Archív za 1987 rok

Strana 215

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS MPH-01, produkující protilátku proti mykoplazmatům druhu Mycoplasma hyorhinis

Načítavanie...

Číslo patentu: 238248

Dátum: 01.06.1987

Autori: Jurmanová Květa, Drábek Petr

MPK: C12N 15/00

Značky: mph-01, myší, hyorhinis, lymfocytární, produkující, protilátku, druhu, mykoplazmatům, hybridom, proti, mycoplasma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká myšího lymfocytárního hybridomu, produkujícího protilátku třídy IgG1 proti prasečím mykoplazmatům druhu Mycoplasma hyorhinis, uloženého ve sbírce hybridomů Ústavu molekulární genetiky ČSAV pod označením MPH-01. Monoklonální protilátka hybridomu MPH-01 je vhodná pro identifikaci izolovaných kmenů mykolpazmat v klinické veterinární diagnostice, dále pro identifikaci izolovaných kmenů mykoplazmat kontaminujících buněčné kultury,...

Smyková dráha, zejména dobývacích a nakládacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238247

Dátum: 01.06.1987

Autori: Madry Ferdinand, Zelenka Ladislav, Žák Pavel, Souček Václav

MPK: E02F 9/12

Značky: dobývacích, strojů, zejména, smyková, nakládacích, dráha

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení konstrukce při snížení nároku na přesnost opracování, tepelné zpracování a jakost povrchu. Uvedeného účelu se dosáhne smykovou dráhou podle vynálezu tvořenou dolním a horním kluzným dílem (6) a (7), kde dolní kluzný díl (6) je upraven na horní straně tvarové mezikruhové desky (4), umístěné mezi pevnou a pohyblivou částí stroje (2) a (1), která je svým obvodem suvně uložena ve svislých vodítkách (5), připevněných...

Zadní rám kloubového podvozku kolového důlního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238246

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šantrůček Jaroslav, Holas Mikuláš, Šetek Miroslav, Pařízek Bedřich

MPK: B61D 11/00, E21F 13/00

Značky: stroje, kolového, zadní, podvozku, důlního, kloubového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zadní rám kloubového podvozku kolového důlního stroje určený pro uložení výkyvné zadní nápravy, ležatého vznětového motoru, měničové skupiny, převodového ústrojí, nádrží provozních hmot a příslušenství. Zadní rám sestává z bočnic v přední části spojených oky kloubu řízení, zdola uzavřený dnem, zhora ztužený nosnými blatníky. Ve střední části je opatřen pánvemi ve formě příček pro uložení výkyvné zadní nápravy. Zadní část nosných...

Důlní sběrač kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238245

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stark Josef, Vachata Jiří, Thelen Vladimír, Holas Mikuláš, Pařízek Bedřich, Dvořáček Vlastimil, Šimůnek Jiří

MPK: B60P 3/22, E21F 13/00

Značky: sběrač, důlní, kalů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší důlní sběrač kalů, určený zejména pro likvidaci rozježděných kalů na důlních vozovkách určených pro důlní kolové mechanismy. Dále lze tímto zařízením vybírat kaly s důlních stružek či odkalovacích jímek. Důlní sběrač kalu sestává z důlního kolového podvozku vybaveného tlakovým zásobníkem na kaly s vývěvou - kompresorem. Tlakový zásobník je ze zadním rámem podvozku spojen čepy a pracovním válcem, kterým lze tlakový zásobník zvedat...

Dvourotorová kontinuální míchačka zejména důlních zakládkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238244

Dátum: 01.06.1987

Autori: Dočekal Antonín, Holas Mikuláš, Šimek Pavel, Šír Miroslav, Markvart Zdeněk

MPK: E21F 15/10

Značky: zejména, důlních, kontinuální, míchačka, zakládkových, dvourotorová, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší dvourotorovou kontinuální míchačku zejména důlních základkových směsí. Míchačka sestává z rámu a vany, ve kterém jsou uloženy v ložiskových tělesach dva paralelní rotory opatřené lopatkami a pohony. Tím, že tělesa vodních ucpávek, která jsou navlečena na rotory, jsou upevněna v pryžových poddajných čelech vany a s rámem vany jsou spojena reakčními táhly a čepy, lze vyrobit a provozovat kontinuální míchačku mimořádné délky, což...

