Archív za 1987 rok

Strana 235

Zariadenie pre impulzné čistenie regeneratívneho ohrievača vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238878

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dóczy Anton, Muráni Ján, Bobovnický Jozef

MPK: F22B 37/00

Značky: vzduchu, impulzné, čistenie, zariadenie, ohrievača, regeneratívneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia regeneratívnych ohrievačov vzduchu od nánosov popola impulzným spôsobom. Predmetom vynálezu je riešenie umiestnenia výstupných hubíc usmerňujúcich tlakovú vlnu na rotor regeneratívneho ohrievača vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rázová rúra sa prostredníctvom rozdeľovacieho kusa rozvetvuje do dvoch impulzovodov zakončených výstupnými hubicami umiestnenými nad a pod...

Signalizačné zariadenie stavu filtračnej plochy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238877

Dátum: 15.05.1987

Autor: Rusko Jozef

MPK: B01D 46/42

Značky: plochy, filtračnej, stavu, zariadenie, signalizacné

Zhrnutie / Anotácia:

Signalizačné zariadenie stavu filtračnej plochy je určené pre vzduchové filtračné odlučovače. Riešeným problémom je vytvorenie takého signalizačného zariadenia, ktoré by bolo konštrukčne jednoduchšie, pričom by si zachovalo svoje funkčné vlastnosti a bolo by aj vizuálne dobre kontrolovateľné. Tieto požiadavky spĺňa zariadenie podľa vynálezu, ktoré je tvorené zvislou priehľadnou rúrkou (1), opatrenou na dolnom konci priedyšným uzáverom (2) a na...

Zariadenie pre meranie tlaku medzi podložkou a ľudským telom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238876

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zeman Peter

MPK: A61B 5/10

Značky: tlaku, ľudským, medzi, telom, zariadenie, podložkou, meranie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre meranie tlaku medzi podložkou a ľudským telom založené na použití piezorezistívneho membránového snímača tlaku s extrémne malou stavebnou výškou čo sa dosahuje tým, že spoje medzi prívodnými vodičmi a mernými deformačnými čidlami sú prevedené mimo krúžku telesa snímača. Uvedené riešenie umožňuje miniatúrne prevedenie extrémne plochého tlakového snímača, čo umožní merať tlaky pôsobiace na ľudské telo, ktoré sa doposiaľ merať...

Spôsob fixácie sypkých materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238875

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kavala Miroslav, Macho Vendelín, Dvončová Edita, Filadelfy Ivan, Janoška Milan, Štovčík Imrich

MPK: C09K 17/00, C09K 3/00

Značky: materiálov, sypkých, spôsob, fixácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixácie sypkých materiálov, alebo aspoň povrchovej vrstvy ako depónií elektrárenského popolčeka, lúženca z hutí a pod. Podľa tohto vynálezu sa uskutočňuje tak, že sa spevňovaný materiál jednorázove, alebo mnohonásobne postrieka soľankou a/alebo spevňovaný materiál sa zmiešava so soľankou, pričom soľanka je z výroby chlorovaných uhľovodíkov a/alebo z výroby propylénoxidu chlórhydrinačnou technológiou. Použitá soľanka obsahuje 1 až 20 %...

Elastomérová klávesnica systémovej konzoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 238874

Dátum: 15.05.1987

Autori: Antalic Zoroslav, Černuška Ondrej, Bíňa Jaroslav, Havaši Peter

MPK: G06C 7/02

Značky: elastomérová, systémovej, klávesnica, konzoly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru periférnych zariadení výpočtových systémov. Účelom vynálezu je zvýšenie spoľahlivosti klávesnice systémovej konzoly a zníženie výrobných nákladov a prácnosti pri jej opakovanej výrobe. Podstata vynálezu tkvie v tom, že elastomérová klávesnica systémovej konzoly pozostáva z izolačnej podložky, na ktorej je vytvorená matica signálnych vodičov a z elastomérovej hmatníkovej membrány, ktorá jednak hermeticky oddeľuje...

