Archív za 1987 rok

Strana 229

Inkrementální čidlo polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243034

Dátum: 15.05.1987

Autori: Poláeek Josef, Hyža Gustáv, Pokorný František

MPK: G02B 26/10, G02B 27/10, G01P 3/36...

Značky: polohy, inkrementální, čidlo

Text:

...světlovodných vláken lze zvyäovet počet inkrementd, přičemž třída zůstává gřejná. Veškeré prdběhy, tzv. inkrementy jednotlivých světlovodů se nestevují vně přizachování předem zvolených vzdálenosti mezi evětlovody e bez demontáže čidle a to pouhým netočenim držáku světlovodů ne jednu či druhou stranu o předem zvolený úhel.Praktický priklad nového inkrementálniho ćidle je schematicłw znázorněn ne obr. 1 e na obr. 2 je upravená veriente...

Mechanismus na plnění pracovních desek kalíšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243033

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vítek Václav

MPK: B23Q 7/02

Značky: kalíšky, plnění, mechanismus, desek, pracovních

Text:

...desek kalíšky pomocí meohanismu podle vynálezu je odstranění namáhavá ruční práce a úspora pracovního času v nebezpečněm prostředí pyroprovozu.Na připojeném výkresu je znázorněno příkladné provedení mechanismu podle vynálezu. Mechanismus je v příčnám částečně řezu v poloze, kdy dochází k plnění pracovní desky kalíšky.Mechanismus na plnění pracovních desek kalíěky sestávü z vedení L, v němž je auvně uložena nosné deaka g, ve které je uložena...

Zapojení astabilního multivibrátoru pro aktivní komplexní zátěž

Načítavanie...

Číslo patentu: 243032

Dátum: 15.05.1987

Autor: Choleva Zdenik

MPK: H03K 3/08

Značky: zapojení, astabilního, aktivní, komplexní, zátěž, multivibrátoru

Text:

...na prvním vinutí 2 . se transformuje do třetího budícího vinutí 23 tak, že jeho konec napojený na první odpor 5, je kladný.Přes první odpor 2 teče následkem tohoto budící proud do báza prvního tranzistoru j. Budicí proud vytéká z emitoru prvního trenzistoru 3 a obvod se uzavírá přes otevřenou budicí giodum na začátek třetího budicího vinutí 23.Otevřená budicí dioda L 9, současně odpojuje malý atartovací proud, tekoucí startovacím odporom 2...

Odpružený plášťový termočlánek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243031

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hudec Jaroslav, Dědek Vladimír

MPK: G01K 1/14, G01K 7/06

Značky: odpružený, termočlánek, plastový

Text:

...exilňního ložiska v hloubce, která je rovna 1/4 1 5 S výšky, segmentu od jeho vnějšího okraje. Radiální vývrt je vedan v 1/4 úhlově šířky 5 5 segmentu, blíäe k odtoková hraně.Odpł-uženň část termočlánku je uehycene v dršňłm tvaru S, pŕipevněném na tölese 1 o šiske. V místě nad tělesem ložiska je na pláši termočlánku nasamena trubice s möEEóbn kovového materiálu, napfníunědi.Styčná plocha trubice s telesom ložiska je rozšírenia a tvoří tak...

Způsob měření čínitele zvukové pohltivosti rovinných nehomogenních absorbérů při kolmém dopadu zvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243030

Dátum: 15.05.1987

Autor: Zátopek František

MPK: G01H 3/08

Značky: způsob, pohltivosti, dopadu, kolmém, rovinných, činitele, zvuku, měření, absorbéru, zvukové, nehomogenních

Text:

...mezi panely.Na obr. 1 je znázornšno geometrické uspořádání experimentu. Výbojový zdroj je umístěn před absorbérem ve vzdálenosti h à 2,4 m. Snímač, v tomto případě kondenzátorový mikrofon,je umístěn vďvzdálenoeti é 0,4 m od abeorbáru a je orientován tečně memhránou ke zdroji.vzdálenost mikrofonu od absorbéru musí být vždy alespoň tak velká, aby odražený impuls dorazil k mikrofonu až po poklesu emitovenáho impulsu na nulovou hodnotu....

