Archív za 1987 rok

Strana 25

Způsob výroby rychlovazného vysokopevnostního silikátového pojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 245802

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bocán František, Ivanko Ivan, Kovalík Marián, Vavro Rudolf, Maslonka František

MPK: C04B 24/22

Značky: výroby, způsob, vysokopevnostního, silikátového, pojiva, rychlovazného

Text:

...lignin.Při přípravě pojiva se používá umletý cementářský slinek, který se mele za nepřitomnosti sádrovce na měrný povrch, který v některých případech může být vyšší, nežje měrný povrch běžného cementu. V těchto případech je nutno použít pro zabránění aglomerace částíc při mletí intenzifikátorů mletí. Těmito íntenzifikátory mohou být známé látky jako ethylenglykol, diethylkarbonát a další. ako výhodné se ukazuje použití práškových mlecích...

Zařízení pro kontrolu polohy důlního razicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245793

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bratislava, Strýeek Oldoich

MPK: E21C 35/08

Značky: důlního, stroje, razicího, polohy, zařízení, kontrolu

Text:

...hydraulickým válcem s řetězovým převodem nebo hydraulickým motorem, respektive elektromotorem přes závitové vřeteno s matící. Pohon natáčení skříňky 2 kolem svislé osy 3 může být odvozen od hydraulického válce 7 podle schematického znázornění na obr. Z. Pastorek 8 je přitom V záběru s ozubeným segmentem 9, tak, že je přes ně možno odvozovat danou polohu natočení a snímat ji elektrickým snímačem 10 polohy natočení. Elektrický snímač li je...

Prstencovitá fréza na díry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245788

Dátum: 15.12.1987

Autor: Beniska Jozef

MPK: B23C 5/10

Značky: díry, fréza, prstencovitá

Text:

...strany lichého a sudého frézovacího zubu 18, 23, jak znázorněno na obr. 3 a 5.U frézy 10 dosud popsané by třísky řezané radiálně vnitřními a radiálně mezilehlými břity 34, 38 byly užší, než je hloubkažlábků .22 a mělý by v nich dosti místa. Ale když radiálně vnější břit 36 uřízne třísku po své celé šířce, jakmile se tříska po uříznutí roztáhne a má tendenci se zadřít mezi druhým osazením 54 a stěnou frézované díry. Účelom tohoto vynálezu...

Kruhový tkalcovský stav

Načítavanie...

Číslo patentu: 245786

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šnapko Peter

MPK: D03D 37/00, D03C 9/00

Značky: kruhový, tkalcovský

Text:

...válečky 11 a 12 tkaniny a nábal 13 tkaniny. V prostoru odtahu působí navíc rozpínač 14 tkaniny. Na kruhovém tkalcovském stavu na levé straně je uspořádán podavací válec 15 osnovních nití 7 a na pravé straně další podávaní valec 18 osnovních nití 7. Tyto osnovní nitě 7 jsou rozdelený do dvou dokola uspořadaných soustav a jsou odtahovány z neznázonněných skupin osnovních cívek.K vytváření prošlupu je pak jedna z těchto soustav zvedána, zatímco...

Samodržné těsnění k tlakovým nádobám, zejména k autosifonům

Načítavanie...

Číslo patentu: 245784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kvasna Drahoš, Mikolaj Marián, Siekel Anton, Mezovský Milan, Suroveak Rudolf

MPK: B67D 1/08

Značky: těsnění, tlakovým, samodržné, zejména, nádobám, autosifonům

Text:

...»opatřeným ukonce kruhovým výstupkem a s těsnicí vložkou, jehož podstata spočíva v tom, že do kruhového výstupu zapadá drážka těsnicí vložky připoje-né ke zmíněnému ventllovému pouzdru přírubou.Ve výhodném pnovedení je samodržné těsnění vytvořena z vnitřní těsnicí vložky a k ní připojené vnější těsnicí vložky.Samodržné těsnění se vyjímá vidlíc-ovým mlountážním klíčem se zkosenym vnitřním obvodem vidlice.Samodržné těsnění podle vynálezu je...

