Archív za 1987 rok

Strana 22

Mechanizmus riadenia hydraulického systému, hlavne poľnohospodárskych traktorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246037

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bajús Martin

MPK: B62D 7/16

Značky: riadenia, hydraulického, poľnohospodárských, hlavne, traktorov, systému, mechanizmus

Text:

...je znázornený na konkrétnom príklade .na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený mechanizmus riade.nia hydraulickéhlo systémru pri .pohľade zbroku a na obr. 2 je tiahlo s pružným prvkom v pozdĺžnom reze.Konzola 1 na riadenie hydrauliky pozo 4stáva zo skrinkovej spodnej konzoly 2, pripevnenej k podlahe 3 kabíny 4, pripevnenej prostredníctvom pružných prvkov 5 k podvozku 20 trakrora, ako aj z valcovitej konzoly 6 vedúcej páku 7,...

Kalorimeter pre meranie tepelnej vodivosti a tepelnej kapacity pre oblasť nízkych až izbových teplôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246036

Dátum: 15.12.1987

Autor: Baxa Jozef

MPK: G01K 17/00

Značky: kapacity, meranie, kalorimeter, vodivosti, oblast, teplot, nízkých, tepelnej, izbových

Text:

...umiestnená medzi strednou doskou 3, hornou doskou 2, a dolnou doskou 4 vlastného kalorimetra, tvoreného ešte ra.diačným plášťom 5 a stahovaclml skrutkami 6 s dotláčacimi pružinamwi 7.Dosky vlastného kalorimetrua sú so vzorkou v dokonalom tepelnom kontakte, zabezpečenom pri objemových zmenách vzorky a skrutiek dotláčiacími pružinami. Vlastný kalorimeter je tepelným mostom 8 spojený s hornou príru-bou 9 kal-orimetra a jeho plášťom 1 ll, ktoré...

Dealkanizačný a hydrogenačný katalyzátor ropných frakcií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246035

Dátum: 15.12.1987

Autori: Forró Juraj, Galba Vladimar, Florovie Stanislav, Oddejovie Gregor, Oddejkovieová Iveta, Bajús Martin, Baxa Jozef

MPK: B01J 29/12

Značky: hydrogenačný, ropných, katalyzátor, frakcií, dealkanizačný

Text:

...2 0/0 hmotnostné, v asmiorfnom alumínnolsilirkáite menej ako 5 0/0 hmotnostných, s výhodou menej ako 1 0/0 hmloonostné, v zeolite typu faujassit menej alko 5 0/0 hmotnosbných, s výhod/alu menej ako 2,5 0/0 himotuosmného.Ka-talyzátor a spôsob jeho prípravy je o~ písaný v« nasledujúcich príkladoch.A Z vysokoukremílkvatého ze-oliwt-u zloženia 94 0/0 hmotnostných SiO 2, 5 0/0 hmotnostných A 1203, 0,1 0/0 hmotnostného Na 20 sa pripraví vodná...

Písací stôl s pohyblivou pracovnou plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246034

Dátum: 15.12.1987

Autor: Streeko Július

MPK: A47B 19/06

Značky: stôl, pohyblivou, plochou, písací, pracovnou

Text:

...podstata spočíva v- tom, že pracovná doska je pevne spojená s vystužujúcou priečkou a s bokmi polkruhového tvaru, ktoré pevne zapadlajú clo oblúk-ov v bokoch stola. Toto uloženie pracovnej dosky umožňuje .nadv-ihnutím prednej alebo zadnej časti pracovnej plochy nastavit jej sklon do ktorejkoľvek polohy. Nastavené p-oloha pracovnej dosky je fixovaná vlastnou váhouhornej časti stola -a trením V styčnej ploche oblúkov.Systém naklápatnia,...

Zariadenie na kultiváciu viníc, chmeľníc a ovocných sadov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246032

Dátum: 15.12.1987

Autor: Macho Vendelín

MPK: A01B 39/16

Značky: chmelnic, kultiváciu, zariadenie, viníc, sadov, ovocných

Text:

...zostáva na zanedbatelnej úrovni a tým sa ručná kultivácia alebo herbicídy nemusia takmer vôbec používat, nakolko šírka neobrobených ostrovčekov nie je konkurujúca. pre poľnohospodárske kultivary. Oproti doterajšiemu stavu sa pri plečkova~ ní neznižuje produktivita práce traktor-isto. Zariadenie sa môže použit vo všetkých vinohradoch a v iných špeciálnych kultúrach, ü a to namontovanim z obidvoch strán jestvu« júcich plečiek, pričom .nekladie...

