Archív za 1987 rok

Strana 206

Způsob výroby tvarované šicí nitě

Načítavanie...

Číslo patentu: 251308

Dátum: 11.06.1987

Autori: Piller Bohumil, Kiss Šteffan, Bezemek Vladislav, Klusáček Ivan, Strečanský Michal

MPK: D02G 3/38, D02G 3/28

Značky: šicí, nitě, způsob, výroby, tvarované

Text:

...potřebné pevnosti a jemnosti. Lze odpovídajicím způsobem usměrňovat tažnost nitě a poměr plastické a elastické deformace. Rovněž sráživost se může upravovat podle potřeby.6. Dovoluji vyrobit rovnoměrnäjši šicí nit s vysokou odoln ností vůči mechanickému oděru.Nepřekvapuje proto, že z těchto důvodů vznikly v pos 1 ed~ nich letech četné vynálezy, jež navrhuji syntetické vláknana výrobu šicích niti.Napřiklad z patentového spisu USA č. 3 775 960...

Kombinovaný obráběcí nástroj pro úpravu konců zlomených grafitových elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251307

Dátum: 11.06.1987

Autori: Klekner Jaroslav, Kroc Jan, Polka Václav

MPK: H05B 7/14

Značky: konců, grafitových, zlomených, kombinovaný, elektrod, obráběcí, úpravu, nástroj

Text:

...úpravu konců zlomených grafitových elektrod dle vynálezu. Jeho podstata epočívá v tom, že sestává z držáku, V němž kolmo na jeho podélnou osu je vytvořen obdélníkový otvor pro zarovnávací nůž,který je v držáku zajištěn klíny, přičemž v podélné ose držáku je upnut kopinatý vrták.Kombinovaný obráběoí nástroj dle vynálezu umožní snížení nákladů na úpravu konoů zlomených elektrod, zkrácení času potřebného k této úpravě a zaručí lepší souosost dílů...

Zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251306

Dátum: 11.06.1987

Autor: Stráník Petr

MPK: G08B 1/08

Značky: vodou, vodovodní, prostor, zařízení, před, ochranu, domovních, zaplavením

Text:

...obr. 1 znázorněno schéma zařízení vhodného pro bytový dům, na obr. 2 je znázorněno schéma zařízení vhodného pro jednotlivý byt.Zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou je instalováno v panelovém bytovém domě /obr. 1/Ve všech koupelnáeh, kuchyních a WC bytů všech podlaží jsou V krytu podlahy trvale uístěna vlhkostní čidla 3, jejichž svody jsou zaveden do suterenu, kde je umístěn zbytek zařízení, sestávající z...

Způsob stanovení uhličitanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251305

Dátum: 11.06.1987

Autor: Zeman Ivo

MPK: G01N 30/04

Značky: způsob, stanovení, uhličitanu

Text:

...S 02 ze siřičitenů aj./. Citlivost nového postupu je prakticky na hranici běžné koncentrace C 02 ve vzduchu, může však být zvýšena seřízením detekce. Je-li třeba stenovit nízké nebo stopové obsahy uhličitsnů, bere se korekce na C 02 ve vzduchu na základě slepáho pokusu. Jinak je možno zvýšit i- 5 251 305 navážku pro stanovení. Nový postup využívá běžného přístrojevého vybavení plynové chromatografie s dostupnou náplní kolony a běžným...

Způsob uvolňování sypkých látek skladovaných v zásobnících

Načítavanie...

Číslo patentu: 251304

Dátum: 11.06.1987

Autor: Švadlenka Josef

MPK: B65G 3/04

Značky: látek, uvolňování, sypkých, zásobnících, způsob, skladovaných

Text:

...sypkých látek podle vynálezu lze využít u všech zásobníku, u nichž je možné po dobu zhruba 10 s vytvořit podtlak řádově 0,001 MPa.Způsob podle vynálezu byl realizován u pěti 130 m 3 jehlanových zásobníků pro hydroxid vápenatý. Zásobníky byly v herní části propojeny potrubím napojeným na ventilátor o výkonu 3 kw, který byl původně určen jen k zabránění úniku vápna vlivem netěsnosti sil při doplňování pneumatickým dopravníkem. Podtlak...

