Archív za 1987 rok

Strana 225

Zařízení k provzdušňování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243646

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hoíšný Josef, Lonský Jioí, Petr Zdenik, Novotný Jaromír

MPK: B01F 13/02

Značky: kapalin, provzdušňování, zařízení

Text:

...ejektoru vyměnitelná bez demontáže potrubí a hladkost povrchu plastu zabraňuje zarüstání. Jako zdroje tlaku je použito běžné, provozně odzkoušené čerpadlo, které je ponořeno, stále zaplaveno a zaručuje spolehlivý chod i při přerušovaném provozu. Na ejektor je napojeno směšovací potrubí s rozptylovačem, které je uzpůsobeno tak, že zpomaluje proud kapaliny a snižuje víření v nádrži. Vlastní ejektor a směšovací potrubí je vyrobeno z plastů - z...

Prostředek k ošetření a metafylaxi urátové a smíšené urátové lithiasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243645

Dátum: 15.05.1987

Autori: Novotný Jaroslav, Válka Miloslav, Brückner Miroslav, Zachariáš Ladislav, Harašta Petr, Pavlík Miroslav

MPK: A61K 31/25, C11D 1/74

Značky: ošetření, smíšené, urátové, metafylaxi, prostředek, lithiasy

Text:

...avšak vázané V komplexní sloučeninu.Také byly prováděny pokusy se skupinou pacientů, trpících urátovou a smíšenou urátovou lithiásou. Těmto osobám byl podáván prostředek podle vynálezu ve formě sirupu v množství polévkové lžíce 3 x denně hodinu před jídlem. Potom byla provedena analýza krve a moči nemocných a byly pořízeny rentqenové snímky a provedena echografie. Rozpuštění konkrementů bylodosaženo za 20 dnů až za 2 měsíce V zavislosti...

Víceúčelové nosné zařízení, zejména bezkostrového ruksaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243644

Dátum: 15.05.1987

Autor: Mates Štefan

MPK: A45F 3/10

Značky: víceučelové, bezkostrového, zařízení, zejména, nosné, ruksaku

Text:

...vyjimatelně připevněnými pružnými zádovými opěrkami, polštáři, udržujíoími vzduchovou mezeru nad oblastí ledvin. Použití všech částí nosného systému je víceúčelová.Výhody nosného zařízení, zejména bezkostrového ruksaku podle vynálezu spočívají v tom,žeju tohoto typu ruksaku velmi jednoduchým způsobem řeší oporu na zádech i fyziologicky vhodný přenos zatížení na pánevní oblast těla. Konstrukce podstatné zvyšuje dynamickou stabilitu...

Oplášťované podstavné kování se spodní nástavbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243643

Dátum: 15.05.1987

Autori: Mates Jioí, Pokorný Jaroslav, Zach Jan

MPK: A47B 91/02

Značky: spodní, podstavné, oplášťované, nástavbou, kovaní

Text:

...kováni a také lepší tektonické spojení s nábytkovým dílcem bez náročných a pracných operací.Příklad provedení podstavného kování podle vynálezu je schematlcky zobrazen na připojených výkresech, kde na obr. l je předmět vynálezu znázorněn v čelním pohledu -Aspodní nástavba v řezu, na obr. 2 je v bokoryse a na obr. 3 je v půdoryse.opláštované podstavné kování podle vynálezu má libovolně vytvarovaný plášč konzoly 3 nasazený na nábytkový dílec l a...

Převodovka s vlnovým reduktorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243642

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kovaoíeek Pavel

MPK: F16H 1/10

Značky: vlnovým, převodovka, reduktorem

Text:

...ozubeným kolem a ložisky uložen v náboji statorového tělesa, dále opatřeného pstkami.Uložením vstupního hřidele podąe vynálezu se dosáhne zkráceni délky převodovky.Príklad provedení převodovky s vlnovým reduktorem podle vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, kde na obr. 1 je poloviční řez převodovkou v náryse a na obr. 2 je jehoZákladními částmi převodovky A jsou generátor vln g, pevné ozubené kolo 1 a pružné ozubené kolo 5.Generátor...

