Archív za 1987 rok

Strana 216

Filtračná vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238208

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zborovjan Gabriel, Strýček Vladimír

MPK: B01D 25/04

Značky: vložka, filtračná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši usporiadanie filtračnej membrány vo vložke do filtra. Filtračná vložka pozostáva z plášťa uzatvoreného dvoma vekami, z ktorých v jednom je vytvorený výstupný otvor. Výstupný otvor je napojený na zberný priestor umiestnený v neperforovanej časti plášťa a oddelený filtračnou membránou poskládanou v jednej rovine od vstupného priestoru umiestneného v perforovanej časti plášťa. Podstata riešenie je v tom, že medzi jednotlivé sklady...

Zařízení pro dálkové ovládání indikace a aretace třísouřadnicového měřicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238207

Dátum: 01.06.1987

Autori: Laibl Vladimír, Kýzl Vladimír, Miletín Jiří, Wais Stanislav

MPK: G12B 9/10

Značky: dálkově, zařízení, měřicího, aretace, stroje, ovládání, indikace, třísouřadnicového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třísouřadnícového měřicího stroje, určeného pro délková měření strojírenských výrobků ve třech osách. Vynález řeší dálkové ovládání číslicových indikátorů a aretaci pojezdů. Podstatou vynálezu je, že ovládací prvky pro indikaci a aretaci byly soustředěny do přenosné ovládací skříňky, která je s elektronikou spojena pružným elektrokabelem. V ovládací skříňce je zabudován též spínač pro současnou celkovou aretaci pojezdů ve všech...

Mazací zubové čerpadlo pro oba směry otáčení hřídele pístového kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238206

Dátum: 01.06.1987

Autor: Držmíšek Jaroslav

MPK: F04C 15/00

Značky: mazací, otáčení, pístového, zubové, směry, kompresoru, čerpadlo, hřídele

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou řešení je zařazení přídavné desky mezi sací a výtlačný otvor čerpadla a sací a výtlačný kanálek víka čerpadla. V přídavné desce je alespoň jedna dvojice propojujících kanálků. Jedna dvojice má přímé kanálky, druhá mimoběžné kanálky, které se vzájemně křížují. Oba druhy kanálků mohou být na jedné přídavné desce, vzájemně otočené kolem středu přídavné desky, každá z jedním druhem kanálků.

Tlumič kinetické energie sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238205

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kubín Sáva, Košťál Jiří, Pastrňák Josef, Odstrčil Libor, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 65/30, B65G 65/34

Značky: tlumič, materiálů, kinetické, energie, sypkých

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit tlumič kinetické energie sypkých materiálů pohybujících se ve výsypce, násypce, skluzu a podobně za účelem ušetření rázů, erozivních účinků a podobné následné technologické zařízení. Za tímto účelem je tlumič tvořen řadou tyčí, které jsou svými jedněmi konci uchyceny v pružných lůžkách, pevně spojených s výsypkou, jejichž podélné osy jsou odkloněny od horizontály o úhel od 0 do 45° ve směru pohybu sypkých materiálů.

Směs pro výrobu brousících nástrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238204

Dátum: 01.06.1987

Autor: Kratochvílová Blanka

MPK: C04B 14/02

Značky: nástrojů, výrobu, směs, brousicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení směsi pro výrobu brousicích nástrojů s cementovým pojivem, za účelem vytvoření optimální struktury, a tím zlepšení brousicích vlastností tak, že směs obsahuje 1,5 až 3 % hmotnostních organického plnidla.

Zapojení převodního členu s jednou obousměrnou vnitřní sběrnicí pro styk zařízení v řídicím systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 238203

Dátum: 01.06.1987

Autor: Marčan Miloslav

MPK: G06F 13/20

Značky: systému, vnitřní, řídicím, sběrnicí, obousměrnou, zařízení, převodního, jednou, zapojení, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení převodního členu s jednou obousměrnou vnitřní sběrnicí pro styk zařízení v řídicím systému. Podstata zapojení spočívá v tom, že nadřízený člen obousměrné vnitřní sběrnice je připojen svým obousměrným skupinovým vstupem na společnou sběrnici nadřízeného centrálního procesoru a svým obousměrným skupinovým výstupem na obousměrnou vnitřní sběrnici, která je připojena na obousměrný skupinový vstup podřízeného členu...

