Archív za 1987 rok

Strana 245

Kombinovaná rotačka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250678

Dátum: 14.05.1987

Autor: Giori Gualtiero

MPK: B41F 31/26

Značky: rotačka, kombinovaná

Text:

...tisk je dále opat 250678řeno dvěma válci 18 pro přenos iobrazu,které přelnáší tytéž barevné »oblasti lobpazu druhého. gumového válce 16 s dokonalým krytín na vyeolcollaký tiskový ndeskový válec 17, což umožňuje zesilovat zabarvolvání vysokotlaké tiskové desky V požadovaných barvách, takže tyto oblasti roolhou být přísluš-.nlou barvoíi lépe pokrytý. Při pohledu ve směru wotáčení druhého gumovéhlo válce 16 se ve skutečníostí přenáší část...

Způsob výroby glyxalu, alkylglyoxalů a jejich acetalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250677

Dátum: 14.05.1987

Autori: Roithner Erich, Wechsberg Manfred, Sajtos Alexander

MPK: C07C 49/175, C07C 47/127

Značky: glyxalu, acetalů, jejich, alkylglyoxalů, způsob, výroby

Text:

...11 é acetaly »obecného vzorce li, potřebné jako výchozí látky, je možno připrravit známým způsobem například acetalízací ap-nenasyceirých aldehydü zapřídavku látek Vázajících wodu podle postupu, popsa-.néhlo V časopisu Org. synth. IV,str. 21 a 22, ineho též chllorováním nasyrce~ mých laldehlydů, jejich vacetolizací na odštěpením chlomovlondíku, jak je teíito postup popsán. v časopisu CHEMISCHES ZENTRALBLATT, 1937, I, str. 5 098 a...

Způsob pěstování dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250676

Dátum: 14.05.1987

Autori: Csányi Róza, Nemes László, Gáti Ferenc, Karakas János, Hallász Edit, Horák Endre

MPK: A01G 7/00

Značky: pěstování, drevín, způsob

Text:

...trifenylacetát cínu BRESTAN a/neblo ldĺthĺlütkłümbülľľľáty zínku la/nebçi manganu MANEB, MANCOZEB a ZINEB iapod.K regulaci biologických pochodů v rrost~ lině je možno do v|oidyn přidat také látky s homnioináliní-m ílčinikem, například kyselinu gřbberelovion, její deriváty, auxin ľleblĺ) cytokinin, dále látky, ktere se mění v rostlině na látky s homrnclnálníní účinkem, například prekursicury těchto látek METHIONINL Voda je paid tlaxkem 3 až 4...

Hnací ústrojí výkyvného žlabu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250675

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mailliet Pierre, Cimenti Giovanni, Lonardi Emile

MPK: C21C 7/20

Značky: žlabu, výkyvného, hnací, ústrojí

Text:

...který není na výkresu znázorněn.Převodové ústrojí uložené v utěsněné skříni 16 je známé a sestávä z převodovélio táhla 18 poháněného ovládaním ramenein 12 svislou osou 0 otočná klec 2 U uložená propohyblivého uvnitř utěsněné skříně 16 natáčivé kolem své podélné osy.Nad závěsem ll je umístěna souose se svislou osou I) otočná klec 20 uložená prostřednictvím valivěho ložiska 22 na osazení 2.4 pláště 23 pece uzavřeného krytem 26. Tato otočná klec...

Zařízení ke skupinovému a individuálnímu přiřezávání kulatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 250674

Dátum: 14.05.1987

Autor: Marinov Todor Kirilov

MPK: B27B 29/00, B27B 31/00

Značky: individuálnímu, skupinovému, přiřezávání, kulatiny, zařízení

Text:

...dříví bez jeho zbytečné spotřeby.vynález bude nyní příkladně podrobněji popsán podle připojení/ch výkresů, na nichž představuje obr. 1 zařízení v pohledu shora a obr. 2 pohled na zařízení ze strany.Zařízení ke skupinovému a individuálnímu přiřezávání kulatiny sestává ze stroje k individuálnímu přiřezáváítí a třídění kulatiny, jež obsahuje tři za sebou spojené překlopííé vozíky 1,. tj. třídici, pracovní a pře nmu prosobslułhujjícího...

