Archív za 1987 rok

Strana 240

Viacplašťová nádoba pre vysoké tlaky a teplotné gradienty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250878

Dátum: 14.05.1987

Autor: Budlovský Zdenko

MPK: F17C 1/00

Značky: viacplašťová, teplotně, gradienty, tlaky, vysoké, nádoba

Text:

...nádoby sú vytvorené .priestory onpatrené prívodmi tlakového média a vyplnené týmto tlak-ovým médiom s -odstupňovauným tlakom pre dosiahnutie optimálneho namähaonia jednotlivých pláštov.Konštrukcia podľa vynálezu je lacnejšia,energeticky i materiálom menej náročná,nemusí ľbyt transąport-oveteľzná ako lcelok, jeodolná voči zmenám teploty pri prevádzke,Na rpril-oženej schéma je vyobrazená oseznplá-šťová ekonštrttkcia nádoby...

Dentálny manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 250877

Dátum: 14.05.1987

Autori: Habánik Slavko, Čaučíková Hana, Ťažandlák Vendelín, Leinwather Viliam, Laco Jozef, Janská Eva

MPK: A61C 15/00

Značky: manipulátor, dentálny

Text:

...na funkčnosť i hygienu.Dentáiny manipulátor podľa tohoto vynálezu pozostáva z držaidla, zásobníka dentäl 4nej nite a dvojvidii-čikového nosiča vdentálnej nite, pričom os puzdra cievky je łkoimá na os »držadla a na rovinu dvojvidiiwškového nosiča tduentálnej nite.Zásobník nite je vytvorený puzdrom na hornej časti prekrytým prepážkou s vynechaným otvorom pre upevňovací čap cievky a idrážkou pre vyvedenie nite. Na vonkajšej strane je vlis...

Prostriedok na zvyšovanie obsahu cukrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250876

Dátum: 14.05.1987

Autori: Halgaš Ján, Bajči Pavol, Konečný Václav, Sekera Vladimír, Varkonda Štefan, Sutoris Viktor

MPK: A01N 43/78

Značky: obsahu, prostriedok, cukrov, zvyšovanie

Text:

...skúma nýmí látkami 18 h. V osvetllovanom kulti va~č~nom boxe v perlite bola vypesbovaonáPo 10 dňoch kultivánciebola vyhodnotená hladina cuknov v segmentoch listov modifikovaçnom metódou .podľa Kliku. L, Nováka V. .a Gregora A. Praktikum iyt-ocenológie,ekológie, klimatológia a pôxdoznalectva, 250875I B Nakl. ČSAV, Praha 1954. Kvantita cwkrov ky gluikózy. Poeĺmsné súbory 10511 porovná 10015 stanovená spektr-ofotovmetricky a pre- va-né s...

Sposob zvýšenia akcesibility drevnej hmoty listnáčov i lignifikovaných častí polnohospodárskych rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250875

Dátum: 14.05.1987

Autori: Holota Juraj, Baxa Pavol, Belianský Peter

MPK: A23K 1/12

Značky: spôsob, listnáčov, poľnohospodárských, částí, lignifikovaných, rastlín, zvýšenia, drevnej, akcesibility, hmoty

Text:

...náročnosť, dlhá doba úpravy, alko -aj skutočnosť, že v mnohých prípadoch vznikajú ako vedľajšie produkty toi-xioké látky, ktoré zneči-sťujú pracovné priestory ra životné prostredie a tiež negatívne ovplyvňujú kvalitu produktov získaných na báze takto upravených liagnocelulózovýich materiálov.Dôsledkom týchto negatívnych javov je to, že výroba ,podľa .doteraz »používaný-ch spôsobov vyžaduje vysoké investičné náklady, znalčiíú potrebu...

Prísada do polymérov etylénu a jeho kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250874

Dátum: 14.05.1987

Autori: Benč Gabriel, Arpáš Vladimír, Náplava Antonín, Šimko Karol, Liška Milan

MPK: C09J 7/00, C08K 5/17

Značky: polymérov, prísada, kopolymérov, etylénu

Text:

...i úspor energií veľmi dôležité. Okrem toho činidlá podla tohto vynálezu pôsobia V tíôslewilku dobrej vdispengovatelnosti súčasne ako vnútorné mazadlá v tavenine polymerov etylemi a jeho lkopolymeoov, čim zlepšujú ich spracowatelské vlastnosti.Použitím týchto- řinidiel sa dosiahne zrovnatelný, resp. vyšší lenpialci účinok alko u doteraz používaných. Tieto látky lsülčarsne zlepšujú elektrické vlastnosti fólií povrchový odpor rádu 109-1 U 1...