Vahadlo nápravy důlního podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238243

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holas Mikuláš, Šetek Miroslav, Pařízek Bedřich, Šantrůček Jaroslav

MPK: B61D 11/00, E21F 13/00

Značky: nápravy, důlního, podvozku, vahadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší vahadlo nápravy důlního podvozku určené pro výkyvné uložení zejména těžkých hnacích náprav samohybných kolových kloubových důlních podvozků určených pro práci v těžkých důlních podmínkách. Vahadlo sestává ze dvou bočnic, které obepínají nohavice nápravy a spojují zadní příčník opatřeny zadním čepem s předním příčníkem, jehož přední dutý čep je spoučástí příruby přišroubované k prstenci předního příčníku. Dutinou předního dutého...

Organokřemičité estery a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238242

Dátum: 01.06.1987

Autori: Sasín Miroslav, Čermák Jiří

MPK: C07F 7/08

Značky: způsob, jejich, estery, přípravy, organokremičité

Zhrnutie / Anotácia:

Organokřemičité estery vzorce kde x=1 až 3, R=2-ethylhexyl. Způsob jejich přípravy se provede kohydrolýzou fenyltrichlorsilanu a dimetydichlorsilanu za přítomnosti xylenu a 2-etylhexanolu, získaný kohydrolyzát se neutralizuje a potom nechá reagovat s hydroxidem draselným za současného odebírání kondenzační vody.

Činidlo pro kolorimetrické stanovení 5-hydroxymethyl-2-furaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238241

Dátum: 01.06.1987

Autori: Konečná Hana, Chromý Vratislav

MPK: G01N 21/25

Značky: činidlo, kolorimetrické, 5-hydroxymethyl-2-furaldehydu, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká činidla pro kolorimetrické stanovení 5-hydroxymethyl-2-furaldehydu. Činidlo podle vynálezu obsahuje ve vstahu ke kyselině 2-thiobarbiturové určité množství kompexotvorné látky na bázi kyseliny nitrilotrioctové, ethylendiaminotetraoctové nebo kyseliny 1,2-cyklohexan-N,N,N´,N´-tetraoctové nebo jejich alkalických solí, síran nebo siřičitan alkalického kovu a alkalicky reagující látky, například alkalickou sůl hydrogenfosforečnanu,...

Zařízení pro ovládání ostřikovacích sprch válců válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238240

Dátum: 01.06.1987

Autor: Trojánek Ladislav

MPK: B21B 27/06

Značky: zařízení, sprch, stolic, ovládání, ostřikovacích, válcovacích, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zrychlit odstraňování ostřikovacích sprch z prostoru výměny pracovních válců bez ručního zásahu obsluhy a bez uvolňování přívodních hadic. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, které sestává nejméně z jednoho nosného rámu, otočně uloženého na čepu armatury a opatřeného ložiskem, ve kterém je otočně uložen čep horního sprchovacího tělesa. S horním sprchovacím tělesem je pak pevně spojeno spojovacími rameny...

Zařízení pro vyhodnocování tvářecí mezery válcovacích stolic

Načítavanie...

Číslo patentu: 238239

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vaník Jindřich, Novotný Ladislav

MPK: B21B 37/08

Značky: tvářecí, vyhodnocování, zařízení, stolic, válcovacích, mezery

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhodnocování tvářecí mezery válcovacích stolic se týká problematiky vyhodnocení a zobrazení velikosti tvářecí mezery u stolic, u nichž nelze mezeru přímo odměřovat v rovině kolmé k rovině válcování. Podstata vynálezu spočívá v použití čtveřice inkrementálních polohových čidel využitých k symetrickému odměřování polohy obou ložiskových těles spodního opěrného válce oproti horním rámům stojanu. Zařízení využívá elektronických obvodů...

Filtrační člen několikanásobného kapsového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238238

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bečvář Josef

MPK: B01D 29/24

Značky: filtrační, několikanásobného, člen, provedení, kapsového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patři do oboru vzduchotechniky a vztahuje se na filtrační člen několikanásobného kapsového provedení. Vynález řeší problém zvýšení provozní spolehlivosti při snížení provozních i výrobních nákladů. Problém je řešen tím, že vnější prašný prostor mezi základními filtračními články je relativně větší než vnitřní čistý prostor základních filtračních článků, přičemž nosníky opěrného roštu jsou opatřeny odlehčovacími otvory.