Cigaretový stroj s pomocnou přívodní jednotkou tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250673

Dátum: 14.05.1987

Autori: Belvederi Bruno, Mattei Riccardo

MPK: A24C 5/39

Značky: stroj, pomocnou, cigaretový, jednotkou, přívodní, tabáku

Text:

...16 i k boční stěnê 5 a prochází výřezem 2 D v boční stěuě .TS a sahá až k postraníiímu otvoru 19 ve svislé stěně 11 sestupného kanálu 8. Zlab lil má v podstatě Konstantní šířku a jeho vstupní konec leží pod výstupním koncern přívodního pásového dopravníku 16. Na výstupním konci je žlab 18 zakončen výstupní hranou Z 1, která je vzhledem k jeho podélné ose šikmá, takže její délka v podstatě odpovídá šířce postranního otvoru 19 a tedy í...

Způsob vytváření elektronového svazku, zvláště o vysoké proudové hustotě na povrchu jeho využití, a elektronová tryska pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250672

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kaczmarczyk Jerzy, Kaczmarczyk Barbara

MPK: H01J 31/02, H01J 29/52, H01S 3/101...

Značky: vysoké, elektronová, proudové, povrchu, zvláště, hustotě, elektronového, způsobu, způsob, vytváření, tryska, svazků, využití, tohoto, provádění

Text:

...řezu s elektrodou umístěnou mezi analyzátor a soustavu čoček v kruhové štěrbině a obr. 2 takovou elektronovou trysku s prstencovou štěrbinou v této elektrodě.Elektrode 1 nepřímo žhavená žhavicím vláknem 3 má tvar válce, jehož část povrchu ve tvaru 1 mm širokého prstence je pokryta emísní pastou 2, která je emisné aktivní částí katody. Elektrody 4 a 7 formující elektronový svazek a mající své rozdelení rychlosti ostře omezeno, jak co do...

Způsob zpracování živočišné krve a jejích frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250671

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szubinska Stanislawa, Kumor Leszek, Kierzkowski Marian, Zaleski Stanislav, Tereszkiewicz Ryszard, Malicki Adam

MPK: A23K 1/04, A61K 35/14, A23J 1/06...

Značky: zpracování, živočišné, frakcí, jejich, způsob

Text:

...se jeho barva mění na bilou nebo růžovo šedou a produkt z kašovité kapaliny krevních buněk změní barvu na černou. Bo zpracování krv-e jantečuýucsh zvířat ja 250671ko celku způsobem podle vynálezu je možné zpracovávat produkt na existujících zařízeních masněho průmyslu.V případě .drůbeži krve se způsobem podle vynálezu vyrobí produkt vhodný pro přímé zkrmování, přičemž výživné hodnota je o 50 0/0 vyšší než v .přípiaidě molučiky vyráběné v...

Dispergovatelný pigment s berlínskou modří

Načítavanie...

Číslo patentu: 250670

Dátum: 14.05.1987

Autori: Franz Klaus-dieter, Raul Axel

MPK: C09C 1/26

Značky: pigment, modři, dispergovatelný, berlínskou

Text:

...siloxanu, nýbrž část züstala v roztoku. V poteženém pinmentu je proto Zpľfivĺtĺlčl hmotnostně 0,0 l až 5, obzvláště 0,1 až 2 siloxanu, vztaženo na oxid křemičitý a celkovou hmotnost pigmentu.jestlíže se provádí jako druhe nanášení vrstvy potahování mastnou kyselinou plus hydroxídem kovu, upraví se pH sizspenze na hodnotu v rozmezí 3 až 7 a přida se roztok soli alkalického kovu mastné kyseliny,obzvláště jednosytné, nasycene nebo nenasyceně...