Litá vyzdívka induktorů pro středofrekvenční indukční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 251303

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hůlka Petr, Procházka Miroslav

MPK: H05B 6/10

Značky: vyzdívka, indukční, induktoru, litá, ohrev, středofrekvenční

Text:

...izolací. Další podstatou vynálezu je, že mezi závity cívky je uspořádána ucpávka.Hlavní výhody litýoh vyzdívek pod 1 e.vyná 1 ezu spočívají zejména v podstatném zkrácení doby vlastního vyzdívání, a tonejméně o 100 oproti provádění vyzdívky vymazáváním a nejméněo 200 proti systému vydusávání. Další výhodou je odstranění namñhavé ruční práce a.zmenšení manipulačního prostoru. Výhodou je též vyšší tvrdost a mechanická pevnost v porovnánís...

Chladič výkonových polovodičových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251302

Dátum: 11.06.1987

Autori: Csányi Anton, Pykal Miloš, Vasilev Ljudmil

MPK: H01L 23/34

Značky: chladič, polovodičových, výkonových, prvkov

Text:

...prvku je trvale dotláčané pružiacou podložkou o pritlačnú dosku zabezpečuje sa to, aby sa nezvyěoval tepelný odpor medzi puzdrom polovodíčového prvku a prítlačnou doskou, čim sa dosiahne predĺženie životnosti polovodičovýoh prvkov. Týmto sa taktiež docieli zníženie elektrického prechodováho odporu medzi puzdrom polovodičového prvku a podložkou.Na priložených obrázkoch je znázornená niekoľko príkladov vyhotovenia chladiča podľa...

Zařízení k energeticky úspornému ohřevu a sušení pomocí tepelných čerpadel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251301

Dátum: 11.06.1987

Autori: Blaha Antonín, Smělý Zdeněk, Kolomazník Karel

MPK: F24F 12/00

Značky: energeticky, zařízení, úspornému, tepelných, sušení, pomocí, čerpadel, ohřevu

Text:

...Vysuše ný vzduch popřípadě plyn se ohřeje V tepelném výměníku tepelného čerpadla na vyšší teplotu pro opětný vstup do sušárny.Tento systém představuje sice podstatné zhospodárnění tepelného sušicího procesu oproti dřívějšímu stavu, avšak neumožňuje využití veškeré tepelné energie plynné fáze vystupující ze sušicího prostoru včetně kondenzačního tepla složek schopných kondenzace za podmínek výměny tepla, například vodní páry. Rovněž v...

Zařízení pro metrologickou kontrolu vah

Načítavanie...

Číslo patentu: 251300

Dátum: 11.06.1987

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

MPK: G01G 23/01

Značky: kontrolu, metrologickou, zařízení

Text:

...proti závažové metodě, odstranění obtížné fyzické práce, v malé hmotnosti celého zkušebního zařízení, v úspoře nákladů na kontrolu proti klasické metodě, v rychlosti a možné rychlé bezprostŕední opakovatelnosti kontroly.vynález je popsán na příkladu provedení, které je schematicky znázorněno na výkrese taktoHydralické čerpadlo łje propojeno tlakovým rozvodem g současně s hydraulickými válci 3 a 4.Zatěžovací zařízení váhy lg je...

Zpětná klapka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251299

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hrdina Stanislav, Král Jan, Kerlín Kurt, Gala Alexander, Řeha Karel, Roček Jaroslav

MPK: F16K 1/16

Značky: klapka, zpětná

Text:

...o 5 ° větším než polovina vrcholového úhlu kužele na straně šířky vzdálenější k vrcholu kužele těsnicí plochy, přičemž toto tvarování se provádí až po získání skutečného styku uzavíracího elementu se sedlem po vzájemném opracování.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v odstranění nebezpečí zaklíňování talíře v sedle při funkci armatury a tím ke zvýšení její provozní spolehlivosti.Příklad konstrukčního provedení podle vynálezu je...

