Archív za 1987 rok

Strana 252

Spôsob prípravy roztokov solí alkylénbisditiokarbamidových kyselín a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237725

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hutár Eduard, Teren Ján, Kubala Vojtech, Lúčanský Dušan

MPK: C07C 155/06

Značky: přípravy, kyselin, vykonávanie, roztokov, solí, spôsob, tohoto, alkylénbisditiokarbamidových, spôsobu, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka sp(sobu prípravy roztokov solí alkylénbisditiokarbamidových kyselín reakciou sírouhlíka, alkíndiamínov s 2 až 6 atomami uhlíka a amoniaku a/alebo hydroxidu alkalického kovu a/alebo hydroxidu kovu alkalickej zeminy pri teplote 20 až 60 °C a pri pH 7,5 až 13,0. Alkándiamín, sírouhlík a/alebo ich zmes a amoniak a/alebo hydroxid alkalického kovu a/alebo hydroxid kovu alkalickej zeminy sa kontinuálne dávkujú do cirkulujúceho...

Sorbenty pro plynovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237724

Dátum: 15.04.1987

Autori: Murel Andrej Petrovič, Heinsoo Enn Jurievič, Kogerman Aili Richard, Čoupek Jiří, Kirret Oskar Georgievič

MPK: G01N 30/48, B01J 20/26

Značky: sorbenty, chromatografii, plynovou

Zhrnutie / Anotácia:

Sorbenty pro plynovou chromatografii na bázi modifikovaného porézního polymeru, vyznačené tím, že granulovaný porézní polymer nebo kopolymer má povrch pórů potažen modifikátorem, který obsahuje oligomerní amin se 2 nebo více aminoskupinami a síťovadlo se 2 nebo více reaktivními funkčními skupinami, přičemž celkově obsahují 1,0 až 23,0 % hmotnostního oligomerního aminu, 0,6 až 19,0 % hmotnostního síťovadla a 58,0 až 98,4 % hmotnostního porézního...

Způsob zhotovení výkovků s rozvidlenými rameny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237723

Dátum: 15.04.1987

Autor: Talafous Jiří

MPK: B21K 1/74

Značky: rameny, zhotovení, rozvidlenými, výkovků, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby členitých výkovků s rozvidlenými, obvykle prostorově vykřivenými rameny. Účelem vynálezu je podstatné zvýšení produktivity práce, odstranění namáhavého ručního předkování, úspora materiálu a energií, zvýšení životnosti nástrojů a bezpečnosti práce s možností tuto práci mechanizovat a automatizovat. Uvedeného účelu se dosáhne podle vynálezu tím, že se výkovky uspořádají do zrcadlových dvojic rozvidlenými rameny k...

Způsob tavení iontově vodivých látek, zejména skla, průchodem elektrického proudu taveninou a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237722

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lisý Antonín, Treml Karel, Zahálka Pavel, Sládek Vladislav, Kasa Stanislav, Staněk Jaroslav

MPK: C03B 5/24, C03B 5/027

Značky: proudu, provádění, způsobu, průchodem, skla, způsob, vodivých, taveninou, zejména, elektrického, zapojení, látek, tohoto, tavení, iontově

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tavení skla a podobných látek elektrickým proudem a řeší problém automatické regulace tavícího procesu tyristorových spínačů zapojených do regulačního obvodu. Skupiny elektrod se připojují na své samostatně regulované zdroje cyklicky tak, že v daném cyklu je připojena na zdroj pouze jedna skupina elektrod. Mezi zdrojem a každou elektrodou je zapojena antiparalelní dvojice tyristorových spínačů, přičemž antiparalelní...

Způsob stanovení 3- a 4- sulfoftalových kyselin a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237721

Dátum: 15.04.1987

Autori: Horyna Jaroslav, Lakomý Jaroslav

MPK: G01N 31/16

Značky: kyselin, sulfoftalových, jejich, stanovení, solí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob stanovení 3- a 4- sulfoftalových kyselin s výhodou se vzorcích reakčních směsí po sulfonacích či technických produktů s vysokým obsahem minerálních kyselin nebo solí, spočívající v tom, že se analyzované vzorky titrují silnou bází o definované koncentraci s výhodou hydroxidem sodným a z celkové spotřeby titračního činidla se vyhodnotí rozdíl mezi prvním a druhým potenciálním skokem, který je úměrný obsahu...

