Archív za 1987 rok

Strana 236

Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238838

Dátum: 15.05.1987

Autori: Střešinka Jozef, Mokrý Jozef, Houžvička Jindřich

MPK: C08L 75/04

Značky: spôsob, pozdĺžne, ryhovaných, výroby, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši sp(sob výroby hmoty na báze polyuretánov, najmä mikrobunečného mierne napeneného polyuretánového elastoméru o objemovej hmotnosti 250 až 800 kg . m-3, na leštenie a brúsenie krehkých i tvrdých materiálov. Výhodou hmoty pripravenej postupom podľa vynálezu je vysoká odolnosť voči odieraniu, optimálna prieniková tvrdosť a húževnatosť, čo pri vysokej životnosti umožňuje leštenie pri vyšších tlakoch a obrátkach, a teda kratších...

Snímač zrýchlenia translačného a rotačného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238837

Dátum: 15.05.1987

Autori: Uher Ľubomír, Slamka Miloš

MPK: G01P 5/08, G01L 1/22

Značky: snímač, zrýchlenia, pohybu, translačného, rotačného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru meracej techniky a rieši mechanické usporiadanie a elektrické zapojenie snímača zrýchlenia, vhodného na meranie zrýchlenia translačného pohybu a na meranie zrýchlenia rotačného pohybu - uhlového zrýchlenia. Snímač zrýchlenia je vhodný na použitie v oblasti telesnej výchovy alebo aj v iných odboroch pri meraní parametrov pohybu telies v priestore. Jeho podstata je v tom, že do jadra je v strede votknutý pružný člen, ktorý...

Magnezitový aglomerát

Načítavanie...

Číslo patentu: 238836

Dátum: 15.05.1987

Autori: Majerčák Štefan, Poneváč Ján

MPK: C04B 35/04

Značky: magnezitový, aglomerát

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru hutníctva. Podstatou magnezitového aglomerátu pre intenzifikáciu tvorby trosky v oceliarskych agregátoch je, že pozostáva zo surového magnezitu, odpadu z výroby kazivcového koncentrátu, úletu z výroby feromangánu, odpadu z výroby ocele a paliva. Troskotvorný magnezitový aglomerát s obsahom kazivca a mangánu slúži ako intenzifikátor tvorby trosky v oceliarenských agregátoch, umožňuje zvýšenie obsahu Mn v oceli bez strát...

Zariadenie pre kontrolu priebehu vývoja vo vajci vtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238835

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fekete Jozef, Miček Joachim

MPK: A01K 43/00

Značky: vajci, zariadenie, vývoja, priebehu, kontrolu, vtákov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka meracej a automatizačnej techniky vhodnej pre embryonálnu selekciu v hydinárstve, vo výskume elektroembryografie, pre testovanie embryoletálnych, taratogénnych účinkov liečiv, chemických látok všeobecne, pre kontrolu a ochranu životného prostredia a umožňuje paralelné viacpočetné pozorovanie pre skupinovú populačnú analýzu účinnosti genetických a vonkajších činiteľov. Tvorí otáčací systém diskového typu. Na kotúč sa umiestni...

Troska pre získavanie medi a jej zliatin vytavovaním z bimetálových odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238834

Dátum: 15.05.1987

Autori: Schmiedl Juraj, Repčák Vladimír, Cempa Štefan

MPK: C22B 7/00

Značky: troska, zliatin, odpadov, vytavovaním, bimetálových, získavanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti spracovania bimetalických odpadov s prevládajúcim obsahom železa a rieši oddelenie medi od železného zbytku. Účelom vynálezu je nahradenie vytavovacích chloridov uvedenou troskou, čím sa zlepší nielen ekonomika výroby, ale sa zabezpečí aj hygiena prostredia. Uvedeného účelu sa dosiahne troskou, v ktorej obsah kysličníka železitého sa upravuje pridaním ferosilicia.

Spôsob výroby pozdĺžne ryhovaných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238833

Dátum: 15.05.1987

Autor: Serdahely Aurel

MPK: B21C 23/14

Značky: výroby, spôsob, pozdĺžne, súčiastok, ryhovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Upínanie a trieskové obrábanie valcových súčiastok s pozdĺžne ryhovaným povrchom, pričom sa ryhovanie súčiastky prevedie vtláčaním polotovaru do ryhovacieho krúžku, ktorý pri obrábaní slúži ako unášač. Účelom vynálezu je umožniť vyššie využitie základného materiálu a zvýšenie produktivity pri výrobe drobných súčiastok s ryhovaným povrchom. Uvedeného účelu sa dosiahne výrobou takýchto súčiastok z polotovarov zhotovených tvárnením, a ich upínaním...

