Archív za 1987 rok

Strana 230

Fólie se stažitelnou slupovací vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242794

Dátum: 15.05.1987

Autori: Thorovský Zdenik, Hanousek Vítizslav, Pavlíková Jarmila

MPK: B41M 3/02

Značky: fólie, stažitelnou, slupovací, vrstvou

Text:

...vynálezu je konstantou viskozitního poměru podle ČSN 64 0001.Fyzikální podstatou vytvorené mezni adhezni aktivní vrstvičky na rozhraní podložka-s 1 upovaci vrstva je dífůze a migrace vhodného poměru pravých a nepravých změkčovndel, která je pro daný typ makromolekulární látky použité jako báze slupovaci vrstvy minimální za optimálního poměru a složení pravých a nepravých změkčovadel. Výhoda fólie podle vynáleäu je, že pro...

Vytápěcí systém pro ústřední teplovodní topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242793

Dátum: 15.05.1987

Autori: Danilla František, Tatranský Ivan

MPK: F24D 13/04, F24H 3/12

Značky: ústřední, systém, topení, vytápěcí, teplovodní

Text:

...zátky lg horního připojovacího otvoru lg je přesuvná matice lg uchycena na prvnímvstupu g nádoby Q přídavného otopného zařízení Q a u zátky 33 dolního připojovacího otvoru lg je přesuvná matice łg uchycena na druhém vstupu Ž nádoby Q přídavného otopného zařízení 3. Ve dně Z nádoby É přídavného otopného zařízení 2 je upevněn elektrický ponorný ohřívač 2 vody.U horního čela 5 nádoby É přídavného otopného zařízení 3 je umístěn odvzdušňovací...

Zařízení k upínání rotačních součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242792

Dátum: 15.05.1987

Autor: Koížka Pavel

MPK: B23Q 3/06

Značky: upínání, zařízení, součástí, rotačních

Text:

...polohy pomocí kuličky 1. odpružené pružinou v přírubě §. Stŕedicí kroužek § je nasunutý na přírubu É a upínací kroužek 3 na seřizovacíšroub l, na jehož konci je v zapichu zasunuta podložka gse zářezem.Podle otvoru v rotační součástí A se vybere vhodný středicí kroužek É a upínací kroužek Ä. Středicí kroužek § se nasune na přírubu 5 a na středicí kroužek 2 se nastředí rotační součást 1. Na rotační součást A se položí upínací kroužek g,...

Ventilační průduch bytových jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 242791

Dátum: 15.05.1987

Autori: Tomeík Kazimír, Kopernický Ivan, Krištan Anton, Masarovie František, Kova3 Ján, Iurovie Peter, Mikula Oldoich, Sulan Severan, Schwarz František

MPK: E04F 17/04

Značky: jader, bytových, průduch, ventilační

Text:

...tom, že vhodným zavěšením základní roury nedochází k jejímu poklesu ani při značných teplotách v důsledku požáru bytového jadra, kdy hmotnost této roury je přenášena pomocí závěsného háku na spodní nosný profil konstrukce bytového jádra. Izolační vrstva, jejíž hmotnost je obvyklevyšší než hmotnost jednotlivých částí ventilačních pruduchů, ztrácí tak svůj význam, protože místa spojů nejsou tak dokonale utěsněná, aby i spojovacími mezerami...

Způsob zhotovení potrubní tvarovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242790

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kraž Miroslav, Koneený Václav, Kuruc Audovít Rdd

MPK: B21C 37/29

Značky: tvarovky, potrubní, zhotovení, způsob

Text:

...a konečně ve čtvrté skupině załazené potrubní tverovky jsou vytvořeny jako odlitky a potom V páté skupině jsou tyto tvarovky vytvoreny jako celistvé výlisky.Část nevýhod postupu výroby potrubních tvarovek odstraňuje způsob zhotovení potrubní tvarovky podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že z plechu je za tepla v jednoduché zápuetce vytvarována tvarovka, tvořená dvěma válci proti sobě křížem postavenými, načež se provede...

