25 až 50 m a dále štěpí při poměru obvodové rychlosti štěpicího válce k...

Zařízení na zvýšení stability strojů na svahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242950

Dátum: 15.04.1987

Autor: Chmela František

MPK: B62D 49/08

Značky: zvýšení, strojů, zařízení, svahu, stability

Text:

...sklopné rameno e na každém z nich je nádrž.Nádrže jsou střídavě plněrw kapalinou, čerpanou čerpadlem z nádrže umístěná na stroji. Moment vyvolaný hmotnosti náplně kapaliny v nádrži na rnmeni bližäím svahu sníží a posune těžiště směrem ke svahu.Zároveň se zvýši zstížení kola bližěího svahu a tím se sníží prokluz a zlepší tahové vlastnosti. Při otáčení se lapalina z nádrže na rameni přečerpá do nádrže na stroji(traktoru), rameno se zvedne...

Mechanická ruka pro roboty a manipulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242949

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirovský Václav, Jäger Jaroslav, Soueek Pavel

MPK: B25J 15/00

Značky: mechanická, roboty, manipulátory

Text:

...m.Na horním ramená. un je dále clona u, která spolupracuje a čidlem m. Horní rameno JJJ má otvor pro průchod vodicí tyče LI Kleště 13 jsou ovládány kloubovou pákou LZ, která je čepem L 8 spojene a pomoonou pístnioí g.Na stojanu L je dále upevněn pomocí konzoly u etěrač 29, tažerw. tažnou prulinou 31 do pohotovosiní polohy v dráze pohybu předmětu drženého kleštěmi Ľ. Kleětě n jsou v klidové poloze rozevřeny ve vybrání kovací zápustky g a mezi...

Zařízení pro přenos svislých sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242948

Dátum: 15.04.1987

Autori: Knizek Martin, Jäger Jaroslav

MPK: B61F 5/00

Značky: zařízení, svislých, prenos

Text:

...Na hlavním rámu je otočná uložena torzní tyč zakončená klikami, které jsou na torzní tyčí uspořádány vzájemné protilehle.Mezi loňdou z klik a pojezdovy rám je včleněna tlačná tyč uloäena ouvnä ve avialám vedení hlavního rámu.Vzájemně protilehlým uspořádáním Klik na torzní tyčí, která je otočné uložena na hlavním rámu se dosáhlo požadovaného účinku při minimální prostorové náročnosti zařízení podle vynálezu.Příkladné provedení zařízení podle...

Tažná tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 242947

Dátum: 15.04.1987

Autori: Knizek Martin, Jirovský Václav

MPK: B61G 1/18

Značky: tažná

Text:

...zpŕàvidla ve Ěveru oka a ne dłruheťiň konci iakoněoněľm plochou hlevívcí spřáhĺaÚćhýtĺná tyč je opaĺřene ibuždrem zàlçónčeným ežiálním prsíencem. Tählo je v axiáĺním pretencí uĺťókžeho ołóĺňä a exiłálłzě pevné. Mezi ůchýtnou tyčí a táhlem je uspořádána pojiĺerka břoti vzäjemäému pooťočení.Pojísĺtvlcä je ĺvozřena sklopným ramenem uspořádarxým na táhlu nebo na úchytné tyčí a sklopitelným do vybrnání vytvořenćm na úohytné tyčí nebo na...

Spřáhlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242946

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brázda Ladislav, Janeeek František

MPK: B61G 1/18

Značky: spřáhlo

Text:

...vzájemné pootočitelně kolem společné oay.Proetrčenim ploché hlavice plochým bočním otvorem a následným vzájemným pootočenim vzniklo spojeni obou vozidel, které je pevné a umožňuje strąnová vychýlení táhla při vzájemném natoöení obou vozidel. Opatřenim hlavice kulovým obvodem e pouzdra válcovou duti nou ee doeáhlo optimálniho vzájomného uložení.Příkladné provedení spřáhla podle vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu,.kde obr. 1...