Spôsob ochrany priestorov technologických zariadení pred potencionálnym výbuchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238873

Dátum: 15.05.1987

Autori: Maslonka František, Pomšahár Jozef

Značky: ochrany, zariadení, spôsob, výbuchom, potencionálnym, priestorov, technologických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob ochrany priestorov technologických zariadení pred potenciálnym výbuchom zmesí horľavých látok so vzduchom inertizáciou. Plyn obsahujúci horľavé látky sa odvádza z priestoru technologického zariadenia, spaľuje sa so vzduchom a s plynným a/alebo kvapalným a/alebo tuhým palivom a potom sa takto získaným spalným plynom v množstve regulovateľnom podľa obsahu zbytkového kyslíka v plynnej atmosfére inertuje plynná atmosféra...

Vymrazovač pre vákuové destilačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238872

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ďurčanský Ján, Cvengroš Ján, Pollák Štefan, Tkáč Alexander

MPK: F25B 47/00

Značky: vákuové, destilačné, vymrazovač, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vymrazovača pre vákuové destilačné zariadenie pozostávajúce z nádoby vymrazovača opatrenej vstupným a výstupným hrdlom ako aj odtokovou rúrkou, ktorého podstatou je, že v nádobe (1) vymrazovača telesa výparníka (2) je prevedené v tvare jedno-a viacchodnej skrutkovice, ktorá predstavuje priamo kondenzačnú plochu vymrazovača, kde súoso s daným telesom výparníka (2) je uložená usmerňovacia prepážka (9).

Zariadenie na zníženie prirodzenej segregácie granulovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238871

Dátum: 15.05.1987

Autori: Iván Július, Szöcs Ladislav, Kiss Arpád

MPK: B65G 65/28

Značky: zníženie, segregácie, materiálov, granulovaných, prirodzenej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie podľa vynálezu, má za účel zabezpečiť zníženie prirodzenej segregácie granulovaných materiálov pri ich zavážaní do skladu sypaním z výšky, s možnosťou ovplyvnenia tvaru vznikajúcej haldy. Zariadenie pozostáva z paraboloidickej rozdelovacej hlavice umiestnenej pod prívodným potrubím materiálu a posúvateľnej vo vertikálnom smere pomocou skrutky v matici, okolo ktorého je pripevnený rozmetací koš, spojený s prívodným potrubím materiálu...

Vyvrtávacia hlava so samostaviteľným vedením

Načítavanie...

Číslo patentu: 238870

Dátum: 15.05.1987

Autori: Panis Peter, Muráni Eduard

MPK: B23B 29/03

Značky: hlava, vyvrtávacia, samostaviteľným, vedením

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečiť tuhosť vyvrtávacej hlavy pri vyvrtávaní hlbokých, presných otvorov. Uvedeného účelu sa dosiahne spôsobom podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že v zahĺbeniach na telese hlavy sú posuvne licované vodiace elementy, ktoré sú roztláčané tlakom reznej kvapaliny a pracujú ako kvapalinový tlmič.

Rôznobežne prestavovacie zariadenie pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238869

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrík Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián, Cejp Jozef

MPK: B23Q 1/26

Značky: zariadenie, pracovných, jednotiek, rôznobežne, prestavovacie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť ľubovoľné prestavenie pracovnej jednotky v danej rovine najmä jednoúčelového obrábacieho stroja alebo obrábacej linky pri zmene obrobku. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že zariadenie je vytvorené základovou doskou, s ktorou je pracovná jednotka pevne spojená, a medzidoskou, zoskrutkovanou so základovou doskou, kde v stykovej rovine dosiek, je vytvorená komora, spojená kanálikom so zdrojom tlakového média. V...

Rovnobežne prestavovacie zariadenie pracovných jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238868

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cejp Jozef, Kastel Pavel, Charvát Marián, Petrík Juraj

MPK: B23Q 1/26

Značky: rovnoběžně, pracovných, prestavovacie, zariadenie, jednotiek

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rovnobežné prestavenie pracovnej jednotky v danej rovine najm( jednoúčelového obrábacieho stroja alebo obrábacej linky pri zmene obrobku, s navzájom rovnobežnými osami pracovnej jednotky v pôvodnej a prestavenej polohe. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že zariadenie je vytvorené základovou doskou, s ktorou je pracovná jednotka pevne spojená, a medzidoskou, zoskrutkovanou so základovou doskou, pričom v stykovej rovine...

