Archív za 1987 rok

Strana 218

Kostra stejnosměrného stroje s listěným jhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240676

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nyfeler Robert, Garcia Georges

MPK: H02K 5/04

Značky: kostra, stroje, listěným, stejnosměrného

Text:

...vyšší a tedy i tužší, nedochází při slisování kostry a po jejím svaření k dodatočným deformacím a nerovnoměrnému stažení listěného jha.Příkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje nárys kostry stejnosměrného stroje s listěným jhem s částečným řezem a obr. 2 příčný řez této kostry vedený listěným jhem.kostra se skládá z předního dílu ł,tz listěného jha g osmihranného tvaru a ze zadního dílu 2....

Způsob výroby cementářského slínku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240675

Dátum: 01.06.1987

Autori: Barbier Alain, Garcia Georges, Breliere Jean-claude

MPK: F27D 13/00, C04B 7/44

Značky: způsob, cementářského, slínku, způsobu, výroby, provádění, zařízení

Text:

...spalování s podsteohiometrickým množstvím kyslíku a dochází k jeho zplynování, přičemž vzniklý hořlavý plyn je dokonale spálen až ve druhé fázi, po dodání zbývajícího sekundárního vzduchu tak, aby celkové množství spalovacího vzduchu odpovídalo množství vzduchu potřebného pro dokonalé spálení paliva,podle vynálezu záleží v tom, že tepelná energie pro slínování se získává z kaloricky hodnotnějšího paliva ve srovnání s palivem použitým pro...

Zapojení geofonu pro indikaci průtoku média v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240674

Dátum: 01.06.1987

Autor: Saikawa Isamu

MPK: G01F 1/76

Značky: zapojení, průtoku, media, geofonů, indikaci, potrubí

Text:

...náročnosti. Jednoduchostí zapojení odpadá skoro vůbec údržba, neboř se soustředuje pouze na nastavení citlivosti podle média. Rovněž cenově je zapojení velmi levné.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno jedno příkledné provedení zapojení geofonu pro indikscí průtoku média v potrubí podle vynálezą kde obr. 1 představuje celkové blokové zapojení pro snímání průtoku uhelné suspenze na vývodu z hydrocyklonu a obr. 2 je elektrické...

Zapojení pro regulaci spotřeby paliva spalovacích motorů s dvoustupňovými karburátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 240673

Dátum: 01.06.1987

Autori: Takano Shuntaro, Tanaka Kiyoshi

MPK: F021 0/4

Značky: spalovacích, paliva, motorů, regulaci, zapojení, dvoustupňovými, spotřeby, karburátory

Text:

...ovládačom 1 škrtící klapky 13 druhého stupně.Regulace spotreby paliva spalovacího motoru s dvoustupňovým karburátorem se provádí elektromagnetickým uzavíracím ventilem 1, jež naustále uzavírá nebo otevírá otvor trysky g přechodového systému druhého stupně,a to podle velikosti podtlaku v podtlakověm ovládači 1 škrtící klapky 15 druhého stupně, který je podtlakovým potrubím Q propojen s podtlakovým snímačem 2,který změnou podtlaku, na...

Univerzální osobní měřič krevního tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240672

Dátum: 01.06.1987

Autori: Murotani Yoshiharu, Takeno Ryuko, Yoshida Junichi, Fukuda Hirohiko

MPK: A61B 5/02

Značky: tlaku, osobní, krevního, měřič, univerzální

Text:

...vyhlazovacím obvodom, ktorý je spojen s omzovačem 1 ampli 3240 572 tud nnpř. jednoduchým tranzistorovýn stupně se Zenerovou diodou. Onezovač 2 amp 1 itud je spojen s prvním tvarovačem 3, např. monostabilním klopným obvodom, ktorý je spojen s vyhodnocovacín obvodom Ž např. kombínačním logickým obvodom, ktorý je opatřen výstupnĺml svorknmi 5, Q, g, a je spojen prostřednictvím tlačítka li s brzdícím zařízením l 1. První výstupní svorka...

Výklopný pracovní stůl

Načítavanie...

