Archív za 1987 rok

Strana 220

Zařízení pro míchání obsahu chladicích tanků a pro jejich dezinfekci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240046

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šteflovieová Anna, Uhrecký Július

MPK: A01J 9/00

Značky: míchaní, jejich, chladicích, zařízení, tanků, dezinfekci, obsahu

Text:

...vývrtem lg. Na spodní část výstupního hřídele g je našroubováno známé neznázorněné míchadlo pro míchání nádoje, s rozstřikovací hlavící pro dezínfekci a proplachování chladicího tan~ ku v případě potřeby.Výstupní hřídel g je opatřen osazeními lg a lg, o která se opírají pružné těsnicí členy ll, jejíž vnější talířovité částí jsou pružně přitlačovány k přívráceným stěnám spodního víka 1 a horního víka §, čímž je dosaženo utěsnění vnitřního...

Zařízení na přemísťování tekutiny z nádob do výše umístěné nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 240045

Dátum: 01.06.1987

Autor: Jablonková Helena

MPK: A23C 3/04

Značky: nádrže, nádob, umístěné, tekutiny, zařízení, přemísťování, výše

Text:

...polohy - obr. 8 s dorazem na víko Q. Přestavením pá ky Ž se oba háky 2 zaklesnou za výstupky nádoby 1. Tím je víko 5 pevně gpojeno s nádobou 1 a nádoba 1 je utěsněna.stlačením gumového balőnku á vznikne přetlak V tlakovém spíą nači §, který spustí motor kompresoru 1. Vzniklý přetlak vytlačuje mléko z nádobyl a současně udržuje stejný přetlak v tlakovém Spínači Q. Proto po rozběhnutí motoru je možné okamžitě pustit gumový balőnek Q a...

Elektrický uzemňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 240044

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pach Ladislav

MPK: H02G 5/06

Značky: elektricky, uzemňovač

Text:

...souosých, do sebe zasunutých trubek s dutinou uvnitř,umožňujicich chlazení kontaktu kapalným nebo plynným chladjiimmédiem, což zvyšuje proudovou zatižitelnost uzemňovače.Přiklad provedeni vynálezu je uveden na přiloženém výkresu, kde je znázorněn uzemňovač v podélném řezu.Uzemnovač sestává z horní příruby 5, spojené izolační trubkou 2 pevné se spodní přírubou Š. Na horní přirubě 5 í na spodní přírubě Ž jsou uchyceny dva pevné růžícové...

Akceptor elektronů při stanovení koncentrace laktátu pomocí cytochromu b .sub.2.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 240043

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hegedüš Pavol

MPK: G01N 21/00

Značky: akceptor, laktátu, pomocí, stanovení, koncentrace, sub.2.n, cytochromu, elektronů

Text:

...u nás užívané stanovení koncentrace laktátu pomocí soupravy Lactat vollenzymatísch firmy Boehrínger Mannheim. Nutnost prítomnosti dvou enzymñ, koenzymu a dalšího ponocného substrátu prodrežuje stanovení. Další nevýhodou je nezbytnost užití fotometru s mož ností měřít v ultrafialové oblasti spektra tento fotometr jedrahý a v neněích laboratořích klinické biochenie nedostupný. CDruhá metoda využívá cytochron ba, obvykle ízolovaný z aerobních...

Zapojení pro automatické odpojení napájecího napětí elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240042

Dátum: 01.06.1987

Autor: Málik Ladislav

MPK: H02H 7/20

Značky: zapojení, elektronického, napětí, odpojení, automatické, napájecího, zařízení

Text:

...a přes osmý odpor gg na kolektor pátého tranzistoru Qâ, jehož emitor je připojen na bázi šestého tranzistoru.2 §. Emitor šestého tranzistoru gg je připojen na klednou svorku Q zdroje, k níž je přes druhý kondenzátor gg připojena báze pátého tranzistoru 22.První tranzistor Q je otvírán kladnými nepěřovými impulsy přicházejícími na vstupní evorku ł. Záporný potenciál z kolektoru prvního tranzistoru 2 je přiveden přes třetí odpor 33 na bázi...