Stavební látka s nízkou vzlínavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243029

Dátum: 15.05.1987

Autori: Smejkal Vilém, Schubert Roland

MPK: C04B 24/42, C07F 7/08

Značky: nízkou, stavební, vzlínavostí, látka

Text:

...či dosáhnout, a to i bez použití tepelných ągregátü přidáním kysličníku váponatéhm který zbaví materiál vlhkosti svou hydratací na práškový hydroxid vápenatý. 5Hydrofobní účinnostvpráäkového kohydrolyzátu určité jemnosti je při libovolném složení ve výše uvedenám rozsahu poměru 9 1 až 1 9 vzájemně srovnatelná. PříkladiSměs portlandäkého cementu a křemičitého Kamenivo se zrněnim do 2,0 mm v hmotnostním poměru 1 z 2 se smíchala s vodou...

Rozmetadlo chlévské mrvy, kalů a podobných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243028

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sasák Miroslav, Wächtler Horst

MPK: A01C 3/06

Značky: kalů, rozmetadlo, podobných, chlévské, mrvy

Text:

...prostŕedku, je možno rozmetadlo používat bez odebíraciho horiąontá 1 niho válce g. Na spodnim okraji držáku IQ je upevněna zástěra Z 2 pro částečně uàměrněnŕ rozmataného materiálu.Lopatkový rotor 1 - u provedení podle obr. 1 jsou použity čtyři - je tvoŕen hnaným nábojem LQ, na kterém jsou nad rozmetacim stolem 2 ve Spodní úrovni A - viz obr. 3 - upev ĺněuy Spodní. lopątky LL a v horní úrovni g horní lopątlq g.Uvedené úrovně, tj. vodorovné...

Zapojení pro sledování fázových rotorových proudů kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243027

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kaden Horst, Lehmann Wolfgang

MPK: H02H 7/097

Značky: rotorových, fázových, proudu, sledování, zapojení, motorů, kroužkového

Text:

...13 prvního stupně filtrece. v První pől kondenzátorů 11, 12, 13 prvního stupně flltrace je připojen přes odpor-y 131, 132, 193 druhého stupně filtrace na první pől kondemátoru § ga, 83 druhého stupně filtrsce s první svorku seřízovacích potcnciometrů m 1, na, na.Střední vývod s druhá svorka seřizovacích-potenciometrů 11, 112, u jsou připojeny na první pől kondenzátorů 2 22, 23 třetího stupně filtrace a první vstup citlivých reléDruhý pől...

Zapojení pro sledování rotorových proudů asynchronního kroužkového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243026

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chýlková Jaromíra, Mach Vladimír

MPK: H02H 7/097

Značky: proudu, kroužkového, motorů, rotorových, asynchronního, sledování, zapojení

Text:

...usměrnovač 1, § je zapojen do seria, přičemž mezi střední vývod s první svorky potencíoustrů LL, lg, u jsou zapojeny Kondenzátory 19 , 122, 193 druhého stupně filtraoe.současně jsou střední vývody potenciometrů LL, 13 d, u zspojeny tak, že střední vývod prvního potencíometru 1 | je připojen na první vstup cítlívého relé JA, střední vývod druhého potenciometru 13 je pžipojen na druhý vstup citlivého relé u a střední vývod třetího potenoiometnu...

Zařízení pro výrobu jader

Načítavanie...

Číslo patentu: 243025

Dátum: 15.05.1987

Autor: Oíha Václav

MPK: B22C 15/26, B22C 9/10

Značky: zařízení, jader, výrobu

Text:

...pojezdová dráha 35, na které je vloženo zařízení i pro nanáěení lepid la na jádro. Zařízení 3 sestává ze šeblony 32, ve které jsou vytvoreny otvory i a je na niposuvné uložen zásobník g lepidla a čelní plocha u. Zásobník x je spojen a ramenem j posuv-u. Nad vyjížděoí tvarovouvpodložkou a a karuselem 2 pro lepení Jader je na pojezdové dráze g uspořádán první. manipulátor 4 s upínaoímí čelistmi LL pro přenášení části lader do lepíciho...

