Archív za 1987 rok

Strana 211

Kryt zásuvky hydraulické rychlospojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251108

Dátum: 11.06.1987

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16B 1/00

Značky: rychlospojky, zásuvky, hydraulické

Text:

...po obvodě dna váloové dutiny nemusejí vytvářet celý vnitřní šestihran, nebot k držení čepu proti otáčení v krytu postačí i nálitek jeden nebo dva a tedy méně než šest.stejně tak, šestihran na nákružku čepu může být nahrazen jiným geometrickým tvarem.Na připojených výkresech je vyznačen příklad úpravy krytu zásuvky hydraulické rychlospojky, kde na obr.1 je částečný řez zástrčkou a na obr. 2 částečný řez zásuvkou. Na obr. 3 je částečný jen...

Způsob výroby kovových prášků a granulí plazmovým tavením a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251107

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mazanec Karel Akademik, Komárek Vladimír, Dembrovský Vladimír, Kopa Luboš, Splítek Rudolf

MPK: B22F 9/10

Značky: provádění, zařízení, granulí, kovových, výroby, tavením, způsob, tohoto, prášků, způsobu, plazmovým

Text:

...apod.V tomto případě hraje düležitou úlohu polaríta na výchozím materiálu, začleněnémdo elektrického obvodu plazmových hořáků.Předmětem vynálezu je dále zařízení k provádění tohoto způsobu, které sestává 2 dvoudílné pracovní nádoby, v jejichž nahoru sbíhajících se stěnách horního dílu je umístěn jeden nebo více plazmových hořákú, pohybové ústrojí pro podávání Výchozíhomateriálu a otáčecí ústrojí pro zajištění rotace svislé zavěšeného...

Zařízení pro výrobu pružného potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251106

Dátum: 11.06.1987

Autori: Radev Stefan, Radeva Renata

MPK: B29D 9/00

Značky: zařízení, potrubí, výrobu, pružného

Text:

...vyztuženým pláštěm podle výnálezu,kde na obr. 1 je zobrazen nárýsný pohled, na obr. 2 je nakresleno toto zařízení v řezu rovinou A-A, na obr. 3 je nakreslen řez rovinou B-B a na obr. 4 je nakreslen řez rovinou C-C.Zařízení pro výrobu pružneho potrubí s vícevrstveným, pneumatický výztuženým pláštěm podle obr. 1, 2, 3 a 4 je provedeno z pěti rovnoběžně umístěných hřídelů l, nesoucí fôliové role 3, 5, 1, g a Ž, které se stejnoměrně odvíjejí ve...

Textilní podložka ohebného plošného útvaru pro obuvnický průmysl

Načítavanie...

Číslo patentu: 251105

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jiříček Miloslav, Ťopek Karel, Roubal Vladimír, Vašek Jan

MPK: A43B 23/07

Značky: průmysl, útvaru, textilní, obuvnický, ohebného, podložka, plošného

Text:

...Impregnační směsi tvoří ponejvíce akrylátové, butadienakrylátové, butadienstyrenové, polyvinylchloridové,popřípadě jiné latexy a jejich vzájemné směsi.Procento pojení se pohybuje od 3 do 40 sušiny směsi na hmotnost textilní podložky,pro zachování vláčného a hebkého textilního charakteru podložky při současném zvýšení strukturní pevnosti na hodnoty, požadované při obuvnickém zpracování. Pro barevné impregnační směsi je typický obsah...

Spojovací prvek, zejména pro spojování dvou až pěti nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251104

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mihola Vladimír, Janovský Václav

MPK: F16B 12/12

Značky: dílců, spojování, spojovací, pěti, nábytkových, zejména, prvek

Text:

...dílu lg a pravého dílu ll se pak zasune kolik g, který se natočí tak, aby jeho přičný otvor 4 souhlasil s druhým otvorem V základním dilu lg. V pravém dílu łł se kolik g upevni jižzmíněnou úchytkou a do jeho axiálního otvoru 3 se našroubuje upevňovaci šroub §. Do přič ného otvoru 3 koliku 3 se pak našroubuje rameno g, na které se nasadi horní díl lg a rovněžse upevni pomocí úchytky.Jiná varianta řešení je spojeni tří nábytkových dilú.V...

