Archív za 1987 rok

Strana 222

Zložka zmesných trhavin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239514

Dátum: 01.06.1987

Autori: Haramija Stanislav, Plachý Josef, Budník Josef, Jelínek Miloš, Růžek Josef

MPK: C06B 23/00

Značky: trhavin, zložka, zmesných

Text:

...alebo plyn uvolňujúcimi aditívami.V trhavinách typu S 1 urry sú ako donory kyslíka niekedy aplikované i dusičnan vápenatý a chloristan sodný - druhý predovšetkým v aluminizovaných kompozicíach. Nízkymi výrobnými nákladmi, vysokou bezpečnosťou manipulácie i vlastnej výroby a možnosťou mechanizácie trhacích prác sú však predovšetkým charakterizované výbušné zmesi na báze dusičnanu amőnneho. To je hlavným dôvodom, prečo v...

Zařízení ke sledování doby chodu provozních agregátů motorových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239513

Dátum: 01.06.1987

Autori: Felt Vladimír, Franik František Elen Korespondent Esav

MPK: G01P 1/14

Značky: prostředků, motorových, provozních, agregátu, chodu, dopravních, sledování, zařízení

Text:

...7 je zavěšena pružina ll, jejíž druhý konec je zavěšen naprotilehlém závěsu łg upevněném v tělese ł. Éružina łł působíve směru od jádra Q elektromagnetu Q a dotlačuje kotvu 1 na doraz łg připevněný k tělesu ł.V tělese ł je dále v blízkosti elektromagnetu § umístěn další mechanický prostředek, v tomto případě membránový tlakoměr łg mazaoiho systému motoru, ovládaný od činnosti motoru při sepnutí ovládaoiho prvku, to je spínací skříňky....

Zařízení k mechanické obsluze kvasných nádrží

Načítavanie...

Číslo patentu: 239512

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nedvídková Jara, Kováo Jan

MPK: A01C 3/02, C05F 3/06

Značky: kvasných, nádrží, mechanické, zařízení, obsluze

Text:

...proti výbuchu nebo vznícení zbytkového plynu při otvírání kvasné nádrže.Příklad praktického provedení zařízení podle vynálezn včetně kvaené nádrže je znázorněn na připojeném výkrese v částečně svislém řezu.Samojízdný vnější hlavní rám.ł svařený z válcovaných profilů, půdorysně čtvercového obrýsu a náležitě zavětrovaný,spočívá na čtyřech řiditelných e poháněných pojizdných kolech g v nosných opěrách 1 zabudovaných do rohů eamojízdného...

Způsob měření spotřeby tepla přenášeného tekutinou a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239511

Dátum: 01.06.1987

Autor: Koláo Jioí

MPK: G01K 17/08

Značky: tohoto, způsob, tepla, tekutinou, způsobu, spotřeby, přenášeného, provádění, měření, zařízení

Text:

...V tomto případě vyústění obou trysek je na počátku vodicí stěny, kdežto na jejím konci je kolektor komutačního prvku spojený s preferovaným výstupem, přičemž prostor po straně vodicí stěny, do něhož vyúsřují obě trysky, je spojen s ventilačním vývodem napojeným na dru jhý vývod.V jiném uspořádání komutátoru podle vynálezu je použit hybnostní komutační prvek, V němž do kolektoru komutačního prvku směřuje jednak dominantní tryska napojená na...

Zařízení pro spřádací jednotku na rotorovém spřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 239510

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mareš Jioí

MPK: D02G 3/34, D01H 7/895

Značky: zařízení, rotorovém, spřádacím, stroji, jednotku, spřádací

Text:

...povrchu ojednocovacího válečku, přičemž po» dávací válečky precují spolu s přítlačnými elementy. Tímtouspořádáním je možno seřizovat místa eevření vláken od povr chu ojednocovecího válečku podle délky steplu zprecovávanýchvláken. V jednom provedení je podávaeí ústrojí tvořeno dvojicí podávacích válečků umístěných přesazeně na výšku a dostrany vedle sebe a nasazených každý na jednom hřídeli.Při předení vláken rozdílných vlastností je kladen...

