Archív za 1987 rok

Strana 241

Kaučukové směsi s vysokou adhezí k pozinkovanému nebo pomosazenému povrchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250838

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mosorjak Štefan, Postava Miroslav, Skalský Jiří

MPK: C08K 5/09, C08L 9/00, C08L 7/00...

Značky: kaučukové, povrchu, směsi, adhezí, pozinkovanému, pomosazenému, vysokou

Text:

...pomosazenému povrchu,obsahující na 100 hmotnostních dílů kaučuku 1 až 7 hmotnostních dílů roztoku, kterýje složen ze 40 až 60 hmot. 2-etylhexanoátu kobaltnatého, 40 až 60 hmot. minerálního oleje a 1 až 5 hmot. chlorovaného uhlovodíku. Kaučuková směs se po zamíchání navulkanizuje za zvýšené teploty na pozinkované ocelové lano nebo pomosazený ocelový kord, čímž se dosáhne vysoké soudržnosti mezi pryží a kovovým výztužným materiálem.Při...

Nosič chlazeného vstupního tranzistoru nábojově citlivého předzesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 250837

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mejdřický Martin, Kalivoda Lubomír, Petřík Milan

MPK: H05K 7/06

Značky: vstupního, nosič, nábojově, citlivého, chlazeného, tranzistorů, předzesilovače

Text:

...tranzistoru podle vynálezu umožňuje minimalizovat rozměry části předzesilovače s chlazeným vstupním tranzistorem, čímž se sníží parazitní kapacita a zmenší se mikrofonní jev. zjednodušuje se též montáž zejména čipu vstupního tranzistoru a není nutný žádný dodatečný příkon potřebný k requlaci teploty vstupního tranzistoru, čímž se značně sníží odpar chladiva. Vazební kapacity tvořené první, čtvrtou a pátou vodivou plošku, mají přesnou a...

Zařízení pro simultánní měření extinkce ve dvoufázových soustavách

Načítavanie...

Číslo patentu: 250836

Dátum: 14.05.1987

Autori: Widtman Vladimír, Navrátil Miroslav

MPK: G02B 7/26, G02B 5/136, G01N 21/16...

Značky: dvoufázových, zařízení, měření, simultánní, extinkce, soustavách

Text:

...světelný děliě rozdělí světolnou alnu na více světelných svazku. Tyto světelné svazky přes interrerenční filtry s různou spektrální propuatnoetí z nichž vytvoŕí mnnochromatické světelná svazky, ktoré pak dopadají na fotodetektory. Tím jsou aplněny podmínky simultánní detakce extinkce na různých vlnových dálkách. Řešení víconásobnáho děliče je výhodné proto, že opticky aktivní plochy jsou chráněny proti vlivům okolí.Na pripojených výkresoch je...

Indukční ohřívací zařízení s vertikálním induktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250835

Dátum: 14.05.1987

Autori: Toman Otakar, Míča Pavel

MPK: H05B 6/10

Značky: indukční, induktorem, vertikálním, zařízení, ohřívací

Text:

...režimu.Příkled provedení indukčního zařízení s vertikňlním induktorem podle vynúlezu je echomnticky znizorněn na pripojených obrázcích, kdene obr. i je řez rovinou A-A, kdy čelisti jsou sevřeny, no obr. 2 je boční pohled,na obr. 3 je řez rovinou A-A, kdy čelísti jsou otevřony.Indukční ohřívací zařízení s vertlkúlním índuktorem podle vynolozu m( v prostoru pod índuktorem upraveno centrážní vedení, souosá s índukterem u. čeliet lev( g e...

Centrážní vedení zejména pro indukční ohřívací kovárenské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250834

Dátum: 14.05.1987

Autori: Toman Otakar, Míča Pavel

MPK: H05B 6/10

Značky: vedení, indukční, centrážní, zejména, kovárenské, ohřívací, stroje

Text:

...s índuktorem L 2 o je upraveno v prostoru pod indukcorem jj.Čelíst levá g s ćelist pravá 1 jsou kyvně spojeny pomocí ěepů 1 s čelistí zadní |. čelist zední L je opetŕena vložkou čelistl zadní u, čelist levá g je opatŕone vložkou čolisti levé I 8 s čeliat pravá 1 je opatřena vložkou čelísti pravé 12, přičemž každé o vložek 11, l 8 a | 2 je ooatŕens nejméně jendím keromickým rotočním vdlečkem 2 l, kde oey keremických válečků a svírají s...