Modifikované pojidlo pre sekundárnu rubovú úpravu všívaných podlahových textílií

Načítavanie...

Číslo patentu: 237720

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zeman Svatopluk, Kabátová Viera, Dimun Milan, Truchlik Štefan, Belko Dušan, Padyšák Pavol

Značky: všívaných, rubovú, úpravu, pojidlo, modifikované, sekundárnu, textilií, podlahových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikovaného pojidla pre sekundárnu rubovú úpravu všívaných podlahových textílií kašírovaním. Podstata spočíva v tom, že ako modifikátora je použité 0,01 až 15,0 % hmot. zmydelneného kopolyméru styrén - maleinanhydrid, s obsahom 5 až 50 % hmot. maleinanhydridu na hmotnosť kopolyméru. Predmet vynálezu je možné využiť v chemickom a textilnom priemysle.

Spôsob prípravy dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 237719

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rybár Alfonz, Jendrichovský Ján, Košalko Rudolf, Jendrichovská Marta, Nevydal Jozef, Štibrányi Ladislav, Martvoň Augustín, Frimm Richard

MPK: C07D 473/10, C07D 473/08

Značky: přípravy, dimetyl-(5-oxohexyl)-xantínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy farmaceutických substancií, ktoré sa používajú na prípravu liečiv obehového systému. Sp(sob prípravy je založený na reakcii teobromínu alebo teofylínu s 6-halogén-2-hexanónmi za prítomnosti alkalického uhličitanu v prostredí bezvodého aprotického rozpúšťadla.

Analogy oxytocinu s pozměněnými biologickými vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237718

Dátum: 15.04.1987

Autori: Barth Tomislav, Slaninová Jiřina, Hrbas Pavel, Lebl Michal, Servítová Linda

Značky: analogy, vlastnostmi, pozměněnými, oxytocinu, biologickými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analogů oxytocinu chemického vzorce I kde všechny chirální aminokyseliny jsou L-řady a X značí buď atom vodíku nebo metylovou skupinu. Podstata způsobu výroby analogů spočívá v tom, že se lineární peptid vzorce II kde X má stejný význam jako ve vzorci I, cyklizuje karbodiimidovou reakci pro vytvoření peptidové vazby mezi aminoskupinou aromatické aminokyseliny a karboxylovou skupinou S-karboxyetylhomocysteinového derivátu.

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237717

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav, Vaněk Jan

MPK: C07C 79/26

Značky: 3-metyl-4-nitrofenolu, spôsob, izolácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie 3-metyl-4-nitrofenolu z vodného roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného obsahujúceho ako nečistoty anorganické soli, organické zlúčeniny fosforu, síry a/alebo chlóru, zbytky aromatického rozpúšťadla. 3-metyl-4-nitrofenol sa získa z roztoku 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu, vyzrážaním s minerálnou kyselinou na hodnotu pH 1 až 6. Vyzrážaný 3-metyl-4-nitrofenol sa od nečistôt...

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 237716

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaněk Jan, Hauskrecht Peter, Demovič Stanislav

MPK: C07C 79/26

Značky: spôsob, 3-metyl-4-nitrofenolátu, výroby, sodného

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 3-metyl-4-nitrofenolátu sodného neutralizáciou 3-metyl-4-nitrofenolu s hydroxidom sodným. Ako zriedeného roztoku hydroxidu sodného sa použije vodný roztok hydroxidu sodného obsahujúci ako nečistoty minerálne soli, zvyšky aromatického rozpúšťadla, organické zlúčeniny fosforu, síry alebo chloru z výroby 0,0-dimetyl-0-(3-metyl-4-nitrofenyl)tiofosfátu 3-metyl-4-nitrofenolát sodný sa oddelí od matečného roztoku a nečist(t...