Způsob výroby odboček plynového potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251298

Dátum: 11.06.1987

Autori: Návrat Zdeněk, Dolének Jan, Janíček František, Barteček Roman

MPK: F16L 41/00

Značky: potrubí, výroby, odboček, plynového, způsob

Text:

...nlčel sa nejmáně v jedná z nich vypálí oválový otvor pro vyhrdlení, kde po vypálení a ohřdtí následuje samotná vyhrdlení vyhrdlovacím hrdlem na ltsu a pak opx-aoování svařovacích hran s samotná vaření obou polovin potrubí.Výhodou spdeobu výroby odboček plynového potrubí podle vynáleou je to, že geometrický tvar hrdla odpovídá přadepsanćmi tvaru, co je dáno možností dokonalého přidriení polotovsru při v-yhrdlování, dále to, že je vhodný pro...

Posouvací zařízení pro hoblovací stroje dřevěné vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251297

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kovář Antonín, Kopecký Jan

MPK: B27C 1/12

Značky: hoblovací, dřevěné, stroje, posouvací, zařízení

Text:

...e zvýłí se výkon stroje. Zbytlq dřçv není třeba ve stroji důsledně sledovat. jejich rozměry se sníií cce ne polovínu, čím dochází k vyěäímu využití dřevní hmoty. Použitím posouvseích vdlců s bezpečnostní zdbrenou se eniluée je nebezpečí úrazu při obsluze stroje.Poeouvecí válce s bezpečnostní zábrenou jsou v jednom z možných provedení scheleticb znázorněny na přiloäeném výkreeu e to ne obr. 1 je řez s upnutým zbytkee dřeve v ndryse e ne obr. 2...

Zařízení pro dělení příze rozkrucováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 251296

Dátum: 11.06.1987

Autori: Procházka Miloslav, Bureš Ladislav, Pacáková Zdenka, Šimůnek Josef, Mládek Miloš

MPK: D01H 15/02

Značky: příze, dělení, rozkrucováním, zařízení

Text:

...se sevřenou přízí, obr. 2 damonstruje umístění zařízení pro dělouí příze ne zpřádací jednotce s obr. 3 předvádí zařízení s přízí oddělonou rozkroucením.V příkladnem řešení jsou čelisti 1 a g tvarově hodně dílce, která jsou pevne spojeny a ulošany v objímco j. Čalisti l, 2 mají takový tvar, že při pootočaní jedné z nich o IBO° vytvářají klínovou spáru j, kterou lze výhodné používat pro sevření příze 2 při oddělování konce potřebnáho pro...

Kontaktní systém jističe s magnetickou aretací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251295

Dátum: 11.06.1987

Autori: Faltus Ivo, Václavík Milan

MPK: H01H 1/50

Značky: kontaktní, jističe, magnetickou, aretaci, systém

Text:

...který je přibližně z jedné poloviny tvořen částí proudovodne dráhy pohyblivého kontaktu 3. Plochá kotva 5 je spolu s pohyblivým kontaktem g otočné uložena pomocí čepu 1 v držáku g pohyblivého kontaktu 3. Pružina § vyvozuje kontaktní tlak mezi pohyblivým kontaktem 3 a pevným kontaktem l.Ve druhém příkladu provedení proudově omezujícího jističe (obr. 3, obr. 4) s dvojitým rozpojením kontaktů - s pohyblivým kontaktním můstkem - je jho 3...

Automatické tramvajové spřáhlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 251294

Dátum: 11.06.1987

Autor: Nič Dobroslav

MPK: B61G 9/12

Značky: tramvajové, spřáhlo, automatické

Text:

...odprułená aápedky e tím epřáhlo připraveno pro delčí opřałení.Výhody tohoto řešení epočívají hlavně v aančía počtu veájenně ee pobybujících eoučáetí,coz dává předpokled vyldí provosní epolehlivoeti, jednoduuí údrłby a z toho vypuvpjící neněí poruchovoetł. Taká výrobní pracnoet tohoto epřáhle je ve srovnání ee nwai řeh~ níui podetatn nlLí. Vzhledem k uoavřenáuu elcříňovitáau tvaru tčleea epřáhla jdou vlechny pohyblivá eoučáeti kryty proti....