Ovládací a regulační zařízení vykladače archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250669

Dátum: 14.05.1987

Autor: Weisgerber Willi

MPK: B65H 43/00

Značky: regulační, ovládací, archů, vykládače, zařízení

Text:

...správnom nastavení ústrojí pro výfukování vzduchu z hlediska těžiště archu. Nikoli optimální nastaveni ústrojí pro přivádění tla 250869kového vzduchu nebo podtlaku vede k neuspořádaiíému víření vzduchu a tím také k nežádoucím zastavením stroje.Při vyobrazení podle obr. 3 se pohybuje stroj rovněž pomalu. Chytače se však otevírejí příliš brzy a brzdicí účinek přisávacích šlfídek 14 je příliš velký, protože tyto přisávací kladky 14 mají příliš...

Způsob výroby vícevrstvých trub se šroubovicovým švem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 250668

Dátum: 14.05.1987

Autor: Lachmitz Horst

MPK: B21C 37/12

Značky: provádění, výroby, šroubovicovým, svém, vícevrstvých, způsob, zařízení

Text:

...je opatřeno více svařovacími hlavami, spočíva V tom, že svařovací hlavy pro svařování sousedních svarových úkosů jsou uspořádaný před svařovací hlavou pro kladení svarového švu.Tímto řešením se dosahuje kvalitnějšího svaru omezením tvorby vzduchových štěrbin mezi vrstvami.vynález je v dalším podrobněji vysvětleu na příkladu provedení ve spojení s výkresovou částí.j, Na .pripojených výkresech je na obr. 1znázorněn podélný řez tvářecí...

Způsob získávání 1-butenu polymerační čistoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250667

Dátum: 14.05.1987

Autori: Comiotto Renzo, De Maglie Bruno

MPK: C07C 11/08

Značky: čistoty, 1-butenu, polymerační, způsob, získavání

Text:

...1 MPa, přičemž z hlavy destilačíií kolony se(Jdvádĺ proud tvorený l-butexíení o čistotě v, rozmezí od 80 do 95 který sestává V podstatě z 1-butenu, butanu, butadienu a derivátů acetylénu a ze spodku této kolony se odvádí proud obsahující vysokovroucí sloučeniny, n-butan a cis- a trans-2-buten.Produkt z hlavy druhé destilační kolony se uvádí do jednotky pro selektivní hydrogenaci butadieiíu a derivátů acetyléiíu, kde se koncentrace těchto...

Zařízení pro detekování mikroorganismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250666

Dátum: 14.05.1987

Autor: Ackland Martin Robert

MPK: G01N 27/50

Značky: zařízení, detekování, mikroorganismu

Text:

...členů 1 U pro uložení nádržek 11 druhu znázorněného na obr. 1 až 4. Multiplex 40 má mít vysokou vstupní impedanci, například přibližně 10 megaohmů nebo v jiném případě musí být odpor tohoto velikostního řádu zapojen mezi každým signálním vodičem 44 a spoločným vedením 45, a to za účelom, který bude popsán níže.Obr. 6 až 10 znázorňují každý jiné provedení nádržky. Na obr. 6 má druhá elektroda 12. nádržky 11 pouze Spodní část 5 D provedenu z...

Způsob polymerace nebo kopolymerace monoolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250665

Dátum: 14.05.1987

Autori: Osellame Mirko, Greco Alberto, Corbellini Margherita

MPK: B01J 27/08

Značky: polymerace, způsob, monoolefinů, kopolymerace

Text:

...ředidla, které je vybráno ze skupiny zahrnující elitatické a aromaticke uhlovodíky nebo jejich směsi. V případě, kdy se v postupu podle uvedeného vynálezu použije organické sloučeniny jako donoru halogenu, potom může tato sloučeiíina sloužit zároveň jako ředidlo.Při praktickém provádění výše Lívedeného postupu prípravy katalyticke složky na bázi trihalogenidu titanu a jednoho nebo více halogenidu kovu bylo zjištěno, že vedlejší produkty výše...

