Archív za 1987 rok

Strana 21

Způsob povrchové úpravy výrobků ze dřevních hmot, zejména nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246255

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lukjanov Anatolij Michajlovie

MPK: B32B 21/04

Značky: dřevních, zejména, hmot, povrchové, úpravy, nábytku, způsob, výrobků

Text:

...disperse v poměru 1 4, která se po vysušení opatří hydrofobní ochrannou vrstvou, tvořenou vodní dispersí s obsahem 30 hmot. polymethylmetakrylátu, 30 hmot. dibutylftalátu a konečná povrchová úprava se provede nastříkáním dvojnásobne vrstvy polyestero 4ve pryskyřice rozpustné ve styrénu, přičemž druhá vrstva se nastřikuje v době polymerace vrstvy prvni. Fotografie nebuo tisk se po vysušení tönuje kyselým nebo dispergovatelným barvivem...

Způsob zpracování A vitaminových koncentrátů pro spektrofotometrické stanovení A vitaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246254

Dátum: 15.12.1987

Autori: Morozova Tamara Viktorovna, Vologin Vladimir Anatoljevie, Smirnov Vladimir Nikolajevie

MPK: G01N 21/31

Značky: zpracování, vitaminových, stanovení, vitamínu, spektrofotometrické, způsob, koncentrátů

Text:

...zmíněném čs. AO. Dále bylo zjištěno, že látky, způsobující zmíněnou deformací spektrofotometrické křivky, jsou balasty, které zůstávají na sloupcí oxidu hlinitého po, pluci A vitamínu, neplnejevují se v UV světle. Nejsou však zafixovány dokonale, neboť po několika opakovaných analýzách na témže sloupcí zvyšují výsledky. Dále bylo zjíštěno, že na rozdíl od způsobu podle čs. AO č. 222 570 zmýdelnění vzorku v případě malých navážek, s jakými se...

Upevnění hlav válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 246253

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gorškov Jurij Ivanovie, Genkin Semjon Markovie, Oveinikova Maja Veniaminovna

MPK: F02F 1/24

Značky: upevnění, válců

Text:

...tohoto řešení je, že se jednoduchými prostředky dosahuje zvýšení přítlaku v nejklritičtějším místě a že je možno použít šroubů stejných průměru a stejné jakosti materiáld ktoré je mložno utahovat i stejným utahovacím momentom. Přitom je výhodné, že šrouby působí na můstek, který kompenzuje i rozdílné výšky sousedníchhlav, aniž je nutno tento můstek aretovat proti pootočeni další součástí. Müstek nezabírá místo v ose motoru a do kritické...

Zařízení pro nakládání a vykládání kontejneru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246252

Dátum: 15.12.1987

Autori: Smorygo Oleg Georgijevie, Ionov Lev Pavlovie, Stenin Vladimír Jakovlevie

MPK: B60P 9/00

Značky: kontejneru, nakládání, zařízení, vykládání

Text:

...2 D a výstupní potrubí 21. Dále jsou na rozvaděč 19 napojená dvě pracovní potrubí 22, 26, z nichž první pracovní potrubí 22 je přes první jednosmerný škrticí ventil 23 přivedeno na jednu stranu lineárního motoru 8, např. pod jeho píst 34,a druhé pracovní potrubí 26 je přes druhý jednosmerný škrticí ventil 33 a hydraulický zámek 28 přivedeno na druhou stranu linearního motoru 8, např. nad jeho píst 34. Každý jednosmerný škrticí ventil...

Zařízení pro automatické upínání obrobků na trn

Načítavanie...

Číslo patentu: 246251

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pugaeev Alexadd Fedorovie, Borrmann Frank, Addejeva Anna Vasiljevna

MPK: B25J 15/02, B23F 23/02

Značky: obrobků, upínání, automatické, zařízení

Text:

...5. Pevný hrot 9 je bežnými prostředky pevně spojen se stojanem 3. Otočné rameno 2 vyjede prostřednictvím hydraulicky ovládaného pístu 11 hřídele 4 do své horní polohy. Obě krajní polohy pístu 11 hřídele 4 jsou signalizavány koncovými spínači. Hřeben 12 pohonu natočí prostřednictvím ozubeného kola 13 otočné rameno 2 s podávačem 1 do polohy C. Konstrukce natáčení otočného ramena 2 je provedena tak, že se sestává z hydraulicky ovládaněho...