Tryska pro dispergaci kapaliny plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242789

Dátum: 15.05.1987

Autori: Drobný Michal, Varkonda Štefan, Švooavec Pavel

MPK: B05B 1/02

Značky: kapaliny, tryska, dispergaci, plynem

Text:

...tím obtížnější je dosažení rovnoměrného nátoku.Rovnoměrný nátok kapaliny je zaručen u dispergační trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na zkrápěný povrch trysky je upevněna sitovina, která je smáčivá použitou kapalinou.Opatřením zkrápěných ploch trysky sítovinou se eliminuji nestability způsobené povrchovým napětím, tj. praménky kapaliny, a zajistí se rovnoměrný nátok kapaliny na hranu výtoko~ vého otvoru. Výsledkem...

Způsob montáže staveb z betonových prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242788

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jansová Ivana, Eeoovský Karel, Bartušek Pavel

MPK: E04C 3/26

Značky: prvků, montáže, betonových, staveb, způsob

Text:

...výrobě do konstrukce seprovede jejich zatížení jimi nesenými prvky stavby, načež se provede předepnutí každého beto nového prvku jeho druhou částí ocelové výztuže silou menší, než je síla, způsobující destrukci betonu betcnového prvku, zatíženého prvky stavby.Výhodou způsobu montáže staveb z betonových prvků podle vynálezu je to, že se zvýši provozní ůnosnost stavby o zatížení, vyvolané zatížením betonových prvků jimi nesenými prvky...

Stavebnicový sálavý otopný panel s reflexní plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242787

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dvorský Drahomír

MPK: F24H 3/10

Značky: plochou, otopný, sálavý, stavebnicový, panel, reflexní

Text:

...zakryta lepenkou lg. sálavý plech 3 je na stranách opatřen křidélky É, ohnutými směrem dolů nebo vzhůru,sloužícími jako pomccná výztuž. Podle potřeby není nutné tato křidélka Á vytvářet. Mezi sála vým plechem g a profilovanou konstrukcí 3 je vytvořena vzduchové izolační vrstva Ě. Na profi lované konstrukcí 3 jsou připevněna postranní křidélka 1, která jsou ehnuta nad izolací 1,aby bylo možno pod tento chyb zasunout lepenku 39.Spojení dvou...

Tepelně izolující okenní roleta

Načítavanie...

Číslo patentu: 242786

Dátum: 15.05.1987

Autori: Karas Zdenik, Fingr Jaroslav

MPK: E06B 7/16

Značky: izolující, okenní, roleta, tepelně

Text:

...atd.Příklad konkrétního provedení je zřejmý z přiloženého výkresu. Na obr. l je znázorněn celkový pohled na tepelně izolující okenní roletu, na obr. 2 jsou ve svislém řezu detaily odizolování vrchní a spodní části okenního otvoru roletou, na obr, 3 je ve vodorovném řezu detail odizolování bočních stran okenního otvoru.Tepelné izolující okenní roleta sestává z izolační vrstvy l, umístěné na rolovacím zařízení 3 tak, že tato při stažení...

Zapojení protičlánkové ochrany ve zdroji stejnosměrného napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242785

Dátum: 15.05.1987

Autor: Eihák Vladimír

MPK: H02H 7/20

Značky: stejnosměrného, ochrany, napětí, zdroji, zapojení, protičlánkové

Text:

...1. Ke katodě tyristoru 3 je připojsn jednak výstup zapojení a jednak, přes napájecí kondenzátor 5, zemní potenciál. Tyristor 5 je přemostěn paralelně přípojeným protičlánkem Q a druhý vývod stykače § je spojen s katodou tyristoru 3. Komutační obvod 1 je tvožen kondenzátorem §, ke kterému je v sérii připojen svou anodou vypínací tyristor ll, jehož katoda je spojena se zemním potenciálem, přičemž kondenzátor g je přemostěn odporem g a v...