Způsob výroby výkonové diodové struktury

Načítavanie...

Číslo patentu: 240040

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hodul Pavel, Košturiak Adam, Streeanský Michal, Zentko Anton, Antoš Kamil, Markušovská Elena

MPK: H01L 21/02

Značky: výkonové, výroby, struktury, diodové, způsob

Text:

...křemíková deakala povrchem opracovaným řezéním z monokryatalu křemíku,ee jednostranné oleptá, dále se provede difnze hliníku z vrstvy difuzautu naneseného na neoleptanou stranu křemíkové desky při teplotě 1250 i 20 ° c po dobu maximálně 25 nad poté následuje oboustranná difuze fosforu při teplotě 1200 až 125 o° c po dobu maximálně 3 hod., načež se křemíková deska epájí nastraně nadifundované hlinikem s molybdenovou dilataění elektrodou...

Způsob výroby výkonových velkoplošných polovodičových struktur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240039

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kuželka Miroslav, Švajlen Milan, Hodál Gustáv, Staoo Viktor, Jurák Július, Kuželka Jozef

MPK: H01L 21/02

Značky: výroby, výkonových, polovodičových, způsob, struktur, velkoplošných

Text:

...standartním fotolitograrickým postupom. Případně je možné oboustranně nadifundovanou N vrstvu jednostranné oleptst, přičemž je nutné druhou stranu překryt alespoň fotorezistem. Oba způsoby jsou značně pracné.Tuto nevýhodu odstraňuje způsob výroby výkonovych velkoplošných polovodičovych struktur podle vynálezu, jehož podstatou je,že do křemíkově vrstvy se nadifunduje fosfor při teplotě 1230 až125 o° c po dobu 0,5 až 2 hod., načež v některé z...

Způsob výroby homogenního rovinného spoje polovodičového systému s dilatační elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240038

Dátum: 01.06.1987

Autori: Džunko Jaroslav, Majereík Anton, Talae Damián, Haluska Tibor, Lošák Dušan, Strelec Ján, Klimko Jozef

MPK: H01L 21/44

Značky: elektródou, způsob, výroby, polovodičového, dilatační, spoje, rovinného, systému, homogenního

Text:

...vlastností. U některých součástek, jako např. zpětně propustných tyriatorů,je nutné kon 24 | 1 038taktovat pomocí slitinového spoje plochu polovodičového systému,ve které je typ vodivosti p 1 n vedle sebe.Další nevýhodou uvedeného slitinového procesu je určitá nehcmogenita nátavu způsobené nerovnoměrným smočením povrchu křemíku taveninou, vznik pnutí v křemíku a tedy značné procento výskytu poruch a degradací parametrů součástek.Výše uvedené...

Zařízení pro čelní vrtání v mechanizovaných porubech

Načítavanie...

Číslo patentu: 240037

Dátum: 01.06.1987

Autori: Drábik Jozef, Turek Ivan

MPK: E21C 5/11

Značky: čelní, mechanizovaných, zařízení, porubech, vrtání

Text:

...uchycena stavitelné stojna g se evislým sloupem g z rcury, na němž je objímkou gg připevněno vedení gg posuvného rámoe 2, které je shodně s vodítky Ž ukotveno v ocelových příčnicích 22. Na vodítkách glftvořených trubkamiĺje suvně uložen podávací vozík 23, opatřený přítlačnými válečky žil, na němž je pevně uchyceno vrtací kladivo 3. Přítlačnými válečkyd 25 prochází pružný tekutinový válec jj, který je kotven V příčnícíoh 2 a je opatřen na...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240036

Dátum: 01.06.1987

Autor: Demko Ján

MPK: E02F 9/22, F15B 30/00

Značky: jištění, zapojení, pohonů, hydraulického, brzdění

Text:

...jsou zachovány všechny výhody hydraulic ké brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prosütoru, jakož 1 zachování stejných maximálních momentů pohonu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení echematicky znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu podle výnálezu, například pohonu otoče s hydraulickou brzdou s akumulováním brzděné či jištěné energie do hydraulického akumulátoru.zapojení...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240035

