Archív za 1987 rok

Strana 239

Prostředek ke snížení prašnosti sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250918

Dátum: 14.05.1987

Autori: Holý Evžen, Hyman Slavomil

MPK: C09K 3/22

Značky: prašnosti, sypkých, snížení, prostředek, materiálů

Text:

...smáčedla například na bázi laurylsíranu sodného a zbytek do 100 i tvoří voda. Prostředek se rozprašuje pomocí zařízení, které obsahuje alespoň jednu trysku, rozprašující kapalinu do malých kapiček. Postřik materiálu se provádí před nakládkou na dopravní prostředek, po naložení materiálu a jeho složení. Tím způsobem lze snížit prašnost i u materiálu,který je roztroušen v okolí místa manipulaoe s ním.Při postřiku se vytvoří na povrchu...

Plastický tmel pro pružné utěsňování konstrukčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250917

Dátum: 14.05.1987

Autori: Janík Ján, Podešva Milan

MPK: C09J 3/14

Značky: materiálů, plastický, utěsňování, konstrukčních, pružné

Text:

...vhodné pro PVC jako Řapř. stearan vápenatý, epoxídové pryskyřice, organické slou čeniny čtyřmocného cínu apod. Z ekonomických důvodů lze tmel plnit anorganickými plnivy.Püsobenim monomerního změkčovadla např. dibutylftalátu dojde za teploty mĺstnosti během 24 hodin k solvataci a nabotnání směsi pastotvorného polyvinylchloridu s kopolymerem vinylchloridu s vinylacetátem do hustá pastovité konzistence. Je výhodné, jestliže obsah...

Zařízení k vyprazdňování pytlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250916

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kalousek Drahoš, Němeček Vladimír

MPK: B02C 19/00

Značky: pytlů, vyprazdňování, zařízení

Text:

...gl. V rámech 33 rozřezávacích pil jsou uchyceny torzní tyče 35. Torzní tyč lg je ve své spodní části uložena v rámu gg rozřezávací pily pomocí napínáku gg a pojistky gg. Ve své horní části je zasunuta v ozubeném kole gl, ktere je kluzně uloženo v rámu gg rozřezávací pily a je v záběru s pastorkem 33 pevně spojeným s tělesem ll rozřezávací pily gl.Pohon lg rozřezávací pily 21 je spojen například pomocí prvních šroubů gg s rámem 32...

Zařízení k hromadnému zkoušení životnosti spoje trubka-trubkovnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 250915

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lichý Jaromír, Talpa Ivan, Kretek Ladislav, Walder Venanc, Říha Zdeněk, Franz Milan

MPK: G01M 3/02

Značky: hromadnému, spoje, zkoušení, životnosti, zařízení, trubka-trubkovnice

Text:

...do vnitřního prostoru tlakové nádoby umožňuje provádět hromadné zkoušky spojů trubka-trubkovnice. Sekundární teplosměnné médium udržovaného chemického složení představuje korozní prostředí, přičemž mechanismus působení koroze je zcela identický 5 působením v reálných výměnících, nebot na celých trubkách včetně okolí spoje dochází k odpařování shodně jako v reálných výměnících.Při zachování hmotnosti jednotlivých částí spoje...

Zařízení pro násobení tlaku v samosvorném hydraulickém obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250914

Dátum: 14.05.1987

Autori: Chobot Jiří, Zegzulka Jiří

MPK: F15B 5/00

Značky: násobení, tlaku, hydraulickém, zařízení, obvodů, samosvorném

Text:

...přívodnípotrubí s jednosměrným ventilem a jednak výstupní potrubí, na které je napojen ovládaný jed nosměrný otevírací ventil.Výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zesílení tlaku média a rozšíření možnosti regulace tlaku.Zařízení pro násobení tlaku podle vynálezu je v příkladném provedení schematicky znázorněno na přiloženém výkresu.Zařízení pro násohení tlaku v samosvorném hydraulickém obvodu podle vynálezu v příkladném provedení...

