Archív za 1987 rok

Strana 232

Startovací hlava zátkové tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242714

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ilavský Ján, Kaszonyi Alexander

MPK: B22D 11/08

Značky: tyče, hlava, startovací, zátkové

Text:

...vyaunutí látkové tyče vlivem přivaření hlavy předlitku na aatkovou tyč.Nevýhody dosud snaąých zařízení plně odstraňuje etartovací hlava zdtkovd tyče podle vyndlezu, jehož podetata spočíva v tom. že startovací hlava zátková tyče je opatŕana výetupkem, výatupek je dvouhákový s mezidrážkou, v rozuezí jedná poloviny až jedná deeatíąy prdrezu předlitku. llołnddprava sklonu dvouhdkovőho výatupku k oae předlitku je v rozmezí menäím na 90 ° a včtčím...

Způsob výroby usní se zvýšenou odolnosti k teplu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242713

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bodík Rudolf, Pavlaková Magdaléna, Orosz Jozef, Tatie Miroslav, Lemešányi Mikuláš

MPK: C14C 3/06, C14C 9/00

Značky: zvýšenou, výroby, usní, teplu, odolností, způsob

Text:

...výhodou je získání tepelná odolnoti bez zhorlení měkkosti uení. Uenä vyrobené podle nového postupu jsou vhodné pro svaŕečská rukavice a jiná výrobky používaná v prostředí se výsenými teplotami, nebo pro výrobu obuvi s přímou vulkeniaaoí podelve a jinde, kde se na usne působí dlouhodobč teplotami až 140 °C nebo krátkodobé ještě vyššími.způsobyí se činí ohromitýni bauckyni soleui o bazicitě 45 ° Soh v nnolství odpovídající 1,7 lqsličníku...

Membránové čerpadlo kapalin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242712

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jokel Jozef

MPK: F04B 43/02

Značky: plynů, čerpadlo, membránové, kapalin

Text:

...jsou vytvoreny dutinsmi tří sonontd 4, 5, a á sastavanych po I 20 ° do tvaru rotačního válce. Jednotlivá komory L, 3, e l, opatřonć sacími ventily ,LQ a v-,ýtlečnýni ventily LL, joou oddllany e hernoticky usovřony třeni lubrinami 1, která janu sevŕeny mezi atykovými plochamí senonto. 4, 5 E, a noonou kostru E tak. že vytvarají uvnitř těleaa ve tvaru rotačního valca retil rovnoetrannćho trojúholníka.Čelní plocłw nosnó kostry ,B jsou...

Energetická jednotka pro výrobu teplonosného média spalováním biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242711

Dátum: 15.05.1987

Autori: Lübke Henrich, Novák František, Ileak Štefan, Porubský Juraj, Nemeok Peter, Guba Gustáv

MPK: F23G 7/10

Značky: jednotka, energetická, spaľovaním, biomasy, výrobu, teplonosného, media

Text:

...čistic. Odlučovocí nařízení ,L 3 je opatřeno prvním výstupním potrubím ,u plynnő složky spalín, ktoré je napojená přes zhálecí zařízení 31 do výmeníku za teple s druhým výstupním potrubím 14, připojeným přes divkwací zařízení 15, do rosruiovacího zařízení m.U rozrueovecího zařízení ,m je umíetěn odlučoveč L 7, nespelitelných čístio. Rosrulovaeí zařízení Li je prostřednictvím pneumatickóho smssovecíbo členu 5 nebo preudovőbo přístroje...

Součást pojiva kovových práškových pájek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242710

Dátum: 15.05.1987

Autori: Macho Vendelan, Sládek Jaroslav

MPK: B23K 35/363, B23K 35/22

Značky: kovových, součást, pájek, práškových, pojiva

Text:

...povrchových úprav.Uvedené nedostatky odstraňuje použití kyseliny polyakrylové v množství 0,67 hmot. 5 jako aoučáati pojiva. Výhoda použití kyseliny polyukrylová jako eoučíeti pojiva le v tom,že neobsahuje tiskové organické kapaliny. zvyšuje vzlinovoet pdjląv do mezer pro pdjeni, při pájeni se pojivo boze zbytku rozkládá o je chemicky neutrálni.Pojivo se připreví takto 0,7 hont. dílů lqseliny polyakrylovć -CłlfGH-COOH n krát ae rozpuetí v...