Brzdicí zařízení k polárnímu anemografu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242784

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vrábel Ervín

MPK: G01W 1/02

Značky: polárnímu, zařízení, brzdící, anemografu

Text:

...do ramena připevněn přední vyvažovací prvek a ke konci ramena může být připevněn zadní vyvažovací prvek.Takto upravený přístroj je výrobně poměrně jednoduchý a levný, přenosný a dostatečně robustní pro měření v terénu. Jeho nenáročnost umožňuje instalování řady polárních anemografů současně v krajině pro zmapování situace v témže okamžiku. Prototyp přístroje je třeba cejchovat, další sérii je potom možno vyrobit podle tohoto vyváženěho...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242783

Dátum: 15.05.1987

Autor: Manev Vesselin Georgiev

MPK: F01P 11/12

Značky: hluku, chlazeného, tlumení, spalovacího, vzduchem, motorů, zařízení

Text:

...skříni g opatřen dvěma řadami válců g a hlavami g, uspořádanými ,do V. V přední části motoru je mezi řadami válců g a hlavami i uložen ventilátor g pro hasávání chladlcího vzduchu. Hlavy i jsou opatřeny sacím potrubím 6 a výfukovým potrubím l. Klikova skříñ g je na přední stěně g kolem ventilátoru g opatřena předním krycím plechem g a na zadní stěně lg zadním krycím plechem ll. Mezi ventilátorem á a zadním krycím plechem ll je uspořádán...

Způsob výroby dlouhých kovových polotovarů, zejména tyčí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242782

Dátum: 15.05.1987

Autori: Eermák Jioí, Slyško Pavel, Kolesár Ján, Addew Prokopi Prokopiev, Sasín Miroslav

MPK: B21H 7/00

Značky: způsobu, dlouhých, tohoto, provádění, způsob, tyčí, zejména, výroby, zařízení, polotovarů, kovových

Text:

...líbovolného výkonného zdroje příhřevu polotovarú, podlePodle příkladného provedení vynálezu se ve dvou fázích ohřivaly tyče určené k výrobě turbinových lopatek. V první fázi se odporově, přímým průchodem elektrického proudu ohřál výchozí materiál, jímž byly tyčové polotovary, na teplotu 115 °C, čímž se v tyčových polotovarech naakumulovalo 95 tepla potrebného k válcování. zbytek tepla, potřebný především k vytemperování vstupní části...

Zařízení ke tlumení hluku vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242781

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chocholáeek 1udovat, Žedényi Mikuláš

MPK: F01P 11/12

Značky: spalovacího, vzduchem, hluku, zařízení, chlazeného, motorů, tlumení

Text:

...krycím plechem, směřujícím pod motor.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že pro vytvoření krytovâní za účelem snížení hluku od výfukového a secího potrubí, hlav a válců je,využito přlrozené kapotáže pro vedení chladicího vzduchu a umožňuje s dalšími krycími plechy vytvořit velmi účinné zařízení ke tlumení hluku, které nezvyšuje tlakové ztráty a nemá tak podstatný vliv na účinek chlazení. Zařízení zlepšuje přístupnost k motoru...

Způsob likvidace fenolů a dehtů v surovém generátorovém plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242780

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ambrož František, Bindas Ján, Eorný Jozef, Olejník Vincent

MPK: C10J 3/00

Značky: surovém, generátorovém, likvidace, způsob, fenolů, dehtu, plynů

Text:

...oxidu uhelnatého ą vodíku v plynu i celkové složení plynu.vzhledem k tomu, že plyny a páry za pyrolyzérem neobsahují složky, které by například při kondenzaci zanášely teplosměnné plochy, lze s výhodou využít entalpie těchto plynů a par pro vlastní zplyñovací proces, především pro výrobu zplyňovací páry.Pokud se proces V pyrolyzéru provádí za přítomnosti katalyzátorů, lze s výhodou získat přímo plyn s poměrem oxidu uhelnatého a vcdíku vhodným...

