Archív za 1987 rok

Strana 24

Myší lymfocytární hydridom IMG CZAS VI-01

Načítavanie...

Číslo patentu: 245849

Dátum: 15.12.1987

Autori: Smirnov Valentin Alexaddovie, Golovkov Alexadd Sergejevie, Jevlachova Raisa Alexaddovna

MPK: C12N 15/00

Značky: hydridom, vi-01, lymfocytární, myší

Text:

...peroxidaze. Výsledek byl dále potvrzen v imunoradiometrickém testu, kde byla prokázána vazba protilátky VI-Ol na desmin a vimentin a nereaktívíta s tubulinem a hovězím sérovým albuminem. V nepříme imunofluorescenci ve světelném mikroskopu při použití prasečí protilátky proti myším imunoglobulinüm značené fluorescein-iso-thiocyanátem Ústavsér a očkovacích látek, Praha), docházelo u testovaných buněčných typů k vazbě pouze na intermediální...

Spôsob izolácie 2-( D-arabotetrahydroxybutyl)chinoxalínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245847

Dátum: 15.12.1987

Autori: Voroncov Alexadd Michajlovie, Eujko Alexej Alexejevie

MPK: C07H 17/02

Značky: d-arabotetrahydroxybutyl)chinoxalínu, izolácie, spôsob

Text:

...2 D až 24 °C. Potom sa pridá aktívne uhlie 6 g a zmes sa zahrieva po dobu 2 hodín pri teplote 80 °C. Roztok sa prefiltruje a pridá sa 10 ml 26 hmot. 0,07 mól hydroxidu amónného do pH 7. Roztok sa opäť prefiltruje a trikrát 300 m 1 benzénu extrahuje. Po zahustení pri tlaku 3 kPa sa získa ďalšie množstvo 20 g 50 o/o-ný výťažok 2- D-arabotetrahydroxybutyl chinoxalínu o teplote topenia 187 až 188 °C, rekryštalizáciou z etanolu sa získa...

Zatěžovací mechanismus tréninkového kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 245846

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ostrovidov Jevgenij Alexejevie, Kanev Arkadij Serafimovic, Danilenko Igor Fedorovie

MPK: A63B 0/6

Značky: tréninkového, zatěžovací, mechanismus

Text:

...sestavající z brzdicího kotouče s pružným obložením, pevně spojeného s klikami opetřenými šlapátky a z jedné nebo dvou otočných kladek přitlačovaných k brzdicímu kotouči pomocí stavitelného mechanismu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obvod brzdicího kotouče, sestávajícího z disku a z pružného obložení je eliptického tvaru, přičemž při úvrati šlapátek je kratší osa brzdicího kotouče totožná se spojnicí osy otá 4čení disku a...

Způsob výroby.alfa. -D-glukochloralosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245845

Dátum: 15.12.1987

Autori: Golovan Eduard Vjaeeslavovie, Ruban Nadižda Sergejevna, Timofejev Boris Borisovie, Karcev Stanislav Petrovie

MPK: C07H 5/02

Značky: způsob, d-glukochloralosy, výroby.alfa

Text:

...působí kyselinou jako je kyselina boritá, nebo solí silné zásady a této kyseliny, za vzniku příslušného esteru, přičemž množství použité kyseliny či soli odpovídá 0,01 až 2 násobku molárního množstvi glukosy, a že se esterifikace provádípři teplotě 20 až 100 °C, načež se na vzniklý ester působí chloralem při teplote 20 až 100 C po dobu 1 až 20 h a množství použitého chloralu odpovídá 1 až 8 násobku molárního množství glukosy.V 1 500 ml...

Zařízení pro izolování uzavřených čel statorových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245844

Dátum: 15.12.1987

Autor: Addjušeenko Ljudmila Addejevna

MPK: H02K 15/04

Značky: zařízení, statorových, izolování, cívek, uzavřených

Text:

...hlava 2 je tvořena nosným prstencem 21, uvnitř kterého je otočně uložen rotační prstenec 22, přičemž nosný i rotační prstenec 21, 22 jsou obvodové přerušeny pro průchod izolované cívky 1. Uvnitř rotačního prstence 22 ovíjecí hlavy 2 jsou symetricky vzhledem k jejímu středu uložený dva kotouče 3 izolační pásky, které se dotýkají Vnitřního pláště rotačního prstence 22 za účelem přibližování pro potřebné utažení izolační pásky.Veškeré pohonné...