Fermentor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243641

Dátum: 15.05.1987

Autor: Veselý Jaroslav

MPK: B01F 13/02

Značky: fermentor

Text:

...fermentoru směrem k ose hřídele se soustavou míchndel. Toto sací potrubí je skloněno tak, že jeho vyústění je níže než je výška vzdušnícího věnce nad dnem fermentoru. Vyústění je vzdáleno od stěny fermentoru více než o čtvrtinu nejkratší vzdálenosti osy hřídele se soustavou míchadel od stěny fermentoru. Mezi vyústění sacího potrubí vnějšýho cirkulačního čerpadla a stěnu fermentoru může být umístěna uklidňovací přepážka.Výhoda navrženého...

Reaktivní kompozice pro výrobu litých podlah

Načítavanie...

Číslo patentu: 243640

Dátum: 15.05.1987

Autori: Landa Václav, Soudek Ivan, Pechman Miloš, Saidl Miloslav, Tesao Václav

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, litých, podláh, reaktivní, výrobu

Text:

...prachu, aktivních hlinek, siloxidu a podobně.Je-li to žádoucí, lze kompozice probarvovat, například organickymi mikrolithovými barvivy, nebo pigmentovat známými pigmenty. V roli aktivních plniv se používají kopolymery vinylchloridu s etylenem, propylenem, vinylacetátem a dalšími monomery, 5 obsahem chloru do 55 , viskozitním číslem 40 až 150 ml/g, nebo směsi těchto plniv s jinými látkami, jako je drcená pryž, krátké sekané...

Způsob ochlazování kalů ze solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 243639

Dátum: 15.05.1987

Autori: Maršo Jindoich, Vojtek Oldoich, Svoboda Zdenik

MPK: G02F 11/00

Značky: kalů, způsob, lázni, ochlazování, solných

Text:

...a hygienické podmínky obsluhy. Jeho využitím se dosáhne úrovně ochlazcvání kalu a návazně se umožní i dokonalejší likvidace, popřípadě i zpracování odpadů. významná je skutečnost, že postup umožňuje bezpečnou likvidaci kalu s obsahem aktivních látek (například hydridu a oxidu sodného) do 0,5 hmot. iKuly ze aolné lázně alkalické taveniny byly po vyhrnutí z lázně ochlazovány postupně v menších dávkách (4 až 6 kg) z teploty 460 °C. proudem...

Plynový hořák s dvojím stupněm stabilizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 243638

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nosek Jindoich, Herzmanský Karel

MPK: F23D 14/00

Značky: stupněm, plynový, stabilizace, horák, dvojím

Text:

...4 kw, pouze jako zapalovscí pro hlavní hořák, nebo při stálém provozu jako hlídač plamene hlavního hořáku.Uvedené nevýhody jsou odstraněny plynovým hořákem s dvojím stupněm stabilizace tím, žev tělese trysek, vytvořeném v tělese hořáku je v ose vytvořena hlavní tryska v celé tlouštce,zatímco mezi vnitřní stěnou tělesa hořáku a hlavní tryskou jsou zhotoveny stabilizační trysky. tvorená řídicími otvory do výše 1/3 síly těless trysek a expanzními...

Způsob a zařízení k opracování rozptylek, hlav rozptylek a misek s úhlem vyložení.alfa. o 135.sup.o.n až 180.sup.o.n

Načítavanie...

Číslo patentu: 243637

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopoiva Václav

MPK: G02B 3/04

Značky: rozptylek, vyložení.alfa, úhlem, misek, 180.sup.o.n, způsob, 135.sup.o.n, opracování, zařízení

Text:

...kyvu alfaxp MAX a minimálního úhlu kyvu alfaxp MIN, kolem středu § 1 opracovávaného poloměru zakřiveni. pracovni proces končí současným zastavením otáčejicích se vřeten a kyvného ramene v počáteční poloze.Použití kinematiky.opracování je odvislé od použití stroje. Pro každou kinematiku musí být splněna podmínka. aby osa rotace nástroje 3 protínala osu rotace a osu poloměru zakřiveni opraccvávaného obrobku l. Pro velké rozmezí použití...