Způsob kontinuálního svařování velkých plošných formátů z plastů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242709

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lohynský Ivan

MPK: B29C 65/02

Značky: provádění, formátů, způsobu, plošných, způsob, plastů, svařování, zařízení, veľkých, kontinuálního

Text:

...stolu je spoločný se začátkem stolmsvařovacíha stroje formátů, který s ním svírá úhel 90 ° a k němuž navazuje odsunový stůl, je, že so vytvorilo svařovací zařízení pro kontinuální výrobu velkoplošmých formátů z plastů. , Zařízení plně automaticky vyrábí zvolené formáty, přičemž svsřetąý formát má šírku rovnejíçí se prešovní šířce sveřovscího stroje a jeho délka je teoreticky neomezena.Na přiloženém výkrese je v obr. 1 zobrazen princip...

Zapojení pro měření a lokalizaci kabelové poruchy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242708

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šimůnek Jaroslav

MPK: G01R 31/08

Značky: kabelové, lokalizaci, zapojení, měření, poruchy

Text:

...připojen indikátor, přičemž výstupy vodného kobelového páru jsou pomocným pňrem připojeny ~ ke zdroji střídavého napětí. VHlavní výhody zapojení podle vynálezu spočívojí v tom. že proti doeovodním řešením umožňuje dosáhnout větší přesností měření, zejména na pupixiovaných kabeleoh, ale při vzniku větší nesymetrie i na nepupinovaných vedeníchťVzhledem k tomu, že zapojením podle vynálezu lze určit přímo velikost odporu k poruüe,blíží se...

Způsob výroby 7-chlor-2-methylamino-5-fenyl-3H-1, 4-benzodiazepin-4-oxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242707

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cesnek Ján, Jambrich Martin, Iureová O1ga

MPK: C07D 243/20

Značky: 4-benzodiazepin-4-oxidu, 7-chlor-2-methylamino-5-fenyl-3h-1, výroby, způsob

Text:

...1 ormethy 1-I.2-dihydro-4-fenylchinazolin-3-oxidu Je nevýhodná pro slozitost prípravy výchozí látky a navíc se na další reakci spotřebovává o jeden mol nethylaminu více.Postupy, které jsou technologicky nejvýznamnější, vycházejí z 6-chlor-2-chlormethy 1-4-renylchinnzolin-3-oxidu pro jeho doatupnoat. Dvouatupňová eyntéza přes 7-chlor-2-methoxy-5-fenylJH-1,4-benzodiazepin-4 »oxid je neobyčejně pracná, zejména co do způsobu ízolan ce....

Disperzní organo/silikátově pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242706

Dátum: 15.05.1987

Autor: Proksa Miloslav

MPK: C09D 1/04, C09D 1/02

Značky: pojivo, disperzní

Text:

...1,0 až 22,5 5 hmot. na obsah polymeru.Vzájemnou inąterekoi mezi ľwdroeoleln S 102 a reaktívní dieperzí vznikne stabilní. viskňaą ní vodní system tvorený gelem se souvislou síłovou atrukturou proatupujíoí celý diepernín prostredím. Po odpaření vody z koloidniho dieperzniho systému vzniká nevratný xerogel.Koloidni diaperzni systém mi dobré kohězni a adhézní vlastnosti a lze jej snadno upravovat pro různé účely použití modifikačními přísadami,...

Způsob získávání jasového signálu pro televizní generátory barevných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242705

Dátum: 15.05.1987

Autori: Podolský Michal, Žitoanský Marcel

MPK: H04N 9/04

Značky: jasového, televizní, barevných, ploch, získavání, signálu, generátory, způsob

Text:

...ziskány jednak chroninanční signály CHI, CH 2, jednak po oddělení barvonosného signálu dolnofrekvenční propustiCelý obor ublulpvolby tňnu barvy je možno rozdělit do tři oblasti I, II, III, ve kterých po řadě plati R 0, B 0, G O (viz obr. 2/. V prvém a druhém případě je možnézískat jasový signál přímo ze signálu /kx/Q resp. /I 3-/.Ve třeiím případě bude ke stejnámu účelu využít signál, který je tvořen lineární kombinaci pomocných inpulsních...