Spojovací prvek, zejména pro spojování nábytkových dílců

Načítavanie...

Číslo patentu: 251103

Dátum: 11.06.1987

Autori: Janovský Václav, Mihola Vladimír

MPK: F16B 12/12

Značky: prvek, zejména, spojovací, dílců, nábytkových, spojování

Text:

...spojení vytvorí otvory, do nichž se zasune kolík g, jehož konce se V pravém dílci ll i levém dílci lg upevní libovolným způsobem, např. jsou-li opatřeny otvorem pro příčný čep, zasune se tento čep do příslušného otvoru, a tím se kolík 3 uchytí k dílcům ll, lg. Při demontáži spoje se pak postupuje opačně.Schematické spojení čtyř nábytkových dílců, a to středního dílce lg, pravého dílce ll, levého dílce lg a horního dilce lg představuje...

Nitridovaná a tepelně zpracovaná křemíková ocel a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251102

Dátum: 11.06.1987

Autori: Horký Pavel, Pácl Petr

MPK: C22C 38/02

Značky: křemíková, nitridovaná, její, způsob, tepelně, zpracovaná, výroby

Text:

...po hranicích zrn amorfní nitridy křemíku ve formě velmi tenkých obálek. Nejsou však teplotně stabilní a nemohou tedy plnit úlohu inhibitoru normálního růstu zrna. Avšak krátkodobým ohřevem na teplotu nad 600 °C dochází k jejich transformaci na stabilnější krystalický nitrid křemíku, mající tvar plochých a konkávních útvarů, který je již teplotně stabilní do vysokýchteplot a je velmi účinným inhibitorem.Proto V postupu podle vynálezu je...

Diazografický materiál se zvýšenou stabilitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251101

Dátum: 11.06.1987

Autori: Živanský Josef, Gorgoň Oldřich, Poláček Karel, Joura Petr, Kudrna Stanislav

MPK: G03C 1/54

Značky: materiál, stabilitou, zvýšenou, diazografický

Text:

...modré azobarvivo jako např. 2,3-dihydroxynaftalen anebo deriváty kyseliny 2-hydroxy~ 3-naftoové s výhodou amidy kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové jako o-toluidid kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové anebo jiné amidy typu naftolü řadu AS, anebo dimetylaminopropylamid kyseliny 2-hydroxy-3-naftoové, morfolinopropylamid kyseliny Ž-OH-3-naftoové, 2-aminoetylamid kyseliny 2-0 H-3-nafto ové a podobné.Dále může diazografická sestava podle vynálezu obsahovat...

Způsob výroby vrstveného bezpečnostního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251100

Dátum: 11.06.1987

Autori: Beckmann Rolf, Knackstedt Wilhelm

MPK: B32B 17/06, C03C 27/12

Značky: výroby, způsob, bezpečnostního, vrstveného

Text:

...materiálu motorových vozidel, kolejových vozidel, zemědělských vozidel, lodí, letadel atd. V těchto oblastech použití se může přilnavost přizpůsobená účelu použití regulovat změnou druhu a množství silanu. Přitom se musí samozřejmě vzít v úvahu také přilnavost změkčených plastických fólií neupravených silanem. Kombinací silanů zvyšujících adhezi se silany snižujícími adhezi se může například nastavit zcela určitá přilnavost.estliže je...

Způsob výroby nových therapeuticky použitelných 1,2-5,6-dianhydrohexitolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251099

Dátum: 11.06.1987

Autori: Di Gléria Katalin, Elekes Ilona, Somfai-relle Zsuzsanna, Institoris László, Medzihradszky Kálmán, Eckhardt Sándor, Medzihradszky Hedvig, Sugár János, Hidy Iván, Kerpel-frónius Sándor, Oetvoes László

MPK: C07C 31/26

Značky: použitelných, 1,2-5,6-dianhydrohexitolů, způsob, nových, therapeuticky, výroby

Text:

...prodloužení délky života.MED minimální účinná dávka T/C 130 MTD z maximální tolerovaná dávka maxi málni dávka, která nezpůsobuje uhynutí na základě toxicity a působí pouze poklesVýsledky při jednorázovém intraperitone álním podáníTerapeutická šíředlsuDAD je při jednorázověm podání a zvláště při dlouhodobêm podání vyšší než terapeutická šlře diacDAD.Sarkom S 180 byl naočkován pod kůži švrýcarským myším samcům jako malá část tkáně....