Způsob přesného stanovení průměrů a průměrových součinitelů, určených pro opracování kulových spojných a rozptylných optických čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 243636

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šinágl Josef

MPK: G02B 3/04

Značky: optických, stanovení, součinitelů, přesného, čoček, opracování, spojných, určených, způsob, průměrových, kulových, rozptylných, průměru

Text:

...ł je na spodním nenaznačeném Vřetenu a nástroj 3 je na horním nenaznačeném vřetenu. Úhel vyložení obrobku alfao, respektive délka kruhového oblouku obrobku go, je dán poloměrem zakřivení 3 ° a průměrem obrobku QD.Úhel kruhového oblouku obrobku LO arc alfao . RO úhel vyložení nástroje alfa alfao . K adélka kruhového nástroje LN LO . K, kde konstanta § je pomocná veličina určovaná empiricky prb danou techniku opracování.Po převedení...

Způsob stanovení těkavých organických látek ve vodě, například uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243635

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vašátko Eduard, Pšeniený Booivoj

MPK: G01N 33/18

Značky: uhlíku, způsob, stanovení, vodě, například, těkavých, látek, organických

Text:

...metodám je, že snižuje pracnost analýzy,umožňuje vysokou citlivost stanovení, až 0,1 ppb při minimálním objemu vzorku vody 10 ml, a poskytuje možnost plné automatizace procesu při stanovení těkavého organického uhlíku ve vodě.způsob v praktickém provedení bude objasněn pomocí připojeného výkresu, na kterém je znázorněno blokové uspořádání zařízení, určené k popisovanému způsobu.Zařízení pro stanovení těkavých organických látek je...

Vzorkovač pro odběr průřezových vzorků sypkých a zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243634

Dátum: 15.05.1987

Autor: Procházka Oldoich

MPK: G01N 1/02

Značky: vzorků, zrnitých, sypkých, průřezových, vzorkovač, odber, materiálů

Text:

...se zarážkou, která je na hornim ohnutém konci opatřena držadlem a připojena na hadici vysavače.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení vzorkovače podle vynálezu v-bočním pohledu a částečném podélném řezu. kde pažnicová trubka l je opatřena rukojetí ll. do níž suvně zapadá odběrová trubka g opatřená držadlem gł a zarážkougg. odběrová trubka 2 je při pojena na hadici Q neznázorněného vysavače.S popsaným vzorkovačem se pracuje takto...

Zapojení testeru snímačů tlaku tenzometrických

Načítavanie...

Číslo patentu: 243633

Dátum: 15.05.1987

Autori: Neeas Jan, Zábojník František

MPK: G01D 9/18, G01D 18/00

Značky: testeru, tenzometrických, tlaku, zapojení, snímačů

Text:

...na druhém vstupu gg je vyhodnocovač gpovelován k opakovanému snímání nebo jednorázového sejmutí vstupního údaje na prvém vstupu gl. Výstupní signál na druhém výstupu 31 stvrzuje platnost signálu na prvém výstupu gg vyhodnocovače 3.Řadič Ě koordinuje činnost testeru. Signálem na prvém vstupu 301 je řadič 3, a tím i celýtester uveden nejprve do počátečního stavu, aby vzápětí zahájil činnost. Signál na prvém výstupu głł je nositelem...

Způsob výroby pružných forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243632

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hanák Rostislav, Zeitler Josef, Heger Miroslav

MPK: C08L 63/00

Značky: forem, pružných, výroby, způsob

Text:

...u každého plniva i tvrdidla zjistit individuálne. Plněním se obvykle mírně sniží rychlost růstu izolované trhliny, rychlost tvarového zotavení může být zvýšena i snížena.Výohozí kapalné epoxidové elastomery obvykle seatávájí z 10 až 90 hmotnostních dílů epoxidového telechelického předpolymeru, zl až Sohm. dilů nizkomolekuldrni epoxidové pryskyřicea z 0,1 až 40 hm. dílů reaktivniho či nereaktivniho ředidla. Obvykle se užívají epoxidové...