Pružné uložení rychloběžného rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238202

Dátum: 01.06.1987

Autori: Blaško Michal, Rajsigl Zdeněk, Smatana Jozef, Mládek Miloš

MPK: D01H 7/882, D01H 7/14

Značky: pružné, uložení, rotoru, rychloběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Pružné uložení rychloběžného rotoru podle vynálezu je zejména vhodné pro hřídele rotoru u dopřádacích strojů. Sestává z dvouřadého valivého ložiska, z hřídele rotoru, ze středního pouzdra pro uložení ložiska a z pružně tlumicích prvků na koncích středního pouzdra uchycených ve skříni spřádacího ústroji. Otvor na straně rotoru je proveden s tolerancí odpovídající točnému uložení náboje rotoru. Na osazených koncích středního pouzdra jsou uchyceny...

Syntetické imunostimulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238201

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zaoral Milan, Mašek Karel

MPK: A61K 37/02, C07K 5/06, G01N 33/53...

Značky: syntetické, imunostimulátory

Zhrnutie / Anotácia:

Syntetické imunostimulátory na bázi N-acetylmuramyldipeptidu jako aktivní složky obsahují podle vynálezu jako nosič biodegradabilní fosfolipid, tvořený směsí fosfatidylcholinu s cholesterolem v hmotnostním poměru 1 : 1 až 9 : 1, s výhodou 8 : 2.

Zdravotně nezávadný roztok k separaci silikonových otiskovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 237700

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vondráček Jaroslav, Blažková Hana, Hugo Jiří, Pech Radovan

MPK: C11D 3/37

Značky: otiskovacích, separaci, zdravotne, silikonových, nezávadný, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Zdravotně nezávadný roztok k separaci silikonových otiskovacích hmot od povrchu nerezavějící oceli, například konfekčních otiskovacích lžic, používaných v dentální technice. Roztok sestává ze 100 hmotnostních dílů vody, 1 až 10 hmotnostních dílů smáčedla a příp. 40 hmotnostních dílů etylalkoholu. Použití roztoku na povrch lžíce před vtisknutím otiskovací hmoty usnadňuje čištění lžice od ulpěvších zbytků silikonové otiskovací hmoty.

Způsob přípravy peroxidasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 237699

Dátum: 01.06.1987

Autori: Florián Petr, Dofek Rudolf, Smrž Miloslav, Černý Otakar, Kunčický Jiří

MPK: C12N 9/08

Značky: peroxidasy, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy peroxidasy z brukve zelné, kedlubny nebo křenu spočívá v exhalaci vodou rozmělněné suroviny, při srážení exhalátu a rafinaci. Rafinace se provádí tak, že se surový vodný roztok peroxidasy po přesrážení nechá projít vrstvou nízkoporézního gelu s vylučovací mezí v oblasti 1000 až 30000. Eluent se jímá ve frekvencích podle požadované čistoty a specifické aktivity. Podíl s nízkou specifickou aktivitou se vrací do stádia srážení.

Způsob výroby žvýkací gumy se sníženou vysýchavostí a vyšší plastičností

Načítavanie...

Číslo patentu: 237698

Dátum: 01.06.1987

Autori: Ranný Mojmír, Broukal Zdeněk, Tůma Jan, Mikulič Josef

MPK: A23G 3/30

Značky: plastičností, vyšší, způsob, vysýchavostí, výroby, sníženou, žvýkací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby žvykací gumy připravené z běžných surovin s přídavkem 1 až 20 hmotnostních dílů solí kyselin diacylglycerolfosforečných a bis (diacylglycerol) fosforečných připravených fosforylací diacylglycerolu hydrogenovaného loje a/nebo řepkového oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové. Kationtem výše uvedených solí může být amoniový, sodný, draselný, vápenatý nebo hořečnatý iont. Aplikací výše uvedených solí se snižuje výrazně vysýchání...