Způsob současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry z plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251098

Dátum: 11.06.1987

Autori: Storp Klaus, Wirth Johann

MPK: B01D 53/36

Značky: dusíku, odstraňování, síry, plynů, způsob, oxidů, současného

Text:

...i o směs, sestávající z oxidu hlinitého, na kterém jsou naadsorbovány sloučenlny dusíku a z aktivního uhlí, na kterém je naadsorbováno kyselina sírová,se dostává pri regenervaci nejdříve do první redukční zóny li, do níž se vedením 7 přivádí redukční plyn, obsahující síru, například sirovodík H 2 S. Teploty v prvni redukční zóně 6 se obvykle pohybují v rozmezí 100 až 300 °C, přičemž z kyseliny sírove vzniká elementárni síra a ze sloučenln...

Polovodičové zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251097

Dátum: 11.06.1987

Autori: Van Den Bossche Luc Jozef Louis, Van De Pol Daniel Frans Josefina, Remmerie Guido Petrus Theopiel Constant

MPK: H01L 29/00

Značky: zařízení, polovodičové

Text:

...má podlouhlý povrch, který není tak vhodný pro vytvoření optimálního povrchového naplnění, když se kombinuje s větším počtem takových spínacích obvodů a s řídicími o-bvody v podstatě čtvercovými, přičemž je třeba mít na zřeteli, že spínací obvody musí být spojeny se svorkavými čipy umístěnými podél délky čipu.Z toho důvodu bylo konstruováno výhodné druhé provedení, které zabírá povrch V podstatě čtvercový a má ještě menší emitorový odpor...

Způsob přípravy nosičového katalyzátoru pro použití při polymeraci alfa-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251096

Dátum: 11.06.1987

Autor: Nowlin Thomas

MPK: C08F 4/02, C08F 4/62

Značky: použití, nosičového, způsob, katalyzátoru, polymeraci, alfa-olefinů, přípravy

Text:

...ve směsných rozpouštědlových systémech, jako v systému hexan/tetrahydrofuran, za predpokladu, že je přítomno dostatečně solubilizující množství rozpouštědla, které je Lewisovou bázi. Při provádění způsobu podle vynálezu se tedy může nosič suspendovat v ko-rozpouštěclle, které není Lewísuovou bází a k této suspenzi se může přidat etherový roztok organohořečnaté sloučeniny. Vhodná ko-rozpouštědla,která nejsou Lewisovými bázemi, jsou rovněž...

Způsob výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové a kyseliny tereftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251095

Dátum: 11.06.1987

Autori: Wirges Ralf, Modic Rudolf, Schoengen Anton, Porschen Joerg

MPK: C07C 63/26, C07C 69/82

Značky: dimethylesteru, tereftalové, kyseliny, výroby, způsob

Text:

...24 rovněž do» nádrže 25 látkový proud 107. Odtud se methanol 108 určený- pro dodatečné zpracování zbytku v procesu výroby dimethylesteru kyseliny tereftwalové přivede čerpadlem 26 na tlak 0,3 MPa látkový proud 109 a vede do cirkulačního potrubí vypařovací nádrže 28. V cirkulační ovdparce 27 se odpaří při tlaku 0,3 MPa a teplotě 95 °C nízkotlakou parou z procesu výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové.Získxaná pára 110 methanolu se po...

Způsob výroby dimethylesteru kyseliny tereftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251094

Dátum: 11.06.1987

Autori: Porschen Joerg, Wirges Ralf, Schoengen Anton, Modic Rudolf

MPK: C07C 69/82

Značky: dimethylesteru, tereftalové, výroby, kyseliny, způsob

Text:

...výkonů. Ve druhé částí jsou uvedeny úspory, ve třetím díle přínosy z vyšších tepelných obsahů procesních proudů za ve čtvrtém díle je uvedena vyšší spotřeba systémů podle vynálezu příklady 2 a 3 oprotí dosud prováděnému způsobu práce příklad 1), rozděleně podle použitých druhů energie. V páté části jsou uvedeny celkové úspory.Obr. 1 znázorňuje dosud prováděný způsob práce při zásobování esteriíikace a dodatočného zpracování zbytku s...