Automatický regulátor vetrania fóliovníkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238867

Dátum: 15.05.1987

Autor: Huszár Ladislav

MPK: A01G 9/24

Značky: automatický, vetrania, fóliovníkov, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru konštrukcie zariadení regulácie teploty. Rieši automatický regulátor vetrania fóliovníkov. Tento pozostáva z trubky uzavretej na jednom konci dnom a nalievacím otvorom pre náplň. V trubke je umiestnený vlnovec s piestom vlnovca. Vlnovec je upevnený na čelnú dosku, ktorá uzatvára druhý koniec trubky. Na čelnej doske je vodiaci otvor pre pohyb piestu vlnovca a upevnený držiak páky.

Obracačka sena

Načítavanie...

Číslo patentu: 238866

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kohút Jozef

MPK: A01D 78/02

Značky: obracačka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie na obracanie sena s pohonom od kardanu traktora. Jeho podstata je podľa výkresu, obr. 1 vo funkčnom spojení dvoch rotačných obracačoch (31) uchytených na nosnom ráme (17), na ktorom sú nastaviteľné do polohy obracanie, zhrabovanie (27) a prepravnej (28) v kĺboch nalomenia (10) a kardanových kĺboch (2) pomocou ramien (19). Polohovanie palcov (22) na osiach (6) je prevedené prevodom (30) z dvojkola (8) upevnenom na...

Pohyblivý rošt kotla na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 238865

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lapišák Ivan, Kostura Michal, Gramata Jozef, Cichý Ján

MPK: F23H 13/00

Značky: tuhé, pohyblivý, rošt, kotla, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý rošt je určený pre kotly, u ktorých tuhé palivá sú spaľované vo vrstvách. Pohyblivý rošt je vytvorený pevným nosičom s pevnými roštnicami, nad ktorými je umiestnený pohyblivý nosič s výkyvnými roštnicami. Pevné roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami, aj výkyvne roštnice sú usporiadané v niekoľkých radách s medzerami. Medzery slúžia k odstraňovaniu škváry a v(čších kusov nehorľavín z odhoreného paliva.

Zariadenie pre fixáciu veľkorozmerových skružkovaných puzdier

Načítavanie...

Číslo patentu: 238864

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nemček Jaroslav

MPK: B21D 5/04

Značky: skružkovaných, zariadenie, púzdier, velkorozměrových, fixáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre fixáciu veľkorozmerových skružovaných puzdier, zvlášť ložiskových puzdier pri odstraňovaní technologických prídavkov v mieste spoja koncov pásu, pozostávajúce z rámu, na ktorom sú výkyvne upevnené upínacie ramená, na ktorých je pripojená objímka, dosadajúca svojou vnútornou plochou na obrábané skružované puzdro, ktoré je nasunuté na tŕni upevnenom v ráme. Zdroj sily upevnený v dolnej časti rámu cez prevod sily otvára a zatvára...

Vidličkovaný nos spaľovacej komory parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238863

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kosnáč Marián, Kováč Jaroslav

MPK: F22B 37/22

Značky: parného, spaľovacej, vidličkovaný, kotla, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je z odboru parných kotlov. Týka sa nosu spaľovacej komory parného kotla a rieši vytvorenie vhodného tvaru spaľovacej komory. Podstatou vynálezu je, že trubková stena spaľovacej komory parného kotla je rozvetvená na tvarovú trubkovú stenu a spojovaciu trubkovú stenu.

Bubnový parný kotol vežového prevedenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 238862

Dátum: 15.05.1987

Autori: Breier František, Zuzčák Karol, Páleš Imrich, Geröfi Ivan

MPK: F22B 5/00

Značky: prevedenia, věžového, parný, kotol, bubnový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov s prirodzenou alebo povzbudenou cirkuláciou. Predmetom vynálezu je bubnový parný kotol vežového prevedenia s prirodzenou, alebo nútenou cirkuláciou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že steny ohniska bubnového parného kotla zaústené do bubna sú vytvorené rúrkovými stenami, výparníka, na ktoré v hornej časti nadväzuje spalinový kanál, pričom steny kanála sú tvorené rúrkovými stenami prehrievača pary, v ktorom...

Kosa

Načítavanie...

