Archív za 1987 rok

Strana 207

Zařízení k měření rychlosti poklesu hladiny substance v zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251268

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mocek Tadeáš, Matloch Bronislav, Feber Stanislav, Tomanek Ervin

MPK: G01F 23/00

Značky: zařízení, substance, hladiny, zásobníku, měření, poklesu, rychlostí

Text:

...s vnitřním řízením přenosu dat do paměti na konci vzorkoúàní e nulováním, na .jehož signálních vstupoch jsou hradla zepojena řídicími vstupy na vnitřní vzorkovací obvod. Řízení vzorkování vratného čítače Q se provádí siedem tektovecích imoulsů přivedených z vnějěího generátoru Q taktovecích impulsd přes vnější třetí hredlo g ne česovecí vstup ga obvodu vzorkování vretněho čítalo Q.V době měření určené vnitřním vzorkovacím obvodem vratnáho...

Sací zařízení pro hloubkový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 251267

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hladký Radovan

MPK: E02D 19/10

Značky: zařízení, hloubkový, základ, sací

Text:

...se odstrení sacím zařízením pre hloubKOVÝ základ, umožňujícím využití konstrukce základu po jeho vybudování ke enížování hladiny podzemní vod, které eestává ze sacího koše e eecího potrubí oeezeného do ermokose základu. Secí koš je tvořen těsnícím pouzdrem 5 jednou svislou stěnou z filtrečního materiálu volně uloženým v secí kepse ohreničené pletivem a vysunutalným pákovým, shore ovladetelným mecheníamem směrem ke stěně vrtu.Využitím eedího...

Zařízení k zabezpečení stability sklopného dílu na podstatné konstrukci nábytku

Načítavanie...

Číslo patentu: 251266

Dátum: 11.06.1987

Autori: Miholová Natália, Mihola Vladimír

MPK: A47C 17/48

Značky: stability, konstrukcí, zařízení, dílů, sklopného, podstatné, nábytku, zabezpečení

Text:

...přesahem skĺopnáho dílu vysouvatelně uložen. Podstatou předmětu vynálezu je zajištění přesahu sklopnéhb dílu proti nežádoucímu sklopení a je provedono uložením blokováho dílu pod přeaeho Vysunutím blokového dílu se zajištění ruší.Zařízení předmětu vynálozu zajiščuje jednoduchým způsobem stabilitu přeaehu sklopnéno dílu před neládoucim sklopením pod váhou osoby a blokovaci dílgc lze navíc využít pro ukládání věcí jako aoliter. Úplným výsuvem...

Sklizeč obilnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251265

Dátum: 11.06.1987

Autori: Blahovec Jiří, Šír Věroslav

MPK: A01D 41/06

Značky: obilnin, sklízeč

Text:

...na svazcích a, v těžkém terénu. Nižěí hmotnost aklizeče umožní také snížit tlhk pojezdových kol na půdu.vynález js dále blíže popsán podle příkladu provedení a výkresů, na nichž je na obr 1 znázornñn bokov-ye a na obr. 2 půsorys sklizeče pro oddělenou sklizeň klasů obilnin a nařádkování zbylých stébel.Vrchní část porostu 1 vstupuje do istí seperátoru g klasů a je zachycováná v mezeräch vyčesávacího hřebene 3. Klasy jsou zachycovány a...

Vozokomorová pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 251264

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hanák Rostislav, Zeitler Josef

MPK: F27B 9/02, F27B 9/12

Značky: vozokomorová

Text:

...a obr. 2 uvádí příčnýřez jednou komorou vozokomorové pece.Vozokomorová pec v příkladném provedení sestává ze tří komor 1,1,1, které jsou všechny opatřeny jednak přetahovým a jednak odtahovým systémem. Přetahový systém je zaústěn do jednotlivých komor ll 1, 1 vozokomorové pece kanálem g, který je vytvořen ve vyzdívce pecního vozu a je ukončen soustavou prúduchů Q v ložné ploše pecního vozu. odtahový systémspalín je v daném konkrétním...

Dveřní zárubeň pro dodatečné osazování do dveřních otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251263

Dátum: 11.06.1987

Autori: Škuta Rudolf, Milata Jan, Čichoň Viktor

MPK: E06B 1/14

Značky: dveřních, zárubeň, osazování, dodatečné, otvorů, dveřní

Text:

...z kovových objímek o průřezu odpovídajícím tvaru zárubně s fixačními prvky pro uchycení do ostění a nadpraží dveřního otvoru a s úchyty dveřních závěsů a z krycích líšt, které mají prúřez odpovídající tvaru objímky a že objímka pro spodní dveřní závěs je navíc opatřena svislou podpěrou.Výhodou dveřní zárubně podle vynálezu je minimální potřeba kovu na její výrobu, dále zachování estetického vzhledu dveřního otvoru a snadnější výroba panelů s...