Způsob odstranění spékavosti krystalických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250913

Dátum: 14.05.1987

Autor: Hájek Daniel

MPK: B01J 2/00

Značky: odstranění, krystalických, způsob, látek, spékavosti

Text:

...na manipulaci s materiálem.Výhodnější než uvedené postupy se jeví způsob odstranění spékavosti krystalických látek podle vynálezu, které spočíva v tom, že do výrobní linky spékavé krystalické látky se zařadí zařízení, ve kterém se materiál před adjustací temperuje chladným vzduchem na teplotu blízkou skladovací teplotě, maximálně o 8 K, s výhodou však jen 2 až 5 K vyšší, než je skladovací teplota.Při tomto pochodu probíhá sekundární...

Zařízení pro ohřev vody odpadním teplem z kondenzační chladicí jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250912

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ehrlich Jindřich, Kubát Jaromír

MPK: F25B 29/00

Značky: kondenzační, ohrev, teplem, zařízení, jednotky, chladicí, odpadním

Text:

...teplé vody v zásobníku Ä a opatřeno uzavíracím elementem g. Na spodní části kondenzátoru li je vřazen ejektor ll, přičemž tlak pro správnou funkci ejektoru ll je získán potrubím lg opatřeným ventilem lg z výtlačné strany od kompresoru lg z potrubí §. Teplé páry chladiva z kompresoru lá jsou vedený výtlačným potrubím á do ohřívací vložky výměníku tepla, dále přes troj 1 cestný ventil g, potrubím 22 a přes škrticí ventil Q do kondenzátoru...

Zařízení k předehřívání cementové surovinové moučky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250911

Dátum: 14.05.1987

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: zařízení, moučky, předehřívání, surovinové, cementové

Text:

...cyklonového stupně 1, odtud výpadem gg materiálu do potrubí 3 a do předehřívacího cyklonového stupně § a pak výpadem ll do patního kusu 3 rotační pece l.Na vyobrazení nad protiproudnou šachtou 1 je malá šachta lg, cyklonový stupeň lg s výpadem li płedehřívaného materiálu do protiproudné šachty 5 nad tříštící plech lg. Předehřívací plyny postupují vývodem lg plynů do potrubí ll plynu, do kterého ústí přívod lg suroviny. Potrubí ll plynů...

Žebřík se vzpěrami na kolečkách, se zajištěním proti pojezdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250910

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kittler Karel

MPK: E06C 1/397

Značky: proti, vzperami, kolečkách, zajištěním, pojezdu, žebřík

Text:

...nelze používat do větších výšek a které nelze složit.Výše uvedené nedostatky odstraňuje žebřík se vzpěrami na kolečkách se zajištěním proti pojezdu podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že žebřík je posuvné uložen na vodicích čepech, na kterých jsou navlečeny pružiny. Pružiny jsou uložený v pouzdrech, která jsou pevnou součástí vzpěr žebříku.Žebřík na pružinách odstraňuje namáhavou práci při přemistování a zároveň zaručuje bezpečnou...

Způsob stanovení konzistence pohybující se betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250909

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kuha Jindřich, Hub Karel, Tuček Antonín

MPK: G01N 33/38

Značky: konzistence, betonové, směsi, stanovení, způsob, pohybující

Text:

...se betonové směsi podle vynálezu, který podle provedených zkoušek dává dobře reprodukovatelné výsledky, obzvláště pro tuhé směsi s portlandských, struskoportlandských a směsných cementů. Tyto výsledky jsou nezávislé na kvalitě záměsové vody.Předmětem vynálezu je nepřímý způsob měření konzistence betonové směsi měřením napětí galvanického článku, jehož podstata spočíva V tom, že kovovými elektrodami s rozdílným elektrolytickým...

Způsob využití koncentrátů obsahujících měď

Načítavanie...

Číslo patentu: 250908

Dátum: 14.05.1987

Autori: Balcar Vladimír, Váša Miroslav, Kopecký František, Houtová Jana

MPK: C01G 3/00

Značky: využití, způsob, obsahujících, meď, koncentrátů

Text:

...solemi, vysráží se tento roztok amoniakem do alkalické reakce (tj. minimálně na pH 9) a po sedimentaci (nejlépe do druhého dne), během níž dojde k vyzrání sraženiny a jejímu sbalení, se zfiltruje. získaný amokomplex mědi se zpracuje spolu s roztoky amokomplexů odpadajících při výrobě a zpracování plošných spojů, které se po předchozí regeneraci vracejí zpět do výroby.Postupem podle vynálezu se využije měč, která by jinak zcela bez užitku...

