Archív za 1987 rok

Strana 234

Spôsob stanovenia fázového posuvu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239168

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dzurányi Eduard, Štefánek Anton, Drábek Dušan, Kubán Jozef

MPK: B23K 11/24

Značky: spôsob, fázového, posuvu, stanovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob stanovenia fázového posuvu medzi prvými harmonickými napájacieho napätia a prúdu fázové riadených strojov, najmä strojov pre odporové zváranie. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pri meraní sa stroj napája jednou periódou prúdu, ktorá má obmedzený riadiaci uhol v prvej polperióde a minimálny riadiaci uhol v druhej polperióde. Meria sa čas medzi skončením druhej polperiódy prúdu a predchádzajúcim prechodom napätia nulou.

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 239167

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vavro Rudolf

MPK: F16J 13/00

Značky: nádob, rychlouzávěr, technologický, přírubový

Zhrnutie / Anotácia:

Technologický prírubový rýchlouzáver nádob, najmä tlakových, slúži pre uzatváranie ich hlavného otvoru pri tlakových skúškach. Pozostáva z uzatváracieho veka, opatreného na jeho obvode tesniacou prírubou a v jeho strednej časti otvorom pre upínaciu skrutku, zachytenú o priečne rameno. Riešeným problémom je skrátenie času uzatvárania hlavného otvoru tlakovej nádoby, čo sa dosahuje tým, že uzatváracie veko je z jeho vonkajšej strany opatrené...

Spôsob triedenia zrnitých vlhkých substrátov, hlavne dolomitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239166

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nemčič Ladislav

MPK: B07B 1/00

Značky: zrnitých, hlavne, dolomitu, spôsob, substrátov, triedenia, vlhkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém triedenia vlhkých jemnozrnných rudných a iných surovín, s hmotnostným podielom do 30 % častíc o zrnitosti pod 0,5 mm a s 1 až 10 % voľnej vody. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zrnitý substrát sa zmieša s mletým vápnom o zrnitosti do 0,2 mm v pomere na 1 diel voľnej vody až 1,5 dielov mletého vápna, potom sa zmes nechá odležať po dobu 4 až 20 hodín a získaný suchý substrát sa roztriedi podľa zrnitosti.

Spôsob spracovania odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov a zariadenie k jeho vykonávaniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239165

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pechár Amadeus, Ondrejmiška Koloman, Štegena Ján, Drobný Michal, Švonavec Pavol, Bučko Jozef, Štupáková Eva, Šimo Rudolf, Večerný Vojtech, Szentiványi Norbert

MPK: D01F 13/04

Značky: spôsob, výroby, spracovania, odpadov, zariadenie, polymérov, vykonávaniu, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spracovanie odpadov z výroby a spracovania syntetických polymérov ich pridávaním vo forme drviny, aglomerátu, regranulátu, posekaných vlákien na dĺžku 10 mm do granulátu spracovávaného základného polyméru tak, že takýto odpad sa dávkuje do stredu jeho toku, pričom pomer prierezu toku základného polyméru je väčší ako objemový pomer dávkovaného odpadu k základnému polyméru. K tomuto účelu slúži zariadenie pozostávajúce z dávkovača...

Spôsob oddelenia povrchu formy od povrchu dielca vyrábaného v nej

Načítavanie...

Číslo patentu: 239164

Dátum: 15.05.1987

Autor: Makovíni Peter

MPK: B28B 1/08, B28B 13/00

Značky: povrchu, formy, spôsob, oddelenia, dielca, vyrábaného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob oddelenia povrchu formy od povrchu dielca vyrábaného v nej z tuhnúcej zmesi. Podstata vynálezu je v tom, že po stuhnutí zmesi vo forme sa prevedie vibrácia formy, čím sa porušia väzby vznikajúce medzi povrchom formy a povrchom dielca vyrábaného v nej. Riešenie podľa vynálezu je možné využiť najmä v stavebníctve pri výrobe silikátových dielcov.

Planárny naprašovací magnetrón

Načítavanie...