Herbicidní prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246094

Dátum: 15.12.1987

Autori: Poláeek Antonín, Dostál Ludik

MPK: A01N 37/34

Značky: herbicidní, prostředek

Text:

...11,9 41,5 73,1 21,9 38,5 69,7 30,3 35.0 57,4 42,6 30,0 48,8 51,2 22,0 33,1 61,9 28,0 26,9 73,1 33,0 177 82,3 34,0 9,4 90,6 37,0Iak již bylo uvedene výše, nachází se broInoxyííil-oktanoát na trhu Ve formě kapalného koncentrátu obsahujícího 240 g fenolického ekvivalentu bromoxynilu na litr preparátu ve vhodném uhlovodíkovém oleji, a běžné přísady, například emulgátory. Z hlediska účelnosti a ekonomie jsou Výhodné kapalné koncentráty obsahující...

Řídicí zařízení pro popouštění osnovy pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246091

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štika Oldoich, Stuchlík Jioí

MPK: D03D 49/10, D03D 49/06

Značky: řídící, zařízení, stroje, osnovy, popouštění, tkalcovské

Text:

...1 G. Podobné je určitý počet osnovních nití 17 osnovy 9 veden přes snímací váleče-k 18. Každý snímací váleček 16,18 je upevněn na listová pružině 20, která je v~ místě 19 uložena v botce 21. Botka 21 je na vodicím válci 13 Llpevněna prostřednictvím šroubového spoje 22. Botka 21 nese kromě toho čidlo 23, které je přes elektrické vedení 24 spojeno s dílčím řídicím ustrojím 25 přiřazeným dílčímu osnovnímu válu 3. Zcela podobným způsobem je...

Způsob získávání monosacharidů z hlíznatých rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246081

Dátum: 15.12.1987

Autori: Švéda Miroslav, Pech Jaromír

MPK: C13K 11/00

Značky: monosacharidů, rostlin, způsob, získavání, hlíznatých

Text:

...a/nebo mango-ldu vodou, psdrobí ultrafiltracl při teplotě alespoň 10 °C, po které se provede okyselení permeátu ionexem ve votdĺkouém cyklu při teplo-tě alespoň 1 U °C. Získa se tak přímo téměř čistý sirup invertnílmo. cukru, který se pak může pradrobit o sobě známé krystalizaci.Oba dva shore uvedené způsotby se provádějí prakticky stejně a lze tedy způsob podle vynálezu souhrnně ciharakterizovat talkto. Předmětem vynálezu je způsob...

Způsob výroby na farmaceuticky přijatelném nosiči, uložené soli piroxicamu s bází

Načítavanie...

Číslo patentu: 246078

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pech Jaromír, Dvorský Radko

MPK: A81K 31/425, A61K 31/44

Značky: způsob, výroby, bázi, nosiči, piroxicamu, uložené, farmaceutický, přijatelném

Text:

...s výhodou pak od 10 1 do 25 1. Hmotnostní poměr rozpouštědla vůči nosiči se normálně pohybuje v rozmezí od 11 do 1,5, s výhodou od 1 1,2 do 1 3.Stupeň b způsobu podle vynálezu spočíva v granulaci produktu získaného ve stupni a). P-oužívaný výraz granulace má svůj normální obvyklý význam běžný ve standardní farmaceutické praxi. V podstatě jde o postup, při němž se individuální častice materiálu vyrobeného ve stupni a shlukuji na aglomeraty....

Uhelný pluh pro hlubinné dobývání

Načítavanie...

Číslo patentu: 246077

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beránek Jaroslav Ing, Koíž Jioí, Kichler Jioí, Buráo Vojtich, Vitvar Milan

MPK: E21C 27/24

Značky: dobývání, hlubinné, uhelný

Text:

...uhelněhopluhu 8. Mezi kluzntcí 5 a Spodní stranou krytu 7 je vytvořen podélný průchozí štěr binový otvor 10, kterým je spojen uhelný pluh 6 s tažnou větví hnacího řetězu 9. Vedení 3 je na své horní straně opatřeno vystupují-cí podélnou vodicí lištou 11.Kluzný uhelný pluh B sestává z tělese 12,vytvoreného ve formě saní a osazenehuo na obou svých koncích nad sebou uspořádaný mi dobývacími nástroji 13, takže idobývací práce mohou probíhat v...