Číslo patentu: 238861

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chladný Anton

MPK: A01D 1/02

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušiť a uľahčiť prípravu kosy k práci a znížiť námahu pri kosení. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že sa kosa vyrobí zo samostatného nosného uholníka (1) a zo samostatnej čepele (3), ktorá sa k nosnému uholníku (1), napr. bodove privarí. Čepeľ (3) sa vyrobí z tenkého oceľového plátku (s výhodou zo samoostriaceho materiálu, používaného na výrobu trvanlivých žiletiek), ktorý sa k nosnému uholníku privarí tak, že sa v ňom...

Zariadenie na cirkuláciu roztokov v horizontálnom parogenerátore jadrovej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: 238860

Dátum: 15.05.1987

Autori: Neupauer Jozef, Palička Ľubomír

MPK: F28D 21/00, G21D 5/12

Značky: zariadenie, jadrovej, roztokov, elektrárne, horizontálnom, cirkuláciu, parogenerátore

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na cirkuláciu dekontaminačných roztokov v primárnej časti horizontálnych parogenerátorov jadrových elektrární. Oddeľuje priestor parogenerátora od potrubia primárneho okruhu pomocou plných tesniacich krúžkov rozpínaných dvomi kužeľovými taniermi. Roztvorením sklopnej segmentovej prepážky v jednom kolektore parogenerátora je tento rozdelený na saciu a výtlačnú časť. Cirkuláciu roztokov zabezpečuje čerpadlo. Napúšťanie a...

Traverzačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238859

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pulmann Marián, Trutz Alojz

MPK: G01M 9/00

Značky: zariadenie, traverzačné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do oblasti pomocných meracích a manipulačných zariadení vo vzduchotesnom dutom telese, ako napríklad v meracej komore. Účelom vynálezu je pomocou stavebnicovej konštrukcie zabezpečiť jednak plynulé posúvanie traverzovaného predmetu v smere osi y a jednak jeho skokové premiestňovanie v smere osi z so zvýšenou presnosťou kontroly polohy traverzovaného predmetu. Uvedeného účelu sa dosiahne upevnením traverzovaného predmetu na jednu,...

Univerzálny ochranný obal, najmä pre balenie drobného náradia a podobných výrobkov tyčového tvaru s obecným prierezom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238858

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šafranek Štefan

MPK: B65D 85/20

Značky: výrobkov, tyčového, drobného, obecným, tvaru, ochranný, podobných, prierezom, najmä, balenie, náradia, univerzálny, obal

Zhrnutie / Anotácia:

Cieľom vynálezu je vyriešenie univerzálneho ochranného obalu, vhodného najmä pre balenie drobného náradia a podobných výrobkov s tyčovitým tvarom obecného prierezu. Uvedeného cieľa sa dosiahne tým, že obal je poskladaný z troch častí umožňujúcich jeho stavebnicovú skladbu podľa potrebnej dĺžky výmenou strednej predĺžovacej časti medzikruhového prierezu, pričom ustavenie jednotlivo aj skupinove balených výrobkov rôznych priemerov a prierezov...

Spôsob kontroly tvaru a rozmerov telies pomocou koherentnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238857

Dátum: 15.05.1987

Autor: Turek Ivan

MPK: G01B 15/00

Značky: kontroly, telies, tvaru, pomocou, spôsob, rozmerov, koherentnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri kontrole tvaru a rozmerov telies, menovite pri sériovej výrobe telies s vysokými požiadavkami na presnosť je výhodné postupovať nasledovne: Pripraví sa maska, ktorá spolu s kontrolovaným telesom vytvára medzeru šírky niekoľkonásobne väčšiu ako je tolerancia rozmeru kontrolovaných výrobkov. Takto vytvorená medzera sa ožiari koherentnou akustickou alebo elektromagnetickou vlnou a sleduje sa difrakčný obrazec vytvorený vlnou prešlou cez...

Ultrazvuková čistička s doplnkovými funkciami

Načítavanie...