Číslo patentu: 239163

Dátum: 15.05.1987

Autori: Harman Rudolf, Matuška Jozef

MPK: H01J 37/30

Značky: naprašovací, planárny, magnetrón

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vákuovej technológie prípravy tenkých vrstiev metódou magnetrónoveho naprašovania. Účelom vynálezu je zabezpečenie variabilnosti v tvare a hrúbke odprašovaného terča, umožnenie zmeny tvaru jeho eróznej zóny podľa potreby a stanovenie tvaru čela magnetrónu, ktorý dovolí jeho jednoduchú montáž na príruby rôzneho členenia. Uvedeného účelu sa dosiahne konštrukciou, pri ktorej je základová doska naprašovacieho magnetrónu pripevnená...

Kruhová nádrž zoskrutkovaná z vlnitých oceľových plechov s fóliovým tesnením

Načítavanie...

Číslo patentu: 239162

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kysela Karol

MPK: B65D 88/06, B65D 88/00

Značky: tesnením, vlnitých, oceľových, nádrž, zoskrutkovaná, fóliovým, kruhová, plechov

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušiť zriadenie a demontáž najmä dočasných nádrží na tekutiny alebo sypké hmoty alebo aj funkčné nádrže s použitím bežne dostupných prvkov pre konštrukciu a pre tesnenie. Uvedeného účelu sa dosiahne zoskrutkovaním staticky nutnej konštrukcie stien nádrže z oceľových vlnitých plechov, ohnutých do segmentov rôzneho zakrivenia a rôznej hrúbky stien. Tesniaci účinok nádrže sa podľa vynálezu zabezpečí osobitným tesniacim...

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239161

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pisár Ľudovít, Zvodár Jaroslav

MPK: F22B 37/24

Značky: kotlov, parných, uchytenie, hadovitých, výhrevných, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov. Vynález sa týka odboru parných kotlov. Podstatou vynálezu je, že hadovité výhrevné plochy sú v mieste uchytenia na závesné rúrky prihnuté tak, aby vzdialenosť medzi hadovitými výhrevnými plochami a závesnými rúrkami bola rovná vzťahu (I), kde Dl je vonkajší priemer závesnej rúrky a D2 je vonkajší priemer trúbky výhrevnej plochy. Vynález je možné využiť pri projektovaní vysokovýkonných...

Perforovaný sekací nôž

Načítavanie...

Číslo patentu: 239160

Dátum: 15.05.1987

Autori: Porubský Július, Suchoba Ján

MPK: C14B 5/02

Značky: sekací, nôž, perforovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spevnenie perforácie sekacieho noža skružovaného po obvode vysekávacieho valca v tvarovacej drážke tým, že najmenej dva zuby perforácie sekacieho noža sú najmenej na jednej strane sekacieho noža spevnené ich privarením vyrovnávacím zvarom k vystužovacej lište s príchytkami, pričom aj perforácia sekacieho noža je najviac obostranne vyvarená vyrovnávacím zvarom do jednoliateho celku. Oblasť určenia využitia vynálezu sú dvojvalcové...

Zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elekrického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239159

Dátum: 15.05.1987

Autori: Harvánek Zdenko, Kalaš Václav, Žalman Milan

MPK: H02K 11/00

Značky: vzduchovej, stroja, elektromagnetického, elekrického, zapojenie, medzere, momentu, striedavého, snímača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky v dolnej časti je do telesa závesu 1 zalisovaný a rieši zapojenie snímača elektromagnetického momentu vo vzduchovej medzere striedavého elektrického stroja. Jeho podstatou je spracovanie svorkového napätia a prúdu striedavého elektrického stroja. Snímanie svorkového napätia a prúdu zabezpečujú snímače napätia a prúdu, pričom signály zo snímača napätia sú privedené na prvé vstupy integrátorov a signály zo...

Závesné zariadenie poklopov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239158

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šangala Alojz

MPK: B66C 1/66

Značky: závesné, poklopov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Závesné zariadenie poklopov, pozostávajúce zo závesu so záchytom, upevneným v rúrke poklopu, kde valcové teleso závesu je vložené do telesa záchytu, zdola opatreného dolným axiálnym otvorom o väčšom priemere ako je celková dĺžka priečneho záchytného čapu a zhora opatreného horným axiálnym otvorom s dvojicou prechodových drážok pre priečny záchytný čap, kde na rozhraní medzi horným axiálnym otvorom a dolným axiálnym otvorom je radiálna...