Zapojení můstkového modulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 237697

Dátum: 01.06.1987

Autor: Skopal Jaromír

MPK: H03C 1/54

Značky: zapojení, modulátoru, můstkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení můstkového modulátoru vysokofrekvenčního signálu opatřeného symetrickým vstupem vysokofrekvenčního signálu a nejméně jedním modulačním vstupem řeší problém zajištění kvalitní modulace výkonů, s nízkým zkreslením a malým obsahem nežádoucích produktů, s vysokou stabilitou parametrů. Podstata řešení spočívá v tom, že nejméně jedna dvojice sousedících ramen můstku, spojená s modulačním vstupem 3, je v obou ramenech opatřena shodně...

Zařízení ke značení a balení plošných tvarových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237696

Dátum: 01.06.1987

Autori: Provazník Jiří, Mužík Vítězslav

MPK: B65B 11/52

Značky: tvarových, obrobků, plošných, zařízení, balení, značení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení ke značení a balení plošných tvarových obrobků, jako řezných břitových destiček n-hranných plošných nebo kruhových tvarů z keramiky, slinutých karbidů či jiných vhodných materiálů, sestávající ze zásobníků obrobků a obalového materiálu a podávacího a popisovacího ústrojí. Vynález se týká oboru balírenské techniky. Podstatou vynálezu je, že za tvarovací formou s tvarovými dutinami je značící ústrojí tvořené popisovací...

Obvod pro přepínání výkonového nízkofrekvenčního zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237695

Dátum: 01.06.1987

Autori: Bozděch Josef, Jeníček Stanislav

MPK: H03G 7/06

Značky: nízkofrekvenčního, zesilovače, přepínání, obvod, výkonového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká elektroakustických přístrojů, používajících můstkového zapojení koncových stupnů, napájených ze sítě a z baterií. Podstata řešení spočívá v tom, že při provozu přístroje lze z výkonového zesilovače v můstkovém zapojení odebírat buď maximální výstupní výkon, nebo po přepnutí na úsporný provoz vyřadit z činnosti druhou polovinu můstkového zesilovače a zátěž zapojit z výstupu první poloviny můstkového zesilovače přes kondenzátor na...

Deska s propojovacími vodiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 237694

Dátum: 01.06.1987

Autori: Beer Jan, Fikesová Adéla

MPK: H05K 1/00

Značky: propojovacími, deska, vodiči

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká desky s propojovacími vodiči, uspořádanými ve dvou křížících se systémech rovnoběžných vodičů, určené pro libovolná elektrická zapojení. Deska je složena ze dvou vrstev. V každé vrstvě jsou rovnoběžně uloženy vodiče jednoho systému. Obě vrstvy jsou spojeny do desek lepením pod tlakem nebo lisováním při teplotě tání plastu v uzavřeném prostoru lisu. Propojení vodičů se provádí vrtáním a pokovením otvorů.

Způsob čištění odpadních vod s obsahem anorganických pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237693

Dátum: 01.06.1987

Autor: Tesař Stanislav

MPK: C02F 1/52

Značky: čištění, pigmentů, obsahem, způsob, odpadních, anorganických

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká čištění odpadních vod s obsahem anorganických pigmentů, koloidních a suspendovaných látek čiřením a koagulací s následující separací tuhé fáze. Jako koagulační činidlo se dávkuje promývací odpadní voda z praní termických železitých pigmentů. Dávkování tohoto nového koagulačního činidla, jehož pozřebné množství je závislé na obsahu anorganických pigmentů v čistěné odpadní vodě, se dosáhne vyhovujícího vyčištění odpadních vod....

Zhášecí komora pro kontaktní spínací přístroje nn

Načítavanie...

Číslo patentu: 237692

Dátum: 01.06.1987

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 33/72

Značky: komora, kontaktní, prístroje, spínací, zhášecí

Zhrnutie / Anotácia:

Zhášecí komora pro kontaktní spínací přístroj nn, jejíž deionisační přepážky jsou navzájem rovnoběžné a jsou vzhledem k normále spojnice kontaktů v rozepnutém stavu skloněny pod úhlem, nepřevyšujícím 45 °. Tímto uspořádáním se zkracuje doba hoření oblouku.