Tuhy malých průměrů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 237715

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mitera Jiří, Mostecký Jiří Akademik, Polanský Josef

MPK: C09D 13/00

Značky: průměru, způsob, jejich, výroby, malých

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká tuh malých průměrů a způsobu jejich výroby. Jde zejména o tuhy průměru 0,3 až 0,9 mm, obsahující 30 až 70 % hmot. grafitu, 0,1 až 8 % hmot. sazí, 10 až 50 % hmot. karbonizovaného polymerního pojiva. Alespoň část polymerního pojiva je tvořena karbonizovanou organickou sloučeninou, obsahující křemíkové atomy v molekule vázané formou kde R1 a R2 jsou metyl a fenyl. Polymerní pojivo může obsahovat 80 až 90 hmot. dílů...

Způsob desilikace hlinitanového roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237714

Dátum: 15.04.1987

Autori: Alexejev Alexej Ivanovič, Mironov Jevgenij Ivanovič, Badaljanc Choren Azarapetovič, Žukov Alexandr Grigorjevič, Kostin Ivan Michajlovič, Vysockaja Galina Maximovna, Finkelštějn Leonid Josifovič, Ostrovljančik Jevgenija Sergejevna, Afanasjev Valentin Nikolajevič, Alexandrova Zarja Nikitična, Isakov Jevgenij Alexandrovič, Vladimirov Pavel Sergejevič, Sizjakov Viktor Michajlovič, Kalužskij Nikolaj Andrejevič, Černov Viněcij Ivanovič, Kucenko Viktor Stepanovič, Zatulovskij Isaak Abramovič

MPK: C01F 7/04

Značky: roztoku, desilikace, hlinitanového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby oxidu hlinitého a zejména způsobu desilikace hlinitanových roztoků. Způsob desilikace spočívá v tom, že se na hlinitanový roztok působí nejdříve prvním činidlem obsahujícím vápník, přičemž je představuje produkt desilikační reakce hlinitanového roztoku, který obsahuje hlavně hydrogranát vápníku vzorce 3OCaO.Al2O3.nSi02.(6-2n)H20, kde n ( 1 a potom druhým činidlem vzorce 4Ca0.Al203.(0,1-0,6)x.mH2O, kde x...

Hlavolam

Načítavanie...

Číslo patentu: 237713

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bartalský František

MPK: A63F 9/12

Značky: hlavolam

Zhrnutie / Anotácia:

Hlavolam je určený jednak pre zábavu, jednak pre povzbudenie logického myslenia. Hlavolam sa skladá z určitého počtu krúžkov, ktoré sú uložené medzi dve čela na spoločnéj osy. Krúžky sú otočné, pričom každý krúžok obsahuje určitý počet priehlbín a jeden priepadový otvor. Počet krúžkov, ako aj počet priehlbín v krúžkoch je možné kombinovať a takto vytvárať nekonečné množstvo variant jednotlivých výrobkov. Do hlavolamu je voľne vložená gul(čka,...

Způsob výroby 2,4-diamino-(6-hydroxymethyl)pteridinhydrochloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237712

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrušková Věra, Přerost Jiří, Běluša Jindřich, Kaminská Zdena, Pícha František

MPK: C07D 475/08

Značky: výroby, způsob, 2,4-diamino-(6-hydroxymethyl)pteridinhydrochloridu

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby 2,4-diamino-/6-hydroxymetyl/pteridinhydrochloridu, který se používá k výrobě cytostatika methotrexat. Nevýhody současných postupů odstraňuje způsob výroby 2,4-diamino-/6-hydroxymetyl/pteridinhydrochloridu kondenzací 2,4,5,6-tetraaminopyrimidinu s 1,3-dihydroxyacetonem ve vodě za neustálého přívodu vzduchu nebo kyslíku spočívající v tom, že kondenzační reakce se provádí při teplotě 5 až 18 °C a při pH 2 až 7.

Způsob výroby kyseliny 5,10-methenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové

Načítavanie...

Číslo patentu: 237711

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hrušková Věra, Běluša Jindřich, Pícha František

MPK: A61K 31/505

Značky: 5,10-methenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové, kyseliny, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob výroby kyseliny 5,10-metenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové, která je prekurzorem leukovorinu, používaného v lékařství jako antidotum cytostatika metotrexatu nebo při léčení poruch metabolismu kyseliny listové. Nevýhody současných postupů odstraňuje způsob výroby kyseliny 5 10-metenyl-5,6,7,8-tetrahydrolistové redukcí kyseliny listové vodíkem na hydrogenačním katalyzátoru ve vodném prostředí a následnou formylací vzniklé...