Způsob inhibování růstu bakterií Clostridium butulinum v masných produktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246076

Dátum: 15.12.1987

Autor: Pokorný Petr

MPK: A23B 4/02

Značky: bakterií, inhibování, produktech, masných, clostridium, růstu, způsob, butulinum

Text:

...sodný sloučeninou podle uvedeného vynálezu v takovém množství, aby byla zachována konzervační účinnost, tzn. kontrola růstu bakterií Clostridium botulinum, za s-ouučasného snížení tvorby nitrosamlnů vzhledem k nízke koncentraci dusitanu. Z výsledků pokusü, které bud-ou popsâmy v dalším textu, je zřejmě, že podle uvedeného vynálezu bylo zjištěno, že je možno snížit množství použitého -dusitanu z koncentrace 120 ppm na koncentraci asi 40 ppm...

Podrážka lyžařské běžecké boty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246073

Dátum: 15.12.1987

Autor: Šamonil Karel

MPK: A63C 9/20, A43B 5/04

Značky: podrážka, běžecké, lyžařské

Text:

...hranou E.Na Spodní straně podrâžky 2 přibližně uprostřed probíhá po-délná drážka 3, kterámá V průřezu tvar trojúhelníIkaa a na přechodu 7 mezi předním prodloužením 4 podrážky 2 a vlastní podrážkou 2 vybíhá naplocho dopredu, zatímco na zadním konci sahá až pod kotník a tam vybíhá do roviny.V bezprostřední blízkosti přechodu 7 mezi přednim prodloužením 4 a vlastni podrážkou 2 je upravena dvojice příčných drážek 9, 10, které mají ve...

Běžecké vázání

Načítavanie...

Číslo patentu: 246072

Dátum: 15.12.1987

Autor: Švandová Alena

MPK: A63C 9/20

Značky: vázání, běžecké

Text:

...nia způsob můstku, přičemž zadní hrana 25 a přední hrana 26 třmenu 24 je zaoblené (ob-r. 2. směrem .od třmenu 24 dzopředu vzrůstá Výška .bovčnich stěn 22 o-br. 2, 3 a -k sobě přiVrácené zlnitřnĺ plochy bočlních stěn 22 mají každá plochou prołrlubeň 27, která je přibližně Ve tvaru ob-délníka a je ze všech stran uzavřena. K upevnění držáku 2 na horní straně 1 lyže slouží šrouby 28, krteré proclházejí otvory V základní destičce 21.Slpona 3 je z...

Způsob stanovení obsahu kyseliny v oleji, zejména v chladicích zařízeních poháněných freonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246071

Dátum: 15.12.1987

Autor: Zadražil Jan

MPK: G01N 33/28

Značky: chladicích, freonem, poháněných, zařízeních, oleji, zejména, kyseliny, obsahu, stanovení, způsob

Text:

...potřebuje více laboratorních nádob.Uvedené způsoby jsou vhodné k rychlému stanovení kyseliny v oiejích, ale jejich nárok na rozpouštědla je relativně vysoký a hodnota účinku roztollců se mění v důsledku jejich balení, a mohou být proto skladovány jen po značné o-mezenou dobu.Cílem vynálezu je vytvoření způsobu stanovení obsahu kyseliny v oleji, zejména v chladicích zařízeních poháněných freonem,který nemá žádné shora uvedené nedostatky a...

Způsob zanášení útkové niti do tkaniny prostřednictvím vzduchového paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246070

Dátum: 15.12.1987

Autor: Janeeek Miroslav

MPK: D03D 47/30

Značky: způsob, vzduchového, zanášení, prostřednictvím, paprsků, útkové, tkaniny

Text:

...okamžiku n vypne päta skupina E pomocných trysek. Kratce nato se v okamžiku p podruhé vypne třetí skupina(ť pomocných trysek a podruhé se zapne čtvrtá skupina D pomocných trysek. V olka-mžiku g se dále podruhé vypne čtvrtá skupina D pomocných trysek a podruhé se zapne päta skupina E pomocných trysek. Rovněž se skupiny F a E pomocných trysek vy.pnou V okamžiku r. špička 48 niti je V této době V oblasti mezitím zapnuté nasávací trysky 42,...