Tunelová obezdívka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250907

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sobol Karel, Pavlovič Ladislav, Schich Vladimír

MPK: E21D 11/38

Značky: obezdívka, tunelová

Text:

...tvořená armovaným betonovým pláštěm, kotveným do skalního masívu, na něj nastříkanou mezilehlou izolační vrstvou a na mezilehlou izolační vrstvu navazující krycí vrstvou stříkaného betonu,podle vynálezu, jehož podstatou je, že mezilehlá izolační vrstva je tvořena betonovou izolační směsí, sestávající z 30 až 40 hmotnostních procent plaveného křemičitého písku 0 zrnitosti 0,1 až 0,16 mm, 30 až 40 hmotnostních procent cementu a 20 až 40...

Způsob využití zředěného oxidu siřičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250906

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kehar Josef, Klimeček Rostislav, Violová Anna, Bocko Jozef, Škrna Stanislav, Trnka Pavel, Štefanka Ladislav

MPK: C01B 17/48

Značky: oxidů, zředěného, způsob, využití, siřičitého

Text:

...vynálezu se odstraňují některé technické překážky, které za dosavadniho stavu byly důvodem proč se pro výrobu koncentrovaného roztoku čistého hydrogensiřičitanu sodného nezhodnocovaly zdroje odpadních plynů obsahující oxid siřičitý. Jmenovitě rozpouštěním sody ve vratném absorpčním roztoku místo ve vodě se dosahuje zvýšení reakční rychlosti rozpouštění, a to při takové koncentraci vody, že prostým dosycením jen asi 20 2 hmot. celkově...

Důlní mechanizovaná výstuž pro strmé sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250905

Dátum: 14.05.1987

Autori: Karásek Zdeněk, Kusák Tomáš, Lukeštík Josef

MPK: E21D 23/00

Značky: důlní, sloje, mechanizovaná, výstuž, strmé

Text:

...nýbrž kruhový. Trajektorie pohybu přesouvané sekce je úsekem kružnice daným krokem přesouvaciho válce a délkou poddajného závěsu.využitím zavěšeni jednotlivých sekci mechanizované výztuže pro strmé sloje podle vynálezu je sloučena jednoduchost konstrukčniho prcvedeni mechanizované výztuže s poddajnými závěsy a spolehlivost masivniho provedeni s vazbou hydraulickými válci.Na připojených výkresech je znázorněna vzájemná vazba jednotlivých...

Způsob výroby za studena válcovaných pásů, zejména pro pružiny samonavíjecích bezpečnostních pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250904

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vodrážka Jiří, Grmela Radovan, Forejt Stanislav, Činka Jiří

MPK: C21D 8/02, C21D 9/02

Značky: samonavíjecích, zejména, výroby, pružiny, pásu, způsob, válcovaných, bezpečnostních, studena

Text:

...teplotní výdrže přenáší velmi dobré výsledky. Vstupní za tepla válcovaný pás z uhlíkaté oceli o obsahu 0,55 až 0,90 I uhlíku a rozměrech 180 až 250 x 2 až 3 mm je nejprve odokujen mořením nebo tryskáním a pak válcován s redukcí až 30 . Následující operací je žíhání na měkko při teplotě 720 až 780 °c,s výdrží na teplotě 1 až 2 hodiny a následným pomalým ochlazováním pod teplotu rekrystalizace za účelem sferoidizace karbidů a zjemnění struktury....

Způsob konzervace tlakových systémů vstřikových regulátorů teploty páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 250903

Dátum: 14.05.1987

Autori: Běťák Jaroslav, Hradil Zdeněk, Dragoun Vítězslav

MPK: C23F 15/00

Značky: systému, způsob, teploty, konzervace, vstřikových, regulátoru, páry, tlakových

Text:

...ejektorů vstřikové regulace teploty páry umístěných za prvním přehřívákem A a druhým přehřívákem §. Otevření vstřikové armatury 2 a lg vstřikového regulátoru teploty páry, odkalovací armatury ll do odkalovací komory g a vypouštěcí armatury lg na expandér se dosáhne, vlivem vnitřního přetlaku páry v tlakovém systému, vytlačení napájecí vody z potrubí vstřikového regulátoru teploty páry a tím se potrubí pročistí. Po pročíštění se napájecí...

