Archív za 1987 rok

Strana 251

Způsob rafinace kovové lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 238365

Dátum: 15.04.1987

Autori: Henrion Romain, Goedert Ferdinand, Lorang Lucien, Schleimer François

MPK: C21C 5/32

Značky: kovové, lázně, způsob, rafinace

Zhrnutie / Anotácia:

Pro umožnění zvětšování podílu přidávaných tuhých chladných látek, zejména šrotu, v průběhu rafinace surového železa dmycháním kyslíku shora, se navrhuje způsob rafinace kovové lázně, který je charakterizován jednak tím, že se v bezprostřední blízkosti povrchu lázně zajistí přídavné spalování kysličníku uhelnatého CO, uvolňovaného v průběhu oduhličování při rozdělování kyslíku na tento povrch lázně a jednak tím, že se řídí tloušťka a...

Zařízení k využití tepla zahřáté tlakové kapaliny pracovního hydraulického ústrojí motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238364

Dátum: 15.04.1987

Autor: Moser Gottfried

MPK: B60H 1/22

Značky: hydraulického, využití, zařízení, motorového, tepla, tlakově, pracovního, ústrojí, vozidla, zahřáté, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vytápěcí zařízení kabiny řidiče pracovního vozidla teplem kapaliny pracovního hydraulického ustrojí, případně servořízení vozidla a pomocí pracovního členu, například škrticí klapky k nim paralelně zapojeného, kteréžto členy jsou zásobovány ohřátou tlakovou kapalinou z hydraulického čerpadla kapaliny pracovního hydraulického ustrojí, případně servořízení, přičemž ohřátá tlaková kapalina je vedena do výměníku teploty...

Zařízení pro odebírání půdních vzorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238363

Dátum: 15.04.1987

Autor: Iváncsics József

MPK: G01N 1/04

Značky: vzorků, zařízení, půdních, odebírání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro odevírání půdních vzorků, opatřeného vzorkovačem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vzorkovač je upevněn na otočném kotouči, uloženém na vodorovném hřídeli, přičemž bezprostředně vedle dráhy pohybu vzorkovače na otočném kotouči se nachází výsuvný palec, spolupracující se vzorkovačem. Použitím odebíracího zařízení podle vynálezu je možno odebírat vzorky půdy v kontinuálním pracovním procesu, rychle, opakovatelně a...

Způsob kontroly řezných nástrojů, upnutých na vřetenu obráběcího centra a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238362

Dátum: 15.04.1987

Autor: Johnstone Richard

MPK: B23Q 3/155

Značky: řezných, nástrojů, tohoto, kontroly, centra, způsob, vřetenu, upnutých, zařízení, obraběcího, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Číslicově řízené obráběcí centrum je opatřeno zásobníkem řezných nástrojů automatickým měničem řezných nástrojů, nosičem obrobků a zásobníkem obrobků s kapacitou stačící pro alespoň 8 hodin. Číslicové řízení je naprogramováno na postupném provádění předem stanovených obráběcích operací na každém obrobku a nahrazení hotového obrobku obrobkem novým na konci každé obráběcí operace. Pro kontrolu řezných nástrojů je obráběcí centrum opatřeno...

Zařízení k oddělování drátové nebo páskové elektrody ve stroji k elektroerozívnímu obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238361

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kunze Karl

MPK: B23H 7/08

Značky: elektroerozívnímu, páskové, zařízení, oddělování, drátové, stroji, obrábění, elektrody

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, umístěné za obrobkem, obsahuje dvojici posuvových válečků (6, 7), které vedou elektrodu (4) mezi odpruženou kovadlinu (9) a rotující sekáč (13) s několika hranami. Hrana sekáče (13) vytvoří na elektrodě (4) vrub, v němž se konec elektrody odtrhne.