Spôsob výroby laktózového sirupu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239157

Dátum: 15.05.1987

Autor: Barabáš Ján

MPK: C13K 5/00, A23C 21/00

Značky: sirupu, výroby, laktózového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu výroby laktózového sirupu, pri ktorom sa do srvátky pridá hydroxid vápenatý, alebo kysličník vápenatý. Po pasterizácii sa oddelia precipitované minerálne soli a bielkoviny. Čiastočne demineralizovaná a odbielkovinovaná srvátka sa následne zahustí.

Výkonová ultrazvuková hlavica

Načítavanie...

Číslo patentu: 239156

Dátum: 15.05.1987

Autor: Švehla Štefan

MPK: B08B 3/00

Značky: výkonová, hlavica, ultrazvuková

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie výkonovej ultrazvukovej hlavice, ktorá umožňuje čistiť vnútorné povrchy potrubí. Uvedeného účelu sa dosahuje ultrazvukovou hlavicou, ktorej ultrazvukový žiarič je v tvare kvapky.

Zapojenie testovacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239155

Dátum: 15.05.1987

Autor: Weis Peter

MPK: G11C 7/00

Značky: zapojenie, prístroja, testovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pozostáva z rady budiacich členov (1), ktorých vstupy (11) sú napojené na vstupy (32) testovanej PROM/ROM pamäte (3), ktorej výstupy (33) sú napojené na vstup (21) D-klopných obvodov (2). Výstupy (23) týchto D-klopných obvodov (2) sú napojené na riadiaci systém, hodinový vstup (22) D-klopných obvodov (2) je napojený na výstup (43) riadiacej logiky (4), ktorej druhý výstup (44) je pripojený k uvoľňovaciemu vstupu (12) budiacich členov...

Rezačka na ničenie dokumentácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239154

Dátum: 15.05.1987

Autor: Mancel Ľubor

MPK: B02C 18/44, B02C 18/40

Značky: dokumentácie, řezačka, ničenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata jej činnosti spočíva v rezaní vkladanej dokumentácie na pásy, z ktorých je nemožné prečítať pôvodný text. Rezanie sa vykonáva medzi dvojicou rezacích rotorov (1), zložených z rezacích kotúčov (7) a rozperných kotúčov (8), pričom aspoň jeden rezací kotúč má reznú hranu (10) radiálne tvarovanú. Namotávaniu rozrezaných dokumentov do medzier (12) medzi rezacími rotormi (1) zabraňujú zuby (11) stieracích hrebeňov (3) vytvorené ako pružné...

Spôsob výroby PVC tlakových rúr o dovolenom tangenciálnom napätí sigma 12,5 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 239153

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kyslinger Oldřich, Pintér Jozef, Welnitz Ľudovít, Krivošík Ivan

MPK: B29C 47/00

Značky: výroby, sigma, spôsob, tlakových, dovolenom, tangenciálnom, napätí

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby tlakových rúr o dovolenom tangenciálnom napätí sigma 12,5 MPa. Uvedeného účelu sa dosiahne kombináciou dvoch stabilizátorov na báze bázických síranov olova s rôznym obsahom ďalších zložiek, a to stearátov olova a vápnika a mastív. Zmes takouto úpravou mazacieho a stabilizačného systému je spracovateľná na dvojzávitovkových vytláčacích strojoch rôznej konštrukcie, pričom súčasne vyrobené rúry majú vysoké dovolené...

Spôsob vytvárania smaltovaných povlakov na kovových rúrkach z vnútornej strany práškovaním v elektrickom poli a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239152

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mohyla Miroslav, Pernecký Gustáv, Moravčík Alfonz, Frýdlant Nad Ostravicí

MPK: B05D 1/04

Značky: kovových, spôsob, smaltovaných, vykonávanie, spôsobu, elektrickom, práškovaním, tohoto, vytvárania, rúrkách, povlakov, strany, zariadenie, vnútornej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania smaltovaných povlakov na kovových rúrkach z vnútornej strany práškovaním v elektrickom poli a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu. Riešeným problémom je eliminácia Faradayovho efektu pri nanášaní prášku, čo sa dosahuje tým, že častice prášku sa nabíjajú mimo priestoru kovovej rúrky a dopravujú sa podávacou hubicou do nanášaného priestoru, z ktorého sa podávacia hubica počas nanášania plynulým pohybom vysúva od jednej...