Přepouštěcí píst dvoudobého motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242779

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lichvár Milan

MPK: F01L 11/02

Značky: píst, přepouštěcí, motorů, dvoudobého

Text:

...zbylé spaliny při stěně válce vypuzeny ven.Přepouštěním palivové směsi pístem nad úrovní výfukových kanálů se docílí. že její nevyužité část neuniká výfukovými kanály ven a neznečištuje ovzduší. Měrná spotřeba paliva se takto sniží o cca 30 . O tutéž hodnotu se zvyšuje i výkon motoru. odpadnutím přepouštěcích kanálů ve válci lze využít celého jďho vnitřního obvodu k výfuku spalín. Proto výška výfukových kanálů může být podstatné snížena, aniž...

Zařízení pro výpočet hodnot okamžitého výkonu elektrické energie ze vzdálenosti impulsů vysílacího elektroměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242778

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bicek 1ubomar, Urban Cyril

MPK: G01R 21/00

Značky: elektrické, hodnot, energie, elektroměru, výkonu, vysílacího, okamžitého, vzdálenosti, impulsů, zařízení, výpočet

Text:

...elektroměru ł, logiky 1, čítače 3, hradla 3, oscilátoru §, děličky 1 paměti § konstanty a výstupní svorky lg. Výstup ll vysílacího elektroměru l je spojen se vstupem gł logiky 3, jejíž výstup 35 hradlovacího signálu logiky 3 je spojen s řídicím vstupem 32 hradla 1, jehož signálový vstup il je spojen s výstupem gl oscilátoru § a nulovací výstup gg logiky g je spojen s nulovacím vstupem gł čítače Ä, jehož čítací vstup 3 je spojen s...

Upínací spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242777

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žlnka 1uboš, Vargoveak Ladislav

MPK: F16B 7/00

Značky: spojka, upínací

Text:

...tělese. To je umožněno rozkladem sil na šikmých dotykových plochách prizmatíckého výřezu, kdy výslednice těchto sil má těžiště pod osou vodorovné trubky, v důsledku nesymetrického tvaru těchto ploch, čímž se zároveň snižuje maximální ohybový moment a napětí v bočnicích v místě svislé osy vodorovné trubky, zatímco napětí v bočnicích v místě vodorovné osy se zvětšuje, čímž je optimálně využít i tento prüřez. To umožňuje zmenšit jak výšku...

Způsob stanovení formy vázání dusíku, kyslíku, uhlíku a síry v kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242776

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jasenský Ladislav

MPK: G01N 25/28

Značky: uhlíku, způsob, dusíku, vázání, síry, kyslíku, formy, stanovení

Text:

...ke změně množství nebo formy vázání dusíku, kyslíku, uhlíku nebo síry respektive kePecní atmosféra má zásadní vliv na rychlost extrakce. Pro extrakci dusíku, kyslíku a síry se dobře osvědčil vodík zbavený vlhkosti některým ze známých způsobů, ale pro extrakci uhlíku je vhodnější vlhčený vodík. Použití inertních atmosfér jako argonu, helia apod. je většinou málo účinné.Vodík se účastní extrakce aktivně tím, že se na povrchu vzorku...

Způsob výroby fólie z hliníkové slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242775

Dátum: 15.05.1987

Autori: Urban Cyril, Kupko Rudolf

MPK: B22D 21/04, B22D 1/00

Značky: výroby, způsob, hliníkové, fólie, slitiny

Text:

...železo, měč, hořčik, stroncium. zinek nebo mangan, zbytek je hliník.Podle vynálezu způsob výroby fólie z polotovaru spočivá v plynulém odléváni pasuo tlouščoe 5 až 15 mm do grafitového krystalizátoru zařízení pro plynulé liti směrem vzhůru. Při plynulém liti pasu o tlouščce 5 až 15 mm do grafitového krystalizátoru je odvod tepla natolik velký, že materiál krystalizuje dostatečně rychle k tomu, aby bylo zabráněno vzniku nežádouoich hrubých...

Dvoudílný hydroponický kultivační hrnec

Načítavanie...