Dvouřetězový hřeblový dopravník s letmým uchycením hřebel, zejména pro křivkové mezidopravníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250833

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hájek Eduard, Pařenica Jaroslav, Mitka Jan

MPK: B65G 17/14

Značky: zejména, letmým, hřebel, hřeblový, mezidopravníky, uchycením, dopravník, křivkové, dvouřetězový

Text:

...dopravníku zejména v horizontálních zakřiveních potrebných u mezidopravníků sloužících odtěžení ražeb dlouhých důlních děl a u porubových dopravníků pro odtěžení rubání přímo na pásovou třídu bez použití sběrného podporubového hřeblového dopravníku.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení dvouřetězového hřeblového dopravniku s letmým uchycením hřebel, kde obr. 1 znázorňuje výsek tratě v půdoryse, obr. 2 znázorňuje...

Úchytka elektrických vodičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250832

Dátum: 14.05.1987

Autor: Novozámský Vladimír

MPK: H02G 3/26

Značky: vodičů, elektrických, úchytka

Text:

...ve směru radiálním k podélné ose tělesa. Tělesotvoří jeden pevný celek 5 prúchodkou pro uložení mezi kryty stroje.Výhoda tohoto provedení spočíva ve vytvoření úložného prostoru pro elektrický vodič, jehož částí je pružný člen, kterým se vodič upevňuje v úchytce. Je možno v ní uložit i vodiče v rozsahu několika průměrů, což je umožněno právě pružným členem, který se přizpůsobí vnějšímu tvaru vodiče. Oproti púvodním provedením odpadá...

Způsob výroby kombinovaného koagulačního prostředku pro čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 250831

Dátum: 14.05.1987

Autori: Brodský Artur, Veselý Vladimír, Svoboda Lubor, Závodník Jiří, Konček Ivan

MPK: C01G 49/14, C02F 1/52

Značky: prostředků, kombinovaného, čištění, výroby, koagulačního, způsob

Text:

...kyseliąygcož vyžaduje při vlastním chemickám čištění vody nutnost volnou kyselinu z kosgulačního činidle znsutrslizovat zvýšeným přídevkem elkslizsčního činidls za odpovídajícího zvýšení obsahu rozpultěných solí ve vyčištěné vodě, což je ve větáině případú neládoucí.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob výroby koegulsčního prostŕedku k čištění vody podle če. autorského osvědčsní č. 232520 na bázi trojmocnáho železa, jeho funkční složky jsou síren...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250830

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...miere podporuje vibrácie, ktoré sa prenášajú na nástroj i ostatné dielce stroja. Sú snahy o zníženie vibrácií na strane nástroja použitím tlmičov,avšak samotné sklhčovadlo ostáva nepovšimnuté.Uvedené nevýhody zmierňuje skručovadlo podstatou ktorého je to, že čeluste sú usporiadané v telese skľučovadla s nerovnomerným stredovým uhlom.Skľučovadlom podľa vynálezu sa jednoduchým spôsobom, obdobne ako napríklad u frézovacích hláv s...

Kabelový vývod s tvarovou přípojnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250829

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sedláček Pavel, Nováček Rostislav, Bureš Ján

MPK: H02G 15/10

Značky: kabelový, vývod, tvarovou, přípojnicí

Text:

...zahrnujícího jinak tři samostatnašfisove díly včetne přílollq. Izolační těleso L je opatřeno uzavřenými podélnymi drúžkami 12 pro vložení tvarových přípojnic ž, jejichž délky jsou upraveny tak, aby vyhoaevaly rasově rostečí nezakteslenvch výsuvnych kontaktů. Tvarové přípojnice 2 jsou na jednom konci opatřeny otvorom 10, na druhém jsou vyhnuty dvojím ohybom do pravého úhlu e opetřony nibehovymi hransmi zo, umožňujícími nesunutí konců...