Polohovací kostka k středění válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237691

Dátum: 01.06.1987

Autor: Švec Kurt

MPK: B23Q 3/06

Značky: obrobků, středění, válcových, kostka, polohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká strojírenského oboru. Vynález řeší snížení pracnosti a podstatné zvýšení přesnosti při frézování drážek v hřídelích a válcích. Podstata spočívá v tom, že polohovací kostka se nasadí na hřídel nebo válec v místě kde nepřekáží při frézování drážek a seřídí stavěcími šrouby, vyrovná pomocí dorazových šroubů a indikátorových hodinek, úhelníku nebo vodní váhy. Po zhotovení drážky se obrobek spolu s polohovací kostkou otočí o...

Kapalinový teploměr pro měření teploty prostředí s vyšší teplotou než teplota okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237690

Dátum: 01.06.1987

Autor: Horváth Ladislav

MPK: G01K 5/08

Značky: okolí, vyšší, teploty, prostředí, teplotou, kapalinový, měření, teplota, teploměr

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká kapalinových teploměrů, u nichž se řeší vyrovnávání teploty podél celé měřicí kapiláry s teplotou měřeného prostředí, nezávislé na hloubce ponoření kapalinového teploměru do měřeného prostředí. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že k povrchu tělesa kapiláry, která přechází v nádobku s teploměrnou kapalinou, je po její celé délce připojena tepelná trubice svým pláštěm. Plášť tepelné trubice obklopuje částečně nebo zcela těleso...

Interferometr pro měření afokálních optických soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 237689

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kršek Jiří, Radoš František

MPK: G02B 27/62, G01B 9/02, G02B 5/02...

Značky: interferometr, afokálních, optických, soustav, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou interferometru je, že v ose svazku paprsků z laseru je uspořádán o rovinné zrcadlo a v úhlu 45 ° otočný sektorově navrstvený planparalelní zrcadlový paprskový dělič, za nímž v ose měrného a srovnávacího svazku jsou za sebou umístěny mikroobjektiv, kruhová clona, kolimační objektiv, za kterým jsou v úhlu 45 ° umístěny, pro každý ze svazků, rovinné zrcadlo nebo dělicí deska, za níž v ose sloučených svazků paprsků je umístěno pozorovací...

Zařízení pro oboustranné mechanické čištění křemíkových a jiných tenkých kruhových destiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 237688

Dátum: 01.06.1987

Autor: Drgáč Lubomír

MPK: H01L 21/304

Značky: křemíkových, jiných, čištění, tenkých, zařízení, mechanické, oboustranné, destiček, kruhových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že zařízení sestává jednak ze statorového pouzdra, na jehož víku jsou symetricky rozloženy mycí segmenty, přičemž víko s pouzdrem statoru svírá unášecí lemy statoru a je opatřeno zasouvacím kolečkem na ose v palci a jednak z rotoru, na němž jsou symetricky rozloženy mycí segmenty a víčkem sevřeny unášecí lemy rotoru. Pohon celého zařízení zajišťuje jeden motor. Křemíková destička, vtlačená do pracovního prostoru...

Zapojení zátěže s indukčnosti na výstup tyristorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 237687

Dátum: 01.06.1987

Autori: Hájek Jan, Pohanka Josef

MPK: H03K 19/17

Značky: střídače, výstup, indukčnosti, zátěže, zapojení, tyristorového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zapojení zátěže s indukčnosti do výstupu tyristorového střídače s přirozenou komutací zajišťovanou kondenzátorem na výstupu pro zátěž rezonančního střídače, jehož podstata spočívá v tom, že do série mezi výstup střídače a vstup pasivního tvarovacího obvodu je zapojen proudový vstup komparátoru proudu střídače a do série mezi výstup pasívního tvarovacího obvodu a vstup zátěže je zapojen proudový vstup komparátoru zátěže, vstup...

Zapojení ovládací části mincovního telefonního automatu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237686

Dátum: 01.06.1987

Autor: Luňák Otto Praha

MPK: H04M 17/02

Značky: telefonního, automatu, ovládací, mincovního, zapojení, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká mincovního telefonního automatu pro místní i meziměstský styk, s automatickým odběrem mince připravené ve vnějším držáku před vhozovým otvorem. Ovládací část přijímá započítávací impulzy, vysílané z automatické telefonní ústředny změnou polarity napájecího napětí v okamžiku prohlášení volaného účastníka, popřípadě v průběhu spojení při meziměstském styku. Souběžně s otevřením vstupního otvoru pro mince je startován obvod pro...