Zapojení dvojice tyristorových spínačů na napájecí straně kolejového obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251293

Dátum: 11.06.1987

Autor: Faran Antonín

MPK: B61L 23/30

Značky: kolejového, obvodů, straně, tyristorových, zapojení, dvojice, napájecí, spínačů

Text:

...Přitom výstupní svorka QQŽ prvního indikátoru QQ proudu je spojene se vstupní svorkou QQQ prvního invertoru łQ.Rovněž výstupní svorka Qlä druhého indikátoru Q 1 prcudu je spojene se vstupní svorkou łíg druhého invertoru gł, přičemž výstupní svorka QQQ prvního invertoru QQ je spojena s druhou vstupní svorkou QQQ prvního součinového členu QQ. současně výstupní svorka QQQ prvního součinového členu QQ je spojena s řídící svorkou QQQ druhého...

Zařízení pro zakládání výměnných kazetových disků do záznamových a jim podobných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251292

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zadražil Jan, Nejezchleb Rudolf

MPK: G11B 17/04

Značky: kazetových, výmenných, podobných, zakládání, záznamových, disků, zařízení

Text:

...zařízení spočíva v jeho jednoduchém konstrukčním uspořádání, kterým zcela a bez nedostatku zajišťuje funkční spolehlivost při vkládání a zakládání výměnných kazetových disků z boku záznamového zařízení. Tato funkce je z hlediska obsluhy velmi jednoduchá a nenáročná. odpadá také jakékoliv naklánění skříně, V níž je záznamové zařízení zabudované. jeho posouvání a tím také namáhání kabelů interface.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na...

Způsob zajištění předpětí obloukové výztuže dlouhých důlních děl vůči hornině a zvýšení její únosnosti a stability

Načítavanie...

Číslo patentu: 251291

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vlk Jaroslav, Janku Petr, Razska Jan, Dombrovský Zdeněk

MPK: E21D 11/24

Značky: únosnosti, zajištění, zvýšení, stability, její, výztuže, způsob, hornině, obloukové, předpětí, důlních, vůči, dlouhých

Text:

...dlouhých důlních děl vůči okolní hornině a zvýšení její únosnosti a stability, kde obr. 1 představuje průřez dlouhěho důlního díla s kompletem výztuže, na obr. 2 je nakreslen průřez kruhového profilu důlního díla s kompletem výztuže, obr. 3 znázorňuje detail kotvení průběžné kotvící patky. Na obr. 4 je detail kotvení kovové rozpínky a stojny svorníkem. obr. 5 detail uchycení kovové rozpínky profilu svorníkem. Obr. 6 znázorňuje detail...

Uložení obtáčecího kotouče

Načítavanie...

Číslo patentu: 251290

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kovář Stanislav

MPK: D03C 7/04

Značky: uložení, kotouče, obtáčecího

Text:

...kotouče.Pŕíkladná provedení valivěho uloiení obtñčecího kotouěe le snůeornłno na výkreee,kde na obr. 1 je pohled na uloiení obtíčecího kotouće není vodiciaí kledkeai a obr. 2 představuje řez I-I obtáěecíu kotoučau v níatč vodicí kladky s obr. I.Romano L rotačního oapleteće eeatává se dvou dí 1 ů z a 3. apojených pomocí roubů 5,. Přeená vzájemné poloha dvou dílů z e 1 -mene J, le sejiltlna kolíky ž. mi obehu díly z a 1 Jsou na čopech...

Jemně píšící hrot do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251289

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vaněk Vladimír, Veselý Alois, Bartušek Tomáš

MPK: B43K 8/02, B43K 7/10

Značky: píšící, jemné, psacích, prostředků

Text:

...písma je i při rychlém psaní rovnoměrná, plynulá a nepřerušovaná a je trvale dosaženo velmi příjemného psacíhoSpojení monofilů spojovacími můstky pak dále zaručuje pružnější a pevnější spojeni jednotlivých monofilů a tím je zaručena pružnější a pevnější celková konstrukce jemné píšícího hrotu, jeho vyšší odolnost proti mechanickému opotřebení, tzn. vyšší odolnost proti opisu, z čehož pak vyplýva další zvýšení užítné hodnoty psacího...

