Archív za 1987 rok

Strana 228

Hydraulický válec s diferenciálním plunžrem pro ovládání pohyblivé traverzy hydraulického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243325

Dátum: 15.05.1987

Autori: Musel Jan, Volný Booivoj

MPK: B30B 15/00

Značky: pohyblivé, traverzy, hydraulického, válec, diferenciálním, plunžrem, ovládání, hydraulický

Text:

...traverzy s táhlem mimo osu hydraulického válce, ale pouze sila, potřebné pro ohyb dlouhého táhla, která je několikanásobně menší a přenáší ee na silnější část diferenciálního plunžru, takže opotřebení vedení plunžruv hydraulickém válci je zanedbatelnéwHydraulický váleo s diferenciálním plunžrem pro ovládání pohyblivé traverzy hydraulického lisu podle vynálezu, je příkladně schematicky znázorněn na výkresu, který představuje podélný řez...

Rozdělovací práh padajícího sypkého nebo kusového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243324

Dátum: 15.05.1987

Autori: Buzek Otokar, Eermák Jan, Eervinka Stanislav

MPK: B07B 13/16

Značky: sypkého, rozdělovací, práh, padajícího, kusového, materiálů

Text:

...je možnost poškození dělicí hrany nebo stříšky při dopadu těžšího nebo ostrohranného předmětu a dále podobně jako u předchozího provedení nezabezpe~ čení odstranění například předmětu vléknitého tvaru nebo členitého tvaru s většími výstupky z dělicí hrany nebo stříšky.Výše uvedené nedostatky se odetraní rozdělovaoím prahem zapadajícího sypkého nebo kusového materiélu do nejméně dvou proudů, vedených skluzy podle vynálezu, jehož podstata...

Naběrač skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243323

Dátum: 15.05.1987

Autor: Musel Jan

MPK: C03B 7/22

Značky: skloviny, naběrač

Text:

...ruční výrobě, kde tuto činnost vykcnávají zkušební skláři-naběrači,jejichž práce vyžaduje dlouhodobé zkušenosti a je fyzicky namáhavá a zdraví škodlivé.Příkladné provedení vynálezu je popsâno a schematicky znázorněno na připojených výkreseoh, z nichž představujeobr. 1 nârysný osový řez naběračem, obr. 2 polohu naběrače při ponoření do skloviny, obr. 3 polohu naběrače po vynoŕení ze skloviny, obr. 4 polohu naběrače nad tvarovací...

Způsob izolace proteolytických enzymů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243322

Dátum: 15.05.1987

Autor: Eervinka Stanislav

MPK: C12N 9/48

Značky: proteolytických, způsob, izolace, enzymů

Text:

...než 0.01.Na kolonu s částicemi kávových zrn o rozměrech 150 x 12 mm bylo aplikováno lo ml modelového roztoku obsahujícího io mg trypsinu a 100 mg enzymováho hydrolyzátu kaseinu. Ba lastní bílkoviny byly z kolony vymyty vodou.in byl z kolony eluován zvýšením iontové síly prostředí /elucí roz Adsorbovaný tryps 1/. obsah bílkovin byl stanoven Lowryho metodou /Lowry, 0. H., tokem síranu amonného, 1 mol.l Rosebrough, H. J., Earr, A. L., Randall,...

Hlavice ukazatele stavu hladiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243321

Dátum: 15.05.1987

Autori: Buzek Otokar, Eermák Jan

MPK: F22B 37/78

Značky: stavu, ukazatele, hlavice, hladiny

Text:

...radiální čelní plochou a šikmým přívodním otvorem, vyústěným do níže položené části radiální plochy.Vyšší účinek vynálezu lze spatřovat v tom, že novou konstrukční úpravou válcové vložky se změní proudově podmínky v prostoru uložení závěrné kuličky tak, že rotace kuličky je značně ztížena, protože její případné dráha je eliptická a tato skutečnost spolu s vychýlením průtoku přiváděné kapaliny z osy se zabrání plynulé rotaci...