Způsob přípravy pigmentových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237685

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lustig Jiří, Absolon Otto, Šťastný Ladislav, Chlost Milan, Znamenáček Milan, Mužák Zdeněk

MPK: C09B 67/22

Značky: pigmentových, přípravy, směsi, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pigmentových směsí, v nichž alespoň jeden pigment je připravován azokopulaci. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kopulace probíhá v přítomnosti jemné vodné disperze druhého pigmentu, jehož množství je takové, aby bylo dosaženo požadovaného odstínu pigmentové směsi.

Zařízení pro ustavení tlakových článků termostatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237684

Dátum: 01.06.1987

Autor: Blažek Dalibor

MPK: G01L 7/18, G05D 23/00

Značky: termostatu, zařízení, článků, tlakových, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení řeší provedení tlakového článku s použitím odnímatelné zarážky omezující pohyb jeho vlnovce. Po vyrobení tlakového článku zabraňuje vzniku deformací, vznikajících při změnách jeho tlakového média, které již při normální teplotě pracoviště přesahuje bezpečnostní hranici deformací volných vlnovců či membrán. Jeho podstata spočívá v tom, že tlakový článek je opatřen odnímatelnou zarážkou ustavenou proti protilehlým čelním stranám jeho...

Zariadenie na simulovanie zvárania elektrickým oblúkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 237683

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mitter Jozef

MPK: B23K 9/00, G09B 19/24

Značky: zariadenie, simulovanie, elektrickým, zvárania, oblúkom

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na simulovanie prakticky všetkých situácií, ktoré sa pri zváraní elektrickým oblúkom vyskytujú. Zariadenie pozostáva z ovládacieho panelu 10 zdroja napätia, na ktorom sú umiestnené ovládacie a istiace prvky. K panelu 10 je vodičom pripojené polovahadlo 20, na ktoré sa pripevňuje elektrograficky papier slúžiaci k záznamu pohybu elektródy, resp. zváracieho drôtu, v prípade simulovania zvárania v C02.

Trubková paleta pro zařízení na podávání tyčového materiálu zejména u soustružnických center

Načítavanie...

Číslo patentu: 237682

Dátum: 01.06.1987

Autori: Borkovec Ladislav, Nečas Miroslav, Setvák Jan, Blažík Otakar

MPK: B65G 47/74

Značky: center, podávání, soustružnických, trubková, paleta, zařízení, tyčového, materiálů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká trubkové palety pro zařízení na podávání tyčového materiálu zejména u soustružnických center. Podstata spočívá v tom, že trubková paleta sestává z trubkového tělesa opatřeného závitem pro upevnění kleštiny a vodicího pera, zajišťujícího stálou polohu palety v bubnu zásobníku a ve vřetenu stroje. Dále z unášecího pera a stavitelných kroužků, umožňujících středění tyče v paletě. Výhodou trubkové palety podle vynálezu je možnost...

Zařízení pro ochrany technologických, zejména energetických celků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237681

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vítovec Pavel, Žídek Milan, Cichoň Stanislav, Randák Otokar, Malátek Karel, Hahn Jan

MPK: G01K 3/04, G21D 3/04

Značky: technologických, energetických, zařízení, celku, zejména, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší zařízení pro ochrany technologických, zejména energetických celků. Sestává z čidel s analogovým signálem, jimiž jsou osazený dílčí funkční části technologických celků. Jejich signál slouží jako vstupní informace pro vyhodnocování stavu technologických procesů nebo poruchového stavu technologického zařízení. Jednotlivá čidla jsou připojena přes unifikační převodníky k příslušné ochranné jednotce obsahující na vstupu hladinový člen,...