Zapojení koncové jednotky pro regulační obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 250902

Dátum: 14.05.1987

Autori: Friedberger Zdeněk, Bořík František

MPK: G05D 13/62, H02P 7/52

Značky: zapojení, jednotky, regulační, koncové, obvod

Text:

...jednoduchou cestu řídicího signálumezi centrálními částmi regulačního obvodu a servopohonem s vysílačem polohy servopohonu a mezi ovládacími místy a servopohonem s vysílačem polohy servopohonu. To, že výběr řídicího signálu pro řízení je proveden v jednom členu - koncové jednotce, umožňuje vyrobit a zapojit tuto jednotku ve výrobním závodě a navrhnout její vnitřní zapojení, aby zajištovalo požadovanou spolehlivost. Uvedené vlastnosti...

Včelí úl

Načítavanie...

Číslo patentu: 250901

Dátum: 14.05.1987

Autor: Schulmeister Josef

MPK: A01K 47/00

Značky: včelí

Text:

...do plodiště a medníku a prostorově rozložené horní loučky rámků, nám tvoří pohodlnou obsluhu. Tím, že úl ležan tvoří kvádr ve tvaru kosodélníka a svírá s horizontální rovinou ostrý úhel,zajišťuje umístění medných produktů pro snadné odebírání v mírných snůškových podmínkách. Mimoto sklon dna a víka, související s umístěním česna v horní a střední výšce dna nám zkvalitňuje mikroklima v prostoru úlu s ohledem na sluneční záření.Úhel sklonu...

Mazadlá, vhodné ako prísada do kompozícií na úpravu a spracovanie sklenených vlákien

Načítavanie...

Číslo patentu: 250900

Dátum: 14.05.1987

Autori: Martišovič Jozef, Forró Juraj, Janigová Ružena, Florovič Stanislav

MPK: C03C 25/00

Značky: kompozícií, mazadla, prísada, úpravu, spracovanie, vhodné, sklenených, vlákien

Text:

...tukov, škrobu, ,polyesterovýlch a epoxivdových živíc, .polýměrov vinylických a/alebo ol-etfinických monomêrov,polyuretalnov .a pod. Ako prídavclk do llulbrikač-ných kompozitní je spravidla postačujúce ich používať v množstve 0,05 až 0,5 hmotnosti.vynález je ďalej obja-snený formou .príklaldov.K príprave mazadla sa použil aminoamld n.a báze kyseliny olejovej a dietyléntria-mi 250900nu o aminovom ČÍSIE 302 mgKOH/g. Ako neiónorvý tenzišd sa...

Zmesný nesfarbujúci stabilizátor syntetických kaučukov so zlepšenou spracovatelnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 250899

Dátum: 14.05.1987

Autori: Sandtner Stanislav, Orlík Ivo, Kráľ Bohumil, Poór Robert, Paulovič Milan, Humplík Antonín

MPK: C08K 13/06, C08K 5/49, C08K 5/36...

Značky: zmesný, zlepšenou, syntetických, nesfarbujúci, kaučukov, spracovatelnosťou, stabilizátor

Text:

...fosfitový stabilizátor.Zmesný nestar-buajú-ci stabilizátor si zachováva vysokú stasbilizarůnü účinnost ználmy-ch fosfitov, alko sú napr. trismonylfenyljtťosfit alebo triss(a-metylvbenzylfenylJfOSďit, pričom na jeho jaripravu sa ,používajú lahko dostupné suroviny.Vlastné vodné emu-lzie zmesných mestambujúcich stabiąlízátorov sa pripravujú j-ednoductrýrn vmiešaním vody do stabilizátora na požadovanú skoncentrá-ciu staíbilizát-ołria v emulzii v...