Způsob výroby kuchyňského náčiní

Načítavanie...

Číslo patentu: 239509

Dátum: 01.06.1987

Autori: Cintl Petr, Hadámek Ludvík, Kaeer Miloslav, Oíha Milan, Veselý Jioí

MPK: B26B 9/02

Značky: kuchyňského, výroby, náčiní, způsob

Text:

...práce. Kuchyňské náčiní, zejména nože vyrobené podle tohoto vynálezu navíc vykazují řadu výhod.Maí vysoce estetický vzhled a jejich funkční vlastnosti, to znamená pevnost spojení kovové části a lignamonové rukojetí,vykazují mnohonásobně vyšší hodnoty než dosud známé spojováníd nýtováním. Přitom je tato pevnost zachována po celou dobu používání.Při výrobě se obvykle postupuje tak, že se do předem vytvarované rukojetí vydlabe otvor Pak se...

Krmivo pro telata

Načítavanie...

Číslo patentu: 239508

Dátum: 01.06.1987

Autor: Král Pavel

MPK: A23K 1/22

Značky: krmivo, teľatá

Text:

...navrhovaného řešení je snížení obsahu přirozených koncentrátů N-látek typu sőjového extrahovaněho šrotu a krmého cukru, zejména ve směsích čom náhradou za koncentrát syntetických N-látek, především močovinu, obdukovaný koloidní formou technologicky upravovaného škrobu z obilovin, příp. jiných plodin, s obsahem v sušině 40 - 60 N-látek a 10 - 20 redukujících cukrů. Jedná se o uhrazení ve směsi 15 - 20 požadovaného obsahu...

Zapojení stupně dvojkové sčítačky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239507

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bardas Josef

MPK: G06F 7/50

Značky: stupně, zapojení, ščítačky, dvojkové

Text:

...výstup L 1 je. spojen s pomocným. vstupem ji kombinačniho. logického obvodu 1 pro. generaci přenosu do vyššího řádu jenž je nejvýše dvouvodičovým vedením i spojene j kombinačním. logic-kým obvodem g pro generaci řidioiho signálu a jehož hlavní vstupy 3 L, 32. jsou spojeny jednak s hlavnimi vstupy 21 , 2 g kombinačního logického obvodu g pro generaci řidicího signálu, jednak. s přenosovým vstupem p 1 zapojení a přičitacím. vstupem. g zapojení a...

Zapojení pro odvození řídicích impulzů tyristorového měniče, napájejícího synchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239506

Dátum: 01.06.1987

Autori: Dederle Tomáš, Pivooka Václav

MPK: H02P 5/34

Značky: napájejícího, synchronní, řídících, zapojení, impulzů, odvození, měniče, tyristorového, motor

Text:

...napětí, na jehož výstupní svorky jsou připojeny v sérii integrátory a komp perátory, na jejichž výstupní svorky je připojen logický blok,jehož vystupyjsou spojeny se vstupy pro řídící impulzy tyristorového měniče, který je připojen na svorky synchronního motoru.Odvození řídícíeh impulzů tyriatorového měniče z integrovaného nepětí je výhodná tím, že integrací svorkoveho napětí motoru, které je sinunovéhoprůbčhu s proměnnou amplitudou a...

Zapojení převodníku třífázového napětí na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239505

Dátum: 01.06.1987

Autori: Blažek Ladislav, Žůrek Milan

MPK: H02M 7/06

Značky: napětí, stejnosměrné, třífázového, převodníku, zapojení

Text:

...převodníku.Výstup převodníku je tvořen výstupem šestívstupého součtového zesilovače 5, jehož vstupy jsou připojeny na výstupy šesti lineárních dvoucestných usměrňovačü l,3 g,§,i,§,§,přičemž vstupy tří dvoucestných usměrňovačů i,§,§ jsou připojeny na výstupy tří dvouvstupých proporcionálních zesiv lovačů gl,gg,g a vstupy zbývajících tří dvoucestných usměrňovačů l,g,3 jsou spojený jednak s výstupy tří jednotkových invertujících zesilovačů...