Geotermálna centrála

Načítavanie...

Číslo patentu: 250873

Dátum: 14.05.1987

Autor: Mečárik Karol

MPK: F25B 29/00

Značky: geotermálna, centrála

Text:

...systému 2 tepelných čerpadiel a do primárneho vykurovacieho systému 12.Vratné potrubie -primárneho vykurovacieho systému 12 je olpetrené trojoestným obtokovým ventilom 10 a trojcestným ventilom 11 dodatkového ohrevu pre prívod a ohrev vody zo sekundárneho systému 2 tepelných čerpadiel. Sekundárny systém 2 tepelných čerpadiel pozostáva z tepelných čerpadiel 13, ochranného výmennika 19, ktorých môže byt viacej a sekundánneh-on...

Pneumatická pružina tlmená elastickým prídavným objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250872

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chromek Ivan, Palan Ernest

MPK: F16F 9/04

Značky: tlmená, pružina, pneumatická, elastickým, objemom, přídavným

Text:

...-volibou materiáiu, tvaru, rozmerov častí pneumatickej tlmenej pružiny,druhu a tlaku pracovnej náplne sa dosahuje požadovaných pružiacich a tlmialcich üčink-ov.Na obr. je nalznerčený v reze ,príklaicľ vyhotovenia pneumatiokej tlmeunej pružiny. Pneumatickú tlmenú pruži.nu tvorí telesopneumatiokej pružiny 1, pevná deliaca prepážka 2 vs kataraktom 3, teleso prídavného objemu 4 a. plni-aci ventil 5.Celý priestor pružiny .a...

Upínacie zariadenie k upínaniu obrobkov za kuželovú dieru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250871

Dátum: 14.05.1987

Autor: Majerčík Anton

MPK: B23B 31/40

Značky: dieru, upínaniu, obrobkov, kuželovú, upínacie, zariadenie

Text:

...podľa vynálezu je spolahlive uplnultie olbr-obku za vykovanü alebo opraoovanú dieru, zníženie .p-olčtu operácií, zníženie práonosti, strojov, úsupora výrobných plôch, ďalej jednnoduchorsť vlalstnej konštrukcie a výroby zariadenia.Príklad riešenia upinacieho zariadenia za kuželovú dieru .połdla výnálezu je vyobrazený na priložených výkresoch, kde volbr. 1Na obr. 1 -čeluete 1 opatrené rozpínavcou kuželovou plochou 2 a opínaoou ckuželovou plochou...

Krycí prostriedok pre retuše písma

Načítavanie...

Číslo patentu: 250870

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kabátová Viera, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Truchlik Štefan, Polievka Milan

MPK: C09D 3/10

Značky: písma, prostriedok, krycí, retuše

Text:

...prichádzajú do úvahy nepolárne a -polárne zo skupín alifati-ckých,arormatických uhľovodíkov, esterov, éterov,VKIBÍÓHOV a alkoholov, resp. ich zmesi s hulstotou v rozmedzí 700 až 1 500, s výhodou900 až 1 200 klg/m 3. Bez stráty účinku úlohu vmôžu plniť uvepdené rozpúšťaldlá i s olbsahom vody do 10 0/0 hmot.Okrem aznongwnickych solí môžu byť prítomné v rvozpúštaidlovom systéme iónové alebo neionové tenzidy do 3 hmot., ,s výhodou na báze...

Tyristorový stejnosměrný napaječ trakčních měníren

Načítavanie...

Číslo patentu: 250869

Dátum: 14.05.1987

Autori: Straka Jaromír, Flieger Jiří

MPK: H02M 7/12

Značky: stejnosměrný, napáječ, trakčních, tyristorový, měníren

Text:

...se řídijcími výstupy 53, 54 řídicího obvodu 5, který je dále opatřen ovládaním vstupom 51 s indilkačním výstupom 52, které jsou propojeny s centrálním řídicím systémem 100.Ke stejnosměrným výlstupům 103, 104,které jsou připojeny ke Sp-Olečllýll výstupínm výsuv-ným ,kontaktůrn 114, 213 třííázových tyristoro-vých blołků 31, 32, jsou ,pak,přes vývody 101, 102 trolej-oveho vedení palľaleldlě jiřipojeny ú-selkove ddIpoj-ovawíe 71, 72, 73,...