Zařízení k řízení činnosti dvou poděl bezvřetenového dopřádacího stroje nespojitě ve stejném směru pojízdných obslužných ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242704

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šimo Vladimar, Tolnay Marián, Mocný Ernest

MPK: D01H 9/08, D01H 15/02

Značky: nespojité, zařízení, činnosti, dopřádacího, podél, stejném, ústrojí, stroje, směru, pojízdných, bezvřetenového, řízení, obslužných

Text:

...l( prevzatí uvedených signálu g, 2 sloxłí na zapřadači 1 instalovená snímací zařízení m, LJ, která tvoří řídicí vstup apínaciho obvodu 13 zapřadače 3 pro ovládání pohonu pojezdu a pohonu obslužných prvků.Na zadní okrajová části konstrukce zapřadače 3 jsou vedle sebe uspořádány svetelné vysílací hlavy n, u., 12 s jedna přijímací hlava m, tvocřící spolu s protilehle přiřezem hlavami u, m, 12, uepořádanými na přední okrajová části konstrukce...

Zapojení k ochraně motoru ventilátoru přímo připojeného k odporníku elektrické lokomotivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 242703

Dátum: 15.05.1987

Autori: Tomašovič Milan, Kanianský Stanislav

MPK: H02H 7/08

Značky: odporníku, motorů, elektrické, zapojení, ventilátoru, připojeného, ochraně, přímo, lokomotívy

Text:

...odporníku. lezi kontakt rozdílováho proudového relé a ochranná obvody je zařazen zpoždovací člen.Za predpokladu jednoznačne určené otáčkově momentové charakteristiky ventilátoru, což je pri stálém, neměnnóm uspořádání ventileční soustavy vždy splněno, existuje přiřazená závislost pracovního chodu ventilátoru, daného otáčkemi a množství) vzduchu na proudu,protékanőho odporníke.Tato závislost existuje v celšm pracovním rozsahu, to znamend od...

Zařízení k mechanickému draní peří nebo rozvolňování a čištění textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242702

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrak Juraj, Jamrich Anton, Mach Antonín, Charvát Marián, Cejp Jozef, Kastel Pavel, Hladak Rastislav

MPK: D01G 11/00, D06M 19/00

Značky: materiálů, čištění, zařízení, rozvolňování, peří, textilních, draní, mechanickému

Text:

...materiálu atoupl hustota rozvolňovacích prvků, podle povany spracovávane suroviny se není počet rozvolňovacích prvků a podle stupně znečiätění tvar typ a počet číatících prvků.Část Q představuje anílací ústrojí tvorené mechanickým rotačníni nebo pneumatickými prvky, zatím cokčást Elznázorňuje odváděoí ústrojí s výhodou pracující pomocí podtlaku vzduchu zeeahujícího do části Q a E a pretlaku vzduchu, a jeho pomocí je rozvolněný,...

Skládací pojízdné křeslo pro nemocné

Načítavanie...

Číslo patentu: 239945

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jirsa Jan

MPK: A61G 5/00

Značky: křeslo, pojízdné, skládací, nemocné

Text:

...osy.Každá dosedncí trubka lâ je uloąene ve dvou zs sebou uspořádsných kloubových Douzdrech 32, jež jsou na ni ořilehle nastrčena. Na kloubových nouzdrech 32 jsou připevněny horní konce dvou vnějších kolejnic § 15, jež jsou vedeny ořesuvně ve svislém směru na každém rámu lg, ll. Tyto vnější kolejnice glg patří ke kuličkovým vedením 31, od nichž jsou vnitřní I. kolejnice głg ořioevněny ve svislém směru nr rámech lg, ll. Při nůžkovitàm pohybu...

Soustava forem pro cyklicky pracující sklářský formovací stroj.

Načítavanie...

Číslo patentu: 239944

Dátum: 15.05.1987

Autori: Havel Stanislav, Štrunc Zdenik

MPK: C03B 9/38

Značky: soustava, cyklický, sklársky, stroj, forem, pracující, formovací

Text:

...uspořádáns podvbočními částmí formy v jejích první poloze i je opatřenąivývody, které jsou propojený s chladicímí průchody. v obou bočních částech.V zájmu dosañení lepší regulace chlazení zmünou délky chladící periody o take proto,aby se zabránilo norážení chlodicího vzduchu při otevřená formě přímo na roztavenou sklovinu, je výhodné, jestliže je soustava fore opstřena ventily pro otevírání nebo uznvírłní vstupu nebo vývodů. přetlskově...