Válcová chlopeň závěsu pro okenní a dveřní rámy a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238360

Dátum: 15.04.1987

Autor: Prosdocimo Luciano

MPK: E05D 5/08

Značky: dveřní, rámy, její, okenní, způsob, výroby, závěsu, válcová, chlopeň

Zhrnutie / Anotácia:

Válcová chlopeň okenního nebo dveřního závěsu sestává z nejméně dvou válcových částí různého průměru, navazujících na sebe komole kuželovou spojovací částí, z nichž na nejméně dvou válcových částech a spojovacím komole kuželovém useku je vytvořen rovnoměrný spojitý závit pilovitého profilu, jehož zadní bok je téměř kolmý na osu válcového křídla a jehož přední bok svírá s osou válcového křídla úhel mezi 20° a 50°. Válcová část s větším průměrem...

Způsob urychlování tuhnutí kapek roztavené hmoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238359

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hellman Per, Josefsson Erik Anders Ăke

MPK: B22F 9/08, B22D 23/00

Značky: způsob, tohoto, tuhnutí, roztavené, hmoty, kapek, urychlování, zařízení, způsobu, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu urychlováni tuhnutí kapek roztavené hmoty, vytvořených při výrobě prášku rozstřikováním proudu roztavené hmoty nejméně jedním fluidním paprskem, při němž se podle vynálezu chladicí inertní plyn přivádí do místa křížení proudu roztavené hmoty s nejméně jedním fluidním paprskem, kde se jím proud chladicího inertního plynu urychlí a usměrní do směru pohybu rozstřiknutých kapek roztavené hmoty, které obklopí a souběžně s...

Mobilní zařízení s traktorem a přípojným vozidlem k injektování zpevňovací látky do půdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238358

Dátum: 15.04.1987

Autori: Signar Lundmark, Leif Hällgren

MPK: E02D 3/12

Značky: vozidlem, zařízení, injektování, zpevňovací, půdy, přípojným, látky, traktorem, mobilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vrtná tyč, zakončená vrtnou hlavou a spojená s nádrží na zpevňovací látku, je poháněna řetězovým pohonem. Na řetězovém kole jsou ekvidistantní feromagnetická indikační tělíska a proti nim indukční snímač, spojený přes přítlačný kontakt s jedním vstupem zapisovacího přístroje. Přítlačný kontakt spíná pouze při pohybu vrtné tyče nahoru, kdy se do vrtné díry injektuje zpevňovací látka. Na druhý vstup zapisovacího přístroje se přivádí údaj o...

Způsob výroby celistvého kovového polotovaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 238357

Dátum: 15.04.1987

Autor: Olsson Erik Allan

MPK: B22D 11/06

Značky: polotovarů, provádění, výroby, celistvého, kovového, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Celistvý kovový polotovar se vyrábí stavením úseků ztuhlého kovového pásu, vytvářeného z lázně roztaveného kovu na chlazeném povrchu nosiče, tlakem při teplotě solidu nebo nepatrně pod ní, a má v důsledku rychlého ztuhnutí kovu jemnozrnnou strukturu se stejnoměrným rozložením legovacích prvků. Úseky pásu, snímaného z jediného nosiče, se postupně pokládají na sebe a stoh se staví slisováním. Zařízení obsahuje chlazený licí buben nebo žárovzdorný...

Zařízení pro sestavování montážní podskupiny třecí spojky s membránovou pružinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238356

Dátum: 15.04.1987

Autori: Fairbrother Kenneth Philip, Crawford Peter Frederick, Hyde Robert, Hubbard Wiliam Ernest

MPK: F16D 13/64

Značky: zařízení, pružinou, membránovou, montážní, třecí, sestavování, podskupiny, spojky

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení, z něhož vynález vychází, zahrnují složky montážní podskupiny víko, membránovou pružinu, která má větší počet prstů směřujících radiálně dovnitř a je nesená víkem u radiálně vnějších konců těchto prstů větším počtem patek, které před sestavením vyčnívají z víka výřezy mezi sousedními prsty pružiny ve směru v podstatě rovnoběžném s osou membránové pružiny, přičemž zařízení obsahuje prostředky pro zploštění membránové pružiny, jakož i...