Dátum: 01.06.1987

Autor: Rozprim Jan

MPK: E02F 9/22, F15B 20/00

Značky: brzdění, pohonů, zapojení, hydraulického, jištění

Text:

...brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru, jakož i zachování stejných maximálních momentů poho nu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení schematický znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hýdraulického pohonu podle vynálezu, například pohonu otoče s hydraulickou brzdou s akumu~ lováním brzděné či jištěné energie do hýdraulického akumulátoruZapojení pro brzdění či jištění hydraulického...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240034

Dátum: 01.06.1987

Autor: Podzimek Oldoich Csc

MPK: E02F 9/22, F15B 20/00

Značky: zapojení, hydraulického, jištění, brzdění, pohonů

Text:

...akumulátoru, nebot lze aku 3 240 034mulovat i tlakové špičky další sekce jak od vlastního pohonu hydrogenerátoru, tak i od případnýoh sekcí dalších napojených hydrogenerátorů. Akumulovanou energií lze rovněž využít nejen pro vlastní pohon, ale i pro případný další pohon napojený na hydraulický akumulátor.Zapojením podle vynálezu jsou zachovány všechny výhody hydraulické brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru,...

Zapojení pro brzdění či jištění hydraulického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240033

Dátum: 01.06.1987

Autor: Krejeí Jan

MPK: E02F 9/22, F15B 20/00

Značky: hydraulického, jištění, brzdění, pohonů, zapojení

Text:

...energií lze rovněžvyužít nejen pro vlastní pohon, ale i pro případný další pohon napojený na hydraulický akumulátor.Zepojenimpodle výnálezu jsou zachovány všechny výhody hydraulické brzdy oproti mechanické, například zmenšení zástavbového prostoru, jakož i zachování stejných maximálních momentů pohonu při rozběhu i brzdění.Na výkresu je v příkladném provedení sohematický znázorněno zapojení pro brzdění či jištění hýdraulického pohonu...

Způsob předúpravy vyčiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 240032

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vanik František, Pospašil Karel, Krásenský Pavel

MPK: C14C 9/00

Značky: usní, způsob, předúpravy, vyčiněných

Text:

...cyklus se shodnou lázní a v téžey nádobě, z čehož vyplývají zejména časové a energetické úspory při výrobě usní.Způsob předúpravy usní podlevynálezu záleží v tom, žese na vyčiněné usně po vyprání působí jednou lázní, obsahující směs neutralizačních, mazacích, plnicích a přečiňujících,popřípadě barvicích přípravků u podbarvovaných usní,a to při teplotách 18 až 35 OC v časovém rozpětí 20 až 60 minut, popžípadě 30 až 90 minut u barvených...

Zabezpečovací zařízení ustavující zvolené rozevření volně stojícího dvoudílného žebříku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240031

Dátum: 01.06.1987

Autor: Binko Leo

MPK: E06C 1/22

Značky: volně, ustavující, stojícího, rozevření, dvoudílného, zvolené, zabezpečovací, žebříku, zařízení

Text:

...obr. l dvoudílný žebřík se zabezpečovacím zařízením v sepnutém stavu, obr. 2 řez rovinou A-A v obr. l, a obr. 3 v perspektivním pohledu detail rozepnuté spony a háčku zabezpečovacího zařízení.Dvoudílný žebřík lg se skládá z prvního ramene la z druhého ramene ll, otočně uloženého svým koncem v hlavě lg. První rameno l je sestaveno ze dvou delších postranic § spojených navzájom několika dutými levými příčlemi Q. Druhé rameno ll « je...