Způsob výroby pružných forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243631

Dátum: 15.05.1987

Autori: Stuchlik Peter, Kubata Milan, Walach Milan

MPK: C08L 63/10

Značky: pružných, způsob, forem, výroby

Text:

...1)fta 1 átu a trimetylhexametylendiaminu nebo hexametylendiaminu v množství 98 až 120 teorie, vztaženo na obsah epoxidovýchVlastnosti forem vyrobených podle vynálezu mohou být měněny ovlivňováním hustoty, polár nosti i topologie strukturní sítě hmoty prostřednictvím změny kvality i kvantity výohozích složek. Změnou druhů a podílú plniv lze ovlivnit mechanické a elektrické vlastnosti (pevnost,otěr, povrchový odpor), zpracovatelnost...

Zapojení simulátoru snímací hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243630

Dátum: 15.05.1987

Autori: Uhrin Alexadd, Hlaváeek Václav, Pastuszek František

MPK: G06F 3/03

Značky: simulátoru, hlavy, zapojení, snímací

Text:

...výkresu je generátor l impulsů výstupom ll připojen na první vstup 3 logického obvodu g, jehož první výstup 3 je připojen na vstup il čítače 1 snímané plochy a druhý výstup gg logického obvodu 3 je připojen na vstup gł čítače 3 prodlevy. výstup 33 čítače 5 snímané plochy je přípojen jednak na vstup äl paměti 5 EPROM a zároveň na druhý vstup g§ logiokého obvodu 3. Pamět § EPROM je svým výstupom gg připojena na vstup 5 volitelného pole Q. jehož...

Čidlo pro měření dynamického tlaku proudících plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243629

Dátum: 15.05.1987

Autor: Hampel Jioa

MPK: G01P 5/14

Značky: tlaku, měření, čidlo, plynů, dynamického, proudících

Text:

...a přesahuje minimálně o tři průměry trubičku snímající statický tlak a trubička snímající statický tlak je uzavřena pulkulovým uzávěrem, přičemž má ve vzdálenosti minimálně tří průměru od pulkulového uzavěru kolmo k ose vrtány otvory. Dynamický tlak, úměrný čtverci rychlosti prbudícího plynu dané teploty a měřené hmotnosti je potom dán rozdílem tlaku měřených oběma trubičkami.Výhodou čidla pro měření dynamického tlaku proudících plynu podle...

Zařízení k vodotěsné úpravě přírubového štítu elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243628

Dátum: 15.05.1987

Autori: Bezdik Miloslav, Cyprián Karel

MPK: H02K 5/10

Značky: zařízení, přírubového, vodotěsné, elektromotorů, štítu, úpravě

Text:

...otáčkami jako čep elektromotoru a svým odstředivým účinkem a tvarovým profilem odvádí vodu,přicházející k přírubovému štítu ve směru axiálním. Voda, vnikající k přírubovému štítu ve směru radiá 1 ním,obtéká příložku a vytéká na spodní straně úzkou štěrbinou mezi odstřikovacím talířkem a přírubovým štítom.Příložka je opotřena na vnější čelní straně těsnicím kroužkem doléhajícím na střední část odstřikovacího talíŕku, labyrintovými drážkami...

Zapojení analOGOvě-digitálního vyhodnocovacího zařízeni

Načítavanie...

Číslo patentu: 243627

Dátum: 15.05.1987

Autori: Štourae Milan, Bartošovská Eva

MPK: G01R 1/00, G01R 3/00

Značky: analogově-digitálního, vyhodnocovacího, zařízení, zapojení

Text:

...značky. V zařízení zapojeném podle vynálezu je odečítaný údaj jednoznačně určen na zobrazovači a měřenou veličinu je možno jednoduše převést na libovolný digitální údaj. Vzhledem k jednoduché konstrukcí, umožněné zapojením podle vynálezu, ve kterém může být použito snadno dostupných součástek. je vyhodnocovací zařízení 5 tímto zapojením provozně spolehlivější a podstatné levnější než obdobná dosud známá zařízení.V dalším je vynález...