Kompozice polyethylenu získaného radikálovou polymerací a kopolymeru ethylenu a alfa-olefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239941

Dátum: 15.05.1987

Autor: Novák Zdenik

MPK: C08L 23/08, C08J 5/18

Značky: kompozice, získaného, polymeraci, alfa-olefinů, radikálovou, kopolymerů, ethylenu, polyethylenu

Text:

...trakce vykazují jediná maximum odpovídající tání těchto frakcí pŕí teplotě 118 až 130 °C aDále mohou být taká fakultativně charakterizovány tím, že mají stupeň celkove nenaaycenosti 0,25 až 0,50 dvojnć vazby na 1 000 uhlíkových atomů., s výhodou 0,32 až 0,45 dvojne vazbynna 1 000 uhlíkových atomů. V následující části popisu bude výrazu kopolymer poujito jak pro binární polymer obsahující vedle etylenu jeden alfa-olefin, tak pro...

Způsob síťování kopolymerů ethylenu s alespoň jedním alfa-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239940

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mega Jaroslav, Prudilová Marcela, Kühnel Vlastislav

MPK: C08J 3/24, C08F 210/16, H01B 3/44...

Značky: jedním, kopolymerů, způsob, síťování, alfa-olefinem, ethylenu, alespoň

Text:

...kovu, přičemž atomový poměr kovu aktiváeonu k přechodovému kovu je I až 10 a střední doba setrváni katalyzáoorové souetavy v polymeračnim reaktoru do 2 až 100 sekund plynný přítok do raaktoru sestava z ethylenu v hmotnostním množství 10 až 80 ve stacionárním stavu a mu-olefinu v hmotnostnim množství 20 až 90 a katslyzátorová soustava má vyšší reaktivitu vůči ethylsnu než vůči u-oletinům.g 3994 o 4 Príklad takových sloučenin má obecný...

Kompozice polyethylenu získaného radikálovou polymerací a kopolymerů ethylenu a alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239939

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kueera František

MPK: C08J 5/18, C08L 23/08

Značky: kompozice, radikálovou, ethylenu, kopolymerů, polymeraci, polyethylenu, získaného, alfa-olefinů

Text:

...hmotnosti se ve skutečnosti rozomí číselná střední molekulmrá hmotnost a indexem polydisperzity sa rozumí poměr hmotnostní střední molekulové hmotnosti k číselnéstžíední molekulové hmotnosti. NJnkožto příklady alfa-olefinů, které mohou být obsaženy v heterogsnních kopolymorech podle vynálezu, lze uvást například i-buten, I-hexen, ł-matyl-I-penten a koktail. V případě, že jsou v kopolymeru podle vynálezu současně obsažony dva alfs-olefiny (v...

Katalyzátor na bázi.gamma. -oxidu hlinitého a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239938

Dátum: 15.05.1987

Autori: Richtar Antonín, Stanik Boetislav, Bil Arnošt

MPK: C07B 35/08, B01J 21/00

Značky: oxidů, přípravy, katalyzátor, hlinitého, způsob, bázi.gamma

Text:

...po 40 reakčních cyklech (celkem 332 ho din) a 40 regenernčnich cyklech (celkom 152 hodin).způsobem popeaným v příkladu 1 se připraví katelyzátor tvořoąý 1,5 5 oxidu kiŕemiči~ táho s 2,5 5 oxidu vápenatáho na ĺ-oxidu hlinitěm. Vápnik se napouäti zs použití vodného roztoku (15 ml) duoičnanu vápenotáho (2,40 g).sušení. s kalcinace se opět provádčjí při § 00 °C po dobu 4 hodin.Katelyzitor so uvede do rcaktoru pro izonerizeci trau-Z-buteuu...