Způsob mechanické úpravy povrchu zkušebních plechů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240030

Dátum: 01.06.1987

Autori: Krasl Karel, Švestka Miroslav, Hirš Pavel

MPK: B24B 7/10

Značky: zkušebních, úpravy, zařízení, mechanické, způsob, provádění, způsobu, povrchu, plechů, tohoto

Text:

...zkušebních plechů. Technologícký postup opracování je přitom vysoce produktivní s pro obsluhu znamená odstranění namáhavosti a zajištění bezpečnosti práce.Základní součástí zařízení podle vynálezu je podkladová magnetízovatelná deska s postranními ohraničujícími dorazy, na jejíž vrchní plochu mezi dorazy se magneticky upnou zkušební plochy. Vzhledem k jejich různým velikostem a tvarům se zpravidla jimi nepokryje celá vrchní plocha,e proto...

Způsob chlazení nepřetržitého pásu skla tvarovaného přetokem směrem dolů a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240029

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hlavonik Jaroslav, Šindeláo Bedoich

MPK: C03B 25/12

Značky: provádění, tvarovaného, zařízení, přetokem, způsob, nepřetržitého, směrem, pásu, chlazení, způsobu, dolů

Text:

...vznikat neregulovatelně vzdušné proudy.Da 1 šívýhodou je poměrně jednoduchá konstrukce zařízení.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a schematicky znázorněno na připojených výkresech,z nichž představuje Vdbr.2 bokorysný pohled na zařízení s částečnými řezyPod neznázorněným tvarovacím zařízením,z něhož vytéká nepřetržitý pás l skla,je na pojízdné nosné konstrukcí g tepelně izolovaná tažné komora §,v níž jsou umístěny páry...

Důlní přesouvací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240028

Dátum: 01.06.1987

Autori: Doležal Bohuslav, Š?astný Miroslav, Volf Radko, Ledvinka Karel, Pichoueek Miroslav

MPK: E21F 13/08

Značky: důlní, zařízení, přesouvací

Text:

...je taková, že i ve velmi nízkých slojích neomezuje průchod mezi druhým a třetím stojkořadím. Jednotka přesouvacího zařízení podle vynálezu je dostatečně stabilní i při nerovnostech a úklonech počvy. Manipulace s- ní nevyžaduje druhého pracovníka ke stabilizaci polohy opěrné stojkjr. Další předností je vedení základního rámu vůči individuální výztuži porubu i možnost použití více operných stojek bez zvýšení výšky zařízení.Na připojených...

Egalizační přípravek pro povrchovou úpravu usní a ohebných plošných materiálů vláknitého charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240027

Dátum: 01.06.1987

Autori: Flídr Josef, Wedlich Wolfgang, Veselík Václav, Schröfel Josef, Letý Karel, Jagoš František

MPK: C14C 11/00

Značky: vláknitého, ohebných, úpravu, povrchovou, usní, charakteru, plošných, materiálů, egalizační, přípravek

Text:

...se zvýši kryvost apretur a zamezí se propadáni vodovć apretury usně.jsou tedy po usušení stejnoměrnějivykryté bez nutnosti dalšího zvyšovaní počtu nánosú barevné apetury. Tak se ušetří značné množství apretovacích roztoků,fyzická práce, elektrická energie pro pohon strojů a tepâná energie pro sušení dalších nánosů apretur.Egalizační prostředek podle vynálezu obsahuje hmotnostně 10 - 30 desetiprocentní vodné disperze směsi esterů,...

Nástavbové zdvihací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240026

Dátum: 01.06.1987

Autor: Myšák Jan

MPK: B66C 19/00, B66C 5/04

Značky: zařízení, nástavbové, zdvihací

Text:

...zařízení podle vynálezu, na obr. 2 je bokorysný pohled na totéž zařízení a na obr. 3 je detail příčného průřezu nosnéNástavbové zdvihací zařízení je upevněno s výhodou rozebiratelným spojením na břemenovém housenicovém podvozku l s nosičem /obr. l, 2/. Nástavbové zdvihací zařízení je tvořeno dvěma portálovými rámy g, Q a podvěsnou noenou dráhou A s převislým koncem přečnívajíoím z půdorysného obrysu břemenového housenicového podvozku l. Nosná...