Spôsob výroby vláken z taveniny izotaktického polypropylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245843

Dátum: 15.12.1987

Autori: Morozov Alexadd Alexejevie, Egrt František, Odnokoz Vladimir Petrovie, Trejtnar Jan, Mikula Jaroslav, Krema Radko

MPK: D01F 6/06

Značky: výroby, polypropylénu, vláken, spôsob, izotaktického, taveniny

Text:

...min a teploty zvlákňovania v rozsahu 215 až 275 °C konštantné v celom procese tavenia. Nedlžené vlákna sa pripravili pri navíjacej rýchlosti 452 m/min jednotková jemnost vláken bola 65 až 70 dtex. Vlákna sa za tepla vydĺžili na 1 3,0. Dĺžitelnost vláken sa posudzovala počtom pretrhnutých kapilár na 50 m vlákna, čo odpovedá hodnotám označeným PPK V tabulkách 1, 2 a 3. Všetky nedĺženě vlákna pripravené z uvedeného typu polypropylénového...

Způsob klínování uzavíracích drážek rotoru turbostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245841

Dátum: 15.12.1987

Autori: Varhaník Jioí, Stanik Jaroslav

MPK: H02K 3/487

Značky: rotoru, klínování, uzavíracích, drážek, způsob, turbostroje

Text:

...přípravkü tažného zařízení do chladicích nebo//a vyvažovacích otvorů závěrných klínů.Uvedeným způsobem dochází ke změně mechanického namáhání závěrného klínu při vlastním klínování do LlZaVĺľElCĺ drážky z tlaku na tah. Místo zatlačování je použito zatahování závěrného klínu do uzavírací drážky rotoru turbostroje. Dochäzí tím k možnosti podstatného prodloužení délkyzávěrného klínu a tedy i možnosti použití výhodných, příčně nedělených...

Vývod tlumivky se svislou osou pro stejnosměrné silnoproudé obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245840

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hvízdal Zdenik, Stanik Jaroslav

MPK: H01F 27/30, H01F 37/00, H01F 39/00...

Značky: vývod, svislou, silnoproudé, obvody, stejnosměrné, tlumivky

Text:

...Podstata vynálezu je, že axiální pásy jsou rozmístěny po obvodu vyváděného závitu tak, že každý z nich odděleně prochází mezi sousednímirameny jedné čelní hvězdice a nad nebo pod jejím středem jsou druhé konce axiálních pásů společně propojeny jedním radiálním pásem, jehož šířka je rovna nebo větší než vnější průměr vyváděného závitu. Toto vzájemné propojení je zajištěno vodivou pájkou nebo svarem.vzájemné propojení je provedeno tak, že konce...

Modelovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 245839

Dátum: 15.12.1987

Autor: Soukup Václav

MPK: C08L 27/06

Značky: hmota, modelovací

Text:

...modelovatelnosti, je způsobeno přítomností nejmenších částic, které mnohem vice solvatuji a způsobuji tuhnutí hmoty. Tyto modelovaci hmoty se vyznačují zdravotní nezávadnosti,nešpinivostí, možnostmi připravit je ve světlých barvách a s thixotropními vlastnostmi vhodnými pro tvarovou stálost při přímém modelov-ani. zvýšením teploty je možno je převést do tvrdého vytvrzeného stavu. Tato změna je ílevratná a probihá bez změny tva 4ru bez...

Modelovací hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 245838

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nestrojil Ladislav

MPK: CO8L 27/06

Značky: hmota, modelovací

Text:

...při přímém modelování. Zvýšením teploty je možno převést do tvrdého vytvrzeného stavu. Tato změna je nevratná a probíhá beze změny tvaru bez použití tlaku a stačí nízká teplota okolo 100 °C. Tato vlastnost umožňuje používat modelovací hmoty v sochařství jako výtvarného materiálu. Hmota je po vytvrzení schopna dalšího opracování broušením, řezáním, soustruhováním, leštěním aj. Tyto modelovacíhmoty lze použít sice s dobrým výsledkom,avšak...