Univerzální barevná náhledová soukopie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251288

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vrábel Ervín, Rusová Hana, Čihák Vladimír, Oktábec Karel

MPK: B41M 3/02

Značky: soukopie, náhledová, barevná, univerzální

Text:

...velkoformátových soukopií. Další výhodou použití tohoto způsobu je zkvalitňování kopírování autotypických sítí, v místě překrytu se barvy nevymývají, ale naopak adují se na odpovídající barevný vjem. zhotovení soukopie je relativně rychlejší,protože závisí na těkavosti rozpouštědel na rozdíl od zasychání vodných koloidních roztoků.Pro pozitivní způsob je nutno nejprve na rubu transparentní fólie vytvořit šablonu pomocí některé pigmentované...

Negativně pracující film pro fotomechanické kopírování a dotváření obrazů rytím

Načítavanie...

Číslo patentu: 251287

Dátum: 11.06.1987

Autori: Čihák Vladimír, Oktábec Karel, Vrábel Ervín, Mistr Adolf, Rusová Hana

MPK: B41M 3/02

Značky: dotváření, kopírování, rytím, fotomechanické, pracující, negatívne, obrazů

Text:

...sušárně.Negativně pracující film pro fotomechanické kopírování a dotváření obrazů rytím zkvalitňuje a zrychluje pracovní postup tvorby tzv. chemické rytiny. Jeho výhodou je zejména zlepšení kvality negativní kopie čárového obrazu (za predpokladu správné expozice), protože rozhraní neutvrzené a utvrzené vrstvy uvedené tlouščky neposkytuje takové možnosti podleptání jakotomu bylo při chemická rytině na rycí fólii pod šablonovou vrstvou. P ř í...

Negativně pracující film pro fotomechanické kopírování

Načítavanie...

Číslo patentu: 251286

Dátum: 11.06.1987

Autori: Oktábec Karel, Mistr Adolf, Rusová Hana, Vrábel Ervín, Čihák Vladimír

MPK: B41M 3/02

Značky: negatívne, fotomechanické, pracující, kopírování

Text:

...fotopolymerní/fotoresíetní/ film, ktorý je neroepuetný v puvod-ních rozpoultědlech kopírovnoí avltlocítlívé vrstvy nebo vývolky. Zároveň se eeíłováním zvyšuje i optická denzíta obrazu žlutavým zabarvením zeaítlného polyneru.Vývojkou. kopírovacího filmu je technický benzin, solventní nafta, lekový benzín, tetrachlormetan, tríchloretylen a podobná alifatíckú nebo chlorovené elifatioká hozpoultldla nebo jejich směsi a emulze, Vyvojka se na...

Zařízení k přesnému stříhání otevřených profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251285

Dátum: 11.06.1987

Autori: Orszulík Stanislav, Regel Fryderik, Olšák Miloň

MPK: B23D 23/00

Značky: přesnému, otevřených, stříhání, zařízení, profilů

Text:

...na obr.1 v základní poloze obou nožů před začétkem stříhání, na obr. 2 prvé fáze střihu horníi spodní vodorovné plochy, na obr. 3 ve fázi, kdy je horní nůž ve své koncové uvrati, na obr. 4 v konečné fézi dostřihu spodním nožom. Na výkrese II je na obr. 5 celkové uspořádání zařízení, na obr. 6 stříhecí nástroj v náryse, na obr. 7 v půdoryse a na obr. 8 vodicíZařízení k přesnému stříhéní otevřených profilu sestávé ze stojanu , na kterém je s...

Dvouvrstvý keramický stavební dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 251284

Dátum: 11.06.1987

Autori: Babka Vojtěch, Karlík Vladimír

MPK: E04C 2/40, E04C 2/46

Značky: stavební, dílec, keramický, dvouvrstvý

Text:

...tvarovky pro keramicw stavební dílec s dvěma velkýni polodréłkemi výrazně zlepšuje stabilizeci polohy jednotlivých tvarovek po uloiení do formy před jejich zelitím maltou pri výrobě dílce. I u řešení dílce podle vynález může být použit prídavný tepelné izolační materiál, jedná ee o jeho aplikaci v dutínách tvarovek. Taková použití prídavného tepelné izolačního materiálu dále zvyšuje účinky vynálezu a neovlivňuje pritom negatívne možnost...