Zariadenie na kompenzáciu chýb radiálneho posuvu a vychýlenia osí spojovaných hriadeľov tuhou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246031

Dátum: 15.12.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: F16D 1/00

Značky: spojkou, posuvu, kompenzáciu, spojovaných, zariadenie, hriadeľov, chýb, vychýlenia, tuhou, radiálneho

Text:

...v tom, že sa skladá z dvoch krúžkov, ktoré sú ziahrúsené ,pod uhlom a a sú vložené medzi skriňu hnacieho stroja a spojovaciu skriňu hnaného stroja, pričom rotor hnaného stroja je uložený v naklápacom ložisku. Natáčanim dvoch krúžkov dochádza k plynulej zmene vzájomnej polohy osi krúžkov.spoločným natáčanim krúžkov sa určí smer kompenzácie a natáčaním jedného krúžku sa určí velkost kompenzácie. C-hy 4ba nastavenia hritadelov pri spojení...

Gravitačný žľab na orientovanie rotačných súčiastok, zvlášť pre ložisková puzdra

Načítavanie...

Číslo patentu: 246030

Dátum: 15.12.1987

Autor: Boháeik 1ubomar

MPK: B23Q 7/08

Značky: zvlášť, rotačných, súčiastok, orientovanie, žľab, puzdra, gravitačný, ložisková

Text:

...Druhá z jpeoklôh le, ikeď valcová plocha je kolmá na smer pohybu puzdier a zároveň kolmá na spodnú časť žľabu. Tretia z polôh je, ked VallCÚVá plocha je .kolmo .na smer pohybu puzdier a kolmá na bočné stenyZ prívodněho žľabu 1 vchádzajú puzdra 19 do prvej časti 4 gravitač-ného žlabu 2,vo všetkých hroch polohách. Puzdra 19 ktoré sú v prvej polohe, prejdú prvou časťou. 4 gralvitalčného žlabu 2 bez zmeny polohy. Tvar oaražky 7 je taký ĺübr. 3,...

Prekladací prípravok na obojstranné puzdrenie elektronických súčiastok s axiálnymi prívodmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246029

Dátum: 15.12.1987

Autor: Klas Rudolf

MPK: H01L 23/28

Značky: súčiastok, puzdrenie, axiálnymi, elektronických, překládací, obojstranné, prípravok, prívodmi

Text:

...rozvádziacieho kanáliku je umožnené prekladuacím pripravkom, ktorého prvá pohyblivé .lišta a druhá pohyblivé lišta sú opatrené hornými dražkami a dolnými drážkami, ktoré sú posunu té .o pol räozvteče paredchádzajúcich drážork(Použitím prekliadacieho prípravku je možné zapuzdriť dvojnásobne množstvo elektronických súčiastok. Tým dochádza k zvýšeNa pripojených výkresoch obr. 1 predstavuje narys prekladacieho prípravku spolu s manipulačným...

Váha na kontinuálne váženie sypkých a granulovaných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246028

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nikov Jordan

MPK: G01G 11/04

Značky: hmot, váha, kontinuálně, váženie, granulovaných, sypkých

Text:

....a granulovaných hmôt má podla vynálezu oproti síáviajúcim výhodu, že je rozmere-ve malá, dá sa montovat do stálvajúcich zariadení bez váženia a je presnejšie.Uvedené nevýhody odstraňuje váha na Váženie sypkých a. granulovaných hmôt po dla vynálezu, ktorá pozostáva z rámu, tenzometrického snímača, vodlacej rúry a kladiek. Vyznačuje sa tým, že šikmá doska je otočne uložená vo svernom otočnom čape spojeného s prestvaviteľnou tyčou uloženou vo...

Spôsob výroby buničín a polobuničín z poľnohospodárskych odpadov a z jednoročných rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246027

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jarošek Karol, Kupec Pavol, Franc Štefan, Novák František

MPK: D21C 3/02

Značky: spôsob, rastlín, odpadov, výroby, jednoročných, polobuničín, buničín, poľnohospodárských

Text:

...1 4,5 až 20.Neprítomnost sírnikových a hydrosírnikových iünov vylučuje možnosť tvorby prchavých a zapáchajúcich merkaptánov tvoriacich sa z Inetoorylových skupin lignínu a. hiemiicelulóz a neuvoiiňuje »sa wsírovodik z použimých trest-ných .noztokiovą Tieto dôsledky uprednostňujú dvojstupň-orvý alkailicko-sulfitový postup pred iný-mi delignifikačnýumi postupmi používajúcími sírne zlúčeniny, pre-dovšetkým z hladiska ochrany životného...