Hořák sklářské tavicí regenerativní U-plamenné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240025

Dátum: 01.06.1987

Autori: Diblík František, Kábrt Karel, Filip František

MPK: C03B 5/16

Značky: sklářské, regenerativní, horák, u-plamenné, tavicí

Text:

...rovině. Poměr osové délky skloněné části vzduchového kanálu hořáku k celkové osové délce vzduchového kanálu hořáku je l/4 až 3/4.Tímto prostorovým uspořádáním hořáku je zabezpečeno dokonalé promísení paliva, tzü. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinou tavené skloviny. Dosáhne se optimálního vyhoření plynu v prostoru nad sklovinou, čímž se sníží spotřeba paliva a také odstraní...

Hořák sklářské tavicí regenerativní příčněplamenné pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240024

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tobiška Jarom3r, Vymital Jaroslav, Trpík Oldoich

MPK: C03B 5/16

Značky: sklářské, horák, regenerativní, příčněplamenné, tavicí

Text:

...rovině. Poměr osové délky skloněné části vzduchového kanálu hořáku k celkové osové délce vzduchového kanálu hořáku je l/4 až 3/4.Tímto prostorovým uspořádáním hořáku je zabezpečeno dokonalé promiseni paliva, t.j. zemního plynu nebo svitiplynu se spalovacím vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad. hladinou tavené skloviny, čímž je umožněn co nejlepší přestup tepla do skloviny. Dosáhne se optimálního vyhořeni plynu v prostoru nad...

Zařízení pro vyhodnocení dotyku brousicího kotouče s obrobkem při broušení v opěrkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240023

Dátum: 01.06.1987

Autori: Chmela Josef, Eerný Anton3n

MPK: B24B 49/10

Značky: opěrkách, brousicího, vyhodnocení, dotyku, obrobkem, zařízení, broušení, kotouče

Text:

...jejich vzájomného spojení. S výhodou je proto snímač kmitů l, łĺ ł 3 bud přímo připsvněn, například za~ šroubovánim, do opěrky 8, 8, jak je ukázáno na obr. l, neho stejným způsobem upevněn zašroubováním do držáku opěrek 1 jak je ukázáno na obr. 2 neb do zásobníku 5 obrobků g, ĺneb podavače 6, §, jak je alternativně ukázáno na obr. l.vzniklé kmity jsou snímány snímačem kmitů l, l l ł,který je mechanicky spojendle dřívějšího popisu například s...

Zapojení pro přenos dat do procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240022

Dátum: 01.06.1987

Autori: Mikuláš 1udovít, Borovec Václav, Kravciv Miloš, Lžieao Josef

MPK: G06F 3/00

Značky: zapojení, prenos, procesu

Text:

...příklad zapojení x-té stanice výstupu dat se třemi převodními články /Y 3/.První výsílací prostor § 99, který je začleněn v řídícím systému § 99 je svým výstupem ł 9 připojen na první přenosové oběžné vedení 2, které vede po řadě na první vstupy łł, gł, jł,gg, 5 první až páté stanice až 5 výstupu dat a které je zakona čeno na vstupu 29 bloku 299 prvního impedančního ukončení 29. Druhý vysílací procesor § 99, který je začleněn v...

Filtr k odlučování kapalných aerosolů ze vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240021

Dátum: 01.06.1987

Autori: Smiták Vincenc, Lapeš František

MPK: B01D 45/08

Značky: odlučování, vzduchu, filtr, aerosolů, kapalných

Text:

...021 rohože profilovanými lopatkami je zamezeno rovněž možností zapálení či propálení filtru při provozu kuchyně. Sběrná nádobka a lopatky svým jednoduchým profilovým tvarem umožňují jejich snadné čištění.Filtr k odlučovaní kapalných aerosolů je znázorněn naobr. l až 4, kde obr. l zobrazuje bokorys filtru podle vynálezu,umístěného svisle,v řezu s vyznačením maximálního úhlu sklonu čelní roviny lopatek od svislice, obr. 2 zobrazuje uspořádání...