Způsob odstraňování kyseliny křemičité z výluhů získaných hydrometalurgickým zpracováním polymetalických surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251283

Dátum: 11.06.1987

Autor: Láznička Jiří

MPK: C01B 33/12

Značky: odstraňování, způsob, polymetalických, kyseliny, křemičité, výluhu, zpracováním, surovin, hydrometalurgickým, získaných

Text:

...způsobu podle vynâlezn spočívají především v tom, že umožňuje odstrañování kyse 1 iny~křemičité z výluhů s účinnosti minimálně 90 , aniž by do technologické linky bylo nutne instalovat nutné mezizásobníky a sedimentační nádrže o vysoké zádrži, značně se snižují náklady na filtrační zařízení (řádové zvýšení filtrační rychlosti). využívání předmětu vynálezu současně zabezpečí vysokou čistotu výluhů a tím při jejich následném zpracování...

Zařízení na odvádění tepla od zdroje s periodickým pulsním příkonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251282

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lochman Karel, Šimo Tomáš

MPK: G21D 5/08

Značky: odvádění, periodickým, tepla, zařízení, zdroje, pulsním, příkonem

Text:

...vody, a ve fázi sníženého vývinu tepla v reektoru, kdy trojceetná amntura je otevřena směrem k akumulátoru studená vody a uzavřena k sekundárnímu výměníku de zvyěováním hladiny v akumulátoru studené vody vytlačována prostřednictvím propojeąých plynových objem obou akumulátor teplá voda z akumulátoru teplé vody do sekundárního výměníku tepla, čímž jsou průtok a teplota chladící vody na vstupu sekundárního výměníku udržovány...

Způsob přípravy kapilárních kolon s polární stacionární fází

Načítavanie...

Číslo patentu: 251281

Dátum: 11.06.1987

Autori: Kahle Vladislav, Horká Marie, Tesařík Karel, Janák Karel

MPK: G01N 30/50

Značky: kolon, kapilárních, fázi, stacionární, přípravy, polární, způsob

Text:

...a dlbutyl-cín-dilaurátem. Volbou vhodných reakčních podmínek proběhne přímo na stěně zesítování.V obou popsaných způsobech je však stupeň zesítování poměrně nízký.Tyto dosavadní nevýhody odstraňuje způsob přípravy kapilárních kolon s polární stacionární fází polyglykolového typu tvorbou polyuretanových vazeb, jehož podstatou je, že se i kapilární kolona s předem upraveným vnitřním povrchem silylací - například 1 °-q 1 ycidoxy~...

Zařízení pro zneškodňování prachu v důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251280

Dátum: 11.06.1987

Autori: Szkopek Josef, Kencki Bruno

MPK: E21F 5/02

Značky: zařízení, prachu, dílech, zneškodňování, důlních

Text:

...odvodňovacího kanálu.Příkladné provedení zařízení dle vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese na obr. 1 v nárysu a na obr. 2 V půdorysu.Zařízení pro zneškodňovaní prachu je tvořeno alespoň dvěma řadami protilehle uspořádaných svislych lamel l, tvarovaných do L, které jsou posuvně uchyceny ve vodítkách g. vodítka 3 jsou ukotvena v horní části důlního díla. Prostor nad vodítky g u obloukcvých výztuží je vyplhěn stěnou É ku příkladu z...

Způsob zapalování práškového ohniště a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 251279

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hanyk Karel, Novotný Pavel

MPK: F23C 11/02

Značky: způsob, ohniště, zařízení, práškového, provádění, zapalování

Text:

...v tom, že fluidní reaktor je naústšn svým hrdlom do epalovací komory práškového chniště mezi jejím dnem a rovinou práškových hořákd.Výhodou řešení podle vyaálezu je možnost opštovnáho uvádšní práškového ohniätě do provozu bez spotreby ušlechtiláho paliva nebo jakostního tříděnáho uhlí nebo zvlášt připravenáho kvalitního uhelnáho prášku. Další výhodou je dobrá funkce fluidního reaktoru i pri poklesu jakosti spalovanáho uhlí, kdy fluidní...