Hydraulický hrotovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250868

Dátum: 14.05.1987

Autor: Čelko Rudolf

MPK: B21D 19/08

Značky: hrotovací, stroj, hydraulický

Text:

...kde predstavuje .obr. 1 pozdĺžny rez hrotowzvcím .strojom a obr. 2 pohľad z hora na upínač rúr.Vo fréme 1 stroja sú ukotvená ,piestnice 2 .priamotčiarých pracovných hydromotorovvalce priamočiarych pracovných hydro.motorov 3 sú spojené s hrotvovacou hlav-ou 4, v ktorej sú uložené hrotovacie čelułete 5 s hrotovacílmi nástrojmi 6 riržatnýumi .roztperkami 7. Čeľuste 5 sú vedené v vklinovýrch drážkrmch hr-oltovaloej hlavy 4, ~čelnou opernou...

Trojčel’usťové vrtačkové sklučovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 250867

Dátum: 14.05.1987

Autor: Košický Jozef

MPK: B23B 31/20

Značky: skľučovadlo, vrtačkové, trojčel'usťové

Text:

...vnútornou plochou venca a -bočnou plochou venca.Vyhotovenĺm skiľučovadla .podľa vynálezu umožňuje s výhodou lp-oužit na bežné, ale aj na príklepové Vŕtanie, nakollko tesniacielement vymedzuje nutne tolerancie uloženia ozwb-eného venca v zápi-chu telesa, čím zamedzuje jeho axiálny pohyb spôsobený osovými kimitmi priklepto-vej vŕtalčky.Navrhované slklwčovadl-o dosiahne menšej obvodov-ej háłďzavostti nástroja a vyššej životnosti, nakolko...

Zariadenie na výrobu hriadelovitých polotovarov z tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250866

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kruták Róbert, Šafranek Štefan, Krivošík Ivan, Szabó Alexander, Chlain Jozef, Szabo František

MPK: B23P 23/02, B23P 17/02

Značky: polotovarov, tyčového, výrobu, hriadelovitých, zariadenie, materiálů

Text:

...agregátu a riadenými elektrickým riadiacim systémom.Výhodou zariadenia na výrobu hriadetovitých ,polotovarov podla vynálezu je, že(priprava polotovarov sa vyikvonáx/a na jednom mieste, že wopracoivávtanie tčiel sa Ideje súčasne, čo podstatne urýchľuje ich výrobu.Na prilpojenom výkrese je znázornený priklad vybuldtovania zariadenia na výrobu hriadelovitých polotovarov podľa vynálezu, 4kde na obr. je znázornená ipôdorysné...

Klieštinový upínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 250865

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 31/20

Značky: klieštinový, upínač

Text:

...je v televse 3 upinawča priradlený raudiárlny otvor 21.Do jednotlivých iprieibežných otvorov 11.sú z oboch .strán telesa 3 upínalča vložené a k telesu 3 pripevnemé osadené príruby 12, 0865ktoré majú v ich valcovývch duitinách 17 otočné a posuvné uložené dvojstranné matice 19, opatrené centrioky uspoariziłdainýim obvodovým ozubenim 2 pre ozubený hrebeň 10, .POSUVIIG uložený v radiálnom otvore 21 telesa 3 unpínača.Ozulbený hrebeň ll je na svojom...

Prísada do polymérov etylénu a jeho kopolymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250864

Dátum: 14.05.1987

Autori: Arpáš Vladimír, Benč Gabriel

MPK: C08K 5/05, C09J 7/00

Značky: kopolymérov, polymérov, etylénu, prísada

Text:

...ako bl-okoiviacia sila N medzi dv-oma páisilkmi fólií iprekirytýmí na ,ploche 5 X X 5 cm, ktorá je potrebná na úiplné oldidelenie fóllii od seba. Meranie sa robí .na trhacom stroji vi-ackráit a výsledkom meraní je ich priemerná hodnota. Vzorky fólií sa predtým Ěkoindiciuljú ipri teplot-e 22 °C .a relativinej vlhlkosti 40 0/9 ~počas 24 hodin.Výhody spočívajú v tom, že požadovaná lepivost fólii sa dosahuje prídavlk-om iba jedného...