Zapojení pro vytváření řídicích impulzů tyristorového měniče, napájejícího synchronní motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239504

Dátum: 01.06.1987

Autori: Richter Miloš, Oehák Petr

MPK: H02P 5/34

Značky: vytváření, motor, synchronní, napájejícího, řídících, impulzů, zapojení, měniče, tyristorového

Text:

...řídících impulzů tyrístorů, které jsou požadovány pro zajištění dě 1 enínapětí u sériově řazených tyristorů nebo pro dělení proudů u paralelné řazených tyristorů. Při nepřerušovaném proudu tyristorového měniče zapojení podle vynálezu zajištuje symetrii vedení jednotlivých fází měniče, zatímco při přerušovaném proudu zajištuje spolehlivý nárůst proudu.Na výkresu je příkled zapojení pro vytváření řídících impulzů tyristorového měniče,...

Zapojení pro regulaci synchronního motoru napájeného tyristorovým měničem se zátěžovou komutací

Načítavanie...

Číslo patentu: 239503

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hetflejš Jioí, Haša Jan

MPK: H02P 5/34

Značky: synchronního, zátěžovou, komutaci, měničem, tyristorovým, regulaci, motorů, zapojení, napájeného

Text:

...1 je zapojen napětový převodník 1 střídavého napětí na stejnosměrné, na jehož výstup je zapojen zpětnovazební vstup otéčkového regulátoru §,jehož výstup je propojen se vstupem pro řídící impulzy tyristorového měniče g, který je výstupními svorkami připojen na fázové svorky synchronního motoru 1, přičemž na fázové svorky synchronního motoru 1 jsou zapojeny v sérii integrátory Q,převodník 3 integrálu střídavého napětí na stejnosměrné napětí a...

Opierka držiaka zapisovacieho hrotu registračného kompresiomeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239502

Dátum: 01.06.1987

Autor: Eapka Martin

MPK: G01L 23/32

Značky: opierka, hrotu, kompresiomeru, zapisovacieho, registračného, držiaka

Text:

...po šikmej hraneipierky a zapisovací hrot je pritlačovaný tvarom ramena držiaka k registračnej karte. Pri pohybe zapisuje na registračnú kartu krivku o priebehu tlaku. Šikmým nábehom opierky sa zabezpečuje oddialenie zapisovaeieho hrotu od registračnej karty, dosiahne sa zlepšenie manipulácie s registračnou kartou a na nosiči nemusia byť vytvo řéhě nábehové hrany. Pri vkladaní a vyber-ani registračnej kartyz nosiča nie je zapisovsci hrot v...

Spôsob prípravy povrchovoaktívnej prísady do pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239501

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sehnal Antonín, Czaková Marie

MPK: C09K 17/00

Značky: přípravy, spôsob, přísady, pôdy, povrchovoaktívnej

Text:

...ako aj zaistenie vplyvom aktívneho povrchu etimulácie a rovnomerného zásobovania rastlín živinami.Pre získanie povrchovoaktívnej prísady s požadovanými vlastnosťami do pôdnych substrétov sú vhodné organické uhlikaté materiály získané spracovaním ropy alebo uhlia, napríklad gudróny,mazut, ropné živice, použité plasty, oleje, dalej odpadyiz niektorých výrob, ako sú zvyšky z výroby polyetyléntereftalátu, dimetyltereftalátu, cyklohexanolu /tzv....

Podávací ústrojí tloušťkovacího dřevoobráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239100

Dátum: 01.06.1987

Autor: Strašák Milan

MPK: B27C 1/12

Značky: ústrojí, tloušťkovacího, stroje, podávací, dřevoobráběcího

Zhrnutie / Anotácia:

Podávací ústrojí tloušťkovacího dřevoobráběcího stroje, tvořené dvojicí otočných podávacích válců uspořádaných před a za pracovním válcem. Podstatou řešení je, že dvojice podávacích válců je otočně uložena v nosném rámu, který je podélně i stranově uspořádán mezi vodicímí plochami těles tloušťkovacího stroje a výškově mezi jeho dolními dorazy a horními opěrkami, přičemž mezi horními opěrkami a nosným rámem jsou tlačné pružiny.