Rozevíratelná cívka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243626

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zeman Václav, Stanik Václav

MPK: G01R 33/24

Značky: rozevíratelná, cívka

Text:

...vinutých toroidů, dále spolehlivost kontaktního spoje a stálost parametrů vzhledem k tomu, že cívka neobsahuje ohebné, stále namáhané vodiče.Příklad provedení vynálezu rozevíratelné cívky je na připojeném výkresu.Tělesem rozevíratelné cívky l a propojovací deskou 3 prochází vlásenkové kontakty 1. S tělesem l je pomocí kloubového mechaniamu § spojena drážkovaná tyč Q, na které jsou izolovaně navlečené kontaktní kroužky,§, které jsou propojeny...

Zařízení k poměrovému ovládání stěrače česlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243625

Dátum: 15.05.1987

Autor: Jelínek Jan

MPK: G05D 9/12

Značky: česlí, poměrovému, ovládání, zařízení, stěrače

Text:

...náhlého zanesení česlí při průtržích, a ťím jejich přetížení.Na připojeném výkresu je znázorněno schéma zapojení zařízení k ovládání stěrače česlí.První elektroda 35, umístěná před česlem, je připojena přes předřadný odpor lg na sekundární vinutí 3 sítového transformátoru, druhá elektroda ll, umístěná za česlem, je připojena také přes předřadný odpor lg na opačný konec vinutí A síčového~transformátoru l, přičemž jeden konec primárního...

lntegrovaná stříkací kabina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243624

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jelínek Stanislav, Oros Ladislav

MPK: B05B 15/12

Značky: kabina, stříkací, lntegrovaná

Text:

...prášků. vytvoření vzduchového potrubí jako nosné části kabiny zajiščuje konstrukčně jednoduché a z hlediska prostoru minimalizované propojení odsávacích modulů, přičemž tímto potrubím je možno provést rozvedení tlakového vzduchu a elektrického rozvodu k ovládání zařízení pro čištění filtru.vytvoření stěn pracovního prostoru ze zavěšených panelů šířkových modulů umožňuje jejich přemístěním vytvořit kabinu pro oboustranný postřik plošných...

Způsob holografické interferometrie pro modely s velkými deformacemi a posuny při zatěžování

Načítavanie...

Číslo patentu: 243623

Dátum: 15.05.1987

Autor: Šmíd Vladimír

MPK: G02B 27/48

Značky: zatěžování, způsob, velkými, deformacemi, modely, interferometrie, holografické, posuny

Text:

...při kterém se při prvé expozici v nezatíženěm stavu vloží do měřiciho zařízení planparalelní deska, která je ze stejnáho materiálu a má stejnou tlouščkuíjako model. Teprve pro druhou expozici nebo pro pozorovaní v metodě real-time se deska nahradí modelem. Planparalelni deska musí mít takové rozměry a~být v zařízení tak umístěna, aby v zorném poli přesahovala zatižený model. Pokud přesahuje i model nezatížený, lze této skutečnosti využít ke...

Stříška pro cyklóny, určená k hrubému oddělení dvou látek nebo fází rozdílné hustoty, zvláště v bubnech parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243622

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ondáš Milan, Hooejš Slavomír

MPK: F28F 13/06

Značky: cyklóny, oddělení, hrubému, hustoty, parních, bubnech, látek, stříška, určená, zvláště, kotlů, rozdílné, fázi

Text:

...stříšky a kapičky vody se z toho proudu oalučují účinněji na menším poloměru při větším středovém úhlu obou zakřivených ploch stříšky než v odstředivém poli stříšky s jedinou polovinou válcové plochy. současně stříěka podle vynálezu plní i funkci lomené stříěky, tj. obracet proud oddělené páry k hladině.Příklad provedení stříšky podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 značí nárysný řez A-A vrškem cyklônu...