Převodová skříň malotraktoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243024

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jíša Pavel, Sáblík Radko, Slavík Milan, Werner Jioí

MPK: F16H 1/44

Značky: malotraktoru, převodová, skříň

Text:

..., které je pevně spojené seskříní 35 a současně je ve stálém záberu s čelním pastorkem á.Skříň A 6 diferenciálu, je prostřednictvím náboje gg evvnitŕního ložiska 32 uložens v protilehlé stene Q a současně náboj 39, čelního kola 31 je prostřednictvím vnitřního ložiska ,u víka uložen ve víku g uzávěrlq. Neboj 32 je opstřen čelními ozuby L.Jedna poloosa j) je uložena jednak prostřednictvím vnějšího ložiska skříně gv protílehlé stěně jâ, jednak...

Ponorné čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243023

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sajvera Jioí, Seibt Valtr

MPK: F04D 13/06

Značky: čerpadlo, ponorné

Text:

...i.Spodní konec rotoru A je vně vnitřního pláětě 3 opatřen oběžným kolem 1, jehož sací strana je přivräcen k ucpávce Q rotoru i. Oběžné kolo 1 je uloženo ve výtlačné skříni Q tvorená mezistěnou 2, a spodním víkem m upevněnými k vnějšímu plášti l.Ve spodním víku Lg je upraven výstupní kanál |L a výtlačné hrdlo 13. vnější plášt J, je ve své horní části na úrovni elektromotoru j, a zároveň nad úrovní ucpávky í rotoru i opatřen eacími otvory...

Uložení hřídele spřádacího rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243022

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pošta Jan, Pospíšil Josef, Fotul Ilja

MPK: D01H 7/04, D01H 1/12

Značky: hřídele, uložení, rotoru, spřádacího

Text:

...elektrickým motorom, jehož obrátky řídí menič frekvence elektrického proudu. Rotor elektrického motoru je na vnějším průměru obklopen statorem elektrického motoru s jeho vinutím, čímž zaujímá velký prostor.Problémom je velivé uložení hřídele elektromotoru e pružné uložení dvou trojic odvelovacích kladek, aby bylo zajištěno odpovídající uložení hřídele 1 přítlek odvelovacíoh H kladek .Uvedený problém je řeěen uložením hřídele spřádacího rotoru...

Zařízení pro přesné ustavení polohy mechanických skupin ve dvou pravoúhlých souřadnicích

Načítavanie...

Číslo patentu: 243021

Dátum: 15.05.1987

Autor: Denk Karel

MPK: B23B 41/16, F16B 5/02

Značky: souřadnicích, zařízení, polohy, pravouhlých, přesné, skupin, ustavení, mechanických

Text:

...v kolmých souřadnicích.Příklad uspořádání je patrný z připojených obr. 1, 2, 3, kde obr. 1 znázorňuje směry posuvů mechanismu v pravoúhlých souřadnicích X a I.-excentrů a na obr. 3 je znázornšn boční řez zařízením, kde je zndzorněno uložení mezidesky zařízení, posuvné ve smšru Y a nosné desky zařízení, posuvná ve smeru x.Na pevná desce L stroje je do drážky upevnšno vedení g, které zapadá do drážląr upravená v mezidesce 1. Tato mezideska J,...

Mokrý odlučovač úletu pro šachtové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 243020

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoo Karel

MPK: B01D 47/00

Značky: úletů, mokrý, odlučovač, šachtové

Text:

...funkce tím, že je i za nimořádnych provozních režimu zabezpečeno dostatečně chlazení.Na výkresu je znázorněn mokrý odlučovač úletu pro ěachtové pece, zvláště kupolové,podle vynálezu, který sestává z dvoudílného vnějšího plášte, jehož horní a dqlní polovina je spojena utčnnönou přírubou a rozebíratelnými spojí.3 d 243020 Dolní polovina odlučovaće ,L má duty vnější plášĺ, který tvoří průtočnou nádrž g. Ned šeohtau pece je zavěäen na táhlech...