Stínicí plášť vymývacího zařízení matric separačních komor vysokogradientního magnetického separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 239099

Dátum: 01.06.1987

Autori: Blažek Zdeněk, Fojtek Jiří, Žížek František

MPK: B03C 1/02

Značky: komor, vymývacího, plášť, separátoru, vysokogradientního, separačních, matric, zařízení, stínicí, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká vysokogradientních magnetických separátorů pro separaci kaolinového rmutu. Řeší problém magnetiského odstinění vymývacího zařízení tím, že používá stínicího pláště jehož vnější průměr je o třetinu větši než průměr každé z komor a axiálně ji přesahuje o třetinu její délky na každou stranu. Na straně přivrácené k elektromagnetické cívce je ukončen zesílenou části, jejíž vnitřní průměr je o 10 % větší než vnější průměr každé z...

Teplovzdušný agregát

Načítavanie...

Číslo patentu: 239098

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mikoda Jiří

MPK: F24H 3/12, F28D 7/10

Značky: teplovzdušný, agregát

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení bylo nalézt konstrukci nepřímého teplovzdušného agregátu pro ohřev vzduchu nad 150°C. Tohoto cíle se dosahuje konstrukcí s protiproudým uspořádáním spalin a ohřátého vzduchu a s výměníkem umístěným nad spalovací komorou. Odvod částečně ohřátého vzduchu z trubkového výměníku je prováděn u horké trubkovnice (6) a odvod ohřátého vzduchu z teplovzdušného agregátu je proveden u zaústění spojovacího kanálu (5) do konce plamence...

Zařízení k přepravě čerstvých a krátkodobě konzervovaných surových kůží a jiných podobných pevných materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239097

Dátum: 01.06.1987

Autori: Brabenec Miroslav, Sláma Karel

MPK: A22C 17/00, C14B 1/00

Značky: jiných, krátkodobé, přepravě, materiálů, surových, čerstvých, zařízení, pevných, podobných, konzervovaných, kůži

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová hrazená paleta je určena pro přepravu kůží. Paleta usnadňuje práci při manipulaci se surovinou z masného průmyslu do kožedělných závodů. Výklopné dno palety je na jedné straně uchyceno na pantech a na druhé opatřeno čepy, které při zavřené poloze zapadají do upravených háků, jenž jsou ovládány pákovým mechanismem pro přenos síly. Paletu je možno použít v masném průmyslu pro přepravu čerstvé nebo krátkodobě konzervované suroviny s...

Induktívny snímač polohy pre adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239096

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sudil Jaroslav, Schmidt František

MPK: B23K 9/16

Značky: snímač, riadenie, horáka, zváracieho, adaptívne, induktívny, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka induktívneho snímača polohy pre adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka zváracím robotom. Podstata vynálezu spočíva v konštrukčnom vyhotovení induktívneho snímača polohy pre adaptívne riadenie polohy zváracieho horáka robotom alebo účelovým manipulátorom, ktorý je uchytený na zdvižnom mechanizme alebo v držiaku pred zváracím horákom, pričom induktívny snímač polohy je opatrený dvomi aktívnymi meracími plochami, ktoré spolu...

Způsob přípravy fenolických derivátů 8-methylthio-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo (b, f) thiepinu a jejich solí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239095

Dátum: 01.06.1987

Autori: Metyšová Jiřina, Jílek Jiří, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/04

Značky: thiepinů, solí, derivátů, jejich, 8-methylthio-10-piperazino-10,11-dihydrodibenzo, fenolických, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy fenolických derivátů 8-methylthio-10-piperazino-10, 11-dihydrodibenzo(b, f)thiepinu obecného vzorce I, ve kterém R značí hydroxylovou skupinu v poloze 2 nebo 3 a R1 značí atom vodíku nebo methyl, jakož i jejich solí a farmaceuticky, nezávadnými anorganickými nebo organickými kyselinami. Některé z látek podle vynálezu se vyznačují intenzívní neuroleptickou účinností a jsou použitelné jako antipsychotická léčiva. Způsob přípravy...