Zapojení spínacích zařízení ve skupinových vedeních, zejména telefonních dispečerských soustavách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245781

Dátum: 15.12.1987

Autori: Franko Peter, Maeurák Milan, Szentiványi Norbert, Oddejmiška Koloman

MPK: H04M 9/02

Značky: telefonních, vedeních, dispečerských, spínacích, skupinových, zejména, zapojení, soustavách, zařízení

Text:

...14 a k řídících výstupů je spojeno přes řídící vedení 34, 34 a až 34 m s proudovýmí obvody 21 a až 21 m vedení. Společné vstupy řídící jednotky 1 a volicí jednotky 11 jsou připojeny přes takt-ové ímpulsové vedení 38 na taktový ímpulsový výstup signalní vysílací jednotky 13.Řídicí výstup signälní vysílací jednotky 13, který spouští volicí tón, je připojen přes řídící vedení 39 na vstup tónové a volací jednotky 14, zatímoo výstup tónové...

Způsob odlučování fenolu z vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245780

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kováe Anton, Raeek Eduard, Kme? 1udovít, Martinka Pavol, Michalková Jana, Kukuea Ján

MPK: C02F 1/58

Značky: způsob, fenolů, odlučování

Text:

...dia-ninové sloučeniny, dimery p-isopropenyltenolu, trlsfenoly a také bisienol A a jeho isomerý, může se tpodstatná část fen-olu získat zpět sníženim jeho koncentrace ve vodě z 6 až 10 0/0 hmotnostních na 0,3 až 2 hmotnostni.Bylo rovněž zjištěno, že když se emulse,vytvořena z vodného roztoku fenolu, a frakce vedlejšich produktů, přivede do kontaktu s kationtoměničem ve vodĺkovém cyklu, 4může se koncentrace ienolu ve...

Zařízení k přerušovanému nanášení lepidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245779

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kubieka Rudolf

MPK: B05C 5/02

Značky: lepidla, přerušovanému, nanášení, zařízení

Text:

...způsobem se nezabrání vytváření vláJken lepidla.Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení k přerušovanému nanášení lepidla na pohybující se materiál, zejména obalový materiál, a uzavíratelnou tryskou pro lepidlo,za níž je uspořáudáno stu-pňové vybrání, jež by spolehlivě zabránilo nežádoucímu polepování přířezů obaloveho materiálu.Úloha je řešena vytvořením uvedeného zařízení, jež se -od známých provedení podle vynálezu liší v podstatě tím, že ve...

Střední narážecí a spřáhlové ústrojí pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245778

Dátum: 15.12.1987

Autori: Polievka Milan, Eulák Ladislav, Prievidza Kunovský Jozef

MPK: F1GC 3/12, F16B 7/08

Značky: narážecí, střední, vozidla, spřáhlové, kolejová, ústrojí

Text:

...provedení vynálezu je uveden na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je znázorněno spojeni obou dílů v bočním pohle 4du a částečném řezu, na obr. 2 řez rovinou II~II z obr. 1, na obr. 3 natuho spojená spřáhlová tyč, zobrazená v půdorysu a na obr. 4 uvolněná spřáhlová tyč před vykývnutim, zobrazená rovněž v půdorysu.Spřáhlová tyč je složená z hlavového dílu 1, na němž je upevněna hlava spřáhla a z výlkyvného dílu 2, upevněného výkyvně...

Zařízení na řezání ředkví a podobných plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245776

Dátum: 15.12.1987

Autor: Petrus Teodor

MPK: A01D 23/04

Značky: podobných, řezání, ředkví, zařízení, plodin

Text:

...hyglenickým předpisům. Podle vynálezu je účelne, když je na motoru upraven spínač a u dolního konce vedení doraz,s výhodou výškově nastavitelný k vypínání spínače. Při tomto provedení se zařízení samočinně vypne po skončeném řezäní. Podle dalšího význaku vynálezu je vedení umístěno V rämovém stojanu nádoby k zachyco-vání rozřezané ředkve, která je s výhodou zasouvatelná do stojanu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na výkrese, kde...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245774

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gažák 1ubom3r, Buday Jozef, Kusovská 1udmila, Macho Vendelín