Prepojenie spalinového kanála a tlakového systému parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250863

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kosnáč Patrík, Szegvári Viliam

MPK: F22B 37/24

Značky: prepojenie, kanála, kotla, systému, spalinového, parného, tlakového

Text:

...podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prepojenie tvorí pružná.mernlbrávnovä stena, pozostávajúca z .pozdĺžne jednostranne rozrelzaných rúr, navzájom spojených pomocou plochej tyče.Dilatácia v dvoch na selba -k-olmých smeroch je umožnené tým, že V miestach pôsobenia teplotnej dilatácie -sú rúrky jpružnej membránovej steny oľrnuté tak, že rezy o 4hnutých rúroík sú orientované kolmo naToto riešenie môže byť zároveň oplatnené alko...

Stimulátor zatažovania lopatiek turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250862

Dátum: 14.05.1987

Autor: Puškár Anton

MPK: G01M 13/00, G01M 3/00

Značky: stimulátor, turbin, zatažovania, lopatiek

Text:

...lopatlkálch almvplitúdy .deformácie od 4.Pri súčasnom Ipôsolbení mechanického namaihania s ultrazvukovou frekvenciou, programovom rlaidaeni teploty, tlaku a zloženia plynu prúdiaceho na skúšané l-oplatky sa dosiahne až ltll-násotbné skrátenia času skúšok lopatiek.Na pripojených výkresoch sú znázornená dva príklady zostavenia simulátora podľa nvynálezu, lklde na obr. 1 v hornej časti jeúprava pre zaťažovanie jednej lopatky a v dolnej časti (pre...

Sposob arylalkylácie fenolu a/alebo alkylfenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250861

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hlinšťák Karol, Polievka Milan, Brezuľa Ľudovít, Pavlov Genadij, Černych Sergej, Abramova Galina, Macho Vendelín, Jureček Ľudovít

MPK: C07C 37/11

Značky: spôsob, alkylfenolu, arylalkylácie, fenolů

Text:

...metylfenylkanbinol so istyrénoim, ktorý môže pochádzať .ako neslkounvertowaaný .podiel z arylallkylátu fenolu,resp. .alikylfenolu alebo ako vedľajší produkt z Idehydratácie metylienyvlkiarbivnolu na .etyren ap.Dimery a-metyllstyrénu môžu pochádzať z reaikčnêho .produktu epoxidácie proopánu kuménhyudrioper-oxidoim podobne, ako .aj o-metyistyrén a dimetylfenylkarbinol, najmä však z Idestilaňných zvyškov výroby fen-olu a .acetönu, ~tzv....

Jednoúčelový obrábací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 250860

Dátum: 14.05.1987

Autori: Charvát Marián, Kastel Pavel, Hladík Rastislav, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/14

Značky: stroj, jednoúčelový, obrábací

Text:

...upinač~ov od osi meracích jednotiek.vynález sa ďalej vyznačuje tým, že »medzi hrulbovacínmi pracovný-mi jednotkami a mera-cími jednotkami sú umiestnené dolkonč-ovaçie pracovné jednotky.Dalej sa vynález vyznačuje tým, že meracie jednotky sú priskrutikované k dokončovacím pracovným .jednotkám na (boku ich vretennikldv.-obrabacieho cstroja s priatmoučiarym polohovacim stolom .podľa vynálezu je, že výmena opracovalného obrohku v-o výniennej...

Sposob prípravy tenkých vrstiev na substráte z titánu alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250859

Dátum: 14.05.1987

Autori: Král Jozef, Ferdinandy Milan, Liska Dušan

MPK: C23C 14/48, C23C 14/30

Značky: vrstiev, zliatin, přípravy, substráte, spôsob, tenkých, titanu

Text:

...vlastností talkto pripravenej vrstvy je možno ovplyvňovať zmenou rýchlosti oćlparovania hlinílka v intervale 0,01 až 10,0 g.min 1,ďalej prúdovou .hustotou z intervalu 0,1 až 3,0 mA . om a zmenou parciálneho tlaku zmesi plynov inertného plynu a dusíka.Vrstva vytvorená spôsobom podľa vynálezu sa vyznačuje oproti vrstve pripravenej bez prítomnosti dwsíska zvýšenou tvndosťou a najmä nižším stupňom opotrełbenia. Pri povrchovej nitridácii sulbstrátu...