Bezpečnostní zařízení mobilních mechanismů proti převrácení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243621

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kotoe Štefan

MPK: B62D 49/08

Značky: bezpečnostní, převracení, mechanismu, proti, mobilních, zařízení

Text:

...konci drážkované tyče je operný disk.Výhodou tohoto zařízení je, že je umístěno v ose nápravy a nezabírá žádný prostor, jako jiná doplnková bezpečnostní zařízení. Je součástí náprsvy a operné disky zároveň kryjí ráfky kol proti poškození. operné disky na tyčích se mohou vysouvat také pneumaticky nebo mechanic ky šroubovým zdvihem.Vynález je blíže vysvětlen na připojeném výkrese, kde na obr. la je schéma uložení zařízení v nápravě a na obr. lb...

Víceúčelové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243620

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šeda Jioí, Pírko Jan, Novotný Otakar

MPK: B62D 61/00

Značky: víceučelové, vozidlo

Text:

...podmínky pro jeho nízký zástavbový prostor a zlepšení jeho ochrany proti nečistotám a podobné. Zvláště v transportním stavu, kdy je přepravován jiným transportním prostředkem a jeho průchodivost terénem v pojezdovém stavu.Podstata víceúčelového vozidla podle vynálezu spočivá v tom, že V transportní poloze tvoří pojezdová plocha kol vnější obal vozidla, uvnitř kterého je uspořádán skládací mecha nismus a alespoň jedno reakční rameno.Příklad...

Zařízení k přeměně sluneční energie na mechanickou práci, zejména na čerpání kapaliny, zvláště vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 243619

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bartoo Bohumil

MPK: F03G 7/04

Značky: mechanickou, zvláště, přeměně, energie, kapaliny, zejména, zařízení, čerpání, sluneční, prací

Text:

...3, přičemž každý vozík § je dále pevně spojen s príslušnou pistnicí lg pracovního válce ll naplněného pracovním médiem a pevně uspořádaného na jednomz konců nosníku 3. Pod horním bodem zdvihu 3 ramene nosníku 1 jsou uspořádány odtokové žlaby lg pro odtok kapaliny Q.V případě znázorněném na obr. 1, kdy jeden z pracovních válců ll je ponořen v kapalině Q například ve vodě, která má během dne po většinu roku menší teplotu než vzduch, naplní se...

Stavebnicové upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243618

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hanžl Milan, Král Ladislav

MPK: B23Q 3/06

Značky: stavebnicové, upínací, zařízení

Text:

...a čtyřpolohový cyklus otočného stolu je změněn na osmipolohový. Tak je dosaženo toho, že zatímco pravé upínací místo gg druhého dílčího upínače g s menším obrobkem lg se ještě nachází v pracovní poloze, jeho levé upínací místo gł je ve výměnné poloze aprobíhají na něm uvolňovací a upínací funkce.Levé upínací místo El druhého dílčího upínače 1 je konstruováno shodně jako jeho pravé upínací místo gg. Obsahuje natáčecí mechanismus lg pro ovládání...

Způsob přípravy typově specifického antigenu viru herpes simplex HSV-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 243617

Dátum: 15.05.1987

Autori: Matoušek Stanislav, Kováo Josef, Beneš Jioí

MPK: A61K 39/12

Značky: antigenů, herpes, specifického, hsv-2, typové, simplex, přípravy, způsob

Text:

...navázali glykoprotein C viru HSV-1 na lectin hlemýždě zhradniho kovalentně nsvázaného na agarosu a z tohoto jej vymyli roztokom N-acety 1 ga 1 aktosaminu.ükolem vynálezu je vyřešit odstranění typově spoločných antigenů viru herpes simplex typ 1 (HSV-1) a herpes simplex typ 2 (HSV-2), a tím umožnit zjištění přítomnosti HSV-2 protilátok u jedinců infikovaných rovněž HSV-1 virem.vynález řeší úkol tím, že používá afinitní chromatografie na...