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238355

Dátum: 15.04.1987

Autor: Pagani Giorgio

MPK: C07C 126/067, C01C 1/04

Značky: způsob, močoviny, současné, amoniaku, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob současné výroby amoniaku a močoviny, při kterém se proud plynu obsahující oxid uhličitý, vodík a dusík uvede do styku s amoniakem za tvorby karbamátu amonného, který se potom vede do stupně syntézy močoviny, a část uvedeného proudu plynu obsahujícího oxid uhličitý, dusík a vodík se před uvedením do styku s amoniakem zavede do doplňkového dekarbonačního stupně a po dekarbonaci se dekarbonovaný proud plynu opět smísí s částí proudu plynu,...

Způsob získávání osiva vojtěšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238354

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sun Paul

MPK: A01H 1/02

Značky: získavání, osiva, vojtěšky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání osiva vojtěšky o zvýšené produktivitě se provádí křížením na základě řízeného opylení cytoplasmové samčí rostliny vojtěšky s udržovanou linií vojtěškových rostlin, za vzniku cytoplasmového samčího sterilního hybridního osiva vojtěšky. Získané hybridní osivo se sklízí selektivně a takto získané cytoplasmové samčí sterilní hybridní osivo vojtěšky se nahodile smíchá s fertilním samčím osivem, a jeho pěstováním se dospívá ke vzniku...

Zařízení vkládaué do bachoru přežvýkavce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238353

Dátum: 15.04.1987

Autor: Simpson Barbara Elen

MPK: A01K 29/00

Značky: zařízení, bachoru, přežvýkavce, vkládaué

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení vkládaného do žaludku přežvýkavce. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z ocelového dutého válce (1) otevřeného na obou koncích, přičemž poměr vnitřního průměru k délce válce (1) je v oblasti rozsahu 0,50 až 0,75, válec (1) má měrnou hmotnost v rozsahu 2,0 až 3,5 g/cm3, na vnitřní stěně válce (1) jsou s odstupy vytvořeny zádržné prostředky (3) a válec (1) je opatřen povlakem z niklu, hořčíku, stříbra, hliníku, umělé...

Zařízení pro přesný záběr rotačního nástroje, zvláště brousicího šneku, do obrobku ozubeného kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 238352

Dátum: 15.04.1987

Autor: Angst Arthur

MPK: B23F 5/04

Značky: šneku, obrobků, nástroje, brousicího, rotačního, přesný, ozubeného, záběr, zvláště, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přesný záběr rotačního nástroje, zvláště brousicího šneku, do obrobku ozubeného kola s předběžně opracovaným ozubením, otáčejícího se v určitém poměru k rotačnímu nástroji stroje pro obrábění ozubených kol po způsobu válcování šroubů, nuceně řízeného elektronickým ústrojím a obsahujícího elektronické spínací ústrojí, vyznačující se tím, že sestává z měřicího snímače (21), zásuvného mezi brousicí šnek (2) a obrobek (3) ozubeného...

Zařízení pro intenzívní skrápění zrnových plodin, zejména obilí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238351

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kalapos Josef, Mueller Roman

MPK: B02B 1/04

Značky: intenzívní, skrápění, plodin, zařízení, obilí, zejména, zrnových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oboru potravinářského strojírenství a patří do oboru skrápění obilí před mletím, řeší problém zvýšení účinnosti tohoto skrápění. Problém je řešen vytvořením skrápěcího zařízení, jehož narážecí lišty (30) jsou umístěny na rotoru (3) v počtu 80 až 300 kusů na jeden m2 vnitřní plochy válcového pláště (2) skrápěcí skříně (1), přičemž oběžná rychlost vnějších konců narážecích lišt (30) činí 12 až 30 m/s.