Způsob ražení štol při sanaci sběračů odpadních vod a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246069

Dátum: 15.12.1987

Autori: Boeek Jaroslav, Kooínek Miroslav

MPK: E03F 3/06

Značky: zařízení, tohoto, sběračů, sanaci, řazení, stôl, provádění, odpadních, způsobu, způsob

Text:

...vedeny drážkovým vedením 9, majícím v profilu tvar písmene T, v patních koncíclr opěmých rámů 7. Razicí nože 8 jsou opatřeny zadními prodlouženími 11, která společně vytvářejí zadní chráněný prosto-r, poďjehož ochranou mohou být za nožovým raztcím štítom 6 prováděny práce, nutné pro hotovení štoly 5. Výstroj štoly 5 sestává z výstro-jových oblouků 12, které jsou upevněny podložením a podklínováním pomocí betonových nebo ocelových bloků 13....

Herbicidní prostředek a způsob výroby jeho účinné složky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246068

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nenieka Pavel

MPK: A01N 57/20

Značky: složky, herbicidní, způsob, výroby, prostředek, účinné

Text:

...v patentu USA č. 3799 758 Franz, 26. března 1974.Příklady 1 a. 2 ílustrují přípravu hlinité slcučeniny, příklad 3 ilustruje neselektivní herbicidní účinek a příkland 4 regulační účinek na růst rostlin. Uvedené příklady mají pouze ilustrativní charakter a rozsah vynálezu v žádném sníěru neomezlíjí.P ř í k l a. d 1 Příprava hlinité soli N-fosfonomethylglycinusmísí se 7,5 g 0045 molu N-fosflonomethylglycinu ve 200 m 1 baňce obsahující 60...

Zařízení pro spojování dvou vzájemně kolmých protínajících se plošných prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246067

Dátum: 15.12.1987

Autor: Stanik Václav

MPK: F161 0/0

Značky: prvků, protínajících, spojování, kolmých, zařízení, plošných, vzájemné

Text:

...středu šířky plošhného prviku 2 a rozšířený na svém vnitřním konci do kruhového otvoru Sa o stejném průměru jako kruhový otvor 5 a v plošném prvku 1. Do prostoru vytvořeného dvěma vzájemné si od.povídajícíml otvory 53 je vloženo stabilizační těleso Sa ve tvaru kuličky.U pro-vedení podle obr. 4 až 6 je ve vrchním okraji plošného prvku 1 proveden zářez 4 zasahující do středu šířky plošného prvku 1 a rozšířený ve zvolené vzdálenosti od vrchního...

Jednoramenná platina zdvihového ústrojí dvojzdvižného žakárového stroje s otevřeným prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246066

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bezdik Miloslav

MPK: D03C 3/24

Značky: dvojzdvižného, ústrojí, žakárového, stroje, zdvihového, otevřeným, jednoramenná, prošlupem, platina

Text:

...je blíže vysvětlen v dalším textu na příkladu pro-vedení za pomoci připojeného výkresu, na kterém je v obr. 1 znázorněn pohled na platinu podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn pohled na tutéž platinu, avšalk v pracovní poloze, na obr. 3 je znázorněna platina podle jiného provedení, na obr. 4 je znázorněna platina z, obr. 3 v pracovní poloze, na obr. 5 je schematicky znázorněna část dvojzdvlžného žakárového stroje s otevřeným prošlupem, v...

Zařízení pro zjišťování kontaktních napětí v předpjatých tvářecích formách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246064

Dátum: 15.12.1987

Autori: Malioák Petr, Voeadlo Jan, Goldšmíd Ivan, Nilaš Vojtéch, Venc Stanislav

MPK: G01L 5/12

Značky: zařízení, kontaktních, formách, napětí, předpjatých, zjišťování, tvářecích

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívají v 4 možnosti automatizace procesu zjištování kontaktních napětí a v bezporuchové kontrole předpjatých tvařecích forem, jakož i pro rychlé zjištování odchylek v přesahu uložení v předpjatých tvářecích formách.Vynález bu-de nyní příkladně popsan pjodle připojených výkresů, na nichž představuje obr. 1 celkový pohled na zařízení podle vynálezu a obr. 2 kmitající soustava zařízení.Kontrolo-vaiíý. předpjatý...