Sústava k optickému záznamu rozmerov podzemných vertikálnych dutín

Načítavanie...

Číslo patentu: 246026

Dátum: 15.12.1987

Autori: Koudelka Ladislav, Guba Gustáv, Fabian Peter

MPK: G01C 7/06, E21B 47/08

Značky: dutin, rozmerov, optickému, vertikálnych, sústava, podzemných, záznamu

Text:

...v inom neznázornenom prevedení umiestnený nad optickým zariadením 1. Pri prevádzke pretína úzka svetelná rovinla 3 steny 4 dutiny v úzkej svetelnej priesečnici 5, ktorá presne znázorňuje priečny profil a. tým tiež rozmery dutiny. Sú tiež známe zariadenia, ktoré súčasne rozptýleným svetlom osvetľujú steny 4 V širšom pro-hu nad .alebo pod zariadením 1, napr. v úsekoch 4 a, 4 h, 41, 4 d. Tak sa okrem rozmerov ziska tiež pohľadový obraz dutiny...

Rebrovaná zváraná plechová kostra elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246025

Dátum: 15.12.1987

Autori: Paulech Jozef, Belan Vladimar, Kaear Viktor, Dobrotka Pavel

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, stroja, rebrovaná, plechová, kostra, zváraná, točivého

Text:

...a tým aj velkosti merného tlaku na stykovej ploche kostry a statorového zväzku. Medzera v ktorej sa realizuje zvar päty rebra, musí byt »dostatočne široká, aby výstupky zvaru neprečnievali cez stykovú plochu medzi rebrovanou kostrou a statorovým zväzkom. Pri rovnakej šírke meudzery po celej idlžilçe päty rebra vzniká medzi prerušovanými zvarrmi zbytočne velký nevyužltý priestor,ktorý podstatne zmenšuje velkosť teplosmlen 4 nej plochy medzi...

Spôsob výroby predpätých stavebných dielcov vertikálnou technológiou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246024

Dátum: 15.12.1987

Autori: Poprenda Ján, Fekete Michal

MPK: B28B 5/04

Značky: spôsob, výroby, technológiou, stavebných, predpätých, dielcov, vertikálnou

Text:

...že znižuje prácnosť a výrobné priestory.Príkladná ukážka prevedenia. vynálezu je znázornená na. výkrese, kde obr. 1 predstavuje bočný pohlad .na vert-ikálnu formu aj s odformovacím rámom »a obr. 2 pohľad na preklapanie dielca z vertikálnej polohy do horizontálnej.Výroba. predpäitých stavebných dielcov prebielhja xnalpr. vo vertikálnej baterie .typu VVÚPS podľa AO č. 190 118. Spôsob jpmüubežnej výroby stavebných prvkov, najmä v-evert....

Zapojenie impulzne riadeného ovládacieho obvodu elektrického servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246023

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hrabovec Ladislav

MPK: H02P 7/42

Značky: servomotora, zapojenie, ovládacieho, obvodů, riadeného, impulzné, elektrického

Text:

...elektTÓdJB. druhého .tyristora 14 je zapojená kondenzátorom 15 na katodn tyristora 14 .a cez druhý odpor 17 a druhý spínač 16 na. vkladný pól. Riadiace elektronet prvého tyrisrtora 7 je ešte zapojená cez prvý odpor 18, prvú diódu 22 a tretí spínač 20 na kladný pól RC člena 23 a podobne riadiaca elektróda druhého tyristora 14 je zapojená cez druhý odpor 17, druhú diódu 21, tretí spínač 2 l .na kladný pól RC člena 23. Ovladacia Cievka 5...

Hydraulická spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246022

Dátum: 15.12.1987

Autor: Dobrucký Branislav

MPK: F16D 25/062

Značky: spojka, hydraulická

Text:

...pohybov zariadenia. Výhodne sa dá využiť všade ltam, kde pomocný pohyb zariadenia olebo stroja je len malou čiastkou hlavného výkonu.Na pripojenom výkrese je znázornený hydraulický systém, kde na obr. 1 je v reze hydraulická spojka. a na obr. 2 je hydraulická schéma zapojenia.Na čelnej doske 1 hvdrogenerátona je pevne uložené teleso 3 hydraulickej spojky. Naupevnené pevná lamela 4 a na hriadeli 11 hlavného pohonu s remenicou 10 je posuvne...