Snímač remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií

Načítavanie...

Číslo patentu: 238832

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kovanič Ľudovít, Florek Ivan, Lazar Tobiáš

MPK: G01R 33/12

Značky: remanentnej, suspenzií, materiálov, indukcie, zrnitých, snímač, magnetickej

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač je určený na meranie a zisťovanie remanentnej magnetickej indukcie zrnitých materiálov a suspenzií. Podstata snímača spočíva v tom, že pozostáva z najmenej jednej až troch elektricky upravených difereciálnych feroindukčných sond, umiestnených v dutom valci tak, aby zvierali v rovine kolmej k pozdĺžnej osi valca rovnaký uhol, pričom je na valci navinutá kompenzačná cievka, ktorá je pripojená na obvod regulovaného zdroje jednosmerného...

Spôsob zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238831

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lasz Jozef, Ottová Angela, Otto Mathies, Šnejdarková Maja

MPK: A01K 41/00

Značky: poľa, liahnivosti, hydiny, magnetického, vykonávanie, zariadenie, zvýšenia, pôsobením, spôsob, stacionárneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru potravinárskej technológie. Rieši spôsob zvýšenia liahnivosti hydiny pôsobením stacionárneho magnetického poľa, ktorého násobok indukcie a času je 0,166, 0,33, 0,5, 1, 3, 4, 9, 12 násobok 1,5 a zariadenie na jeho vykonávanie, pri ktorom sa postupuje tak, že vajcia sa umiestnia do stacionárneho nehomogénneho magnetického poľa tak, že širší koniec vajíčka smeruje na severný pól (N) feritového telieska, užší koniec vajíčka...

Polypropylénová striž so zlepšenou spracovateľnosťou bavlnárskymi technológiami a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238830

Dátum: 15.05.1987

Autori: Takáčová Marta, Bernát Viktor, Knotek Ľubomír, Beck Zoltán, Mikolaj Dušan, Michlík Peter

MPK: D01F 6/06

Značky: bavlnárskymi, zlepšenou, technológiami, spracovatelnosťou, výroby, polypropylénová, spôsob, striž

Zhrnutie / Anotácia:

Polypropylénová striž so zlepšenou spracovateľnosťou rotorovým pradením je tvorená izotaktickým polypropylénom s aspoň 40 % strednomolekulovej frakcie s LVČ od 60 do 120 ml/g a najviac 20 % hm. frakcie s LVČ nad 160 ml/g, pričom strižové vlákna majú dvojlom od 15.10-3 do 33.10-3 a sú potiahnuté vrstvou preparácie o hmotnosti 3,5 g až 7 g/l na 1 000 g vlákna. Preparácia obsahuje aspoň 90 % zmesi esterov kyseliny fosforečnej. Zvlákňuje sa zmes...

Upínacie zariadenie pre rotujúce súčiastky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238829

Dátum: 15.05.1987

Autor: Tóth Imrich

MPK: B23B 31/02

Značky: upínacie, rotujúce, zariadenie, súčiastky

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je upínacie zariadenie pre rotujúce súčiastky, kde sa rieši väzba aspoň jeho dvoch prvkov. Upínacím zariadením podľa vynálezu sa zjednoduší systém eliminácie poklesu upínacích síl, ktoré je veľmi jednoduché a umožní prípadné zvýšenie otáčok alebo vylúčenie strediacich prvkov upínacieho zariadenia.

Pilotovaný nadstaviteľný trakčný stožiar

Načítavanie...

Číslo patentu: 238828

Dátum: 15.05.1987

Autori: Plášek Peter, Ramšík Jozef

MPK: E04H 12/22

Značky: nadstaviteľný, pilotovaný, trakčný, stožiar

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata riešenia spočíva vo vytvorení vhodnej železobetónovej piloty (alebo aj iného základu) s pevne zabetonovaným oceľovým modulom, do ktorého je nasadený viacnásobný stožiarový modul. Počtom stožiarových modulov sa docieli požadovaná celková dĺžka stožiara aj s rezervou. Stožiar je chránený z vnútra i z vonku proti korózii. Okrem zaručenej statickej pevnosti umožňuje posun konzol vertikálne, nesúcich energetické vedenie bez ich demontáže....