Lapovací paleta k lapování čel válečků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243320

Dátum: 15.05.1987

Autori: Parkan Petr, Patak Zdenik, Novotný Karel

MPK: B24B 37/04, B24B 7/16

Značky: lapovací, lapování, paleta, válečků, ložisek

Text:

...i nežádoucí pracovní postoj při plnění palet ve stroji.Lapovací paleta podle vynálezu je znázorněna na přiloženém výkrese, kde na obr. 1 je sestava lapovací palety, na obr. 2 a 3 jsou kotouče lapovací palety v řezu a na obr. 4 a 5 jsou schematlcky znázorněny pracovní a plnicí-přepravní polohy lapovací palety.Lapovací paleta l podle vynálezu se skládá z kotoučůł a 3, které jsou zcentrovány pomocí středicího otvoru A. Lze je navzájem proti sobě...

Způsob úpravy brusného kalu a prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243319

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kouba Josef, Snížek Jioí, Jurajda Drahomír, Kováo Josef

MPK: C22B 1/248

Značky: brusného, prachu, způsob, úpravy

Text:

...vhodného pro legování a desoxidaci ocelí.Způsob podle vynálezu přináší zvýšení využití kovů, jakož i další metalurgickou výhodu spočívající v tom, že při použití takto zkusověných brusných kalů a prachů do lázně oceli tuto neochlazuje, takže snižuje energetickou náročnost výroby oceli.Další velkou výhodou způeohu podle vynálezu, je že řeší problém ekologický, nebot napo máhá likvidaci nežádoucích held s nahromaděným materiálem...

Způsob výroby fotolitografické masky výkonové polovodičové součástky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243318

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chrz Vladimír, Dürrer Milan, Štryncl Vladimír, Gerhard Václav

MPK: H01L 21/02

Značky: výkonové, masky, polovodičové, výroby, součástky, fotolitografické, způsob

Text:

...polovodičové součástky podle vynálezu, jehož podstatou je, že na upravený povrch si destičky se nanese âávka chemicky upraveného fotoresistu. Po jeho samovolném rozprostření se vznikla vrstva pracuje obvyklým způsobem. Fotorssist je opatřen płídavkem rozpouštědla fotoresistu a organické látky s nízkým povrchovým napätím.Uvedeným způsobem výrobyfotolitografické masky výkonové polovodičové součástky pomoci chemicky upraveného fotoresistu...

Způsob výroby elektrografického materiálu pro přímé zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243317

Dátum: 15.05.1987

Autori: Prossr Otto, Smreek Josef, Poláeek Antonín, Dostál Ludik

MPK: G03G 5/087

Značky: výroby, zobrazení, elektrografického, způsob, přímé, materiálů

Text:

...nebo ve směsich kopolymer styrenu, 2-ethylhexylakrylátu a kyseliny akrylcvé a/nebo alkydy na bázi rostlinných olejú s výhodou modifikovaných styrenem od 3 do 35 hmotnosti, dále kopolymery, které jsou tvořeny 15 až 25 hmotnosti styrenu, 35 až 55 hmotnosti vinylacetátu, 25 až 40 3 hmotnosti monoalkylesterů kyseliny akrylové anebo metakrylové a 1 až 4 8 hmotnosti nenasy-cených mono-dikarboxylových alifatických kyselin, dále může být...

Zařízení pro bezúvazkovou manipulaci se stromy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243316

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pešek Vladimír, Trejbal Lumír

MPK: B62D 49/04

Značky: zařízení, stromy, manipulaci, bezúvazkovou

Text:

...na jedné straně rotační hlavou pro upevnění kleštin a na druhé straně úchytnými oky. Do úchytných ok jsou čepy upevněna spojovací táhla spojující zvadací rameno s pevným rámem.Zvedacího a spouštěoího účinku zvedacího ramene se dosahuje zasouváním a vysouváním vodicích sloupků výsuvného rámu do vodicích pouzder pevného rámu a to prostřednictvím pŕímočaráho hydromotoru upevněnáho mezi oba jmenované rámy. Minimální a maximální polohy...