MPK: A01N 55/0G

Značky: fungicidní, výroby, složky, způsob, prostředek, účinné

Text:

...které mají povrchově aktivní, dispergační a stabilizační vlastnosti.ą Týto stałbiłlizâtory se mohou obecně význačom tím, že mají na straně jedné určitý putrující- účinek- a že na straně drušhé obsa hují funkční skupin ,. zejména. OH nebo/a NHz nebo/a SO 3 H, které jsou schopný vytvářet slabé vozov s- atomem mění ako inhibitory hydratace lze tudíž zejména Livést sulfoxin, tj. 8-hydroxychinolin-Svsulfonovou kyselinu, a jeho soli,...

Fluidizovatelný pevný krakovací katalyzátor vhodný pro krakování uhlovodíkových nástřiků obsahujících organické sloučeniny síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 245773

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeanský Michal

MPK: B01J 29/06

Značky: vhodný, fluidizovatelný, uhlovodíkových, organické, katalyzátor, nástřiků, krakování, sloučeniny, krakovací, obsahujících, pevný, síry

Text:

...přibližně 566 až 788 C a zvláště 638 až 732 °C. Uhlovodíkový nästřik se krakuje za reakčních teplot 454 až 649 °C a zvláště 466 až 649 °C, kdy reaguje sloučenina sodíku a síry za vzniku sulfidu sodnêho. Vypuditelné nánosy z desaktivovaného krakovacího katalyzátoríí se odstrani působením plynu, obsahujícím páru za teplot, kdy sulfid sodíku reaguje s vodou za tvorby plynného sirovodíku. Vypuzovací teploty jsou obecně 554 až 649 °C a zvlaště 466...

Způsob včasného zjišťování doutnajícího ohně v hnědouhelném prachu uloženého v zásobnících, měřením plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245771

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eernaj Peter, Rúra Jozef

MPK: G08B 17/10

Značky: způsob, měřením, hnědouhelném, uloženého, doutnajícího, plynů, včasného, ohně, zásobnících, zjišťování, prachu

Text:

...ohně naproti tomu nebylo možno v případě, že ke vzniku cloutnajĺcĺhlo ohně nedošlo, dokázat žádný vodík pokusy č. 4 až 6. Podobné chování jako u vodíku bylo možno zjistit i u methanu.Například objemový obsah vodíku v plynu, unikajícím při nízkotepelíié karbonizaci, se zvýšil v průběhu pokusu č. 1 výchozí teplota 172 °C po jedmohodlnovem přívodu vzduchu z O na 2,16 objemových,zatím co objemový obsah methanu vzreostl za týchž podmínek...

Stírač pro vodicí plochy a kryty vodicích ploch obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245770

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eerný Jozef, Oravec Viliam, Hulaková Anna

MPK: B23Q 11/00

Značky: plochy, vodicích, vodiči, stírač, krytý, obráběcích, ploch, strojů

Text:

...než stlačitelniost materiálu stěracího dilu 2. Stéraoí díl 2 je vyroben s výhodou z poměrně tuhé pryže nebo plastické hrmoty analogickýoh vlastností, s dostatečnou schopností pružné deformace. Vyplněním vybrání B materiálem 11 se může odpor přídržného nástavce 5 proti stlačení zvýšit do té míry, že se po vsazení stěracího dílu 2 do nosného dílu 3 vytvoří spolehlivá zaskakovací blokovací spojení obou dílů.Jednoduché a spolehlivá zablo-kování a...

Způsob válcování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245769

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Ivan, Oravec Viliam, Repeák Miroslav

MPK: B21B 21/00

Značky: válcování, způsob, trubek

Text:

...posuvu, začínajícim výhradně v úvrati výběhu přibližně DOllOIVJÍČaÍĚ rozděli pro následný zpetný zdvih valcovacího ústrojí a pak následný dopředný zdvih váloovacilro ústnojí.Způsob váloování podle vynálezu, při němž se převážný ploidĺl válcovací prace válCovacího materiálu využije na dopředný zdvih a menší podíl na zpětnýpzclvih, přináší s sebou optimální zvýšení výkouuvůči způsobu poutnickeho válcování za studena,jelikož jak...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245768