Číslo patentu: 240671

Dátum: 01.06.1987

Autor: Morita Seishi

MPK: A47B 37/00

Značky: stůl, pracovní, výklopný

Text:

...úhel v rozmezí od 0 do 45 °. Popsané uspořádání spo-V juje výhody sklopných stolů, tj. víceúčelová využití prostoru s fyziologickými požadavky na čtení a pssní.Príklad provedení výklopného pracovního stolu je schematicky znázorněn na připojeném výkresu, kde plnou čarou je nakreslen stůl složený, a čárkovaně je znázorněna sklopená pracovní deska. Bočnice 4 a police Ž tvoří pevný rám, ve kterém je upevněnapodpěra l konstrukce výklopného stolu,...

Obvod pro kontrolu funkce elektromechanických převodníků okrouhlých pletacích strojů, řízených mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240670

Dátum: 01.06.1987

Autor: Inaba Takihiro

MPK: D04B 15/78

Značky: obvod, funkce, řízených, pletacích, kontrolu, převodníku, mikropočítačem, strojů, elektromechanických, okrouhlých

Text:

...lg, tvořeného elektrickým spínacím prvkom, např. tyristorem, tranzistoreu apod. Na výstupní svorku g elektronického spínače E je dále připojen jednou svorkou kontrolní prvek, tvořený kondenzátorem12. Druhý pől elektronického spínače lg, ll, lg a kondenzátoru 12 je připojen na sběrnici gł s nulovým potenciálem. Na výstupní svorku 3 elektronického spínače 2 je dále připojen první odpor li, se kterým jsou spojeny Zenerovy diody li, lg V...

Zapojení obvodu pro indikaci extrémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240669

Dátum: 01.06.1987

Autor: Imaizumi Hiroyuki

MPK: G01D 5/16

Značky: indikaci, obvodů, zapojení, extrémů

Text:

...umožňuje ťndikaci bud kladného nebo záporného lokálního extrému různé velikosti nastavitelné hyetereze napěřového kompa rátoru 5 hysterezí,ewůzného trvání, jehož doba je nastavitelná časovou konstantou Fondenzátpru nabíjecího členu a vybíjecího odporu.Na přípojeném výkresu jsou znázorněny na obr.l-základní schéme podle vynálezu, na obr.2-příklad zapojení podle vynälezu s reali rací nabíjeoího členu odporem.Viz.obr.lvstup obodu l je zapojen...

Výměník k recyklaci tepla z odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240668

Dátum: 01.06.1987

Autori: Abele Wolfgang, Traunecker Werner, Streller Ilse, Köppe Herbert, Esser Franz, Gaida Wolfram, Hoefke Wolfgang, Reichl Richard

MPK: F28F 9/22

Značky: tepla, recyklaci, výměník, odpadových

Text:

...őzkou mezeru pro odtok vody na další dutinovou desku, která tvoří pod výstupními otvory ůzkou mezeru pro odtok vodýväĺíší dutou deskn|e v dolní částí jímky je umíetěn odtok s přepadem. .Výhody výměníku k recyklaci tepla z odpadových vod spočíw vají hiavně ve vyšším získávání tepla z odpadových vod e menšíPříkladné provedení výměníku k recyklaci tepla z odpadovýchvod je schematicky znázorněno na připojeném výkreau, kde je znáa žorněn...

Zapojení spouštěcího obvodu pro měření signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240667

Dátum: 01.06.1987

Autori: Throndson Roger Lee, Choung Un Kim

MPK: G01R 13/22

Značky: zapojení, obvodů, signálu, měření, spouštěcího

Text:

...vstup je zapojen výstup vstupního tranzistoru gł typu FET v zapojení emitorového sledovače, jehož proud je nastaven třetím odporem 5a na jehož vstup je vysokou vstupní impedancí 5 zaveden měřený střídavý, popřípadě stejnosměrný signál přes omezovaoí odpor ga, překlenutý kompenzàním kondenzátorem ggkompenzujícím jeho etřídąvý přenosový útlum, Mezi bází vstupního tranzistoru gł a jeho napájecím zdrojem jsou zapojeny v nepro pustném směru...