Rotačka pro vícebarevný lícový a rubový tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 251093

Dátum: 11.06.1987

Autor: Giori Gualtiero

MPK: B41F 31/26

Značky: vícebarevný, rotačka, lícový, rubový

Text:

...válce 8, které nasou suché ofsetové tiskové desky, použít také k tomu, aby byl zhotoven třibarevný podklad proti fzalšoväní, zatímco vlhká ofsetová tisková deska, nesená druhým ofsetovým deskovým válcem 11, zhotoví hlavní vzor.je samozřejmě, že pro oisetový tisk mohou být ofsetové deskové válce, priřazené barevníkovému podvozku 8, V daném prípadě tedy všechny ofsetové deskové válce, vybaveny také suchými oísetovými tiskovými deskami.Na...

Kotoučová nebo archová rotačka pro současný vícebarevný lícní a rubní tisk

Načítavanie...

Číslo patentu: 251092

Dátum: 11.06.1987

Autor: German Albert Josef

MPK: B41F 31/26

Značky: lícní, současný, rubní, kotoučová, archová, vícebarevný, rotačka

Text:

...na pryžový válec 14, přičemž přenosový valec 15 niahrazuje při tomto pracovním postupu deskový valec 15 obr. l a je tvořen pryžovým válcem 14. V tomto případě současného smíše~ ného tisku se tedy ofsetový obraz po přenosu přenosovým välcem 15 tiskne na papír pryžovým válcem 14.Při čtvrtém postupu obr. 4. jsou obě poloviny rotačky zaměněný, což umožňuje tisk postupem Orlof n ofset. V tomto případě tlskne levá strana rotačky obraz...

Způsob průtlačného lisování malých rostlinných částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 251091

Dátum: 11.06.1987

Autori: Heggenstaller Anton, Spies Xaver

MPK: B27N 3/08, B27N 3/02

Značky: způsob, rostlinných, částic, lisování, malých, průtlačného

Text:

...převážně rovnoběžnou polohu 8 vüčl ose 5 protlračovacího lisu.Tato podélná oríentace ll třísek je tím usnadněna, že příváděcí zařízení 14, jak je znázorněno dále na obr. 6, je výstupním otvore-m 15 pohyblivé vratně ve směru délkymůstků 13. Dolní okraj přivaděcího zařízení 14 může být uspořádán ve vzdálenosti od horního okraje hořejších můstků 13. V tomto případě je nutno očekávat, že malá část vsázky se usadí na horním okraji můstků 13...

Způsob výroby aminopropanolových derivátů substituovaných 2-hydroxypropiofenonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251090

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mueller Claus, Von Philipsborn Gerda, Franke Albrecht, Lenke Dieter, Spiegler Wolfgang, Siegel Hardo, Gries Josef

MPK: A61K 31/38, C07D 207/333, C07D 213/30...

Značky: výroby, aminopropanolových, substituovaných, způsob, 2-hydroxypropiofenonů, derivátů

Text:

...l, se provádí za dobrých výsledků v alkoholickém roztoku. ako katalyzátory se hodí zejména katalyzátory na bázi vzácných kovů,jako paládium na uhlí.Sloučeniny vzorce I vyráběné postupem podle vynálezu mají na atomu uhlíku 2 alifatického postranního řetězce střed chirality a získávají se jako racemáty, které se mohou rozdělit známými metodaml, například tvorbou diastereomerních solí s opticky aktivními pomocnými kyselinami, jako dibenzoylvinnou...

Tkací rotor pro pneumatické tkalcovské stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251089

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/00

Značky: řadovým, prošlupem, pneumatické, stroje, tkací, tkalcovské, rotor

Text:

...po obvodu řadící trubky 7 a přwazené vůči površce 20 ve směru otáčení. Každý stěnový výřez 21 leží v obvodovém směru na stejné povrchové kružnlcl s jedním stěnovým ortvorem 18 v tkacím rotoru 1. Délka l stěnového výřezu 21 je určena zanášecím dějem útku v tkalcovské stroji. estliže osnova obepíná tkací rotor v úhlu 120 °, musí v- časovém intervalu, ve kterém se tkací rotor otočil dále o 120 °, být úplně zanesen jeden útek, tj. jeho...