Způsob zesilování ohebných plošných dílů, zvláště vrchních látek pro části oděvů nebo vložek pro části oděvů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246061

Dátum: 15.12.1987

Autor: Janoušek Pavel

MPK: A41D 27/06, D06N 7/00

Značky: vložek, odévů, zvláště, ohebných, dílů, zesilování, látek, plošných, vrchních, částí, způsob

Text:

...rychlosti přivádění z předstabilizační zóny 4 m//mln odpovídá délce kondenzační zóny približně 4 m.Konečné je také možné místo jednoho z obou transportních pásů použít velkého otáčejícího se vytápěného bubnu, který se pohybuje synchronně s jedním z transportních pásů a je jím opásan. Přířez textílie je přitom mezi stěnou vytápěného bubnu a transportním pásom a během otáčení vytápěného bubnu se vykonndenzuje. Opásáním transportního pásu na...

Katalytický systém pro polymeraci konjugovaných dioiefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246060

Dátum: 15.12.1987

Autori: Cibula Karel, Hein Milan

MPK: C08F 36/04, C08F 4/66, C08F 136/04...

Značky: katalytický, systém, polymeraci, konjugovaných, dioiefinů

Text:

...proces podle vynálezu. Například je možné použit monomery a případně ředidla bez jakékoliv operace k odstranění vody a všech obsažených hydroxylovaných nečistot.Další výhodou je, že vhodným výběrem přechodného kovu je m-ožné získat polymery konjugovaného diolefínu mající lineární strukturu, vysokou molekulovou hmotnost a obsah 1,4-cís strukturálních jednotek přesahující 90 0/0 a obvykle přesahující 97 0/0.Použití inertního ředidla není...

Způsob detoxikace průmyslových odpadů s obsahem toxických komplexů solí těžkých kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246057

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kebhart Miloslav, Trmae Jioí, Pivooka Petr, Vavoín Petr, Vojta Vladimír, Mazae Rudolf, Schwarz Vladimír, Argay Vladimír

MPK: C02F 11/14

Značky: odpadů, průmyslových, způsob, kovů, detoxikace, těžkých, toxických, obsahem, komplexu, solí

Text:

...za přít-orhnosťľkyseliny sírové. 7 ľi možugojjsgąůspěcłtem provddět přiĺ původní tep lotě suspenze, při vyšší Šteploťěyšak dochánzízikeązvýšení- raąkční ryb-hlasu.P-o ukončení reakce, jejíž rychlost je závisláýíía teplote, .se .suspenze ,zahusty například tak, že se ionty těžkêhĺo ko fvyĺrríyjí vodou nebo zředěnou kyselinou síŕbvom zbytek se neutralizuje hašeným vápnem a pak se z roztoku oddělí. .trujijwvysrážení-m a pak se skladují ...

Způsob přípravy bis-allyl- nebo bis-butenylkarbonátů bifunkčních alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246056

Dátum: 15.12.1987

Autor: Moural Jaroslav

MPK: C07C 69/96, C07C 68/06

Značky: přípravy, alkoholů, bifunkčních, bis-butenylkarbonátů, způsob, bis-allyl

Text:

...příklady provedení, ktcrě všalk neomezují jeho rozsah.2320 g 40 molů allylalkoholu, 1800 g 20 molů dimethylkarbonátu, 170 g 1,6 molu diethylenglykolu a .methylát sodný jako katalyzátor v množství do 0,1 v-ýchozí směsi se umístí do 5000 ~ml baňky,která se zahřívá pláštění s cirkulujícím termostatovaným olejem, owpatřené zařízením pro regulaci teploty a zařízením pro odebírání vzorků kapaliny, na které je přimonvtována destilační koloua...