Způsob odběru plynných vzorků z pracovního nebo životního prostředí a podtlaková vzorkovnice k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 245837

Dátum: 15.12.1987

Autori: Macho Miloslav, Eech Miloslav

MPK: G01N 1/22

Značky: vzorkovnice, odběru, provádění, podtlaková, pracovního, životního, plynných, vzorků, způsob, prostředí

Text:

...zhotoveny z tvrdého polymerního materiálu, umožňujicího umístit v nádobce 1 reagenční roztok ke kvantitativnímu zachycení sledované složky z ovzduší. Spojení víka 4 s valcovou nádobkou 1 může být samozřejmě rovněž provedeno například vnějším a vnitřním závítem, vždy se však do drážek 3 vkladá těsnění 130. Vrchol víka 4 přechází v- hlavici 5 s nátrubkem li, opatřeným osovým otvorem 7, který je současně zaústěn do svislého osového ot voru B,...

Sklopná nástupní a výstupní plošina pro dopravu osob na pásech

Načítavanie...

Číslo patentu: 245836

Dátum: 15.12.1987

Autori: Palán Blahoslav, Bartuška Pavel, Slabyhoud Svatopluk

MPK: E21F 13/00

Značky: sklopná, dopravu, výstupní, plošina, pásech, nástupní

Text:

...pro dálkově ovládání automatizovaným sytémem.Na výkresu je schematicky znázorněno příkladné provedení sklopných nástupních a výstupních plošin podle vynálezu, kde obr. 1 představuje boční pohled a obr. 2 průřez vedený rovinou A-A.Na bočních stojinách 11 pásového dopravniku 1 jsou přlpevněny příčníky 2. Na vnitřní straně příčníků 2 je na čepech 21 sklopně uchycen svařovaný rám 31 s plošinou 3 z vroubkovaného plechu a zábradlím 32. Na...

Vodivostní detektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 245835

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kufudakis Alekos, Ptáeník Poemysl, Vanik Jioí

MPK: G01N 30/66

Značky: vodivostní, detektor

Text:

...tvaru smyčky na stýkově ploše,tečně k průchozímu otvoru. Spodní díl detektoru je uložen V zápichu tělesa detektoru pro vytvoření pružného spojení s tělesem detektoru pomocí šroubů s podložkami, které vytvářejí trvalý přítlak.vynález dovoluje velmi snadnou montáž,přesné vymezení vzdálenosti a polohy drátků elektrod, snadnou a levnou výměnu kterékoli poškozené části detektoru. Navíc detektor není součástí separační trubice, a proto dovoluje...

Zapojenie vstupného obvodu analógovej dvojkvadrantovej násobičky pre vyhodnocovanie dvojpolaritného vstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 245834

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beneš Jaroslav, Michálek Jan, Chmelík Antonín, Jirsa Pavel

MPK: H03K 21/08

Značky: dvojpolaritného, dvojkvadrantovej, analógovej, násobičky, napätia, obvodů, zapojenie, vstupného, vyhodnocovanie

Text:

...že výstup operačného zosilňovača je spojený so vstupom prvého rozvažovacieho odporu, kde je pripojené »aj dvojpolaritné vstupné napätie U. Výstup prvého rozvažovacieho odporu je spojený s výstupom monolitickej dvojice tranzistorov, vstupom druhého rozvažovacieho odporu a vstupom násobiaceho diferenčného zosilňovače. Na vstup uvedeného násobiaceho diferenčného zosilňovača je privedený aj výstup z monolitickejdvojice tranzistorov a výstup z...

Přepouštěcí ventil plynových střelných zbraní, zejména pistolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245833

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mareš Miloslav

MPK: F41B 11/08

Značky: plynových, střelných, pistolí, zbraní, přepouštěcí, zejména, ventil

Text:

...2 tlakového média, v tomto případě C 02, je uloženo těleso 3 ventilu. jeho vnější část 4 přesahuje pažbu 1. Přilehlé části pažby 1 a tělesa 3 jsou utěsněnytěsnícím prostředkení, jako těsnicím kroužkem 5, uloženým v obvodové drážce B tělesa 3 ventilu. K pažbě 1 zbraně je teleso 3 ventilu upevněno upevňovacími prostředky,které jsou v tomto případě tvořenv převlečnou maticí 7 zapadající do výstupků 8 tělesa 3 ventilu, našroubovanou na závítu 9...