Zařízení ke stavění konstantní mezery mezi dvojicí válců, z nichž je jeden výměnný

Načítavanie...

Číslo patentu: 251262

Dátum: 11.06.1987

Autori: Ženožička Milan, Baják Karel

MPK: B21B 31/08

Značky: stavění, nichž, konstantní, mezery, zařízení, dvojici, výměnný, válců

Text:

...nenáročné.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na výkrese, kde na obr. 1 je zařízení s dvojicí válců a stavěcím zařízením v bokorysu.Na rám l stroje mezi postranicemi g je otočně uložen hnací válec 3 a mezi výkyvnými rameny 5 otočně uloženými na postranicíoh g pomocí čepů É je uložen výměnný válec 1, přičemž výkyvná ramena á jsou propojena např. hydraulickými válci Q uchycenými na výkyvná ramena á pomocí čepů 1, s vyklopnými rameny lg přes...

Montážní přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251261

Dátum: 11.06.1987

Autori: Rykr Josef, Švec Vladimír

MPK: E04G 21/16, E04G 21/18

Značky: montážní, přípravek

Text:

...konstrukcí, a to buč současně v různých výškových úrovních nebo postupně. Montážní přípravek vymezuje stažení panelů a umožňuje i odsunutí volného panelu a tím rozšíření spáry, pokud se vyžaduje. Výhodné se montážní přípravek použije í při demontáži panelu k vysunutí panelu z drážky, kdy pryžové těsnění na peru panelu klade rovněž značný odpor. který se musí silou překonat.U jiných panelů lze použít montážní připravek podle vynálszu za...

Pozitivní prošlupní zařízení s volitelným programem zdvihů tkacích listů textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251260

Dátum: 11.06.1987

Autor: Hušek Jiří

MPK: D03C 5/02

Značky: volitelným, zařízení, zdvihu, stroje, listů, tkacích, pozitivní, prošlupní, programem, textilního

Text:

...střední části a v části připadající k vodicímu čelu l. Kruhový rozváděcí trn 31 je opatřen navádecími kuželovými plochami Ag a je fixován ve třech polohách I, II, III mechanickým zajištěním gg. Na svém konci (obr. 5) je opatřen prúchozím křížovým čepem gg, který zapadá z každé strany do excentrických výřezů gg, âl ovládacích páček lg, umístěných proti sobě a otočně uložených v hlavě 2 tažné tyče Ä. Ovládací páčky lg jsou zakončeny kolíkem...

Přístroj k demonstraci konvekčních proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251259

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kalaš Václav

MPK: G09B 23/18

Značky: proudu, prístroj, demonstraci, konvekčních

Text:

...výkresu na obr. 1 je schematícky naznačeno sestavení přístroje podle tohoto vynálezu a na obr. 2 je příklad provedení vodivého kotouče se zářezem a postavení elektromagnetickéhoPřístroj je tvořen elektromotorem l, ložisky s prodlouženou osou elektromotoru ł,na jejímž konci je snímatelně upevněn zkoumaný kotouč g s radiálním zářezem 3, které jsou společně s elektromaqnetickým snímačem 3 upevněny na základnu.snímač Q je upraven s...

Způsob ohřevu svazku polyesterových vláken při nehomogenním krčkovém dloužení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251258

Dátum: 11.06.1987

Autori: Prchlík Václav, Konopík Bohumil, Blažek Jiří, Vaníček Jiří, Hynek Zdeněk

MPK: D02J 1/22

Značky: dloužení, polyesterových, vláken, svazků, ohřevu, způsob, krčkovém, nehomogenním

Text:

...i počásteční homogenizační lázeñ, protože ke zrovnoměrnění vlhkosti vláken dochází na podávací soustavě galet. Rozstřikovaná kapalina je vtlačována i mezi svazek vláken a opásanou galetu,v tzv. turbulentním klinu, takže kapalina je protlačována přes vrstvu vláken a zrychlujeNení nutno instalovat ohřevnou lázeň, takže vzdálenost mezi podávací a odtahovací soustavou galet může být minimální. Nastavení dloužicího bodu lze řídit deformačním...

Zapojení pro automatické řízení proteplování hydraulických směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251257

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kunst Evžen, Postava Josef

MPK: G05D 23/22, G05D 23/24

Značky: proteplování, automatické, směsi, hydraulických, řízení, zapojení

Text:

...vždy do správneho režimu. Celý přístroj dle schématu Č. 2 je možno seřídit na jakýkoliv požadovaný nárůst teploty, za libovolnou časovou jednotku.Při experimentálním ověřování V praxi se osvědčil způsob, kdy regulátor z jakékoliv počáteční teploty najede rychle na teplotu 40 °C pro vyloučení případných anomálií V tuhnutí cementového tmele, které se při těchto teplotách vyskytují. Potom v požadovaném časovém úseku rovnoměrně zvyšuje teplotu...