Jednočinný vertikální lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 243315

Dátum: 15.05.1987

Autor: Š?astný Josef

MPK: B30B 1/34

Značky: jednočinný, vertikální

Text:

...nutnost výroby válců pístových pohonů náročného provedení s požadavkem pŕesného vedení vnějším průměrem válce navíc opatřeného přírubou, kterou jsou dále šrouby upevněny k opěrné nebo unášecí desce. Nebo další řešení, kde válce na vnějším průměru opatřené závitem, jsou zašroubovány do opěrné-neho unášeoí desky a maticí zajištěny.Tytonevýhody jsou odstraněny u jednočinného vertikálního lisu podle vynálezu tím, že každý válec pístového pohonu...

Válečkový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 243314

Dátum: 15.05.1987

Autori: Toíska Vojtich, Šonovský Pavel

MPK: B21D 43/08

Značky: dopravník, válečkový

Text:

...v dolní poloze, obr. 2 čelní pohled na obr. 1, obr. 3 znázorňuje jeho boční pohled se zvedacími stoly v horní poloze,obr. 4 čelní pohled na obr. 3 a obr. S znázorňuje půdorysný pohled na dopravník.Podle příkladného provedení sestává válečkový dopravník z hřebenových VálEČkůä na hřídelích, uspořádaných v rámu 3, kde v každé druhá mezeŕe mezi hřebeny válečkd~ł na jednom hŕídeli, počínaje první mezerou, je upraveno pevné pokrytí g.Na...

Způsob výroby kompozitního materiálu kompoundováním polypropylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243313

Dátum: 15.05.1987

Autori: Král Bohuslav, Haas Rudolf, Jirsa Jan, Kudila Drahoslav, Sýkora Jioí, Vídenský Jan, Pavlovský Hugo, Hainz Petr, Borovieka Josef

MPK: C08L 23/10

Značky: materiálů, kompoundováním, výroby, způsob, polypropylénu, kompozitního

Text:

...substituovaný alifatickým substituentem s alespoň 18 uhlíkovými atomy.Výchozí polypropylen může být homopolymer nebo kopolymer propylenu s etylenem obsahující méně než 5 hmotnostních etylenu.Při tavení vysokomolekulárního polyprcpylenu s indexem toku nižším než 49/10 min/při 230 OC zatížení 21 N/ dostávâme v širokém teplotním rozsahu viskőzní taveninu, ve které, vzhledem k účinnému přenosu energie z hnětacího šneku, dochází ke snadné...

Jednočinný vertikální lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 243312

Dátum: 15.05.1987

Autor: Glaser Vladimír

MPK: B30B 1/34

Značky: jednočinný, vertikální

Text:

...alespoň jedna dvojice váloů pístových pohonů, jejichž pístnice jsou upevněny v unášecí desce lisu.Přivedením tlakového media nad písty pohonů vykonají jejich pístnice s unášscí deskou zdvih dolůa tedy i operací lisování. Přivedením tlakového media pod písty pohonů vykonají pístnice s unášecí deskou zdvih nahoru a pracovní prostor lisu je uvolněn.U jednočinného vertikálního lisu podle vynálezu odpadají vodicí slouýy. které jsou nahrazeny...

Způsob nanášení tavného lepidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243311

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír

MPK: B05D 5/10

Značky: zařízení, způsob, tohoto, provádění, lepidla, nanášení, tavného, způsobu

Text:

...nabírací desce AQ.uvnitř přisávací hlavy 1 g je uložena dorazová deska Q pevně spojená 5 vodicmi 30 x 320 vými kolíky E, které procházejí suvně vývrty ve vtchním ánu 3 ąa pomocí pružin 31 udržují dorazovou desku ga v horní poloze, a nad přisávací hlavou Ľ je na stojanu ł nepohybuvě umístěna omezovaoí deska ä.Pružná vložka a zabraňuje samovolnému posuvu přísavných trubiček až ve vývrtech ąesek 5 a E. Prostřednictvím vícechodného šneku Q je...