Způsob výroby tekutého surového železa nebo ocelových předběžných produktů a natavovací reduktor k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250664

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kepplinger Werner, Hauk Rolf

MPK: C21B 13/00

Značky: produktů, způsobu, reduktor, tekutého, železa, natavovací, výroby, oceľových, tohoto, předběžných, surového, způsob, provádění

Text:

...reduktoru v m lze spočítat podle následujících vzorců.hl výška spodní druhé dmýchací roviny (m).C 1 z konstanta 0,20 až 0,30 m bezpečnostní hodnota, aby se zabránilo, aby tekutá struska se dostala do trysekj, C konstanta 2,98 -tg m. za předpokiadu hustoty tavby 7,6 ľtní, ,PV z tavící výkon t . h 1,TA odpichov interval h,DV průměr natavovacího reduktoru ml7 113 i h l 0,5 hyvýška horní první dmýchací roviny 111,C 3 z materiálová...

Způsob výroby dvoufázové lékové formy s obsahem nifedipinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250663

Dátum: 14.05.1987

Autori: Rämsch Klaus-dieter, Rupp Roland, Hegasy Ahmed, Luchtenberg Helmut

MPK: A61K 9/22, A61K 31/44

Značky: výroby, formy, způsob, dvoufázové, lékové, nifedipinu, obsahem

Text:

...výhodíié zejména polyvinylpyrrolidon PVPJ, methylcelulóza,hyclroxypropylcelulóza a hydroxypropylmethylcelulóza, zvláště výhodnou látkou pro toto použití je PVP.ako krystalický podíl nifedipinu se s výhodou užijí krystaly, jejichž průměrná velikost je 1 U až 1 .m a specifický povrch krystalů se pohybuje v rozmezí 0,5 až 6 mZ/g, s výhodou 1,0 až 4 mĚ/g.Sraženina nifedipinu a pomocné látky se získávä tak, že se rozpustí nifedipin a poInocna...

Způsob vyrábění a plnění sáčků a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250662

Dátum: 14.05.1987

Autor: Rapparini Gino

MPK: B65B 1/02

Značky: sáčků, zařízení, vyrábění, způsob, způsobu, plnění, provádění, tohoto

Text:

...3, jež jsou uspořádány například podél kruhovite oběžne dráhy od vodorovného otáčivého věnce v závěsu směrem dolů.Obr. G ukazuje, jak ve vnitřku navíjecích trnü 3 je uSpOŤádäHO souose vždy jedno vyhazovaci ústrojí 7 k odhazování sáčku 5 zformovaného již navíjením kolem příslušného navíjecího trnu 3. Tato pracovní operace vyhazování se odehrává během pohybu ve vačkové dräze 11 uspořádané v nehybnem bubnu 12, uvnitř které jsou vedeny kladky...

Způsob výroby derivátů hydantoinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250661

Dátum: 14.05.1987

Autor: Sarges Reinhard

MPK: C07D 405/04

Značky: výroby, hydantoinů, způsob, derivátů

Text:

...sirupy apod.Mezi vhodné nosiče náležejí pevná ředidla či plnidla, sterilní vodná prostředí a různá netoxická organické rozpouštědia. Obecně jsou sloučeniny podle vynálezu V těchto lékových formách přítomny v k 0 n~centraci zhruba od 0,5 do 90 hmotnostnich, vztaženo na celkovou hmotnost prostředku tvořící žádanou jednotkovou davku.l( orálni aplikaci je možno používat tablety obsahující různé pomocné látky, jako citronan sodný,...

Způsob kontinuální přípravy kopolymerů ethylenu a vyšších alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250660

Dátum: 14.05.1987

Autori: Levine Isaac, Karol Frederick, George Kathleen

MPK: C08F 210/16, C08F 4/64

Značky: vyšších, kontinuální, přípravy, kopolymerů, alfa-olefinů, ethylenu, způsob

Text:

...v množství v rozmezí od 33 molových procent do 95 molových procent, přičemž nejvýhodnější je použití tohoto plynu v množství V rozmezí od 40 molových procent do 70 molových procent. Tímto ředícím plynem se minipodle uvedeného vynálezu plyn, který není reaktivní za použitých podmínek v. polymerizačním reaktoru, to znamená, že se tento plyn nerozkládá a/nebo nereaguje s monomery uváděnými do polymerizační reakce a se složkami katalytické směsi...