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varga Vladimír, Synovec Peter, Mikulášek Slavoj, Ároch Milorad, Tichý Jan

MPK: C04B 7/45

Značky: výroby, způsob, cementářského, slínku

Text:

...část odpadních plynů z rotační trubkové pece věst mimo disperzní tepelný výměník. V extrémním případě, to znamená při obzvláště vysokém obsahu alkálií v surovině, je vhodne veškeré množství odpadních plynů z rotační trubkové pece vést mimo disperzní tepelný výměník.Výhody způsobu podle vynálezu jsou následující V Cirkulační soustavě lze dobu prodlevy suroviny nastavit a kontrolovat Velmi přesně, takže prakticky nedochází ke kolísání stupně...

Způsob výroby cementářského slínku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245767

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sutoris Viktor, Sekerka Vladimír, Kovaeie Kamil, Király Ernest, Surma Ján

MPK: C04B 7/45

Značky: způsob, slínku, výroby, cementářského

Text:

...chladiče, zejména typy s několika odděleními nebo vestaV-ební jednotku Spojenými komorami. Proud kyslíkatého plynu, zahřátý v první komoře a tedy nejteplejší, se účelně zavádí do fluidizačního reaktoru slinovacíhIo stupně jako fluidizační plyn.Další proudy plynů zahřáté v chladicím stupni, se vedou účelně do vířivé vrstvy sloužící k odkyselení suroviny. Přitom se doporučuje použít kyslíkate plyny zahřáté nepřímo jako fluidizační plyn a...

Koncentrátový přípravek organocínového akaricidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245765

Dátum: 15.12.1987

Autori: Petrovie Milan, Singer Jozef

MPK: A01N 25/02

Značky: akaricidu, organocínového, koncentrátový, přípravek

Text:

...varu při atmosfé rickém tlaku nad 130 °C a může být aromatická nebo neanomatická, například parafinická nebo jde o rafinlovaný minerální olej nebo rafinovaný rastlinný olej. Příklady vhodných rorrganických kapalin jsou xylen,rozpouštědla predávané pod ochrannými známkami SHELLSOL, například SHELLSOL A aromatické rozpouštěldlo s teplotou varu 166 až 216 °C, SHELLSOL AB Lanomatícká rozpooštědlo s teplotou varu 166 až 216 stupňů Celsia) a...

Spojení konců žlabových dílů hřeblových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245764

Dátum: 15.12.1987

Autor: Trávníeek Bedoich

MPK: F16B 21/00, B65G 19/18

Značky: dopravníku, spojení, hřeblových, konců, dílů, žlabových

Text:

...na lobr. neznázorněnými šrouby.Žlabové díly jsou sestaveny v souvislý pás, v němž se pohybuje na obr. neznáminěný hřebllowý dowpravník. vrchní větełv 15 je větví dlolpravní, kdežto Spodní větev 1 G je větví zpětnou.e obvyklé spojovat žlabovvé díly mezi sebou navzájem tak, že tono spojení je pevné na tlah, avšak umožňuje mírné výkyvy jak ve směru vodorovném, tak i svislém.Součástí znázonrněného spojení jsou úložné díly 17, přivařené...

Izolační materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245762

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benke Vladimír, Hrubjak Milan, Bendl Zdenik, Tóth Imrich

MPK: F16L 59/02, E04B 1/78

Značky: izolační, materiál

Text:

...o tloušťce 5 centimetrů hodnoty 1,02 W/m .Izolační material podle uvedeného vynálezu je možnso použít jako výplň pro izolací střešních dílů jako výplň pno cluti-nvsvê stěny pro obytné a jiné budzový a rovněž je ho možno použít také jako výplňovehro materiálu pro pohyblivé a pevné přepážkorvé díly.Elementý z plastických hmot metalizované hliníkem se navíc projevují schopností odrážet záření a je jich tedy možno použit jako bariéry vůči záření....