Zařízení pro střihání útku pro tkalcovské stroje, zejména pro stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251088

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/36

Značky: zejména, zařízení, útku, řadovým, stříhání, prošlupem, stroje, tkalcovské

Text:

...počátku zanášení dopravována kupředu do vodícího kanálu B a ke tkacímu rotoru 8.Střihací díl 14 nemusí konec foukací trubky 2 při přerušovacím dějí obklopovat. Postačí, když konec 12 foukací trubky 2 se pohybuje přes střihací hranu 15. Dále je možné provedení, při kterém je střihací díl 14 vůči foukací truboe 2 pohyblivý, avšak foukací trubka 2 je uspořádána nepohyblivě. Ilaké je možné takové provedení, při kterém jak foukací trubka 2,...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru kyseliny 6-(D-(-)alfa-amino-alfa-fenylacetamido) penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 251087

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palmer Derek Reginald, Tyson Robert Graham, Ratti Luigi

MPK: C07D 499/32, A61K 31/43

Značky: 6-(d-(-)alfa-amino-alfa-fenylacetamido, výroby, způsob, penicilanové, ethoxykarbonyloxyethylesteru, kyseliny

Text:

...vedoucí ke vzniku enaminu ampicilinu obecného vzorce II se provádí V aprotickém polárním rozpouštědle, jako v N,N-dimethylacetamidu, N ,N-dimethylformamidu, dimethoxyethanu, dimethylsulfoxidu, tetrahydrofuranu nebo dioxanu.K ukončení reakce postačí ponechat složky směsi ve styku za teploty mezi 0 a 60 °C,s výhodou mezi 20 a 30 °C, po dobu 2 až 8 hodin, s výhodou 3 hodiny.Sloučenina obecného vzorce li se může vyrábět acylocí kyseliny...

Způsob výroby ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 251086

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palmer Derek Reginald, Ratti Luigi, Tyson Robert Graham

MPK: C07D 499/32, A61K 31/43

Značky: způsob, penicilinů, ethoxykarbonyloxyethylesteru, výroby

Text:

...X používá bro~ mid lithný.V souvislosti se způsobem B bylo nalezeno, že se s výhodou může používat bromidu lithného při obvykle Finkelsteinově reakci to jest za použití jediné fáze organického systému rozpouštědlaj, například k halogenaci a-chlorktarbonátu. Tato metoda je ilustrovana formou příkladu dále.vynález, týkající se použití nové slouče~ niny, oe-bromdiethylkarbonátu, pro výrobu ethoxykarbonyloxyethylesteru penicilinu G je popsán...

Způsob výroby peptidů uvolňujících růstový hormon

Načítavanie...

Číslo patentu: 251085

Dátum: 11.06.1987

Autori: Brazeau Paul, Ling Nicholas Chain-kwan, Guillemin Roger Charles, Bohlen Peter, Esch Frederick, Wehrenberg William

MPK: C07K 7/26

Značky: peptidů, růstový, hormon, výroby, uvolňujících, způsob

Text:

...skupinou Asp nebo Glu, jde o skupinu Bzl, 2,6-díchlorbenzyl, methyl nebo ethyl.X 4 a X 5 znamenají ochranné skupiny pro hydroxylovoíí skupinu Thr a Ser a běží například o acetyl, benzoyl, Terc. butyl, trityl,tetrahydropyraííyl, Bzl, łô-dichlorbenzyl a CBZ. Výhodnou ochrannou skupinou v tomto případě je Bzl. X 4 a/nebo X 5 mohou také znamenat letom vodíku, což znamená, že nebylo užito žádné ochranné skupiny pro hydroxylovou...

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251084

Dátum: 11.06.1987

Autor: Lee Shy-fuh

MPK: A01N 57/02, C07F 9/40

Značky: způsob, výroby, herbicidní, složky, prostředek, účinné

Text:

...pozv-olita uvolňujícich látku,pridaním bežného ředidla. Tyto prostředky m-ohou být vyrobeny běžným způsobem, například smísením aktivní látky s ředidlem a poprípade pridaním dalších složek jako jsou povrchově aktivní látky.Pod výrazem ředidlo jsou zde minény kapalné nebo pevné agrikulturně přijatelné látky, které mohou být přidány k aktivní složce a tím ji převést do formy, která se snadněji nebo lépe aplikuje, popřípadě pro dosažení...