Ústrojí ke zvýšení adheze hnacích kol motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 243310

Dátum: 15.05.1987

Autor: Glaser Vladimír

MPK: B60C 27/04

Značky: hnacích, adheze, zvýšení, motorových, vozidel, ústrojí

Text:

...vozidel podle vynálezu, kde znázorňhje obr. 1 nárys kola s nasazenýn 11513035 obr. 2 řez A-A z obr. 1, obr. 3 výhodné provedení zámku. Ústrojí ke zvýšení adheze hnacích kol motorových vozidel je tvořeno prvním segmentem É a druhým segmentem É /obr. 1/. První segment E sestává z prvního pŕíčníku a, k jehož koncům jsou pevně připojeny, např. navařeny první třmen i a druhý třmene §. První segment ä může být též zhotoven ohnutím z jednoho kusu...

Způsob výroby dihydrátu nebo/a bezvodého hydrogenfosforečnanu vápenatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243309

Dátum: 15.05.1987

Autori: Havlík Jaromír, Nimeeek Richard

MPK: C01B 25/32

Značky: způsob, bezvodého, dihydrátu, hydrogenfosforečnanu, vápenatého, výroby

Text:

...složení produktu od 0 °C až do teploty bodu varu. Vzniklá sůl nebo směs solí se odděli například filtraci nebo odstředěnim, promyje a vysuši, případně částečně nebo úplně dehydratuje tepelným zpracovánim k získání požadovaného složeni produktu.Při použití pŕebytku kyseliny trihydroqenfosforečné je výhodné vracet ťiltrát zpět do výroby. oxid uhličitý, vzniklý reakcí sráženého uhličitanu vápenatého s kyselinou tri hydrogenfosforečnou, je...

Základová deska turbokompresorového soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243308

Dátum: 15.05.1987

Autori: Sysel Zdenik, Urban Miloslav, Sequens Jioí, Skalický Jioí, Koíž Pavel

MPK: F16M 7/00

Značky: deska, soustrojí, turbokompresorového, základová

Text:

...naprosto stejné podmínky,při jakých bylo celé soustrojí vyzkoušeno na zkušebně u výrobce.Řešení podle vynálezu je možno navíc využít již při výrobě, zvláště při obrábění základových desek velkých rozměrů, nebot lze využít kontrolní nivelační body ke zkrácení doby potřebné k ustavení obrobku.Na pripojeném výkresu je znázorněn príklad provedení zâkladovédeeky.turbokompresorové ho soustrojí podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen...

Zapojení proti zpětnému roztočení turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243307

Dátum: 15.05.1987

Autori: Koíž Pavel, Zdenik Zdenko, Skalický Jioí, Prchlík Vojtich

MPK: F04D 29/66, F04D 27/00

Značky: proti, zpětnému, turbokompresoru, zapojení, roztočení

Text:

...před pístem siloválců §, SI jsou obdobnépropojeny paralelními větvemi otevíracího potrubí l s otevíracím vývodem §g| šoupátkaSo 1 enoidg 5 šoupátka g 2 je propojen impulsním vedením 1 § se zdrojem elektrického impulsu. Šoupátkc g je spojeno tlakovzdušným potrubím ll se zdrojem tlakového vzduchu přes zásobník lg vzduchu, v jehož přívodním potrubí Lg je uložen zpětný ventil gg.Tlakovzdušné potrubí ll přechází prvou přestavovací větví 117 k...

Převlečná koncovka nosiče zářiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 243306

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kouoil Vratislav

MPK: G21G 4/00

Značky: nosiče, koncovka, převlečná, zářiče

Text:

...podle vynálezu a na obr. 2 je v podélném řezu naznačen příklad provedení převlečné koncovky s uloženým zářičem, převlečná koncovka je pŕipojena na nosič.Aktivní část ł uzavřeného radionuklidového 2 ářičeg je vysunuta 2 převlečné koncovkyA otvorem Q. V této poloze je uzavřený radicnuklidový záŕič udržován vymezovací vložkou 3.závit 3 slouží pro připojení zbývájícího dílu nosiče 1 a otvorg je určen pro zejiščovací kolik.Při provedeném...