Zariadenie na prestavovanie zdvihu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239151

Dátum: 15.05.1987

Autor: Voroňák Jozef

MPK: B30B 1/06

Značky: zdvihu, zariadenie, prestavovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výstredníkového lisu s priečne uloženým výstredníkovým hriadeľom, u ktorého sa rieši prenos krútiaceho momentu z prestaviteľného výstredníkového puzdra a z krúžku na výstredníkový hriadeľ a obmedzenie polohy krúžku pri prestavovaní zdvihu. Uvedeného cieľa sa dosahuje tým, že výstredníkový hriadeľ má na svojej čelnej strane vytvorenú priečnu drážku, v ktorej je uložené priečne pero, pevne spojené s výstredníkovým hriadeľom a...

Hydrostatický kolesový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 238900

Dátum: 15.05.1987

Autori: Masár Ľubomír, Gostanian Edward Aršak, Slížik Pavol, Kolembus František

MPK: F16H 39/00

Značky: kolesový, hydrostatický, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania hydrostatického kolesového pohonu so zabudovanou lamelovou brzdou. Kolesový pohon pozostáva z telesa, v ktorom je umiestnený hydromotor a na ktorom je otočne uložený unášač kolesa opatrený vnútorným ozubením, do ktorého zapadajú výstupné ozubené kolesá mechanickej prevodovej časti. Mechanická prevodová časť je pevne spojená s hnaným hriadeľom, ktorý ja pomocou kotúča prepojený s hnacím hriadeľom...

Mnohovláknitý stabilizovaný supravodič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238899

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopera Ľubomír

MPK: H01B 12/00

Značky: mnohovláknitý, supravodič, stabilizovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mnohovláknitých stabilizovaných supravodičov používaných v supravodivých zariadeniach, ich tepelnej a elektrickej stabilizácie a problému oddelenia tejto stabilizácie od samotného mnohovláknitého supravodiča. Podstata vynálezu spočíva v tom, že mnohovláknitý nestabilizovaný supravodič a stabilizačný kov sú od seba oddelené nekovovou difúznou bariérou, výhodne z grafitu. Vynález je možné využívať hlavne pri vývoji a výrobe...

Posuvný mechanizmus pozdĺžneho suportu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238898

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ďatko Rudolf

MPK: B23Q 5/40

Značky: posuvný, mechanizmus, suportů, pozdĺžneho

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je umožniť rýchlu zmenu ručného posuvu pozdĺžneho suportu na strojný a naopak. Uvedeného účelu sa dosiahne delenou vodiacou maticou tvorenou opornou časťou upevnenou v telese spojenom s pozdĺžnym suportom a prestaviteľnou časťou spojenou s dvojramennou pákou uloženou na otočnom čape. Spodná časť dvojramennej páky je spojená s ovládacou skrutkou uloženou v telese a oproti hornej časti dvojramennej páky je v telese upravená...

Plánovacia hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: 238897

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mikšovský Jozef, Jandušík Anton

MPK: B23B 29/30

Značky: plánovacia, hlava

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelom obrobenia dna čelnej drážky po celej jeho šírke sa použije plánovacia hlava, ktorej tiahlo má na stenách priliehajúcich k hornému a dolnému šupátku vytvorené drážkovanie s rovnakým sklonom a rovnakou orientáciou ako je drážkovanie vytvorené na stenách horného a dolného šupátka priliehajúcich k stenám tiahla.

Presúvacie zariadenie stĺpcov tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238896

Dátum: 15.05.1987

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 63/02

Značky: zariadenie, stĺpcov, tehál, presúvacie

Zhrnutie / Anotácia:

Presúvacie zariadenie stĺpcov tehál je určené na presúvanie stĺpcov tehál na náväzné zariadenie. Presúvanie stĺpcov tehál sa vykonáva presúvacím ramenom, ktoré je kyvne uložené na vozíku, ťahanom reťazovými prevodmi, pričom krútiaci moment v reťazových prevodoch je vyvodený od činnosti hydraulického valca. Sklápanie a vyklápanie posúvacieho ramena sa uskutočňuje počas jeho pohybu a je riadené polohou vodiacej narážky. Vo zvislej polohe je...