Plošná tenkovrstvová termická katoda

Načítavanie...

Číslo patentu: 251083

Dátum: 11.06.1987

Autor: Rampl Ivan

MPK: H01L 35/00

Značky: tenkovrstvová, plošná, termická, katoda

Text:

...tj. vrstvy systému opěrnýoh elektrod, nevodivé nosné vrstvy a vrstvy systému průchozích elektrod. je výhodné použit frobollfrograątlckou technologii pro vytvoření mikroskopickych průchozích otvorü. je výhodné použít iontovou lmplantacl lontů prvků s nízkou výstupní prací pro získání aktivní emisni plochy TTEE, protože aktivní částice jsou implantovâny do Inateriálu nosné vrstvy takže lze s plošnou katodou manipulovat ve vzdušném...

Herbicidní prostředek a způsob přípravy účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251082

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hashimoto Shunichi, Kamoshita Katsuzo, Matsumoto Hiroshi, Nagano Eiki, Yoshida Ryo

MPK: A01N 43/38

Značky: přípravy, herbicidní, způsob, účinné, prostředek, látky

Text:

...Potom dlisopropylether, dioxan, tetrahydroturan, se k reakčni směsi přidá voda. Toluenovñ diethylenglykoldimethyletherJ atd. ako de- vrstva se oddělí, vysuší a zahustí. Zbytek hydratační činidlo lze použít kyselinu na- se čistí chromatografií na silikagelu o zís příklad koncentrovanou kyselinu sírovou, ká se 0,1 g 2-4-chlor-Z-fluor-S-ethoxykarkyselinu p-toluensulfonovou), karbodiimvidy...

Fungicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251081

Dátum: 11.06.1987

Autor: Schaub Fritz

MPK: C07D 233/54, A01N 43/653, C07D 249/08...

Značky: výroby, způsob, prostředek, účinné, látky, fungicidní

Text:

...uvedenou sloučeninu podle vynálezu bude záviset na různých lakttxrech, například na jejím relativním účinku. Ten byl stanoven například pro» 2-4-chlorfenyl-Íâ-cyklopropyl-S-methyl-l-ll-l-LZA-triazol-l-ylbutan-Z-ol jako model vagináliíí kandidózy u myši a Výsledek získan po orálnim podání 4 a 50 mg a rovněž 4 5 mg na kilogram telesné hmotnosti. Slottčeniny podle vynálezu se mohou proto používat V dávkach obdobných dávkám obvykle používaným...

Způsob elektrolytického odstraňování niklových, chromových a zlatých vrstev a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251080

Dátum: 11.06.1987

Autori: Magyar Ferenc, Pojbics Jenoe

MPK: C25F 5/00

Značky: zařízení, způsobu, provádění, způsob, zlatých, tohoto, chromových, odstraňování, vrstev, elektrolytického, niklových

Text:

...hodnoty proudu. Během provádění způsobu podle vynálezu musí být tedy kontrolována intenzita proudu, a při náhlém poklesu je postup ukončen.Zřetelný pokles hodnoty proudu lze využít i pro automatizaci procesu elektrolytického odstraňovaní vrstev. Zařízení vhodne k provádění způsobu obsahuje glalvanickou stejnosměrnou sítovou jednotku, která je pripojene na anodu a katodu ponořene V lázni, dále proudové čidlo, sledující velikost...

Jednodílný ráfek pro pneumatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251079

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kenney Michael, Mitchell Villiam, French Tom, Holmes Thomas

MPK: B60B 21/02

Značky: ráfek, pneumatiku, jednodílný

Text:

...je ve dně podstatné menší než průměr rovněho osazení a která při montáži pneumatiky umožňuje převlečení patky pneumatiky přes přírubu räfku, přičemž na centrální zprohloubenou část navazuje druhá otevřena drážka pro patku pneumatiky, která sestava z rardiálně dovnitř zaobleného, v axiälním směru vnitřního boku druhé otevřeně drážiky, na který navazuje v radiálním směru dovnitř vyduté dno druhé otevřené drážky, na .které navazuje...