Zemědělská fólie, s výhodou vyztužená textilní mřížkou, a způsob výroby této fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239094

Dátum: 01.06.1987

Autori: Václavek Miroslav, Doležel Josef, Maňas Jaroslav, Zvoníček Josef, Sýkora Stanislav, Novák Jaromír

MPK: B29D 7/00

Značky: zemědělská, mřížkou, fólie, této, textilní, vyztužená, výroby, způsob, výhodou

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zemědělské fólie nepropustné pro kapaliny a dlouhodobě odolné organickým i anorganickým hnojivům a silážním sťávám, s dobrou odolností přirozenému atmosférickému stárnutí, vyrobené buď v provedení homogenním, nebo armovaném textilní mřížkou. Řešení se dále týká způsobu výroby armované zemědělské fólie. Doposud byly snahy používat pro tyto účely fólie z měkčeného polyvinylchloridu, impregnované tkané textilie, fólie pryžové nebo...

Způsob stanovení 5-sulfoizsoftalové kyseliny v elektrolytických vybarvovacích roztocích

Načítavanie...

Číslo patentu: 239093

Dátum: 01.06.1987

Autor: Lakomý Jaroslav

MPK: C07C 63/24, G01N 27/26

Značky: kyseliny, vybarvovacích, 5-sulfoizsoftalové, elektrolytických, stanovení, způsob, roztocích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob rychlého stanovení.5-sulfoisoftalové kyseliny v elektrolytických vybarvovacích roztocích, jehož podstata spočívá v tom, že se k roztoku obsahujícímu vedle 5-sulfoisoftálové kyseliny ještě síran nikelnatý a kyselinu boritou přidá ethanol, resp. aceton do koncentrace 50 až 90 %, titruje se normalizovanou silnou basí s výhodou hydroxidem sodným potenciometricky na elektrodovém systému sklo-nasycená kalomelová elektroda a zaznamenává se...

Zařízení pro omezení úniku škodlivin nad hladinou lázní pro chemickou a elektrochemickou úpravu povrchů výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239092

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kubát Antonín, Mainer Petr, Pešek Jan, Jeníček Květoslav

MPK: C25D 21/04

Značky: úpravu, elektrochemickou, povrchu, hladinou, chemickou, lázni, škodlivin, omezení, výrobků, úniku, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je omezení úniku škodlivin při současném snížení množství odsávaného vzduchu. Uvedeného účelu se dosahuje v zařízení, tvořeném alespoň dvěma sacími kanály, opatřenými regulovatelnými štěrbinami a umístěnými na okrajích nebo nad volnou hladinou odsávané nádrže, a zákryty vytvářejícími s hladinou lázně sací štěrbiny, přičemž podstata sočivá v tom, že nad každou štěrbinou je na odsávacím kanálu upevněn pomocný zákryt, přičemž volná plocha...

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239091

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holas Mikuláš, Šoško Juraj, Veselý Karel, Ludačka Jan

MPK: B66F 11/04, E21F 13/00

Značky: ramene, neotočného, pracovním, kosém, pracovního, plošiny, natočení, vysokozdvižné, důlní, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob natočení neotočného pracovního ramene s pracovním košem důlní vysokozdvižné plošiny využitím řídicího ústrojí kloubového podvozku a příčné stabilizační opěry před přední nápravou. Natočení pracovního ramene s pracovním košem ve vodorovné rovině se provádí vybočením středu stroje do strany silovým válcem řízení kloubového podvozku při nadzvednuté přední nápravě příčnou stabilizační opěrou.