Způsob isolace enzymu aminoacylasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246055

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kadlec Jan Liberec, Pangl Antonín, Mráz Václav, Wasserbauer Richard, Štifter Martin, Šebela Arnošt

MPK: C12N 9/78

Značky: enzymů, isolace, aminoacylasy, způsob

Text:

...jednotek/mg, což -odpo-vidá 20- až Bšnásobně účinnosti čištění Uvedený produkt lze pro-užívat jako takový, bez jakéhokoliv. dalšího čištění, pro různé průmyslové účely, na přiklad pro výrobu připravků obsahujicich imo-biliz-ovaný enzym.kia-li se shora popsaným způsobem ziskat svrový enzym dále čistit, neni naprosto nutné izowlovat enzym z dialysovaného roztail-u v pevné formě. Dialysovaný roztok lze přímo, popřípadě po úpravě jeho pH,...

Zařízení pro ojednocování cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246053

Dátum: 15.12.1987

Autor: Doležal Stanislav

MPK: B65G 47/30

Značky: zařízení, cívek, ojednocování

Text:

...zařízení 53 pro oddělování případně vlečených konců vláken nebo nítí. Oddělovací zařízení 53 pro vlákna má větší počet mígračních nůžek 54, které jsou znázorněny zejména na obr. 5 a 6. Každé mígrační nůžky 54 mají dva nůžkové nože 55, 57, navzájom spojené otočným kloubem 55. Nůžkový nůž 56 je upevněn na nekonečném řetězu 59 pohybovatelném zapojovatelným a vypojovatelným motoríckým pohonom 58. Druhýnůžkový nůž 57 je udržován pružinou 66 V...

Způsob výroby stálého koncentrovaného roztoku cis-piatinadiamindichloridu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246051

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bezdik Miloslav, Spišiak Juraj

MPK: A61K 33/24, C01G 55/00

Značky: stálého, koncentrovaného, výroby, cis-piatinadiamindichloridu, způsob, roztoku

Text:

...teplotě. 50 ekvivalentů chloridového iontu na 1 ekvivalent účinné látky by bylo možno dosáhnout použitím kyseliny chlorovodíkové, V tomto případě však by byl roztok příliš kyselý. Bylo zjištěno, že příliš lkyselé roztoky jsou o něco méně stálé než mírně kyselé roztoky. Výhodné rozmezí pH je 1,5 až 4,5. Výh-odné rozmezí je 2 až 10 ekvivalentů chloridových iontů, zvláště 3 až 7 ekvivalentů chloriduvých io-ntů na ekvivalent účinné...

Zariadenie na vykonávanie impregnácie bezrozpúšťadlovými lakmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 246050

Dátum: 15.12.1987

Autor: Verner Lubomír

MPK: H02K 15/12

Značky: zariadenie, impregnácie, vykonávanie, lakmi, bezrozpúšťadlovými

Text:

...impregInácle, rdobu ponoru vinutia v impregnante,dobu odkvapkania prebytočného impregnantu, ďalej to, že lmpregnant prenikne celým prierezom vinutia V drážkovej časti cievky skúšobného .modelu alebo statorového zväzku v dôsledku dokonalého vypudenia vzduchu z priestoru medzi vinutim a drážkovou izoláciou, pomalým a rovnomerným vvnárainím vinutia z impregnlantu prebytočná živica je povrchovými silami st-rhovaán do zásobníka, čím po vynorení...

Mechanizmus fixovania koníka presných hodinárskych sústruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246049

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lazar Josef

MPK: G04D 3/02

Značky: přesných, koníka, sústruhov, hodinárskych, fixovania, mechanizmus

Text:

...čap, pevne spojený s ručn-ou pákou k-olikom a s excentrickým puzdrom najmenej dvoma kiolíkmi, pričom v nosnom telese, ktorým prechádza kruhové lože je-uložený segment opatrený drážkaml, do ktorých zasahujú skrutky zaskrutkované vi .nosnom tele-se.Vyná-lez mechanizmu fix-ovania konika presných hodinárskych süstruhov vylučuje akúkoľvek možnost natáčania konika okolo kruhového lože a centrické silové pôsobenie segmentu na kruhové lože zabezpe...