Způsob homogenizace základních vstupních surovin v přípravě směsných práškových hmot s homogenizační linka k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240666

Dátum: 01.06.1987

Autori: Burgard Jeffrey Edward, Greenwood Arthur Raymond

MPK: B01F 3/00

Značky: homogenizace, způsobu, směsných, práškových, přípravě, provádění, vstupních, základních, způsob, linka, tohoto, homogenizační, surovin

Text:

...kg, ale tyto vyžadují netíměrné zvýšení,prodloužoní homogonizaěních časü. Jejich dokonalé výprazdňování a čištění činí provozně nemalé potíže, nebot dochází k nožádoucímu znečištování vzájomných materiálových druhů. Materiálové ztráty - u současně používaných způsobů hmogonizace a výrobních technologických zařízení - dané jednak značným rozprachem při větší četnosti navažování malých výrobních dávok a nesnadnoatí dokonalého vyčiětění...

Výměník tepla, zejména ohřívák napájecí vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 240665

Dátum: 01.06.1987

Autori: Schölkens Bernward, Becker Reinhard, Urbach Hansjörg

MPK: F28D 7/06

Značky: napájecí, tepla, zejména, výměník, ohřívák

Text:

...Poruchou nebezpečnou.pro provoz se rozumí např. zvýšená vibrace svazku trubek signalizující jeho uvolnění v distan~ ění mříži nebo netěsnost teplosměnných trubek, která má za následek výtok napájecí vody do parního prostoru e jeho postupné zap 1 ňo~ vání vodouoPríklad provedení výměníku tepla, zejména ohříváku napájecí vody podle vynálezu je na obr. 1 a 2 v aplikaci na vysokotlaký ohŕívák napájecí vody. Obro 1 představuje podélný...

Způsob výroby dicyklopentadienu jako vedlejšího produktu při zpracování pyrolýzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240664

Dátum: 01.06.1987

Autori: Garcia Georges, Geiger Rolf, Teetz Volker

MPK: C07C 2/38

Značky: dicyklopentadienu, způsob, vedlejšího, pyrolýzního, výroby, produktů, zpracování, benzinu

Text:

...nebo a kyselinou malcínovou jako kyselina 5-norbornen-2,3-díkarbonová nebo její anhydrid. V této formě se používá k výrobě plastifíkátů, změkčovadel, nenasycených polyesterových a alkydových pryskyříc, cyklopentan tetrakarbonové kyseliny atd.Přítomnost cyklopentadianu v pyro 1 ýuü.pentanové frakci určené k výrobě izoprénu je nežádoucí z celé řady důvodů. Pyrolýzní pentanová frakce se ke zpracování na izoprén často přepravuje na velké...

Způsob přípravy N-acylaminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 240663

Dátum: 01.06.1987

Autori: Barbier Alain, Breliere Jean-claude

MPK: C07C 101/02

Značky: n-acylaminokyselin, přípravy, způsob

Text:

...6 H 5)2 ECH(R )/cH(R )/nP(C 6 H 5)2, 6 kde R 6 a R je vodík pro n rovno 1 až 4, R je motyl nebo fenyl a R je vodík pro n rovno 1 a R 6 a Rje metyl pro n rovnoO až 2 v případě alkenů, index p je roven 0,5 až 2, přičemž součet koordinačnioh vazeb atomu kovu k olefinu a ligandu L 2 je roven čtyřem v přitomnosti organického rozpouštědla. Použitým rozpouštědlem může být alkohol, účelně metanol, etanol a isopropanol, jejich směsi s aromatickými...

Způsob hydrogenačního zpracování ropných destilátů pro zlepšení jejich kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 240662

Dátum: 01.06.1987

Autori: Marvola Martti Lauri, Uotila Jaakko Antero, Espoo Kairisalo Pekka Juhani, Marttila Esko Veikko, Pippuri Aino Kyllikki, Honkanen Erkki Juhani

MPK: C10G 49/04

Značky: kvality, hydrogenačního, jejich, zpracování, destilátů, zlepšení, ropných, způsob

Text:

...na alumině a aluminosilikátu spočíva v tom, že ropný destilát destilačního rozmezí 140 až 350 °C, nebo petrolejová frakce destilačního rozmezí 140 až 240 °C se vede v proudu vodíku přes ketalyzátor s velmi jemně rozptýlenými katalytickými substpncemi, připravený vzájemnou koprecipitací jedndhivých složek a obsahující 10 až 40 hmot. oxidu wolframu W 03 a 3 až 20 hmot. oxidu niklu Nic nebo 10 až 40 hmot. oxidu molybdenu M 003 a 3 až...