Zariadenie na mechanické presúvanie plošných dielcov zo stohového usporiadania, tolerujúce jednostranné výškové diferencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250828

Dátum: 14.05.1987

Autori: Mekyňa Vladimír, Homola Ján

MPK: B65G 59/02

Značky: stohového, zariadenie, usporiadania, diferencie, presúvanie, dielcov, plošných, jednostranně, mechanické, tolerujúce, výškově

Text:

...g so zubami naráža na vymedzovací čap 1, zasüva ho, čím zvyšuje predpätie pružiny Q s nastavovacou skrutkou. Pootáčaním dvojramennej páky lg sa zároveň zabezpečí dosadnutie zasúvacích líšt gg na zasúvaný dielec 33 v stohu na zdvižnej plošine 31. Dvojramennej páke lg pevne spojenej so zdvižným ramenom ii, umožňujú pootočenie bez ďalších vertikálnych zmien polohy zasüvacích líšt gg, vybranie lg pre voľný chod vo zdvižných tiahlach lg. Počas...

Způsob navařování vnitřních povrchů válcových nádob s otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250827

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hoskovec Jiří, Barták Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: otvory, válcových, povrchu, navařování, vnitřních, nádob, způsob

Text:

...povrchů vúlcovych nádob s otvory je onázornäna na připojenám výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez ohranidujícím núvarem a housenkou první vrstvy ploäného návaru, na obr. 2 je znázorněn řez dvěma vrstvsmí ohraničujícího 1 ploänáho návsru.Z obr. 1 přiloženáho vykresu je patrno, že přes první vrstvu L ohraničujícího nňvaru je po obrobení jejich okrajů a povrchu přetažena první vrstva plošného návaru tak, aby na ohraničujícím núvaru...

Zařízení k rozřezávání plášťů elektrických kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250826

Dátum: 14.05.1987

Autor: Váchal Milan

MPK: H02G 1/12

Značky: elektrických, zařízení, rozřezávaní, kabelů, plastů

Text:

...pásu li a epodním pásu i 54, které jsou připevněny k pedálným nosníkdm II rámu i ve vertikální rovine obou vodicích kladek n, 33.Pro Iajištění posuvu obou hřídelí iu, 52 jsou na prvním vodícím aroubú u vytvorenydva závity 45, gg, které jsou vůči sobě protisměrné. Na konci prvního vodícího äroubu 53 je naéroubováná aretační matice 11 s na konci druhého vodícího äroubu 45 je upevnána klika 45. Pohybová jsou oba vodicí ärouby 33, 44 spŕaženy...

Sposob ovplyvnenia upínacích sil sklučovadla a zariadenie na uskutočnenie tohto sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250825

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/14

Značky: spôsob, skľučovadlá, tohto, upínacích, uskutočnenie, zariadenie, ovplyvnenia, spôsobu

Text:

...a na druhomkonci v stykcvej ploche E s čeľusťou 11 § skľučovadla 10 g. Páka Lg je vo svojej otočnej časti v stykovej ploche A v zábere s jedným prvkom skľučovadla łgg, ktorý je za rotácie mechanimom eliminácie É pridavne zatažovaný. Podła obr. 1 a 3 je týmto prvkom známeteleso 12 Q skľučovadla 10(1 a podľa obr. 6 prstenec 12 g z pružného materiálu, telesa 129 skľučovadla EQ, umiestnený na jeho vonkajšom obvode. Pri posledne menovanej...

Lehká přenosná hala s textilním pláštěm a způsob její stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250824

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kulík Rudolf, Wagner Vilém, Kocůrek Ladislav, Buble Mladen

MPK: E04H 15/18

Značky: způsob, textilním, stavby, lehká, pláštěm, prenosná, její

Text:

...vždy v řezu, na obr. 8 je zobrazen řez vratovým sloupkem s vyznačenim upevněničelního dIJu opláštěni obr. 9 znázorňuje v řezu upevnění čelního dilu opláštěni naDalší obr. 10 a 11 představuji příkladná provedení střešniho a čelniho dilu opláštění,přičemž střešní díl opláštění na obr. 10 je pro názornost zobrazen v pohledu na rubovou stranu. Čelní díl opláštěni je přikladně zobrazený s otvorem pro vrata, muže však být proveden i bez...