Imerzní vana

Načítavanie...

Číslo patentu: 243019

Dátum: 15.05.1987

Autor: Booek Jioí

MPK: A61B 10/00

Značky: imerzní

Text:

...zobrazované oblasti pro dokumentační účely. Fixaoe sondy přítlačnou deskou ulehčuje manípulaci s prístrojom. ~ ~V případech, kde je nutno pro vytvoření kvalitním obrazu redukovat množství vyzářené ultrazvuková energie, resp. upravit fyzikální parametryrultrpzvukových vln, lze vložit mezi sondu a prozařovanou oblast útlumově nebo fázovací články tak, že jsou uloženy na dno vany.Na uvedených výkresoch je znázorněn příklad provedení imerzní vany...

Upínací ústrojí zapichovacího a vyvrtávacího nástrojového držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243018

Dátum: 15.05.1987

Autor: Nimcová Jitka

MPK: B23B 29/00

Značky: upínací, vyvrtávacího, držáku, zapichovacího, ústrojí, nástrojového

Text:

...se použije zapichovaoí nástrojový držák jj /obr. 2, 3/, jenž sestava ze základního tělesa ML uloženého na příčnem suportu 3. Se základním tělesem 1 m je apojen držák LQanástrojů.V držákuLQZ nástrojů jsou upraveny upínací otvory LQZ pro uložení obráběcích nožů. V základním tělese LM je ulozene pero 9 které je vloženo do polohovací drážky 1 příčného suportu 3,.V základním tělese LL je vyhotoven výřez m ve tvaru seříznutého komoláho kužele. 0...

Způsob výroby kontaktního systému stimulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243017

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoníeek Robert

MPK: A61B 19/02

Značky: způsob, stimulátoru, kontaktního, výroby, systému

Text:

...se navleče vytvarovaná forma.Kontaktní kostka se před zalitím prys látoru, -což umožní dokonalou kontrolu spoje. pomocí trnů separovanýoh sllikonovým olejom, na teleso stimulátoru, upevní rámečke a utěsní lepidlem. u se fixuje za vložený trn v praoovním stojánku, nalévekou zaleje mediciální pryskyřioí. Po vytvrzení e vyj Spodní část formy se naeadí Takto upravený stimulátor s formo cím otvor-em se forma s kontaktní koat mutí z formy se povrch...

Zařízení pro ochranu ložiska míchadla před kontaminací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243016

Dátum: 15.05.1987

Autori: Soukup Miloslav, Ruml Vladimír

MPK: B01F 15/00

Značky: ložiska, kontaminací, zařízení, ochranu, před, míchadla

Text:

...pouze za prvním ložiskem uložení.Uvedená uspořádání umožňuje přívod jedné nebo více nekontsminujíoích tekutín. složek reakce či inertní takutiny skrze mezery v kluzném či valivém uložení a skrze mezeru mezi oddälujíoí přepúžkou a vnitřním magnety magnetické spojky. Tímto způsobem je ložiska samo ohráněno před kontsminscí prostředím v reakčním prostoru či prostředí v tomto prostoru před kontsminací stykeu s materiálu uložení.Celá zařízení...

Vyjímatelná zarážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243015

Dátum: 15.05.1987

Autor: Baník Jan

MPK: B01F 15/00

Značky: vyjímatelná, zarážka

Text:

...prstencen se záhlub němi je fixouáno k hrdlu reakční nádoby, přičemž volný konec ramene je opatřen klínovou plo chou s otvory, která zapadá do záhlubně, v níž je rameno upevneno zajištovacím čepem.Hlavní výhody vyjímatelné zarázky podle vynálezu spočivají v její jednoduché výrobě. snadné manipulaoi a ní a v dokonalá údržbe, což je neooenitelné zejména ve farmaceutickémprůmyslu, pri práci podle zásad správné výrobní praxe.Celá úprava reakční...