Číslo patentu: 242774

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dozsa Ján, Kehr Ján

MPK: A01G 31/00

Značky: hrnec, hydroponický, kultivační, dvoudílný

Text:

...při možnosti průběžně kontrolovat výši hladiny živného roztoku bez zbytočné manipulace.Na výkresu je znázorněn dvoudílný hydroponický kultivační hrnec podle vynálezu v podelněm řezu.Vnější zásobník l živného roztoku A z průsvitného materiálu tvoří plášť dvoudílného hydroponického kultivačního hrnce, ve kterém je vsazen vnitřní hrnec 3 z porézního materiálu. Ve vnitřním hrnci g je rostlina § upevněna zaoblenými menšími kameny 3. Zivný...

Světelná rampa s otočnými segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242773

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lehotský Zvonimar

MPK: F21P 3/00

Značky: segmenty, rampa, otočnými, světelná

Text:

...může být využite jako tepelného štítu. Otočné segmenty jsou provedeny buâ z vicevrstvé průhledné fólie, nebo z tepelně izolačního lehkého materiálu. V uzavřeném stavu se navzájem svými podélnými hranami dotýkají, takže celek tvoří uzavřenou plochu mezi stěnami skleníku. Tím je vnitřní prostor skleníku předělen rovinou nebo plochou jiného tvaru, na dvě části. Prostog nad tepelným štítem má nižší teplotu a prostor pod tepelným štítem,...

Způsob regulace hmotností minerálně vláknitých výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 242772

Dátum: 15.05.1987

Autor: Charvát Marián

MPK: D01F 9/08

Značky: vláknitých, výrobků, regulace, hmotnosti, minerálně, způsob

Text:

...po sobě jdoucích výrobků. Tím se současně sníží rozptyl v mechanických vlastnostech výrobků jnko je stlačitelnost, pružnost a pevnost. Při nižším rozptylu mezi jednotlivými výrobky je pak možno vyrábět s menším přídavkem pro zaručení minimálně požadovaných parametrů konečného výrobku. Takto uspoŕeného materiálu se pak využije pro zvýšení produkce., účinky způsobu podle vynálezu budou dále podrobněji objasněny na náeledujícím přikladu.Při...

Přístroj pro snímání a záznam Kirlianova efektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242771

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kastel Pavol

MPK: A61B 5/05

Značky: efektu, prístroj, záznam, kirlianova, snímání

Text:

...zapojení přístroje.Přístroj pro snímání a záznam Kirlianova efektu sestává ze síčového transformátoru l,vysokonapětové indukční cívky g a expoziční elektrody, přičemž za přepínač 3 je zapojen usměrňovač 3 s vyhlazovacím členem 3, který je přípojen na astabilní multivihrátor Š, napojený na oddělovací zesilovač g, který je spojen s výkonovým koncovým zesilovačem 1, napojeným na vinutí vysokonapětové cívky §, jejíž výstup je spojen se vstupem...

Separační vložka do forem pro vypěňování plochých, jednostranně nebo oboustranně nekrytých panelů tvrdou polyuretanovou pěnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242770

Dátum: 15.05.1987

Autor: Cejp Jozef

MPK: B32B 7/06, B29D 9/00

Značky: plochých, nekrytých, pěnou, tvrdou, jednostranně, polyuretanovou, separační, vypěňování, oboustranné, forem, panelu, vložka

Text:

...deformacím a zakotvování vzniklého zvlnění do pěny při následujícím použití.Uvedené nedostatky odstraňuje v plném rozsahu separační vložka do.Eorem pro vypěňování plochých, jednostranné nebo oboustranně nekrytých panelů tvrdou polyuretanovou pěnou podle vynálezu, sestávající z prodyšně podložky a separační fólie. Prodyšná podložka může být z textilní tkaniny nebo s výhodou z vlnité papírová lepenky. Šeparační fólie je k porézní podložce...