Způsob přípravy hydrografitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237710

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dědek Václav, Pošta Antonín, Klouda Karel, Peka Ivo

MPK: C01B 31/00

Značky: hydrografitu, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemické přípravy hydrografitu reakcí fluorografitu s hydridy nebo s Grignardovými činidly. Principem je nukleofilní atak H- nebo v menší míře i R- uhlíkového skeletu fluorografitu, který má deficit elektronů. Hydrografity jsou černé barvy, velmi málo rozpustné v organických rozpouštědlech, tepelně stálé do 300 °C. Vodík je v hydrografitech vázán kovalentní vazbou. Vedle již dříve popsaných kovalentních sloučenin grafitu, oxidu...

Prostriedok s antimikróbnou účinnosťou na G+ baktérie skupiny Staphylococcus

Načítavanie...

Číslo patentu: 237709

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sutoris Viktor, Halgaš Ján, Foltínová Pavla

MPK: A01N 43/78, C07D 277/62

Značky: staphylococcus, bakterie, prostriedok, skupiny, antimikróbnou, účinnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prostriedku s antimikróbnou účinnosťou ne G+ baktérie skupiny Staphylococcus. Prostriedok podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že pozostáva z roztoku 3-R-Y-R1-substituovanej benzotiazóliovej soli všeobecného vzorca I o koncentrácii 3,125 až 25 (g/ml vo vode alebo organických rozpúšťadlách ako dimetylsulfoxid, metylalkohol, trietylénglykol, dimetylformamid. Prostriedok podľa vynálezu m(že nájsť uplatnenie ako liečivo s antimikróbnou...

Prášková barva na bázi akrylových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237708

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchareva Lidija Aleksejeva, Kazakova Ljudmila Michajlovna, Taraskina Nataša Grigorjevna, Pelzbauer Zdeněk

MPK: C09D 3/80

Značky: derivátů, bázi, prášková, akrylových, barva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká práškových barev na základě homopolymerů a kopolymerů sloučenin eterů kyseliny akrylové, které lze použít pro výrobu suchých práškových barev a ochranných povlaků v autovýrobě, v elektrické a světelné technice, při výrobě přístrojů pro medicínu. Předmětem vynálezu je prášková barva na bázi akrylových derivátů jako pojiva a pigmentu, vyznačující se tím, že jako pojivo obsahuje oligouretanmetakrylát s délkou oligomerního bloku...

Zařízení pro zkoušení zraku a určení hodnot brýlových skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 237707

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ryba Josef

MPK: A61B 3/09

Značky: brýlových, hodnot, zkoušení, zraku, určení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnit a urychlit práce spojené se zkoušením zraku a určením hodnot brýlových skel. Vynález navrhuje v zařízení pro zkoušení zraku a určení hodnot brýlových skel v zorném poli pacienta umístit nosník, na němž za sebou v různých výškách a v různých vzdálenostech od očí pacienta je upevněno více optotypů, přičemž nosník i vzpěry nesoucí optotypy jsou sklopné.

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor

Načítavanie...

Číslo patentu: 237706

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bajči Pavol, Sekerka Vladimír, Varkonda Štefan, Halgaš Ján, Konečný Václav, Sutoris Viktor

MPK: A01N 43/78, C07D 277/62

Značky: cukor, zvyšovanie, cukrov, produkujúcich, obsahu, prostriedok, rastlinách

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata prostriedku na zvyšovanie obsahu cukrov v rastlinách produkujúcich cukor podľa vynálezu spočíva v tom, že ako účinnú látku obsahuje 3-R-substituovanú benzotiazóliovú soľ rozpustenú vo vode, alebo organických rozpúšťadlách ako metylalkohol, dimetylsulfoxid, trietylénglykol, dimetylformamid. 3-R-substituovaná benzotiazóliová soľ je charakterizovaná všeobecným vzorcom I, kde R znamená metyl, alyl, propargyl, benzyl, metoxykarbonylmetyl,...