Způsob prohozu útku na pneumatických tryskových stavech s konfuzorovým kanálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251256

Dátum: 11.06.1987

Autori: Svatý Vladimír, Ševčík Ladislav

MPK: D03D 47/28, D03D 47/30

Značky: kanálem, útku, konfuzorovým, způsob, stavech, pneumatických, tryskových, prohozu

Text:

...napájet ventilátorem s nízkým příkonem.Další výhody a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z následujícího popisu a výkresů, kde značí obr. 1 podélný řez prchozním ústrojím pneumatického tryskového stavu rovinou A-A procházející konfuzorovým kanálem a pomocnými tryskami, obr. 2 je příčný řez rovinou B~B procházející pomocnou tryskou.Na bidlenu glpvýkyvně uloženém v ložisku Q a poháněném zde neznázorněným mechanismem je prostřednictvím...

Aktivátor peroxosloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251255

Dátum: 11.06.1987

Autori: Šimůnek Jaroslav, Krob Václav, Nováček Alois, Vondráček Bohumír, Souček Jiří, Klofec Miroslav, Šmidrkal Jan, Tolman Jiří

MPK: D06L 3/00

Značky: peroxosloučenin, aktivátor, výroby, způsob

Text:

...rovněž je, že při způsobu výroby podle vynálezu nevznikají žádné odpadní produkty a žádné odpadní vody. Při způsobu výroby podle vynálezu se získává jako vedlejší Pr°dukt 35 až 90 kyselina mravenčí a 100 kyselina octová.Ke způsobu výroby podle vynálezu stačí jednoduché technologické zařízení. Výchozí suroviny jsou snadno dostupné látky. Roztavený aktivátor je možno převádět na částice poža dované velikosti libovolným způsobem, například...

Skružové rektifikační zařízení nivelity poklopů umístěných v komunikacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251254

Dátum: 11.06.1987

Autor: Bergman Jaroslav

MPK: E02D 29/14

Značky: nivelity, poklopu, skružové, umístěných, rektifikační, komunikacích, zařízení

Text:

...(při H 2 H 1 H) a v obr. 2 rozvinutá plocha povrchu tohoto zařízení a 0 D 1. V obr. 3 je znázorněn vertikální řez tímto zařízením v jeho dolní poloze (při jeho výšce H 1) a obrázek 4 rozvinutá plocha tohoto zařízení a 0 D 1. Zobrázku 2 a 4 jsou zřejmě polohy segmentových horizontálních, stupňových dosedacích ploch horní otočné skruže A a vstupní skruže É a segmentových šroubovicových dosedacích plech dolní otočné skruže Q a základové...

Zařízení k pálení vápna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251253

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kazílek Zdeněk, Žabecký Josef, Šulc Josef, Sopouch Ivan, Streit Vladimír

MPK: F27B 7/36

Značky: vápna, zařízení, pálení

Text:

...má vedeníÉ části zlomkové frakce horkého vypáleného vápna z rotační pece 1 do karbonisátoru Q, vedení 1 části zlomkové frakce horkého vypáleného vápna z rotační pece l do generátoru × 4 vodního plynu a vedení 9 plynu z generátoru 3 vodního plynu do karbonisátoru 3. Dalšímisoučástmi tohoto zařízení je přívod § méněhodnotného paliva do karbonisátoru 1 vedení ll odplyněného paliva z karbonisátoru A vodního plynu, u tohoto zespodu je přívod...

Způsob výroby 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů a jejich síranů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251252

Dátum: 11.06.1987

Autori: Bartoš Pavel, Čermák Jiří, Kabele Josef, Pilz Josef, Lakomý Jaroslav

MPK: G03C 1/52

Značky: síranu, výroby, jejich, způsob, 2,5-dialkoxy-4-morfino-anilinů

Text:

...v případě jiných rozpuuštědel jako etanolu je nutné suspenzi před filtrací vychladit na nižší teploty, aby se snížily ztráty rozpustností a zvýšil výtěžek.Bylo zjištěno, že pokud se použije k přípravě síranových solí substituovaných anilinů množství kyseliny sírová ve stechiometrickém poměru odpovídajícímu normálnímu síranu nebo kyselému síranu, nevznikají soli jednotného složerĺ, ale směs síranu, kyselého síranu, dále s vyšším obsahom...

Přídavné zařízení pro chladicí systémy k ohřevu vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 251251

Dátum: 11.06.1987

Autor: Sedlář Richard

MPK: F25B 29/00

Značky: zařízení, přídavné, systémy, chladicí, ohřevu

Text:

...znázornění na obr. 2 je vysvětlena funkce zařízení. Horké páry chladiva z kompresoru lg jsou vedeny do hadu 3 přívodu par ohladiva, který je umístěn v beztlakové nádobě l dokonale izolované tepelným izolantem A. Směr vstupu horkých par chladiva do hadu 3 výměníku je se shora, zatím co přívod studené vody je ze spodu. Jakmile teplota ohřáté vody § v nádobě l dosáhne nastavené teploty, například 50 DC, termostat 1 dá impuls solenoidovému...