Způsob výroby roztoku obsahujícího glukózu a fruktózu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239934

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ružieka Jioí, Dobrý Jioí, Svoboda Viastislav

MPK: C12P 19/24

Značky: roztoku, výroby, provádění, způsob, fruktózu, tohoto, obsahujícího, glukózu, zařízení, způsobu

Text:

...zbytková aktivita 20 počáteční aktivity.U zařízení, zejména ke kontinuální konverzi glukőzy na fruktőzu, které krom reaktoru pro katalyzátor na nosiči s glukőzoisomerázovou aktivitou obsahuje i další Ještě nezbytné součástí Jako zásobní nádrž s Jímací nádrž, vedení, čerpadla, měřicí přístroje, temperovací zařízení apod. je podle vynálezu před reaktorem předřazsn Ještě předsloupec, který slouží pro jímání tverovaných částic z kysličníku...

Způsob extrakce přírodních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 239933

Dátum: 15.05.1987

Autori: Blažík Otakar, Neeas Miroslav, Jaroš Josef, Bílková Helena, Setvák Jan, Metelková Jaroslava

MPK: B01D 11/02, C12C 9/02

Značky: látek, extrakce, přírodních, způsob

Text:

...látky,jako například smrkového jshličí nebo bobulovin, jake například jalovcových bobulek nebo například pepře, olejnatých semen, ksrdsmonu, anon, muěkátověho oříšku, ingweru atp.Kromě toho musel odborník očekávat, že při výrobě chmelových pelet odolných proti otěru n s rozměry podle vynálezu, dosáhne se během liaování tak vysokých teplot, ie dojde k poškozeníobsahových látek ohmelv. Jako další překvapivý moment se ukázalo, že se...

Způsob zintenzivnění mikrobiologické přeměny steroidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239932

Dátum: 15.05.1987

Autori: Haška Miroslav, Buryšek František, Hortlík František, Škoda Stanislav, Nimeeek Richard, Eechura Jaromír, Charvát Josef, Kakáe Karel, Jiskra Miloslav

MPK: C12P 33/00, C07J 1/00, C07J 5/00...

Značky: způsob, steroidů, přeměny, mikrobiologické, zintenzivnění

Text:

...určité koncentrace a k němu se přidá steroidní substrát, čímž vznikne inkluzní komplex. (Varianta 1) Je také možno postupovat tak, že se vylouöí přímě přidávání steroidu do systémua v odděleném tanku ee vyrobí vodný roztok inkluzního komplexu substrátu s oyklodextrinem,který se sterilizuje filtraoí a pak se přidá do prostředí pro biologickou přeměnu (varianta 2). Za prítomnosti určitého množství vody je možno směs cyklodextrinu a steroidu...

Zařízení pro odtrhování alespoň jedné tyčinky ze souvislého pásma ve stroji na výrobu kuřáckých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239931

Dátum: 15.05.1987

Autor: Podzimek Oldoich

MPK: A24C 5/14

Značky: kuřáckých, souvislého, alespoň, jedné, výrobu, pásma, odtrhování, zařízení, výrobků, stroji, tyčinky

Text:

...podle obr. 1 a 2, na obr. 4.,5, 6, 7 - schámata čtyř pracovních studíí ústrojí podle obr. 3, na obr. 8 - schéma elektrického obvodu pro ovládání zařízení podle vynálezu.Na obr. 1 a 2 je odtrhovací zařízení 1 znúaorněno společně a částmi etroje na výrobu cigaret. Je znázorněn podávaci páaový dopravní) 1, pohybující ee horizontálne podal vertià kální stěny g, tvoříoí část skříně neznizorněnáho stroje na výrobu cigar-et. Tento podivací pásový...

Farmaceutický nosič

Načítavanie...

Číslo patentu: 239930

Dátum: 15.05.1987

Autor: Mojžiš Július

MPK: A61K 47/00

Značky: farmaceutický, nosič

Text:

...uhličitou.Mimoto je ASA vysoce citlivá na vodu 9 z tohoto důvodu k získání delší sklsdovetelnosti jenutno sušené mléko, která obvykle obsahuje 2 až 4 vody sušit na Obsah D 05 05 5 V 0 dya což je velmi nákladné e nehospodárné ve větěím měřítku.Nyní bylo prokázáno, že je možno získat stálý prostředek s obsahem ASA v suchěm stavu,který se při styku s vodou nebo poživatelnou kapalinou na bázi vody rychle disperguje za vzniku pufrovaného...