Způsob vytvoření přepážky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243014

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováeik Peter, Popelka Kvitoslav

MPK: F28F 9/16

Značky: způsob, vytvoření, přepážky

Text:

...trubice.Hlavní výhodou půeobu vytvorení přepážky podle vynúlezn je jednoduchosttechnologie,která vylučuje prorežení, vrtání nebo propelovúní otvoru v přepeäce. Odpede potřebu přes ných etroju e neetrojů, přepełku lze vytvořit kolem libovolně tvarově elolitćho průřezu příčnáno prvku.Ne obr. I je přepáäke, kterou proetupuje nnklonäná trubice, ovinutá zúvitem plochého,rediálně vruboveného lebrey ne obr. 2 je přepáäka, kterou prostupují články...

Zařízení k nanášení barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243013

Dátum: 15.05.1987

Autori: Tunka Václav, Lukeš Miroslav

MPK: A43D 95/06

Značky: nanášení, barvy, zařízení

Text:

...v podstatě kolmých na sebe. Jak nanáěecí hubioí, tak i kotoučem nelzebarvu účinný nenáěet na evisle orientovanou plochu.Uvedená nedostatky odstraňuje zařízení k usnesení barvy podle vynálezu. jehož podstata spoćívá v tom, že v nanděecí hubici je Vytvořeno vybraní navazující na průtokovy otvor,ve kterém je vsazena nasákavá vložka, jež má na ćinně ploěa vytverovanáho ocenení odpovídající profilu okraje podeěvového dílu.Pokrokovost vynálezu...

Nosný rám podvozku pro uložení pracovních orgánů nebo adaptéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243012

Dátum: 15.05.1987

Autori: Poláeek Antonín, Dostál Ludik, Prossr Otto

MPK: A01B 59/048

Značky: adaptéru, podvozku, uložení, pracovních, orgánů, nosný

Text:

...samostavitelnými, před nimiž mohou být uspořádány děliče j porostu. K základnímu pŕednímu nosnému příčníku |je pripojene svým předním konoem jedno postranní pevné podelné romane ,L a jedno postranní Výkyvné podálná rameno ž, spojené se základním předním nos ným příčníkem 1 pomocí spojovacího čepu Q.Na zadním konci postranního pevného podélnéhc, ramene g a poštrenního výkyvnáho podelného ramenejsou uspořádána zadní nosná kola 1, l opět s...

Snímač polohy žhavého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243011

Dátum: 15.05.1987

Autor: Denk Karel

MPK: G01J 5/00

Značky: materiálů, polohy, žhavého, snímač

Text:

...těles jsou rovnohěžné a jedna společné příčná boční plocha je tvořeno víkem. na němž je v každém z trojúhelníkových dutých těles umístěn v prostoru prostřední třetiny výšky jeden ze snímačćťzáření, přičemž plocha pz-otilehlui víku je volně průchozí pro světelná paprsky. vVýhodou snímače polohy žhavého materiálu podle vynálezu je především skutečnost, že neobsahuje žádnou pohyblivou součást, čímž se značné prodlužuja životnost. Jimi výhoda...

Dilatační spojka čel statorového vinutí elektrických strojů točivých, zvláště zkratových alternátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243010

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kubíeek Karel, Bartoo Karel

MPK: H02K 3/50

Značky: vinutí, dilatační, spojka, statorového, točivých, elektrických, zkratových, alternátoru, strojů, zvláště

Text:

...strojů točivych, zvláätä zkratovyeh alternátorü podle vynálezu, jehož podstate epoćívá v tom, že diletační spojka je složena z elektricląr vodivých pásku o různé délce a tlouätce menší než je tlouätka vodiče tyče vinutí i vodiče čel vinutí, ne koncích vzájemné spojených, vodivě pripojených k vodičüm tyče vinutí i k vodičům čel vinutí s ohxąutých tak, že mezi jednotlivými elektricky vodivými pásky je vůle.Dilsteční spojka podle...