Horizontálna rotačná kokila pre odstredivé odlievanie venca na náboj šnekového kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 250898

Dátum: 14.05.1987

Autori: Rácz František, Schmiedt Peter

MPK: B22D 13/04, B22D 13/10

Značky: odlievanie, šnekového, horizontálna, venca, kolesa, kokila, rotačná, odstředivé, náboj

Text:

...na »čistotu použitého» tekutého kovu.Uvedené nedłostzriky sú odstránené vynáiezom, ktorý sa týzka horizontálne rotatčnej kokily pre otllievanie venca na náboj šnetkového telesa, porzostávajúcej zo zadného veka, plášte, .predného velka a liaeeho ná 4stavca, ktorá sa vyznačuje tým, že na zadnom veku .kokily je vytvorený zachytávawč nečistôt V tvare kruhovej dutiny, do ktorej sú v priebehu nalievania vyjplavené nečistoty, ktoré obsahuje...

Sposob výroby melamínformaldehydovej živice alebo živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 250897

Dátum: 14.05.1987

Autori: Smolár Milan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Suran Pavol, Kobetič Rudolf

MPK: C08G 12/32

Značky: živíc, melamínformaldehydovej, spôsob, živice, výroby

Text:

...výroby .používajú.alebo technické zmesi uvedených .allkoholov,pripadne axj prakticky s inertnýsmi prímesami..Na úpravu pH realkčnej zmesi po éterifikácíí sa podla tohto .spôsobu vynalezu používajú jednotlivé, .alebo zmesi hydrołxidov alkali-cký-ch .kovov, .najčastejšie vo forme vodných alebo .alkoholických roztokov. Na tieto účely možno však použiť amoniak, hydroxid almónriy, .ako aj organické lbálzy,...

Sposob výroby separačnej disperzie pre gumové zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 250896

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kopál Pavel

MPK: B29C 33/56

Značky: výroby, gumové, spôsob, disperzie, zmesí, separačnej

Text:

...prevedení rsa uskutočňuje tank-toDo štvorhlrldlej banky sa ~narvaži postupne 140,69 g vody, 50,36 g steairinu a 0,70 g sullfomovainej .zmesi alkoholov z kokosovéhuo oleja Zmes sa na vodnom kúpeli ,postupne vyhreje na teplotu 98 C a zhomołgenirzujeto vynalezu rttalk, že V 60 až 90 hmot. voldy sla rozpusti 0,1 až 2,0 trmot. aniónaktivneho tenzi-du na báze .sulfonoivanýich mastnýc-h .alk-oh-olov, pridá sa 10 až 35 hmot. vstearinu s číslom...

Sposob produkcie enzýmu glukoamylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250895

Dátum: 14.05.1987

Autori: Hostinová Eva, Gašperík Juraj, Zelinka Jan Člen Korešpondent Čsav

MPK: C12N 9/34

Značky: produkcie, glukoamylázy, spôsob, enzymů

Text:

...glukoamyiázy, koncentrácia jemnej vlákniny vo ferme-ntarčnej qpôde sa musí pohybovai v rozwmeudzi 0,1 až 2,5 °/0 s vyhodou 0,8 až 2,0 0/0 a koncentrácia lkuküľĺičneho Jý 1 uhu~ 0,6 ,až 1,8 0/0.V závislosti od množstva inokula 2 .až 5 0/0 sa ,pohybuje doba fermentácie .pri 26 až 3 U C 20 až 50 hodin, pričom sa gltrko,amyláza z iermentančnej pôidy môže ziskat odpareniin vody, tlltrafiltráciou, vyzrážanim,nawiazanírm na iontomeniče alebo...

Elektromagnetický akčný člen s polohovacím držiakom mechanických stopiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250894

Dátum: 14.05.1987

Autor: Doršic Pavol

MPK: G04D 7/12

Značky: polohovacím, stopiek, držiakom, elektromagnetický, akčný, mechanických, člen

Text:

...výhodou vynálezu je. že umožňuje vyvkonávať hromadné skúšky .mechanických stopiell nezávisle od subjektívneho činiteľa.Ďalšou prednosťou je možnosť ispojite menil silu ipôeolbiacu na IJ-vlšdauč fvonkcii mechanických stopiek v rozsahu 2 N až 100 N,pričom je miosahovaný reakčný cars v rozsahu 5 ms a-ž 15 ms. Realksčný čas je ,pre jednu hodnotu nastavene ovládacej -sily konštantný. Otočné uloženie základnej dosky .a pclohovacej vidlice...