Prostředek k regulaci růstu rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251250

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kiss Gyoergy, Nagy János, Kováts Károly, Pepó Pál, Pásztor Károly, Eerdei János, Kovács Antal, Pólya László, Pepó Péter, Kajati István

MPK: A01N 43/44

Značky: regulaci, rostlin, prostředek, růstu

Text:

...užitkových rostlin, tj. kukuřice. soju, rýži, pšenici, není možno použít žádný skutečně účinný regulátor (T. Desse/ 19 877 World Farm. 20, 8 - 9, 1415). . Nyní bylo nalezeno, že 3,6-diaminoakridin-N-glykosidové deriváty obecného vzorce I ovlivňují~růst rostlin. zejménsp jej stimulují. Toto zjištění je překvapující, nebot v odborné literatuře nebylo nalezeno nic o použitelnosti akridinonových derivátů jako regulátorů růetu v zemědělství. Do...

Způsob řezání a formování pěnového betonu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251249

Dátum: 11.06.1987

Autori: Oancea Vasile, Nistor Vasile, Dabu Anghel, Dante George, Georgescu Liviu

MPK: B28B 11/14

Značky: způsobu, tohoto, betonů, provádění, řezání, pěnového, zařízení, způsob, formování

Text:

...p í 7Jeden příklad peovedení způsobu a zařízení podle vynálezu bude dále popaán pomocí obr. 1 až 8, kdo před stavujeÁ obr. 1 - bokorys polohy nastavení bloku z polotvrdého d pěnověho betonu na stole řozaoího stroje.- obr. 2 ~ příčný řez řezacim strojom, poloha provedení příčného řezu, varianta A,- obr. 3 - příčný řez ř ezaoím strojom, poloha provedení příěného řezu, varianta B,- obr. 4 - boční pohlad na řezaoí stroj v poloze pro převzetí...

Piezoelektrický snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251248

Dátum: 11.06.1987

Autor: Ghiurea Florian Constantin

MPK: G01P 15/09

Značky: snímač, piezoelektrický

Text:

...ovlivnčny zvětšováním hmotnosti kmitajícího tě lesa o parazitní noaktivní hmotu pouzdra snímače.Snímač podle vynálezu jeákonstrukčně jednoduchý, výrob ně snadný a levný, jeho hmotnost je omezena prakticky na hmotnost setrvačné hmoty, takže nemá vliv na průbčh vyšetřo vaných kmitů, jo funkčné naprosto spolehlivý a neobsahuje~s 1 ítiny drahých kovů, ktoré by zvyšovaly jeho výrobní cenu.Přiklad provedení piezoelektpického snímače podle vynálezu...

Lamelový statorový stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 251247

Dátum: 11.06.1987

Autori: Sauerbrey Karl-heinz, Engler Jürgen, Engemann Hubert, Zwetkov Zwetko

MPK: F04C 2/356, F04C 18/356

Značky: lamelový, statorový, stroj

Text:

...H Hamnunax npymnua 8 oöpasywr npąkrnuecKH sxcueurpux c ynpyrun axcuenrpauurerom. Ha xonbuo 7 Hacaxea mapnxononmnnnun 9. Ha HapyxHoM KOHbue mapnxonomunuuxa 9 c nocankoñ c 3 anaHHuM HOHYCKOM YCT 8 HQBHEH uunnapuqecxuň Hpamawmuñca nopmenb 10. B Kopnyce 1 cxonbsame ycTaHoaneÁ sahopiłmň mnöep-ll. OH Bnxcwnaew repa-s oraepcfne B 0 BHyTpeHHeň CTeHKe Kopnyca a nonocrb Hacoca H npHxuMaeTcx HaxnMHoň npyxnnoň 12 K Bpamammemyca nopmnm 10. Pnom c Ha 3...

Směs pro úpravu povrchu skla před napařováním hliníku ve vakuu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251246

Dátum: 11.06.1987

Autori: Raskazova Margarita, Borisova Irajda, Filippova Nina, Afonina Nina

MPK: C03C 23/00

Značky: před, povrchu, napařováním, směs, hliníku, úpravu, vakuu

Text:

...nepememaúayw nonnpymmym cycnenaum, coçronmym na nyoxucn uupxouua, cepąoü KHCHOTM H Roam. NCrexno yxnanusamr Ha TpaHcn 0 pTep nonnpbnanbno-Moequo-cymnnbnoň Mamnnm no BGDXHOCTBW, npennaauaqeunoň uns anmMHHHp 0 BaHHH, eaépx H nonamr ua nepnuunymMoňxy xononuoñ Bononposonnoñ Bonoň, nanee.cTeKno nocwynaer Ha nononnpoaxy Honohupoaxy n 0 BepxHocTH cTeKna npononar apamammumucn nuckonuuu nonnpoBanLHu~ xaun c paöoueň noàepxuocrbm na Boůnoxą, non...