Dosoušecí pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 242769

Dátum: 15.05.1987

Autor: Petr3k Juraj

MPK: B22F 1/00

Značky: pojivo, dosoušecí

Text:

...směsi převedené do sypkého stavu dosušením a stabilizací zâkladního pojivového filmu na zrnech brousicí směsi na bázi fenolformaldehydových pryskyřic nebo hybridního pojiva. základem je vytvoření další homogenní vrstvičky na řádně již obaleném brousicím zrnu v lisovací směsi, která v závislosti na použitých typech práškové pryskyřice a plniv v dosoušecím pojivu obsažených má specifické finální vlastnosti důležité nejen pro...

Zařízení pro opření rukou a zápěstí pro operace, zejména oční

Načítavanie...

Číslo patentu: 242768

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sopko Peter, Labaj Jozef

MPK: A61B 19/00

Značky: operace, zařízení, zejména, zápěstí, oční, rukou, opření

Text:

...§ v horní části souvisí se třetím šroubem 1 pro změnu výšky s druhou maticí Q pro zajištění nastavené výšky. Třetí šroub 1 je zakončen hlavou šroubu, která je vytvořena jako miska kulověho kloubu, do níž zapadá koule kulového kloubu gg, na níž je mezi oběma vzpěrkami upraven žlábek 2 pro opřenírukou. Kulový kloub lg je uložen ve třetí matici § a není na výkrese znázorněn. Na výkreseje dále znázorněno zařízení pro fixaci hlavy nemocného,...

Přípojka, zejména pro těsné a pevné připojování trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242767

Dátum: 15.05.1987

Autor: Palko Anton

MPK: F16L 19/02

Značky: pevně, zejména, přípojka, trubek, připojování, těsné

Text:

...AVýhodou přípojky podle vynálezu je možnost podstatné pevnějšího rozebíratelného připojevání trubek. Další výhodou je malý počet použitých součástek. Tyto výhody se uplatní zejména u spojení často rozebíraných, například u stříkacích pistolí, kde se tímto řešením výrazně snižuje pracnost. Tuto přípojku je možno použít i pro velké přepravní tlaky.Příkladné provedení připojky podle vynálezu je znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1...

Olověná slitina pro elektrochemickou výrobu zinku nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242766

Dátum: 15.05.1987

Autori: Molnár Alexander, Mieak Ivan, Istvan Milan

MPK: C22C 11/00

Značky: zinku, niklu, elektrochemickou, olověná, výrobu, slitina

Text:

...olověná slitina pro elektrochemíckou výrobu zinku nebo niklu, vyznačená tím, že vedle olova obsahuje 0,1 až 0,9 hmotnosti stžibra, 0,1 až 2 S hmotnosti arsenu, případně 0,1 až 2 hmotnosti cinu.Olověné slitiny podle vynálezu maji nižší obsah stříbra, než měly dosavadni. Kromě této absolutní úspory deficitního kovu se zvýšila korozni odolnost anody. Vyšší kotozní odolnost má pochopitelně za následok prodloužení životnosti anody a menší...

Sonda pro měření výšky hladiny oceli v konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242765

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kolaoík Stanislav, Jaššo Igor

MPK: G01F 23/24

Značky: hladiny, sonda, výšky, měření, konvertoru, oceli

Text:

...a železa, opatřené návaznými vodiči, přičemž kon~ takty vyčnívají do dutiny krytek.Příkladné provedení sondy podle vynálezu je znázorněno na výkresu v podélném osovém řezu.Vnitřní plášč Q vsunutý do dutiny ochranného pláště 5 je pomocí upínací částí lgspojen s koncovkou 2, v níž je uloženo vodicí pouzdro lg a spojovací vodiče ll k neznázorněněmu vyhodnocovacímu přístroji. Vnitřní plášč É rovněž obsahuje nosnou tyč ll, do které zasahuje držák...