Automatizovaný balíčkovací stroj na balení sazenic do obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240661

Dátum: 01.06.1987

Autori: Christ Fabien, Grouiller Herve

MPK: B65D 85/52

Značky: stroj, sazenic, balení, obalů, automatizovaný, balíčkovací

Text:

...főlie, A které se odvíjí z cívek překrývacího zařízení a prochází soustavou vodících a napínacích válečků. Dále je stroj doplněn přípravkemna spojování horních a spodních pásů folia. WVyšší účinek vynálezu proti známému stavu techniky spočívá V tom, že umožňuje hromadnou výrobu obalovaných sazenic-při snižování podílu živé práce. Proces výroby je automatizován, plnění forem, dávkování e stlačování substrátu střásáním vylučuje nutnost obsluhy,...

Zapojení pro stanovení přenosové funkce s možnosti potlačení šumu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240660

Dátum: 01.06.1987

Autor: Schaffelhofer Iwo

MPK: H03K 6/00

Značky: možností, zapojení, funkce, přenosové, šumu, potlačení, stanovení

Text:

...přičemž druhý výstup prvního snímače je spojen s druhým vstupem druhého modulátoru jehož výstup je napojen na vstup první pásmově propustí a výstup třetího modulátoru je připojen na vstup druhé pásmové propustí a zároveň výstup z první pásmově propustí je přípojen jednak na první vstup fázoměru a jednak na vstup čtvrtého modulátoru s současně výstup z druhé pásmové prepustí je připojen jednak na druhý vstup fázoměrua jednak na první...

Zapojení pro zastavování výtahu se sběrným řízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 240659

Dátum: 01.06.1987

Autor: Scholz Harald

MPK: B66B 1/36

Značky: sběrným, řízením, zapojení, výtahu, zastavování

Text:

...část zapojení, která vyhodnocuje směr jízdy kabiny a její plné obsazení, potmmje popsán jeden obecný modul,který Se P 0 üžiâe Ve Shodném zapojení pro všechny vnitřní stanice,a nakonec je popsáno zapojení pro krajní stanice. Označení pozicemi na připojeném výkresu je zvoleno tak, že hradla v modulu pro obecnou vnitřní stanici jsou označena jednomístnými čísly,zatímco v příkladném zapojení pro devět podlaží znázorněném na připojeném výkresu...

Zařízení pro uloženi podpěrného válce v nádobě s opracovací lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 240658

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kuhn Wenzel Dr, Hundeck Joachim

MPK: C14C 15/00, C14B 17/04

Značky: lázni, válce, nádobě, opracovací, podpěrného, uložení, zařízení

Text:

...podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že přechodová pouzdra jsou uložena ve vodicích otvorech ložiskových těles, v nichž jsou vymezeny dilatační vůle. Přechodová pouzdra jsou upevněna k výztužným lištám, jež jsou spojeny s bočními stěnami nádoby.Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že dilatační vůle umožňujeiaxiální posuv přechodových pouzder ve vodicích otvąorech ložiskových těles. Tyto axiální posuvy přitom nenarušují funkci...

Uspořádání pohonu hydraulického řízení, zvláště pro stavební stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240657

Dátum: 01.06.1987

Autori: Görgényi Frigyes, Mányai Sándor, Vászovics Györgyi

MPK: B62D 5/06

Značky: uspořádání, pohonů, stavební, řízení, zvláště, hydraulického, stroje

Text:

...łł,łł do rozváděče řízení łg. V případě poruchy hydrogenerátoru g poklesne tlak v jeho výtlačné větví łg, zpětný ventil łł se uzavře a hydraulické řízení je poháněno pouze hydrogenerátorem g. Poklee tlaku ve výtlačne větví łg uvede do funkce eígnelizeční zařízení łâ. ktoré hlásí - opticky či zvukově - poruchu hydrogenerátoru g. Při poruěe hydrogenerátoru g je funkce hydraulíckóho řízení zebezpačována hydrogenerátorem g. přitom se uzavře...