Spôsob úpravy sypkosti kryštalického síranu železnatého a zariadenie k jeho uskutočneniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238827

Dátum: 15.05.1987

Autori: Krajčí Pavol, Bartoš Vladimír

MPK: C01G 49/14

Značky: zariadenie, uskutočneniu, úpravy, sypkosti, síranu, spôsob, železnatého, krystalického

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy sypných vlastností kryštalického síranu železnatého tým, že na povrch kryštálov sa nanáša sikatív ako kysličník železitý, alebo uhličitan vápenatý s obsahom uhličitanu horečnatého, pričom nanášanie sa uskutočňuje v prúde plynu s obsahom sikatívu a/alebo homogenizáciou premiešavaním. Zariadenie pre uskutočnenie spôsobu je prašná komora spojená s transportným zariadením, distribútorom a homogenizátorom, prepojená ventilátorom...

Zariadenie pre ustavenie a manipuláciu výrobkov z rebrovaných rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238826

Dátum: 15.05.1987

Autori: Graus Ivan, Pisár Ľudovít, Sklenár Jozef, Psota Vladimír

MPK: F28F 9/00

Značky: rúrok, ustavenie, manipuláciu, výrobkov, zariadenie, rebrovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov. Týka sa zariadenia pro ustanovenie výhrevných plôch parných kotlov z orebrovaných rúrok. Podstatou vynálezu je, že pozostáva minimálne z dvoch kaziet pre uloženie rebrovaných rúrok pripevnených k hornej časti pomocou prenosky a klinu k manipulačnému nosníku opatreného závesnými uchami. Vynález je možné využiť v obore parných strojov.

Zapojenie zdrojovej sústavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238825

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bočkay Peter, Holakovský Štefan, Kožuch Igor, Martišík Marián

MPK: H02P 9/08

Značky: zdrojovej, zapojenie, sústavy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zdrojových sústav spaľovacích motorov. Je ním riešený problém zapojenia alternátora bez permanentného magnetu v zapaľovacích sústavách bez batérie. Zapojenie podľa vynálezu obsahuje alternátor s vonkajším budením, regulátor, magneto, tvarovací obvod a ochranné filtračné obvody. Nízkonapäťový výstup magneta je spojený so vtupom tvarovacieho obvodu, výstup ktorého je spojený cez tlačidlo s výstupnou svorkou alternátora. Medzi...

Zapojenie pre riadenie a kontrolu dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238824

Dátum: 15.05.1987

Autori: Matuška Igor, Pajchl Vlastimil

MPK: G08G 1/00

Značky: dopravy, riadenie, zapojenie, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zapojenie pre riadenie a kontrolu dopravy pomocou fiktívnych kontrolných bodov. Zapojenie umožňuje prenos zakódovaných informácií o polohe a spätných príkazov pre riadenie. K tomu využíva prenosový reťazec, ktorý tvorí stereoprehrávač, kóder informácií, mobilná rádiostanica, prijímač a vyhodnocovacie zariadenie (viď obr. č. 2). Informácie o polohe sa získajú z magnetofónovej pásky, kde na jednej stoje je modulačný signál...

Automatický diaprojektor s dvomi pracovnými polohami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238823

Dátum: 15.05.1987

Autor: Sečanský Ivan

MPK: G02B 27/02, G03B 23/02

Značky: polohami, dvomi, automatický, pracovnými, diaprojektor

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zmenšenie vzdialenosti optických osí pri premietaní z dvoch diaprojektorov, pričom sa použijú dva úplne rovnaké diaprojektory tak, že poloha druhého diaprojektora vznikne z polohy prvého diaprojektora otočením druhého diaprojektora o 180° okolo osi jeho objektívu. Na obr. 1 je riešenie takéhoto diaprojektora, kde zásobník na diapozitívy (1) má dve vodiace dráhy (5 a 5`), do ktorých zasahujú ozubené kolesá (6 a 6`), mechanicky...