Ochranné zařízení proti přepětí pro telefonní rozvodné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250659

Dátum: 14.05.1987

Autori: Steiner Ewald, Scholtholt Hans

MPK: H04M 9/00

Značky: rozvodné, zařízení, ochranné, telefonní, proti, přepětí

Text:

...telesa 14 a ze zemnicího plechu 11 tvaru písmena U. Přesná konstrukce jistioí lišty lll bude popsána v souvislosti s obr. 3 a 4. Izolační tělesa 14 jisticí lišty 1 | má na stranách vodicí žebra 15, která při zasouvání jistioí lišty lll do vodicího rámu 4 přijdou do záběru s vodicími drâžkami E. Na horní straně zemniciho plechu 11 jsou vystřizeny vpravo a vlevo zemnicí kontakty 13, které zapadnou při zasunutí jistioí lišty 10 do...

Způsob výroby karbapenemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250658

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dextraze Pierre

MPK: C07D 487/04, A61K 31/40

Značky: derivátů, výroby, způsob, karbapenemových

Text:

...heterocyklický zbytek obsahuje 1 až 6 atomů uhliku, přičemž výše zminěný substituent nebo substituenty shora jmenovaných zbytků jsou vybrány ze skupiny zahrnujícíalkylove skupiny s 1 až 6 atomy uhlíku,popřípadě substituované aminoskupinou, halogenem, hydroxylovou skupinou nebo karboxylovou skupinu, atomy halogenů, zbytky vzorceR 3 a R nezávisle na sobě znamenaji vždy atom vodíku, alkyiovou, alkenylovou či alkinylovou skupinu obsahující vždy l...

Fungicidní prostředek a způsob výroby účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250657

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hänssler Gerd, Reinecke Paul, Brandes Wilhelm, Blank Heinz Ulrich, Marzolph Gerhard

MPK: A01N 43/36

Značky: výroby, způsob, prostředek, účinné, složky, fungicidní

Text:

...skupinu a isopropylkarbonylovou skuplnu, karbonylamínoskupinu, trifluormethylovou skupinu, fenylovou skupinu, cyklopentylovou skupinu nebo cyklohexylovou skupinu, methoxykarbonylovou skupinu, ethoxykarbonylovou skupinu, n-propoxykarbonylovou skupinu a isopropoxykarbonyloVou skupinu, hydroxyskupinu, formyloxyskupinu, acetoxyskupinu, formylaminoskupinu a acetaminoskupinu, aminoskupinu, methylaminoskupinu,...

Válcové podávací zařízení loupačky pro ocelové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 250656

Dátum: 14.05.1987

Autor: Dumitrescu Ion Dinu

MPK: B23B 13/00

Značky: válcové, ocelové, zařízení, podávací, loupačky, tyče

Text:

...vynálezu sestávä ze dvou dvojíc válců 1 upevněných na hřídelech B uložených v ložlskách 3, 4, 5 a ve výstředných pouzdrech B, která jsou uložena na jehlách 7 a axtálních ložiskách 8. Výstředná pouzdra B jsou uspořádána po dvojicích, které jsou cyklicky v záběru pomocí ozubených kol 9, která zajišťují centrálnísvíraní a rozevíráíií válců 1. Válce 1 jsou V sevřené poloze přidržovány ozubnicovým válcem 10 a čepem 11 pro každou dvojici válců 1,...

Způsob pěstování životaschopné kultury mikroorganismu s obsahem prostředku pro klonování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250655

Dátum: 14.05.1987

Autori: Goeddel David, Heyneker Herbert

MPK: C12N 15/00

Značky: způsob, obsahem, klónování, mikroorganismu, prostředků, kultury, pěstování, životaschopné

Text:

...s obsahem živných látek. Mikrobiální zdroje lidského růstového hormonu poprvé uníožíiují získání většĺho množství hormonu k léčbě hypofyzárního trpaslictví a pro delší použití, na. němž až dosud nebylo možno pomýšlet Vzhledem k omezenemu množství hormonu.de zejména. o difúzní žaludeční krväcení. degeneraci kloubů, léčbu spálenin a jiných ran, různé typy dystrofií a kostní náhrady.vynález bude dále popsán v souvislosti s přiloženými výkresy,...