Sposob prípravy vo vode suspendovatelných, kvapalných, pastovitých alebo tuhých koncentrátov síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 250858

Dátum: 14.05.1987

Autori: Nádvorník Róbert, Teren Ján, Staník Vojtěch, Hutár Eduard

MPK: C01B 17/00

Značky: koncentrátov, spôsob, síry, tuhých, kvapalných, přípravy, pastovitých, suspendovatelných

Text:

...him-ot. 0/0 celkového horčíka alko Mg1,40 hmot. 0/0 vo vode rozpustného horčíka arko Mg a0,30 hm-ot. 0/0 celkového vápnika ako CaDruhá časť prip~ravenéhio sírno-horesčnatého koncentrágtu sa podrobila ,mesačnému sklaldvovaniu pri tejplote miestnosti v uzavretom obale. Po uvedenej dobe si wzorlka zachovala svoju pôlvodnú krémovü konziłstenciu.Kva-palná ako aj prašk-ovä vzorka sa velmi dobre rozjptylovaula dispergovala vo vode za...

Zapojenie automatickej meracej a registračnej stanice podnoklimatických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250857

Dátum: 14.05.1987

Autori: Náměstek Vladimír, Bjel Dušan, Kudličková Jana

MPK: G01D 21/02, G01N 25/56

Značky: automatickej, registračnej, stanice, zapojenie, podnoklimatických, prvkov, meracej

Text:

...tvare spolu so lü-hodinovými impulzami HI priváudza na obvod záznamu 39. P-osledníi hodnotu záznamu tvorí cibszrh tlruhého registračného binár»neho ičítaiča LOGI 4 U.Treltí prevodník úrovne 55 ujpr-avuje sijgnál z olbvodu záznamu 39 pre záznamovü hlavu. Riadiaca logika 18 dohliada na správnu činnosť celej meracej a registračnej časti. ej úpravou je možné .podľa potreby rozšírit počet vstupov o násobky 16 kanálov. Požadovaný...

Zapojenie elektrického obvodu na vybíjanie filtračného kondenzátora v napäťových zdrojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 250856

Dátum: 14.05.1987

Autori: Šedík Jozef, Čerňanský Anton, Pobuda Miroslav, Lachký Peter

MPK: H02M 3/04

Značky: napäťových, elektrického, zapojenie, zdrojoch, filtračného, vybíjanie, obvodů, kondenzátora

Text:

...tirniviky 15,16, 17 k neriadenému uis-mwerňovaču 18. Páralelne k hlavnému stykeču je pripojená sériová (kombinácia .kontaktov 11 nabíjanieho stykiatča a naibíjacích odporov 12, 13, 14. Kiasdný pól usmerñlovanöa 18 je cez tlmivku 19 pripojený na kladný .pól filtratčnélho kondenzátora 5 a záiporný pól toho istéh-o usmerňovača je pripojený k zápornému pólu kondenzátora 5. Paralelne ku k-ondenzáioru 5 je pripojený cez SÉľ-ÍOVB zapojené kontakty...

Uzáver vypúšťacieho otvoru taviaceho téglika

Načítavanie...

Číslo patentu: 250855

Dátum: 14.05.1987

Autori: Proksa Miloslav, Žitňanský Marcel

MPK: F27B 14/10, B22D 27/15

Značky: vypúšťacieho, téglika, otvorů, taviaceho, uzáver

Text:

...z dwtého valcovitéhvo puzdra vsadeneho v otvuore zboku, v ktorom na uzavretej strane zospodu je vytvorená zas-ołbniková dutina, .spojená łkiauálikom -s vypúšťacim o 4tvvorom, kde v dutom valcovom puzdre je suvne uložený uzatvárací piest, ktorého valc-ová vodiaoa časť, väčšieho .priemeru,svojim kužeľovitým ukončením dosadá na záeobrnĺikovú dutinu ,a na vonkajšom konci prechádza kužeľovite sa zužujúc .do časti ovladacej tylče s menším...

Rozvod pneumatického motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 250854

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kaliský Alexander

MPK: F01C 21/16

Značky: motora, rozvod, pneumatického

Text:

...životnosti trecich plôch a zníženie odporovýtch strát vplyvom optimálneho priebehu sil pôsobiacich na tezsniacu.dosku Pritlsaik tesniacej časti dosky ,k satelitoivému piestu ,je premenlivý a jeho najvělvčšia hodnota je v oblast-i najnižšej relativnej stvčnelj rýchlosti tesniacich plôch .pri odvaľovaní sa piesta po tesniaicej doske. Vplyv zotrvačnosti tesniacej douslky na pritlačnú silu v dolnej uvrati, kedy táto nie je žia-dfrca, je...