Zařízení pro obvodové vázání svítků pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243305

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dolejší Zdenik

MPK: B65B 13/04

Značky: obvodové, pásu, svitku, vázání, zařízení

Text:

...ke stojanu.Na druhém konci nosného ramena 3 je připevněna skříň 5, na jejíž protilehlých vnějších bocích jsou uspořádány přídržně vačky łg,łg s ovládacími prvky g,łg, napŕ. hydraulickými válci. Mezi skříní 3 a stojanom je uvnitř nosného ramena 3 uspořádán podávací mechanismusÄ vázacího pásku gg s poháněcím motorem 35 a zásobník É vázacího pásku gg s poháněcím motorem 25.K dolní části nosného ramena 3 jsou po obou stranách skříně 3 připevněny...

Jednočinný vertikální lis

Načítavanie...

Číslo patentu: 243304

Dátum: 15.05.1987

Autor: Liptovský Mikuláš

MPK: B30B 1/34

Značky: vertikální, jednočinný

Text:

...tlakového média pod písty pístových pohonů vykonají jejich válce zdvih dolů a tedy i operací lisování na jeden zdvih. Přivedením tlakového média nad písty dojde ke zdvihu válců s unášecí deskou nahoru a pracovní prostor lisu je uvolněn.U jednočinného vertikálního lisu podle vynálezu odpadají vodicí s 1 ouPY které jsou nahrazeny přímo pístnicemi pístových pohonů, dále odpadá stůl a horní koncová deska. síly,vzniklé při lisování, jsou...

Zařízení pro řazení brzdy zpětného chodu automatické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243303

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dávidek Marián

MPK: F16H 57/06, F16H 5/48

Značky: brzdy, chodu, automatické, převodovky, zařízení, řazení, zpětného

Text:

...kanálem hlavního tlaku 3, plnicím kanálem spojky zpátečky Ž, plnicím kanálem vyšších stupňů A a kanálem signálů nižších stupňů Ä se systémem hydraul 1 c~ kého.ovládání Q. V tělese prvního rozvaděče 5 je uloženo první šoupátko lg mající pružinový nákružek ll, střední nákružek lg a signální nákružek ll. Těleso prvního rozvaděče 5 je kanálem signálu prvního stupně l a kanálem zpátečky 1 propojeno se systémem hydraulického...

Držák ložiska vloženého hřídele mechanické převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243302

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bolvanský Pavol

MPK: F16H 57/02

Značky: ložiska, držák, vloženého, mechanické, převodovky, hřídele

Text:

...plochnmi. Držák ložiska vloženého hřídele má tvar desky a je přišroubován k jednomu z dílů komory převodovky, v jejich příčné dělicí rovině, nebo v rovině s ní rovnoběžné. V držáku ložiska vloženého hřídele jsou rovněž vytvořena ložiska řadicích tyček.Na výkresech je na obr. 1 částečný řež převodovkou s držákem ložiska vloženého hřídele podle vynálezu. Na obr. 2 je držák ložiska vloženého hřídele v řezu s vloženým ložiskem předlohováho...

Způsob tlakotěsného zaslepování otvorů a přípravek pro provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243301

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vyskoeil Ivan

MPK: F16L 55/10

Značky: způsobu, otvorů, způsob, tlakotěsného, přípravek, provádění, zaslepování

Text:

...provedení vynálezu je na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn schematický řez zaslepovacím kolíkem. Zaslepovací kolík otvorů A je zhotoven z plastického materiálu podobného složení jako je materiál zaslepovacího otvoru 5.Povrch zaslepovacího kolíku ł je ve válcové části vodicíl hladký, průměr zaslepovacího kolíku L je menší než průměr zaslepovaného otvoru Q. Vroubkovaná část Q zaslepovacího kolíku l má větší průměr...

