Archív za 1987 rok

Strana 23

Samotestovateľný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 8

Načítavanie...

Číslo patentu: 245892

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bartošek Vít

MPK: H03M 13/00

Značky: kódu, obvod, logický, kontrolu, samotestovateĺný

Text:

...jeho výstup je pripojený na vstup člena. logického súčinu 34. D 0 logickej úrovne č. ll patria členy logické-ho súčtu 21, 22, 23, 24,25. Vstupy člena logickéhnl súčtu 21 sú pripojené na vstupné svorky 1 a 8 a na výstup člena logického súčtu 11. Výstup má pripojený na vstup člena logického súčinu 31 a 34. Vstupy člena logického súčtu 22 sú.pripojené na vstupnú svorku 5 a na výstup člena logickěho súčtu 13. jeho výstup je pripojený na vstup...

Samotestovateľný logický obvod pre kontrolu kódu 1 z 1, 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 245891

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eerná Jitka

MPK: H03M 13/00

Značky: kódu, logický, samotestovateĺný, kontrolu, obvod

Text:

...2 a 24.Vstupy člena luogického súčtu 13 s.ú pripojené na vstuptné svorky 3, 6, 7, 1 D a jeho výstup je pripojený na vstup člena logického súčtu 23 a 25. Do, logickej úrovn-e č. lt patria členy logického súčtu 2-1. až 26. Vstupy člena IDŠIÍGKŠĚÍI) súčtu 21 sú pripojené.na vstupnú svorku. 1, 10 a na výstup člena l-ogiekéh-o. súčtu 12, Výstup je pripojený» .imagvstupy člena logického süčinu 31 a 3,5., Vstup-y člena. Logickélzto súčtu 22 sú...

Zrážkomer s elektrickým odporovým a kontaktným výstupom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245890

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jelínek Jaroslav

MPK: G01W 1/14

Značky: kontaktným, elektrickým, výstupom, zrážkomer, odporovým

Text:

...1.Zrážkomer sa skladá z Val-ca časovej základne 2 a registračným papierom, nad kto. rým- je zachytávajúca plocha 1 spojená s nádržou 3, v ktorej je plavák 4 s tyčkou 5,na ktorej je pero zapisovača B a ,permanentný magnet 9, vedľa ktorého je z jednej strany elektrický odporový obvod 10 zložený z magnetických jazýčkových kontaktov 11, odpo-rov 12 s výstupom 22 a. z druhej .strany permanentnéno Inagnetu 9 je elektrokontaktný obvod 13 zložený...

Aromatické disilany

Načítavanie...

Číslo patentu: 245889

Dátum: 15.12.1987

Autori: Protiva Miroslav, Boezina Pavel

MPK: C07F 7/18

Značky: aromatické, disilany

Text:

...je možné uskutočniť jednoduchým vyzräžaním zvýšením pH nad 7.Vyná-lez popisuje aromatické disilany obecného vzorceR metyl alebo etyl a. ich vo vode rozpustné s-oli s kyselinou mravčou a octovou.Prípravu .týchto zlúčenin je možné uskutočnil pôsobením príslušných aminosilaanov ako B-amínopropyltrimąetolxysilan a S-am-inopropyltrietoxysilan na bis- 2,3-epwolxyproupyl éter 2,2-b~i~s-zl-hydroxyfenyll-propan D B G E v Inolárnom pomere 2 1....

Tekutý prostředek se samolešticím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245888

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jílek Jioí, Pomykáeek Josef

MPK: C09G 1/04

Značky: samolešticím, účinkem, tekutý, prostředek

Text:

...dílů neionlogenního emulgátoru, 13 a.ž 15 hmotnostnich dílů 250/0.amoniaku, 20 až 30 hmotnostních dílů isopropylalkoholu a. 767,1 až 668,5 hmotnost ního dílu deionizované vody.Mezi výhody, dakládající technický účinek .tekutého prostředku se samaolešticím účtnkem podle vynálezu, patří především» jeho vyšší .adheze k povrchu usní, měřená ručním otěrem, prokazatelně vyšší lesk a zvýšená odolnost proti vodě, takže jeho leskortvorná...