Rozebíratelný kloubový spoj pro hlubinnou těžbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245761

Dátum: 15.12.1987

Autori: Láznieka Milan, Šalak Addej

MPK: F16B 17/00, E21D 23/08

Značky: hlubinnou, těžbu, rozebíratelný, kloubový

Text:

...které znázorňují na oebr. 1 rozebíratelný kloubový spoj podle vynálezu V perspektivním pohledu, na obr. 2 jiné provedení rozebíratelného kloubového spoje podle vynálezu zabudované ve štít-ové výstnoíji a na obr. 3 rozebíratelnýkloubový spoj podle obr. 2 v perspektivním pohledu.Obr. 1 znázorňuje kloubové spojení 1,které sestává z prvního spojovaného členu 11 a z druhého spojovaneho členu 12. První spojovaný člen 11 tvaru lišty má předem...

Způsob regulace pořadí zastavení v soustavě tkalcovských stavů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245760

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopecký Ivan, Kme? 1udovít

MPK: D03D 51/00

Značky: soustavě, zařízení, stavu, tohoto, způsob, tkalcovských, regulace, provádění, zastavení, pořadí, způsobu

Text:

...z hradła NOR 15-2 zvýši a uvede V činnost brzdový ovládač 6-2. Když doba zpoždění uplyner dřív,než dojde k novému Spuštění prvního» tkalcon/ského stavu 1-1, uvede časovací obvod 12-2 v činnost spínač 13-2, který uzavře svoje kontakty A, rozpojí kontakty B,7 takže signál z délkvového detektoru 5-2 prochází přes klontakty A spínače 13-2 a přes součtové hradlo 14-2 do brzdového ovládače 6-2. Druhý tkalco-vský stav 1-2 se tedy zastaví okamžitě,...

Detekční destička pro elektromagnetickou identifikační soustavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245759

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kubieka Rudolf, Eulák Ladislav

MPK: H03K 5/13, H03K 5/145

Značky: destička, identifikační, detekční, elektromagnetickou, soustavu

Text:

...Lr zkratuje. e také možné použít kodovéľno signálu k tomu, aby se periodicky do obvodu připojoval nelineární prvek nebo aby se movduloval signál oscilatoru OS.Když je nyní detekční destička popsaneho, druhu v detekčním poli, dochází k periodickému rnoazlaďování a/nebo útlumu v rytmu určovaném kódlowacím obvodom TC, je 5hož výsledkom je periodické zeslabování signálu znovu vysílaného detekční destičkou, což se dá snadno detekovat, nebo změna...

Způsob kontinuálního fluidního sušení chemických produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245755

Dátum: 15.12.1987

Autori: Paulovie Milan, Streicher Rolf, Petrus Teodor, Bakarov Christo, Novák Ladislav, Macho Vendelín

MPK: F26B 3/08, F26B 17/00

Značky: fluidního, kontinuálního, produktů, chemických, sušení, způsob

Text:

...zrna, a to v jednom stupni, kdy suhstance mají sklon ke hrudková-ní a aglomerací, nehot při sušení tak silně aglomerují, že se musí při sušení nebo po sušení rozemílat, aby se dosáhlo předepsaně velikosti zrna, lze je velmi obtížně zbavit prachu, nebo vůbec ne,Inají špatnou tluldizační schopnost vlivem své konzistence a/nebo malé velikosti zrna,nebo je vůbec nelze uvést do fluidního stavu.Rozložení zrn na vyrobené suché substanCe lze silně...

Způsob výroby pálených žáruvzdorných kamenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245751

Dátum: 15.12.1987

Autori: Auzio Vilnis Janovie, Markov Valentin Sergejevie

MPK: F27D 1/00

Značky: pálených, výroby, způsob, žáruvzdorných, kamenů

Text:

...kPa jsou hodnoty pr-0 otevřenou pórovitost zrn pod 10 0/b,V průměru asi 7 0/0 objemu.Slinouvací teplota přes 2000 °C je nutná,aby se vedle rozpuštění Chromové rudy dosáhlo dostatečně nízké pórovitosti zrn slinutého materiálu. Provádí-li se spékání například pouze při 1 800 °C je pórovitost slinutěho materiálu víc než 12 0/0 objemu měřeno s přítlakem 26,5 kPa.Střední průměr periklasových krystalů slinutého materiálu činí nejméně 100 um a leží...