Způsob fermentační přípravy námelové očkovací látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243009

Dátum: 15.05.1987

Autori: Boeek Petr, Foret František, Kupský Miroslav, Deml Mirko

MPK: C12N 1/14

Značky: přípravy, způsob, očkovací, námelové, fermentační, látky

Text:

...rychlým stárnutím konidií,mechanickým poškozením konidií během kultvivace mícháním a pro dané produkční kmeny nepřirozeným postupom kultivace.Další nevýhodou je vzhledem k poměrně malé koncentraci konidií v jednotce objemu média nutnost používat k zaočkování 1 ha Žitná plocľw, při dodržaní předepsaného množství živých konidií, velkych objemů (na I ha cca 10 litrů) submerzní námeloviny. Tím se zvyšují nároky na konzervaci, dopravu a...

Zařízení na měření kroutícího momentu a výkonu točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243008

Dátum: 15.05.1987

Autor: Odehnal Ladislav

MPK: G01L 3/20

Značky: krouticího, výkonu, momentu, měření, zařízení, strojů, točivých

Text:

...nádrže je umístěna rozvodná kostka 1 se škrtícím ventilom 2, pojiêĺovacím ventilem á a ručním ěoupátkem 1.1 h konzole je připevněn filtr g a panel s prístroji - manometrem lg, otáčkoměrem LL a teploměrom R. Na vrohní části nádrže je rovněž ustanoven termostat ji Hydrogenerátor 1 je spojen trubkou s rozvodnou kostkou i, která je dále propojena Přel filtr 8 s nádrží . Do boční stěny nádrže 1 je zabudován chladič 2 se solenoidovým vantilem jj....

Zapojení spínací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243007

Dátum: 15.05.1987

Autor: Batík Jan

MPK: G01K 7/20

Značky: spínací, jednotky, zapojení

Text:

...vývody m, 1 ain jsou vzájemné spojeny e připojeny do bodu § 91 měřicího můstku m.Vstupy 2 m, all au jsou dále spojony se vstupy 19.1 3 L 3 m druhých spínačů19 31 in jejichž výstupy 3,93, 3,13 na jsou propojeny se vstupom A 91 zesilovače gg. Výstup 39 g zesilovače Q je př-ípojen do druhé větve 53 g můstku 29.Řídící vstupy m, al ga prvých spínečů gg, LL 23 jsou spojený s vývody m 1 miQp řídící jednotky 53 jejíž další výstupy Q, m 3 § 13...

Vakuové těsnění otáčejícího se rotoru rotační vývěvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243006

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vašátko Eduard

MPK: F04C 19/00

Značky: vývěvy, otáčejícího, rotoru, těsnění, vákuové, rotační

Text:

...Obvodová drážka v rotoru je stupňovitd a takového profilu, ře těenicí prstence se v chybu opírá o výstupe) drižky tak, .že těsnicí břit. prstence presahuje průměr rotoru e pŕilěhá k vnitřnímu obvoduHlavní výhody zařízení podle vynalezu epočívají v tom,ze täsnicí prvsek, tj. těsnicí prstenec, je vloäen do stupňovité obvodové drižląr v rotoru e přes obr-ye rotoru presahuje jen těsnicím břitem, který přiléhä na vnitřní válcovou plochu...

Zařízení pro aktivací manipulačních míst s valivou funkční plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243005

Dátum: 15.05.1987

Autor: Chládek Ladislav

MPK: B65G 47/57

Značky: valivou, aktivací, manipulačních, funkční, zařízení, plochou, míst

Text:

...vozíku je ucłwcens ložná plošina 1,1, určenúFunkční části ložné plošiny L 1 tvoří dopravní vllečky vložená mezi dvě bočnice. Gay dopravních válečků 2 jsou rovnoběžné s dopravní osou elektrického manipulačního vozíku. Na čepech obou krejních dopravních välečků i jsou v kyvných držácích zavěäeny pohonné třecí válce 1 s pogumovaným funkčním povrchem. yOba kyvné držáky pohonných třecích vúlců g jsou spojeny s píatnicemi přímoěerých hydromotorů...