Polypropylénová striž vysokej jemnosti farbená vo hmote so zvýšenou svetelnou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 246021

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hudák Pavel, Bárta Jozef, Gaž3k Oddej, Molda Emil, Ember Karol

MPK: D01F 6/06, C08L 23/12

Značky: vysokej, polypropylénová, hmotě, farbená, zvýšenou, stabilitou, světelnou, striž, jemností

Text:

...vysokej jemnosti farbená vo hmota, kde jednotlivé vlákienka majú priemer nad 55 mikrometrov a vykazujú úroveň svetlostability nad 1000 hod-in ožiarovania v xenoteste pri 50 Vo-nom poklese pôvodnej pevnosti. Frekvencia oblúčkov na vlákna je od 1do 8 .na cm dĺžky. vlákna majú lineárne zmršten-ie aspoň 0,2 a obsahujú vo hmote rozdispergovvavných 0,05 až 0,15 hmot. 2,6-di-terobutyl-Al-xmetylfenoiu, 0,2 až. 0,6 perc. hmot....

Spôsob prípravy polypropylénových vláken so zvýšenou belosťou za použitia optických zjasňovacích prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246020

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusnák Vladim3r, Ráchel Vincent

MPK: D01F 6/06

Značky: belosťou, zvýšenou, spôsob, prostriedkov, přípravy, optických, polypropylénových, vláken, zjasňovacích, použitia

Text:

...ako nosiča. Táto disperzia bolia. dávkovaná do taveniny základného polyméru na obsah 0,53 °/o hmotnostných oxidu titaničirtéh-o a. 0,1 hmotnostných zjasňovacieh.o ,pro-strieďkvu vo vlákne. Rovnakým spôsobom bolo pripravené vlákno s obsahom 0,53 hmotnostným oxidu ltitalničitého a 0,1 hmotnostných zjasňovacieho prostriedku tiež na báze stilbenbenzotriazolu Hostalux KSN j.Bola pripravená tuhá farebná disperzia s obsahom 15 ...

Zariademie na odoberanie tehál z podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246019

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benko Martin, Majling Ján

MPK: F27D 3/12, B65G 47/52

Značky: odoberanie, podložiek, tehál, zariademie

Text:

...konštrukciou umožňuje prebemat prrsúvané tehly na podložka-ch na remene dopravní-ka, »tehly odovzdať na doprav,nik k uklednaciemu man-iprulátoru a podložky spúšťanim pnvhyblivého rám-u a presun-om na remeňoch a valcowch idopvravnikov dopriatviť späť k lisu alebo k zásobníku.Na pripojenom výkrese je jedno z možných prevedení zariadenia na odoberanie te 4hál z podložiek, kde na obr. 1 je schématický narys a na obr. 2 pôdorys...

Prísada pre spomalenie tuhnutia a plastifikáciu betónových zmesí a cementových mált

Načítavanie...

Číslo patentu: 246018

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dembovský Kazimar, Barinec Rudolf, Baláž Ján, Antalak Jozef, Vlha Jozef, Iurinda Ján, Vavra Jozef

MPK: C04B 24/10

Značky: spomalenie, tuhnutia, betonových, cementových, prísada, mált, zmesí, plastifikáciu

Text:

...v betónovej zmesi predlžuje dobu spracovateľnosti dvoj- až viaícnásobne, neprevzdušňuje, výrazne zlepšuje piasticitu a zvyšuje konečnú pevnosť, čím je možné znížiť podiel cemenutu V betónovej zmesi. Predávkovanie prísady spôsobuje dlhíodobejšiu retardaciu betónovej zmesifavšak po 6 až 12 mesiacoch pevnosť betónu dosahuje požadovanú hodnotu a nedochádza k jeho deštrukcii. Pvrisasda je .netoxická. Pred-nosť prísady ,podľa vynálezu je i v...

Zapojenie snímkového rozkladového generátora s integrovaným obvodom MDA 1044

Načítavanie...