Zapojenie na skúšanie mechanických stopiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250893

Dátum: 14.05.1987

Autor: Doršic Pavol

MPK: G04D 7/12

Značky: stopiek, skúšanie, mechanických, zapojenie

Text:

...vstup-om prvého výkonového słpínacleho člena 4 a druhý výstup rozzhodovacieho l-ogického bloku B je spojený s riadiacim vstupom druhého výkonového vspínaciehoi člena. 4. Zapojenie na skúšanie mechanických stoplek podľa tobr. 2 pozostáva z napájacieho zdroja 1, ktorý je spojený cez tyristor TY 1 s lk-ondtenzátorom C 1 štartu a cez tyristor TYl s kondenzátonom C 1 stopu. Vstupy-operaičného zosilňovače 0 Z 1 sú spojené s akon-denzátorom C 1...

Zariadenie na uvolňovanie zachytených súčiastok dopravovaných v skrutkovicovom orientačnom žlabe

Načítavanie...

Číslo patentu: 250892

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bulík Jozef

MPK: B23Q 7/08

Značky: dopravovaných, zachytených, zariadenie, žlabe, súčiastok, skrutkovicovom, orientačnom, uvoľňovanie

Text:

...orientačnom žľaibe je prikladne znázornená na jpripojenom výkrese, lode na obr. 1 je na 4kreslené zariadenie v .náryse, na obr. 2 je nakreslený pôiclorys .oibix 1, na o.br. 3 je .na.kreslený rez rovinou A-.A z obr. 1, na obrázku 4 je nakraslený rez r-ovinou B-B z obr. 1, a na obr. 5 je nakreslený rez rovinou C-C z .obr, 1.Zariadenie na wvoľňovanie zachytených súčiastok pripravovaných v slkruztkovioovom ourientančnom žlaibe...

Úprava klzných vlastností polymérov a kopolymérov propénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250891

Dátum: 14.05.1987

Autori: Pintér Jozef, Kondrková Dagmar, Štefánik Marián

MPK: C08J 3/20, C08J 5/18, C08K 5/13...

Značky: kopolymérov, klzných, propenu, polymérov, vlastností, úprava

Text:

...o tavn-om indexe 2,1 g/1-0 min. sa pridalo- 0,02 0/0 hmot. .pentaerytłrit-oltetrakis 3- 3,5-idiierc.»butyl~ 4-hydroxyfenyl pr-Qpi~o~ netu, 0,25 0/0 hmot. akiadecyi 3 ~ 3,5 «diier~c.butyi-Ilmwdrexvienyl pr-apionátu a 0,08 0/0 hmot. stearátu Vápenatého. Zmes sa home genizouvala, grainulovala .a fólia z ,granuláiu sa pripravila ako v príklade 1. K-oefi-cienty trenia fólia/fólia podľa DIN 53 375 sa namerali statický 0,43 dynamický 0,40.K...

Usporiadanie narážky posuvovej jednotky pre dve základné polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250890

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zoň Vincent

MPK: B23B 23/00

Značky: usporiadanie, základné, posuvovej, polohy, jednotky, narážky

Text:

...22 a výkyvná narážlka 24 s ovládacou pákou 9. Na pevnej »častí 21 oosuvovoj jednotky je Ltpeavnený uzatváraní r-ozvádzarč 22 a na pohytbllvej »časti B, prostredníctvom prestavitelneho držiaka 7 je na čape 8, ktorého os 11 je rovnobežne s ovsnu 12 pohyabu pin-oly 1 skrine či vretenika, uložená výtkyvná ąnarážka 24 ojpatrená tlačnou pružinou 15. V základnej pracovnej polohe je výkyvná na 4Funk-cia usporiadania narážky 24 posuvouv~ej jednotky...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vyskočil Pavel, Martinček Ľubomír, Bučko Michal, Vido Vladimír, Hošťálek Zdeněk, Bertan Milan, Cích Vojtech, Žigová Evelína

MPK: C12N 1/14

Značky: chlórtetracyklín, kmeň, streptomyces, aureofaciens, odolný, infekcii, fágovej, produkující, voči

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...