Uloženie vrtulovej dýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250853

Dátum: 14.05.1987

Autor: Cabarka Juraj

MPK: B63H 5/14

Značky: uloženie, vrtulovej, dýzy

Text:

...ložiska a spo-dným vnútorným krúžkom ložiska upevnenýmtelesu vrtuľov-ej dýzy skrutkami a vonkajšími lesu vrtulovej dýzy skrutíkami a vonkajším krúžkom ložiska pripwevnenoom na záłkiad v idlnovej .časti lode sú valivê telieska .a príslušné stýkové plochy sú utesnené tesnením.Konštrukcia uloženia vrtuiovej dýzy s va 4livým prevodom umožňuje .po uvoľnení upevvňovaťcí-ch skrutiek a miernom spustení vrtulovej dýzy jej demontáž výswnutim v.smere osi...

Nevýbušná zmes na rozpojovanie tuhých sústav s urýchleným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 250852

Dátum: 14.05.1987

Autori: Miazdra Marian, Šiška Július, Martauzová Hana, Ševčíková Jarmila

MPK: B02C 19/18, C01F 11/02

Značky: sústav, rozpojovanie, urýchleným, nevýbušná, tuhých, účinkom

Text:

...tlalku v zatuhnutej vsiranovej hmota. Dôsle~d~ kom toho je pomerne »dlhá doba rowzjpojovavania 5 až 20 hod.) a obmedzená použiteľnost z hľadiska teploty rozpojovanej tuhej sústavy. Preto je .možné túto nevý-bwšnú zmes používať pri teplotách vyšších než 18 stupňov C.Uvedené nedostatky týchto beztrha-vinových spôsobov riozpojovania tuhých sústav odstraňuje riešenie s využitím .známych prvlkov podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva vo...

Způsob výroby stabilního technického koncentrátu L-lysinu v práškové formě, zejména pro krmné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 250851

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bulla Ján, Severa Zdeněk, Bělík Eduard, Hofbauer Henrich, Chromík Jindřich, Vanický Miroslav, Sálka Ján, Bučko Michal, Čulík Karel, Mikláš Emil

MPK: A23K 1/16

Značky: způsob, l-lysinu, formě, výroby, technického, účely, práškové, krmné, koncentrátů, zejména, stabilního

Text:

...použítelnýtch prášikovitých ati-organických a/neabo or-ganiokých fyziologicíky neškowdných hmot, které mohou ibýt součástí krmiva a které jsou kom-patiibilni s vysušeným sulbstrátem, lze uvévst uhlilčitan vápenatý nebo hořečnatý ve formě chemicky definovaných substancí nebo .přírodních materiálů, jako je vápenec, kří~da, dolomi 250851ticlký vápenec, d-ol-omit, magnezit, dále látky na bázi kysličníku křemíčítého .a lkřemíčitanů, jako je...

Polyvalentná inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250850

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gubran Dušan, Žuffa Alojz, Žuffa Tomáš, Žuffová Jolanda, Salajka Eduard, Kováč Štefan, Menšík Jaromír

MPK: A61K 39/295, A61K 39/108

Značky: inaktivovaná, olejová, spôsob, vakcína, výroby, polyvalentná

Text:

...ich pestovaní na primárnych kultúrach z bovinnych obličiek sa postupuje nasledovne kultúry bovinnych obličkových buniek vytvárajúce na povrchu skla súvislú monovrstvu, sa po zliatí rastového média opakovane prepláknu ústojným fyziologickým roztokom a infikujú oddelene, vírusom rota a vírusom korona. K suspenzii hovinneho rota vírusu, kmeň TM-91 /SZM, VUVL,Brno, CAPM V-279/ určenej na infekciu kultúr, sa pridá také množstvo trypsínu, aby...