Šoupátko rozvadeče hydrauliky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243050

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kredátus František, Krolák Marián

MPK: A01B 63/10

Značky: rozváděče, hydrauliky, šoupátko

Text:

...Mezi oběma zápichy je umístěn můetekOba zápichy jsou po obvodu vzájemné propodeny několika propojeními. Bud několika vybráními na povrchu válcové plochy můstku, nebo několika otvory prooházejicími můstkem,nebo různou kombinací otvorů s vybránim.Výhodou vynálezu je nejen zvýšení životnosti rozveděče, ale také skutečnost, že navrhované šoupátko lze použít u rozvaděčů již vyráběných, protože neklade požadavek na prostorové zvětšení...

Kotvicí vložka dveřního závěsu pro ostění dveřního otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243049

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dávid Július, Šurda Ján, Kluka Ján

MPK: E05D 5/02

Značky: dveřního, ostění, vložka, kotvicí, závěsu, otvorů

Text:

...výnálesu je to, že je součástí polodrúžh dveřního an ru, takže umožňuje používat stávejíoích dveŕních křídel bez použití dveŕních zárubní a nečiní potíäe při jejím sebetonovavání do panelu s dverním otvorom.Kotvicí vloika podla vynález je v příklsdných provedeuích znázornčna na priložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje profil kotvicí vložlq tvaru písmeno U s dutýmlpŕírubsnl, elite v ostění dveřního potvoru, kde duté příruby jsou...

Zařízení pro pohon programového zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243048

Dátum: 15.05.1987

Autor: Gubiš Peter

MPK: G05B 19/06, G05G 21/00

Značky: programového, pohon, zařízení

Text:

...ktoré jsou opatřony pěti koncovými spínači,a to prvním koncovým spínače m, druhým koncovým spínačem L 1, třetím koncovým spínačem L 5,štvrtým koncovým spínačem L 9, a pátým koncovým spínačem 32, ktoré jsou svými vstupy paralelně připojeny k výstupu vstupního rozvaděče 21, k jehož vstupu jepřipojen přívod za tlakovćho prostředí.Výstup pdtdho koncového spínače Q je spojen se vstupom start-stop rozvaděče u, jehož výstup je připojen k hlavním...

Způsob výroby houževnatých polymerů propylenu a jeho kopolymerů s etylenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243047

Dátum: 15.05.1987

Autori: Malík Vladimír, Seekárová Kristína, Kvaekaj Tibor, Moleányi Vladimír, Bláha Vojtich, Baeo Július, Koazovický Jan, Seekár Peter

MPK: C08F 8/50, C08F 10/06

Značky: způsob, houževnatých, propylenu, etylenem, kopolymerů, polymerů, výroby

Text:

...pro zpracování na granulat, tak poohopítelně pro aplikaci v oblasti vstřikovaných výrobků.Index toku je však možno vhodné upravit použitím organického peroxidu, jehož přídavkem je možno zvýeit index toku do rozmezí 2 až 6 woman. v A 0 č. 239 716 bylo popséno odbourávání kopolymerů organickým peroxidem, přičemž byl index toku výchozího prášku menší než 0.5 5/10 min.Odbouráváním ee dosáhne indexu toku 10 až 20 3/10 min. v závislosti na...

Zařízení pro vyhodnocení změn otáček poháněcího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243045

Dátum: 15.05.1987

Autori: Dimun Milan, Baroák Štefan

MPK: H02P 7/06, G05D 5/03

Značky: vyhodnocení, změn, otáček, poháněcího, motorů, zařízení

Text:

...bloku 5, a hradla 5 tvo řenýcb operečníní sesilovači.Dále pak nařízení podle vyuálezu sestává z přízpusobovacího bloku 1, sestaveného např. s» napětovýoh převodníku a výkonových zeeilovaču, spínacího bloku à, což jsou v daném případě reláotransístorové obvody a napájecího bloku à, tvořeného tyrístorovým měničem a jednotkami. standardního regulátoru rychlosti a proudu.Hedílnou součástí nařízení podle vynálezu je. též programátor m tlouětky pásu...