Zapojenie fázovocitlivého detektora v obvode s uzavretou spätnoväzobnou slučkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238895

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartok Karol

MPK: H08D 3/04

Značky: zapojenie, fázovocitlivého, detektora, slučkou, uzavretou, obvode, spätnoväzobnou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie spadá do oblasti elektronických meracích prístrojov. Účelom zapojenia fázovocitlivého detektora je zlepšenie linearity dynamického rozsahu a citlivosti meracích prístrojov. Podstata zapojenia spočíva v tom, že diferenciálny zosilňovač je svojimi symetrickými výstupmi pripojený cez kondenzátory na riadené elektronické prepínače. Výstup riadených elektronických prepínačov je pripojený k diferenciálnemu vstupu integrátora. Zapojenie môže...

Zariadenie pre kontrolu presnosti chodu orovnávačov brusných kotúčov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238894

Dátum: 15.05.1987

Autor: Mejzlík Karel

MPK: B24B 53/065

Značky: orovnávačov, brusných, presnosti, kontrolu, chodu, kotúčov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zariadenie pre kontrolu presnosti chodu orovnávačov brusných kotúčov pre brúsenie plôch tvaru časti povrchu anuloidu. Podstata vynálezu je v tom, že v držiaku diamantu orovnávača je pevne uchytené teleso držiaka etanolu, v ktorom je suvne uložený držiak etalonu. V ňom je pevne uchytený guľový etalon, na ktorého povrch dosadá dotyk snímača.

Relatívne rotujúce trojkrúžkové valivé ložisko so závisle riadeným medzikrúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 238893

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šrámek Vladislav

MPK: F16C 19/54

Značky: rotujúce, valivé, medzikrúžkom, riadeným, závislé, ložisko, trojkrúžkové, relativně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši jednoduchým mechanickým spôsobom problém závisle riadenej rotácie medzikrúžku relatívne rotujúceho trojkrúžkového valivého ložiska. Podstatu vynálezu tvorí riadiace valivé ložisko, z ktorého klietkou je pevne spojený medzikrúžok trojkrúžkového valivého ložiska, ktoré má s vnútorným krúžkom riadiaceho valivého ložiska pevne spojenú vnútornú klietku, pričom vonkajší krúžok trojkrúžkového valivého ložiska a riadiaceho valivého...

Stavebnicová paleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 238892

Dátum: 15.05.1987

Autori: Maráz Ladislav, Cabadaj Ján

MPK: B65D 19/00

Značky: stavebnicová, paleta

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka stavebnicovej palety s paletizačnými zásuvkami, predovšetkým pre náradie, určenej na dopravu náradla vo výrobných systémoch. Stavebnicová paleta podľa vynálezu je tvorená základom a sadou paletizačných skríň, ktoré sú navzájom medzi sebou polohovateľné. Paletizačná skriňa je tvorená rámom a zásuvkou, ktorej ložná plocha je v zábere s vodiacou plochou rámu, pričom rám paletizačných zásuviek pre ich vzájomný záber je opatrený na...

Spôsob získavania koncentrátov n-hexánu izomerizáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238891

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kopernický Ivan, Žídek Zdeno, Hudec Pavol, Morávek Štefan, Novanský Jozef

MPK: C07C 5/22

Značky: získavania, izomerizáciou, koncentrátov, spôsob, n-hexánu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby koncentrátov n-hexánu hydroizomerizáciou C6 uhľovodíkových frakcií, ochudobnených o n-hexán a bohatých na 2-metylpentán a 3-metylpentán, za prítomnosti katalyzátora, obsahujúceho aspoň jeden z kovov VIII. skupiny periodickej tabuľky na alumíne alebo alumosilikáte, a to pri teplote 250 až 480 °C, tlaku 0,1 až 10,0 MPa a priestorovej rýchlosti 0,2 až 5,0 V/V h-1 za prítomnosti vodíka, pričom n-hexán sa z produktov...

Spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 238890

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sedlák Michal, Michlík Peter, Knotek Ľubomír, Takáčová Marta, Beck Zoltán, Dudič Milan

MPK: D01F 6/06

Značky: spôsob, jemností, chladenia, výrobe, vláken, jednotkových, polypropylénových, vyšších

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob chladenia polypropylénových vláken vyšších jednotkových jemností pri ich výrobe s použitím mnohootvorových veľkokapacitných hubicových kompletov bez nebezpečia zlepovania kapilár, s obmedzenou potrebou chladiaceho vzduchu, bez potreby vzduchotechnickej jednotky, špecifickej úpravy povrchového napätia chladiacej kvapaliny, bez vysokých nárokov na temperáciu chladiacej kvapaliny. Uvedeného účelu sa dosiahne kombinovaným...