Čelní dobývací kombajn pro velmi nízké sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238237

Dátum: 01.06.1987

Autori: Fries Ivan, Nový Josef, Navrátil Jaroslav, Kopecký Josef, Habuda František

MPK: E21C 31/02

Značky: dobývací, velmi, kombajn, sloje, nízké, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká čelního dobývacího kombajnu pro velmi nízké sloje, umožňující kontinuální rozpojování i současné nakládání rozpojené rubaniny na těžní zařízení, případně samospádem. Sestává z elektromotoru, převodovky a řezného rozpojovacího orgánu. Výstupní hřídel převodovky je orientována směrem k pilíři a k přenášení krouticího momentu je spojena pomocí hnacího elementu s hřídelem rozpojovacího orgánu otočně uloženého na rameni převodovky...

Zařízení k měření viskozity, zejména skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238236

Dátum: 01.06.1987

Autor: Dušánek Václav

MPK: G01N 11/14

Značky: viskozity, zejména, měření, zařízení, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru měřicí techniky a je využitelný především v průmyslu skla, ale je možno jej využít i v jiných průmyslových odvětvích. Řeší problém převodů mezi pohonnou jednotkou a ostatními členy a konstrukce pohonné jednotky a vyhodnocování a řízení. Pohonnou jednotku (1) tvoří krokový motorek a torsní element (4) je připojen k výstupní hřídeli (9) pomocí rámečku (5). Indikační elementy (6, 7) na prodloužené hřídeli (2) a výstupní...

Nůžky k současnému odstřihování dvou kapek skloviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 238235

Dátum: 01.06.1987

Autor: Selucký Ivan

MPK: C03B 7/10

Značky: odstřihování, nůžky, kapek, současnému, skloviny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odvětví výroby skla a řeší problém dávkování dvoukapky do sklářského řadového tvarovacího stroje umístěného na straně ovládacího mechanismu v úhlu 30 - 90° vzhledem k podélné ose kanálu dávkovače. Problém se řeší tím, že osa (7) držáků (4) nůžek (1) nesoucích nože (5) svírá s osou (8) ramen (3) nůžek (1) úhel až 30°. S výhodou jestliže pohonný mechanismus (2) nůžek (1) je umístěn na straně ovládacího mechanismu (14) dávkovače...

Držák ovládacích prvků vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238234

Dátum: 01.06.1987

Autori: Beran Jaromír, Sedlák Josef, Zavřel Jaroslav, Žoudlík Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, ovládacích, prachu, držák, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Držák ovládacích prvků vysavače prachu je určen pro upevnění vypínačů, potenciometrů a jiných potřebných ovládacích prvků. Držák je součástí nosného dílu a zajišťuje bez použití spojovacího materiálu dokonalé upevnění potřebných ovládacích prvků.

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Doležal Jiří, Valenta Svatopluk, Sychra Václav, Kolihová Dana, Šedý Václav, Král Jan, Hlaváč Robert, Püschel Petr, Formánek Zdeněk

MPK: G01J 3/42

Značky: obsahu, rtuti, absorpční, zařízení, metodou, atomové, stanovení, spektrometrie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238232

Dátum: 01.06.1987

Autori: Koudelka Karel, Šmerda František, Pavelek Oldřich, Nykl Jan

MPK: E21F 13/06, B65G 19/24

Značky: připojení, částí, hřebla, třmen, střední, řetězů

Zhrnutie / Anotácia:

Třmen pro připojení řetězu ke střední části hřebla hřeblového dopravníku. Účelem vynálezu je zvýšení tuhosti připojení řetězu k hřeblu a tím i dosažení lepšího rozložení namáhání třířetězového dopravního orgánu. Podstatou vynálezu je vytvoření třmenu ze základní části (1) s otvorem (12), která má tvar hranolu s alespoň jednou skosenou stěnou (10), k níž je můstkem (2) připojena upínací část (3) se svorníkem (31).