Vodicí vůz koksovací baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240020

Dátum: 01.06.1987

Autori: Mohr František, Vrána Vladimar

MPK: C10B 33/14

Značky: baterie, koksovací, vodiči

Text:

...nedošlo k vzájemné kolizí obou strojů při náhodném selhání blokovací soustavy.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny na popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, kde obr. l zná zorňuje bokorys a obr. 2 znázorňuje nárys vodicího vozu koksova cí baterie podle vynálezu.Vodicí vůz podle vynálezu je vybaven všemi obvyklými ústrojími a opatřenímí a jeho spodní stavba má první podvozky l bližší ke koksárenské baterii a druhé...

Zařízení pro výrobu oxidu uraničitouranového z třísek kovového uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240019

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vejnar Otto, Langner Werner, Holejšovský Milan

MPK: C01G 43/01

Značky: výrobu, kovového, uraničitouranového, uranu, třísek, zařízení, oxidů

Text:

...kovového uranu chemickou cestou má využití zařízení podle vynálezu za následek 1 výrazné zvýšení produktivity práce a nižší energe- 3 240 019 tickou náročnost. Vyrobeného oxidu uraničitouranového lze přímo použít pro barvení sklářského kmene a keramických polev.Na přiloženém výkresu je v podélném řezu schematicky znázorněno zařízení pro výrobu oxidu uraníčitouranového podle vynálezu.Zařízení pro výrobu oxidu ureničitouranového z třísek...

Dálkové mechanické stopovací zařízení s nastavením startovací dávky paliva motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240018

Dátum: 01.06.1987

Autor: Skalský František

MPK: F02M 39/02

Značky: motorů, startovací, dávky, stopovací, mechanické, zařízení, paliva, dálkově, nastavením

Text:

...startovací dávky paliva. Na obr. 2 je toto zařínení znâzornčno ve smčru pohledu P.Na čepu Q noenê konzoly Ž, na obr. 2, je nasazena otočnč páka 1 pro ovládání stopovacího tlačítka lg. Na páce 1 je vytvořen úchyt 1 pro uchycení táhla Q. Na čepu Q je rovněž naeazena páka 2 pro ovládání čepu přidavače Q palivovêho čerpadla, přičemž mezi páku 1 a páku Q je na čepu Q nasazena zkrutnâ pružina Q, která zajištuje rozevření pák 1 a Q o maximální...

Zařízení k přenosu elektrické energie do kovových materiálů s průřezem nad 200 mm .sup.2.n.

Načítavanie...

Číslo patentu: 240016

Dátum: 01.06.1987

Autori: Slezák Adolf, Chmelak Milan

MPK: F27D 11/04, C21D 9/62

Značky: energie, elektrické, sup.2.n, přenosu, materiálů, průřezem, kovových, zařízení

Text:

...a přívodního tělesa, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kontaktní kladka a přívodní těleso jsou umístěny na společné stecionární hřídeli opatřenécentrálním otvorom, který je propojen s meziprostorem vytvořeným mezi kontaktní kladkou a přívodním těleeem.Výhodou zařízení k přenosu elektrické energie do kovových materiálů podle vynálezu je, že umožňuje vyvinout tlaky bez rizika zvětšení přechodových odporů. Další výhodou je,...

Závěs pro manipulaci a bezvazačové překlápění přepravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240015

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kuchaoík Alois, Kadlec Lubomír

MPK: B66C 1/42

Značky: manipulaci, bezvazačové, závěs, prostředků, přepravních, překlápění

Text:

...v obr. 9, obr. ll a 12 znałomuji umístění a upevnění. narážek vázacich řetězů. oPodle obr. l se závěs skládá z traverzy l opatřené na koncich jednostrannými vyvěšovači z dvoji tých vázacich řetězů 3, jejichž koncové oka 5 Jsou zavěšena v lůžkách ý vyvěšovačů 2 a úchy tné oko g ,je zajištěno proti samovolnému vypadnutí pojistkou 9, která,je otočně uložena na čepu g vložky 1. vložka 1, která Je vsazena dovnitř úchy tného oka 1, ,jehož...