Zariadenie pre zisťovanie priechodnosti vyhoretých kaziet palivových článkov jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 238889

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kucharik Dušan

MPK: G21C 17/06

Značky: zisťovanie, zariadenie, palivových, vyhoretých, článkov, kaziet, priechodnosti, jadrového, reaktora

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre zisťovanie priechodnosti vyhoretých kaziet palivových článkov jadrového reaktora v horúcej komore. Priechodnosť vyhoretých kaziet palivových článkov pred ich sušením bez demontáže, prípadne perforácie obalovej rúry. Prihláška vynálezu určuje zariadenie pre zisťovanie priechodnosti vyhoretých kaziet palivových článkov s využitím tlakového média a vákua v horúcej komore vyznačené tým, že pozostáva z plniaceho prípravku (2)...

Zariadenie na odstrihávanie koncov tyčí pri kovaní krúžkov za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238888

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vitkovič Alexander

MPK: B21J 13/08

Značky: zariadenie, tepla, kovaní, tyčí, odstrihávanie, koncov, krúžkov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odstrihávanie koncov tyčí pri kovaní krúžkov za tepla je určené k automatickým kovacím strojom, aby nevznikol dvojdielný výkovok, alebo výkovok s neúplným obsahom materiálu. Zariadenie pozostáva z podávacieho stojanu so šikmou nábehovou plochou. Pred prídržnou a podávacou kladkou je kĺbovo upevnená dvojramenná páka, jedným ramenom sa dotýka a registruje konce spracovávaných tyčí, druhým ramenom cez spínač dáva impulz...

Spôsob výroby polypeptidov z krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238887

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cupáková Mária, Klempová Františka, Hronček Ján, Jajcay Jozef

MPK: C07C 103/52

Značky: polypeptidov, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu získavania polypeptidov z krvi. Podstata vynálezu je v tom, že odobraná jatočná krv sa zráža protiprúdne pritekajúcim etanolom a vyzrážany xerogél sa buď ihneď, alebo po vhodnom skladovaní spracuje hydroxidom sodným na peptidický filtrát, ktorý sa opätovne vyzráža protiprúdne etanolom a získané polypeptidy sa oddelia a vysušia. Získané polypeptidy možno použiť ako aditívne látky, nosiče bielkovín, resp. amínokyselín do...

Strihacie zariadenie vežových výkovkov, najmä valivých ložísk

Načítavanie...

Číslo patentu: 238886

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kopták Justín, Ševčík Jozef

MPK: B23D 27/04

Značky: věžových, strihacie, zariadenie, ložísk, valivých, najmä, výkovkov

Zhrnutie / Anotácia:

Strihacie zariadenie vežových výkovkov najmä valivých ložísk je určené pre dvojstrih výkovkov ha jednostrihových automatických strojoch. Pozostáva z ľavého dutého strihacieho tŕňu (3), ktorý má na čele vytvorený priebežný otvor tvoriaci jeho druhú strižnú hranu s vonkajším odstupňovaným vedením ľavého vyhadzovacieho kolíka (4) odpruženého v ľavom strihacom tŕne (3) ľavou tlačnou pružinou (5), súoso spojeného s čapom (6) posuvne uloženým vo...

Poistné zariadenie zabraňujúce preťaženiu mechanických lisov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238885

Dátum: 15.05.1987

Autori: Fodor Milan, Kadák Peter

MPK: B30B 15/28

Značky: preťaženiu, lisov, poistné, zabraňujúce, mechanických, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia zabraňujúceho preťaženiu mechanických lisov, ktorý spočíva v tom, že je konštruovaný ako strižný nástroj pozostávajúci zo strižníku a strižnice, v ktorých sú vytvorené najmenej dve strižné hrany, napr. v tvare sústredených medzikruží, medzi ktoré je vložená výmenná strižná doska pevne spojená so strižnicou a prírubou, napr. pomocou skrutiek.

Spôsob prípravy katiónaktívnych hemicelulóz

Načítavanie...