Číslo patentu: 238856

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kamenský Viktor

MPK: B01J 19/10

Značky: čistička, ultrazvuková, doplnkovými, funkciami

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prevedenia ultrazvukovej čističky s časovým spínačom a vyhrievacím systémom, určenej na čistenie členitých a tvarovo zložitých predmetov v jemnej mechanike, v optike, v zdravotníctve a pod. Doplnkové funkcie, ako sú časový spínač a vyhrievací systém, zvyšujú technologický účinok a efektívnosť ultrazvukových čističiek. Účelom vynálezu je automatizovať prevádzku ultrazvukovej čističky s možnosťou predvoľby korelácie účinkov...

Mechanický upevňovač drôtu rámkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238855

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dedinský Eduard

MPK: A01K 47/02

Značky: mechanicky, upevňovač, rámkov, drôtu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanického upevňovača drôtu včelárskych rámkov, ktorý je konštrukčne prevedený na princípe kancelárskej zošívačky upravenej pre použitie s vedením drôtu. Podstatou vynálezu je, že na predĺženej základovej doske je umiestnený zásobník vystužovacieho drôtu vedeného cez kladky napružovača, z ktorých prostredná kladka je uložená na pružine, opatrenej regulačnou skrutkou. Spätný pohyb páky tlačidla je zabezpečený perom zdvihu a...

Akumulačný dopravník tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238854

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Frélich Jozef, Galko Ján

MPK: B65G 17/24

Značky: dopravník, akumulačný, tehál

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulačný dopravník tehál je určený pre zásobu a dopravu vrstiev tehál pre ukladacie automaty tehál v tehliarských závodoch. Pozostáva z valčekovej trate s volne otočnými valčekmi a lišty upevnenej na dvojici hnaných reťazí, pomocou ktorých sa lišta pohybuje tesne nad valčekmi. Po vytvorení vrstvy tehál z radov tehál na volne otočných valčekoch sa táto vrstva pretlačí na ďalšie zariadenie a celý cyklus sa opakuje.

Kaliaci prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 238853

Dátum: 15.05.1987

Autori: Černiansky Ladislav, Majerčík Ľubor, Dávid Bohdan

MPK: C21D 1/60

Značky: kaliaci, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedeného účelu sa dosiahne, ak sa použije kaliaci prostriedok na báze vody podľa vynálezu, ktorý pozostáva z 0,10 až 45 hmotnostných % polyetylénglykolov o strednej molekulovej hmotnosti 130 až 6000, alebo mono-, di-, tripropylénglykolu, alebo ich zmesi, pričom 0,10 až 45 hmotnostných % polyetylénglykolov je tvorené s výhodou polyetylénglykolom o strednej molekulovej hmotnosti 6000. Ďalej pozostáva z 0,03 až 2,5 hmotnostných % kopolyméru...

Zariadenie pre tienenie nátrubkov jadrových reaktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238852

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sklenár Ivan, Ježík Ernest

MPK: G21C 11/00

Značky: tienenie, zariadenie, reaktorov, jadrových, nátrubkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené k tieneniu povrchu nátrubkov jadrových reaktorov pri kontrole a oprave. Kužeľový tanier tvaru zrezaného kužeľa má plášť vyložený tieniacimi blokmi okrem miesta, kde je v plášti štrbina. Pootáčaním plášťa štrbina odkrýva len nutnú čast povrchu nátrubku.

Spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238851

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kukučka Ľubomír, Karvaš Milan, Magura Miroslav, Balogh Alojz, Sabadoš Július, Moravec Peter, Mašek Ján, Durmis Július, Hoľko Michal, Čollák Mikuláš

MPK: C07D 211/74

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši kontinuálny spôsob výroby 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidónu (nazývaného tiež triacetónamín), ktorý je dôležitým medziproduktom pre svetelné stabilizátory a farmaceutické preparáty. Príprava je kontinuálna za použitia silne kyslých vymieňačov iónov, ktoré reakciu katalyzujú. Základné suroviny sú acetón a amoniak, môžu sa tiež použiť kondenzáty acetónu a acetónu s amoniakom. Reakcia sa robí za tlaku v intervale 0,19-5,0 MPa a zvýšenej...