Zariadenie pre opracovanie veľkorozmerových telies, najmä okien stojanov valcovacích stolíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 245887

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ditrych Zdenik, Svaeinka Jioí

MPK: B23C 1/20, B21B 28/00

Značky: velkorozměrových, stolic, válcovacích, stojanov, telies, najmä, zariadenie, okien, opracovanie

Text:

...dosahom po najvždialenejšiu pro-tiľ-ahlú op-racovávanú stenu -bkna,zanàiaełme je funkčne vybavené autami tizovainým posunom pare obnienii rvďdorovných alebo zvislýçh. .ziáberowr rezném stroja, včítane stabilizácie posunov pre vŕtanie otvorov. Výhody vynálezu sú hlavne v možnosti kvalitnej .a časov/ic nenáiročnej cipravy stojanov na mieste ich zabudovanie, včítane výroby nových telies, .a to bez potreby ich ustavovania k stabilnémiu...

Způsob stabilizace vitaminochlorofylového koncentrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245886

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hireš Jaroslav, Drobný František, Iurišová Julie, Husák Jioí

MPK: C08K 3/24, C09B 61/00, C07G 13/00...

Značky: vitaminochlorofylového, způsob, stabilizace, koncentrátů

Text:

...6 .až 1 B 0/0 hmot. se doplní obsah vitamínu C na původní hladinu ch. č. kyselinou L-EIJSKOľĎÚVIOH. Přídavkem takto vyrobeného vitaminochlorofylového koncentrátu do mycích, čistlcích a pracích prostředků se dosáhne toho, že do flnálníhlo výrobku se dostanou v požadované míře látky nua bázi karotenů, chlorofylů, Ivi 245886Íalľlĺllll C a monoterpeniokých valkoholů, které kromě svého všeobecně pozitivního působení na po-kožku zvyšují i...

Kontrolná hlavica rozmerov, najmä pri automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 245885

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bandžuch Jan, Suran Pavol

MPK: G01B 5/00, B23Q 35/26

Značky: automatickej, najmä, montáži, hlavica, rozmerov, kontrolná

Text:

...na obr. 2 je nak-reslený rez roviuncu AA z obr. 1 a na, obr. 3 je nakreslený rez IOVÍIDOU Bl-B z obr. 2.Kontrolná hlavice .rozmerov ,najmä pri automatickej montáži pozostáva zo základného telesa 1, ku ktorému je priskrutkovaná skrinka 2. V dolnej časti skrinky 2 sú uložené závitové telesá 3, v ktorých .sú uložené prostredníctvom guliek 4 kuželové čapy 5 dvojramennej páky B. Na dlhšomnamene 7 clvojnamennej páky 6 sú prestavitelne uchytené...

Povrchovoaktívne polyamínoestery

Načítavanie...

Číslo patentu: 245884

Dátum: 15.12.1987

Autori: Czaková Marie, Hájek Karel

MPK: C07C 101/26, C07C 101/24

Značky: povrchovoaktívne, polyamínoestery

Text:

...surovín, pričom najväčší význam má použitie Z-etylhexylakrylátu niele-n pre jeho lahkú dostupnosť, alle .aj zo zdravotných dôvodov. P.re oči je bez nebezpečenstva a jeho toxicita je zrovnateľná s glycerrnom,pre pokožku je jeho pôsobenie zrovnatellné so sodou. Z dôvodu, že edícia prebieha s dlostatočinou rýchlosťou do 100 C a pri reakcii sa neuvolňuje žialdne vedľajšie produkty, je ich Výroba realizovatelná aj V podnikoch, ktoré sa...

Způsob přípravy furanových sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 245883

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eapka Martin, Karpíšek Jioí, Stránský Josef

MPK: C07D 407/06

Značky: sloučenin, přípravy, furanových, způsob

Text:

...a .nebo na 2-2,5-dimethyl-3-furylj-Z-propanol působí katalyzátorem, jehož účinkom se generují kationty, které působí na Z-methylfuran jako substrát a vytváří se tak produkty elektrofilní substituce 2-z-turylj-Z-S-methyl-Z-turyl-propla.n a 2- S-methyl-Z-turyl -2- 2,5-dimethyl-3-turyU-propan a nebo se působí kwatalyzátowrem na Z-Z-furyn-Z-propanol a. generovaný ka.tion vytváří s dalšími molekulami této látky cyklický ktvateren IV....

Spojovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 245882

Dátum: 15.12.1987

Autori: Záviška Zdislav, Hajšo Štefan

MPK: B23Q 3/06

Značky: spojovací, prvok

Text:

...telese 200 sú pniečnemu prierezu spojovacieho prvku 100 odpovedajúce vytvorené rovnobežne vybruania dolné 310 a vybrania horné 210.Spojovacie teleso 100 je V smere svojej spojovacej osi ď delené deliacou rovinou e sklonenou pod spe-vňovacím uhlom b voči spojovacej osi d. voľbou spevñovacieho uhla b sa. zabezpečí samosvornost spoja.Priečne k deliacej rovine e, medzi ľavou časť-ou 110 a pravou častou 120 spojovacieho telesa 100 a rovnobežne...

Rezná platnička, najmä pre kopijovité vrtáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245881

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slavíeek Vladlmír, Záleský Václav, Chaloupka Jan

MPK: B23B 51/08

Značky: kopijovité, vrtáky, rezná, najmä, platnička

Text:

...priečneho rezného klina a veľké osové posuvné sily.Uvedené .nevýhody sú zmiernené reznou platničkou, najmä pre kopijovité vrtáky, podľa vynálezut, ktorého podstata spočíva. v tom, že normálový uhol chrbta wn aspoň vI jednom bode chrbtovej plochy je väčší ako 20 ° a dotyčnicova rovina v tomto bode tvo 4rí aspoň jeden bod čelnej plochy priečneho rezněho kline.Výhodou reznej platničky, podľa vynálezu je, že trvanlivosľ priečneho rezného klinu...

Bis (trijodid) tetra (trifenylfosfánoxid) železnatý a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245880

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pietraszek Leon, Kosek Jioí

MPK: C01G 49/00

Značky: železnatý, spôsob, přípravy, tetra, trijodid, trifenylfosfánoxid

Text:

...za 50 min. Po odfiltrovałní nezreagovaného slralnu železitého FeS 03 pridával sa 100 O/o-ný nadbytok a vylúčeného síranu draselného K 2,S 0 a E 6203 z flltrátu vykryštcalizovala zlúčenina Fe(Ph 3 POI 32, bistri jodid tetriaí trifenylfosfánoxid J železnetý. iZískané kryštály sa po filtrácii opláchli acetonitrllom, prípadne sa prekryštalizovali a vysušilí pri laboratórnej teplote. (Jistota pripravovaného komplexu sa zisťovala elementárnou...

Valec s elastickým povrchom

Načítavanie...

Číslo patentu: 245879

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jankiel Jioí

MPK: B21D 5/14

Značky: elastickým, povrchom, válec

Text:

...rozloženýmí zápichmi o hlbke rovnej polovici hrúbky podušąky. jednotlivé prstence z po 4lyuretanu navulkanizované na puzvdrá sú oddelené kovovými krúžkaimi o hrúbke rov-nej šírke zápich-ov na povrchu prstencov z polyuretanu.Riešením valca .s elastickým povrchom podľa vynálezu. sa dosiahne okrem jednoduchej montáže ia demontže dielcov, vymeniteinosti opotrebených prstencov za nové,pričom neopotrebované možno opät morntovaiť, úspory...

Polyfosforečné sklo

Načítavanie...

Číslo patentu: 245878

Dátum: 15.12.1987

Autori: Karásek Vojtich, Vanik Vladimír, Kachtík Karel, Novák Aleš, Novák Zdenik

MPK: C03C 3/16

Značky: polyfosforečné

Text:

...sodného Nago a »draselného K 2 O, je vždy nejméně 50 molární koncentrace ve skle.Polyfosforečné sodnodraselné sklo podle vynálezu je velmi dobře rozpustné ve vodě,čímž je umložněno dávkování v koncentrovaném roztoku dávakovací technikou, zaručující dodržení přesného .a nekowlísaívého obsahu inhibitoru ve vodě. Obsah draslíku jako druhé kovové složky zaručuje dobrou sklotvornost systému, udržuje inhlblční ú 4činnost v širokém oboru teplot, a...