Způsob výroby katalytického systému pro polymeraci.alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239928

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ivanka Pri Dunaji, Veszprémi Imrich, Addássy Alexander, Hässler Jozef

MPK: C08F 4/64

Značky: katalytického, polymeraci.alfa, systému, způsob, výroby, olefinu

Text:

...polymeru je sníženo. Avšak skladovací stálost katalyzátoru při tqotách nad 35 °G je nedostatočná e také tepelná stálost katelyzátoru vyžaduje, aby se zvýšila.V záhlaví uvedení autoři dále studovali možnost zlepšení katalyzátoru. Výsledkom bylo ujištění, že pokud shore zmíněná pevná látka získaná reekcí reakčního produktu organohlinité sloučeniny s donorem elektronů a s chlorídem títeničitým se podrobí polymeraoi s alfa-olefinem 9 takto...

Vulkanizovatelná kaučuková směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 239927

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pechan Zdenik

MPK: C08L 7/00, C08L 9/00, C08K 5/42...

Značky: kaučuková, vulkanizovatelná, směs

Text:

...-, kde x je celá číslo mající hodnotu od 2 do 7 včetně, 10 nebo zĺlž, radikál -cua-cnacx-cuf, rndikál -ouzcocnf, -mnm -cazcaz ocnzcur, radikálÄĺĺĺzľĺłžsozćłšàčĺłz-neboürsäkaiVŠÝÓŠ/Äćšiłą/Cl-łz/n-, kde n má hodnotu od | do 3 a O 6 H 4 jeStabilizátory, která jsou slouěeninami obsahujícími skupiny vzorce -S-SOZR väzináppomocí organické skupiny tvoŕící můstek, běžně obsahují dvě, tři nebo čtyři skupiny vzorce -S-SOZR. PříkZLadem takových...

Odmontovatelná nádržka pro elektrostaticky rozprašovanou kapalinu.

Načítavanie...

Číslo patentu: 239925

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jioíeek Václaav

MPK: B05B 5/02

Značky: rozprašovanou, elektrostaticky, odmontovatelná, kapalinu, nádržka

Text:

...podle vynálezu navráoeny k výrobci pro opětnó neplnění.Nädržky mohou být zhotoveny z Jednoho nebo několika plastických materiálů, například vstřikovacím litím nebo tlakovým litím, nebo kombinací obou těchto postupů. Vodivé členy těchto nádržek (tryske, elektroda, kontakty nebo spoje) mohou být provedeny kovovými vložkami, nebo (pro všechny součástky s výjimkou kontaktů) nanesením vodivých kovových povlaků nebo nátěrů na povrch nádržky, nebo...

Držák pro nasazení nádržky pro elektrostaticky rozprašovanou kapalinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239924

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gloser František

MPK: B05B 5/02

Značky: elektrostaticky, držák, nasazení, rozprašovanou, nádržky, kapalinu

Text:

...kolem trysky a odní izolovenou, jsou trysks a elektroda elektricłq epojerw přes kontakty na úložnćm prstenoi ke svorkám opsüná polarity gsnerátoru vysokého napětí, když je nádržko umístěná na drláku, avšak někdy je výhodné, aby taková elektroda neho tryska nebo obě byly umístěny na drlákm Príklad provedení vynálezu bude popsán v souvislosti s výkresy, kde na obr. l je nárys drláku podle vynálezu s na obr. 2 je schćma elektrického...

Způsob výroby naftidrofurylcitrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239923

Dátum: 15.05.1987

Autori: Písaoík Jaroslav, Kesselgruber Emil, Stiborová Eva

MPK: C07D 307/16

Značky: naftidrofurylcitrátu, výroby, způsob

Text:

...a to v její vzestupně části.Z takto získaných údajů bylo možno vypočítst celkovou srdeění práci, systoliclú srdeční objem a celkový perifarní odpor. ~zařízením, Ltložengm u výstupu tracheální sondy, byla současně měřene dechové frekvence o amolituda. nVšechny tyto parametry byly současně aaznamenávány (na polygrafu Becknen).Ze popsanýoh pokusných podmínek bylo možno stanoviť. minimální smrtné davky eodných naftidrofurylů.zástavu dechu bylo...