Číslo patentu: 246017

Dátum: 15.12.1987

Autor: Dadej Štefan

MPK: H04N 0/

Značky: rozkladového, obvodom, snímkového, generátora, integrovaným, zapojenie

Text:

...napätie U je ďalej privedené cez odpor 3, odborov-ý trimer 22 a odpor 4 na vývod 12 vnútorného zapojenia integrovaného obvod-u 14 pre napájanie generátora pilovévho priebehu, pričom medzi odporový trimer 2 a odpor 4 je pripojený filtračný elektrolytický kondenzátor 1. Zmenou jednosmerného napätia na vývode 12 vnútorného zapojenia. integrovaného obvodu 14 OIdpDTUVÝIII rtrimrom 2 sa reguluje zvislý rozmer obrazu. Nastavenie kmitočtu...

Spôsob upnutia tvarove zložitých obrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246016

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lemešányi Mikuláš

MPK: B23Q 3/06

Značky: upnutia, spôsob, tvarově, obrobkov, zložitých

Text:

...na obr. 1 je znázornená zostava s čiastočným upnutim podľa vynálezu v čiastočnom reze. Na obr. 2 je znázornená zostava s upnwtým4 obrobkom v čiastočnom reze a na obr. 3 iný príklad upnutie podľa. Ivynálezu.Postup upínania je nasledovný Najprv sa prípravok 1 D, napríklad známy formovací rám, SÚFHILHÍCBÍHÍ x 1, yj, 21, polohuje voči stroju 6 U na upínacej d-oske 50. Potom sa ,polohovaně voči prípravku 1 U o sürad~ niciach x 2, yg, 22 v...

Roztokové, suspenzné alebo pastovité viaczložkové hnojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 246015

Dátum: 15.12.1987

Autori: Fabana Pavol, Fabana Peter, Bodak Rudolf

MPK: C05D 9/02

Značky: roztokové, hnojivo, pastovité, suspenzné, viaczložkové

Text:

...hmot. i11,8 hmot. P 205 14,1 hmot. ~ Kzo 0,25 hmo-t. 0/0 S 0,87 hxmoŕc. 0/0 B väzbou 0,18 hmot. Mo viazaneoo vo forme Che.látu Min-EDTA 0,17 hmot. 0/0. Zo viaząneno vo forme chelârtu Znć-EDTA.SuSpenzn-ý kloncentráąt. se v»yzma»č.ova 1 dob rýwmi Sklwaldoĺvaxcĺmĺ ae .mąnipułačinýmai viest.nosťaimí a bol použitý .na ľollaroe príľmojeme cukrom cukrovej. repy osi 8. týždňov pred jej zberom.51,6 hmot. dielov noirifikovziným beutuomitom...

Zariadenie pre ovplyvňovanie tuhnutia roztaveného kovu, najmä pri zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246014

Dátum: 15.12.1987

Autori: Liševie Nina Alexejevna, Kiss Štefan, Rajeáni Ján, Graeev Viktor Alexaddovie

MPK: B23K 25/00

Značky: tuhnutia, najmä, zariadenie, ovplyvňovanie, roztaveného, zváraní, kovů

Text:

...plynulého odl-ieva-nia a pretavovania kovov .sa osvedčilo technológia ovplyvňovanie .kryštalizácie tuhnúceho kovu dvojicou magnetických polí podľa ČSSR AO čí-s. 170 919, zariadeniam podľa ČSSR AO číslo 171943, pozostávajúceho z dvoch pólovýscvh nastavcov eielttnomagnetu s dvojicou cievok navinutých okolo daných. polovýoh enástavcov, ktoré boli umiestené po bokoch içryštazlizátora, v tesnej blizkosti tohoto, v -tekutej oblasti...

Zariadenie na výrobu rúr z plastických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246013

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bullová Žofia, Eelyšev Anatolij Michajlovie

MPK: B29D 23/22

Značky: plastických, zariadenie, látok, výrobu

Text:

...výhodou je, že vytlačený profil má lepšie tolerancie rozmerov, ako aj fyzikálne-mechanické vlastnosti..Na obrázku je znázornená zatriedenie na. výrobu -rúr z plastických látok v p-ozdĺžlnom reze.Zariadenie pozostáva z telesa hlavy 1,-krtoré je opa-trene náustkom 15 a vyhrievacím telesom hlavy 13. Do telesa hlaavy 1 je vložený .lama-č 2 na. hmot rozdelo-vača- 3, je uchytený .na rozdeľovačl 4, na ktorý sú uchýtene vodiace medzikružle 5 a...