3-arylcyklohexyloctové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brůnová Bohumila, Kuchař Miroslav, Grimová Jaroslava, Maturová Eva

MPK: C07C 53/136

Značky: kyseliny, 3-arylcyklohexyloctové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nových 3-arylcyklohexyloctových kyselin (I), připravovaných hydrogenací 3-arylcyklohex-2-enylidenoctových (II) nebo 3-arylcyklohexylidenoctových kyselin (III) na vhodném katalyzátoru za atmosférického tlaku a při teplotě 20 až 30 °C. Rovněž je popsána syntéza kyselin II a III z odpovídajících 3-arylcyklohex-2-enonů, resp. 3-arylcyklohexanonů reakcí s trialkylfosfonoacetátem a následující hydrolýzou. Kyseliny (I) se vyznačují...

Hemisukcináty kardiotonických glykosidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237749

Dátum: 15.04.1987

Autori: Černý Ivan, Vereš Karel, Pouzar Vladimír, Schmiedová Daniela, Havel Miroslav, Drašar Pavel

Značky: kardiotonických, glykosidů, hemisukcináty, způsob, jejich, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká nových hemisukcinátů kardiotonických glykosidů a způsobu jejich přípravy. Uvedené sloučeniny se připraví tím, že v prvé fázi se nechá reagovat kardioglykosid digoxinu nebo digitoxinu v dichlormetanu, chloroformu, dimetylformamidu nebo benzenu za teploty 0 °C až +41 °C s dicyklohexylkarbodiimidem v 1 až 1,5 molárním přebytku a 2,2,2-trichlor-hydrogenbutandioátem v 1 až 1,9 molárním přebytku za přítomnosti báze...

Způsob přípravy amonné soli 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 237748

Dátum: 15.04.1987

Autor: Růžička Karel

MPK: C07C 143/55

Značky: amonné, způsob, přípravy, 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy amonné soli 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny vzorce I nitrací 1-diazo-2-naftol-4-sulfokyseliny tak, že se výchozí surovina převede na vodný roztok s obsahem volné 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny 0,7 až 1,3 mol.dm-3, vzniklý roztok se neutralizuje plynným amoniakem, popřípadě jeho koncentrovaným vodným roztokem na hodnotu pH 2,3 až 5,7, amonná sůl 1-diazo-2-naftol-6-nitro-4-sulfokyseliny se z reakční směsi...

N-/(2-alkanoylamido)etyl/-dodecyldimetylamóniumbromidy a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237747

Dátum: 15.04.1987

Autori: Karásková Jana, Jadroňová Mária, Mlynarčík Dušan, Csiba Imrich, Lacko Ivan

MPK: C07C 87/30

Značky: přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-/(2-alkanoylamido)-etyl/-dodecyldimetylamoniumbromidov všeobecného vzorca I kde R značí alkylový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 12 a sp(sobu ich prípravy, ktorý spočíva v reakcii (2-dimetylaminoetyl)alkanoylamidu s 1-brómdodekánom v polárnom prostredí pri r(znych teplotách a počas r(znej reakčnej doby. Takto pripravované organické amóniové soli vykazujú antimikrobálne ako aj povrchovo aktívne vlastnosti.

Modifikovaný polypropylén

Načítavanie...

Číslo patentu: 237746

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kučera Jaroslav, Pešta Pavel, Šulc Zdeněk, Pospíšil Ladislav, Křivánek Josef, Ottis Jiří, Kratochvíl František

MPK: C08L 23/12

Značky: polypropylén, modifikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká polypropylénu modifikovaného kaučuky. Modifikuje se polypropylén s indexem toku taveniny 5 až 30 g/10 min připravený řízenou degradací přídavkem 3 až 40 % hmotnostních EPDM nebo EPM kaučuku. Materiál má velmi dobré mechanické vlastnosti a zlepšenou zpracovatelnost.

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237745

Dátum: 15.04.1987

Autori: Panoch Miroslav, Semler Miloslav

MPK: G01N 27/30

Značky: draslíkovou, iontově, selektivní, elektrodu, membrána

Zhrnutie / Anotácia:

Membrána pro draslíkovou iontově selektivní elektrodu se sníženým elektrickým odporem, vhodným zejména pro měření malých objemů vzorků při použití elektrody s malým průřezem, tvořenou valinomycinem rozpuštěným v esteru kyseliny ftalové a inkorporovaných do polyvinylchloridové matrice kde snížení elektrického odporu je dosaženo přídavkem 5 až 10 % hmot. elektrochemicky inaktivního nitroaromátu jako je nitrovaný arylalkyléter, například...