Způsob výroby derivátů 5-(E)-(2-bromvinyl)-2-desoxyuridinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251078

Dátum: 11.06.1987

Autori: Voeroeshazy Lajos, Sági János, Barwolf Dieter, Oetvoes László, Gál Tibor, Daróczy Iván, Rátonyi Zoltán, Tüdoes Helga, Just Hellmut, Reefschlager Jürgen, Szabolcs Anna

MPK: C07D 491/107, C07H 19/06

Značky: způsob, 5-(e)-(2-bromvinyl)-2-desoxyuridinu, derivátů, výroby

Text:

...zahustí na rotační odparce při teplotě 40 °C. Odpnaření se potom opakuje s 5 ml absolutního pyridinu. Zbytek sirup se potom rozpustí V 85 ml absolutního pyridinu a za chlazení ledem se přídävá 22,5 m p-chlorbenzoylchloridu takovým způsobem, že teplota zůstává mezi 20 a 40 C. Banka se uzavře trubkou s ch 1 o~ ridern Väpenatým a nechá stát při teplotě místnosti po dobu 16 hodin. Po přidání 50 mililitrů Vody se získaný roztok dvakrát extrahuje V...

Způsob výroby nového polypeptidového antibiotika s protinádorovým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251077

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kawaguchi Hiroshi, Sakai Fumihide, Konishi Masataka, Miyaki Takeo

MPK: A61K 35/74, C07G 11/00

Značky: antibiotika, výroby, nového, protinádorovým, způsob, polypeptidového, účinkem

Text:

...C., listopad 1975.Fyziologické vlastnosti kmene 1-1710-49Test Výsledek Prostředí teplota maximální růst při 28 °C, mírný Bennetův agar při 20 až 37 °C, neroste při 10 a 41 °C reakce se želatinou zkapalnění prostředí s glukózou, peptonem a gelatinou hydrolýza škrobu hydrolýza agar se škrobem reakce s odstředěným mlékem není koagulováno, je úplně Difco s odstředěným mlékem peptonizováno tvorba melanoidního pigmentu netvoří se bujón s tryptonem...

Způsob sušení hmot rozprostíratelných do vrstvy, zejména pícnic, a zařízení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251076

Dátum: 11.06.1987

Autor: Lucas Jean

MPK: F26B 17/02, F26B 3/06

Značky: rozprostíratelných, provádění, způsob, zejména, pícnic, vrstvy, sušení, zařízení

Text:

...odpovídajícím tlouštce vrstvy. Za plechem 12 a před ježkovým válcem 13 z hlediska směru šípky F ústí výstupní štěrbína 14, jejíž zadní okraj je prodloužen směrovacími zuby 15,ležícímí v mezerách zubů ježkového válce 13. Výstupní štěrbína 14 leží ve dně skříně 1 G tvořící zásobník pícnin pro rozprostírání na přední sušicí ploše AM do prvního- rozprostínacího pásma 200, kde má začít jejich sušení. Na dně skříně a po celé její šířce je ulo-žen...

Řezací zařízení pro kontinuální tyčky tabákových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251075

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mattei Riccardo, Seragnoli Enzo

MPK: A24C 5/30

Značky: kontinuální, tabákových, tyčky, výrobků, řezací, zařízení

Text:

...matice 45. Ozubené kolo 44 má přímé zuby, které zabírají s válcovým ozubenim 22,majicím větší délku zubů než zuby ozubeného kola 44 z důvodu, který bude vysvětlen v další části.V odebratelném krytu 18 je vytvořen průchozí otvor 46, jehož osa je rovnoběžná s osou vodorovného hřídele 15 a souhlasná s osou válcové hřídele 42. Průchozí otvor 46 je v záběru s trubkovou spojkou 47, z jejíž části vystupuje radíálním směrem příruba 48, která je...

Způsob zapouzdření účinné látky chemického prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251074

Dátum: 11.06.1987

Autori: Shasha Baruch, Trimnell Donald

MPK: A01N 25/10

Značky: prostředků, zapouzdření, chemického, způsob, látky, účinné

Text:

...kterým se má dosáhnout žádaného výsledku, například přitažlivost, odpudivost nebo vyhubení škůdců, uvolnění detektovatelnélio aroma nebo vůně nebo zlepšení růstu rostlin, když se zapouzdřená směs obsahující účinné množství prostředku umísti ve správném prostředí.Chemické biologické prostředky vhodné pre použití zahrnují organické nebo anorganické pevné látky schopné jemného rozměluění nebo jakoukoliv kapalinu, s podmínkou, že...