Číslo patentu: 238884

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ebringerová Anna, Antal Miroslav, Šimkovič Ivan

MPK: D21C 3/02

Značky: katiónaktívnych, přípravy, hemicelulóz, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka prípravy katiónaktívnych hemicelulóz. Podstata prípravy spočíva v tom, že sa drevné piliny aktivujú 3,5 až 25 percentným vodným roztokom hydroxidu sodného alebo 5 až 30 %-ným vodným roztokom hydroxidu draselného pri teplote 15 až 30 °C po dobu 30 až 120 minút, za tým sa alkylujú 10 až 50 %-ným vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamóniumchloridu pri teplote 40 až 70 °C po dobu 1 až 4 h pri váhovom pomere drevné piliny...

Univerzálne čistiace zariadenie kontajnerov a nádob na domový odpad

Načítavanie...

Číslo patentu: 238883

Dátum: 15.05.1987

Autor: Brachovič Konštantín

MPK: B65F 7/00

Značky: odpad, zariadenie, domový, univerzálne, kontajnerov, nádob, čistiace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka uloženia mechanizmov preklápania kontajnerov a nádob na pevné domové odpadky, umiestenených v zadnej časti špeciálnej nadstavby tak, aby nepresahovali obrys nákladného vozidla. Univerzálne čistiace zariadenie je tvorené komorou so zbernou nádržou a dvoma samostatnými mechanizmami rôznych veľkostí, každý opatrený umývacími tryskami na tlakový dezinfekčný roztok. Čistiace zariadenie umýva a dezinfikuje prevrátené nádoby a...

Temperovaná meracia komôrka ku mikroskopickému goniometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238882

Dátum: 15.05.1987

Autori: Novák Igor, Parnahaj Juraj, Romanov Andrej

MPK: G01B 11/26

Značky: temperovaná, meracia, mikroskopickému, goniometru, komôrka

Zhrnutie / Anotácia:

Temperovaná meracia komôrka k mikroskopickému goniometru je určená na meranie uhlov zmáčania tuhej látky kvapalinou. Podstata komôrky spočíva v tom, že je umiestnená v izolačnom plášti a od uholníka je odizolovaná doštičkou z kuprexitu, pričom je vyhrievaná dvoma vyhrievacími telieskami upevnenými fixačnými prstencami, medzi ktorými je umiestnený dávkovací nástavec a v telese komôrky je odporový teplomer pripojený na tyristorový termoregulátor....

Ultrazvukový sendvičový piezokeramický žiarič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238881

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hladký František, Hanzlík Jozef

MPK: H04R 17/00

Značky: žiarič, sendvičový, piezokeramický, ultrazvukový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je náhrada drahého piezokeramického meniča lacnejšou keramickou hmotou. Uvedeného účelu sa dosahuje tým, že pasívna keramická doska je tvorená jednou z nasledovných keramických hmôt: nízkoalkalická hmota, steatit, permitit, porcelán, rutilit, korundová keramika, stabilit, negatit, stealit.

Zapojenie na meranie elektrických parametrov kábelárskych medziproduktov, najmä koaxiálnych trubíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 238880

Dátum: 15.05.1987

Autor: Illés Andrej

MPK: G01R 31/00, G01R 29/00

Značky: medziproduktov, koaxiálnych, najmä, meranie, trubic, elektrických, kábelárskych, zapojenie, parametrov

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na meranie elektrických parametrov kábelárskych medziproduktov najmä koaxiálnych trubíc pozostávajúce z impulzného generátora, tvarovacieho obvodu, merača krátkych časov, oneskorovacieho vedenia, aritmetickej jednotky a zobrazovacích jednotiek vyznačujúce sa tým, že na spúšťací obvod (1), ktorý má prvý vstup (11) a druhý vstup (12) prepojený štartovacím tlačítkom (2), je na jeho prvý výstup (3) zapojený impulzný generátor (3), medzi...

Chovnoprepravná klietka pre odchov a výkrm hydiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238879

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šebők Ivan

MPK: A01K 31/06

Značky: výkrm, hydiny, odchov, chovnoprepravná, klietka

Zhrnutie / Anotácia:

Chovnoprepravná klietka je určená pre odchov a výkrm hydiny, najmä brojlerov, sliepočiek a moriek od prvého dňa veku. Chovnoprepravná klietka je opatrená prednými dvierkami otvárateľnými ponad kŕmny žľab. Predné dvierka sú opatrené ochranným krytom kŕmného žľabu a bočnými stenami.