Polyvalentná inaktivovaná olejová vakcína a sposob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 250849

Dátum: 14.05.1987

Autori: Salajka Eduard, Jurák Evžen, Žuffa Tomáš, Spišák Michal, Menšík Jaromír, Zajac Ján, Pšíkal Ivan, Štěpánek Jan, Kravárik Dušan, Žuffa Alojz

MPK: A61K 39/295, A61K 39/108

Značky: olejová, vakcína, polyvalentná, výroby, spôsob, inaktivovaná

Text:

...V-279/, pripravenej na infekciu kultúr, sa pridá také množstvo trypsinu, aby jeho konečná koncentrácia v udržovacun médiu predstavovala 0,2 um, a trypsín sa nechá pôsobiť na vírus počas 30 minút pri 37 OC. Na infekciu kultúr sa použije také tnokulum, aby multiplicita infekcie predstavovala 0,1 ažPo ukončení adsorbci vírusu na bunky sa kultury zalejú Earlovým bezsérovým médiom ainkubujú počas 48 až 72 hodín pri 37 °c. získaná vírusová...

Sonda pro sledování kvality disperze ve fluidačních zařízeních

Načítavanie...

Číslo patentu: 250848

Dátum: 14.05.1987

Autori: Doležel Zdeněk, Neužil Lubomír, Valenta Jaroslav, Koza Václav

MPK: G01K 13/00

Značky: kvality, zařízeních, fluidačních, sledování, disperze, sonda

Text:

...zjednodušuje tak instalaci. sloučení obou snímačů umožňuje jednoduše a bezprostředně,teplotné korigovat údaj ze snímače místní okamžité koncentrace materiálu.Příklad provedení sondy podle vynálezu je uveden schematicky na přiloženém výkrese,kde je v náryse řez sondou.Sonda sestává z elektricky vodivé základové destičky à, s níž je spojeno teploměrne čidlo l s přivody 2. Základová destička 3 je z materiálu s vysokou tepelnou vodivosti a je...

Protihluková clona

Načítavanie...

Číslo patentu: 250847

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vizár Vladimír, Potočňák Štefan, Rákoš Stanislav

MPK: E01F 8/00

Značky: protihluková, clona

Text:

...clony podle vynálezu je, že vhodně sdružuje odrazivý,ale také pohltivý účinek, vlivem masivního žlabovitého základu, do kterého je mechanická část působení zvukových vln přenášena dík zmonolitnění celého zařízení. Žlabovitý základ může v předmětněm úseku komunikace nahradit svodidlo. Střídave lícní a rubové orientování protáhlých deskovitých prefabrikátů vede ke staticky výhodnému prostorovému uspořádání,při kterém se zároveň třiští...

Zapojení pro odpojení přijímače od přenosového média

Načítavanie...

Číslo patentu: 250846

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kadlas Oldřich, Mlejnek František

MPK: H04B 3/20

Značky: zapojení, přenosového, media, odpojení, prijímače

Text:

...kterým se ovladají diody nebo multiplex. obě zapojení dobře zpracovávají jen malé signály na kabelu. Při vysílání jsou přetílene. Tím dochází K oarazitnímu přenosu signálu z vysílače do vlastního příjímače.Účelom vynálezu je odstranit uvedené nevýhody. Podle podstaty vynálezu se toho dosahuje tím, že na výstup vysílače je přípojen vstup voorkovaeího zesilovače, na jehož blokovací vstup jsou přípojeny blokovecí obvody a jehož výstup je...

Polohovací mechanismus s indexováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250845

Dátum: 14.05.1987

Autor: Holec Jiří

MPK: B23Q 16/00, B23K 37/04

Značky: mechanismus, indexováním, polohovací

Text:

...segmenty g, pevná spojené a indexovacími kameny 1 a z hnacího nosiče i kledek 2 umístěných otočnč ne protilehlých koncích nosiče i, kde mezi unáäecími segmenty 2 jsou vytvořem motory m o ěíři hodná s průměrem g kladky 2 s kde průměr Q kruhové plochy Q vytvořené na obvodu indoxovycích kamenů 1 je roven restoči j, kladek 2 zmoněene o průměr g kladky j, přičemž včochna otočná uložení polohovscího mechanismu jsou valivá, s přodpetím kde nosič...

Mobilní dojicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250844

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vegricht Jiří, Gloza Slavomír, Švarcbek Jaroslav, Machálek Antonín

MPK: A01K 1/12

Značky: zařízení, mobilní, dojící

Text:

...plní najednou před zahájením vlastního dojení. Tato pracovní operace může být vřazena do programu pracovního postupu po proplachu dojících jednotek před dojením, jestliže bude použite automatika.Příklad provedení mobilního dojícího zařízení podle vynálezu je znázorněno na přiložených výkresoch, kde obr. 1 představuje sestavu dvou dojících jednotek v čelním pohledua na obr. 2 je mobilní dející zařízení v bokoryau ae znázorněním připojení...