Filtr pro kouř

Načítavanie...

Číslo patentu: 251073

Dátum: 11.06.1987

Autor: Luke John Authony

MPK: A24D 3/04

Značky: filtr, kouř

Text:

...7, například mechanickým procesem nebo pomocí laseru.Při kouření cigarety podle příkladu z obr. 1 je okolní vzduch vtahovän drubými perforacemi 10 přímo do filtrační tyčky 4 a mísí se s tabákovým kouřem, který prochází filtrační tyčkou 4. Okolní vzduch je také nasáván samostatné prvními perforacemi 9 clo vzduchových kanálků 8 a prochází jimi k jejich výstupnímu konci, kde vystupuje nesmísený nebo alespoň z větší části nesmísený s...

Zařízení pro podávání nálepek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251072

Dátum: 11.06.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo

MPK: B65C 9/18, B65C 9/12

Značky: zařízení, nálepek, podávání

Text:

...podpěnným tělesem 2.Válcový hřídel 53 je připoje-n na konci,opatřeném ozubeným ktolečkem 55, k pružnemu potrubí 57, snapojenému »na nezuázorněné odsávací ústrojí. V boční svislé stěně 2 skříňového podpěrného tělesa 2 jsou vytvoreny »dvě skupiny ~otvorů 58, 59, umístěných proti přední ploše 23 saní 24, které umožňují připojení jednoho z prídavných ústrojí 69, 61 obr. 3 a 4.Prídavná ústrojí 60, 61 jsou střídavě použitelná v závislosti na tom,...

Směs pro výrobu fluorescenčních stínítek pro obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251071

Dátum: 11.06.1987

Autori: Koike Norio, Takahara Takeshi, Shirakawa Yasuhiro, Ikari Kunihiro

MPK: C09K 11/71

Značky: fluorescenčních, směs, výrobu, obrazovky, stínítek

Text:

...se použije k vytvoření vrstvy obsahující fcasíor, je možno použít na světlo citlivých pryskyřic podle vynálezu nebo obvyklých materiálů na bázi polyvinylalkoholu/Poupsaný způsob umožňuje naněst fosñor s vysokým jasem na bázi sirniku vápenatěho ve stabilní vodné suspenzi rovnoměrně na čelní desku obrazovky v dostatečném množství. je proto možno jednoduchým postupem vyrobit obrazovku vykazující vynikající schopnost vyzařoxvání světla a...

Způsob čištění odpadních plynů za současného odstraňování oxidů dusíku a oxidů síry

Načítavanie...

Číslo patentu: 251070

Dátum: 11.06.1987

Autori: Donnelly James, Morsing Per, Veltman Preston, Felsvang Karsten

MPK: B01D 53/34

Značky: síry, plynů, současného, odpadních, dusíku, způsob, čištění, oxidů, odstraňování

Text:

...ukázaly, že uspokojivé odstranění oxidů dusíkn bylo při tomto postupu dosaženo jen v těch případech, kdy byl přituomen alespoň jeden mol oxidu siřičitého na každé tři moly oxindů dusíku, což po praktické stránce znamená, že v případě,kdy se postup podle vynalezu aplikuje nadosud používané desulfurační postupy poą dle dosavadního stavu techniky, je nutno dát pozor na to, aby se při předcházející desulfuraci oeodstranil příliš velký podíl...

Ochranná pracovní gumová holínka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251069

Dátum: 11.06.1987

Autori: Szabadkai Endre, Holmár József, Voeroes László, Horváth Istvánne

MPK: A43B 1/10

Značky: gumová, holínka, pracovní, ochranná

Text:

...a ochranou holeně podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že ochrana holeně je vytvořena v podobě gumového žebra s pilovitým gumovým vroubkováním, přibližně kolmým k předvnĺm twořícím křivkám holinky.Účelné je takové provedení, u něhož pilovité gumové vroubkování chránící holeň navazuje na tužinkíové zesílení překrývající vložku k ochraně prstů.vynález je dále blíže vysvětlen pomocí příkladů provedení znázorněných na připojených...