Spôsob nastavenia pecnej atmosféry pri tavení skloviny SIMAX

Načítavanie...

Číslo patentu: 245550

Dátum: 15.12.1987

Autori: Glaser Vladimar, Vídenský Jan, Kaška Lubomír

MPK: C03B 5/16

Značky: simax, spôsob, pecnej, nastavenia, tavení, skloviny, atmosféry

Text:

...vplyv na kvalitu skloviny.Uvedené nevýhody sa podstatne znížia nastavením pecnej atmosféry pri tavení skloviny SIMAX alebo PYREX v taviacich agregátoch s kovovým rekuperátorom, vykurovaných zemným plynom, ktorý obsahuje najmenej 0,3 mg síry v 1 m 3 zemného plynu,podľa vynálezu, ktorého podstata spočívav tom, že v časti zakladania kmeňa a v čeriacej oblasti sa vytvorí oxidačná atmosféra s prebytkom kyslíka 0,5 až 4 objemových v...

Spôsob výroby platinovej tenkej vrstvy pre odporový snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 245549

Dátum: 15.12.1987

Autori: Machálek Antonín, Haberle Jioí, Gloza Slavomír

MPK: C23C 14/00

Značky: vrstvy, odporový, spôsob, snímač, platinovej, tenkej, výroby, teploty

Text:

...vrstvy, z ktorej je možné uhotovit odpory s hodnotou W 1 o 0 1,3 850, s vlastnosťami vhodnými pre odporový snímač teploty. lzolačná podložka pre depozíciu platinovej tenkej vrstvy sa bombarduje iólnmi argonu, čím sa iónovo odleptajú povrchové vrstvy podložky. Týmto spôsobom sa získa atomárne čistý a mikroskopicky zdrsnený povrch podložky. Po 4tom sa podložka vyhreje na teplotu 200 až 600 °C a deponuje sa na ňu platinová tenká vrstva...

Zariadenie k získavaniu odplynov v rafinérii

Načítavanie...

Číslo patentu: 245548

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kubát Stanislav, Vegricht Jioí, Praha

MPK: C10K 3/00

Značky: odplynov, rafinérii, zariadenie, získavaniu

Text:

...uzáverom 3 a cez regulačným rýchlouzatvárací ventil 25 so saním kompresora 10, ktorého výtlačná strana je rozvetvená a stlačené plyny kompresorom 10 sú zaústené prednostne do odlučov-ača kvapalnej fázy56 spojeného s pyroplynovým kompresorom 57 jednotky na výrobu oleľínov 58, V ktorej sa v deliacom rade rozdelia plyny na jednotlivé frakcie, napríklad vodíkovú, metánovú,etánovú, pro-pan-butánovú, na pyrobenzín,pyroloje a pod. Alternatívne je...

Blok valcov axiálneho hydrostatického prevodníka s naklonenou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Kubelka Vladislav

MPK: F04B 1/20

Značky: naklonenou, prevodníka, axiálneho, doskou, hydrostatického, valcov

Text:

...mechanizmom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že v pružnom prítlačnom mechanizme je paralelne s pružinou s axiálnou vôlou umiestnený rozperný element.Pri prítlačnom mechanizme s jednou pružinou umiestnenou v ose bloku valcov je rozperný element tvorený tenk-ostennou kruhovou trubłkou. Pri prítlačnom mechanizme so sadou pružín umiestnených narotačnej ploche súosej s osou rotácie bloku valcov je rozperný element tvorený...

Spôsob stabilizácie farebnosti roztokov cefalotínu alebo solí cefalotínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245546

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kozák Petr, Stejskal Michal

MPK: C07D 501/46, A61K 31/545

Značky: roztokov, farebnosti, spôsob, stabilizácie, cefalotínu, solí

Text:

...prídavok 1 až 25 0/0 hmot. stabilizátoru.Stabilizátor je možno pridávať ako 2040/0 až 60-0/0 vodný alebo vodnoorganický roztok, alebo s výhodou priamo pevnej forme.Bolo nájdené, že postupom podľa vynálezu je možné spomaliť rýchlosť farebnej zmeny eefalotínu alebo jeho solí vo vode a/alebo organickom rozpúštadle prídavkom farebnosť stabilizujúcich zlüčenín s následnou extralkciou cefalotinu, alebo vyzrážaním, alebo vysolením solí ceľalotinu...