Výsuvný závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 243044

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kudelás Boris

MPK: H05K 5/02

Značky: závěs, výsuvný

Text:

...na dolní okraj jednotek a kde je nutná dobrá přístupnost k připojovacím konektorům, nmístěným v dolní části zavěäené jednotky.Umístění výsuvného závěsu nad jednotkou možňuje teohnikovi výhodný nedhled při vyjílmení a zekládání jednotlą/ do pevne ližiny.Váha jednotky upevnené na vysuvném závěsu podle vynálezu umožňuje vyvinout menší sílu při manipulaci s jednotkou, oproti výsuvné podpěře, kde je nutná větší síla k překonání tření u...

Přídavné zařízení mechanizované porubové výztuže k zajištění a ochraně pracovního prostoru na přechodu porub – chodba

Načítavanie...

Číslo patentu: 243043

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gaško Pavol, Siták 1ubomír, Charvát Marián

MPK: E21D 17/02

Značky: výztuže, prostoru, zařízení, zajištění, přídavné, porubové, přechodu, porub, ochraně, chodba, pracovního, mechanizované

Text:

...provedení zařízení podle vynálezu,kde na obr. 1 a 2 je sestava zařízení v půdoryse a bokoryse, na obr. 3 je príklad konkrétního provedení zařízení, kdy předstropnice je sklopná pomocí pevného ramene, na obr. 4 je předstropnice -sklopnápemocí volných ramen a na obrinñ je príklad konkrátního provedení nařízení s předstropnící dělenou kloubem a zesouvatelnou pomocí lwdraulickáho válce.Obrázky l a 2 znásorňují seatavu nařízení prechodu porub -...

Zapojení napěťového adaptéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243042

Dátum: 15.05.1987

Autori: Cejp Jozef, Kastel Pavel

MPK: G08C 19/02, G08C 13/02

Značky: zapojení, adaptéru, napěťového

Text:

...(obr. 1). Výstup invertoru Lg je připojen na první vstupobvodu u, typu negsce ilogického součtu, jehož druhý vstup tvoří současně druhý vstup 3 zapojení pro připojení na tester.Výstup obvodu g typu negace logickáho souětu je připojen na první a druhý logický vstup 1 L, 3, budiče 33 signálu, jehož prvnía druhý hredieí vstup 33 a 1 L tvoří současně třetí vstup J zapojení pro připojení na nesnásornäný zdroj úrovně logická jedničky. První výstup...

Kotevní prvek do plechových stěn

Načítavanie...

Číslo patentu: 243041

Dátum: 15.05.1987

Autori: Petrík Juraj, Štulajter Ján

MPK: F16B 5/07, E04B 1/60

Značky: kotevní, prvek, plechových, stěn

Text:

...správnou polohu úchytnáho prvku vzhledem k plechová stäně a správnou a spolehlivou funkci přípoje - kotvení. Další výhodou je jeho výrobní jednoduchost, jako i jednoduchou e rychlost. jeho montáie.Příkladné provedení kotevního prvku podle vynálezu je znázorněno na výkrese, kde ne obr. I je polotover kotevního prvku v půdoryse, na obr. 2 je kotevní prvek již e ohnutými rovnoběłnými kotevními rameny před montáži v exonometrickám bokoryse,...

Zařízení pro limitní měření výšky hladiny kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243040

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ryška Jozef, Kesegh Vladimír

MPK: G01F 23/00

Značky: hladiny, výšky, limitní, kapalin, měření, zařízení

Text:

...v obou emörech.Príklad uspořádání podle vynálezu je schemeticky v nárysnám řezu znázorněn na pripojenám výkrese. V místě, kde ze má měřit limitní výške hladiny v tlakové nádrži L, je na tlaková nádrži ,L upravena pŕírube. K táto přírubě je připevnäno, například trouby, která nejsou na výkrese znázornšny, teleso ,LQ vlastního měřicího zařízení.V tělese u, je upevněn otočný čep g. Na čepu a, je ulozene vahadlo. Vehedlo je vytvořeno ze dvou...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243039