Plovoucí zařízení na sběr kalů z důlních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 239090

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holas Mikuláš, Kroupa Milan, Šír Miroslav, Thelen Vladimír, Pařízek Bedřich

MPK: E02F 3/88

Značky: plovoucí, zařízení, kalů, důlních, sběr

Zhrnutie / Anotácia:

Plovoucí zařízení na sběr kalů z důlních vod ze dna sedimentačních nádrží sestává z plavidla ve formě oboustranných saní tvořeného dvěma plováky ve formě oboustranných 1yžin, vzájemně spojených dvěma příčníky. Plavidlo je vybaveno sklopným rámem, který nese čerpadlo s pohonem a otočným savcem se sběracím ústrojím. V pracovní poloze je klopný rám nastaven tak že savec je vertikálně uložen a sběrové ústrojí je na dně sedimentační nádrže. V...

Pneumatická pružina s regulací nosnosti a tuhosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 239089

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: F16F 9/04

Značky: pružina, regulaci, pneumatická, tuhostí, nosnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické pružiny s regulací nosnosti a tuhosti, sestávající z elastického měchu (2) oboustranně ukončeného uzávěrem, tvořeným přírubou (3) s víkem, a s přívodu (32) tlakového média. Nad horním víkem (4) je pohyblivě uloženo nejméně jedno těleso (6). V tělese (6) nebo k tělesu (6) je pružně a posuvně uchyceno nejméně jedno rameno (12) s koncovou částí (16), v níž je vytvořen otvor (17) pro čep nebo pouzdro (18) čepu. Druhé víko (5) je...

Spôsob čistenia metanolu z procesu výroby acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239088

Dátum: 01.06.1987

Autori: Németh Imrich, Klausmann Vijtech, Škubla Pavol, Waradzin Walter, Bizmár Jozef

MPK: C07C 29/74, C07C 11/24, C07C 31/04...

Značky: metanolu, spôsob, čistenia, acetylénu, procesu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie C3, C4-acetylénov, olefínov, diolefínov, čpavku a iných prchavých látok z metanolu v procese výroby acetylénu. Tento ciel sa dosiahne stripovaním parami metanolu v kolóne pri atmosferickom tlaku a teplote na hlave kolóny 40 až 64 °C. Plyny opúšťajú kolónu cez deflegmátor. Metanol sa privádza na hlavu kolóny a odplynený metanol sa odťahuje z varáku na ďalšie použitie.

Pomocné zařízení pro práce ve vyšších polohách pomocí vysokozdvižného vozíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239087

Dátum: 01.06.1987

Autor: Novotný Jiří

MPK: B66F 9/06

Značky: polohách, vysokozdvižného, vyšších, zařízení, vozíků, pomocné, pomocí, práce

Zhrnutie / Anotácia:

Montážní plošina s pantografem, jehož podstata spočívá v tom, že montážní plošina s pantografem je usazena na ochranné stříšce vysokozdvižného vozíku tak, že pantograf je uložen pomocí čepu a kladky ve vodítku jednak v montážní plošině a jednak na ochranné stříšce, přičemž pístnice hydraulického válce, který je uložen pomocí čepu ve vodítku na ochranné stříšce, je uchycena pomocí páky k přednímu čepu pantografu. Vynález lze využít při montážní...

Míchací zařízení pro homogenizaci suspenzí v hydrometalurgické výrobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 239086

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kvasnička Jan, Hruban Konstantin, Petřina Ladislav, Seichter Pavel, Špaček Václav, Klohna Josef

MPK: B01F 5/26

Značky: suspenzí, zařízení, hydrometalurgické, homogenizaci, výrobe, míchací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká míchacího zařízení pro homogenizační míchání suspenzí v hydrometalurgické výrobě. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v nádobě jsou na společném hřídeli umístěna dvě míchadla, přičemž spodní míchadlo je radiálního typu a horní míchadlo axiálního typu. Spodní míchadlo vytváří proud kapaliny, který se u stěny nádoby obrací vzhůru a proudí směrem k hladině a horní míchadlo axiálního typu při rotaci spolupůsobí k posílení axiálního...