Rotační spojka pro bezkontaktní přenos signálů optickým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250823

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zezula Oldřich

MPK: F21V 8/00, G02B 6/24

Značky: signálu, prenos, zářením, spojka, rotační, optickým, bezkontaktní

Text:

...přenosová rychlost, velká kapacita a šířka přenosových pásem, kvalita a diskrétnost přenosu, vyšší spolehlivost, odolnost vůči rušivým elektromagnetickým vlivům, bezpečný provoz i ve výbušném prostředí, odstranění galvanické vazby mezi vstupom a výstupem, nízká spotřeba energie, minimální rozměry a hmotnost.U provedení podle vynálezu zcela odpadá nastavování a seřizování, dále je odstraněn vliv okolního osvětlení a prostředí na optický...

Upínacie sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250822

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tóth Imrich, Kollárik Dušan

MPK: B23B 31/14

Značky: upínacie, skľučovadlo

Text:

...skľučovadla bez upnutia pretáčacích krúžkov pri vysokých otáčkach, čo na jednej strane vylučuje ich potrebu a na strane druhej nie sú potrebné ani často používané prestavovacie blokovacie prípravky pre pretáčanie čeľustí.Na pripojených výkresoch sú znázornená príklady riešenia skľučovadla, kde na obr. l je znázornená V priečnom reze, na obr. 2 je zjednodušený grafický vzťah medzi upínacou silou a otáčkami skľučovadla a na obr. 3 je...

Vložka z plastu pro zabetonování do dílců nebo konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250821

Dátum: 14.05.1987

Autori: Švajcr Jaroslav, Bažant Boris, Zazvonil Zbyněk, Vítek Josef

MPK: E04B 1/41

Značky: zabetonování, vložka, plastů, konstrukcí, dílců

Text:

...únosnost spoje v osovém tahu.Přítomnost podélného žebírka nebo žebírek vylučuje, aby při nedostatečném přilnutí betonu K povrchu vložky, například v důsledku nadměrného smrštění betonu, docházelok protáčení vložky při zašroubovávání šroubu. Takové protáčení působí značné kcmplikace při upevňování dalších dilců nebo konstrukcí do vložky a může učinit vložku nepoužitelnou. Současně umožňuje podélné žebírko zastávat funkci rozpoznávacího znaku...

Způsob výroby oděvů, hlavně dámských šatů a halenek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250820

Dátum: 14.05.1987

Autor: Brabcová-štrosová Miluše

MPK: A41D 31/00

Značky: výroby, halenek, šatů, hlavne, dámských, odévů, způsob

Text:

...stuha o šířce asi 3 mm z acetátového nebo jiného podobného materiálu je nesrovnatelně levnějši než lurex a nebo jiný odpovídající materiál a přitom poskytuje mnohem lepší možnosti vzorování při výrobě různých částíŠaty nebo jiné části oděvů se pletou ručně nebo na ručnim pletacim stroji, nebo na normální, mechanickém pletacím stroji podle vynálezu z lacetky podle požadované vazby a tvaru. Je výhodné předem lacetku navlhčit. To je obzvláště...

Sušicí buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 250819

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lauff Čaba, Madžo Ladislav, Jurko Jozef

MPK: E01C 19/10

Značky: buben, sušicí

Text:

...směrem ke konci sušioího bubnu zvětšuje. , Podstatnou výhodou konstrukce sušicího bubnu podle vynálezu je, že pomocí umístěných vložek je zabezpečena stabilní neklesajicí rychlost prouděni spalín a tím i podstatné zvýšení účinnosti odevzdávání tepla. Výhody vyplývají tedy jednoznačne z vyrovnání rychlosti proudění spalín a tím i zvýšení účinnosti sušení kameniva zvýšeným přestupem tepla a zrychlením odpařování vody v kamenivu. Výsledky...