Způsob likvidace plynných exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237744

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvořák Ladislav, Mlynář Josef, Vavřín Jan, Adamovský Zdeněk, Hromádka Miloslav, Beštová Jana, Foltýn Josef

MPK: C01C 1/12, C07C 101/26

Značky: plynných, aminopolykarboxylových, exhalátů, výroby, solí, likvidace, kyselin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k oblasti likvidace exhalátů z výroby solí aminopolykarboxylových kyselin jejich chemisorpcí. Tento postup je vhodný zvláště při syntézách, u kterých dochází k vývinu exhalací amoniaku. Chemisorpce exhalátů se provede podle vynálezu tak, že exhaláty obsahující amoniak spolu s párami vody a popřípadě metanolu se absorbují ve vodném roztoku formaldehydu o hmotnostní koncentraci 20 až 60 %, přičemž molární poměr formaldehydu k...

Anionaktivní disazobarviva na polyamid

Načítavanie...

Číslo patentu: 237743

Dátum: 15.04.1987

Autori: Rudzinská Jana, Krajtl Svatopluk, Vrba Zdeněk

MPK: C09B 31/02

Značky: disazobarviva, polyamid, anionaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Anionaktivní disazobarviva na polyamid obecného vzorce I, ve které -R1 a -R2 mohou být stejné nebo různé a značí vodík, alkylskupinu s 1 až 6 atomy uhlíku, cykloalkylskupinu, s výhodou cyklohexylskupinu, hydroxyalkylskupinu, s výhodou 2-hydroxyetylskupinu nebo arylskupinu, s výhodou fenylskupinu, která může být dále substituována 1 až 3 metylskupinami, 1 až 2 alkoxyskupinami či 1 až 3 atomy chloru. Barviva se aplikují vytahovacím barvením v...

Způsob výroby 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237742

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuthan Josef, Marchalín Štefan, Svobodová Blanka

MPK: C07D 213/85

Značky: způsob, výroby, 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenilů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby 4,4´-bis-(4,6-difenyl-5-kyan-2-pyridyl)bifenylů vzorce I podle vynálezu spočívá v tom, že se nechají reagovat sloučeniny vzorce II XC6H4COC(CN) = CHC6H4Y (II), kde X a Y značí vodík nebo alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku v alkylovém řetězci nebo fenyl, s 4,4 -diacetylbifenylem v přítomnosti kondenzačních činidel a vhodného oxidovadla, za zvýšené teploty v organickém rozpouštědle. Výhodou tohoto způsobu je snadná dostupnost výchozích...

Etylén-N,N´-bis-leucín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237741

Dátum: 15.04.1987

Autori: Majer Jaroslav Akademik, Strašák Milan

MPK: C07C 101/26

Značky: přípravy, etylén-n,n´-bis-leucín, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Etylén-N,N´-bis-leucin, všeobecného vzorca I kde n = 2, sa pripravuje kondenzáciou leucinu s etyléndibromidom v alkalickom prostredí za refluxu a tlaku 105 až 5.106 Pa v molárnom pomere leucin k etyléndibrom 2:1 až 5:1 a produkt sa izoluje okyslením reakčnej zmesi anorganickou kyselinou. Etylén-N,N´-bis-leucin možno využiť ako selektívne detoxifikačné činidlo v zdravotníctve.