Zařízení pro ochranu čerpacích trubek hlubinných pístových čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243004

Dátum: 15.05.1987

Autori: Turek Jioí, Rosenfelder Otakar, Kala Alois

MPK: F04B 47/00

Značky: trubek, pístových, ochranu, hlubinných, zařízení, čerpacích, čerpadel

Text:

...kluznice tlačou na vnitřní otinu čerpací trubky, kde dojde k její fixoci a pohyb čerpacích tyčí bude dále pokračovat vliven kluanáho uložení aezi vnitřní stěnou kluznice a čerpaní tyče.Výhody tohoto uspořdddní se projeví v odstranění opotřebení vnitřní části čerpací trubky - pažnice a v zajištění sačrováho vedení čerpacích tyčí při jednotlivých pulsech cyklech.Na pripojená výkrese je v rszu znúeornčn príklad provedení .podle vynálezu,...

Vstřikovací ventil pro modelování havarijních situací

Načítavanie...

Číslo patentu: 243003

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chrápavý Vlastimil, Porkat Josef, Koíž Pavel, Kuchynka Jioí

MPK: F16K 27/00, G21C 17/00

Značky: vstřikovací, ventil, havarijních, modelování, situací

Text:

...podle fynálezu je znázorněn na přiloženám obrázku.Je zde proveden podélný řez vstřikovacím ventilem včetně zaústění do sodíkového prostoru parního generátoru a prüchodu stěnou ochranné krabice a příčný průřez v místě propojení vstřikovací části s přenosovou částí. dVstřikovací ventil pracuje tak, že pohyb ručního kola nasazeného na třetím hřídeli se přenáší na druhý hřídel, před kloubový a posuvný mechanismus na první hřídel a odtud na...

Způsob kování bram pro výrobu plechů válcováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 243002

Dátum: 15.05.1987

Autor: Skalický Jioí

MPK: B21J 5/00

Značky: kovaní, valcovaním, výrobu, plechů, způsob

Text:

...z poloviny kovářkého ingotu.Výhodouzpůsobu kování bram podle vynálezu je, že podhlavové a patní nečistoty těla ĺ-SOW JSOU souetředěny v základních plochách bremy, přičemž její boční a čelní plochy jsou vytvoreny z původnich velmi čistých obvodových ploch těla ingotu, takže při vzájemném svařování jednotlivých plechových dílů, kde plechy jsou vyrobeny válcováním z těchto bram,nevznikají nekvalitní every.Další jeho výhodou je, že z kovářskčho...

Látkový filtr pro filtraci průmyslově znečištěného plynu tuhými exhalacemi ve stavebnicovém uspořádání

Načítavanie...

Číslo patentu: 243001

Dátum: 15.05.1987

Autor: Fenik Milan

MPK: B01D 46/00

Značky: uspořádání, exhalacemi, průmyslové, tuhými, filtr, stavebnicovém, znečištěného, látkový, filtrací, plynů

Text:

...základní filtrační jednotkuv příčnćm řezu a na obr. 3 je vícenásobný filtrační členZákladní filtrační jednotky l podle obr. I jsou řazeny za sebou ve směru podélné osy vstupního kanálu z proohâzejícího vnitřním prostorem výsypky i.Vstupní kanál 3 je ve spodní časti zcela otevřený do prostoru výsypky 1 a boční stěny vstupního kanálu z jsou tvoŕeny podélnými zaluziemi j. spojením jednotlivých vstupních kanálů 3 základních filtračních...

Vulkanizovatelná elastomerní směs k výrobě míčků, zejména tenisových

Načítavanie...

Číslo patentu: 242800

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Hanousek Vítizslav, Zábranský Jioí, Thorovský Zdenik

MPK: C08L 9/06, A63B 39/06

Značky: vulkanizovatelná, zejména, směs, míčků, elastomerní, výrobe, tenisových

Text:

...se po domíchání s některými posledně jmenovsnými složkami vulkanizuje za teploty podstatne vyšší.Nevýhodou táto u podobných směsi je horší dostupnost některých jejích složek. které alespoň v evropských poměrech nedovolují rozvití ekonomické výroby ve větších kvantech míčků, 3 242800které by byly jak po stránce technické - tj. požadovaných herních vlastností - tak i po stránce obchodní konkurenčně schopné. Mimo to má uvedená známá směs a...