Elektromechanický příložný vibrátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240656

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horváth Mária

MPK: B06B 1/16

Značky: příložný, elektromechanický, vibrátor

Text:

...vzpěr,čímž je forma namáhána příznivé. Dále víbrační lišta nebo vibrační hladič pro srovnání betonové plochy s nově upevněnym vibrátorem, povrch betonové plochy dokonale uhladí, nebot vibrátor upevněný rotační osou kolmo k hlazené ploše neodtrhává vibrační hledičx nebo lištu od hlazené plochy.Na připojeném výkresu je znázorněno rozdílné upevnění elektromechanického příložného vibrátoru na shodně vodorovné uloženou formu s upevňovacími...

Způsob indikace přítomnosti esterového tvrdidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240655

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tóth Erzsébet, Seregi András, Kanyicska Béla, Dóda Margit

MPK: B22C 1/02

Značky: esterového, přítomnosti, tvrdidla, způsob, indikace

Text:

...C.I. Basic Violet 3-42535). zásaditá brilantni zeleň (C.I. Basic Green 1-42040) a ostazinová námořnická modř (H-5 R) Tyto práškové barvici přisady je možno jednoduše rozpustit krátkým zamichánim v zásobníku.Použitím barvicich přisad do uvedených slévárenských směsi se dosáhne řady výhod. Obsluha misiče může při změně intenzity° 3 24 a 355 zbarvení vypouštěné směsi okamžitě zjistit poruchu dávkování,přípravu směsi a plnění jaderníku zastavit...

Vyhodnocovací zařízení se sčítačkou-odčítačkou předvolených čísel

Načítavanie...

Číslo patentu: 240654

Dátum: 01.06.1987

Autori: Fekete Márton, György Lajos, Deák Gyula, Zára Erzsébet

MPK: H03K 5/00

Značky: sčítačkou-odčítačkou, zařízení, čísel, vyhodnocovací, předvolených

Text:

...předvolených Éísel provádějíoí součet-rozdíl po jednotlivých dekádáoh eestává ze zobrazovacíeh jednotek łà až łk , připojených k jednotlivým dekádám oboueměrných čítečů g až gř , přičemž mezi obousměrné čítače g až 21 jsou připojeny výstupy přednastavitelných čítačů 5 až äř, k nimž jsou připojeny jednotlivé dekády QF až 5 přednastavených čísel, přičemž k hodinovým vetupům přednastavitelných čítačů.§F až 5 je připojen výstup...

Tlaková disperzní výztuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 240653

Dátum: 01.06.1987

Autori: Tokola Reino Olavi, Tenhunen Raimo Antero

MPK: E04C 5/01

Značky: disperzní, výztuž, tlaková

Text:

...a dotvarování.Uspořádání této výztuže ve struktuře betonu je takové, že rozpírá jednotlivé zrna hrubého kameniva, uspořádaná v prostoru struktury tím, že překlenuje jejich vzdálenost přes cementový tmel.Krátké a poměrně silné disperzní výztuže působí ve struktuře betonu jako rozpěrky mezi jednotlivými zrny hrubého kameniva, to je koncentrují na sebe tlaková napětí V maltě, vzniklé ve struktuře, a přenášejí je mezi rozpíranými zrny hrubého...

Zařízení pro ochranu objektů před požárem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240652

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ingberg Grels Daniel, Penttila Ritva Laila Aneri

MPK: G08B 17/06

Značky: před, zařízení, požárem, objektu, ochranu

Text:

...nejen,kde nastalo ohrožení, nýbrž uvede též v činnost příslušné signální a hasicí zařízení. Dalšími přednostmi jsou možnost-účinné střežit i nepřehledná a těžko prístupná místa například ve skladech, jakož i okamžitá reakce na zvýšení teploty, zvlášť významná tam,kde je nahromaděno mnoho hořlavých hmot. Zařízení je uspořádáno tak, že poškození kterékoliv jeho části vyvolá signální znamení bez hasicího zásahu, což je jednoznačně výhodnější než...