Způsob vytváření sklepního okna budovy při její modernizaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240014

Dátum: 01.06.1987

Autor: Tintira Milan

MPK: E04G 23/02

Značky: její, budovy, modernizaci, způsob, vytváření, sklepního

Text:

...budovy nad sklepním otvorem.Uvedené nevýhody dosud známého způsobu vytváření sklepních oken budov při jejich modernizaci se odstraní způsobem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se vybourá. zdivo ve vnější stěně budovy z její vnější strany pro uložení slepého okna, načež se zbytek zdiva provrtá nejméně jedním šikmým otvorem a vsadí slepě okno.Výhodou způsobu vytváření sklepních oken budov podle vynálezu je to, že se jím...

Antivibrační zařízení s pryžovými amortizátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240013

Dátum: 01.06.1987

Autor: Chrochocký Miroslav

MPK: F16F 1/36

Značky: pryžovými, antivibrační, zařízení, amortizátory

Text:

...rychle utlumuje. Pracuje v širokém rozsahu zatíže-l ní bez velkých výškových změn.Vynález blíže objasní ořiložený výkres, kde je znázorněn osový řez antivibračním zařízením s pryžovými amortizátory.Antivibrační zařízení sestává z výškově stavitelné příruby 1 kruhového tvaru, opatřené ve svislé ose grůchozí kruhovou dírou, do níž je zasunut stavitelný šroub g. V horní části výškoĺ vě stavitelné příruby 1 je po obvodu obdélníková drážka, do...

Směsi polyolefinů s uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 240012

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bareš Karel, Pálfy Anton, Rusnák Ján, Pokorný Antonan, Oddouch Vlast Imil, Hes Luboš, Szlauer Jioí, Janok Jan, Berghauer Zoltán, Straeár Slavomar

MPK: C08K 9/04, C08K 3/26, C08L 23/04...

Značky: uhličitanem, vápenatým, polyolefinů, směsi

Text:

...kyselinĺšnlz až 26 uhlíkovými atomy nebo směsí 0,1 až 3 hmotnostních glyceridu mastných kyselin obsahující až 0,5 hgotnostních volných mastných kyselín.V Doposud/Ěonoglycerid vyšších mastných kyselín používal pouze jako antistatické přísada JA 56050942, příseda pro zvýšení ŕázové houževnatosti JA 54008745,pro zvýšení termické stability US 436389 l.pro zebranění vzniku bublin při injekčním vstřikování JA 56155730 a pro zlepšení...

Zařízení pro tažení profilových krystalových těles z taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240011

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vašaeek Vladimar, Vostracký Zdenik, Eech Miloslav

MPK: C30B 35/00

Značky: zařízení, profilových, tažení, taveniny, krystalových, těles

Text:

...z molybdenu, na teplotu nad 1800 °G dojde k difusnímu spoji mezi oběma prvky, který je dostatečně pevný, aby se při taiení krystalověho profilového tělesa neuvolnid, ale zase natolik slabý, že ve studeném stavu lze tvarovací člen lehkým úderem od nosné rozváděcí desky odstranit a nahradit novým. Další výhodou je to, že při zatuhnutí taženého krystalu do tvarovacího členu se tento sám odtrhne,uvolněný člen je volně spolu s krystalen...

Polypropylen a kopolymery propylenu s ethylenem stabilizované proti světlu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240010

Dátum: 01.06.1987

Autor: Škaloud Jioí

MPK: C08L 23/10, C08K 13/00

Značky: světlu, stabilizované, ethylenem, propylenu, kopolymery, proti, polypropylén

Text:

...(propenyl) - 2,6 - dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové, mají vyšší odolnost vůči degredačnímu působení slunečního záření než stebilizeční směsi HALSů s jinými fenolickými nebo fosfitovými stabilizátory za nepřítomnosti sírných stabilizačních přísad. Ve výše uvedené směsi 4-pentadekekis (propenyl) - 2,6 dimethylfenolu s estery kyseliny thiodipropionové a stabilizátory HALS dochází k nečekenélu mimořádně silnénu...