Upevnění třecích plechů u strojů na zpracování kovového odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242799

Dátum: 15.05.1987

Autor: Thorovský Zdenik

MPK: B09B 3/00, B21C 49/00

Značky: třecích, plechů, strojů, upevnění, zpracování, kovového, odpadů

Text:

...stranách mezera minimálně 2 mm, a další podstatou je, že v tlačce neho stěně a vložce je v místě svaru vybrání.Tímto způsobem prevedené upevnění třecích plechu umožňuje přesně ustředění matice podle otvoru pro hlavu upevňovacího šroubu ve třecím plechu a vylučuje namáhání dříku šroubu tlakem. Kuželovitě se rozšiřující otvor v matici usnadňuje ustředění matice podle upevñovacího šroubu, opření hrany matice o bok drážky ve vložce zabrání...

Montážní lešenová plošina

Načítavanie...

Číslo patentu: 242798

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pavlíková Jarmila

MPK: E04G 1/15

Značky: plošina, lešeňová, montážní

Text:

...pro nasunutí přes vodorovnou trubku čela. Obr. 4 znázorňuje čelo vyrobené svařením vodorovných a svislých trubek. Obr. 5 znázorňuje boční pohled na složenou montážní plošinu, zejména pro skladování. Obr. 6znázorňuje půdorysný pohled z obr. 5.Svařením rovnoběžnýoh nosníkú l se spojovacímí nosníky g, které jsou tvořeny trubkami,je sestaven rám, ke kterému jsou V rozích přivařeny nástavky §, rovněž tvořené trubkami, do kterých je možno ve...

Zapojení k měření polovodičových diod pro teploměrné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 242797

Dátum: 15.05.1987

Autor: Hanousek Vítizslav

MPK: G01R 31/26

Značky: účely, polovodičových, zapojení, teploměrné, měření

Text:

...dále připojen poslední kontakt přepínaěe.Jednotlivé spoje sousedních diod baterie jsou propojeny vždy s jedním kontaktem přepínače. Digitální voltmetr je paralelné připojen ke dvěma sběračüm přepínače, které v každé poloze přepínače jsou vždy spojeny se dvěma sousedními kontakty přepínače, jež jsou paralelně spojený s měřenou diodou baterie. Napětí na měřených diodách se tak měří postupným paralelním připojováním digitálního voltmetru k...

Samozalévací květináč

Načítavanie...

Číslo patentu: 242796

Dátum: 15.05.1987

Autor: Thorovský Zdenik

MPK: A01G 27/00

Značky: květináč, samozalévací

Text:

...uzavřen výtokový otvor.Po spotřebování vody se nádoba vyjme, naplní a znovu obráti výtokovým otvorem dolů. Voda vzlíná zeminou vzhůru, takže rostlina má pravidelný pžísun odstáté vody, do které je možno přidat živný roztok v případě potřeby. Nádoba s vodou se plní prúměrně jednou za 20 až 30 dní.Samozalévací květináč je vhodný pro pěstování rostlin v domáonostech, ve veřejných místnostech a ve větších velikostech pro dekorací venkovních...

Zapojení pro elektronické ovládání ukazatele s otočným magnetem v poli čtyř cívek pro použití v pilotních simulátorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 242795

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pavlíková Jarmila

MPK: G08C 19/08, G09B 9/08

Značky: použití, čtyř, zapojení, elektronické, cívek, otočným, ovládání, pilotních, ukazatele, magnetem, simulátorech

Text:

...kontaktům prvního bloku 1 přepínačů, do jehož prvního řídicího deködéru 2 vstupují pátý a šestý bit vstupního slova. Čtyři výstupy prvního bloku 3 přepínačů jsou pak odbočkami kruhového potenciometru. Účel tohoto přepínače spočíva v tom, že mezi dvěma pevnými odbočkami posouvá polohu lineárního potencíometru na jednu ze čtyř poloh, přičemž mezi dvěma sousedními odbočkami zůstává vždy čtvrtina kruhového potenciometru. Tím je umožněn...