Nástroj na elektrochemické značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246012

Dátum: 15.12.1987

Autori: Streeanský Michal, Žirany

MPK: C25F 7/00

Značky: elektrochemické, značkovanie, nástroj

Text:

...značkovonia.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje a problém značkovalnie rieši nástroj na elektrochemircké značkiovvante podľa vylnálezu,ktoreho podstatoułje, že činnú plocha nástroja je aspoň čiastočne vyplnená kom/om.4 Do podstaty patrí aj to, že kovová výplň je tvorená cinom.Nástrojom no elektroohemické značkovanie se docieli spoľahlivá prevádzke pri predĺžení jeho životnosti. Kovová výplň Chrážlek je možné obnovovať, čo má význam...

Materiál na výrobu cestných značiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246011

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sónak Marián, Zelenay Emil, Bo?anský Ján, Kociha Pavol, Kubaneak Oto, Škyrta Ján, Tvarošková Elena

MPK: B32B 15/08

Značky: cestných, výrobu, materiál, značiek

Text:

...báze elastoméru V súhlase s poznatkami o maximálnej aidhéznej práci zabezpečí zvýšená pevnosť lepeněho spoja v prípade spájania nepoľárnych povrchov, ako .napríklad lakovaného plechu,a teda zvýšená koinštrukčiná pevnosť cestných znarčiek obsahujúcich materiál na výrobu cestných značiek podľa vvnálezu.. temer obsiahnuitýv nánose lepidla naitiázeelasitoimieru obsiuahinutom -v materiále na Ivý~ nohu cestných značiek podľa xvynâlezu má charakter...

Motorový olej pre vznetové motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 246010

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusko Milan, Paleák Dušan, Lenárt Milan, Banská Bystrica, Gerthoffer Alexander, Lukeš Zdenék, Májek Ján, Lukeš Jioa

MPK: C10M 0/100, C10M 161/00

Značky: motorový, vznětové, motory

Text:

...hmot pri (teplotách oleja nad 100 °C »najmenej o 2 -O/oĺ nižšia ako u vlacstupňového motorového oleja viskozitnej triedy SAE 20 W/Motorový ole-j pre vznemove motory splallujúce stredne až vysokosirtne palivo, t. j. palivo s obsahom síry 0,4 až 2,5 hmot., bol pripravený andivtiváclou čiste ropného oleja, vyrobeného .selektírvnou rafienáciiou a hydrogenačným dorafinovanim, ktorý mal vlastHostíbod vzplanutia 238 °C bod tuhnutina -1 l 2 °C...

Zariadenie na strihanie materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246008

Dátum: 15.12.1987

Autor: Paleák František

MPK: B23D 15/04

Značky: strihanie, zariadenie, materiálů

Text:

...momora iUOViroubežne s rovinou pohybu vnoža. Nevýhodou tohto riešenia je, že zložka výslednej strihloveąj sily, ktorá od-tláča od seba nože, sa prenáša cez teleso na opornú dosku, čím vzniká trenie i opotrebenie materiálu medzi telesom a opornowu doskou. Ďalšou nevýhodou je, že teleso i Oporná doska musia být dstatočne masívne, aby mali potrebnú tuhosť k zamedzeniu odtláčania nožov.Podstata vynálezu je v tom, že priamoči-ary motor...

Spôsob nauhličovania pórovitých žiaruvzdorných hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 246007

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szegheo Mikuláš, Zoo Vincent, Tóth Imrich

MPK: C04B 35/62

Značky: spôsob, žiaruvzdorných, hmot, nauhličovania, pórovitých

Text:

...v tom, že na žiaruvzdorné hmoty sa pôsobí roztokom kyseliny sírovej s obsahom polyuretánu v pomere 1 hmotnostný diel H-Soą 0,3 až 3 hmotnostným dielom porlyuretánu.Vysušený molitan sa postupne rozpúšta v koncentrovanej kyseline sírovej pri laboratórnej teplote za prítomnosti vzduchu. Postupne dávkovanie molitanu do koncentrovanej kyseliny sírovej je nutné dodržať,vzhladom .na exotermický charakter degradačného procesu, prípadne ochladzovať...