Kolimační clona pro terapeutické ozařovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 238231

Dátum: 01.06.1987

Autor: Franěk Čestmír

MPK: A61N 5/04

Značky: clona, ozařovače, kolimační, terapeutické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kolimační clony pro terapeutické ozařovače, tvořené čtyřmi segmenty pohyblivými kolem stínicího tělesa se zářičem. Segmenty jsou vedeny po kulové ploše se středem S a jsou vzájemně udržovány v dotyku vedením. Mezi segmenty je vytvořen proměnlivý jehlanovitý otvor, který vymezuje užitečný svazek záření. Na horním konci segmentů mohou být upraveny nástavce pro zakrytí styků činných ploch segmentů. Kolimační clona podle vynálezu je...

Snímací hlavice ovládacího měřidla pro axiální ustavení obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238230

Dátum: 01.06.1987

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B24B 49/00

Značky: měřidla, hlavice, snímací, ustavení, ovládacího, axiální, obrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímací hlavice ovládacího měřidla, které je určeno k ovládání axiálního posuvu pracovního vřeteníku brusky vzhledem k poloze brusného kotouče. Vynález řeší konstrukční provedení ústrojí hlavice. Podstatou vynálezu je, že rameno (12) je zhotoveno ve tvaru jedné páky, která je připevněna na dvou plochých pružinách (11, 7). Z toho krátká pružina je rovinná a zajišťuje výkyvný pohyb páky (12) a pravoúhlá pružina (7) zajišťuje...

Sklářská elektrická tavicí pec, zejména k tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238229

Dátum: 01.06.1987

Autori: Novák Ladislav, Holejšovský Pavel, Šmolík Stanislav, Viewegh Josef, Lisý Antonín

MPK: C03B 5/027

Značky: zejména, tavení, sklářská, elektrická, tavicí, borosilikátů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru výroby skla, jmenovitě pece pro celoelektrické tavení skla, zejména borosilikátů. Sklářská dvouprostorová pec je v protilehlých bočních stěnách tavicí části otápěna dvěma řadami elektrod, a to deskovými u dna, a tyčovými elektrodami nad nimi. Počet deskových elektrod k tyčovým je v poměru 1,1 až 3 ku 1, přičemž deskové i tyčové elektrody v jedné boční stěně tavicí části jsou připojeny na stejnou fázi společného...

Seismický snímač kmitů s piezokrystalem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238228

Dátum: 01.06.1987

Autor: Procházka Miroslav

MPK: G01V 1/18

Značky: snímač, kmitů, piezokrystalem, seismický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká seismického snímače kmitů s piezokrystalem, zejména miniaturních systémů s malou hmotností a vysokou citlivostí na vibrace. Podstata seismického snímače kmitů spočívá v tom, že ve stojanu pevně připojeném ke kmitajícímu tělesu je otočně uloženo dvoustranné rameno pevně spojené na jedné straně s piezokrystalem s polepy a na druhé straně je k tomuto ramení připojena seismická hmota. Při translačním pohybu tělesa ve směru kolmém na...

Tíchoměrné a přítlakoměrné zařízení pro jádrovací vrtné soupravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238227

Dátum: 01.06.1987

Autori: Valas Milan, Popelář Daniel

MPK: E21B 44/00

Značky: jádrovací, zařízení, přítlakoměrné, soupravy, vrtné, tíchoměrné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tíchoměrného a přítlakoměrného zařízení pro jádrovací vrtné soupravy s hydraulickou podávací soustavou (17), určenou pro měření, sledování a záznam silových dějů probíhajících ve vrtné soupravě sestávající ze zdroje (1), tří měřících přístrojů (11, 13, 14) s operačními zesilovači a zapisovače (12). S prostory nad a pod písty hydraulické podávací soustavy (17) jsou spojeny tlakové snímače (9, 10), připojené k operačním...

Snímací systém měřicí sondy s induktivním snímačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238226

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vaněk František, Tláskal Zdeněk

MPK: G01B 5/03

Značky: sondy, snímací, systém, induktivním, měřicí, snímačem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímacího systému měřicí sondy s induktivním snímačem určeného pro provádění kontroly na obráběcím nebo měřicím stroji. Jeho podstata spočívá v tom, že dotykové čidlo je spojeno se základním tělesem měřicí sondy prostřednictvím pružné části a jeho čelní plocha dosedá v klidové poloze na opěrnou plochu vytvořenou na základním tělese. V dotykovém čidle nebo v základním tělese měřicí sondy je upevněn nejméně jeden induktivní...