Zariadenie na automatické vyprazdňovanie zásobníka zberovej mlátačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250888

Dátum: 14.05.1987

Autori: Samo Tibor, Kuráň Jozef, Škorvaga Ján

MPK: A01D 75/02

Značky: vyprázdňovanie, mlátačky, zariadenie, zberovej, automatické, zásobníka

Text:

...je tiež spojený s pridavným zásobníkom. Vysúvací a vyklápací lineárny motor sú ovládané najmenej jednou ovládacou jednotku.Zistilo sa tiež, že je Výhodné, ak nosný rám je umiestnený nad vytriasadlami zberovej mlátačky. Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje spoľahlivé vyprázdnenie zberovej mlátačky s minimálnym poškodením zrnín najmä strukovín. jeho konštrukcia je jednoduchá a nenáročná. ,Umiestnenie za 4riadenia na zberovej m-láťačke...

Upínacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 250887

Dátum: 14.05.1987

Autori: Slížik Pavol, Kolembus František, Masár Ľubomír, Gostanian Edward

MPK: B23Q 3/00

Značky: zariadenie, upínacie

Text:

...obr. 1 V axonometrii, na obr. 3 detail uzatváracieho puzdra V axonometrii a na oabr. 4 detail puzdra s ozubcom v axonometrii.Upínacie zariadenie pozostáva z telesa, v ktorom je vytvorený zabudovací otvor 1 uzatvorený z jednej strany uzatváracím puzdrom 3, ktoré je pomocou dosky 4 pevne spojené s telesom. Na vonkajšom obvode uzatváracieho puzdra 3 je vytvorená prvá drážka 12, na ktorú navadzuje druhá drážka 14 opatrená čelnou plochou 10. V...

Zariadenie na dávkovanie valcových súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250886

Dátum: 14.05.1987

Autor: Laššo Jozef

MPK: B23Q 7/06

Značky: súčiastok, zariadenie, dávkovanie, válcových

Text:

...tvoreným maticou. Príl-ožka 34 je uložená oproti pravouhlej príložke 17 eproustredlníc-tv-om .pružiny 35. V šmýkald-le 33 je na tlalčnej pružina 32 uložená zarežka 31 zesahujúca do presúvacej dráhy 2 a vytvárajúca od-oberacle lôžko 25. Na vhočnom ramene pravouhlej priložky 17 oproti .prívodlnej dráhe 1 je vytvorená opierka 29. Na -čelnom ramene pravouhlej priložky 17 je odpružene uložený doraz 29, v ktorom vdrleku je vytvorený snílrnací...

Istiace zariadenie otvorenej polohy krídlových dverí, najmä garážových

Načítavanie...

Číslo patentu: 250885

Dátum: 14.05.1987

Autor: Rapant Bohuslav

MPK: E05F 3/22

Značky: polohy, garážových, otvorenej, istiace, krídlových, zariadenie, najmä, dveří

Text:

...zariadenia podľa vynélezu je zvýšenie jeho funlvčnej spoľahlivosti, jednoduchá konštiukcia, nízka imat-eriálovvá a výrobná náročnosť, jednoduchá montaž .a obsluha. Pritom je vhodné pre montáž na také miesto, lade neprekávža a kde nie je vystavené povetrnosrnýnm účinkom.Príklad vvyhíortovenia istiaceho zariadenia podľa vyndlezu je znázornený na výłkre 4- s-och, na ktorých obr. 1 predstavuje .podo rysný .pohľad na zariadenie v...

Snímač prítomnosti palety v regálovej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: 250884

Dátum: 14.05.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 17/00

Značky: přítomnosti, bunke, snímač, regálovej, palety

Text:

...5 rozvinutý tvar polohovalcej drážky, obr. 6 nárysný rez snímaíčojm vo funkjčnej polohe, ked je dotyková lišta. ~opretá o paletu a obr. 7 nárysný rez snímačom vo funuklčnej polohe, pri maximálnom vysunutí snímacej wrúrky, ked sa v regálovej bunke nenachádza paleta, Snímač ,pozostáva z rámu 1, v ktorom je suvne usporiadaná snímacia tyč 2, »mechanicky viazaná prostredníctvovm unášatša 3 s piestnicou 4 priamočiareho hydromotora 5. Toto spojenie...