Zařízení pro uchycení pěnových čalouněných částí v nosném rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239085

Dátum: 01.06.1987

Autor: Zohorna Bedřich

MPK: B68G 7/12

Značky: pěnových, nosném, zařízení, rámu, částí, uchycení, čalouněných

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro snadno montovatelné a demontovatelné uchycení čalounění do nosného rámu. V pěnové výplni čalounění je zakotven alespoň jeden spojovací úchyt, zapadající do alespoň jednoho úchytného vybrání v nosném rámu, obklopujícím alespoň z části čalounění.

Kotoučový chladník pro chlazení a přepravu polotovarů, zejména plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239084

Dátum: 01.06.1987

Autori: Karhan Gerhard, Hanel Ivan, Šlesinger Miroslav

MPK: B21B 43/00

Značky: chladník, polotovarů, plechů, zejména, prepravu, chlazení, kotoučový

Zhrnutie / Anotácia:

Snížení účinku sálavého tepla od žhavých přepravovaných materiálů na ložiska hnaných hřídelů a tím zvýšení jejich životnosti při jednoduchém konstrukčním řešení, které umožňuje sériovou výrobu a unifikaci jednotlivých dílů. Uvedeného účelu se dosáhne kotoučovým chladníkem podle vynálezu, sestávajícího z jednotlivých řad hnaných hřídelů 1, umístěných vedle sebe, jež jsou opatřeny dopravními kotouči 2 a jsou na svých koncích uloženy v ložiskách...

Sací ústí pro sací bagry

Načítavanie...

Číslo patentu: 239083

Dátum: 01.06.1987

Autor: Dušek Jan

MPK: E02F 3/92

Značky: sací, bagry, ústí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká sacího ústí pro sací bagry, které je určeno hlavně pro práci v širokém záběru a ve vysoké sloji, na písčitých zeminách, které mohou být i hodně ulehlé. Podstatou sacího ústí, které se skládá z jedné nebo více komor, je, že na dno radlice je spojitě a pevně napojena clona, která je převislá nad tryskovou stěnou, odkud tryská pomocná dopravní voda. Přitom clona, trysková stěna a dno komory radlice vytvářejí tryskovou dutinu, která...

Převod s plynule měnitelnou excentricitou za chodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239082

Dátum: 01.06.1987

Autor: Fišer Petr

MPK: F16H 25/06

Značky: plynule, převod, chodu, měnitelnou, excentricitou

Zhrnutie / Anotácia:

Převod s plynule měnitelnou excentricitou za chodu byl vyvinut speciálně pro laboratorní třepačku. Obsahuje hřídel, jejíž horní část je pevně spojena s unášecí deskou, v které je excentricky umístěn čep spojený s klikou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že čep (15) je pod unášecí deskou (7) spojen s kolem se šikmými zuby (10), které je v trvalém záběru s kolem se šikmými zuby (6) pevně nasazeném na pouzdru (14) uloženém suvně na hřídeli (12), s...

Zpětný ventil, zejména kotoučový

Načítavanie...

Číslo patentu: 239081

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vaněk Milan, Kropáček Jaroslav, Sedláček Vlastimil, Kovář Valter

MPK: F16K 15/08

Značky: zejména, ventil, zpětný, kotoučový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru armatur a týká se zpětného ventilu, zejména kotoučového, v jehož tělese jsou zhotovena vodicí žebra a sedlo pro deskovou kuželku. Ve vodicích žebrech je zhotovena obvodová drážka, ve které je zasunuta opěrná deska a alespoň v jednom vodicím žebru je zhotovená axiální drážka. Mezi opěrnou deskou a kuželkou je umístěna pružina. Podstatou řešení je, že opěrná deska je zajištěna proti vypadnutí zajišťovací pružinou uchycenou...