Zařízení pro bezčlunkové tkací stavy, určené pro vkládání ostřižených konců útkové nitě na okraji tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239922

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bureš Ján

MPK: D03D 47/40, D03D 47/46

Značky: vkládání, konců, okraji, nitě, stavy, určené, tkaniny, bezčlunkové, zařízení, ostřižených, tkací, útkové

Text:

...a pohyblivou svěrnou čelistí lgg. V této svěrce nitě je na obr. 1 koncový úsek 35 vítkové nitě 12 pevné sevřen blízko před odstřihovaným koncem 1 gb. Nepohyblivá svěrní-čelist, ve výkrese blíže neznázorněná, je tvořená částí tuhého rámu u, upevnené-ho na konci posuvné tyče 1 §, vyčnívající ze skříně ý a přestavitelná v podélném směru.Pohyblivá svěrná čelist g je upevněna na konci nosné tyče lg /obr- 2/, uloženés možností podälného posuvu...

Fixační zařízení pro léčení dysplasie a vykloubení kyčelních kloubů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239921

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gajdoš František, Jehlár Peter

MPK: A61B 17/56

Značky: kloubu, kyčelních, vykloubení, fixační, dysplasie, léčení, zařízení

Text:

...že za přirozenýeh předpokledů představuje v kojeneckám věku jediné okolí pro dítě matka a ne postel vnucená kojenci proti jeho vůli, musí být paslvní fixovaeí přístrojepro nohy přizpůsobeąy životu na täle matky. Tato polohe označované dr. Fettweisel jakopoloha sezení na bobku, je jím použite pro léčení dyspleeie lwčlí a vykloubení kyölí ve spojení se sádrovym obvazem.vynález si klade nyní za základní úlohu zlepšit. ehora uvedenou ortázu tak,...

Způsob polymerace v suspenzi za přítomnosti peroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239920

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jahnel Richard, Oswald Anton

MPK: C08F 4/34, C08F 14/06, C08K 5/14...

Značky: peroxidu, suspenzí, přítomnosti, polymerace, způsob

Text:

...peroxidů.Kromě organickěho oeroxidu má vodná emulze obsahovat 2 až 20 hmotnostníoh , s výhodou 5 až 15 hmotnostních alkanolu o 1 až 4 atomech uhlíku n/nebo nlknndíolu o 2 až 4 atomech uhlíku. Přítomnost těchto alkoholu vede k uodstatnému snížení teploty tání emulze. V závislosti na složení Jsou emulze kapalné aři tealotě -10 až -25 °C. Při velmi nízká teplotě mohou některá peroxidy tubnout, což nyovlívňuje neoříznivě stálost amulze.V...

Zařízení pro výrobu příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 239919

Dátum: 15.05.1987

Autor: Novotný Jaroslaav

MPK: D01H 1/135

Značky: příze, výrobu, zařízení

Text:

...rpzčeěe tak, že se vytáhnou konce vláken přástu ze svezku vláken, aniž se vlákna, uchopená pretencovýmí rozčeaávscími plochami zcela ze svazku vláken vytáhnou. Konce vláken, vytažené v podstatě v rsdiálním smeru se v bezprosťŕedním zapojení na pretencová rozčesávací plochy opět ovinují kolem svazku vláken, neboł mezi eecíni bubny a vlákenným přástem Je nutná se vyskytudící skluz.Konce vláken, rozvolnäná do Jlstá míry za svazku vláken, se nato...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 239918

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jarolímek Poemysl

MPK: A24D 3/04

Značky: filtr, cigaretový

Text:

...obvodové ploche pinovych materiálů, která se nachází na obvodu płnovćho tälesa e která Je tak neoddölitelxüm obalom, i taká nepropustrąý nepóz-ovitý obelový materiál, ktorý .je oddčlen od filtračního materiálu.V oblasti osy filtračního těleee Ľ probíhá od jeho jednoho konce v podćlném emüru cigeretováho filtru g stŕedová trubička u, která ,je tenkoetänná a je vytvořena z plastu. Cigaretový filtr g Je dále opetŕen soustavou podélných...

Cigaretový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 239917

Dátum: 15.05.1987

Autor: Filip Oldoich

MPK: A24D 3/04

Značky: cigaretový, filtr

Text:

...materiálu, a z nepropuetněho obalu lg, ktorý napropouští koul- ani vzduch.Ze nepropustný nepőrovitý obal se pokladá také nepórovitá vnější ploche pčnového filtračního materiálu, která Je součástí některých provedení filtračního telesa lg, a etejně tak tímto nepropustným obelem může být obalový materiál, který není epojen do Jednoho celku e filtračním materiálem.- Cigaratový filtr g .je opatřen ve znázorněných príkladoch provedení čtyřmi...