Trojpolohová rotačná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250818

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kravec Karol, Oršulák Jaroslav

MPK: F16H 47/02

Značky: rotačná, trojpolohová, jednotka

Text:

...jednotky podľa Vynálezu spočívajú v jej konštrukčnej jednoduchosti, V relatívne malých rozmeroch, vo výrobnej jednoduchosti, V jednoduchosti následného pripojenia energie a vo funkčnej spoľahlivosti. Tieto vlastnosti predurčujú jej použitie za obmedzujúcich podmienok napriklad v oblasti riešenia chápadiel priemyselných robotov a manipulátcrov ako aj v rôznych iných zariadeniach, kde sa požaduje trojpolohové pootačanie.Príklad konštrukčného...

Těsnicí lišta pro vnitřní izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 250817

Dátum: 14.05.1987

Autori: Svozil Pavel, Bezděk Jaroslav

MPK: E06B 9/20

Značky: vnitřní, izolační, okenní, rolety, lišta, těsnicí

Text:

...stažení rolety se vnitřní křídla zavřou a tím na nich upevněné přítlačné lišty přilehnou na boční strany rozvinuté roletoviny, přitlačí je k pevným těsnícím lištám a tím dojde k utěsnění rolety a vytvoření další tepelně izolující vrstvy příslušného okenního otvoru,funkčné obdobné úpravě dvojitého okna na trojité. Tepelné ztráty okenního otvoru tak lze snížit asi o třetinu.Zařízení je uzpůsobeno tak, že příalušné lišty k sobě přiléhají i V...

Sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250816

Dátum: 14.05.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/10

Značky: skľučovadlo

Text:

...vzdialenosť § 1 klinových výstupkov ggg čeľuste ggg je menšia ako šírka § 2 spevňovacieho výstupku lg základného telesa łgg reppektíve T-hlavy 420 klinoveho šmýkadla ggg, je T-hlava ggg klinového šmýkadla ggg svojim vonkajším povrchm 13, napríklad valcovým, podopreté pri silovom upínaní vnútorným priľahlým povrchom Q spevňovacieho výstupkulgâ základného telesa łgg v celej šírke S 2, ako je to zná zornené na obr. l šípkami.To umožní znížiť...

Zařízení pro vyřazování výškově přesahujících lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 250815

Dátum: 14.05.1987

Autor: Máša Jaroslav

MPK: B67C 1/16

Značky: vyřazování, lahví, výškově, přesahujících, zařízení

Text:

...účinků na lahve, s čímž úzce souvisí hlučnost zařízení.Tvar výřezu lze přizpůsobit požadavkům na stabilitu lahve ve směru pohybu dopravniho pásu při respektování vlivu součinitele smykového tření mezi hrdlem vyšší lahvea materiálem vyřazovací lišta i drsnosti jejího výřezu.Na výkresoch je schematícky znázorněn přiklad provedení zařízení,pro vyřazováni výškově přesahujících lahví podle vynálezu, na obr. 1 v nárysu, na obr. 2 v...

Dehumidifikačný sposob cyklického predsúšania a sušenia reziva a prírezov v jednom technologickom celku a zariadenie na vykonávanie sposobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250814

Dátum: 14.05.1987

Autori: Komorech Vladimír, Viktorin Zbyněk, Divinec Karol, Trebula Tomáš, Ďurišová Valentina, Koberle Milan, Drahoš Vítězslav

MPK: F26B 3/04

Značky: celku, vykonávanie, dehumidifikačný, cyklického, predsúšania, řeziva, prírezov, jednom, spôsobu, technologickom, sušenia, zariadenie, spôsob

Text:

...reze s vyznačenýmizariadenie podľa vynálezu pozostáva z dvoch samostatných sušiarenských komôr 5, §, z ktorých každá pracuje samostatne s časovo meniteľnou technológiou podľa popisu vynálezu, tzn.,že v jednej komore Q prebieha cyklus predsúšanie a sušenie, v druhej komore § prebieha sušenie a presúšanie s pravidelnou zmenou ckylu predsušenie-sušenie v oboch komorách 5, g. Komory 5, B sú konštruované z tepelnoizolačných ganelov.Vo vnútri...