Způsob výroby substituovaných derivátů indolin-2-onu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250654

Dátum: 14.05.1987

Autori: Brittain David, Wood Robin

MPK: C07D 487/10

Značky: způsob, derivátů, indolin-2-onu, substituovaných, výroby

Text:

...s amoniakem a kyanovodlkem a pak se podrobí reakci s kysličníkem uhličitým, kterým je možno k reakci účelne nasazovat ve formě uhličitanu nebo karbaniátu amonného.Způsob podle vynálezu je možno účelně provadět v rozpouštědle nebo ředidle, napříkad v alkanolu s 1 až 4 atomy uhlíku, jako v methanolu nebo ethanolu, nebo v ethylenglykolu či diethylglykolu, obsahujícím s výhodou vodu, při teplotě pohybujíci se v rozmezí například od 20 do 100...

Prostředek ke stanovení přítomnosti hledané složky například glukózy ve zkoušeném vzorku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250653

Dátum: 14.05.1987

Autori: Magers Thomas Anthony, Sheats John Eugene, Tabb David Lee

MPK: G01N 31/22

Značky: zkoušeném, přítomnosti, prostředek, glukózy, hledané, složky, vzorků, například, stanovení

Text:

...bylo horší než samotná nernoc.Americké patentové spisy číslo 3975 398 a 3988 208 popisují idikátorové sloučeniny,které íldajně nejsou inhibovány acetooctovou kyselinou nebo ackorbovou kyselinou.inými pokusy řešit tento problém interference je použití ionexových sloučenin britský patentový spis číslo 1193 594 a několikavrstvových nosičových matrlc britský patentový spis číslo 1 171788 v naději, že interferenční látky budou fyzikálne...

Způsob konstrukce replikovatelného prostředku pro klonování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250652

Dátum: 14.05.1987

Autori: Heyneker Herbert, Goeddel David

MPK: C12N 15/00

Značky: replikovatelného, klónování, prostředků, konstrukce, způsob

Text:

...Způsob podle vynálezu znamená první případ, v němž bylo možno polvpeptídový hormon, důležity z lékařského hlediska, to jest lidský ,růstový hormon, získat bakteriální-expresíganiž by došlo k nitrobnněčné proteolýze nebo sk nutnosti doplnění biologicky účinné formy cizorodou bílkovinou, kterou by pak bylo nutno odštěpit. Mikrobiální zdroje lidského růstoirého hormonu poprveumožñují získání většího množství hormonu k léčbě hvpcfyzárníbo...

Zařízení pro rozhánění konců trubek v trubkovém kotouči

Načítavanie...

Číslo patentu: 250651

Dátum: 14.05.1987

Autori: Podhorsky Miroslav, Krips Herbert

MPK: B21D 39/06

Značky: zařízení, trubek, kotouči, trubkovém, rozhánění, konců

Text:

...14 a se v odpojovači 14 médií vytváří primární strana 14 b a sekundární strana 14. Na sekundární straně 14 c je píst 14 a spojen s vratnou pružinou 14 d.V zásobní nádrži 15 je obsažen llbovolný pracovní prostředek, například voda, která může přitékat na sekundární stranu~ 14 c odpojovače 14 médií přiváděcím potrubím16, v němž je uspořádan zpětný ventil 17. Sekundární strana 141 .odpojovače 14 médií je dále spojena tl-akovým potrubím 18...

Spojka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238200

Dátum: 01.05.1987

Autor: Kovář Otakar

MPK: H01R 4/38

Značky: vodičů, spojka, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky elektrických vodičů, zejména tyčových a trubkových. Sestává z horního lůžka (4) a dolního lůžka (3), mezi kterými jsou sevřeny první vodič (1) a druhý vodič (2) a horní lůžko (4) a dolní lůžko (3) jsou za účelem sevření umístěny v pružném třmenu (5), v jehož horní části je uložen předepínací samosvorný šroub (6), jehož konec dosedá do zahloubení (8), vytvořeného v horním lůžku (4). Dolní lůžko (3) je opatřeno svislou...