Zapojenie polovodičového zdroja, najmä pre oblúkové zváranie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246048

Dátum: 15.12.1987

Autori: Baea Marian, Peoáz Václav, Šapošnikov Vsevolod, Drápela Jioí

MPK: B23K 9/12, H02M 5/04

Značky: zapojenie, najmä, oblúkové, zváranie, zdroja, polovodičového

Text:

...bol na súčasnej tlmivka, čo prispeje k vylepšeniu štartov a elasticity oblüka- obzvlášť v hornej hranici zváracích. prúdov.Tým, že nevyhladený prúd privádzaný z hlavného usmerňovača priamo do oblúka je pulzujúcim prúdom o frekvencii 300 Hz,zváraci proces .má p-ulzný charakter, čo sa prejavuje v zmenšeni rozstreku a vylepšeniu kresby húsenky. Zapojením podľa vynálezu sa dosahuje výrazné zvýšenie technicku-ekonomických parametrov...

Chápadlo priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 246047

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tomášek Jioí, Strašák Tomáš

MPK: B25J 15/00

Značky: chápadlo, priemyselného, robota

Text:

...na nosných čeľusticach na čapooh s otočené ulloženými ramenami pritharčenými pružnými prvkami k dorazu, sa zabezpečí ,pritl-ačenie druhého polotovaru k prvému poloiiovaru tak, že pri uchopení druhou chápadlovsou jednotkou dôjde k uchopeniu upínacími segmentami,pričom upínacia sila je vdaná silou pružných prvkov a uhlom, ktorý zvier-ajú namená so smerom upínacej sily. Pri ďalšom zvieraní nosnými čelusťami potom nastane vy 4 chylovanie...

Spôsob plátovania materiálov kombinovaním dvoch technológií

Načítavanie...

Číslo patentu: 246046

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kosek Jioí, Zacher Jan, Buryan Petr

MPK: B23K 9/04

Značky: technologii, kombinovaním, plátovania, materiálov, spôsob, dvoch

Text:

...elektródou z materiálu -nástnojovej ocele a súčasným pôsobením magnetického pola zhotroví vrstva o hrúbke 50 až 55 milimetrov ,pri hĺbke závaru 8 až 10 mm,s frekvenciou vibrácií magnetického poľa rovnakou »ako je frekvencia striedavého prúdu elektrotroskového na-varania.Výhodou kolmlbivnovanêho spôsobu navärania ~či plätovania materiálov spôsobom elektrotroskového -nlavá-rania v m-agnetickomhnu celého postupu ovplyvňovanápoli oproti...

Bromační činidlo a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246045

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kueera Zdenik, Melicher Roman

MPK: C07B 39/00

Značky: činidlo, přípravy, bromační, způsob

Text:

...je dobře dostupný, výchozí surovina je cyklohexa-non,rovněž poměnně dobře dostupný. Bromační schopnosti nového čzinidla jsou velmi dobré a při použi-tí k .allylovým bromacím vykazuje podobné výtěžky a kvalitu jako N-brovmsukcinimid, Pro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení.V 850 l destilovtalně vody se rozjpustí 167 kilogramů hydrogenuhličitanu amronného a 50 kg kyanidu sodrného. Do roztoku se pak spustí...

Píšťalová hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246044

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koážek Milan

MPK: G10D 7/12

Značky: hračka, píšťalová

Text:

....potrebné prídavoné úpravy, dierky, klapky, alebo súprava vlacerých píšüall.Pĺšťnalotvú vhnačku podľa vynáiezu tvorí na obidvoch koncoch otvorená vlnowvcová trubice, nosné oko pripevnené k jednému jej ko-ncu a tyčka, voľne prechá-dzajúca týmto okom.Pišta-levá hračka podľa vynálezu pracuje nJa za-ujímavom netnadičnom princípe a jej použitie je hygienicky nezávadné.Základný typ píštalovej hračky podľa vynáieziu je zobrazený na priloženom...

Podošvový materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 246043

Dátum: 15.12.1987

Autori: Harman Rudolf, Novotný Ivan, Surovec Ján

MPK: C08L 9/06

Značky: materiál, podošvový

Text:

...činidlo, umožňuje prijať do zme.si p~olyviny 1 ch 1 orid Uvedený polymér celkove zvyšuje polaritu výrobku, čo .následne zvyšuje radhéziu lakovej úpravy. Pri vulkanizovani platni z tohto materiálu dochádza súčasne k chemickému zreagovaniu modifikovanej iřenoliormaldehydovej živice s hexametylévntetraaminom. To sa prejaví lahšim vybenaním výlisku z formy. No z hladiska obuvnickej technológie má podošvový materiál podľa vvnálezu zlepšenú...