Termická směs obsahující nízkobrizantní třaskavinu, zejména olovnatou sůl dinitroaminofenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245832

Dátum: 15.12.1987

Autori: Plaeek Karel, Procházka Jan, Štefl Jioí

MPK: C06B 41/02

Značky: nízkobrizantní, obsahující, zejména, dinitroaminofenolu, termická, směs, třaskavinu, olovnatou

Text:

...pro nebezpečí zážehu výbušného prostředí.Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením termické směsi obsahující nízkobrizantní třaskavinu, zejména olovnatou sůl dinitroaminotenolu v množství 8 až 15 hmotnostních dílů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že jako další složky jsou obsaženy 25 až 45 hmotnostních dílů směsné hořlaviny ve složení 15 až 25 hmotnostních dílů kalciumsilicidu CaSi 2 a 1 U až 20 hmotnostních dílů sirníku...

Svítilna pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245831

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hanžl Milan, Zuš?ák Miroslav

MPK: B60Q 1/18, B60Q 1/26

Značky: motorová, vozidla, svítilna

Text:

...spojitého rotačního paraboloidu o ohniskové vzdálenosti fu. Na horní straně je reflektor 3 opatřen n paraboloidními segmenty 5, přičemž ohnisková vzdálenost f posledního segmentu 5 horní části do rozměru Hu jejednotlivé paraboloídní segmenty 5 jsou propojeny průvodičem v-ycházejícím z těžiště zdroje světla 1, nebo z bodu na optické ose x svítilny ve vzdálenosti Af před tímto těžištěm. Průvodič svírá s optickou osou x svítilny úhel piPři...

Sklolaminátové navíjané tlakové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245830

Dátum: 15.12.1987

Autori: Závodný Miloslav, Bartoo Bohumil, Boezina Josef, Thuma Jioí, Šob Josef, Kooák Eestmír

MPK: B32B 17/10, B32B 1/08

Značky: tlakově, sklolaminátové, navíjané, potrubie

Text:

...so štruktúrou siete s okami tvaru kosoštvorca a sú vzájomne spojené prevlečnou pružnou manžetou, na vnútornom povrchu hladkou a na vonkajšom povrchu opatrenou výstupkami tvoriacimi prstence v obvodovom smere, cez ktoré je prevlečená tuhá objímka. Základný účinok potrubia podľa vynálezu spočíva v tom, že výroba rúr so sieťovým návinom je jednoduchá a hospodárna predovšetkým preto, že pri navíjaní vzniká na koncoch minimálny odpad, napriklad...

Způsob přípravy cyklo -tetrafosforečnanu dizinečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 245829

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eermák Bohuslav

MPK: C01G 9/00, C09D 5/08

Značky: přípravy, dizinečnatého, tetrafosforečnanu, způsob, cyklo

Text:

...k nežadoucímu štěpeni meziproduktů za uvolñovaní fosforečné složky, jež by pak kondenzovala samostatné na polyfosforečně kyseliny a tím znečištovala hlavní produkt a snižovala jeho výtěžek. Při volbě velmi nízké rychlosti zahřevu je třeba počítat s neúměrným prodloužením doby přípravy produktů a tím i určité zvýšení materialových a energetických näroků. Navíc bude v tomto případě i obtížnější udržovat v prostoru kalcinované směsi...

Zařízení na přípravu substrátu pro pěstování hub

Načítavanie...

Číslo patentu: 245828

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ranný Mojmír

MPK: A01G 1/04

Značky: zařízení, substrátů, přípravu, pěstování

Text:

...máčení suroviny uniká s odplavovanými živinami se svádí do sběrné jímky a může se opět vracet pomocí čerpadla do substrátu. Fermentor se může použít při dobrém harmonogramu střidavě pro dvě hromady substrátu.e-lí k dispozici méně substrátu k propaření, fermentor se dá zkrátit. Pokud se má připravit prorostlý substrát, stěny fermentoru se po propaření odsunou, fermentační stroj najede opět do hromady a zamísí sadbu do substrátu, uhladí...