Zařízení k podpěře seřizování a k upevňování součástí v přístrojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251245

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kletsch Helmut, Peise Helmut, Heinrich Wolfgang, Berger Friedrich, Brause Reinhard, Lucas Klaus

MPK: F28F 9/00

Značky: podpěře, zařízení, seřizování, součástí, upevňování, přístrojích

Text:

...uaneueunx nyHKTon onopu no ąmcowe B cocrosnuu öçsHo cooTBeTcTBeHHoMy Hsoöpewenum pemeHHm MoryT ömrb npunnru öonee KDYHHMB pačúa DBHHH BCTQBHHX AGTBHGŘ HOCDERCTBOM WHH CKDHhKQHHñ B pannanbuou Hanpaanennn,3 Taxxe onopume H n 0 AHHM 3 mMHE YCHHHH.CO 0 TBeTCTBeHHO HSOĎDETEHHM HOHHHMHMMHE OHODHME CHHH BCTaBHmX aeTaneü napenamrca Ha Hnxnmm KOHTDOHODY uepea muuu cxonhmeuun na Bepxumm KoHrpnnopy,paaneneHHym conpnxeuuym nnacTHuy, qepea mnunnenb,...

Zařízení pro rovnoměrné rozdělování a dávkování nahromaděného sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251244

Dátum: 11.06.1987

Autori: Linde Hansjürgen, Eckardt Ernst-alfred

MPK: A21C 9/04

Značky: zařízení, dávkování, materiálů, sypkého, rovnoměrné, nahromaděného, rozdělování

Text:

...yuacr Ke nonepxaocrú. 3 TO ncnonHeHHe ycrpanner oöpasoaanne nonoc cmnyqero MaTepna~ na, Hanocnmoro-Ha Kounurepckne nsnenna.ñrgmmp ocymEgTBnEguH H§OEPEŤEHMHHaoőperenue nonmao ÓHTB pasbncaeno öoneenonpo 6 Ho Ha Huecneymmeu npumepe. Ha ornocamnxca K H 3 o 6 peTeHum qepTemaxnoKa 3 aHm®Hr.l Hsoöpameune cornacno HSOĎPETGHHW ycrpoücrna 5 qvaepcrnn amxoa ycTpoňcTBa nocunxu . . v®Hr.2 pacnonoxenue nauqxon noąnpymmnx newanok a ceqennu A~A Ban caepxy...

Zařízení k uchopování nákladů v pytlích

Načítavanie...

Číslo patentu: 251243

Dátum: 11.06.1987

Autori: Pljakin Nikolaj, Meščerjakov Ivan, Miněnko Leonid, Osipov Viktor, Bobryšev Oleg, Kljatis Lev, Ošer Michail, Belikov Jevgenij

MPK: B66C 1/58

Značky: zařízení, pytlích, nákladu, uchopování

Text:

...5 coönmnamrcx c runpocHcTeMoů rpy 3 ononLeMaorQ MexaHn 3 Ma.Fpysonoseunu MExaHH 3 MOM mexu 5 ycrpaňcrsa pacnonaramr nan Memkou. C noMo~~ mbm cunonoro unnnupa meka 5 nepeaonnrcn n Kpañaee aepxuee nonomeune. Bro npo ncxon npu nonaocwbm nwnnyrom mroxe qunonorovuúnuñnpa. npn noxone mex 5 K xpaňueuy BépXHeMy~n 0 nOMeHHm àuxcarop l 8,~ 3 axpennéHHmñ na oxoů us men 5, nxov nur 5 aauenhenue c puqaron c auenxoñ I 6, KOTODMŘ Quxcnpyew menu 5 c...

Stabilizovaný zdroj proudu pro televizní přijímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 251242

Dátum: 11.06.1987

Autori: Seckendorf Wilfried, Welzel Hans-jürgen

MPK: H04N 5/63

Značky: proudu, přijímač, zdroj, televizní, stabilizovaný

Text:

...c nOMOmbm Tpancmupmaropa nnyxwąxraoro npeoôpaaoaarenu. Heocwàvxauu nanuoň cxenm ssnxewcn TO, uro ncnonbsosanue nayxrakruoro npnannnaHe IIOSĚOIIHET CTQČIIIJIHB 3 HHYO BHXOJIHOFO HBUDSKXEHHH 38. CV-IGT HSMGHEHHH IĽPXpHHbI HMIIYnhca H qro-onmua őmwb ocymecrsneua cwaöunusaunn paőoqero Hanpxmeann npeoőpasoaav TEHą,HanpHmeHHH. Bcnencwane sroro B 03 HHKawT nononnnrensnme noTepH, KOT 0 pue cunmamw KHĽ.- Bceů cxemm. NHaxoneu, qömexsnecwuo, qwo...