Zariadenie na premiestňovanie paliet v dopravných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 246006

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lahueký Dušan, Skoupa František

MPK: B65G 7/00

Značky: zariadenie, dopravných, paliet, zariadeniach, premiestňovanie

Text:

...paleta je opatrená valiviým vedením, pričom prevod medzi hnaoou jednotkou a prenosovým prvkom je zabezpečený pomocou sústavy kladiek, cez bezpečnostnú preklzovú momentovú spojku.Oproti známemu stavu techniky pri presúvaní palety pomocou nekolnečného pren-osového prvku s pevne spojeným palcom, nie je potrebné použit teleskopické vidlice. Pohybom palety pri presúvaní po valivom vedení sa S-násobne znížia energetické nároky na presúvanie,...

Dvojdielna nádržka náplne rysovacieho pera

Načítavanie...

Číslo patentu: 246005

Dátum: 15.12.1987

Autor: Belan Vladimar

MPK: B43K 5/12, B43K 6/00

Značky: náplne, rysovacieho, dvojdielna, nádržka

Text:

...sa zamedzi prípadnému vytečeniu náplne nádržky počas jej plnenia, napr. z dovodu zmeny polohy nádržky, fixáciu hrotu zdroja náplne pred protilahlou stenou nádržky, čím sa docieli pri plnení stekanie náplne po protilahlej stene, ~čo vedie k zníženiu speňovania a zároveň fixácia hrotu zdroja skloneného nadol pred protilahlou stenou nádržky zabraňuje jej preplneniu, a to na základe znovunasávaniu prebytku náplne ponoreným hrotom naspäť do...

Zapojenie na reguláciu a moduláciu mikrovlnného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246004

Dátum: 15.12.1987

Autori: Petranský Ivan, Fekete Michal, Havelka Juraj

MPK: G05F 1/10

Značky: signálu, mikrovlnného, moduláciu, zapojenie, reguláciu

Text:

...statické zapojenie, ktoré možno použiť pri pomalej regulácii výkonu.Obr. 2 ilustruje zapojenie na testovanie impulznej prevádzky a obr. 3 uvádza možnost využitia daného zapojenia ku stabilizñcii výstupného mikrovlnného signálu.Obr. 4 a 5 uvádzajú priebeh závislosti výkonu riadeného signálu pri pomalej spojitej regulácii a napätia pri skokovej regulácii riadeného signálu.V základnom zapojení na obr. 1 sa do jedného ramena mikrovlnného mostíka...

Lep na hmyz a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246003

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nagy Vladimar, Rusina Blahoslav, Rusina Peter

MPK: C09J 3/14

Značky: spôsob, přípravy

Text:

...pomere 2 1 až 1 5 pri teplote 120 až 190 °C a vo ychladení získanej zmesi na 3 až 90 °C, pri ktorej sa zamiešra rozpüšťadlo v množstve 5 až 65 objemových.Výhodou navrhovaného lepu na hmyz oproti doterajšim lepom je jeho ľahká aplikovateľnost, spôsobená dočasným znížením jeho viskozitý, pričom lep môže byt použitý .aj v sprayovej úprave.Ataktický polypropylén o priemernej molekulovej hmotnosti 1,5 × 10 sa zahreje na teplotu 120 °C. Po...

Kĺbový upínač rotačných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246002

Dátum: 15.12.1987

Autor: Peško Anton

MPK: B23Q 3/12

Značky: súčiastok, upínač, rotačných, kĺbový

Text:

...odstraňuje kĺbový upínač rotačných súčiastok podľa vynalezu,ktorého podstata spočíva v tom, že upínacie čeľuste sa prispôsobujú v dvoch rovinách nerovnému upínaciemu povrchu upinanej súčiastky pomocou gulovêho uloženiaa pôsobením hydraulickěho systému na mechanizmus upínača.Výhoda zariadenia podla »vynálezu spočíva v tom, »že upínacie čeluste sa sféricky prispôsobujú nerovnému upinaciemu povrchu obrobku - výkovku, čím sa zamedzuje jeho...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246001

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svitel Rudolf

MPK: E04B 5/3G

Značky: robota, chápadlo, priemyselného

Text:

...zvýhodňujú statické vlastnosti stropu, druh stropu sa dá voliť voľbou uloženia armatúry do trámčekov v jednom smere, alebo v oboch smeroch.vyšším účinkom je. aj možnost využitia avýroby odvetrávacích kanálikov v telese vložiek pre odvetranie konštrukcie, v prípade, že sa. využije ako jednoplošná strešná konštrukcia.V tomto prípade odvetrávacie kanáliky prechádzajú cez nosné trámčeky V mieste blizko» neutrálnej osi, čo neznižuje statickú...

Způsob tepelného tvrzení skleněných výrobků, zejména varných skel

Načítavanie...