Rozebíratelný spoj hřídele a náboje pro přenášení krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240651

Dátum: 01.06.1987

Autor: Frentzel-beyme Johannes

MPK: F16B 2/14

Značky: přenášení, rozebíratelný, krouticího, náboje, momentu, hřídele

Text:

...seřiznuti boků předepjaté.obvodové rozteče v hřideli a v náboji mohou mit větší úchylky od jmenovitého rozměru nežli při dosevedním způsobu. Stačí, jsou-li nepřesnosti v rozděleni drážek menší než rozdíl mezi šiřkou drážek v hřideli a v náboji. Tim se zlevni výroba.Na připojených výkresech je znázorněn přiklad, jak provést spojeni hřidele s nábojem podle vynálezu, kde na obázku 1 je znázorněn hŕidel s páry a náboj. Na obrázku 2 je nakreslen...

Zařízení pro regulaci tlaku vzduchu v pneumatických pružinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240200

Dátum: 01.06.1987

Autor: Žarova Ta?ana Vasiljevna

MPK: G05D 16/00

Značky: vzduchu, tlaku, pneumatických, pružinách, regulaci, zařízení

Text:

...obr. 7 je určeno pro dvě pneumatické pružiny připojené ke dvěmaautomatickým regulátorům a obsahuje tři zdvojené dvoucesté uzavírací členy s nezävíslým elektromagnetickým ovládáním.U zařízení podle obr. 1 je pneumatické pružina 1 připojená k automatíckému regulàtoru g, který má před přívodem § hlavní vstupní uzavírací člen § pro uzavření přístupu sttačeného vzduchu ze zdroje 19 a za vývodem Q má hlavní výstupní uzavírací člen 9 pro uzavření...

Uzávěrka diferenciálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240199

Dátum: 01.06.1987

Autor: Möschwitzer Albrecht

MPK: F16H 1/445

Značky: diferenciálu, uzávěrka

Text:

...diferenciálu.Použitím této uzávěrky diferenciálu se oproti běžným provedením sníží počet pro funkci potřebných dílů. Tímto dojde ke snížení poruchovosti a zlepšení ovladatelnosti při uzavírání diferencíálu. Tuto úpravu je možno provést dodamtečně na běžně vyráběných diferenciálech bez uzávěrky.Na výkrese je znázorněn příklad konstrukčního provedení uzávěrky diferenciálu podle vynálezu, kde obr. 1 je řez diferenciálem v místě uzávěrky a na obr....

Zapojení třístavového indikátoru vodivého spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240198

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mazanko Anatolij Fedorovie

MPK: G01D 7/00

Značky: spojení, indikátoru, třístavového, zapojení, vodivého

Text:

...připojeném výkresu je nakreslen příklad zapojení třístavového indikátoru vodivého spojení podle vynálezu. zkoušený prvek 9 zapojený do série se světelnou diodou i s nižším napětím v propustném směru a světelná dioda g s vyšším napětím v propustném směru zapojená do serie s přechodem kolektor-emitor tranzistoru 3 jsou paralelně připojeny ke zdroji § stejnosměrného napětí přes společný omezovací rezistor Z, přičemž báze tranzistoru g je přes...

Zařízení pro měření povrchových teplot procesních trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240197

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lvovic Florentij Iserovie, Kubasov Vladimír Leonidovie

MPK: G01K 7/04

Značky: měření, procesních, teplot, zařízení, povrchových, trubek

Text:

...který je opatřen nejméně jedním výstupním otvorem, vyústujícím do prostoru pece.Zařízení podle vynálezu umožnuje dosáhnout vyšší přesnosti měření než při bezdotykovém způsobu měření teplot. Vynález současně odstraňuje nepříznívé účinky vysokých teplot na životnost ochranného pláště. Porovnáním naměřenych hodnot při užití zařízení podle vynálezu a užití bezdotykového měření je možno stanovit príslušnou korekci pro bezdotykové měření.Na...