Zařízení pro přímou sklízeň nízkých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238225

Dátum: 01.06.1987

Autori: Lonský Jiří, Pavlica Ivo, Dlabaja Zdenek

MPK: A01D 45/22

Značky: zařízení, rostlin, nízkých, sklizeň, přímou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro plynulou bezporuchovou sklizeň nízkých rostlin. Za žací lištou je uspořádán oběžný dopravník, opatřený transportními prsty. Žací lišta je opatřena podélnými pruty. Do mezer mezi nimi zasahují transportní prsty oběžného dopravníku.

Zařízení pro uchycení jezdců na vodou chlazené trámce nebo kluznice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238224

Dátum: 01.06.1987

Autor: Maidl Václav

MPK: F27B 9/22, F27D 3/02

Značky: jezdců, uchycení, kluznice, vodou, chlazené, trámce, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uchycení jezdců na vodou chlazené trámce nebo kluznice, zejména krokových nebo narážecích pecí, kde k vodou chlazenému trámci přivařené vedení ve tvaru hranolu má výšku shodnou s výškou sedel, usazených na vodou chlazený trámec v jeho podélné ose mezi vedení. Čelo každého sedla je rozšířeno v podpěrná žebra, dosedající na vodou chlazený trámec. Na podpěrných žebrech je uložen jezdec, jištěný proti posunu po sedle výstupky,...

Jednotka důlní mechanizované výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 238223

Dátum: 01.06.1987

Autori: Breuer Jaromír, Ševčík Arnošt, Mynář Vladimír, Novotný Stanislav, Dzierža Emil

MPK: E21F 15/08, E21D 23/00

Značky: výztuže, mechanizované, jednotka, důlní

Zhrnutie / Anotácia:

Jednotka důlní mechanizované výztuže k dočasnému zajištění stropu vyuhleného prostoru ve stěnovém porubu hlubinného dolu. Účelem vynálezu je vytvoření výztuže, která umožňuje provádět jen částečnou základku vyuhleného prostoru a zbytek vyplnit řízeným závalem. Podstatou vynálezu je, že k zadní části (42) stropnice (4) jednotky výztuže, sestávající ze základního rámu (1) s přesouvacím zařízením (2), stojek (3), stropnice (4), popřípadě i ze...

Zapojení pohonu otočné části hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238222

Dátum: 01.06.1987

Autori: Machač Ladislav, Coufal Stanislav, Sedlák Jaromír

MPK: E02F 9/20

Značky: pohonů, částí, hydraulického, otočné, zapojení, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zamezení možnosti vytvoření točivého momentu hydromotoru pohonu otočné části stroje při jejím brzdění, nebo zabrzdění, pomocí mechanické brzdy. Vynález řeší tento úkol tím, že příslušné větve ovládacího hydraulického obvodu rozvaděče hydromotoru vedené od hlavního ovladače k rozvaděči hydromotoru jsou před napojením na rozvaděč hydromotoru paralelně propojeny přes nejméně jeden uzavírací prvek, jehož řídicí část je napojena...

Zapojení pohonu otočné části hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238221

Dátum: 01.06.1987

Autori: Coufal Stanislav, Machač Ladislav, Sedlák Jaromír

MPK: E02F 9/20

Značky: hydraulického, stroje, otočné, částí, pohonů, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zamezení možnosti vytvoření točivého momentu hydromotoru pohonu otočné části stroje při jejím brzdění, nebo zabrzdění, pomocí mechanické brzdy. Vynález řeší tento úkol tím, že každá z příslušných větví ovládacího hydraulického obvodu rozvaděče hydromotoru vedená od hlavního ovladače k rozvaděči hydromotoru, je opatřena pomocným rozvaděčem, jehož řídicí část je napojena na tlakové potrubí vedené od pístního prostoru mechanické...