Číslo patentu: 245897

Dátum: 15.12.1987

Autor: Landgraf Heinrich

MPK: C03B 27/06, C03B 27/00

Značky: výrobků, zejména, sklenených, způsob, tepelného, varných, tvrzení

Text:

...sniženou pevnost v důsledku poškrébäíní povrchu nebo výskytu Ineltuomoągenit a. zejmélnua talhových šlír v p 10 vrchových vsrstvách. Převážná část těchto výrobků měla .po vytvrzeuí nevyhovujíciUvedené nevýhody lze odstranit nebo pod 4stautně omezit způsobem tvrzení sklenených výrobků podle tohoto vynálezu. Podstata vyn-álezu spočíva v tom, že výrobek se před prudkým .ochlalzenilm vyhřeje tak, že jeho část s nejnižší teplotou .má viskvozitu...

Zapojenie stabilizátora magnetického poľa

Načítavanie...

Číslo patentu: 245896

Dátum: 15.12.1987

Autori: Žoudlík Josef, Berger Johannes, Kaneev Peter Kirilov, Zavoel Jaroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: magnetického, stabilizátora, poľa, zapojenie

Text:

...vstupom zosilňovače, druhý výstup zdroja riadiacich impuzov je spojený s hr-adlorvatzím vistuvpom zosilňovače a s hradlovacim vstupom spínaného integrátoara a tretí výstup zdroja riadiacich impuilzov je spojený s riadiacim vstupom pamäťovéłio obvodu.Výhodou zapojenia stabilizátore. magnetického poľa je zníženie požiadaviek .na časovú stabilitu napájacieho prúdu pre elektromagnet. Ďalšou prednosťou je schopnosť pracovat v impuulznoun .režime...

Spôsob arylalkylácie fenolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245895

Dátum: 15.12.1987

Autori: Jašek Lubomír, Matušinský Jioí, Filippov Petr, Soueek Jioí Csc, Mináo Jan Csc, Sedlák Josef, Janeš Karel, Záhradník Miroslav, Škrobálek Jaroslav, Beran Jaromír

MPK: C07C 39/12

Značky: arylalkylácie, spôsob, fenolů

Text:

...najmä syntetické, ale aj prí~ rodné zeolity, tiež aktivovane brenttonity,najmxä tzv aktivita alebo bieliaca hlinka,zvlášť bieüiaxca hslinska S polyfowsforečlnanmi,p~o~totm bieliacta hliokva s oxidom fosforeč 11 ým. Menej vhodná je .kyselina sírová alko aj nizkomolekulové organické sulltolçysweliny. Vhodným katalyzáttorom sú tiež kuationaktívne živice, najmä swlfounované tpolymésry,alko sulfonovtawná styméo-divinylbetnzénouvá...

Spôsob výroby 1, 1,3-trimetyl-3-fenylindánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245894

Dátum: 15.12.1987

Autor: Havelka Jan

MPK: C07C 15/24

Značky: spôsob, 1,3-trimetyl-3-fenylindánu, výroby

Text:

...najmä aktivované, ako napr. bieliaca, či aktívna hlinka, oxid hlinitý a oxidy i v organických rozplúšťadlzłch nerozpustné halogenidy koe vov III. až VI. skupiny periodického systému, sulfonovamé polyméry a kopolyměry,ako sulfo-novaná kopolymérna srtyrěn.dívi« nylbenzénová živ-ica, sulfonovanä fenolformaldehydová živica .ap, Ide V podstate o kyseliny lewisolvského a brönstedovského typu.K najvhodlnejším na spôsob vyroby podľa...

Dolnofrekvenční propust s proudovým výstupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245893

Dátum: 15.12.1987

Autor: Plachý Bohumil

MPK: H03K 7/08

Značky: proudovým, výstupem, propust, dolnofrekvenční

Text:

...vstupní svorku 7 a neínve-rrtující »vstup 6.1 operačního zesilovače 6 určuje druh a řád prepustí. Kondenzátory sudýoh RC členů,počitano od neinvertujícího vstupu 6.1 operačníhn zesilovače 6 směrem ke vstupní svorce 7, například druhý kondenzátor 11, jsou připojeny na výstup 6.3 operačního zesilovače 6.Invertující vstup 6.2 operačniho zesiloe varče 6 je spojeln se čtvrtým odp-osem 13 a zároveň se třetím odporom 12. Třetí odpor 1.2 a čtvrtý...