Drenážní zařízení pro lisy na získávání šťávy z ovoce, hroznů a podobných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239915

Dátum: 15.05.1987

Autor: Patoeka Vladimír

MPK: B30B 9/06

Značky: drenážní, podobných, ovoce, hroznů, stavy, získavání, materiálů, zařízení

Text:

...Jádra 11, které má ne svém obvodu drenážní kenálky lg. Tyto zasahuji v podélném směru jádro ll. Jádro LL ,je obklopeno obalem ll z filtročního materiálu, která ,je přetažena před zebudováním drenážního vedení g do lisu | přes jádro ll.Pro lepší porozumění je použito znázornění, kdy obal u je v malé vzdálenosti od,jádro ji. Při lisování samozřejmě leží dutina na jddru 1 L. Při lisování materiálu, který je s výhodou ve formě rmutu, se...

Způsob zpracování povrchu syntetických a přírodních polymerů a polymerních sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239914

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hrzán Emil, Moravus Jaroslav, Petrášek Petr, Skoupová Štefánia, Ramert Bohumil, Voddáeek Jan

MPK: C08J 3/28

Značky: přírodních, polymerních, polymerů, povrchu, způsob, syntetických, sloučenin, zpracování

Text:

...určité hloubky vzniku urychlených iontú a vznikne prostorová modifikované vrstva, která má modifikovanou a kvalitativně noVcJ strukturu.Způsob podle vynálozu je použitelný k pokovení polymerních povrchd implantací iontů zwktoz vytvoření tenkcýh kovových vodivých vrstev na různých plastických hmotách, povlékání Čľlí Lovojmí povluky c.kondenzátory, povlékání fólií a polymerních látek kovem k vytvowxIčĺtýCh tepelných a světlo odrážejících...

Vodná emulze peroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239913

Dátum: 15.05.1987

Autori: Klápšti Boetislav, Skoupa František

MPK: C08F 4/34, C08K 5/14, C08F 14/06...

Značky: peroxidu, emulze, vodná

Text:

...~vtyinnxylperoxydikarhunáL. di-3-metoxybutylperoxjdikavbcnát a di-2 ~etoxyety 1 peroxy~ dikarbnršt. Výhodąou látkou je ôí~ 2-etylhexylperoxydikmrbanát. Rovněž je možno použít rmetm 1 vké percxydikyrbcháty) například isopropył-sek.butylperoxydikarhonát. Emulze podle vynélüzu mohou semcxřwjmě obsnhowat i směsi eroxidü.Kromě organického paroxidu má vodnú emulze obsahovat 2 až 20 hmot. , s výhodou5 až 15 hmot. alkanolu 0...

Způsob výroby čpavku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239912

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štipankevie Milan, Kudilka Miloslav, Bula Lumar, Papook Václav, Bajda Miloslav

MPK: C01C 1/04

Značky: způsob, čpavku, výroby

Text:

...za nížiího tlaku, podrobí před zavedeníni do kolony praoující za vyäšího tlaku kondenzaci za učelem kondenzace per čpevku, e výhodou v chledíči typu a tenkou etékející vrstvou.Výhodne se x destilovéní Izrčený roztok čpnvku smíšený s parsmí čpavku, vystupudícímí. z horního konce ñentilační kolony pracujícínižšího tlaku, před zavedením do destilační kolony praoující za ayššího tlaku předehřejo zbylým roztokom, odtahovým ze dna destilační...

Způsob výroby diaminoplatičitých komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239911

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kucharský Jioí, Kabelka Miloslav

MPK: C07F 15/00

Značky: způsob, komplexu, diaminoplatičitých, výroby

Text:

...léčení rakoviny uvedeno následující.Shora uvedený článek Rosenberga a van Campo po prvé popisuje protinádorovou účinnost cis-tetrachlordiaminopletičitého komplexu vzorce IITato sloučenina spolu s velkým počtem jiných platičitých komplexů s monodentátními ligendy dvou primárních aminů obecného vzorce IIIje také diskutována M. L. Tobem e A. R. Khokherem J. Clinical Hematol. Oncol 7 1),114 až 134 (1977).Podobné komplexy jsou popsány také v...