Zapojení pro transformaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250843

Dátum: 14.05.1987

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: H03M 1/12

Značky: transformaci, zapojení, signálu

Text:

...mechanické přoruäovćní záření jo tvořeno bud rotační clonou se soustavou otvoru po obvodu pro snímaná zářoní a souetavou otvoru po obvodu pro Iynchronizaci,případně kmítajícím jazýčkom, nebo obdobným zařízením, Pohon g jo tvořon při poulítí rotační clony motorkem, při použití kmítajícího jasýčku zdrojem ímpulzního proudu. Vysílač 1 synchronízačního zíření je tvořon elektroluminiacenční díodou, případn łerovkou a pomocným obvody. Přijímač i...

Induktor pro indukční ohřev kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250842

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bělovský Jan, Havlík Josef

MPK: H05B 6/02

Značky: indukční, induktor, kovových, materiálů, ohrev

Text:

...to, že tloultka stěny vložky se může snižit pž na cca 10 mm, číž se dosahne těanějäí elektromagnetické vazby mezi vsazkou a indukční cívkou, čímž se zvýši účinnost ohrevu a aníží se spotřeba elektrická energie. Další podstatnou výhodou je snadné opravitelnost. poäkozenâ vložky bez její demontáže.Príklad provedení induktoru je znázorněn na pripojených výkresoch, kdena obr. l je znázorněn pohled na induktor z boku v častečnám řezu,na obr. 2 a...

Hlavice plynového vířivého hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250841

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bůžek Jindřich, Georgiev Venelin, Brodský Ivo

MPK: F23D 13/40

Značky: hlavice, hořáku, plynového, vířivého

Text:

...hořáku, sestávající z tělesa plynuumístěného v ose hořáku, které je uspořádáno v tělese vzduchu podle vynálezu,jehož podstata spočívá Y tom, že těleso vzduchu je opatřeno nejméně dvěma šroubovitými žebry s tvarem povrchu odpovídajícím vnitřnímu přilehlému povrchu hoŕákového kamene,mezi nimiž jsou vytvořeny šikmé klinové otvory přívodu vzduchu, jež ústí do mísící komůrky, ve které je mezi tělesem vzduchu a tělesem plynu opatřeným...

Sposob prípravy suspenzného koncentrátu kombinovaného herbicídného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250840

Dátum: 14.05.1987

Autori: Varkonda Štefan, Michálek Milan, Poór Robert, Nádvorník Róbert, Gahér Stanislav, Staňová Aurélia

MPK: A01N 25/02

Značky: suspenzného, prostriedku, kombinovaného, spôsob, přípravy, herbicídneho, koncentrátů

Text:

...intermolekulárnej zlúčeniny získanej sintrovaním zmesi účinných látok, obsahujúcej terbutryn a 2-chlôr-4,6 ~bis-amino~ 1,3,5 ~triazínový derivát asymetricky substituovaný na oboch aminoskupinách, v hmotnostnom pomere 4,71, miešaním pri teplote 85 °c a nasledcvným ochladenim na teplotu miestnosti. Stuhnutá reakčná zmes sa melie na vhodnom type mlyna za sucha. Takto získaná intermolekulárna zlúčenina bola použitá na pripravu suspenzného...

Uložení svislých vodicích válečků, zejména u lisu na gumové pásy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250839

Dátum: 14.05.1987

Autor: Mikolajek Jaroslav

MPK: B65G 39/00

Značky: gumové, svislých, vodicích, válečků, uložení, pásy, zejména

Text:

...jež jsou suvně uložena v ložiskových tělesech. V horním ložiskovém tělese, opatřeném ozubem, je Vytvořeno vybrání pro průohod horního čepu svislého vodícího válečku a dále osazené vybraní pro průchod pouzdra.Výhodou uložení svislých vodicích válečků podle vynálezu je, že umožňuje rychlou a velmi snadnou montáž i demontáž těchto válečků bez použití nástrojů a to pouhým vysunutím nebo zasunutím pouzder s kloubovými ložisky obou čepů každého...