Tepelný výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 251278

Dátum: 11.06.1987

Autori: Hršel Karel, Mlezivová Alena, Štraus Jaroslav

MPK: F28F 9/22

Značky: výměník, tepelný

Text:

...chlodivo je odvěděnodo odvodního prostoru Q. Rozdělení výměníku ,do dvou sekcí bes použití přopiłwrá je no obrL. Rozhraní mezi sekcemi je doselono tak, ie přívodní trubičke g svým výstupom j rosděluje výměník na dvě sekce.Část chledive postupuje teplosměnným prostředím j horní částí výměníku vshůru e odchází do odvodního prostoru Q přímo výstupy 51 mm část. chledive postupuje teplosměnným prostředím 2 ve spodní části výměníku směrem ke...

Podstropní větrací jednotka s rekuperací tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 251277

Dátum: 11.06.1987

Autori: Rubín Zdeněk, Morávek Petr

MPK: F24F 12/00

Značky: jednotka, rekuperací, podstropní, větrací, tepla

Text:

...Z výrobního hlediska vykazuje nízkou pracnost, velmi nízkou hmotnost a minimální výrobní energetickou náročnost zvlášť ve variantě V celoplastovém provedení, kdy je také výhodné použitelná v prostředí s vysokou relativní vlhkostí, případně i agresivitou, kde dosud známé jednotky jsou nepoužitelné.Tím umožňuje prakticky univerzální použití ve všech větraných prostorách. Přepínací klapky zajištuje jednoduchou změnu funkce a režimu...

Sériově-paralelní zapojení článků trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251276

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šonovský Pavel

MPK: F27B 1/12, F27B 3/26

Značky: zapojení, článků, rekuperátoru, sériově-paralelní, trubkového

Text:

...rekuperátorů se zvyšuje tlak vzduchuohřívaněho v trubkách clonícího rekuperátoru, aby byl překonán zvýšený hydraulický odporv této části zajišťuje to škrtící clona v přívodním potrubí studeného vzduchu přiváděného do rozváděcí vzduchové skříně čelní sekce, čímž se na druhé straně zhoršuje celková bilance tlakových ztrát. souhrnně lze konstatovat, že v současné době jsou jednotlivé články kovových trubkových rekuperátorů ohřívacích...

Způsob rozvodu a regulace zástřiku zahuštěných kapalných směsí v dole

Načítavanie...

Číslo patentu: 251275

Dátum: 11.06.1987

Autori: Mrázek Karel, Chrápek Petr, Šmidák Štěpán, Bauch Zdeněk

MPK: E21D 11/10

Značky: směsi, způsob, zahuštěných, kapalných, rozvodu, zástřiku, regulace

Text:

...místa, přičemž v případě poruchy v rozvodu je možno zajistit odvod dopravované směsi odbočkou mimo centrální větev.přestavné zařízení umožňuje plynulé přestavování toku směsi z centrální větve do výsttikové. čímž nedochází k zastpvování toku směsi v rozvodu s následným nárůstem tlaku, neboč při uzavírání hadice centrální větve se zároveň otevírá výstřiková hadice a naopak, umožňuje pomocí průtokoměru spolehlivou regulaci dopravovaného...

Elektroradiografický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251274

Dátum: 11.06.1987

Autori: Doležalová Marie, Formánek Jan, Gorgoň Oldřich

MPK: G03G 5/08

Značky: elektroradiografický, materiál

Text:

...ve formě vrstvy prášku. Při ohřevu na 500-800 °C dojdek dehydrataci a vzniká sklovitá vrstva B 203.Optimální citlivost lze dosáhnout při cca 600 OC. Citlivost se dále zvyšuje po adsorpci vodních par. Rovněž tak lze vrstvy pro elektroradiografii podle vynálezu připravovat tak, že výchozí surovinou je přímo kysličník boritý, který se například ve formě prášku nanáší na podložku a slinuje při teplotách 500-900 OCLRovněž tak je možno...

Příruční analyzátor obsahu oxidu uhličitého v kouřových plynech

Načítavanie...