Spôsob prípravy 6-chlór-2-hexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245545

Dátum: 15.12.1987

Autori: Haušild Josef, Petráeek Martin, Bakaláo Jioí

MPK: C07C 49/16

Značky: spôsob, přípravy, 6-chlór-2-hexanónu

Text:

...vynálezu sa podstatne zjednoduší prevedenie prípravy, tým,že sa odstráni práca s korozivnym plynným chlorovodíkom, »dosiahne sa zvýšenie bezpečnosti práce a zároveň sa dosiahne ekonomický prínos spočívajúci v náhrada podstatne drahšieho plynného chlorovodíka oproti kyselina chlorovodíknovej.V ďalšom je vynález objasnený na príkladoch bez toho, aby sa na tieto výlučne obmedzoval.K 270 g 2,66 M 36 0/0 kyseliny chlorovodíkovej sa pri teplote 50...

Spôsob výroby olefínov iniciovanou pyrolýzou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245544

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bartolomijev Alexadd, Didek Otakar

MPK: C07C 11/02

Značky: olefínov, pyrolýzou, iniciovanou, spôsob, výroby

Text:

...podmienkach, je najčastejšie obmedzené ich účinnosťou, dostupnosťou alebo cenou.Vyššie uvedené nedostatky sú V podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou individuálnych uhľovodíkov a ropných frakcií v prítomnosti vodnej pary a homogennych prísad v teplotnom intervale 600 až 1300 C pri reakčnom čase kratšom ako 1 sekunda podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva- v tom, že sa do suroviny pred pyrolýzou pridávajú v-...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov iniciovanou anorganickými zlúčeninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 245543

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kocman Karel, Koevký Jaromar

MPK: C07C 11/02, C07C 11/12

Značky: anorganickými, spôsob, olefínov, pyrolýzou, výroby, uhľovodíkov, zlúčeninami, iniciovanou

Text:

...skupiny periodickej tabulky a sirnik fosforečný.Vynálezom sa dosahuje pokrok V tom, že sa pôsobením kovových dusitanov a dusičnanoV vo väčšom rozsahu zhodnocuje uhľovodíkový nástrek. Zvýši sa rýchlosť a selek 4tivita premeny. Ďalším prínosom vynálezu je využitie účinku sirníka fosforečného, ktorý efektívne zabraňuje konverzii uhľovodíkov na pyrouhlík, takže sa neukladá vo forme koksu na vnútornom povrchu pyrolýzneho zariadenia. Tým sa...

Spôsob výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245542

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hruška Karel, Beránek Jaroslav

MPK: C07C 11/02

Značky: olefínov, pyrolýzou, spôsob, uhľovodíkov, výroby

Text:

...Dev. 22, 2, 335 1983 benzylamínu o 29,1 0/0, benzylnitritu o 30,0 0/0 AO ČSSR 190 747 a benzylchloridu o» 20,2 0/0. Napriek zisteniu, že prejavujú vysokú iniciačnú účinnost pri pyrolýze uhľovodíkov, v súčasnosti ich širšiemu prevádzkovému zavedeniu bráni zložitá syntěza a v- konečnom dôsledku vysoká cena.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené spôsobom výroby olefínov pyrolýzou uhľovodíkov zo- zemného plynu, ropy a spracovania...

Spôsob prípravy trifenylfosfánoxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245541

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veselý Václav, Eárský Milan

MPK: C07F 9/53

Značky: trifenylfosfánoxidu, přípravy, spôsob

Text:

...Na jeho vysokú katalytickií aktivitu poukazuje i tá skutočnosť, že okidácia PhzP katalyzovaná FePh 3 PO 4 l 52 trvala 50 hodín, kým v prítomnosti FeNxCS 5 Ph 5 PO 2 trvala 100 hodín.Uvedené nedostatky sú odstránené spôsobom prípravy trifenylfosfanoxidu reakciou trifenylfosfanu s kyslíkom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že oxidácia trifenylfosfánu prebieha za katalytického účinlku komplexu FePhsP 04 I 3)2,kde Ph značí fenyl, V...