Zapojení informačního systému průmyslového robotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243616

Dátum: 15.05.1987

Autori: Pé?a Karel, Krulich Václav

MPK: G05B 15/02

Značky: informačního, systému, robotu, zapojení, průmyslového

Text:

...ggł a na druhý datový výstup vstup druhého paměčového registru ggg. Výstup prvního pamětového registru ggł je spojen s prvým datovým vstupom multiplexeru gg a výstup druhého pamětového registru ggg je spojen s druhým datovým vstupem multiplexeru gg, jehož výstup je připojen na nastavovací vstupy čítačů cyklu a vrstev li.Na synchronizační výstupy jgg řídicího systému robotu l jsou připojeny vstupy řadíče informačního systému gg, jehož...

Způsob výroby jahlových brdových listů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243615

Dátum: 15.05.1987

Autori: Furman Jan, Krása Radomír

MPK: D03C 9/06, D03C 7/00

Značky: brdových, způsob, výroby, listů, jahlových

Text:

...nití. Při výrobě perlinkové tkaniny dochází v takovém případě ke kłížení osnovních nití a k vazebním chybám. Také se zvyšuje přetrhovost osnovních nití. Tento problém se ještě více projevuje u tkacích strojůs větší paprskovou šíří a hustší dostavou osnovních nití v perlinkové tkanině.Uvedené nedostatky jsou odstraněny způsobem výroby jehlových brdových listů podle předloženého vynálezu. Pro ustavení jednotlivých jehel jehlového brdového...

Útkové stříhací zařízení bezčlunkového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243614

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kopka František

MPK: D03D 49/70

Značky: útkové, střihací, zařízení, stroje, bezčlunkového, tkacího

Text:

...je na prodloužený čep l konzoly prsníku uchycena konzola g a v požadované poloze zajištěna svěrným šroubem 3. Na volné rameno konzoly 3 je dvojicí šroubů A upevněno těleso § nůžkové části. Na konci horizontálního ramene tělesa § je přišroubován pevný nuž Q. Do svislého ramene tělesa § je vloženo pevné pouzdro 1 pro čepg, na němž je svým uložením otočně upevněn pohyblivý nůž g.Ňa uložení pohyblivého nože 2 je aretačním šroubem lg připevněna...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243613

Dátum: 15.05.1987

Autor: Tichopád Ivo

MPK: F28F 21/06

Značky: tepla, výměník

Text:

...podmínky proudění teplosměnné tekutiny V prostoru mezi trubicemi. současně se výhodné dá použít určitého uspořádání k dodržení požadovaných hodnot tlakových ztrát na vnější straně svazku trubic v rámu.Celkovou plochu výměny tepla včetně rychlosti proudění V mezitrubkovém prostoru a tlakových ztrát lze ovlivñovat i změnou vzdálenosti mezi řadami trubic umístěnými v osnově nad sebou, pokud uvažujeme tyče osnovy ve vertikální poloze. Vyšší výkon...

Tvrditelná kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243612

Dátum: 15.05.1987

Autor: Roháeek Jan

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, tvrditeľná

Text:

...avšak na 1 molární díl epoxidu se používají 2 molární díly kyseliny akrylové.Směs mono- a diesteru kyseliny akrylové s epoxidy se upravuje estery kyseliny akrylové o střední molekulové hmotnosti 125 až 300 a střední funkčnosti 1 až 3, přičemž se nejčastěji používá n-butylakrylátu, izobutylakrylátu, amylakrylátu, oktylakrylátu, 2-ethylhexylakrylátu,benzylakrylátu, etylenglykoldiakrylátu, butylenglykoldiakrylátů, diakrylátů...