Odstředivý regulátor počtu otáček s vyrovnáváním pro vstřikovací palivová čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251241

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kunze Jürgen, Nagel Thomas

MPK: F02D 1/10

Značky: odstredivý, počtu, vyrovnávaním, čerpadla, vstřikovací, palivová, regulátor, otáček

Text:

...noanaeMoe.xonqecTBo ronnnaa, saTBM pacwymee B ćoomsercrann c xoon Kpunoň a-d-c na wnrype 2.3.» C pocToM mena oőopoToB clłaiłana He naMelłmomeecñ nonaBaeMoe KOJIW-IBCTBO Tonmď na, saTeM nanaromee E coownewcwnum c xogxoM xpuaoü e-b-cjla qmrype Z.4. C bocrou uucna oöoporos cúauana pacrymee nonanaemoe Konnqecrso Tonnnsa, saTEM He nsnenxmmeeca B coornercřsuu c xonoM Kpusoü a-b-f na ůnrype Z.Ynpànnnemoe npymnúoň xonocroro xona 11 nocpencrnom...

Píst jako hlava kloubu pro hermetické kompresory s kloubem ke stlačení chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 251240

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hammer Peter, Meyer Bernd

MPK: F16J 1/14

Značky: stlačení, kloubem, kompresory, hermetické, hlava, kloubu, píst, chladiva

Text:

...arenwoug B qacraocwu B repuemnunux KoMnpeçco~ pax, uMeeT MeCTO peàxoe nonúmeuue pa 6 oquxvweMnepaTYD no cpanneunm c rennepaTypóä oxpymammeü cpem. Sro npunonnŕ K néücrsúm pasnnquux xoammnuuenwoa pacmnŕ pekna çnapuBaçMux eraneň. 0 ToponnàcT óruocurenbuo ömcrpo ynennquaaer CBOŘ. oöseu K noneu HMSTB Bosnoxuocrb pacmmpàłncx.ysennqçuueoöbema MQÉHQ-KOMneHcH.p 0 BaTbnpHMeHeHHeM Káaanoa 7 n 8, őnàroapa äemy coxpanxercx nonanmuocrb maý aupa. Cpenuaa...

Rotorový granuátor vlhkých práškovitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251239

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kočin Nikolaj, Šarov Nikolaj

MPK: B01J 2/20

Značky: vlhkých, práškovitých, rotorový, materiálů, granuátor

Text:

...nx aameuu 9 pesynbrare uauoca Hnn Bxona us cTpoa, a TaKXenp 0 CTOTy n uaexuocrà KOHCTDVKHHH, nerxocwh H ynoőcwao oñcnymunanun.KOHCTpyKuHHMeXaHH 3 Ma aosnparno-hocTynaTennHoro nnxenua Tonxareneň Momer . Guru nunonsmeuena (mnrÄ 3),TaK,aoaBpar Tonxaweneň B Kpaüuee aaguee noomeuue 1 Momew ÓHTB ocymecraneu He Tonbxo Konbuaun, HO H nepàopňpobannoñ oöoňmoñ 12 ç pedpaun 13 a KOHBHEBHMH Kauasxauu (npoTouKaMH)14,a ornepcwunxxunapananbuwxnaaax 15...

Zařízení na válcování kovových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251238

Dátum: 11.06.1987

Autori: Stěpaněnko Alexander, Bartaševič Svjatoslav, Vojtov Vladimir

MPK: B21B 13/00, B21C 3/00

Značky: zařízení, výrobků, kovových, válcování

Text:

...B 3 aHMoneňcTsymmHx c T 0 puaMH nocnenunx.mecTxocTbMeM 6 paH 5 Buöupaercn us yCn 0 BHHBO 3 MOXHOCTH nepeaun spamennà 0. gsnexrponsurarena 6 nycrorenmu uunnunpam 3 H TOHHOCTH nonyuaeuoü Mnxponpoaonoxx, ro eCTbPe 0 MeTpHHeCKHe napaMeTpm Menópauu 5 nonxau oöecneuuŕp XEČTKOCTB nycroŕrenoMy unnHHpy 3 B panuanauom Hanpasneuun H ynpyrocws B ocenon sa cqer yňpyř roň Buwxmkn Menöpanm 5. VYcrpoňcrnd paöoraew cnenýmmuu oöpaąou , 1 . y3...