Složený snímač síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 242764

Dátum: 15.05.1987

Autor: Firic Štefan

MPK: G01L 1/26

Značky: složený, snímač, síly

Text:

...s deformační vůlí h druhý měrný člen g. oba členy jsou opatřeny tenzometry 3.Další příkladné provedení obsahuje první měrný člen 1 membránového typu a druhý měrnýčlen 3 je opět umístěn pod ním a je proveden jako čidlo sloupkového typu.V jiném provedení je složený snímač síly tvořen známými třmenovými tělísky upevněnými ve skříni A snímače. Přitom je k prvnímu měrnému členu l připevněn opěrný člen § opatřený táhlem 1 s maticí §. Přitom ve...

Čidlo pro sledování teplotních změn provázející chemické reakce vysoce korozivních a abrazivních médií za zvýšeného tlaku a teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 242763

Dátum: 15.05.1987

Autor: 1ubek Ján

MPK: G01K 1/10

Značky: abrazivních, chemické, provázející, čidlo, teploty, tlaku, sledování, reakce, korozivních, změn, vysoce, médií, zvýšeného, teplotních

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je, že teploměrné čidlo, platinový keramický odporový teploměr. je umístěný přímo v louženém rmutu v tlakovém prostoru autoklávu, případně potrubí, a to tak, že není použito teploměrné jímky, ani jiné ochrany vlastního čídla, přičemž tlak v měřeném prostoru je zachycován tlakovou elektrickou průchodkou, jejímž prostřednictvím jsou vyvedeny vývody odporového teploměru mimo...

Hlubinný vibrační aerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 242762

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kravec Ján

MPK: B01F 13/02

Značky: vibrační, hlubinný, aerátor

Text:

...směru jejich řazení.Hlavní výhody hlubinného vibračního aerátoru spočívají v tom, že zařízení podle tohoto vynálezu je jednoduché a energeticky úsporné. Nízká energetická spotřeba vzniká použitím 1 vibračního pohybu aerátoru. Potřebný výkon je všeobecně dán součinem síly a rychlosti. U vibračního pohybu je v obou krajních polohách rychlost nulová. Maximální rychlost je závislá na amplitudě, která nedosahuje velkýoh hodnot. Proto i maximální...

Zapojení převodníku pro převod nelineární a lineární veličiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 242761

Dátum: 15.05.1987

Autor: Ce1uch Ján

MPK: G01R 15/10

Značky: nelineární, převodníku, veličiny, převod, zapojení, lineární

Text:

...zesilovače l a vymezovacím vstupem Q omezovacího bloku 3, jehož první diferenční výstup Ě, druhý diferenční výstup g a omezovací výstup g jsou přes korespondující vstupní odpory Q, 5, § zapojeny na druhou výstupní svorku 5 zapojení, na jeden konec zpětnovazebního odporu 1 a na součtový vstup h součtového zesilovače 3. zemnicí vstup i součtového zesilovače 3 je přes uzemňovací odpor § připojen k napájecí svorce j zapojení, výstup...

Způsob měření délky časového intervalu pomocí příznakového analyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242760

Dátum: 15.05.1987

Autori: Suroveík Rudolf, Pr3bela Alexander, Lehuta Viliam, Danišová Cecília, Oachaj Eugen, Drgoo Milan

MPK: H03K 19/00

Značky: časového, způsob, měření, příznakového, analyzátorů, délky, intervalu, pomocí

Text:

...1 na datové sondě, přičemž volba funkčních hran řídicíoh signálu zůstává zachována.Způsob měření délky časového intervalu podle vynálezu zjednodušuje snímaní charakteristického příznaku, a tím délky časového intervalu. Při měření ve více bodech obvodu stačí přemistovat pouze hrot datové sondy, zatímco při měření dosud známým způsobem je třeba přemistovat připojovací háčky signálu START a STOP a datovou sondu držet na úrovni log 1, či použít...

Zařízení pro regulovatelné samozalévání například květináče

Načítavanie...