Elektromagnetická brzda s ručným ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 245877

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kliment Vladimír, Polák Jaroslav, Eermák Ivo

MPK: H02K 7/102

Značky: brzda, ručným, elektromagnetická, ovládáním

Text:

...písmena U.Dolná časť ramien mostíka ručného odbrzdenia je zahnutá smerom k treciemu ko 4túču tak, že vzdialenosť odtláčuacej plochy ramien ručného odbrzdenia od pozdĺžnej osi čapu je väčšia ako vzdialenosť čela trecieho kotúčla od pozdĺžnej osi č.apu.V hornej časti sú ramená mostíka ručného odbrz-denia opatrené ťažnými pružinami,ktorých druhý koniec je opevnený na stacionárnej časti brzdy, alebo aj kostre elektromotora.Vyhotovením...

Elekromagnetická brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdením

Načítavanie...

Číslo patentu: 245876

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vanieek Václav, Fišer Miroslav

MPK: H02K 7/102

Značky: magnetom, permanentným, brzda, ručným, elekromagnetická, odbrzdením

Text:

...ktora je pri pozdĺžnej osi brzdy a je s ňou rovnobežnä.Vyhotovením brzdy podľa vynalezu sa dosiahne zníženie statického brzdného momentu V brzde pri odbrzdení na minimum, zapríčinené valivým trenim kladky.Na pripojenom výkrese je schematicky zobrazená elektromagnetické brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdením rv čiastočne pozdĺžnom reze.Elektromagnetická brzda s permanentným magnetom s ručným odbrzdenim je zložená zo stacionárnej...

Způsob nasypávání a vytvoření uspořádané vrstvy částic katalyzátoru a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245875

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kramoliš Vladislav, Reinisch Milan, Felix Jaroslav, Synovec Vladimír, Baláš Josef

MPK: B01J 4/00

Značky: částic, způsobu, zařízení, katalyzátoru, vrstvy, uspořádaně, nasypávání, tohoto, provádění, vytvoření, způsob

Text:

...válcovitého tvaru se tyto orientují převážně tak, že jejich osa je vodorovné. Takto nasypaná vrstva katalyzátoru se vyznačuje vysokou sypnou husto-tou a rovnoměrným volným objemom ve všech místech lože reaktoru.Tímto způsobem se lépe využije jednak daného objemu reaktoru ve srovnání s případem, kdy navrhovaného zařízení nebylo při nasypävání lože reaktoru použito, resp. lze pro požadovanou výrobní kapacitu navrhnout reaktor menších...

Termoplast na bázi polypropylenu a polyetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245874

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mucha Antonín, Bareš Milan, Štipek Jioí Dr, Boháe Pavel, Soueek Jioí, Zajíc Jioí Dr, Šilha Josef, Burian Petr, Kyral Josef, Maršo Jindoich

MPK: C08L 23/06, C08L 23/12

Značky: bázi, polypropylénu, termoplast, polyetylénu

Text:

...vynálezu je termoplast na bázi polypropylenu a polyetylěnu jehož nadmolelçulární struktura je modiíikoväna anorganickým plnivem, který obsahuje 16 až 76 proc. hmotnostních polypropylenu s inde xem toku vyšším než 10 g/lů min, s koeficientom polydisperzity menším než 5, 8 až 57 0/0 hmotnzstních polyetylénu s indexem toku nižším než 1 3/10 min. a 20 až. 70 1 až 5 umPoužití dostatečně nadkritickě koncentrace plniva zabraňuje separátní...

Zapojenie na detekciu, lokalizáciu a samočinnú opravu jednej chyby a tiež detekciu všetkých dvojchýb v slove

Načítavanie...

Číslo patentu: 245872

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klement Ján

MPK: G06F 11/00

Značky: lokalizáciu, dvojchýb, slove, jednej, všetkých, zapojenie, samočinnú, chyby, detekciu, tiež, opravu

Text:

...11 registra 10 vstupných bitov, informačné bity z výstupu 12 registra 10 vstupných bitov sú prrivedené na vnútornú zbernicu 110, z ktorej informačné bity postupujú jednak k pamätovým elementom a tiež na vstup 21 prijímača 20 informačných bitov, výstup 22 prijímača 20 informačných bitov je vedený na prvý vstup 01 bloku 80 oprava jednochyby,ktorý sa pri zakódovani informácie neoplatňuje a tiež na- vstup 31 generátora 30 kontrolných bitov, v...