Paketa s podložkou na manipuláciu, prepravu a skladovanie stavebných dielcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238822

Dátum: 15.05.1987

Autor: Sobotka František

MPK: B65D 19/22

Značky: stavebných, podložkou, manipuláciu, skladovanie, dielcov, prepravu, paketa

Zhrnutie / Anotácia:

Využitie vynálezu sa týka predovšetkým odboru stavebníctva, a to výrobcu stavebných hmôt, distribútora ako aj stavebných organizácií. Rieši technický problém manipulácie, racionálnej prepravy a skladovania stavebných dielcov, najmä pórobetónových, pri expedícii od výrobcu cez skladovanie až po miesto zabudovania. Okrem jednoduchej manipulácie zabraňuje poškodzovaniu prepravaných dielcov, čo je v súčasnosti závažným problémom. Podstatou vynálezu...

Esterifikačný reaktor na prípravu dimetyltereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238821

Dátum: 15.05.1987

Autori: Danilla František, Štefánik Vincent, Mikula Oldřich, Sitarčík Pavol, Bučko Miloš, Varga Milkuláš, Mokráň Pavel

MPK: B01J 10/00

Značky: esterifikačný, dimetyltereftalátu, reaktor, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je dosiahnutie rovnomernejšieho rozloženia koncentrácie nezreagovanej kyseliny tereftálovej pozdĺž esterifikačného reaktora, ako aj zintenzívnenie styku plynnej a kvapalnej fázy pri výrobe dimetyltereftalátu esterifikáciou kyseliny tereftálovej metanolom. Uvedeného účelu sa dosiahne vo vertikálnom reaktore kolónového typu opatreného vyhrievaným plášťom, v ktorom sú zabudované sitové etáže s otvormi tvaru komolého kužeľa. Všetky...

Stabilizovaný zdroj sínusového prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238820

Dátum: 15.05.1987

Autor: Oetter Juraj

MPK: H02M 5/12

Značky: sínusového, stabilizovaný, prúdu, zdroj

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je stabilizovať amplitúdu sínusového prúdu odvodeného od siete a nastaviteľného v širokom rozsahu 1 A až 500 A, prípadne aj širšom. Široký rozsah stabilizácie amplitúdy sínusového prúdu sa dosiahne použitím bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu a prúdového transformátora s viacerými sekundárnymi vinutiami a jedným pomocným vinutím. Nepriaznivé zaťaženie bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu pri...

Prípojný obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 238819

Dátum: 15.05.1987

Autori: Konvit Milan, Vaculík Martin, Blunár Karol

MPK: H04M 7/06

Značky: prípojný, obvod

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je skonštruovanie prípojného obvodu, ktorý reaguje na zmeny napätia alebo odporu na jeho vstupe a zvývstupe. Podstata vynálezu je prípojný obvod pre dvojúrovňové snímanie hodnoty elektrického napätia alebo odporu vyznačený tým, že pozostáva zo dvoch priamo viazaných tranzistorov (T 1, T 2), ktorých emitory sú cez spoločný piatý odpor (R 5) pripojené na záporný pól napájacieho zdroja, pričom medzi kolektorom prvého tranzistora (T...

Zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: 238818

Dátum: 15.05.1987

Autori: Strenitzer Belo, Vaculík Martin, Konvit Milan, Dado Milan, Blunár Karol

MPK: H04M 7/06

Značky: siete, prevádzkových, zariadenie, vyhodnocovanie, stavov, telefónnej

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete, ktoré umožňuje programovými prostriedkami riadiť spôsob zberu, spracovania a vysielania dvojstavových údajov privádzaných na jeho vstupy. Podstatou vynálezu je zariadenie na vyhodnocovanie prevádzkových stavov telefónnej siete vyznačujúce sa tým, že pozostáva zo vstupných obvodov (VO 1, VO 2), ktorých výstupy sú pripojené k vyhodnocovaciemu obvodu (VO),...

Zariadenie pre vyhotovenie spojov dielcov z armovaných plastických hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 238817

Dátum: 15.05.1987

Autor: Amrich Jozef

MPK: B32B 1/02, B32B 35/00

Značky: zariadenie, spojov, armovaných, plastických, hmot, vyhotovenie, dielcov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie slúži pre výrobu výrobkov z armovaných plastických hmôt, ktoré umožňuje presne vyrobené tvarované dielce vzájomne ustaviť a medzery medzi dielcami premostiť nafukovateľnými pružnými prípravkami, po obvode opatrenými separačnými prstencami, na ktoré po nanesení vrstiev živice a sklovýstuže sa vytvorí pevný spoj dielcov s hladkým vnútorným prechodovým povrchom.