Způsob vyhotovování syntéz v rozlišovacích barvách

Načítavanie...

Číslo patentu: 240196

Dátum: 01.06.1987

Autor: Zimin Vladimír Michajlovie

MPK: G03C 7/30, G02F 1/135

Značky: způsob, barvách, syntéz, rozlišovacích, vyhotovování

Text:

...obrazy vyhotoví na stahovecí filmy a zamontu jí bez podložky mezi oba prvé dílčí obrazy, pnúoäz by tlouštka podložky způsobovela paralaxu obrazů.Vyhotovováním syntéz v rozlišovacích barvách s použitím černobílých materiálů způsobem podle vynálezu se dosahuje Jednak vyšší reprodukovatelnosti výsledků, protože se používá místo komerčního třívrstvého barevného materiálu černobílých fotografických materiálů, jednak zlevnění celého postupu,...

Vpichovací stroj pro dosažení klidného povrchového vzoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240195

Dátum: 01.06.1987

Autori: Družinin Ernest Avgustinovie, Golubkov Sergej Viktorovie

MPK: D04H 1/46, D04H 18/00

Značky: vpichovací, vzoru, povrchového, stroj, dosažení, klidného

Text:

...osazeny v jehelních deskách v opakujícíoh se střídách 1,§. Tím vznikne jehelní pole g zahrnující všechny vpichovací jehly §, které procházejí otvory roštů 19 a ll, Rozestup f nmzi konoem střídy 1 a počátkem,střidy § je proměnný a proměnná je i přeeazení Z dané mejmenší odlehlostí stříd plstioích jehel ve směru šíře zpracovávané textílie. Stejnojmenné vpichovací jehly odpovída jíoích si stříd jsou v obr. 2 a 3 značeny 12 lgĺObdobně lze...

Mikrovrtačka pro vrtání tenkých desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240194

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hütner Bernhard

MPK: B23B 41/14

Značky: tenkých, desek, mikrovrtačka, vrtání

Text:

...vrtscí agregát s vrtákem, s nímž souose je umístěn optický zaměřovací systém, připevněný k nosnému hranolu nosného rámu. V dolní částí výkývné desky pracovního stolu je nešroubován dorazový šroub s dvojící pojístných matíc, zatímcok dolní části nosného rámu s příslušenstvím je připevněna rozpěrná deska, sloužící k upevnění vrtacího agregátu, do níž je našroubován stavěcí ěroub, opírající se o pružnou opěrku, předepjatou proti její spodní...

Disk kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 240193

Dátum: 01.06.1987

Autori: Wziontek Gerd, Scholz Volker

MPK: B60B 3/04

Text:

...že její odstranění není možné a zmíněná vada se neopravitelně projeví na hotovém výrobku.Uvedený nedostatek odstraňuje disk kola, přednostně kola pro osobní automobily sestávající z ráfku a disku, jehož výlisek má základní tvar kruhového prstence se dnem,a podstata vynálezu spočívá v tom, že v pràtenci disku je nejméně na dvou místechjeho obvodu vytvořen kolmo na rovinu dna disku drážkový zális průřezového tvaru V nebo U.U diskového kola...

Převodník napětí na frekvenci

Načítavanie...

Číslo patentu: 240192

Dátum: 01.06.1987

Autori: Wegmann Roland, Romanova Alevtina Alexaddovna

MPK: H03H 9/25, H03M 1/60

Značky: frekvencí, převodník, napětí

Text:

...první horní řídící elektroda Ž a proti ní na opačné straně destičky l je umístěna první dolní řídící elektroda li. Mezi budícími elektrodami g a druhými snímacími elektrodami 5 je umíetěna druhá horní řídící elektroda Q a proti ní na opačné straně destičky l je umístěna druhá dolní řídící elektroda lg. Mezi první snímací elektrody 1 s budící elektrody g je připojen první oecilátor 1.-Mezi druhé snímací elektrody 5 e budící elektrody g je...