Léčivo s účinkem protivředovým, spasmolytickým a lokálně anestetickým

Načítavanie...

Číslo patentu: 237705

Dátum: 15.04.1987

Autori: Babuľová Anna, Bauer Viktor, Nosáľová Viera, Štolc Svorad, Beneš Luděk, Borovanský Alois

MPK: A61K 31/24

Značky: protivředovým, lokálně, účinkem, léčivo, anestetickým, spasmolytickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká léčiva s účinkem protivředovým, spasmolytickým a lokálně anestetickým, určeného pro perorální aplikaci jež obsahuje jako účinnou složku trans-2/1-pyrrolidinyl/cyklohexilester kyseliny 3-n-pentyloxykarbanilové nebo jeho sůl s farmaceuticky přijatelnou anorganickou nebo organickou kyselinou, s výhodou hydrochlorid, spolu s fyziologicky neškodným vehikulem a/nebo antacidní složkou. Léčivo podle vynálezu v denní dávce 10 až 200 mg...

Zariadenie na opracovanie obrobkov zo smeru s obtiažnou prístupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 237704

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dobrota Milan

MPK: B23Q 1/26, B23Q 37/00

Značky: obtiažnou, obrobkov, prístupnosťou, směru, opracovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je návrh zariadenia, ktoré umožní opracovať obrobok na JÚS s otočným stolom, zo strany výbehu nástrojov hlavného operačného smeru. Podstatou vynálezu je nosný rám (4) s hydraulickým valcom (1) a valcovým vedením (6), po ktorom sa presúva do rezu operačná hlava (5) s pracovnými vretenami (7), pričom nosný rám (4) je upevnený na veku (9) rotačného rozvodu (10) ot. stola (13) a mostom (8) ponad upínač (11) o tunelovú frému (12)...

Časový pneumatický spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 243000

Dátum: 15.04.1987

Autor: Eillík Milan

MPK: F16K 31/122

Značky: spínač, pneumatický, časový

Text:

...posuvně uložsn diferenciální pístg a tento vnitřní prostor je vytvořen ze dvou spojených dutín o vzájemné rozdílném průměru.Z nich širší dutinou je tvořeno vedení hlavy diferenciálního pístu 3 a užší dutinou je tvořeno vedení dříku É diferenciálního pístu 3. Diferenciální píst 3 je ve své podélné oseČinná plocha hlavy diferenciálního pístu 3 je opatřena sedlem lg, proti kterému je v tělese l spínače uloženo těsnění 1. Mezi spodní plochou gł...

Zvlákňovacia hubica pre profilované vlákna z polymérnych tavenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237703

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kužlík Ján, Polák František, Kulichová Elena

MPK: D01D 4/02

Značky: polymérnych, vlákna, zvlákňovacia, profilované, hubica, tavenín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zvlákňovacia hubica, ktorá umožní vyrábať zv(zok monofilov zo zámerne r(znymi jednotkovými jemnosťami a profilmi. Tento cieľ možno dosiahnuť rozmiestnením otvorov na doske hubice do 1 až 20 členných skupín, pričom všetky skupiny nemajú navzájom rovnaký počet otvorov. Pre vzdialenosť otvorov v skupine platí vzťah d ( 2r, kde r je polomer otvoru alebo akvivalentný polomer nekruhového otvoru a pre vzdialenosť susedných skupín otvorov...

Snímač teploty s odpruženým plášťovým termočlánkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242999

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kurz Miroslav, Kancel Zoltán, Trhlin Alois

MPK: G01K 1/14, G01K 7/06

Značky: plášťovým, odpruženým, termočlánkem, snímač, teploty

Text:

...mm uloženo na předním konci dutiny pouzdra, je vedeno v několika závitech rozšířenou dutinou pouzdra a odtud do zadního vodítka.Zadní vodítko je s vůlí uloženo v duté matíoi zašroubované do pouzdra na jeho druhém konci, přičemž je v matioi zafixováno šroubem a utěsněno uopávkami. Na přední vodítko je pružinou přitlačována přední opěrka a na zadní vodítko zadní opěrka. obě opěrky jsou souosé a jsou v této poloze propojeny a zajištěny v ose...