Obvod funkcie EXCLUSIVE – NOR

Načítavanie...

Číslo patentu: 238816

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 5/00, H03K 19/20, H03K 19/084...

Značky: obvod, funkcie, exclusive

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodu s funkciou EXCLUSIVE - NOR realizovaného jedným dvojvstupovým hradlom DTL, jedným negátorom a štyrmi pasívnymi súčiastkami.

Vírnik k príprave emulzie avivážnych prostriedkov a iných rôznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 238815

Dátum: 15.05.1987

Autori: Všetečková Marta, Braciník Bohdan, Vrlák Ladislav

MPK: B01F 7/16

Značky: přípravě, iných, emulzie, rôznych, prostriedkov, vírnik, avivážnych, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť homogénne rozmiešanie všetkých navážaných zložiek pri výrobe liekov, lakov a iných chemických zlúčenín, o rôznej viskozite s dosiahnutím konečného výsledku, t.j. rozmiešania homogénnej emulzie. Tohoto účelu sa docieli zariadením, ktorého podstatou je usporiadanie troch turbín s rôznym sklonom lopatiek, vzájomne pootočených o 120° v trojbokej nádobe. Uvedené zariadenie sa využije v odbore textilnom, chemickom, pri...

Asynchrónne číslicové oneskorovacie členy so spoločným nastavením času

Načítavanie...

Číslo patentu: 238814

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pokorný Miroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: spoločným, asynchrónne, nastavením, oneskorovacie, času, číslicové, členy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obvodové zapojenie ľubovoľného počtu asynchrónnych číslicových oneskorovacích členov so spoločným nastavením času, pri ktorých povel môže prísť asynchrónne v rôznych fázach reálneho času a ktoré pracujú s ľubovoľným prekrytím počítaného času jednotlivých členov.

Koncový spínač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238813

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Mach Antonín, Kavka Jaroslav

MPK: H03K 17/72

Značky: koncový, polohy, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši približovací koncový spínač polohy pre automatizačné celky prevádzok pre priame spínanie relé, stykačov na napätie 0 - 220 V striedavých. Koncový snímač polohy pozostáva z usmerňovača, obvodu riadenia tyristora, jazýčkového kontaktu a tyristora. Jazýčkový kontakt zapojený medzi obvod riadiaceho napätia, tyristora a riadiacú elektródu tyristora ovláda takto spínanie tyristora, ktorý spína relé, resp. stykač cez usmerňovač.

Zariadenie pre testovanie polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238812

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chamraz Jozef, Kubo Jozef

MPK: G01R 31/26

Značky: polovodičových, zariadenie, prvkov, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre testovanie polovodičových prvkov. Podstata vynálezu je znázornená na obr. č. 1, a obr. č. 2. Kde blok (1) predstavuje riadiacu pamäť mikroprogramu, z ktorej inštrukčné slovo rozdelené do príslušných mikrokódov prichádza na jednotku riadenia programového programu (2). Táto jednotka riadi spolu s príslušnými mikrokódmi prichádzajúcimi z inštrukčného slova pamäti mikroprogramu (1) činnosť jednotky generovania dát (3) a...

Optický detektor akustických vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: 238811

Dátum: 15.05.1987

Autor: Turek Ivan

MPK: G01H 5/00

Značky: opticky, detektor, akustických

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polovodičový prvok pre detekciu, alebo pre vizualizáciu akustických vĺn, využívajúci povrchovú rekombináciu nosičov vyvolaných osvetlením vo vrstve akustoelektricky aktívneho polovodivého materiálu, ako je GaAs, CdS a pod. Podstata takýchto prvkov spočíva v tom, že pozostávajú z vrstvy akusto-elektricky aktívneho materiálu orientovaného tak, že akustická vlna v takejto vrstve vytvára drift nosičov náboja vyvolaných...

Optický detektor akustických vĺn

Načítavanie...