Zariadenie na skúšanie a testáciu sedacieho nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250883

Dátum: 14.05.1987

Autor: Drahoš Martin

MPK: G01N 3/10

Značky: zariadenie, skúšanie, nábytku, sedacieho, testáciu

Text:

...2.7. Na jednej polovici nozsníka 2.5 obecného žeria-vu 2 s pevným -stĺpom je upevnené »skriňa 2.8 torvláudavnia, druhá polovica »slúži pre pejazid elektrického kla~d.«ostroj~a 2.9. Nemčenie nosníka 2.3 umožňuje obsluhovať elektrickým kladkostrojom 2.9 každé pracovne miesto a taktiež z každého pracovného miesta je .možné onvládat činnosť .ktoréhokoľvek adaptéra na zariadení. Pret-očenie noeníka 2.6 nad 360 ° je blokované zarážkou...

Lineární rastrová čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 250882

Dátum: 14.05.1987

Autori: Olexa Zlatan, Jirka Vladimír, Potzner Bedřich, Nábělek Bohumil, Malý Miroslav

MPK: F24J 2/06, G02B 3/08

Značky: rastrová, lineární, čočka

Text:

...hranolů jsou jejitth sklony k irortnále vstupní plochy V souladu se vztahelmk-de (p je úhel d-opamlu hlavního svazku papnsků -na vstupní .plochu lineární rastrové čočky v rozmezí 30 ° až 50 °, .s výhodou 40 °. Výstupní plocha lineární ra-strołvé čočky je ipřekryta tobulovým skiem, které je k ní -po obvode herníetíclky těsně při-pevného jako objílmzkou výplne-nou tmelem.Lineární raetrová čočka podle vyná-lezu může být vyuižita jako...

Zapojení pro měření a vyhodnocení teplotních rozdílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250881

Dátum: 14.05.1987

Autor: Brezovský Josef

MPK: G01K 13/04

Značky: zapojení, vyhodnocení, teplotních, rozdílu, měření

Text:

...zařízením jsou cyklicky připojovány přes odpovídající Ikontalkty 13 a až 13 n pletinové odpor-ové sondy 14 a .až 14 n. Odeporový můstek 2 je připojen na .analogově včí-slicový převodník 3,který je připojen současně »na číslicový ukazatel 4 velikosti měřené teploty, na lkornpa 5 kódu. Na druhý vstup komparátoiru 15maximální teploty je připojen první obvod 16 předvolby. Přev-oidník 5 kódu je připojen.jednak na druhý vstup komwparátvoru 9...

Elektródový systém pre meranie elektrického odporu polovodivých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250880

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vanek Dušan, Javorský Eduard

MPK: G01R 27/20, G01R 27/16, H01B 13/00...

Značky: elektrického, materiálov, polovodivých, systém, elektródový, meranie, odporu

Text:

...k-onštrulvrüne nevyriešili. Použitím najjednoduchšich prvkov opínacieho mechanizmu -sa zjednodušil proces upinania skúšolhného telesa, ako aj celková .manipulácie.skúšobného telesa, ako aj eliminácie vplyvu pr-e-ch-odového odporu sa vyriešila konštrukciou samozverných segmentov .s prítlalčnými pruvžinalmi, .ktoré zabezpečujú .dokonalý kontakt so lskúšobným telesom.Uvedeným spôsobom -sa značne zvýšiia presnosť i reproldukovatelnost meraní....

Zariadenie na kontinuálne vyhodnocovanie viskozity tavením polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250879

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kysucký Peter, Andraščík Ondrej, Matišin Mikuláš

MPK: G01N 11/00

Značky: tavením, zariadenie, kontinuálně, vyhodnocovanie, polymérov, viskozity

Text:

...3, ak-o aj snímač teploty 12.Snímač prietočnej rýchlosti 8 j-e napojený na Výpočtový blok koreikcle rýchlosti 9 a snímač prietočného prierezu ü je napojený n.a Výpočtový blok korekcie prierezu 7. Výpoičtové bloky korekcie prierezu 7 a rýchlosti 9 sú medzi sebou navzájom prepojené a ich výstupy sú spojené s Výpočtový-m blokom vísk-ozity 5.Snímač vstupného tlaku 2 je .prepojený na VÝPUČÍOVÝ lblok korekcie tlaku 10, ako aj na diferenčný blok 4,...