Elektrooptický integrovaný prepínač s postupnou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250813

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nagy Ladislav, Weis Michal, Mozolová Želmíra, Schroeffel Josef

MPK: H03K 19/14

Značky: vlnou, přepínač, postupnou, elektroopticky, integrovaný

Text:

...s postupnou vlnou, na obr. 3 je znázornená štruktúra elektricłdch obvodovprepínače so vetupnýai a výetupnými vedeniemi.Podle obr. | a 2 elektródové štruktúre prepínače tvorená trojprvkovým koplanárnym vedením je uložení na povrchu dielektrickej podložky lg s vytvoraząým dielektrickým vlnovodon 1, 5 a 2 v tvare Y-rozvetvovačs tak, že stredná pásiková elektrőde § vedenia rozdeľuje vstupný úsek 1 optického dielektrickáho vlnovodu na dve...

Zariadenie na konvekčné periodické sušenie reziva a prírezov z dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250812

Dátum: 14.05.1987

Autori: Komorech Vladimír, Divinec Karol, Viktorin Zbyněk, Koberle Milan, Lukáč Miroslav, Ďurišová Valentina, Drahoš Vítězslav

MPK: F26B 3/04

Značky: sušenie, prírezov, konvekčně, zariadenie, periodické, dřeva, řeziva

Text:

...a na obr. 2 bočný rez sušiarňou s vyznačenými smermi prúdenia vzduchu, znázornenými jednoduchými šípkami.Zariadenie podľa prikladu vyhotovenia výkresu pozostáva z nosného plášta i sušiarne, ktorý izoluje priestor sušiarne od vonkajšieho prostredia zvnútra, V našom prípade hliníkovým pleohom, zvonka oceľovým pozinkovaným plechom. Sušiareň má nové konštrukčné usporiadanie stavebných panelov 3 tzv. stavebnicové riešenie na odstránenie netesností...

Zařízení pro diagnostiku geometrického tvaru kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250811

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lánský Milan, Čapek Ján

MPK: G01B 5/00

Značky: kontejneru, geometrického, zařízení, tvaru, diagnostiku

Text:

...deska lg je posuvné uložená na kontejneru 13, který má v otvorech rohových prvků na straně optického dálkoměru lg umístěné zařízení pro určení středu otvoru á se středovým trnem 12 opatřeným otočným zrcátkem gg. Otvory rohových prvků na vzdálené straně kontejneru lg jsou také osazeny zařízením pro určení středu otvoru Ž, ale bez zrcátekgł na středovém trnu lg. /Vyhodnocení rozměrů kcntejneru pro diagnostiku tvaru kontejneru lg provedeme...

Větrný radiální motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250810

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bouška Svatopluk

MPK: F03D 11/00

Značky: radiální, motor, větrný

Text:

...je znázorněn na připojených výkresech. Obr. 1 znázorňuje větrný radiální motor s kotoučovými záběrovými prvky V řezu a obr. 2 je nárysem vzájemného postavení a uspořádání radiálních mezikružních pracovních stupňů s kapkovitě tvářenými dutými prolisy.vnější kotoučový záběrový prvek ł, nesený hřídelem 3, je na vnitřní čelní ploše opatřen kapkovitě tvářenými dutými prolisy âg, uspořádanými v radiálníoh mezikružních pracovních stupních 33,...

Zařízení pro zajišťování nerovnoměrnosti vzdálenosti povrchu pohybujícího se tělesa od elektrody kapacitního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 250809

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bakoš Pavel

MPK: G01B 7/34

Značky: kapacitního, snímače, vzdálenosti, zajišťování, elektrody, pohybujícího, zařízení, nerovnoměrnosti, povrchu, tělesa

Text:

...tvořeného pohybujícím se tělesem s výstupkem na svém povrchu a nejméně jednou od něj oddělenou elektrodou a připojeného svým výstupem na kmitočet určující vstup kmitočtového modulátoru napájeného ze zdroje napájecího napětí a připojeného svýmvýstupem na kmitočtový detektor.Podstata vynálezu spočívá v tom, že zdroj napájecího napětí je připojen na dvě výstupní svorky kmitočtového modulátoru, který sestává z rozladovaného...