Hydrostatický kolesový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 238850

Dátum: 15.05.1987

Autori: Masár Ľubomír, Slížik Pavol, Gostanian Edward Aršak, Kolembus František

MPK: F16H 39/00

Značky: pohon, kolesový, hydrostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odpojovanie a spätné zapojovanie hydrostatického pohonu a mechanickej prevodovej časti pomocou hydraulicky ovládanej zubovej spojky. Kolesový pohon pozostáva z telesa, v ktorom je umiestnený hydromotor a na ktorom je otočne uložený unášač kolesa spojený s mechanickou prevodovou časťou na hnanom hriadeli ktorej je upevnený kotúč opatrený vnútorným ozubením a synchronizačným kužeľom. Oproti kotúču je na konci hnacieho hriadeľa od...

Sústava vzduchových tlmiviek s malou vzájomnou indukčnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238849

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bulla Pavol, Slávik Ivan

MPK: H01F 39/00

Značky: vzájomnou, sústava, indukčnosťou, vzduchových, tlmiviek, malou

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka odboru elektrotechniky a menovite vzduchových tlmiviek, ktoré majú mať malú vzájomnú indukčnosť. Tlmivky sú usporiadané v trojiciach s kotúčovými tlmivkami s osami kolmými na seba. Je ho možno využiť najmä pri stavbe výkonových polovodičových meničov.

Čistiace zariadenie hubice zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238848

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žabecký Ján, Ňachaj Eugen, Ceľuch Ján

MPK: B23K 37/00

Značky: zariadenie, hubice, zváracieho, horáka, čistiace

Zhrnutie / Anotácia:

Čistiace zariadenie hubice zváracieho horáka je určené na automatické čistenie hubice zváracieho horáka od rozstreku roztaveného kovu pri zváraní priemyselným robotom pod pevne ukotveným zváracím horákom. Čistiace zariadenie pozostáva z čistiaceho nástroja pevne spojeného s pastorkom, otočne uloženým v objímke upevnenej konzolou na držiaku pevne spojenom so sklopnou jednotkou zápästia priemyselného robota, pričom pastorok je svojím ozubením...

Zvárací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: 238847

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ňachaj Eugen, Kvietok Anton, Ceľuch Ján

MPK: B23K 9/16

Značky: zvárací, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárací horák s automatickým ošetrovaním hubice je určený pre robotizované pracoviská oblúkového zvárania odtavujúcou elektródou v ochrannej atmosfére plynov. Zvárací horák pozostáva z telesa horáka, po obvode ktorého sú drážky s komôrkou spojené s prívodmi tlakového vzduchu cez spätný ventil, pričom na telese horáka je plášť, ktorý má na svojej vnútornej strane vložku plášťa z elektroizolačného materiálu, na jednom svojom konci zo strany...

Zapojenie hydrostatického pohonu mobilných strojov pre jazdu pri voľnobežných otáčkach motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 238846

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bicek Ľubomír

MPK: F16H 39/50

Značky: hydrostatického, volnoběžných, zapojenie, mobilných, pohonů, jazdu, otáčkach, motora, strojov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydrostatického pohonu mobilných strojov pre jazdu pri voľnobežných otáčkach motora pozostávajúce minimálne z jedného regulačného hydromotora napojeného na regulátor tlaku a prepojeného pomocou prvého a druhého vysokotlakového vedenia minimálne s jedným blokom regulačného hydrogenerátora mechanicky spojeného so spaľovacím motorom a s odmerným hydrogenerátorom, ktorého výstup je spojený so servorozvádzačom napojeným na prvý výstup...

Rytmický gyroskop stavebnicovej detskej hračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238845

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pandi Ľudovít

MPK: A63H 29/20

Značky: rytmický, detskej, gyroskop, hračky, stavebnicovej

Zhrnutie / Anotácia:

Rytmický gyroskop je tvorený puzdrom, cez ktoré prechádza otočný hriadeľ opatrený navinutou šnúrou vyvedenou otvorom z puzdra a zakončenou kružkom, pričom vonkajši koniec hriadeľa je opatrený zotrvačníkom.