Koncovka hubice pro dávkování tekutých a polotekutých substrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240009

Dátum: 01.06.1987

Autor: Knob Václav

MPK: A23P 1/00, A23L 1/06

Značky: hubice, tekutých, dávkování, polotekutých, koncovka, substrátů

Text:

...úhlem /3 nejvýše rovný 90 °.Výhodou koncovky hubice pro dávkování tekutých a polotekutých substrátů podle vynálezu Je, že proud dávkovaného subetrátu dopadá ěikmo na dno nebo stěny obalu, čímž se hladina V obalu roztoči,a tím se omezi vystřikováni substrátu z obalu a případné pěnění. Dále je možno zvýšít také rychlost výtoku,a tim.zvýšit výkon dávkovače.Vynález a jeho účinky Jsou bliže popsány v popise přikladů jeho provedení podle příloženého...

Sonda pro měření úbytku napětí střídavého proudu na sliznici pochvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240008

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kozák Karel, Hrdlieka Oehoo, Chzanowski Michael, Pinieka Jaroslav

MPK: A01K 21/00

Značky: napětí, pochvy, sonda, měření, sliznici, proudu, střídavého, úbytku

Text:

...tvynález vychází z těchto známých poznatků a odstraňuje nevýhody výše uvedené novým provedením sondy. Jeho podstata spočívá v tom, že válcový držák má na své přední části, zhotovené z nswodivého materiálu, vytvořeny dvě oddělená smyčky z platino vého vodiče, tvořící vlastní měřicí elektrody, K váloovému držá ku je pripojene duté rukojet, uvnitř které je uložen zdroj elektrické energie a elektronický vyhodnocovací systém. Dutá rukojeł...

Stavitelný stojan tubusu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240007

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pavlica Zdenik

MPK: F16M 11/18, G03B 17/56

Značky: stavitelný, stojan, tubusu

Text:

...240 007su k expozíční rovině substrátu, výškově nastavit tubus při předepsaném zvětšení objektívu, dále zdvíhnout tubus při manipulaciv prostoru expoziční roviny substrátu a opětovně jej nastavit do výcnozí polohy bez porušení kolimace a zvětšení objektívu. Štíhlá opěry ponechávají dostatečný volný prostor pro umístění křížového stolu s interferometrem, vkládacího a vyjímacího zařízenísubstrátů, předorientační jednotky apod.Na priložených...

Nástroj pro leštění vnitřního povrchu hlubokých děr malých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240006

Dátum: 01.06.1987

Autor: Sojka Vladim3r

MPK: B24B 5/48

Značky: malých, hlubokých, nástroj, leštění, vnitřního, průměru, povrchu

Text:

...axiálně po je Vytvořeno přímkové zakoncení, svírající s osou nástroje úhel 0 ° - 20 °, jehož zakoncení je upraveno do kužele.cemž na konci suvnéhoprvkuHlavní Výhodou řešení podle vynálezu je podstatné zvýšení produktivity práce. Jinou výhodou je vysoká kvalita opracování nástrojem podle vynálezu, kdy se dosahuje při přídavku brusné pasty do opracovávaného otvoru jakosti povrchu až Rá 0,3. Jinou2 240 008 další výhodou jsou nepatrné náklady...

Dávkovač pro injektážní stanici

Načítavanie...

Číslo patentu: 240005

Dátum: 01.06.1987

Autori: Unean, Pech Radovan, Ryttnauer Emil

MPK: E02D 3/12

Značky: stanici, dávkovač, injektážní

Text:

...může mít vnější povrch plastové láhve opatřen vodivým povlakem, spojený vedením, tvořeným například ohebným měděrzým lankem, se zemnicíxn prvkem.Řešení podle vynálezu představuje jednodochou koncepci, vedoucí ke snížení pořizovacích nákladů a nároků na odbornost pro 2 240 unsvozních i ůdržbových pracovníků, zejména v dílnách. Dávkovač umožňuje ruční, ale i elektronickou obsluhu programovatelnou jednotkou. Pomocí výškově nastavitelné horní...