Způsob výroby nehořlavého separačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245827

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štamberg Jioí, Turková Jaroslava, Eapek Karel

MPK: B29C 33/66

Značky: prostředků, výroby, separačního, způsob, nehořlavého

Text:

...podle vynálezu spočíva V tom, že umožňuje přípravu levného separačního prostředku forem pro výrobu dílců z integrální polyuretanové pěny. V separačním prostředku je vlastní separační složka organokřemičítá látka v díspergovaném stavu. Vznikla disperze je nehořlavá,velmi stabilní a vyznačuje se vysokým separačním účinkem. Způsob výroby separačního prostředku podle vynálezu je jednoduchý a snadno kontrolovatelný.Výroba nehořlavého...

Zapojení pro úpravu signálu z inkrementálního snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 245826

Dátum: 15.12.1987

Autor: Král Jan

MPK: H03K 3/027

Značky: inkrementálního, snímače, signálu, úpravu, zapojení

Text:

...signál z elektroniky snímače, odpovídající pohybu v. zäporném smyslu, se přlvádí na svorku 14 záporného vstupu a odtud na vstup druhého zpožďovacího obvodu 15 a současně na druhý vstup štvrtého součinového obvodu 5. První signál, přicházející ze svorky 12 kladného vstupu přes první součínový obvod 2 na nastavovací vstup prvního klopného obvodu 1 tento obvod nastaví a současně prostřednictvím signálu z negovalíé ho výstupu Q prvního klopného...

Způsob vysokofrekvenčního svařování plachet a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245825

Dátum: 15.12.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Vašina Josef, Zatloukal Antonín, Vašieek Alois, Geryk Petr, Prudek Miloš, Neuhäusl Emil

MPK: B29C 65/04

Značky: způsob, tohoto, způsobu, provádění, vysokofrekvenčního, plachet, svařování, zařízení

Text:

...za sebou a pátý odvíjač 5 tvoří dvojici s ohýbacímústrojím 7, uspořadanou ve třetí řadě za se bou. Plošina B je opatřena soustavou vodicích váiečků, z nichž je znázorněn pouze vodicí váleček 8, umístěný mezi druhou a třetí řadou, s podélnou osou šikmo uloženou, vzhledem k podélné ose linky. Plošina 6 je předřazena vysokofrekvenčnímu svářecímu lisu 9, za nímž je v lince umístěno odtahovací ústrojí 1 I s vozíkem 11 a dále navíječ 12. Mezi...

Zapisovací ústrojí s lineárním motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245824

Dátum: 15.12.1987

Autor: Sycha Antonín

MPK: G01D 9/10, G01D 5/12

Značky: ústrojí, zapisovači, lineárním, motorem

Text:

...obrázku znázorněnézapisovací ústrojí4 je opatřeno bezkovntaktním snímačom, tvořeným plošným zdrojem 1 magnetických impulsü, což může být v příkladném provedení impulsně zmagnetovaný pásek, uložený rovnoběžně s drahou pohybu lineárně pohyblivé cívky 2 lineárního motoru 3 a elektromagnetickým snímačom 4, což je s výhodou dvoustopá magnetofonová -hlava, pevně spojená s lineárně pohyblivou cívkou 2 tak, aby se nedotýkala magnetofonove-ho...

Vytlačovací hlava zařízení k plynulé tlakové parní vulkanizaci dutých profilů z kaučukových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245823

Dátum: 15.12.1987

Autor: Oezníeek Pavel

MPK: B29C 47/08

Značky: hlava, směsi, dutých, kaučukových, vytlačovací, vulkanizací, plynule, profilů, zařízení, parní, tlakově

Text:

...vnější okolí vytlačovaného profilu a jeho vnitřní prostor. je výhodné tyto otvory umístit tak, aby jeden otvor nebo část otvorů se nacházel v. horní části hubice vnitřní vložky a druhý otvor druhá část otvorů ve spodní části hubice a vnitřní vložky, s výhodou pod vytlačovaným profilom. otvory přichází pára do vnitřního prostoru vytlačovaného profilu, spodním otvorem pak vytéká voda kondenzující z páry, která proudítěmito otvory do vnitřního...