Polymerní směs na bázi roztoku polyesteruretanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245871

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skoupý Ferdinand, Válka Miloslav, Novák Zdenik

MPK: B32B 27/40, C08L 75/06

Značky: bázi, směs, polymerní, roztoku, polyesteruretanů

Text:

...polyesteru-retanu Inipranil ELH v takovém poměru, aby obsah ko polyavmidu, vzttavženo na -sušlnu, činil 20 0/0. získaná směs byla s použitím rychlomichačky při 500 ot/mrinutu kírátce promíchánra a odvzdušněiía., až do začátku varu směsi. Získaná stabilní, praktickylnesedimentující disperze kopolyamidu v roztoku polynretanu byla, za použití nože s nastavitevlnou štěrbinou nanesena na sklo. sušení probíhazlo nejdíříve při teplote 25 až 40 Cbez...

Mechanizmus pre vystredenie súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 245870

Dátum: 15.12.1987

Autor: Harašta Petr

MPK: B23B 3/26

Značky: mechanizmus, vystredenie, súčiastok

Text:

...zložité prídavné vyst-reďowacie zariadenie a k vystrendeniu využíva pohyb vyvŕtavacej jednotky do záberu, to znamená, že posuv vyvŕtavacej jednotky sa využije na vystredenie aj na samotné vyvŕtávanie otvonu, čim sa skráti čas potrebný k vyhotoveniu dielca.Presné vyslredenąie obrobkov vo vodorovnom sme-re zabezpečujú vystredovacie segmenty pripevnené na doske čela vyvŕtävacej hlavy. Vysrreďovacie segmenty sú nastavené na rozmer...

Emulzia typu olej vo vode na báze derivátu silanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245869

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pavlík Miroslav, Koláo Miloslav

MPK: C03B 40/02

Značky: emulzia, silanu, báze, derivátů

Text:

...pomere derivát silanu tenzid rovnajúco-m sa 10,05 až 1 a obsahuje 40 až 99,8 0/0 hmotnosti vody.Príprava emulzií sa môže uskutočňovať p 0 mocou známych metód, hlavne za použitia mechanickej energie rýchlobežné miešadlá, koloidné mlyny, mixéry a ultrazvuku. Podľa zvoleného postupu môžu byt emulgátory pridávané priamo k deriváiu silanu alebo d-o vody. Emulzie je možné použit k výrobe lubrikácií na úpravu sklenených vlákien používaných k...

Zariadenie na skúšanie valivých koliesok

Načítavanie...

Číslo patentu: 245867

Dátum: 15.12.1987

Autori: Matyasko Vojtich, Bartušek Miloslav

MPK: G01N 3/10

Značky: skúšanie, zariadenie, valivých, koliesok

Text:

...V obvod-olvom ráme sčiastočným rezom pnohyblivej plošiny.Na základom dosku 1 sú pevne pripojené pozdlžne vodítka 2 a obvodový rám 3,ku ktorému je zo strán pripevnený stojan 6. Z vnútornej strany obvodového rámu 3 je upevnený čelný silový valec 4 pre posun vnútorného rámu 7 a zároveň pohyblivej plošiny 5 v pozdlžnom smere. Vnútorný ram 7 je vybavený priečnymi vodítkami 8 a kolieskanmi B, cez ktoré je uložený na pozdlžnych vodítkaxch 2. Kolieska...

Spôsob prípravy 4-chlór-3-benzyloxykarbonylmetyl-2-oxo-benzotiazolínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245866

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gefing Cyril, Mojžíšek Jaroslav, Ševeík Stanislav, Tyráeková Vira, Marek Jindoich, Hlava Jaroslav

MPK: C07D 277/GB

Značky: spôsob, přípravy, 4-chlór-3-benzyloxykarbonylmetyl-2-oxo-benzotiazolínu

Text:

...sa uskutoční podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom., že 4-chlór-3-karhoxymetyl-Z-oxo-benzotiazolin sa esterifikuje s benzynlalkohotlom za prítomnosti kvatalyzátora vybraného zo skupiny,zahrňujú-nej kyselinu sírovú, kyselinu p-toluénsulfónovú v prostredí inertněho- organického rozpúšťatdlo tvoriacehro s vodou azeotrop, pri teplote refluxu.Výhody uvedeného spôsobu prípravy spočívajú v jednoduchosti treokcie, pretože...