Cívka pro vrchní nitě šicích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237680

Dátum: 01.06.1987

Autor: Slabý Vladislav

MPK: B65H 75/14

Značky: nitě, cívka, šicích, strojů, vrchní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší novou konstrukci rozebíratelného spojení horní a člunkové cívky domácích šicích strojů. Podstatou je úprava jednoho čela horní cívky. Válcové čelo je opatřeno nejméně dvěma obdélníkovými otvory, v nichž jsou vždy dva pružné elementy pro připojení člunkové cívky. Obdélníkové otvory přecházejí ve vlastním čele do dvou zářezů pro zachycení konců obou nití.

Závěsné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237679

Dátum: 01.06.1987

Autor: Hříbek Jan

MPK: A47B 96/06

Značky: zařízení, závesné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je podstatné rozšíření technických funkcí závěsného systému, převážně nábytkového, jenž umožňuje větší variabilnost a současně zlepšení i provozních funkcí. Vynález sestává z pravého závěsného úhelníku profilu otevřeného Z, který má na jednom svém rameni umístěny otvory pro uchycení závěsných kolíků, otvory pro upevnění na stěnu boku panelového dílce a na druhém rameni jsou umístěny otvory pro uchycení spojovacím materiálem na...

Zařízení pro hydraulické zatěžování

Načítavanie...

Číslo patentu: 237678

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sáblík Radoslav, Handl Zdeněk

MPK: F15B 15/08

Značky: hydraulické, zatěžování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro hydraulické zatěžováni zejména inovovaných typů valivých ložisek. Sestává ze soustavy válců stejných rozměrů, přiložených k otevřeným stranám svými čela a vzájemně spojených průchozími šrouby. Písty válců jsou opatřeny vodícími čepy a k pístu spodního krajního válce přiléhá tlačný čep procházející otvorem základové příruby. Stavebnicové uspořádání dovoluje účelně měnit počet válců, a tím dosahovat požadovaného...

Způsob a zařízení pro urovnání kolejového svršku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237677

Dátum: 01.06.1987

Autor: Čech Václav

MPK: E01B 35/10

Značky: svršku, zařízení, způsob, urovnání, kolejového

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení spočívá v tom, že se provede urovnání jednoho kolejnicového pasu, výhodně umístěného na straně kolejových značek, v pravidelných délkových intervalech. V těchto intervalech se na kolejnicový pas upevní držák s trojnožkou, opatřený nosičem pro připevnění záměrného terče. Pak se kolejnicový pas posouvá směrově i výškově tak dlouho, až referanční přímka prochází předem určeným bodem na záměrném terči. Druhý kolejnicový pas se...

Elektrografická ofsetová matrice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237676

Dátum: 01.06.1987

Autori: Gorgoň Oldřich, Formánek Jan, Koubková Marie

MPK: B41F 29/02

Značky: ofsetová, matrice, elektrografická

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrografická ofsetová matrice na bázi hydrofilních polymerů na papírové nebo laminované podložce dosahující vysokých tiskových nákladů. Možnost popisování matrice psacím strojem nebo propisovací tužkou. Papírová nebo laminovaná podložka obsahuje v povrchové tiskové vrstvě polymer kyseliny celulosoglykolové, nebo sůl tohoto polymeru s výhodou alkalického kovu nebo amonia, přičemž polymerační stupeň leží v oblasti 200 až 1.500 jednotek...

Zapojení výkonového zesilovače pro napájení Epsteinova přístroje se stabilizací stejnosměrného pracovního bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237675

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mikulec Michal

MPK: H03F 3/26

Značky: epsteinova, napájení, stabilizaci, zesilovače, výkonového, stejnosměrného, zapojení, prístroje, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že primární vinutí (4) Epsteinova přístroje (3) je připojeno pres oddělovací kondenzátor (6) mezi výstupy prvního výkonového zesilovače (1) a druhého výkonového zesilovače (2) připojených ke společnému zdroji (9) budicího napětí a sekundární vinutí (5) Epsteinova přístroje (3) je jedním koncem uzemněno a druhým připojeno, společně s výstupy stejnosměrného zesilovače (7) a generátoru (9) budicího napětí do...