Jednotná podkaliberní katapultovaná rotující střela pro hlavně s hladkým vývrtem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242998

Dátum: 15.04.1987

Autor: Blažek Vítizslav

MPK: F42B 13/16

Značky: střela, vývrtem, katapultovaná, podkaliberní, jednotná, hladkým, rotující, hlavne

Text:

...a předními vodicími žebry,uspořádanými do šroubovice.Jeho podstata spočíva v tom, že projektil je opatřen unššeči, vedenými v drážkach a zadními vodicími žebry, která mají opačný smysl stoupání šroubovice, přičemž přední vodicí žebra jsou zakončena brzdnými komürkamí, umístěnými za těžištěm střely.Základní účinek střely podle vynálezu spočívá v podstatném snížení čelní plochy katapultu a tedy i jeho čelního odporu vzduchu a přesunutí...

Zariadenie pre pásová zavlažovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237702

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kiss Eduard, Lelkes János, Buchel Jozef, Slovák Dušan, Benkó Balász, Agoston Bélá, Daróczi Sándor, Kurc Rudolf, Szitó János, Marjai Gyula, Pitrun Gustav, Kalavsky Károly

MPK: A01G 25/09

Značky: zavlažovanie, zariadenie, pásová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sp(sob pásového zavlažovania poľnohospodárskych kultúr vytvoreným zariadením z mobilného zavlažovacieho vozíka s výložníkmi a zo spojovacej časti s navíjacím bubnom jednej alebo viacerých hadíc. Zavlažovací vozík je poháňaný hydromotorom cez prevody a v riadkoch kultúry vedený snímačom riadkov cez servomechanizmus riadenia. Vozík má adhéznu nádrž a vyprazdňovací mechanizmus ovládaný signalizátorom polohy, ktorým na bode úvratu...

Způsob provádění a sledování enzymatických reakci a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242997

Dátum: 15.04.1987

Autori: Lang Pravdomil, Rada Petr, Kraus Josef, Zeman Luboš

MPK: C12M 1/40

Značky: tohoto, způsobu, provádění, reakcí, sledování, zařízení, enzymatických, způsob

Text:

...materiál.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V dosažení nižší rychlost vnější difúze substrátu k povrchu enzymu tak, že se vrstva enzymatického materiálu překryje membránou,propustnou pro všechny zúčastněné rozpuštěné substráty a produkty reakce.Při použití dostatečně tlusté krycí membrány, v níž je soustředěn Veškerý odpor proti sdílení hmoty substrátu k povrchu enzymu, není kalibrace závislá na intenzitě míchání kapal né vsádky...

Dvouplášťová fluidní jednotka pro spalování uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242996

Dátum: 15.04.1987

Autori: Míeek Petr, Semecký Jioí

MPK: F23C 11/02

Značky: fluidní, dvouplášťová, spalování, jednotka, uhlí

Text:

...prostory jsou spojeny jen nad horní hranou plamence.Konstrukce dvoupláščové fluidní jednotky - spalovací komory podle vynálezu - umožňuje spalovat směs uhlí, kamenů a uhelného prachu bez předchozího třídění. odstraňovaní nefluiedujících částic - kamenů z fluidního spàlovacího prostoru je díky instalaci propadového rošeVrstva kamenů s určitým podílem písku se odstraňuje odpouštěním z podroštového prostoru,zvětšení vrstvy kamenů je...

Způsob výroby kruhových polotovarů pro vylisování sférických den

Načítavanie...

Číslo patentu: 242995

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pardy Jindoich, Rozehnal Jaroslav, Kaucký Jaroslav, Figura Jioí, Franc Miroslav, Mich František

MPK: B21D 51/08

Značky: polotovarů, výroby, vylisování, kruhových, sférických, způsob

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že z ingotu se vykove brama, ae které se váloováním zhotoví čtvercová deska o tlouščce většílnež je tlouščka potrebného polotovaru, která se omítne hořákem do osmihrannáho tvaru a zbaví koncových a bočních záložek, načež se podrohí doválcování na konečné rozměry daná její, tlouščkou a vzdálenosti dvou rovnoběžných stran desky která je rovna průměru kruhové desky, jež se z osmihranu v konečná fázi...