Zařízení na výrobu kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251237

Dátum: 11.06.1987

Autori: Isajevič Leonid, Mojsinovič Ljudmila, Stěpaněnko Alexandr

MPK: B22F 3/18

Značky: vláken, zařízení, výrobu, kovových

Text:

...caepxy BHH 3,6 onaMe CKODOCTH npoHnHpoBaHHoro Ban~~ Ka 2. Ba cqew roro, uro Ha nemopuupyeym uacwnuy 3 (nr. 2) npn Bxoe ee 5 oqarcropoam, ona Haqnuaew oöxawunarbcx noKpyr cnoeň ocą. Barnrnnanue ee 5 aasop H anbneümee nepeMemeHHe mb oqary ne®opMauMM 6 yeT npoHcxoMTb scnecrane Toro,uro cKopocTbV, Banka I, Bepwnxanbuan cocwaunammaa cunm KOHTGKTHOTO TpeHHH Ha öoqxe KOTODOTO neňcTnyeT no Hanpasnenum nmxona roroaoro usnenna né oqara nemop~...

Zařízení na výrobu mikrovláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251236

Dátum: 11.06.1987

Autori: Karpickij Viktor, Vojtov Vladimir, Stěpaněnko Alexander, Bartaševič Svjatoslav

MPK: B21C 3/00

Značky: výrobu, zařízení, mikrovláken

Text:

...nn Harowonneuux Mnxpoúpononoxn cocwour na nnyx uacreň óamaxa ł H nanxa 2, ycrauonnennmx c aosmomnocrbm nonepeuuoro sossparuo-noc 7 ynarenbHo~- ro auenna apyr oruocnrenbao npyra (5 HanpaBneHHH, nepnenuxynapnou ocn sarq TOBKH). V . Banxy 2 cooőmaercn npunynurensuoe apamenue 3 uanpasneunu nsroToBnenna Mnxpo HDOBOHOKH.BamMax I u nanox 2 ycranasnnnámrcn npyr 0 THOCHTenbH 0 pyra c HOCTOHHHMM ann perynHpyeMuM 3 asopoM, oőpasyn napànnenbumň...

Zařízení pro výrobu kovových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 251235

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mojsinovič Ljudmila, Stěpaněnko Alexandr, Isajevič Leonid

MPK: B22F 3/18, B22F 1/00

Značky: výrobu, kovových, zařízení, vláken

Text:

...1 - nnnua Bonoxua). Ecnn nonaąarn H 3 narapenn öonee 10 uacwuu, sro Tpeöosaune He coönwaerca. nuz nonaqn yxasauúoro KonnqecTnauacrnu nHaMeTp nuTaTeha~nonmeH őmrb He öonbme 4 d.Mnunuanbnoe Konuqecrno noanaenmx qacruu HHqeM ae pernaneuwuponauo u 3 aBHť caw Tonbxo or namewpa nocnennnx Hoswouy ymeubmenue nuaMeTpa xanana no cpąnueHmm c yxaaanuuu 3 HaqeHneM nouyćruuo, Ho Heuenecoo 6 pa 3 Ho,.raK KBK aďo npnnonnr K cuneaum npousnonwenbuocwu...

Zařízení k řízení přísunu mleté látky do mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 251234

Dátum: 11.06.1987

Autori: Levin Grigorij, Bunkin Jakov, Běleňkij Mark

MPK: B02C 25/00

Značky: mleté, mlýna, přísunu, látky, řízení, zařízení

Text:

...nponopuuonanbnuň Momnocrn, noTpeönneMoň naurarenen 2, c Bmxona HSMEPHTEHKÁMomocwn 1 nónaeTcn H 8 Bxon neMn®upymmero 3 neMeH 7 a 4, rne aa cuer Henuueünocvn ero xapaxrepncrnxn u Hanuqux orpuuarenbnoň oőparnoñ cnnan nponcxonnr crnaxnaaHue Koneőannů uauepáeuoro curnana.Crnaxenuuñ raxum o 6 pa 3 oM cnruan c nuxona eMn®npymmero eneueura 4 nonaercs A Ha onuu us Bxonoa 3 neMeHTa cpaanennn 5 H qepes nepexnmqawenn 6 - na nepnmů Bxoâ~ perncrpnpymmero...

Zařízení k ovládání úhlu otevření usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251233

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jaremenko Anatolij, Kuzněcova Kapitolina

MPK: H02M 1/08

Značky: usměrňovačů, zařízení, otevření, ovládání, úhlu

Text:

...amoro Haqnnaewcn sapan Koaencaropon 9,10,11 qepes Bxom 27,28,29 Kommyrawopa 3. Hpn ocrnmennn Ha Bxone 27 KoMMyTaTopa 3 yposHa,nornqecKoü ennnnum Ha ero suxone 18 noaánnerca YDOBGHB nornqecxoro Hynn. RS-Tpnrrep 4 nepexnmqaercn, na ero auxoue 20 ycrauasnuaaerca yposeub novuuecxoro Hynx, nocrynawmnň Ha Bxou 21,22,23, noBTopHTeneňv 67,8 H qepea HHX xonneacaropu 9,10,11 paspnmamrca no Hynesoro yponnx.B TO me BpeMn no nonomurenbaomy nepenany...