Číslo patentu: 238810

Dátum: 15.05.1987

Autori: Turek Ivan, Kolník Stanislav

MPK: G01H 5/00

Značky: akustických, opticky, detektor

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je polovodičový prvok pre vizualizáciu akustických vĺn, využívajúci jav samoabsorpcie luminiscenčného žiarenia vo vrstve akusto-elektricky aktívneho polovodivého materiálu, ako je GaAlAs, CdS a p. Podstata takýchto prvkov spočíva v tom, že pozostávajú z vrstvy akusto-elektricky aktívneho materiálu orientovaného tak, že akustická vlna v takejto vrstve vytvára drift nosičov náboja vyvolaných osvetlením povrchu vrstvy. K...

Luneta

Načítavanie...

Číslo patentu: 238809

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gašpar Marián, Zemánek Vladimír

MPK: B23Q 1/24

Značky: luneta

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zariadenie na podopieranie dlhých rotačných obrobkov pri ich obrábaní a na podopieranie súčiastok s voľným koncom, teda súčiastok jednostranne pevne upnutých k vretenu. Podstatou zariadenia je pevný rám, vybavený horizontálne otočným ramenom, otáčajúcim sa okolo pevného čapu s možnosťou súčasného naklápania ramena okolo vodorovnej osi. Zariadenie uľahčuje manipuláciou s ramenom lunety pri ustavovaní dlhých obrobkov...

Modulovaný oscilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238808

Dátum: 15.05.1987

Autor: Samek Ernest

MPK: H03C 1/18

Značky: modulovaný, oscilátor

Zhrnutie / Anotácia:

Modulovaný oscilátor vyznačený tým, že na každý prívod primárneho vinutia výstupného transformátora sú pripojené jedna trioda a antiparalelne jeden tyristor. Možné obory využitia sú napríklad zváračky v ochrannej atmosfére, zdroje pre plazmové rezanie a zváranie, zariadenia pre indukčný ohrev.

Zapojenie obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238807

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zuskin Silver

MPK: H04M 1/74

Značky: obvodů, hovorových, ochranu, zariadení, obvodov, koncových, zapojenie, telefónnych

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v zapojení obvodu na ochranu hovorových obvodov koncových telefónnych zariadení voči rázovému prepätiu spočívajúcu v tom, že paralelne ku linkovým svorkám hovorového obvodu je zapojený diak (D). Pri výskyte prepäťového impulzu na účastníckom vedení sa diak otvorí a obmedzí amplitúdu prepäťového impulzu na hodnotu menšiu ako je spínacie napätie diaku. Veľkosť napätia po obmedzení už neohrozuje činnosť prvkov hovorových...

Spoj oceľového stĺpa s oceľovou hlavicou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238806

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kotian Stanislav

MPK: E04B 5/43

Značky: stĺpa, ocelového, hlavicou, ocelovou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém hospodárneho spojenia oceľového stĺpa s oceľovými hlavicami. Podstata vynálezu spočíva v tom, že spoj pre spojenie oceľového stĺpa s oceľovými hlavicami pre uloženie železobetónových hríbových a trámových stropov je tvorený manžetou, nasunutou na oceľový stĺp a pevne s ním spojenou, pričom k vonkajšiemu obvodu manžety je pevne prichýtená oceľová hlavica.

Spôsob a zariadenie pre likvidáciu silových kondenzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238805

Dátum: 15.05.1987

Autor: Fančovič Karol

MPK: H01B 3/20

Značky: zariadenie, silových, likvidáciu, spôsob, kondenzátorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenie pro likvidáciu silových kondenzátorov. Podstata riešenia spočíva v rozobratí kondenzátora, opláchnutí jeho kovových častí, dezintegrácii v prostredí dielektrickej kvapaliny, sedimentácii a premytí usadených častí. Dielektrická kvapalina sa destiluje za tlaku 14 kPa až 0,01 Pa a destilát sa stabilizuje a rafinuje. Zariadenie pre likvidáciu silových kondenzátorov pozostáva z otváracieho boxu spojeného s...

Zapojenie pre určovanie úrovní intermodulačných produktov a intermodulačných odstupkov kanálových a širokopásmových zosilňovačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238804

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bulla Peter

MPK: H04B 3/46

Značky: širokopásmových, intermodulačných, zosilňovačov, zapojenie, produktov, kanálových, určovanie, úrovní, odstupkov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia pre určovanie úrovní intermodulačných produktov a intermodulačných odstupov kanálových a širokopásmových zosilňovačov. Podstata zapojenia podľa vynálezu spočíva v tom, že na vstup meraného zosilňovača (2) je zapojený generátor (1) a na výstup meraného zosilňovača (2) je zapojený buď širokopásmový mikrovoltmeter (3) s potlačenou nulou, alebo širokopásmový merač úrovní (4), pričom medzi generátorom (1) a vstupom meraného...