Zariadenie na tvarovanie brúsiaceho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 237701

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pecko Augustín, Mikula Ján

MPK: B24B 53/065

Značky: tvarovanie, kotúča, brúsiaceho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením na tvarovanie brúsiaceho kotúča, ktoré má na zvislom suporte (8) konzoly (7), uloženej na pozdĺžnom suporte (2), upevnené rameno (13), na ktorom je prostredníctvom otočného čapu (14) otočne uchytené vedenie (30) obťahovacieho suportu (16), opatrené rybinou (24), v ktorej je posuvne uložený držiak (15) diamantu (20), pričom na vedenie (30) obťahovacieho suporta (16) je upevnený valček (23) a medzi povrch...

Zařízení k aplikací agrochemikálií prostřednictvím závlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 242994

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvapil Josef, Kvapil Jioí, Havrdlík Miroslav, Eerný Leo

MPK: A01G 25/16

Značky: agrochemikálií, závlah, aplikaci, zařízení, prostřednictvím

Text:

...5 zaústěný do potrubí 1 tlakové závlahové vody.Na držák§ injektoru je připojeno potrubí É tlakové vody, propojené přes ovládací ventil 2 hydromotoru s rozvaděčem § hydromotoru, který je propojovacím łg potrubím připojen s hydro motorem 1, jehož pístnice łł hydromotoru je opřena o dvouramennou łg páku, výkyvně uloženouDruhý konec dvouramenné łg páky se opírá 0 pístnici łg čerpadla. K dvouramenné łg páce je naklouheno táhlo âg rozvaděče...

Zapojení přepínače vstupů osciloskopů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242993

Dátum: 15.04.1987

Autor: Perner Bohumil

MPK: G01R 13/28

Značky: vstupu, osciloskopu, přepínače, zapojení

Text:

...5 s nízkou vstůšní impedancí. vstupy přepínačů P 1.až Pn, jsou připojšna na zdroje Z 1 až zn zpraoovávaných siqnálů. Na vstupu přepínače PX 3 umísĺěna paralelní kombinace prvního rěšistoru R 1 saprvním kondenzátorem C 1, ke které-je připojen kolektor prvního tranzistoru T 1 jakož i eñľtor druhého tranzistoru Ť. jehož báze je na zdroji 5 kompenzačního potenciálĚblízkého potenciálu země. Na bázi prvního tranzisto~ru R 1 je připojen zdroj UI...

Způsob a zařízení pro optické ortogonální nastavení pravoúhlých hranolů odrazného systému dvousouřadnicového interfarometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242992

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jioíeek Miroslav, Faulhaber Ervín, Horák Alois

MPK: G02B 27/42, G01B 9/02

Značky: nastavení, způsob, hranolu, pravouhlých, optické, ortogonální, zařízení, dvousouřadnicového, interfarometru, systému, odrazného

Text:

...odrazných ploch nosného etolkuy svírajících pravý úhel. Velmi přesné nastavení je umožněno vysokým rozlišením interferenčního délkového měření změn optické dráhy, které pro dálkovou změnu 0,1 ym/100 mm dociluje ühlově přesností 0,2 uhlová sekundy.vynález blíže objasní přiloženě výkresy, kde na obr. 1 je v náryau a na obr. 2 V půdorysu schematicky znázorněno optické uspořádání odrazného optického systému s pravoúhlými hranoly a s justážním...

Způsob výroby listů slídy až pod 1.mí. m tenkých

Načítavanie...

Číslo patentu: 242991

Dátum: 15.04.1987

Autor: Koíž Jioí

MPK: B26D 3/28

Značky: listů, 1.mí, způsob, výroby, tenkých, slídy

Text:

...hranu listu do hloubky asi 1 cm v sirupovitém roztoku silonu v kyselině mravenčí, pomocí malého magnetu připevníme svisle k železnému stojánku tak, aby namočená hrana slídy byla dole, a necháme oschnout asi 20 minut.Potom ošetříme stejně další hranu listu atd., dokola. Takto nanesený povlak na listu nelpí dost pevně, proto dáme list se stojánkem do pece na několik minut slinout při teplotě asi 120 OC. Původně mléčně bílý povlak stane se...