Infračervený analyzátor plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251232

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zacharič Michail, Vereščagin Viktor

MPK: G01N 21/35

Značky: plynů, analyzátor, infračervený

Text:

...Moynsropa 9.coBnana 3ew c oömeñ BMCOTOŘ KOHYCOB H nexnr B onnoü nnocxqcrn c onTnwecKnMu ocamn naroxos nepnennxynapno npononhnoü ocu onrnqecxoň uacrn ycTpoňcT 5 a.Yron nyľH~OCHOBaHHH 220 ° suöpan nna TOTO, uwoöm B onpenenennme npouemywxn BDGMEHH Ha npnemunx 7 He nonanano Ksnyqenúe or ucroqnnxa I. 370 Heoöxonuo nan 4 H 0 DMaHbH 0 ä pa 6 oTm Bmöpannóü 9 neKTpoHHoů cxewm oöpaöorxu (Ha qepTexe.He yxašáĺĺ na). B sanucmmocru or npnnnworo...

Natíraný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251231

Dátum: 11.06.1987

Autori: Afonin Alexej, Popov Lev, Davydova Valentina, Fedorova Tajgeta, Prokofjeva Mira, Petrenko Vitalij, Šuster Valerij, Bondarev Anatolij, Gaduašvili Vladimir, Gorodnov Vasilij, Slavinskas Juozas, Kašjuba Vitautas, Isserlis Viktor, Fanov Jurij

MPK: B32B 29/00, D21H 1/30

Značky: materiál, natíraný

Text:

...HHH CMGCB ero c npyrnmu őenmun nHrMeaTaMn,raKnMn, Kax Men HnncepHoKHcnuň öapuü. B gaqecrae HcnepcH 0 ro cansymmero Hcnonssymv, anpuúep, öyTaHeHcruponb HHüvHaTeKC, nonnnuunnauevarnym nHcnepcHm axpnnozyw AKCHEDCHM- 5 KaWeCTBe EHCHnn perynnposaxux pH epeu s nepno npurorosnenua.Menoąanbamx n 0 KpHTHŘ É cocras BBÓĽHT menoqb. NEňa HDHnaHHH~BHCOKOĚ öennsnu Menonaunun Marehuanau B cocras uoKpuTHa BsonsTouruqecxn oTôennBammne Bemecwaa, a nna...

Zařízení k převodu drátů, rozřezaných na stanovenou délku do jednoduché vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 251230

Dátum: 11.06.1987

Autori: Palutke Werner, Konschak Werner

MPK: B65G 47/14

Značky: drátu, délku, vrstvy, jednoduché, stanovenou, převodů, zařízení, rozřezaných

Text:

...Haľpy 3 KHOoýMneHM Kai aannx n,aHöpa~.nuonuan-öanxa, c aoanpawno-nocrynąwen§HuM nàuxeaueu, EOTODMG napannenbno npyr ř K npyry ycranoaneuu B pane. Bn 6 pauuoHHanÁ 6 anxa, Hamann crbpona xowopoücHa 6 xe.HanPO®HHHp 0 BaHHeM, Hanpàannercnn pane axcuanbuo H ćsnsunaercà c Kpuaomunuoá maTyHHmM Mexannsnou. PaMa HanpannaeTcn 6 oKqBmM oópaaon Ha onopnom cwone, Koropuñ oőpasyer noaepxHocrb~npnneraHua npononox. C uenbm...

Způsob předběžného tepelného zpracování vsázkového materiálu pro sklářská tavicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251229

Dátum: 11.06.1987

Autori: Preussger Günter, Hamisch Sieglinde, Zschocher Hartmut

MPK: C03B 1/00

Značky: tepelného, zpracování, materiálů, předběžného, zařízení, sklářská, tavicí, vsázkového, způsob

Text:

...ycnonüauu H BDeMeHeM paôoru crexnonapenuoä YCŤaHÓBKHH oöecneunrb Óecnepeñoňuym paöory B TBQEHŘE N BCeĚKaMHaHRH cTeKnoBapeHHoň ybTanoaxH. Haaecrnme cnocoöm He pemamw STY nocŕaanennym sanauy. Cornacno usoôpereunm 3 anaqapemaeTcn nocpecwnou cnocoőa npesą~-pnrenbnoä wepMHuecKoü oöpaöorku sarpyaoqnoro Mavepuana Ana cTeKnonąpenHux.ýcwaš HOBOK coepwamuMcn 5 orxonmnx Texuonpruqecxux ra 3 axxonnąeçTnoM Tenna,vownuqammerocn TEN, uro norox...