Přenosné zařízení pro adaptaci organismu na hypoxicko-hyperkapnické dýchací směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250808

Dátum: 14.05.1987

Autori: Souček Ladislav, Fibiger Ivo, Rokoš Vlastimil, Kabelka Martin

MPK: A61M 16/00

Značky: prenosné, organismu, adaptaci, zařízení, dýchací, hypoxicko-hyperkapnické, směsi

Text:

...zařízení je přenosná a mobilní pre svou nízkou váhu do 2,5 kg a je přizpůsobitelné potřebám různých sportovních disciplín. Dalšími výhodami je snadnost obsluhy, čištění, bezpečnost při provozu, jednoduchost výroby a nízké materiální náklady. Umožňuje také práci ve větších skupinách a časově neomezeně. zařízení má druhotné posilovací účinky na organismus, nebot posiluje dýchací svalstvo a zlepšuje kardiopulmonální aparát. Také trénuje psychiku...

Sposob izolovania elektrovodných jadier lakovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250807

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jursa František

MPK: B05D 1/38

Značky: izolovania, jadier, lakovaním, elektrovodných, spôsob

Text:

...užíva najväčšie množstvo tepla získaného katalytickým spálením rozpúštiadel s prídavným vhodne predohriatym vzduchom, ktorého množstvo je regulované v procese spaľovania riedidiel na základe zloženia spalín obsahom C 0.Takýto energetický a technologický vhodný spôsob je možný u vytvrdzovacej pece, ktorá má s vytvrdzovacím kanálm spojený pomocný nekúrený kanál, ktorý slúži na udržovanie teploty vystupujúcich lakovaných jadier z hlavného...

Prenosný vzduchový solárny kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250806

Dátum: 14.05.1987

Autori: Strečanský Michal, Ručkay Marián

MPK: F24J 2/20, F26B 23/10

Značky: solárny, kolektor, vzduchový, prenosný

Text:

...vzduchového solárneho kolektora je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohľad na kolektor a obr. 2 bokorysný rez kolektora.Kolektor podľa vynálezu pozostáva z telesa, ktorého nosnou častou je základná doska L. V telese je vytvorený vzduchový kanál 3 ohraničený z čelnej časti transparentným krytom 3, zo zadnej strany absorbérom A položeným na izolačnú výplň á. Absorbér gje vo svojom pozdľžnom priereze klenutý v podobe...

Zapojení stabilizovaného zdroje pro potlačení kolísání amplitudy sinusového průběhu síťového napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250805

Dátum: 14.05.1987

Autor: Indruch Jaroslav

MPK: H02M 5/44

Značky: potlačení, zapojení, průběhu, sínusového, napětí, stabilizovaného, síťového, kolísání, amplitudy, zdroje

Text:

...tyristor yâ.Tyristor vg je v každé půlperiodě síčového napětí gs spínán impulsy z řídicího obvodu gg. Na emitor tranzistoru yłg je přiváděno pilovité napětí kondenzátoru 93, který se nabíjí přes odpory 31, gä, a to z napětí, stabilizovaného Zenerovými diodami yg, E 1,gg. Na bázi téhož tranzistoru yłg je však přes dělič, tvořený odpory 35, 31, 35 přiváděno napětí, které je přímo úměrné síčovému napětí gs.za těchto okolností bude okamžik...

Zařízení pro pohon vodních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250804

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šnajder Jan

MPK: A01D 44/00

Značky: strojů, pohon, vodních, zařízení, žacích

Text:

...pro prohnutí nekonečného pásu, přičemž lopatky jsou uloženyiv závěsech na nekonečném pásu prostřednictvím výkyvných držáků.Prohnutím nekonečného pásu v dolní části zařízení pro pohon vodních žacích strojů vychylovacími kladkami v kombinaci s upevněním lopatek V závěsech na nekonečném pásu prostřednictvím výkyvných držáků se docílí toho, že jsou v záběru vždy nejméně dvě lopatky, které vstupují do záběru a vystupují ze záběru pod malým...