Způsob neutralizace odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245822

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fiedler Alfréd, Lysonik Jan

MPK: C01B 17/90

Značky: odpadní, způsob, kyseliny, sírové, neutralizace

Text:

...než 1 místě, s výhodou ve 3 až 4 místech při jedné delší stěně reaktoru pod hladinu suspenze, s výhodou do blízkosti dna, nad dýzy pneumatického míchání, které se umístí poblíž přívodů kyseliny sírové nebo odpadní vody s obsahem kyseliny sírové. Vápenatá sloučeniua se přivede ve více než jednom místě podél druhe delší stěny reaktoru, s výhodou ve 4 až 5 místech, podél druhé delší stěny reaktoru a k čelní stěně, pod hladinu suspenze, do...

Masážní prostředek k místní terapii chronické gingivitidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245821

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eermák Rudolf, Giecková Anna

MPK: A61K 7/26

Značky: gingivitidy, prostředek, terapii, masážní, chronické, místní

Text:

...5,0 až 15,0 Oleum carvi 0,05 až 1,0 Oleum chamomillae 0,05 až 1,0 Oleum foeniculí 0,05 až 1,0 Glycerolum 24,2 až 34,2 Spiritus vini nonc. 30,0 až 40,0 Parfemační kompozice 0,5 až 1,0Tekuté extrakty jsou v lihově-vodném médiu získané klasickými technikaml macerace resp. perkolace a obsažené sílice jsou získány destilací s vodní párou z vegetabilních drog. jako korigenční látka je použiteparfemační kompozíce mátového typu zvlášť vspeciálně...

Vstrekovacia dýza

Načítavanie...

Číslo patentu: 245820

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bajda Josef

MPK: F02M 61/16

Značky: vstrekovacia, dýza

Text:

...spočíva V tom, že uzatvárací mechanizmus je tvorený vlnovcom nasunutým na ihle a druhý koniec vlnovca je upravený pod tesnením med~ zi telesom a držiakom. eden koniec ihly do~ sada do sedla a druhý koniec ihly sa opiera o pružinu uloženú v držiaku.Výhody vstriekovacej dýzy podla vynälezutesní. Preto nie je potrebné ani odpadne potrubie, čím sa znižuje jej hmotnost a znižujú náklady na jej výrobu.Príklad prevedenia dýzy je znázornený na...

Dekontaminační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245819

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kaloe Rudolf, Letý Karel, Novosad Miroslav Tirlicko

MPK: C11D 10/02

Značky: dekontaminační, prostředek

Text:

...povrchu a silně se potlačuje adsorpce raclionuklidů. Výsledkem je dosažení mimořádně vysoké dekontaminační üčinnosti mycího prostředku podle vynálezu při zamoření povrchů, včetně pokožky, radioaktivníml látkami.vynález bude bliže vysvětlen a popsán na třech příkladech možného použití podle vynálezu.Na poloprovozním zařízení byl připraven dekontaminační prostředek o celkové hmotnosti 1000 g, ve složení3,79 9/0 hmot....

Způsob přípravy solí monoesterů kyseliny sulfojantarové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245817

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tobiška Jaromír, Stanik Miloslav, Diblík František

MPK: C11D 1/12, C07C 143/12

Značky: solí, způsob, kyseliny, přípravy, sulfojantarové, monoesterů

Text:

...22 atomy uhlíku v alkylu, R 1 je lnonylfenol,Me je alkalický kov, amoníum nebo amin aesterifikací maleinanhydridu vyšším mastným alkoholem, nonylfenolem, a/nebo glykolem či oxethylovanými adukty uvedených látek a jeho následnou sulfitací lze riziko hyclrolýzy odstranit nebo podstatné snížit postupem podle vynálezu tím, že se neutralizace monoesteru maleinové kyseliny provádí za přítomnosti 0,5 až 1 D hmot. močoviny, vztaženo na celkovou...