Sorpční netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238199

Dátum: 01.05.1987

Autori: Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav, Kučera František

MPK: D04H 1/14, B01D 39/06

Značky: netkaná, sorpční, textilie

Zhrnutie / Anotácia:

Sorpční netkaná textilie, určená pro odstraňování cizorodých nebo nežádoucích látek z vody, cukerných šťáv a podobně, pro odstraňování nežádoucích pachů, pro odstraňování radioaktivních látek, barviv, chemikálií a saponátů z odpadních vod, pro čištění galvanických lázní a podobně, se skládá z 5 až 30 % chemických vláken, 20 až 60 % práškového aktivního uhlí, 2 až 10 % akrylátového polyelektrolytu nebo akrylátové záhustky a 20 až 40 %...

Hydraulický válec s jednosměrným mechanickým jištěním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238198

Dátum: 01.05.1987

Autori: Klimunda Antonín, Zezula Pavel

MPK: F15B 15/08

Značky: hydraulický, jednosmerným, jištěním, válec, mechanickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z oboru hydrauliky. Týká se hydraulického válce s jednosměrným mechanickým jištěním vysunuté polohy pístnice v libovolné poloze zdvihu, zejména pro použití jako opora pracovních plošin jeřabů. Podstata spočívá v tom, že v tělese válce je umístěno oddělovací pouzdro, kterým prochází pohybový šroub, který zasahuje do matice, přičemž na oddělovacím pouzdře je vedena pístnice s kulovou hlavicí. Matice pomocí pohybového šroubu jistí...

Zapojení pro snížení kolektorového příkonu zesilovacího klystronu s řídicí elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238197

Dátum: 01.05.1987

Autor: Husník Miloš

MPK: H01J 25/10

Značky: zapojení, příkonu, snížení, řídící, zesilovacího, klystronu, kolektorového, elektródou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro snížení příkonu zesilovacího klystronu s řídicí elektrodou. Zapojení pracuje tak, že v době, kdy je zesilován vlastní obrazový signál, dochází ke snížení kolektorového napětí. Současně je využita funkce řídicí elektrody, která vhodně snižuje proud elektronového svazku v průběhu úplného obrazového signálu.

Otvory žlabu hrabicového dopravníku pro dopravu rostlinných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238196

Dátum: 01.05.1987

Autor: Vondráček Jan

MPK: B65G 19/10

Značky: hrabicového, rostlinných, dopravu, žlabu, otvory, dopravníku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otvorů hrabicových dopravníků u zemědělských řeposklízecích strojů, kde jednoduchou konstrukcí se dosahuje vyššího čistícího účinku při malé měrné hmotnosti při sklizni kořenových plodin, vyztužení dna. Otvory hrabicového dopravníku pro dopravu rostlinných hmot, vyznačené tím, že v tělese samonosného dopravníku sestávajícího ze dna se střídavě v řádkách rozmístěnými příčnými prolisy obdélníkového tvaru, umožňující prosévání a...

Způsob přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 238195

Dátum: 01.05.1987

Autori: Kudrna Stanislav, Kotlán Josef, Filáček Ladislav

MPK: C08F 8/50, C08F 6/06, C08F 20/02...

Značky: polymerů, uhlovodíkových, způsob, přípravy, roztoku, rozpouštědlech, termodynamicky, stabilních, kopolymerů, akrylových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu přípravy termodynamicky stabilních roztoků akrylových polymerů a kopolymerů v uhlovodíkových rozpouštědlech mechanochemickou homogenizací při které se roztok polymeru či kopolymeru o koncentraci 15 až 55 % hmotnostních míchá dispergačním míchadlem při teplotě - 20 až + 65 °C po dobu 0,5 až 10 hodin při obvodové rychlosti míchadla 2 až 10 m/s, s výhodou 6,5 m/s.