Meracie zariadenie pre kontrolu elektrických parametrov transformátorov a jednotiek elektroniky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238803

Dátum: 15.05.1987

Autori: Klčo Jarolim, Gališ Ondrej, Sotorník Igor

MPK: G01R 19/00

Značky: elektrických, parametrov, jednotiek, meracie, kontrolu, elektroniky, transformátorov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob automatického merania elektrických jednosmerných, striedavých veličín napätí, prúdov a izolačného stavu. Podstata vynálezu je náhrada bežných ručičkových meracích prístrojov zariadením s elektronickým vyhodnotením a opticko-akustickou signalizáciou úrovne meranej veličiny.

Spôsob odstraňovania voľného formaldehydu z reakčných roztokov pri výrobe formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238802

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fedoroňko Michal, Kuniak Ľudovít

MPK: C07C 31/24

Značky: volného, výrobe, spôsob, formaldehydu, odstraňovania, roztokov, reakčných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob odstraňovania voľného formaldehydu z reakčných roztokov pri výrobe pentaerytritolu podľa autorského osvedčenia č. 173 988 a 238 801, jehož podstata spočíva v tom, že sa nezreagovaný formaldehyd na konci hlavnej reakcie prevedie pridávaním ekvivalentného množstva plynného amoniaku alebo vodného roztoku hydroxidu amónneho na urotropín.

Spôsob inhibície tvorby cukrov pri bázicky katalizovaných aldolových kondenzáciach karbonylových zlúčenin s formaldehydom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238801

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fedoroňko Michal, Kuniak Ľudovít

MPK: C07C 31/24

Značky: aldolových, karbonylových, katalizovaných, kondenzáciach, spôsob, inhibície, tvorby, zlúčenín, bazicky, formaldehydom, cukrov

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu inhibície tvorby cukrov pri bázicky katalyzovaných aldolových kondenzáciach karbonylových zlúčenín s formaldehydom za použitia účinných redox inhibítorov tvorby cukrov podľa autorského osvedčenia č. 173988, jehož podstata spočieva v tom, že sa ako inhibítor použijú vyššie oxidačné stupne solí mangánu, s výhodou mangánan alebo manganistan draselný.

Způsob dlouhodobého uchovávání spór saprofytních kultur houby rodu Claviceps

Načítavanie...

Číslo patentu: 251000

Dátum: 14.05.1987

Autori: Bárta Miroslav, Malinka Zdeněk, Ryšánová Hana, Chomátová Stanislava, Břemek Jan, Kozová Jaroslava, Homolka Ladislav, Řeháček Zdeněk, Pilát Petr

MPK: C12N 1/04

Značky: kultúr, houby, spór, způsob, saprofytních, uchovávání, dlouhodobého, claviceps

Text:

...CCM F - 733 je uveden v tabulce 1. Stáří dosporulovaných kultur před lyofilizaci bylo čtyři týdny. Koncentrace spor v ochranných médiích byla před lyofilizací upravována na 3 až 4.107 spór.m 11 média. Lyofilizáty byly skladovány 12 měsíců při teplotě 4 °C.Kmen Nárůst mycelia ( plochy šikmého agarového média) C Ochranné médium koňské sérum mléko Pertot et al. dle vynálezu cp/7/SÝ 35 20 až 30 10 až 25 30 100 CCM F-733 30 25 až 30 30 až 50...

Způsob stroboskopického sledování periodických dějů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250999

Dátum: 14.05.1987

Autor: Bek Václav

MPK: D03J 1/24

Značky: dějů, stroboskopického, sledování, způsob, periodických

Text:

...dopadá na sledovaný objekt a odražený paprsek prochází optoelektronickou clonkou s elektronicky řiditelnou světelnou prepustí do oka pozorovatele k vyhodnocení sledo vaněho děje.Hlavní výhodou řešení je, že stroboskopický jev nevzniká modulací světelného paprsku ve zdroji světla, ale modulací odražených paprsků průchodem optoelektronickou clonkou. Z toho pak plyne podstatné zjednodušení stroboskopického zařízení. odpadá u stroboskopického...