Prostředek pro povrchovou úpravu lícové strany usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 237740

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kovářík Jaroslav, Blažek Ladislav, Žůrek Milan, Pivoňka Václav, Řehák Petr

MPK: C14C 11/00

Značky: strany, usní, povrchovou, lícové, úpravu, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká problematiky povrchové úpravy usní v koželužských provozech. Účelem vynálezu je dosáhnout u tak zvaných voskových úprav lícové strany usní zdokonalenou vláčnost, voskovitější omak a brilantnější odstín ve vybarvení, respektive zvýšení hodnot ohybuvzdornosti za sucha a za mokra, jakož i otěruvzdornosti za mokra. Uvedeného účelu se dosahuje, jestliže se do povrchových úprav usní použije prostředku, obsahujícího hmotnostně 5 až 15...

Způsob výroby měkké plastické usně

Načítavanie...

Číslo patentu: 237739

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jiří, Ponic Josef, Ťopek Karel, Piperkov Vladislav

MPK: D06N 3/00

Značky: plastické, výroby, usně, měkké, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby měkkých plastických usní, zejména podšívkových usní do obuvi, jejichž lícová vrstva se vytváří z mechanicky napěněných, předem zahuštěných vodných disperzí polymerních látek. Účelem vynálezu je zdokonalit transportní schopnost podšívkové usně pro vlhkost tím, že v lícové vrstvě jsou zabudovány vodobotnatelné polyelektrolytické komplexy, aniž by přitom došlo k poklesu mechanicko-fyzikálních vlastností, zejména...

Způsob přípravy arylsubstituovaných 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237738

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vejdělek Zdeněk, Protiva Miroslav

MPK: C07D 243/22

Značky: 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů, přípravy, způsob, arylsubstituovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru syntetických léčiv. Jeho předmětem je způsob přípravy arylsubstituovaných 5-aryl-7-halogen-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-thionů obecného vzorce I, ve kterém X značí atom chloru nebo bromu, R1 značí atom vodíku, atom chloru, metyl, metoxyl nebo metylthioskupinu, R2 značí atom vodíku, atom chloru nebo metoxyl a R3 značí atom vodíku nebo metoxyl. Tyto látky jsou jednak samy o sobě psychotropně účinné /mají centrálně...

Způsob a zařízení pro měření ztrát optických elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237737

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

MPK: G02B 26/10, H01S 3/101

Značky: elementů, měření, způsob, zařízení, ztrát, optických

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu a zařízení pro měření ztrát optických elementů, vznikajících absorpcí, rozptylem a dvojlomem, například u Brewsterových okének, zrcadel, kyvet a celých výbojových trubic plynových laserů. Podstatou způsobu měření je, že na optický element vložený do rezonátoru se působí svazkem světla o menším poloměru modu, než má měřený element v provozním režimu, přičemž z poklesu výkonu v rezonátoru měřicího laseru se určují ztráty....

Způsob laminace desek plošných drátových spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237736

Dátum: 15.04.1987

Autori: Zeman Miloš, Polák Zdeněk, Kopejtko Karel, Vilím Jindřich

MPK: H05K 3/00

Značky: spojů, desek, laminace, drátových, plošných, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob laminace desek plošných drátových spojů laminačním cyklem, s působením teploty v rozmezí 80 °C až 300 °C, nejprve nízkým tlakem v rozmezí 0 až 3,5 MPa a potom vysokým tlakem v rozmezí 0,5 MPa až 4 MPa, přičemž doba trvání nízkotlaké části laminačního cyklu je definována dosažením hodnoty normalizovaného konverzního faktoru termosetických komponent polotovarů skladby v rozmezí 300 až 2 500 jednotek a optimální doba trvání vysokotlaké...

Mycí zařízení gumového potahu ofsetového válce u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237735

Dátum: 15.04.1987

Autor: Muselík Miloslav

MPK: B41F 35/06

Značky: tiskových, potahu, mycí, gumového, strojů, válce, zařízení, ofsetového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tiskových strojů. Řeší vytvoření mycího zařízení určeného k mytí ofsetového válce u tiskových strojů prostřednictvím nekonečného umývacího pásu s možností ovládání různými energetickými systémy v automatickém poloautomatickém nebo manuálním provozu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nekonečný umývací pás napnutý na vodicím válci a napínacím válci je při funkci v dotyku s ofsetovým válcem a je poháněn prostřednictvím...