Těsnicí element k plynotěsnému uzavírání otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240191

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pacacija Otarij Ambakovie

MPK: F16L 55/10

Značky: otvorů, plynotěsnému, uzavírání, těsnicí, element

Text:

...vadne trubky. Malý průměr kužele ž je roven průměru svorníku g a průměr svorníku 3 je menší než vnitřní průměrvtrubkového pouzdra 1. Velký průměr kužele § svorníku 3 je ro ven průměru otvoru odvrtané trubky v trubkovnici a je protiněmu vyroben s minusovou toleranci. Kuželovítost kužele š je dána matematickým vztahem délky a vnějšího průměru trubkověho pouzdra 1. závit 3 je ukončen čtyřhranem Š, který umožňuje snadné uchycení svorníku 3....

Kotoučová brzda s plovoucím třmenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240190

Dátum: 01.06.1987

Autori: Dimeenko Nadižda Sergejevna, Jegorova Tamara Nikolajevna

MPK: F16D 55/224

Značky: třmenem, plovoucím, brzda, kotoučová

Text:

...obemykajíci kotouč g brzdy, má v ukládacích okách 1, 5, 1 a Q vložena excentŕická válcová.pružná pouzdra 1, §, 2 a lg, pevně spojená (například navulkanizovánim) s vodicími čepy łł a gg. Pružná pouzdra g a 2 na straně ovládání brzdy Jsou opatřena pružnými čely L 1 a LA, která se opírají o čelni dorazy pevně spojenýni s vodícimi čepy Lł, g. Čelní dorazy jsou v ułáděném příkladu provedení uspořádány na hlavábh łž, Lg vodicích čepů. Pro~ ti...

Řadicí mechanismus pro převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240189

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kuzmenko Valentin Vasiljevie, Entina Estir Abramovna, Belova Tamara Alexejevna

MPK: F16H 5/02

Značky: převodovky, řadicí, mechanismus

Text:

...stupňů. Je zabráněno samovolnému posuvu vloženého kola zpětnéhochodu v základní poloze a při Zařazení převodového stupně řazeného touž řadící tyčkou.Příklad provedení řadícího mechanismu podle vynálezu je znázorněn na výkresech, kde obr. l představuje mechanísmus v pohledu ve směru osy řadící tyčky, obr. 2 pohled na mechanismus v pohledu kolmém k ose řadící tyčký, přiàí čemž čerchovaně je znázorněna 1 poloha při zañazeném...

Pěchovací zařízení válcového valchovacího a pracího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240188

Dátum: 01.06.1987

Autori: Nifidov Jevgenij Sergejevie, Kovrajskij Addej Jevgenivie

MPK: D06C 17/00

Značky: stroje, pracího, pěchovací, válcového, zařízení, valchovacího

Text:

...mm a mezi ní a válšcovým povrchem rulety je vytvořena mezera o hodnotě 5 až 7 mm.° 3 - 240 13 a Přitom břit atíracího nože má zaoblení o poloměru 5 až 7 mm a štěrbina mezi břitem a válcovým povrchem tamburu má šířku 5 až 7 mm. Tanbur i ruleta mají provedeno zaoblení čelníchhran o poloměru 5 až 7 mm při stejné velikosti vůle mezi čelya pevnou boční stěnou na levé i pravéatraně tamburu i ruletyąVýhoda zařízení podle vynálezu spočíva ve zlepšení...

Zaváděcí zařízení nitě do frikčního ústrojí pro tvarování nepravým zákrutem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240187

Dátum: 01.06.1987

Autor: Rubcov Alexadd Borisovie

MPK: D02G 1/08

Značky: zařízení, tvarování, nitě, ústrojí, nepravým, frikčního, zaváděcí, zákrutem

Text:

...pohled na zaváděcí zařízení před zavedením běžící nitě do frikčního ůstrojí pro tvarování nepravým zákrutem, obr. 2 půdorysný pohled na zaváděcí zařízení před zavedením běžící nitě do frikčního ůstrojí pro tvarování nepravým zákrutem, obr. 3 půdorysný pohled na zaváděcí zařízení pro zavedení běžící nitě do frikčního ústrojí pro tvarování nepravým zákrutem.Zaváděcí zařízení běžící nitě do frikčního ůstrojí zahrnuje nosnou desku ł, v...