Zařízení na změnu polohy rámu stroje, zejména stroje pro lití kovů pod tlakem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238220

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pčola Pavol, Micenko Štefan

MPK: B22D 17/20

Značky: zejména, změnu, stroje, polohy, zařízení, lití, rámu, kovů, tlakem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na změnu polohy rámu stroje, zejména stroje pro lití kovů pod tlakem, při výškovém přestavování rámu stroje vůči trysce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že rám stroje je na vedeních uložen vodorovně posuvně a vedení jsou umístěna v konzolách, které jsou upevněné k frémě stroje. S vedením jsou spojeny čepy se zajišťovacími maticemi, které procházejí konzolami a zapadají do zalomených drážek vytvořených ve vedeních. Na...

Mrazicí zařízení s přenosným kontajnerem pro biologické preparáty

Načítavanie...

Číslo patentu: 238219

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šebek Ladislav, Štěpán Ladislav, Folprecht Richard

MPK: B65D 81/18, G12B 15/00

Značky: kontajnerem, mrazicí, biologické, přenosným, zařízení, preparáty

Zhrnutie / Anotácia:

Mrazicí zařízení obsahuje elektronickou část, na které je postaveno těleso ventilátoru a chladiče, na jehož horní straně jsou uloženy Peltierovy baterie, k jejichž studené straně je připevněn tepelný vodič. Podstata vynálezu spočívá v tom, že tepelný vodič (8) má tvár výstupku pro zasunutí do kontejneru (2) uzavřeného na obou čelních stranách dolním a horním víkem (11, 12), a v kontejneru (2) je uloženo duté zamrazovací pouzdro (10), v jehož...

Zařízení pro transport a rozmetání polotekutých a kašovitých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238218

Dátum: 01.06.1987

Autori: Přeslička Ladislav, Houdek Bohuslav

MPK: A01C 3/06

Značky: kašovitých, transport, zařízení, polotekutých, rozmetání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro transport a rozmetání polotekutých a kašovitých hmot je určeno pro rozšíření funkce a sezónní využitelnosti rozmetadel chlévské mrvy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uzavírací stěna ložné plochy korby rozmetadla je pevně spojena s volným pracovním válcem, odpojeným od hnacího pohonu a opatřeným pákou, spojenou se stavěcím lineárním motorem, uchyceným na korbě nebo krytu.

Zařízení pro vrtání vertikálních přibírkových vývrtů při rozšiřování vertikálních důlních děl

Načítavanie...

Číslo patentu: 238217

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vaverka Vladimír, Štáf Václav, Hodouš Josef

MPK: E21D 1/06

Značky: rozšiřování, přibírkových, vertikálních, vývrtů, vrtání, zařízení, důlních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro vrtání vertikálních přibírkových vývrtů při rozšiřování vertikálních důlních děl, zejména komínů a jam pravoúhelníkového profilu, budovaných technologií hloubení s předraženým komínem s využitím projízdného pracovního povalu, na jehož spodní etáži jsou na dvou protilehlých stranách upraveny pevné držáky spočívající na pevných podpěrách a na konzole. Na pevných drážkách je pomoci spodních pojezdových vozíků suvně...

Tlumič kinetické energie sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238216

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pastrňák Josef, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: F16F 3/10

Značky: sypkých, energie, materiálů, kinetické, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit tlumič kinetické energie sypkých materiálů, který umožňuje možnost volby a změny intenzity, tlumení kinetické energie a průchodnosti padajícího sypkého materiálu. Tlumič, který sestává z tyčí, zasahujícími do proudu pohybujícího se sypkého materiálu a uchycenými svými druhými konci v pružných lůžkách uložených v kovových pouzdrech, má každé nebo každé druhé kovové pouzdro pevně spojena s jedním dílem dvoudílné...

Lanový pružný závěs vibračního zařízení pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 238215

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B65G 27/08

Značky: zařízení, pružný, závěs, sypké, vibračního, materiály, lanový

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit pružný lanový závěs vibračního zařízení pro sypké materiály s vysokou boční stabilitou. Závěs sestává z lana, dále úchytných lanových prvků, tlačných pružin uložených na nosné konstrukci a tlumicích prvků. Na horních plochách nejméně dvou tlačných pružin je uložena opěrná deska, na níž je uchycen závěsný čep lana, které je svým druhým koncem nasunuto na nosném čepu vibračního zařízení.