Zapojení osvětlení schodišť a chodeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 242990

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sikora Jan

MPK: H05B 39/06

Značky: zapojení, osvětlení, schodišť, chodeb

Text:

...chodby nebo schodiště, resp. budovy. Místo pomocného relé je možnopoužít stykače.Schéma zapojení osvětlení schodiště podle vynálezu je provedeno na výkresu.V suterénu objektu je instalován schodištový automat ĚA ve společné rozvodnici, od kterého jsou vedeny nulový.vodič§ a fázový vodičłł do dalších pater stoupacím vedením §y. Současně je s fázovým vodičem łł a nulovým vodičem E veden přes první ł, druhé g až do třetího schodiště 3...

Zařízení k automatickému podpírání tenkých součástí při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 242989

Dátum: 15.04.1987

Autor: Bednáo Jioí

MPK: B23Q 3/00

Značky: tenkých, podpírání, automatickému, obrábění, součástí, zařízení

Text:

...dorazovou plochu É klínu 3.Náběh k 1 ínu§ je proveden ve směru od vnější obvodové strany upínacího tělesa L k jeho středu. V tomto směru je Vytvořeno vybrání Ž a uložena i rozpěrná pružina 5. Počet vedení 3, a tím i klínů§, může být libovolný, např. alespoň jeden, přičemž musí být provedeno dy namické vyvážení, např. protizávažím.Predpokladá se, že budou alespoň ve dvojici, rovnoměrně rozmístěné na upínaeím tělese ł. Přitom se dále...

Zařízení pro ukládání obkládaček a dlaždic do kartónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242988

Dátum: 15.04.1987

Autori: Máša Jaroslav, Kabátník Milan

MPK: B65B 5/10

Značky: obkládaček, zařízení, kartónu, dlaždíc, ukládání

Text:

...pohon od hnacího kotouče 23 přes spojku âä ovládanou ovlšdačem âi spojky,horní řemenici gg, dvojitou řemenici 31, od motoru 33. Proti střední části řetězového dopravníku 3 ve výškové úrovni vozíku łł jsou umístěny dvě chlopně gg upevněné na otočných válcích 2 ovládaných lankem gg, jehož jeden konec je upevněn na tažné pružině âá, druhý uchycen na dvojité páce 23, která druhým ramenem kopíruje povrch vačky gł. Vąška gł s talířem gg je k rámu...

Zařízení pro zařazování zejména předtříděných obkládaček do slohovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242987

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mach Václav, Treka František

MPK: B07C 5/00

Značky: předtříděných, zařazování, strojů, zařízení, obkládaček, slohovacích, zejména

Text:

...jsou dány její polohou k ose dopravního pásu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje schéma zařízení v pohledu, obr. 2 řez zařízením z obr. 1 rovinami A-A B-B C-C.Na třídicí pás ł obr. 1,navazuje přímý pás A, po jehož jednom okraji je souběžně s ním umístěn vnitřní podpěrný pás§ a vnější podpěrný pás É. Nad podpěrnými pásy Ž, É jsou umístěny vnitřní přítlačný pás 1 a vnější...

Lanové zdvihadlo k nouzovému zdvihání břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 242986

Dátum: 15.04.1987

Autor: Modr Václav

MPK: B66D 3/02

Značky: zdvíhaní, břemen, nouzovému, zdvihadlo, lanové

Text:

...klín ga je tlačen do pracovní polohy pružinou ga. Pracovní plocha l samosvorného klínu ia má tvar vačky, jejíž vrchol lg je v dolní části samosvorného klínu 55.Pracovní plocha 1 může být tvarována do žlábku k zlepšení styku s lanem §a zdrsněna různými výčnělky, například ve tvaru zubů, rýh nebo kuželek. Samosvěrný klín 35 je umístěn na základní desce l tak, aby se jeho vrchol lg dotýkal vnitřní stěny dolního vedení 35. je-li samosvěrný klín...