Elektrostimulátor mäsa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250803

Dátum: 14.05.1987

Autori: Jedlička Jaroslav, Foltys Vladimír, Mojto Jozef, Lichtner Július, Kapounek Stanislav, Stříteský Jan, Beneš Josef

MPK: A22C 9/00

Značky: mäsa, elektrostimulátor

Text:

...tela. Dalej je známe zariadenie podľa A 0 č. 237 855, ktoré je nízkonapätové, konštrukčne zložitejšie, je potrebné ručné ovládanie, je univerzálne a je možné nastavovanie prvkov a použitie u rôznych druhov hospodárskych zvierat. Je známy patent US 4 340 993, ktorý pracuje pri vysokom napätí 800 až 1 100 V a jatočné polovičky su stimulované v špeciálnych kabinách, Uvedené zariadenia nie sú vhodné jednak z hľadiska zhoršenia opracovania...

Šroubové rektifikační zařízení nivelity poklopů umístěných v komunikacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 250802

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: E03F 5/02

Značky: umístěných, poklopu, šroubové, rektifikační, nivelity, zařízení, komunikacích

Text:

...nosného krytu, který proti samovolnému otačení v konstrukčních vrstvách komunikace je zajištěn vertikálními žebry.Nový a vyšší účinek šroubového rektifíkačního zařízení nivelity poklopů umístěných v komunikacích podle vynálezu proti známému stavu techniky se projeví tím, že po rektifikaci nivelity bude zachována beze změnylpůvodní smerová orientace a sklon pcklopu odpovídající povrchu komunikace. Projeví se možností vyšší přesností nastavení...

Zařízení na víceúčelové využití odpadního tepla z technologických procesů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250801

Dátum: 14.05.1987

Autori: Tilandy Jozef, Kostelný Štefan, Enžl Jiří, Prosňanský Miroslav, Lehocký Jozef, Miklóši Vojtech

MPK: F28D 19/00, F28D 11/02

Značky: tepla, zařízení, odpadního, víceučelové, procesu, využití, technologických

Text:

...klepku, jednak z technologických odběru opatřených regulačními klapkami a jednak z prvního ragulačního okruhu pre vypouětění prebytočného ohřdtáho vzduchu do ovzduší a druheho ragulačního okruhu pro rozvádění ohřátého vzduchu do jednotlivých spotřebičd tepla.Výhodou řešení podle vynálezu se prejavuje především v tom, že se dčlícím zařízením rozvddí ehřútý čistý vzduch současně do více spetřebičd např. do rotačních pecí, do parních ketlů,...

1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250800

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hrdlovič Pavol, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/217

Značky: 1-(4-karbetoxyfenyl)2-propén-1-ón, přípravy, spôsob

Text:

...Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy tejto zlúčeniny, ktorý spočíva V tom, že na etylester kyseliny 4-3 ~Ch 1 ór-1-propanoyl benzoovej sa pôsobí octanom draselným v acetonitrile pri teplote 20 °C 2 hodiny.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožñuje pripraviť predmetnú zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a jednoducho. Použitie acetonitrilu a optimalizácia reakčnej doby znižuje podiel vedľajších...

Živá atenuovaná vakcína proti psinke a sposob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250799

Dátum: 14.05.1987

Autori: Žuffa Tomáš, Salaj Juraj, Zajac Ján

MPK: A61K 39/175

Značky: přípravy, živá, proti, atenuovaná, spôsob, psinke, vakcína

Text:

....souného.na 0,2 hmot. 9/0. Alebo sa zmes vírusu .a buniek .nechá tnkubovať počas 60 .až 120 min. pri 37 °C. Potom sa suspenzia buniek .nariedí v ravstovom médiu .tak, aby dosahovala 400 000 až 80 i 0 ~ 000 buniek V 1 m 1. R-ovlnalko je možné infekčné inokulum pridat do suspenzie .buniek .v rasbotvom médiu a bez predchádzajúcej iukubáci-e naliať do ikultlvarčaiej náodoby. Za 24 až 48 hod. vsa rast-ové médium vymení, bez loplaohu...