Způsob rafinace /2-chlor-1,1,2-trifluorethyl/-dichlormethyléteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237734

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kuzmič Petr, Dědek Václav, Šimon Jan, Pavlovská Eliška, Liška František, Salamon Miloš, Fikar Jiří

MPK: C07C 43/12

Značky: způsob, rafinace, 2-chlor-1,1,2-trifluorethyl/-dichlormethyléteru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu rafinace éteru vzorce HCFC1-CF2-0-CHCl2 (I), který obsahuje étery vzorce CFCl2-CF2-0-CH2Cl (II) a/nebo CFCl2-CF2-0-CHCl2 (III) a/nebo HCFCl-CF2-0-CCl3 (IV) a/nebo CFCl2-CF2-0-CCl3 (V). Směs éterů I až V se ozařuje ultrafialovým zářením v roztoku 2-propanolu. Étery vzorců III až V se převedou na éter vzorce I fotochemicky iniciovanou redukcí vazby uhlík-chlor v chloridifluormetylové skupině a/nebo v trichlormetylové...

Způsob přípravy (2-chlor-1,1,2-triflourethyl)dichlormethyletheru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237733

Dátum: 15.04.1987

Autori: Liška František, Salamon Miloš, Fikar Jiří, Šimon Jan, Dědek Václav, Pavlovská Eliška, Veselý Ivan, Kuzmič Petr

MPK: C07C 43/12

Značky: přípravy, způsob, 2-chlor-1,1,2-triflourethyl)dichlormethyletheru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy éteru vzorce H-CFCl-CF2-0-CHCl2 /I/, jehož podstata spočívá v reakci éterů obecného vzorce X-CFCl-CF2-0-CCl2-Y /IV/, kde X = H, Y = Cl, nebo X = Cl, Y = H, nebo X = Y = C1 se sekundárními alkoholy o počtu atomů uhlíku 3 až 5, výhodně s 2-propanolem, nebo s étery o počtu atomů uhlíku 3 až 5, výhodně s tetrahydrofuranem nebo s 1,3-dioxolanem za ozařování ultrafialovým zářením. Éter vzorce I je meziproduktem při...

Žarovzdorná bezvodá plastická ucpávková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 237732

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sedliak Josef, Kočvara Rudolf, Šrámek Oldřich, Harmaniak Ján, Mišůl Michal, Kadlec Jiří, Konečný Pavel

MPK: C04B 35/54

Značky: plastická, žárovzdorná, bezvodá, ucpávková, hmota

Zhrnutie / Anotácia:

Žárovzdorná bezvodá plastická ucpávková hmota je určena pro uzavírání odpichových otvorů metalurgických a elektrických pecí. Sestává z 10 až 60 hmotnostních procent šamotů maximální zrnitosti do 5 mm, z 5 až 40 hmotnostních procent flotačního šesterečného uhlíku nebo žárovzdorného jílu se ztrátou žíháním 12 až 18 procent s maximální zrnitostí do 0,5 mm, z 5 až 25 hmotnostních procent kokilového laku a z 10 až 40 hmotnostních procent...

Barevný polyetylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 237731

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gross Petr, Balabán Luboš

MPK: C08K 3/22, C08K 5/13, C08K 5/52...

Značky: barevný, polyetylen

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevného polyetylénu o indexu toku 5 až 18 g/10 min. stabilizovaného proti účinkům slunečního záření, obsahujícího 0,015 až 0,3 hmotnostních % fenolického antioxidantu, který má v ortopolohách terciární butylové skupiny a v p-poloze skupinu -CH2-CH2-COOR, (kde R je hexadecyl, oktadecyl nebo symetricky substituovaní pentaeritrytyl), nebo metyl, 0,02 až 0,3 hmotnostních % trifenylfosfitu substituovaného alkyl nebo styrylskupinou...