Spôsob výroby 2-metylfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245865

Dátum: 15.12.1987

Autori: Paleeková Vira, Michalcová Jaroslava

MPK: C07C 57/30

Značky: spôsob, 2-metylfenoxyoctovej, výroby, kyseliny

Text:

...je podstatne nižšia. Pohybuje sa. V rozmedzí 75-90 V závislosti od molárneho prebytku o-krezolu.3. Najlepšie výsledky kozndeuzácie monochl-oro-ctovej kyseliny s o-krezolom v alkalickom prostredí boli dosiahnuté v inelrtlnom org-anickom rozpúšťadle xylélr toluén. Výtažky sa pohybovali od 90 9/0 do 94 , počítané na monochlórowctovú kyselinu pri ekvimolárnom pomere reagujúcich látok. Pri dvojnásobnom .molárnom prebytku o-krezolu až 98,6 ....

Způsob mísení odpadní kyseliny sírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 245864

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pacovský Vladimír, Kolínský Miloslav

MPK: C01B 17/88

Značky: mísení, odpadní, kyseliny, způsob, sírové

Text:

...podmínek se získá suspenze směsných krystalů Fesoá. HZD a MgS 04..Hgo, která má dobré sedimentační vlastnosti a tuhou Íázi lze z .ní oddělit s výhodrcu Lísazováním. Vyčeřezná 62 až 68 0/0 E 3804 se l 1 pľč 1 Vĺ na koncentraci 72 0/0 až 78 proc. hmotnosti jedním z dále uvedených dvou postupů.Příslušné množství 62 až 68 0/0 hmotnosti H-ÄSO se mísí s čistou E 2804 a případně vodou, nebo čistou HWSOG .nižší koncentrace tak, aby obsah Mg a Fe v...

Způsob úpravy odpadních sádrovců

Načítavanie...

Číslo patentu: 245863

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lukáš Rudolf, Hrdlieka Oehoo

MPK: C04B 11/30

Značky: odpadních, úpravy, způsob, sádrovců

Text:

...sádrovců pro výrobu cevmeąntu.Tuto problematiku řeší způsob úpravy odpadních sádrxovců podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že odpadní sädrovec se smíchá s křemičitou složkou, hydraulickým pojivem e po přidání vody se ze směsi vyiv-crří sbalky, které se po zatuhnutí podrobí hydrotermálnnímu zpracování autoklävovánim. jZpracováním odpadního sádrovce výše uvedeným postupem dojde ke změně jehokrystalickê struktury,...

Melaminoformaldehydová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 245862

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hoštieka Josef, Babka Karel, Blažek Jioí, Kroc Josef

MPK: C08G 12/32, C08L 61/28

Značky: melaminoformaldehydová, hmota

Text:

...strukturaIyHM . a u WH N~ CsNJ -NH-CHzNH (CHZInČ-C l NH Y I u Š Ikde však vazbu -O-Y-O- je iomtová hydrolyzovatelnä a sroadno štěpitelná. Tim snižuje zejména. tepelnou odolnost a elektroizolační vlastnosti rezultujícího amimoplastu.Uvedené nevýhody odstraňuje modifikovaná melaxmínoforrmaldehydovä hmota podlew-aminokarboxylových kyselín nebo jejich Laktamů, vztaženo na hmotnost melamínu,obsahující dále piniva a bavrviva. Podstata...

Způsob oddělení těžkých kovů od aminokarboxylových komplexujících látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245861

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eichoo Viktor, Ludvík František

MPK: C02F 1/42

Značky: látek, způsob, oddělení, těžkých, kovů, aminokarboxylových, komplexujících

Text:

...nebo jejich solí se před uvedením do kontaktu s -mněničem iontů majícím polyetylénimínové funkční skupiny přidávat hořečnazté a/nebo vápenaté ionty ve formě chloridu a/nebo stranu a/nebo dusičnanu a/nebo hydrogenuhličitanu a/nebo oxidu o koncentraci 0,1 až 100 mmol/l.Výhodou způsobu podle vynálezu je skutečnost, že polyetyléniminové funkční skupiny ionexu vykazují- tak vysokou afinitu vůči těžkým kovům, že způsobí i rozště-pení vazby těžkého...