Amokompex síranu měďnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 238194

Dátum: 01.05.1987

Autori: Lorenc Josef, Růžička Karel, Florián Ladislav, Rakušan Jan, Rejlek Antonín

MPK: C01G 3/10

Značky: měďnatého, amokompex, síranu

Zhrnutie / Anotácia:

Amokomplex síranu měďnatého pro použití v případě ftalocyaninu mědi tvořený částečkami uvedeného komplexu o velikosti 5 až 100 mikrometrů, které obsahují popřípadě jemně rozptýlený molybdenan amonný nebo sodný, v hmotnostním množství 0,1 až 1 % nebo hydrogenfosforečnan amonný, chlorid sodný, popřípadě draselný nebo amonný v hmotnostním množství 5 až 50 % a způsob jeho přípravy amokomplexu tak, že se vodný amoniakální roztok síranu měďnatého...

Plněné polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238193

Dátum: 01.05.1987

Autori: Petrůj Jaroslav Rndr, Veselý Karel, Čermák František, Novák Jaroslav, Pech Jaroslav, Svěrák Tomáš, Kučera Ivan, Křivánek Josef, Kučera Jaroslav, Foral Jiří, Douda Vlastimil, Pác Jiří, Kebrle Ondřej, Kratochvíl František

MPK: C08K 3/26, C08K 3/22, C08L 23/00...

Značky: sníženou, hořlavostí, plněné, polyolefiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plněných olefínů se sníženou hořlavostí. Směsi obsahují 20 až 80 % hmotnostních polyolefinů, 10 až 50 % hmotnostních hydroxidu hořečnatého a 2 až 50 % hmotnostních uhličitanu vápenatého. Mají zvýšený modul pružnosti při zachování vysoké houževnatosti a jsou samozhášivé.

Uzávěr obšívací jehly

Načítavanie...

Číslo patentu: 238192

Dátum: 01.05.1987

Autor: Pecha Miloslav

MPK: H01F 41/04

Značky: jehly, uzáver, obšívací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzávěru obšívací jehly čel vinutí elektromotorů, která je upravena tak, že háček obšívací jehly má na sobě plošku, která se stýká při zavírání jehly se stykovou ploškou na uzávěrce jehly, která je suvně uložena v drážce, vytvořené v obšívací jehle.

Technologické mazivo pro válcování za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238191

Dátum: 01.05.1987

Autori: Bár Josef, Kotrbatý Jiří

MPK: C10M 103/02

Značky: tepla, technologické, mazivo, válcování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi granulovaného maziva a grafitu pro tváření kovu za tepla. Podstatný vliv na mazací vlastnosti má poměr granulovaného maziva vzhledem ke grafitu. Granulované mazivo se vlivem tvářecí teploty roztaví a vytváří spolu s grafitem taveninu s výraznými mazacími účinky. Mazivo podle vynálezu je značně účinnéjší než jednotlivé složky maziva a výrazně ovlivňuje snížení opotřebení trnů, snížení spotřeby elektrické energie a zvýšení...

Lamela konfuzoru vzduchového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238190

Dátum: 01.05.1987

Autori: Chytka Vladimír, Fiala Felix

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, konfuzoru, tkacího, stroje, lamela

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká lamely konfuzoru vzduchového tkacího stroje. Cílem vynálezu je uspořádání vyvlékací štěrbiny lamely konfuzoru vzhledem k podélné ose upevňovací patky, umožňující uplatnění technologie s polotovarem s uzavřenou funkční dutinou, a tím odstranění geometrických nepřesností lamely, napřesností a funkčních negaticních vlivů u konfuzoru a vznik značných zmetků při výrobě lamely. Je to dosaženo úhlovou orientací osy vyvlékací štěrbiny...

Dělený klín šoupátka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238189

Dátum: 01.05.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 3/312

Značky: klín, šoupátka, delený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je usnadnění montáže děleného klínu jednoduché konstrukce, sestávajícího ze dvou těsnicích desek, opatřených čepy uloženými v dvoudílné spojce, upravené ve spojovacím tělese, a to při zvýšení bezpečnosti práce a snížení nebezpečí jeho poškození při manipulaci s klínem vně tělesa šoupátka. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že spojovací těleso (13) je opatřeno příčným otvorem (17), v kterém je uložen zajišťovací prvek (18) uzavřené...