Priamochladená koncovka pre kryochirurgický nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 238844

Dátum: 15.05.1987

Autori: Molokáč Štefan, Kováč Ladislav, Jánoš Štefan

MPK: A61B 17/36

Značky: kryochirurgický, koncovka, nástroj, priamochladená

Zhrnutie / Anotácia:

Priamochladená koncovka v spojení s kryochirurgickým systémom je určená na kryodeštrukciu maligných aj benigných lézií v humorálnej aj veterinárnej medicíne. Vnútorné usporiadanie priamochladenej koncovky zaručuje účelne využívať najmä výparné teplo chladiva a minimálny tlakový spád medzi vstupom a výstupom koncovky. Tvarová časť koncovky je zhotovená z materiálov s vysokou tepelnou vodivosťou a minimálnou hrúbkou steny. Ľahká vymeniteľnosť...

Zapojenie programovateľného viacfázového generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 238843

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chamraz Jozef

MPK: H03K 19/00

Značky: zapojenie, programovatelného, generátora, viacfázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie programovateľného viacfázového generátora nanosekundových impulzov, ktorý pozostáva z bloku pre normálne oneskorenie impulzu ( 1) a z bloku pre alternatívne oneskorenie impulzu (2), ktoré sú pripojené na prvý prepínač (51) analógového bloku prepínania (5). Na druhý prepínač (52) toho istého bloku sú pripojené blok pre normálnu šírku impulzu (3) a blok pre alternatívnu šírku impulzu (4). Analógový blok prepínania (5)...

Zapojenie obvodu k vykonávaniu stabilizácie výkonu lasera

Načítavanie...

Číslo patentu: 238842

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikulec Marián, Milička Eduard

MPK: H01S 3/13

Značky: zapojenie, lasera, obvodů, stabilizácie, vykonávaniu, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zapojenia obvodu k vykonávaniu stabilizácie výkonu lasera, zabezpečujúceho v súčinnosti so zdrojom čerpacej výbojky lasera plynulý nábeh a udržiavanie konštantného výkonu lasera. Podstatou zapojenia je, že na prvý vstup (13) prvého komparátora (1) je pripojená snímaná okamžitá hodnota (10) výkonu lasera a na druhý vstup (14) prvého komparátora (1) je pripojený pomocný obvod predvoľby (9) výkonu lasera. Výstup (15) prvého...

Dutý profil z priesvitného plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238841

Dátum: 15.05.1987

Autori: Máčajová Mária, Máčaj Ján, Hässler František, Kornet Slavomír, Schubert Ivan

MPK: E04C 1/42

Značky: dutý, plastů, profil, priesvitného

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka dutých priesvitných profilov z plastických látok, hlavne z PVC vhodných pre strešné alebo iné presvetľovacie konštrukcie. Vynález rieši presvetľovanie rôznych priestorov pomocou dutého profilu z priesvitného plastu. Jeho tvar je riešený tak, že profily sa dajú navzájom napájať, pričom sa vytvorí súvislá plocha. Profily sú na koncoch uzavreté tesniacou zátkou, pomocou ktorej sa môžu uchytiť do obvodových nosných prvkov....

Goniometer na meranie rozsahu pohybov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238840

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šimáček Ivan, Partl Ladislav, Thurzová Emília

MPK: G01B 5/24

Značky: pohybov, meranie, rozsahu, goniometer

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj - goniometer, určený na meranie lokomočného aparátu, najmä na presné meranie pohyblivosti chrbtice a periférnych kĺbov vo všetkých rovinách. Goniometer je mechanický, dvojsystémový, ručičkový prístroj, s ktorým je možné merať zmenu polohy miesta danej časti tela, a to priamo v uhlových jednotkách. Zmena polohy meraného miesta sa musí diať otáčivým pohybom v jednej, ľubovoľnej rovine.

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty alebo dielce

Načítavanie...

Číslo patentu: 238839

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mitter Juraj, Mitter Ladislav

MPK: C09J 5/00

Značky: fixovania, tepelno-izolačného, stavebné, materiálů, dielce, spôsob, objekty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob fixovania tepelno-izolačného materiálu na stavebné objekty, alebo dielce sa dotýka oboru stavebníctva. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na fixovanie sa používa zmes vo vyhovujúcom pomere, pozostávajúca z piesku, sadry a cementu dispergovaná do zriedenej vodnej emulzie polymérov, ktoré po vysušení už nie sú rozpustné vo vode a poskytujú súvislý film. S výhodou možno využiť v stavebníctve na fixovanie tepelno-izolačných materiálov,...