Bisamínoamidy na báze mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 245540

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kousal Vladimír, Didek Jioí

MPK: C07C 103/127

Značky: báze, kyselin, mastných, bisamínoamidy

Text:

...soli. Týmto spôsobom je možné regulovať celý rad vlastností bis ll ovynález je ďalej objasnený formou príkladov, ktorých zloženie je uvádzané v hmotnostnej koncentrácii.Do sulfonačnej banky s azeotropickým nástavcom sa predložila príslušná mastná kyselina, 10 ml benzénu a 10 g dietyléntriamínu. Násada sa udržovala pri teplote refluxu do ukončenia vývoja reakčnej vody. Po tejto dobe sa Ik. násade pridalo 8 g kyselinąy 1,2 1,3 .a 1,4...

Zapojenie hydrostatického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245539

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rous Ivan

MPK: F16H 39/00

Značky: hydrostatického, zapojenie, převodů

Text:

...V alternatívnom prevedení je v pomocnom kanáli zabudovaný odpor proti prietoku a pomocný kanál je spojený s druhým napájaním kanálom tlakových vetiev.Výhodou zapojenia hydrostatlckého prevodu podľa vynálezu je, že zabezpečí skratovanie tlakových vetiev okamžite po nežiadú 4com poklese napájacieho tlaku, čim ochráni prevod pred možným poškodením, prípadne jeho nepriaznivým pôsobením na okolie a bez ďalšieho zásahu do prevodu umožní...

Spôsob výroby prevažne rovnoreťazcových kyslíkatých organických zlúčenín C .sub.5.n. až C .sub.24.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245538

Dátum: 15.12.1987

Autori: Matulka Jan, Klazar Jaromír, Bydžovský Jan, Synek Pavel, Frank Josef

MPK: C07C 27/00

Značky: organických, zlúčenín, výroby, sub.24.n, rovnoreťazcových, převážně, sub.5.n, spôsob, kyslíkatých

Text:

...Prítomnosť pyridínu, fj-pikolínu a y-pikolínu a prípadne ďalších organických zásad jednak napomáha urýchľovaniu hydrokarboxyalkylácie, ale objemnosťovu katalytického systému vytvoreného s karbonylmi kobaltu umožňuje hydrokarboxyalkyláciu dvojitých väzieb, V podstate hlavne V polohe 1 .a navyše tento komplex prakticky nekatalyzuje hydroformyláciu.Ako alkénické suroviny prichádzajú do úvahy hlavne produkty dehydiogenácie n-alkánov,...

Snímač pohybu betónovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 245537

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vymazal Jioí

MPK: G01F 1/76

Značky: betónovej, pohybu, snímač, zmesí

Text:

...obvodu snímača opticky signalizovaný na paneli riadenia. Konštrukcia snímača je masivna a jed 4noduchá a jeho osadenie na plniacom potrubí je tiež jednoduché a možné aj dodatočne u už existujúcich zariadeni. Poznanie okamihu pohybu betónovej zmesi V plniacom potrubí pri známom tlaku vzduchu V ňom umožňuje regulovať výtokovú rýchlosť, a tým aj rýchlosť plnenia formy tak,aby nedochádzalo k preplñovaniu formy aj pri kolisaní parametrov...

Sklopná čeľusťová jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245536

Dátum: 15.12.1987

Autor: Vymazal Oldoich

MPK: B23Q 7/04

Značky: jednotka, čeľusťová, sklopná

Text:

...krajných polôh.vynález je popísaný na základe výkresu,kde je na obr. 1 boknorys usporiadania sklopnej čeľustľovej jednotky .a na obr. 2 je zná 4zuornené zostavenie jednotiek pre dvojčaľusťové chápadlo.Na teleso 1 je čapom 3 kyvne napojená uhlová páka 2 opatrená obložením 4. Na odvrátenom konci je uhlová páka 2 pevne spojená s dutým čapom 5. Dutý čap je pomocou membrány 6 a Ikrüžku 7 hermeticky pripojený k dutine vytvorenej V telese 1....