Nástrojové zariadenie pre obrábanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245860

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pacák Jioí, Pindur Josef

MPK: B23Q 3/06

Značky: zariadenie, obrábanie, nástrojové

Text:

...prvok 300 je uložený priečne na smer pôsobenia reznej sily, na obr. 29, 30 a 31 sú znázornená ľavá 310 a pravá časť 320 deleného spojovacieho prvku 300 s ovládacimi prvkami 312 ľavej 310 a 322 pravej 320 časti pre klinové tiahlo 60 b, na obr. 32 a 33 je znázornená klinové tiahlo 60 b v pohľade .a reze so šikmým ozubom 61 b pre ovládací prvok 312 ľavej časti 310 »a polohovacím prvkom 62 b tiahla 60 b.pohľad-ach s čiastočnými rezrni iná...

Spôsob výroby za studena valcovaných izotropných pásov pre elektrotechniku z antimónom legovanej kremíkovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 245859

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šeobák Karel, Csákvári Gábor, Gyarmati István, Zalay Lászlo, Boros Kálmán

MPK: B21B 1/22

Značky: studena, kremíkovej, válcovaných, pásov, legovanej, elektrotechniku, spôsob, izotropných, antimónom, výroby, ocele

Text:

...vyhliadky bez ďalších vysokých investičných nákladov na. podstatné zlepšenie magnetických vlastnosti. Pre izotropné pásy vyrobené najmä s antimłúnom legovanej kremíkoIvej ocele sa tento spôsob ukazuje už neefektívnym, pretože sa nedocielujú optimalne hodnoty magnetických charakteristík pásov a. plechov z nich. Ide o antímónom legovanú kremikovú ocel o hmotnostnom zá 4kladnom zložení 0,6 až 2,9 kremíka, 0,02 až 0,06 uhlíka, 0,1 až 0,4 ...

Skriňa obzvlášť pre zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245858

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szatlóczky Ernö, Kuželka Jioí, Zahrádka Jioí, Chalupa Jioí

MPK: H05K 5/00

Značky: obzvlášť, zdroje, zváracie, skriňa

Text:

...atmosférou. Na obr. 1 je znázornený nárys skrine s čiastočným .rezom, na obr. 2 je znázornený bokorys skrine s čiastočným rezom a na obr. 3 je znázornený pôdorys skrine s čiastočným reze-m Na obr. 4 je znázornený nárys čelnej steny, na ovhr. 4 jeznázor nený v reze b 0 ki 0 rYS~ čelnej steny, na obr.G je znázornený pôdorys čelnej steny anna obr. 7 je znázornený rozvinutý plášť čelnej steny. Na obr. 8 je znázornený ľiáľYS tvarovanej lišty,...

Prostriedok na zlepšenie prostredia pri chove ošípaných

Načítavanie...

Číslo patentu: 245857

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dlouhý Pavel, Václav Jan, Švorc Václav, Pilous Václav, Novotný Martin

MPK: A01N 59/06

Značky: prostredia, zlepšenie, ošípaných, prostriedok, chove

Text:

...Vitality a kondície je dobre hodnotitelný subjektívne a možno hio dokumentovat fotografický. jednou zo zložiek komplexného pôsobenia saturačného kalu je pravdepodobne inse-kticidne pôsobenie na eventuálne nakladené vajíčka a imágar múch vyskytujúcich sa na ošetrenej ploche. Insekticídne pôsobenie saturačnêhno kalu je známe ako z literatúry, tak z našich vlastných pokusov robených v iných súvislostiach.Nespornou výhodou...

Zapojenie prístroja na meranie porúch hydratácie v organizme

Načítavanie...

Číslo patentu: 245856

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rataj Václav

MPK: A61B 10/00

Značky: organizme, zapojenie, prístroja, poruch, meranie, hydratácie

Text:

...jený na vstup selektívneho nízkotrekvenčn-ěho zosilňovače 70, z ktorého výstup je prípojený na prvý fázový detektor 80, kuktorému je pripojená svorka 90 s nízko-r frekvenčným signálom, a-lvýstup z prvého.fázového detektora. 80 je pripojený na vstup prvého integrátora 100, ktorého výstup je pripojený na prvú svorku tretieho funkčného prepínuałča 110, ktorého výstup je pripojený na voltmeter 120. Ďalej druhá sníma cia elektróda 150 je cez...