Reaktivní kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243611

Dátum: 15.05.1987

Autor: Vyroubal Antonan

MPK: C08L 63/10

Značky: kompozice, reaktivní

Text:

...hmoty až vysoce visközní kapaliny pryskyřičné konzistence, barvy tmavého medu. Podle použité výrobní technologie a množství epichlorhydrinu, se obsah epoxidových skupin V epoxidovém kondenzátu pohybuje obvykle mezi 0,310 až 0,480 mol/100 g, nesmí však klesnout pod 0,270 mol/100 g, protože takové epoxidové kondenzáty jsou již nepoužitelné jako složka kompozioe podle vynálezu.Pro kompozice podle vynálezu se používají estery kyseliny akrylové a...

Zařízení ke stanovení střední hodnoty dynamického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243610

Dátum: 15.05.1987

Autori: Jírek Jaroslav, Koažek Jan Pardubice

MPK: G01D 1/02, G01F 1/34, E21F 1/00...

Značky: střední, tlaku, stanovení, hodnoty, dynamického, zařízení

Text:

...která je na jednom konci opatřena nastavným ěroubením lg, které slouží k rozepření rozpěrné tyče lg v sacím kanále l, jak je znázorněno na obr. 3. Rozpěrná tyč lg je opatřena jednak sondami łł pro snímání celkových tlaku, které jsou na ní upevněny v rozteěích 0,3 mm až 1,0 m, a to V závislosti na vzdálenostech těžišč jednotlivých ploch 2 a jednak jednou sondou lg pro snímaní statického tlaku. Na sondy ll, gg jsou napojený úklonné...

Prostředek k ochraně vzcházejících rostlin řepy cukrové proti spále

Načítavanie...

Číslo patentu: 243609

Dátum: 15.05.1987

Autor: Soukup Josef

MPK: A01N 63/04

Značky: spále, řepy, rostlin, ochraně, prostředek, cukrové, proti, vzcházejících

Text:

...hostitele.Tato zjištěná široká kompetitivní a mykoparazitická schopnost proti fytopatogenním druhům vytváří dobré předpoklady pro využití k biologickému boji proti fytopatogenním druhům hub. zejména proti původcům epály řepy.cukrově, jak bylo dokázáno dalšími nádobovými i zahonovými polními pokusy. ~ Askutečnost, že houby rodu Eeauveria osídlují pudu a snášejí široké rozmezí teplot, je velmi příznivá pro záměr biologické ochrany proti...

Způsob odměřování předem stanovené délky útku u bezčlunkových tkacích strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243608

Dátum: 15.05.1987

Autor: Kadlec Lubomír

MPK: D03D 47/34

Značky: tkacích, provádění, odměřování, útku, způsob, tohoto, předem, způsobu, zařízení, strojů, bezčlunkových, stanovené, délky

Text:

...opatřeného osmi vodicími drážkami §, v nichž jsou suvně uloženy lamely 2, spojené osmi ocelovými planžetami lg 5 drážkovým čepem ll. Drážkový čep ll je uložen otočně v otvoru lg drážkového bubnu 1. Současně je pravý konec drážkového čepu ll uložen otočně ve středicím otvoru lg příruby li. Příruba lg je upevněna upevňovacími šrouby lg k drážkovému bubnu 1 a současně svírá lamely 2ve zvolené poloze, dané požadovaným průměrem bubnu odměřovače.ve...

Diskrétní regulátor PS

Načítavanie...

Číslo patentu: 243607

Dátum: 15.05.1987

Autori: Vodoanský Jioí, Wichterle Otto Akademik, Havlan Vladimír, Rožnovský Josef

MPK: G05B 24/02

Značky: diskrétní, regulátor

Text:

...pravidelných časových intervaloch stejné, předem zvolené délky, nazývaných periodou vzorkování. Délka períody vzorkování se stanoví V bloku lg nastaveni periody vzorkování. V bloku l vyhodnocení a zesileni odchýlky je průběžně vyhodnocována odchýlka,tedy rozdíl mezi požadovanou hodnotou regulované veličiny a skutečnou hodnotou regulovanéPožadovaná hodnota tvqulované veličiny je přivedena na prvý vstup lg regulátoru a skutečná hodnota...