Číslo patentu: 251273

Dátum: 11.06.1987

Autor: Volák Vojtěch

MPK: G01N 7/04

Značky: plynech, analyzátor, obsahu, uhličitého, kouřových, oxidů, příruční

Text:

...je prodloužení délky měrné stupnice, které usnadňuje odečítání výše hladiny respektive obsahu oxidu uhličitého a při jeho odečítání nedochází k chybě způsobené paralaxou. Kryt přístroje zabraňuje potřísnění pracovníka, který provádí měření, kapičkami hydroxidu draselného.Příklad provedení přístroje podle vynálezu je zobrazen na výkresu, kde je znázorněn osový řez přístroje v jeho základní poloze.Tělo přístroje tvoří pruhlednâ nádoba l, ve...

Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251272

Dátum: 11.06.1987

Autori: Zemanová Jana, Chmátal Vladimír, Vencl Josef, Černý Vratislav

MPK: G01N 27/30

Značky: množství, sledování, čidlo, alkalického, hydroxidů, volného, kontinuální

Text:

...obsahem hydroxidu při teplotách až § 50 OC při současném dosažení vysoké stability odporové konstanty a snadné demontáže a montáže nových měřicích elektrod při případném mechanickém poškození.Čidlo pro kontinuální sledování množství volného alkalického hydroxidu při přípravě aromatických hydroxylátek tavením arensulfokyselin, tvořené dvěma elektrodami a čidlem pro teplotní korekci vodivosti, spočívá podle vynálezu v tom, že těsnicí...

Zařízení pro vnášení vzorku do separační kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 251271

Dátum: 11.06.1987

Autori: Deml Mirko, Foret František, Boček Petr

MPK: G01N 30/16

Značky: kolony, vnášení, vzorků, separační, zařízení

Text:

...o obsahu několika nl je volitelná a reprodukovatelná. Zařízení podle vynále zu lze snadno automatízovat. Vynález blíže objasní přiložený výkres, kde je blokové schéma zařízení.Blokové schéma znázorňuje uspořádání zařízení, které sestává z dávkovací kolony 1,kterou tvoří kapilára opatřená na vstupu dávkovacím kohoutem Ž a ve středu odbočkou lgústicí do separační kolony 5 k detektoru 7.První elektroda l, umístěná na vstupu dávkovací kolóny 3, je...

Způsob přípravy vzorků pro zkoušení odolnosti galvanoplasticky vyloučené vrstvy proti kavitačnímu opotřebení

Načítavanie...

Číslo patentu: 251270

Dátum: 11.06.1987

Autor: Landa Václav

MPK: G01N 1/28

Značky: vyloučené, zkoušení, přípravy, vrstvy, galvanoplasticky, proti, opotřebení, kavitačnímu, způsob, odolností, vzorků

Text:

...vrstvy ani průběh opotřebení na rozhraní se základním materiálem 4Uvedené nevýhody odstraňuje způsob přípravy vzorků pro zkoušení odolnosti galvanoplastic~ ky vyloučené vrstvy proti ksvitačnímu opotřebení pomocí rotujícího disku o průměru 25 mm a o tlouščce 5 mm podle vynálezu.Podstata vynalezu spočíva v tom, že se galvanoplsstická funkční vrstva o tloušřce od 0,8 do 3 mm nanese po předchozí chemické a elektrochemické .úpravě na...

Rotující usměrňovač elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 251269

Dátum: 11.06.1987

Autori: Švéda Zdeněk, Nepustil Tomáš, Dresler Jaromír

MPK: H02K 19/22

Značky: stroje, rotující, usmerňovač, točivého, elektrického

Text:

...náročnější galvanické odizolování prvního sběrného kotouče a druhého sběrného kotouče od hří dele stroje.za významnou přednost lze pak u řešení rotujícího usměrñovače elektrického stroje točivého podle vynálezu považovat tu skutečnost, že pgi uspořádání galvanicky vodívých připojovacích míst na stejných stranách prvního kotoučovitého nosiče a druhého kotoučovitého nosiče spolu s jimi příslušnými prvním sběrným kotoučem a druhým...