Zariadenie na získavanie elektrolytickej medi z medených okují

Načítavanie...

Číslo patentu: 245855

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šulák Antonín, Wünsch Josef

MPK: C25C 1/12

Značky: elektrolytickej, okují, zariadenie, získavanie, měděných

Text:

...spôsobu je okrem potreby sledovania minimálnej koncentrácie Cuľ v jednotlivých elektrodyséroch i vo, že elektrolyt je potvrebne prevádzať z jedného elektrolyseru do druhého.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na získavanie elektrolyfrickej medi z medených okují, .pozostávajúca z rozpúšťacej jed 4notky, filtraoneho zariadenia. výmenníka tepia a elektnoalysére. podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v .tom, že elektrolysěr...

Jednostranné posuvné debnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245854

Dátum: 15.12.1987

Autor: Chaber Nikolaj Vasiljevie

MPK: E04G 11/22

Značky: debnenie, jednostranně, posuvné

Text:

...debnenia-v ľUZSlHłlHLUiÚ 13 do 50 m.Hlavné výhody. tohoto vynálezu spočívajú v použití rovnakých. priehradových dielcov zostavených do ležatého polygónového pnstenoa. a. rom/hakých sjpojovaclch elementov umožňujúcichv vytvárať rôzne priemer-y pre obetonovanie nádrži v rozsahu od 13 do 50 m. Ďalšie výhody sú v polužiti progresívnych spojov, ktoré zabezpečujú rýchlu. rozobenatelnosť a presta-vitelnostpolygónu- ako aj celej zostavy....

Postup budovania podzemnej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245853

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pasvjanskas Arunas Vitautovic, Potockij Julian Semjonovie, Ogenko Vladimir Michajlovie, Štrejs Gennadij Borisovie

MPK: E21D 11/00

Značky: postup, budovania, stěny, podzemnej

Text:

...suspenzie ako tesniaceho mnateriálu, ktorý .má po zatvr-dnuití obyčajne podstatne nižšie »moduly pretvárnovsti môže byt vgniektorých. prípadoch použitia. podzemnej steny nevýhodné, z dôvodu nerovoakého sadania okolitej zeminy a podzemnej steny.Vyššie uvedene nedostatky odstraňuje postup budovanie. ,podzemných stien podľa vynálezu, ktorého podstatou. je, že štrk-opiesčitý výkopok zmačianý v procese hlbeniasamotvrdvnúcou suspenziou sa po...

Riadiaci systém manipulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 245851

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eujko Alexej Alexjevie, Pasvjanskas Arunas Vitautovie

MPK: B65G 43/08, B25J 9/18

Značky: manipulátora, riadiaci, systém

Text:

...a- signalizuje presné zastevlenie a tým sa ukončí brzdiaci cyklus. Takýto brzdiawci cyklus eliminuje účinok odchýliek od maximálnej rýchlosti manipulatoría a redukuje účinok rozdielov v zotrvačných hmotaoh o v .súčiniteioch trenie .na poslednú brzdinú fázu, určenú najnižšiou rýchlosťrou a posledným vonkajším inicializáltor-om vnútorného snímača polohy pred polohou zastavenie. Pri tomto absolútnom určovaní polohy v prípade .n porlôh...

Způsob přípravy antioxidačního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245850

Dátum: 15.12.1987

Autor: Suško Romman Vasiljevie

MPK: C09D 7/04

Značky: přípravy, antioxidačního, prostředků, způsob

Text:

...do reakční směsi obsahující butyraldehyd a technický roztok síranu hydroxylaminu a amonných solí, přičemž molární poměr butyraldehydu a hydroxylaminu v této reakční směsi je 0,7 až 1,1 se při teplotě 50 až 70 C za míchání postupně přidává roztok hydroxidu sodného o koncentraci 10 až 43 0/0 hmot. v množství 0,2 až 2,4 mol NaOH na 1 mol síranu hydroxylaminu a vznikla reakční směs se při uvedené teplotě míchá po ukončení reakce zjištované...