Trans-Dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatý komplex a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238214

Dátum: 01.06.1987

Autori: Holeček Jaroslav, Handlíř Karel, Kalousová Jaroslava

MPK: C07E 3/02

Značky: způsob, komplex, přípravy, trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemie anorganické a chemie vysokomolekulárních sloučenin a řeší přípravu jedné ze složek pro výrobu vysoce aktivních katalyzátorů pro nízkotlakovou polymeraci a kopolymeraci olefínů. Vynález se týká dosud nepopsané komplexní sloučeniny trans-dichloro-tetrakis(tetrahydrofuran)hořečnatého komplexu obecného vzorce [Mg(C4H8O)4Cl2(a způsobů přípravy této sloučeniny reakcí buď elementárního hořčíku s allylchloridem, nebo...

Příchytka k zajištění zejména elektrických kabelů proti vytržení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238213

Dátum: 01.06.1987

Autor: Bednařík Otakar

MPK: H02G 3/26

Značky: elektrických, vytržení, proti, kabelů, zejména, zajištění, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduchou, snadno vyrobitelnou a spolehlivou příchytku k zajištění elektrických kabelů a podobně proti vytržení. Uvedeného cíle se dosáhne příchytkou, obsahující těleso, v němž je vytvořeno vybrání alespoň s jedním dosedacím okrajem. Do vybrání vyúsťuje otvor pro elektrický kabel, přičemž podélnými zářezy, vedenými stěnou otvoru pro elektrický kabel směrem k jeho ústí, jsou v tělese vytvořeny alespoň dvě svěrné...

Závěsná lávka pro kabely a potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238212

Dátum: 01.06.1987

Autori: Krause Günter, Kloeppel Friedrich, Vykypěl Jan, Herklotz Manfred, Veselý Vladimír, Holtzhausen Albrecht

MPK: H02G 7/05

Značky: lávka, potrubí, závěsná, kabely

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsná lávka sestává z nejméně dvou prověšených lan, spojených stejně nebo nestejně vysokými příčníky. Lana jsou připojena k sousedním výložníkům nebo konzolám. Prověšená lana mají definovaný průvěs cca 2 % délky prověšeného lana.

Svěšovací zařízení permanentního jeřábového magnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238211

Dátum: 01.06.1987

Autori: Pekař Břetislav, Filipi Miroslav

MPK: B66C 1/04

Značky: permanentního, svěšovací, zařízení, magnetů, jeřábového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci svěšovacího zařízení jeřábového magnetu pracujícího s permanentním magnetem. Svěšovací zařízení permanentního jeřábového magnetu sestává z permanentního magnetu (1) uloženého v lůžku (2) zhotoveném z nemagnetického materiálu, k jehož jednomu konci je na čepu (3) otočně připevněno závěsné rameno (5), v jehož středové části je vytvořeno závěsné oko (8), v koncové části opatřené vodicím kolíkem (10) a na svém konci zaoblené...

Kombinované neutralizované disperzní pojivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 238210

Dátum: 01.06.1987

Autor: Štepita Matej

MPK: C08L 33/10, C08L 33/08

Značky: pojivo, disperzní, neutralizované, kombinované

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinované neutralizované disperzní pojivo obsahuje vodnou disperzi syntetického kopolymeru s neutralizovanými funkčními skupinami a hydrosol kyslíčníku křemičitého. Pojivo má široké použití pro vysokou odolnost vůči vodě a agresívním látkám, pro antikorozivní vlastnosti, odolnost vůči otěru a obrusu a objemovou stálost. Pojivo je možno použít pro různé aplikační, oblasti zejména pro antikorozívní systémy, hydroizolační nánosy, nátěry pro...

Nehořlavý lehčený azbestocementový prvek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238209

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vichta Augustin, Kovář Jan, Pinkava Jan, Rovnaník Eduard, Lejsek Lubomír, Franc Vladimír, Ministrová Marie

MPK: C04B 35/82

Značky: nehořlavý, lehčený, azbestocementový, prvek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nehořlavých lehčených azbestocementových plošných prvků, určených pro použití v interiérach staveb. Účelem vynálezu je zlepšit odolnost prvků proti dynamickému namáhání. Tohoto účelu je dosaženo tím, že disperzní výztuž je kromě azbestových a buničinových vláken tvořena též syntetickými vlákny, polyolefinovými a/nebo polyvinylovými.