Cívka pro vrchní nitě šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239080

Dátum: 01.06.1987

Autor: Slabý Vladislav

MPK: B65H 75/14

Značky: šicích, strojů, cívka, nitě, vrchní

Zhrnutie / Anotácia:

Cívka pro vrchní nitě šicích strojů řeší problém zaklesnutí konce obou nití při rozebíratelném spojení cívek šicího stroje, pokud je na obou cívkách niť a jsou uloženy mimo šicí stroj. Podstatou je zasunutí nití mezi dvě dotýkající se válcové části obou cívek.

Zařízení pro opravu vnějších závitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239079

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kostek Jan

MPK: B23G 3/04

Značky: zařízení, vnějších, opravu, závitů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro opravu vnějších závitů, zejména šroubů nebo čepů, s hlavou opatřenou alespoň jednou dvojicí ploch pro uchycení klíčem. Zařízení má vřeteník upevněný na rámu, na kterém je současně upevněna opěra s vodítky a stavitelnou podpěrou. K opěře je otočně připojena páka s opěrným šroubem pro zasouvání opravovaného šroubu k závitnici upevněné na výstupním hřídeli převodovky vřeteníku.

Kontinuálne miešacie a pridávacie zariadenie k spektrofotometrom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239078

Dátum: 01.06.1987

Autori: Krempaský Vladimír, Orlický Jozef

MPK: 1G01 0/00

Značky: spektrofotometrom, miešacie, zariadenie, pridávacie, kontinuálně

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuálne miešacie a pridávacie zariadenie je určené pre spektrofotometrické merania. Podstata zariadenia spočíva v tom, že pozostáva z prípojky napätia, vypínača a pohonného elektromotorčeka inertného miešadla cez prevod a hriadeľ, pričom vedľa inertného miešadla sú umiestnené prívodné, odsávacie a pridávacie mikropipety látok a vzoriek cez ich otvory. Kontinuálne miešacie a pridávacie zariadenie k spektrofotometrom možno využíť v...

Zařízení pro přemísťování materiálu a drobných kusových předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239077

Dátum: 01.06.1987

Autor: Chaloupka Luboš

MPK: B65F 1/12

Značky: zařízení, předmětů, drobných, kusových, přemísťování, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je tvořeno odnímatelným pojistným křížem (9) se závěsnými řetězy (10) a nosnými řetězy (11), na němž je uchycen elektromagnet (12), ovládající pomocí závory (13) jedno rameno výkyvné páky (6) umístěné na nádobě (l), zatímco druhé rameno výkyvné páky (6) jistí výklopné dno (7) nádoby (l). Může se použít všude tam, kde je třeba hromadně a bezpečně s minimální námahou manipulovat s materiálem do špatně přístupných míst, např. do...

Reverzační planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239076

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bureš Stanislav, Dokoupil Jan

MPK: F16H 3/44

Značky: planetová, převodovka, reverzační

Zhrnutie / Anotácia:

Reverzační planetová převodovka, která je opatřena jednak na hnacím hřídeli uloženým pastorkem se kterým je v záběru na unášeči satelitů uložený dvojitý satelit a jednak s korunovým kolem, a která je určena zejména pro závitořezy, dopravníky, pojezdová a zdvihací zařízení. Podstata řešení spočívá v tom, že dvojitý satelit je v záběru jak s centrálním kolem reverzace, které je spojeno s hřídelem centrálního kola reverzace, na němž je upravena...

Zařízení pro indikaci kovových příměsí v materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239075

Dátum: 01.06.1987

Autori: Čapek Emilián, Pavlica Ivo, Šťastný Karel, Lanča Ivo, Vočka Miroslav

MPK: G01N 27/82, A01D 75/18

Značky: materiálů, zařízení, indikaci, příměsí, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro detekci kovových předmětů ve zpracovávaném, dopravovaném nebo skladovaném materiálu, zejména zemědělském sklizňovém, stébelnatém materiálu. V detekčním prostoru materiálu jsou uspořádány alespoň dvě detekční sekundární cívky rozptylového trasformátoru. Alespoň jedna budicí primární cívka rozptylového transformátoru je napojená na zdroj střídavého napěti. Vývody detekční sekundární cívky jsou napojeny na zesilovač.