Dátum: 15.05.1987

Autor: Eervenko Jozef

MPK: F25B 11/00

Značky: expanzní, turbina

Text:

...okolí, pomocí tenkostěnnáho rotsčního profilu, způsobuje omezení tepelných toků k nízkoteplotní části. Demontovatelný spoj nízkoteplomí části ssjiešuje přístup k pracovnímu kolu a rozváděcím lopstkám,což umožňuje přesně nastavení jejich vzájemné polohy.Dále toto řesení umožňuje snadnou demontáž a montáž expsnsní turbiny ze zařízení, případně montáž nové expsnsní turhiny bez nutnosti rozpojovat vstupní e výstupní potrubí. Vynález současně...

Snímací prostředek, vhodný k uchopení, přenášení a ukládání textilních, zejména pletených přístřihů a dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243038

Dátum: 15.05.1987

Autori: Rodzioák Peter, Grajták Ladislav, Rusina Blahoslav

MPK: D05B 39/00, B65H 5/10

Značky: pletených, dílů, přístřihů, přenášení, snímací, zejména, vhodný, prostředek, ukládání, uchopení, textilních

Text:

...s to ze snímącího didla 1 a z mechanismu 1 pro ovládání rotačního pohybu pohyblivé části snínncího čid 1 n 1. Toto snímaní čidlo 1 zahrnuje snímecí element 11, tvořící vnější část snímacího čídla L, oaazeného na své funkční ploše ve tvaru mezikruží hroty ĺj až QQ a dále snímscí element lg, tvořící vnitřní část snímacího čidla 1, otočně uloženého uvnitř snímacího elemsntu LL a oaaleného ve své funkční ploše hroty ll až 32 Snímací element 11...

Zařízení pro modifikaci litiny pod tlakem plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243037

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jung Ladislav, Morávek Vladimír

MPK: B22D 1/00, C21C 1/10

Značky: tlakem, zařízení, plynů, modifikací, litiny

Text:

...a tvarů, do kterých jsou vkládány pánve s tekutým kovem za účelom jeho i modifikace.Výhodou tlakových komor je to, že nejsou v přímém styku s tekutým kovem a jejich dobré utěsnění je technicky snáze řešitelná.Tlakové komory jsou různé konstrukce. Tlakové komory jsou například v podobě ležaté válcové nebo hranaté nádoby. Panev se závazím na kolejověm vozíloą. Otvor se uzavírá víkem,otočným kolem svisláho čepu nebo zasouváním přední stěny....

Dávkovač ke kontinuálnímu beztlakovému dávkování tekutin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243036

Dátum: 15.05.1987

Autor: Holmanová Anna

MPK: G01F 13/00

Značky: dávkování, beztlakovému, dávkovač, kontinuálnímu, tekutin

Text:

...desinfekční látku rovnomdrně. Dále existují davkovací zařízení používající různé mechanismy k uskutočnení vlastního dávkování, tzv. dávkovocí čerpadla, napr. pístová, která sice moiňují i tlakové dávkovňní. ale jejichž výroba vzhledem na rozmanité vlastnosti dávkovaných tekutín je nákladná a často vyžaduje použití speciálních materiálů a technologií.Výše uvedené nedostatky jsou odetraněny ddvkovaěem ke kontinuálnímu beztlakovemu dávkování...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243035

Dátum: 15.05.1987

Autori: Riecky Ernest, Javor Peter

MPK: H02K 51/00

Značky: elektrického, tachodynama, točivého, spojení, stroje, hřídelem

Text:

...elektrického stroje a nástevného hřídele nevykszuje větší vý-ą V ołwlky než několik ihlových minut, postačí l jejích vzájemnámu kloubovému stŕedění i jedno řsdé kuličkové lozisko souosé s oběme hŕídeli.Příkledné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňu je částečný podélný řez hřídelem točivého elektrického stroje a obr. 2 detail jiné variantyHřídel | toäiváho elektrického stroje je uložen v předním...