Číslo patentu: 242759

Dátum: 15.05.1987

Autor: Villár Karol

MPK: A01G 27/00

Značky: například, zařízení, regulovateľné, samozalévání, květináče

Text:

...zásobník vody přes vzduchovou trubici s prostorem pro zeminu.Dávkování vody ze zásobníku vody se děje na základě střídání podtlaku v zásobníku vody. Vytěkající voda zvodňuje určenou vrstvu zeminy danou regulací. Voda ze zvodněné zeminy vzlíná a vytváří vrstvu vlhké zeminy, odkud kořeny rostlin získávají potřebnou vláhu. ze zásobníku vody vyteče jen takové množství vody, pokud se nezahltí volné ústí hadičky umístěné ve vzduchové trubici,...

Porézní tvárnice pro dmychání plynů do lázně kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242758

Dátum: 15.05.1987

Autori: Odehnal Ján, Kesegh Vladimar, Slivka Vladimar, Br?ka Milan, Mocný Ernest

MPK: C21C 7/072

Značky: porézní, tvárnice, kovů, lázně, plynů, dmýchání

Text:

...pak po svém zabudováni do indukčni pece narušovaná indukčnimi proudy. Nedojde proto k poškození zmíněného těsniciho obalu nepracovních ploch porézní tvárnice a tato může sloužit k dmýcháni inertnich plynu do kovové lázně v peci po celou dobu životnosti vyzdivky indukčni pece.Na přiloženém výkresu je schemątický řez porézní tvárnicí podle vynálezu, kterou tvoří tělo l porézni tvárnice s komůrkou Q c přibližně výšce 1/3 výšky těla l porézni...

Dispersní nátěrová hmota pro úpravu fasád na bázi vodných dispersí kopolymerních akrylátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242757

Dátum: 15.05.1987

Autori: Marcinka Peter, Burian Jozef, Ferianec Ivan

MPK: C09D 3/81

Značky: akrylátu, hmota, vodných, fasád, dispersní, kopolymerních, dispersí, nátěrová, úpravu, bázi

Text:

...soli kopolymeru akrylonítril/kyselina akrylová, který obsahuje 15 až 60 hmot. akrylonitrilu a jehož střední mol. hmotnost je 2 200 až 10 000.Tento moderátor synerqícky zvyšuje účinnost polyfosfátu použitého jako dispergační činidlo a současně omezuje sedimentaci hrubozrnných plniv aniž by zvyšoval viskozitu nátěrové«hmoty. Moderátor je vhodné přidávat ve formě vodného roztoku spolu s dispergační přísadoua smáčedlem na počátku...

Dopravník s unášecími prostředky v souvislém uspořádání, připevněnými k dopravnímu pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242756

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chladný Anton

MPK: B65G 17/42

Značky: uspořádání, unášecími, dopravník, prostředky, souvislém, dopravnímu, připevněnými, pásu

Text:

...plochou jsou opřeny o dvojici sousedících lan. V případě, že unášecím prostředkem jsou korečky, je zadní stěna korečku opatřena profilovými výstupky pro matice upevñovacích šroubů. V APodle vynálezu se dosáhne zvýšení výkonnostních parametrů a prodloužení.životnosti hlavních funkčních dílů, představující menší nároky na údržbu u provozovatelů. Ocelové tvarové držáky spolu s vloženými vrstvami z teplovzdorné izolační hmoty zajištují...

Způsob současného hnojení a kypření půdy, případně hloubení jamek pro výsadbu dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242755

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bernauer Bohumil, Šimeeek Antonan

MPK: A01C 5/02

Značky: současného, kypření, hnojení, jamek, drevín, půdy, případně, výsadbu, způsob, hloubení

Text:

...odstraněny způsobem podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se do půdy vyvrtají otvory o průměru 0,03 až 0,20 m a hloubce 0,5 až 1,2 m, do kterých se vloží kombinovaná nálož tvořená 0,05 až 0,15 kg průmyslové trhaviny a 0,05 až 1 kg hnojiva a přivede se pomocí rozbušky k výbuchu.Použitím kombinované nálože trhavina - hnojivo, lze docílit vyššího účinku proti výše uvedeným způsobům tím, že současně s nakypřováním zeminy...