Zapojenie na stabilizáciu výstupného napätia so súčasným obmedzením odoberaného prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237730

Dátum: 15.04.1987

Autor: Švancar Ján

MPK: B23K 9/10

Značky: výstupného, stabilizáciu, prúdu, zapojenie, napätia, súčasným, odoberaného, obmedzením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru slaboprúdovej elektrotechniky a týka sa zapojenia na stabilizáciu výstupného nap(tia so súčasným obmedzením odobraného prúdu hlavne u zváracích zdrojov s riadeným usmerňovačom. Podľa vynálezu regulačný obvod je opatrený prídavným operačným zosilňovačom, pracujúcom ako komparátor požadovanej hodnoty nap(tia a skutočnej hodnoty napätia. Výstup prídavného operačného zosilňovača je cez oddeľovaciu diódu a sumačný odpor...

Vulkanizovatelná kaučuková vysoce ztužená směs na bázi krátkých, chemicky upravených celulózových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 237729

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vaš Karel, Krejcar Miloš, Podešva Milan

MPK: C08L 11/00, C08L 1/02, C08L 23/16...

Značky: krátkých, chemicky, vulkanizovatelná, směs, kaučuková, vysoce, ztužená, upravených, celulózových, bázi, vláken

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizovatelná, kaučuková, vysoce ztužená směs na bázi chemicky upravených celulózových vláken, obsahující kaučuk butadienový nebo jeho kopolymer se styrenem nebo akrylonitrilem, blend NBR/PVC, kaučuk polyizoprenový, butylkaučuk, halogenovaný butylkaučuk, regenerovaný kaučuk, vulkanizační činidla, přísady a plniva i další gumárenské přísady, vyznačená tím, že obsahuje na 100 hmotnostních dílů kaučuku 5 až 70 hmotnostních dílů celulózových...

Kapalné startovací hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 237728

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kordik Eugen, Vokřál Václav, Homola Václav

MPK: C05D 11/00

Značky: startovací, hnojivo, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo vyvinout vysoce činné, komplexní startovací hnojivo. Tento cíl splňuje startovací hnojivo roztokového typu, které obsahuje H, P, Mg, Ca a případně K. Veškerý dusík je přítomen ve formě N0-3, fosfor převážně ve formě N2P0-4 . Molový poměr N + P : K + Mg/2 + Ca/2 = 1,2 až 1,8 a molový poměr P:N je větší než 1. Měrná hmotnost kapalného startovacího hnojiva je nad 1 400 kg/m3.

Dvojzložkový mediátor pre kapilárny transport kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 237727

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dvořák Karel, Lazár Milan

MPK: D01D 13/02

Značky: kapilárny, transport, mediátor, dvojzložkový, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Dvojzložkový mediátor je určený pre kapilárny transport kvapalín zo zásobníka na pohybujúce sa predmety ako je to pri spracovaní vlákien alebo izolovaní elektrických vodičov. Podstata dvojzložkového mediátora spočíva v tom, že sa skladá z pružného, páskového zásobníka a oteruvzdornej poréznej vložky, ktorej kontaktná plocha s vláknom má vylisovaný povrchový profil v tvare siete alebo skrutky. Páskový zásobník je vyhotovený z rozvetveného...

Zařízení pro číslicovou syntézu kmitočtů v oblasti 0 až 1 MHz

Načítavanie...

Číslo patentu: 237726

Dátum: 15.04.1987

Autori: Englich Jiří, Čížek Petr, Pfeffer Miloš

MPK: H03K 19/00

Značky: syntézu, oblastí, kmitočtu, číslicovou, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení je generace harmonických kmitočtů s vysokou stabilitou a s jemným frekvenčním krokem. Dosažení tohoto účelu je umožněno zvýšením operační rychlosti dekadické sčítačky pracující v BCD /1 248/ kódu a modulárním uspořádání střádače. Podstata spočívá v tom, že se využije dekadické sčítačky pracující v paralelním BCD kódu se zvýšenou operační rychlostí, která se zajístí tím, že se signál dekadického přenosu vyhodnocuje mimo binární...