Zapojenie pre impulzné napájanie jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246042

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tvarožek Vladimar

MPK: H02P 1/18, H03K 3/42

Značky: napájanie, motora, zapojenie, impulzné, jednosmerného

Text:

...póiom zdroja Medzi bazu aemitor tretieho tranzistora 3 je pripojený tretí »odpor 13. Kolektor prvého tranzistora 1 .spolu s kolekt-orom tretieho t-nanzistorua 3 je spojený s prvou svorkou 18 motora 17 a Kolektor štvrtého tranzistora 4 je spojený s kla-dným polom zdroja. Úplne zhodne je zapojená aj druhá vetva zapojenia pre irnpulzné .napájanie jednosmerného motora.Kolektor druhého optoelektronického spojovacieho člena 10 je cez prechod báza-...

Súbor stavebnicových súčiastok pre stavbu rozoberateľných upínacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246041

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kopernický Ivan, Klátik Jaroslav

MPK: B23Q 3/00

Značky: stavbu, stavebnicových, zariadení, upínacích, rozoberateľných, súčiastok, súbor

Text:

....rez rovinou I-I z obr. 1 a na obr. 3 je priestorovo znázornený spojovací kameň. Na obr. 1 je znázornenáskladba. spodnej stavebąnicovej súčiastky 1 D, hornej stavebnicovej súčiastky 20, ktoré sú spojené spojovacim kameňom 30. Horná Stavebnicové súčiastka 20 napr. v prevedeni ako uhlové teleso .má rue dosadacej ploche 212 vytvorenú T-drážku 21, ktoré má úpevňovacie plochy B 2 sklonené, pričom je T-duräžka 21 rovnob-ežná s dosadacou plochou...

Modelovacia hmota pre výrobu reliefnych plastických stolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246040

Dátum: 15.12.1987

Autori: Slaz Juraj, Metke Marian

MPK: G09B 25/06, C04B 14/18, C04B 16/04...

Značky: modelovacia, výrobu, hmota, stolov, plastických, reliefnych

Text:

...3 až 10 hmotnostných dielov dextrí-.nu a 100 až 180 hmotnostných dielov vody.Do modelov je po zatvrdnutí možné bez zjavného porwenia povrchu vpichovalt taktické a. topogratické značky. Hmota má po zatvrdniutí objemová hmotnosť od 250 do 400 kg/m 3. vyhotovené modely sa dajú lahko obrúsiť.vynález bude vysvetlený na príkladoch .Nasucho sa zmieša. 70 hmotnostných dielov mąodeilárskej sadry, 20 hmotnostných dielov elxptandovainého perlitu s...

Zariadenie na manipuláciu a rozjednocovanie reziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246039

Dátum: 15.12.1987

Autori: Galba Vladimar, Mandúch Milan, Veverka Miroslav, Bucko Miroslav

MPK: B27B 25/00

Značky: rozjednocovanie, manipuláciu, řeziva, zariadenie

Text:

...výnálezu je znázornený na pripojených výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje celkové umiestnenie zariadenia v technologickom toku a obr. 2 znázorňuje v priečnom reze celkové usporiadanie technických prrvkov zariadeniu na manipuláciu a rozjednocovanie reziva.Zariadenia ako celok je umiestnené na ráme 6 a pozostáva z valčekového dopravníka 7, prestavitelnej lišty 8, na ktorej sú upevnené .nepoháňaąné vaičeky 9, nad ktorými je sklápacie zariadenie...

Sklopný manipulačný stôl

Načítavanie...

Číslo patentu: 246038

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šimko Marián, Baxa Jozef, Šimková Mária

MPK: A47B 23/02

Značky: stôl, manipulačný, sklopný

Text:

...priestor. Sklopný manipulačný stôl je možné použit ako výhodnú pomôcku .pre puavcienstolv pľĺpüĺlälľlýłch dlhšiu dobu na lôžko, najmä však pre telesne postihnuté deti, kde slúži pri písaní, vyučovaní, kreslelní, čítaní ako aj pri podávaní stravy.Predmet vynálezu je schematicky znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornený v bokorysnom pohľade a v- polohe B ako sklopený, na obrázku Z -vpôdorysnom pohľade a v polohe B ako...