Materiál, zejména k izolaci tepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237674

Dátum: 01.06.1987

Autor: Veltruský Vladimír

MPK: E04B 1/76

Značky: zejména, zařízení, tepelných, materiál, izolaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká materiálu, zejména k izolaci tepelných zařízení a řeší otázku vysoké hmotnosti a vysokých výrobních nákladů tohoto materiálu při zachování ostatních vlastností. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává z alespoň jedné vrstvy teplotě odolávající tkaniny, která je alespoň z jedné strany opatřena ochrannou vrstvou. Tato ochranná vrstva se sestává z 1,0 až 5,0 % hmot.fluorokřemičitanu sodného, 30 až 60 % hmot. vodního skla 0 až 25 %...

Způsob výroby stříhaného dvojitě vázaného plyše na okrouhlých pletacích strojích a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237673

Dátum: 01.06.1987

Autori: Křepinský Václav, Křepinský Miroslav

MPK: D04B 9/12

Značky: stříhaného, výroby, způsob, dvojité, plyše, zařízení, tohoto, okrouhlých, způsobu, vázaného, strojích, provádění, pletacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob výroby plyše a zařízení k provádění tohoto způsobu, při kterém se z nakladených nití vytvářejí nová očka a plyšové kličky z plyšové nitě, které jsou při výrobě vytvarovány na předem určenou délku. Podstatou způsobu výroby je, že plyšové kličky se vytáhnou mimo jehelní řadu směrem na stranu obvodových hran (2) platinových drážek (9) platinového lůžka (7) a po vytvarování se ustříhnou vrcholy jednotlivých plyšových kliček (19)...

Zařízení k odrušení zpětných rázů ručního vibračního nářadí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237672

Dátum: 01.06.1987

Autor: Lašák Antonín

MPK: B65G 27/08

Značky: rázů, ručního, nářadí, zařízení, zpětných, vibračního, odrušení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zajistit odrušení zpětných rázů ručního vibračního nářadí, používaného například v metalurgických provozech například při ručním pěchování formovacích směsí při výrobě slévárenských forem a jader. Úkol je řešen tím, že na manipulační část vibrátoru, je ve směru působení zpětných rázů nasunut vodicí díl, který je na manipulační části ve směru působení zpětných rázů posuvný minimálně na délku výkmitu manipulační části. V příkladném...

Zapojení neselektivních fyzikálních absorpčních soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 237671

Dátum: 01.06.1987

Autori: Zacher Jan, Macák Jiří, Kolář Milan

MPK: B01D 53/02

Značky: absorpčních, zapojení, soustav, neselektivních, fyzikálních

Zhrnutie / Anotácia:

Neselektivní fyzikální absorpční soustavy se zapojí tak, že první absorpční stupeň je napojen na vnitřní cirkulaci druhého absorpčního stupně, kde jsou vřazeny čpavkové dochlazovače. Dále na první absorpční stupeň je napojen nejméně jeden expandér, tepelný regenerátor a vícestupňový expander. Za druhý absorpční stupen je zařazen samostatný třetí pojistný absorpční stupeň. Za pevní absorpční stupeň je zařazen druhý absorpční stupeň oxidu...

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků

Načítavanie...

Číslo patentu: 237670

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vránek Bohuslav, Špaček Jindřich

MPK: B21D 22/22

Značky: hydromechanického, způsob, tažení, hlubokých, výtažků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydromechanického tažení hlubokých výtažků v tlakové komoře plněné kapalinou, jehož podstata spočívá v tom, ze tlak přidržovače, který po okrajích přidržuje přístřih, se skokem sníží, čímž se potlačí třecí složka radiálního napětí ve tvářeném materiálu a tím se omezí jeho zeslabování, načež se tlak přidržovače skokem nebo pozvolna vrací na jmenovitou hodnotu na které setrvává při dalším pronikání průtažníku do tlakové komory.

Kompozit z epoxidové matrice s termoplastickou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 237669

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stejskal Pavel, Zemánek Otakar, Novák Jaroslav, Kebrle Ondřej, Uhmann Ilja, Marinčová Helena

MPK: B32B 27/00

Značky: epoxidové, matrice, výztuží, termoplastickou, kompozit

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozity z epoxidové matrice a termoplastické výztuže, vhodné pro výrobu mechanicky silně namáhaných táhel, tyčí nebo jiných mechanických spojovacích prvků v prostředí plynného fluoridu sírového s výskytem zplodin hoření elektrického oblouku.