Termostabilný izotaktický polypropylén pre výrobu vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 245816

Dátum: 15.12.1987

Autori: Severa Josef, Kovaoík Antonín, Popelka Milan, Kouoil Jioí, Hrubant Ladislav, Brabenec Pavel, Oehák Radovan, Novák Josef

MPK: D01F 6/06, CO8L 23/12

Značky: vláken, výrobu, izotaktický, polypropylén, termostabilný

Text:

...bránený fenollcký antioxidant zaručuje dobrú spracovateľskú stabilitu polyméru pri zvlákňovaní. Táto sa vďaka synergickému účinku sa stéricky nebráneným fenolom podstatne zvýši. Synergický účinokobidvoch fenolických antioxidantov je pod- porovaný prítomnosťou sírneho kostabilizátora a V kombinácii so svetelnýml stabilizátormi, napríklad (3) požadovanú úroveň svetelnej stability režných vláken 6,7 dtex hodnotenú v Xenoteste - min. 800...

Způsob výroby malátdehydrogenasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245815

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ba?ka Josef, Seidl František, Oeoicha Jaroslav

MPK: C12N 9/04

Značky: malátdehydrogenasy, způsob, výroby

Text:

...je patrné, že k najvhodnějším zdrojům uhlík-u pro prodiaskci malätdehýdrogenasy patří ethanol nebo awoeäbát.vynález bude blížle objasněn na uvedených přĺkiadech.Kmen Candida utilis RIFIS 231 byl přenesen očkem ze šikmého s-ladinovézho do 15 ml sterilníłm Ihelasového média me 100 ml Erlenmeyerově baňce obsahujíciłho v 1 ~litru 60 g melasy, 0,5 g superfosstátu,0,2 g NH 4 J 2 HPO 4, 0,4 g (NH 4 J 2 S 04, 0,04 g Mgsoi. 7 HZD a majícího pil-I....

Zapojenie preprogramovateľného lokalizátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 245814

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koeí Karel

MPK: H03K 6/02

Značky: zapojenie, preprogramovateľného, lokalizátora

Text:

...3. V analogovo číslicovom prevodníku 3 sa jeho Vstupné napätie pretransformuje na číslicový údaj, ktorý saprivedie na prvý vstup a 4 prepínača manuál - automatika 4, pričom na jeho druhý vstup b 4 sa privedie číslicový údaj zo svorky D, ktorým sa realizuje dialková regulácia polohy fiktívneho zdroja zvuku. Výstup prepínača manuál - automatika 4 je privedený navstup pevne naprogramovanej pamäte 5, ktorá obsahuje naprogramovanú regulačnú...

Způsob obloukového svařování nebo navařování trubičkovým přídavným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245813

Dátum: 15.12.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Oš?ádal Jaromír, Pojíšek Augustin

MPK: B23K 9/16

Značky: přídavným, materiálem, trubičkovým, obloukového, navařování, způsob, svařování

Text:

...v ochranně atmosfére podle vynálezu je schematicky znázorněn na výkrese, predstavujícím zarízení pro navarování.Príklady parametrů navarování 1.Druh ochranného plynu Ar 99,96 °/0 Průtok ochranného plynu 12 l/min Druh plazmového plynu Ar 99,96 °/o Průtok plazmového plynu 4 l/minProud oblouku 110 A Průměr trub. príd. mat. 3 mm Rychlost podávání materiálu 0,5 m/min Navarovací výkon 20 g/mlnRychlost otáčení polohovadla 0,66 ot/min§trední...

Způsob řízené fotosyntetické výroby škrobu z řas

Načítavanie...

Číslo patentu: 245812

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vítek Jioí, Hanák Stanislav

MPK: C12P 19/04, C12P 19/4, C08B 30/00...

Značky: škrobu, výroby, řízené, způsob, fotosyntetické

Text:

...vynálezu spočívají zejménaa ve vysoké produkci škrobu, která se blíží produkci biomasy u kultury pěstované v optimálních růstových podmínkách u kontinuální kultury je produktivita, tj. produkce v jednotce objemu za jednotku času P D.W, kde D je zřeďovací rychlost, W je koncentrace biomasy. Zřeďovací rychlost D vyjadruje podíl celkového objemu kultury, který se za jednotku času plynule nahrazuje živným roztokem. Rovná se u ustálené průtokové...

Spôsob prípravy 1- (3-chlór-2-hydroxypropyl) -2-metyl-5-nitroimidazolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245808

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tesao Oldoich, Ferkl František

MPK: C07D 233/92

Značky: 2-metyl-5-nitroimidazolu, 3-chlór-2-hydroxypropyl, přípravy, spôsob

Text:

...sa zmieša s rovnakým množstvom etylacetátu. Zmes sa za chladenia a miešania nechá vykryštalizovat. Vypadnutý produkt sa odfllruje, matečné lúhy sa zahustia na vákuovej odparke max. teplota 40 °C, pridá sa rov naké hmotové množstvo etylacetátu a pred- .chádzajúci postup sa opakuje. výťažky produktu sú 40 až 45 0/0, pri využití regenerovaného 2-metyl-45 j-nitroimidazolu 60 až 65 percent. Tento sa regeneruje rozpustením za horúca v- etanole,...

Spôsob miešania reaktoru pri polykondenzácii vláknotvorných polyesterov s menenými otáčkami miešadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245806

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chlebek Ladislav, Peoina Petr

MPK: CO8G 63/22

Značky: polykondenzácii, reaktoru, miešadla, spôsob, miešania, otáčkami, menenými, polyesterov, vláknotvorných

Text:

...z nomináineho počtu otáčok podľa programu.Postup podla vynálezu vyžaduje strojné zariadenie, pri ktorom sa programove menia otáčky. Otáčky je možné meniť mechanickými prevodmi, najmä variátormi. Nevýhodou je, že sú potrebné veľké variátory. Druhá možnost sú regulovatelné hydro pohony. Tretia možnosť sú meniče frekvencie, ktoré napájajú motor pohonu. Tento spôsob, použitý pri skúšaní vynálezu je popisaný v príklade č. 1.Postup podľa vynálezu...

Zemný korčekový ryhovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245805

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kovaoík Josef

MPK: K02F 3/84, E02F 3/78

Značky: zemný, korčekový, ryhovač

Text:

...je prispôsobené pre pohon od kardanu traktora na prípojku kardanu 1 prevodovky 2, z ktorej hnacie reťazové kolo 3 prenáša točivý pohyb pomocou článkovejreťaze 4 na hnané reťazové kolo 5, ktoré točivý pohyb prenáša na hnané ľavé a pravé reťazové kolá i a pomocné reťazové kolo 27, ktoré sú upevnené na osi 14 otočne uloženej V časti nosníku 13, na ktorom je pripevnená pevná napínacia časť 15 hranatého profilu, v ktorom pomocou napínacej...

Způsob přípravy derivátů N,N’-(fenylen)bis (1, 2-benzendikarboxamidů)

Načítavanie...

Číslo patentu: 245804

Dátum: 15.12.1987

Autori: Reljie Jakša, Janeo Oddej, Kadrnka Petr, Šimonek Petr, Stanik Milan

MPK: C07C 103/82

Značky: přípravy, 2-benzendikarboxamidů, způsob, n,n'-(fenylen)bis, derivátů

Text:

...patentu. Znamená to, že postup přípravy podle vynálezu poskytuje při dalším stupni, tj. dehydrocyklizaci s pentahalogenidy fostoru v organických rozpouštědlech, pigmenty s vysokými výtěžky a dobrými koloristickými vlastnostmi. Další výhoda spočívá v jednodušší regeneraci rozpouštědel.Pro bližší objasnění podstaty vynaiezu jsou dále uvedeny příklady provedení50 g 3,33(lgł-ienylendinitrilobis/4,5,6,7-tetrachlor-1 SHJ-lzobenzofuranonu/ se...

Spôsob úpravy izolátorov vysokého a veľmi vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 245803

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beneš Stanislav, Galba Vladimar, Klín Ladislav, Langer Vilém, Rusko Jozef, Eerey Ladislav, Krajeírik Marián

MPK: H01B 17/56

Značky: napätia, velmi, vysokého, spôsob, izolátorov, úpravy

Text:

...zvýšenie elektrickej pevnosti v období vysokej vlhkosti ovzdušia a pre predĺženie ich životnosti v prevádzkových podmienkach, ktorých kovové časti upravené pozinkovaním podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že na kovové časti izolátorov sa pri teplote 20 °C nanesie striekaním, alebo natieraním, alebo namáčaním vrstva hrúbky 0,4 až 0,8 mm polyesterovej alebo polyéterovej látky s výhodou epoxydechtovej látky.Výhody vynálezu sú v-...