Archív za 1987 rok

Strana 201

Spôsob spoločnej výroby vysoko a stredne indexového rafinátu a extraktu so zníženým hodom tuhnutia

Načítavanie...

Číslo patentu: 239848

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šildberger Karel, Palka František, Povolný Jioí

MPK: C10G 29/22

Značky: extraktu, vysoko, výroby, stredne, indexového, spôsob, rafinátu, tuhnutia, spoločnej, hodom, zníženým

Text:

...z rropného oleja opúštajúceho extrakčnérzariadenie, pričom po ich-zmiešaní sa teplota zmesi uupraví na 40 až 70 C a. po oddelení fáz V usadzováku sa z jednotlivých vrstiev ovddestiluje rozpúšlĺadlo, ktorého podstata spočíva v tom, že pridávaným médium je extraIkt z -rovnakého alebo iného ľüjpľléllů oleja alebo ich zmes v množstve 10 až 100 0/) hmot. na roztok extraktu. tTakto získaný ratinat stredne indexový má viskozitný index VI pred...

Delička jabĺk

Načítavanie...

Číslo patentu: 239847

Dátum: 15.06.1987

Autor: Růžek Josef

MPK: A23N 3/02

Značky: jabĺk, dělička

Text:

...Zariadenie umožňuje výrazneZvýšit výlkon delenla oproti ruwčnému, čohodôsledkom je odstránenie oxidačného zhnednutia suroviny a výrazne zníženie možnosti vzniku bielych plesnĺ.jednoduchosť konštrukcie zariadenia má vplyv na minimálnu údržbu, ľahkú sanitáCiu, jednoduchú exploatáciu a »vysokú spoľa-hliivost.Na priložených výkresoch je znázornená delička jabĺk podla vynálezu, kde na obr. 1je čelný pohlad na obr. 2 je vrchný polhlad.na...

Bezpečnostná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239846

Dátum: 15.06.1987

Autori: Noga Zdenik, Posker Milan, Plachý Josef

MPK: F18D 7/06

Značky: bezpečnostná, spojka

Text:

...uloženým vo vybraní nosnílka, pričom pružina guľového ~čaipu zatláča ipolgulové výstmpky do dutín, gulový čaip do vybrania n-osníka.Upevnenim pracovnej hlavice na zápästia priemyselného robota pomocu troch gulo 4vých plôch, kde dva polguľové výstuplky telesa spojky sú zatláčané do dutín nosníka,bota, odupruženým guiovým čaipom svojouguľovou plochou uloženým po vybraní nosi nika, sa zabezpečí jednoznačne a pružné u pnutie pracovnej hlavice na...

Bezpečnostná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239845

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novotný Jan, Vitásek František, Chocholáe Miroslav

MPK: F16D 7/06

Značky: spojka, bezpečnostná

Text:

...opierajú guľovou plochou,ktorou sú na jednom svojom konci opatrené odpružené čapývvčnievajúce na obvode- dutiny telesa spojky avo. svojom vnútri súodpruže.né čapy opatrené pružinami opierajúcimi sa svojimi druhými koncami o dná hrncoviých matíc zaskrutkovaných v telese spojky p-o obvode telesa spojlky, .pričom do vybrania v príruibe zapadá odpružený ko lik, vyčnievajüci z telesa spojky na styčnej ploche s prírubou.Upnutim pracovnej hlavice...

Liečivý prípravok obsahujúci mexiletín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hrbáe Antonín, Kindl Jaroslav, Šebor Václav

MPK: A61K 47/00, A61K 31/13

Značky: prípravok, spôsob, přípravy, obsahujúci, mexiletín, liečivý

Text:

...metylhydroxj/.propylcelulóza v kombinácii.V ďalšom je predmetvynálezu objasnený na štyroch príkladoch bez toho, že by sa. na tieto výlučne obmedzoval.suchá lalkoyá subst. 0,040000 g stearan válpenatý 04005000 g Zloženie filmového obalu etylcelulóza 0005378 g hydroxypnopylmetylceluloza 0001912 g polyetylénglykol 00007265 g stearan horečnatý 001021236 gDve tretiny násady mexiletínu a časť mastenca sa upravia cez vhodné sitá a zhomogenizujú sa....

Kotevná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239843

Dátum: 15.06.1987

Autor: Holub Petr

MPK: F18B 13/12

Značky: kotevná, príchytka

Text:

...kotevnej príchytky podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na. ktorom obr. 1 predstavuje wnárysný rez koteviným puzdrom pred použitím, obr. 2 närysný pohľad na kotevnú skrutkn, obr. 3 nárysný pohľad na roztláčací kolik, obr. 4 pohľad zospodu na kotevné puzdro podľaobr. 1, obr. 5 nárysný rez kotevnou príchytkou V zmontovanom stave po jej zakotvení do betónovej podlahy.Kotevná ,príchytka podľa vynalezu pozostáva z kotevného puzdra 1,...

Zapojenie prívodu pary u formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239842

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kuželka Václav

MPK: B28B 1/08, B28B 7/26

Značky: přívodů, formy, zapojenie

Text:

...vibrácia vyššiu freIkvenciu ako 50 Hz, je potrebné použiť ešte menič frekvencie, alebo elektromotory zvláštnej konštrukcie. Spolu s potrebnými vypinači a itstičmi vznikne celá elektrická sústava,ktorá v hrubých podmienkach panelárni sa vyznačuje častou poruchovosťou .a relatívne krátkou životnosťou. iPodstata vynálezu je v tom, že k prívodnému .parnému potrubia na forme je par-alelne pripojené potrubie, v ktorom je zara~dený ,parný...

Odoberacie zariadenie prístrihov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239841

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nimec Adolf

MPK: B65H 29/20

Značky: prístrihov, zariadenie, odoberacie

Text:

....a tiež skrátenia pracovneho cyklu pri odoberaní pristrihov.Príkćlaa vyhotovenia od-oberacieho zariadenia podľa vynálezlrje znázornený na vý kresoch, na ktorých obr. 1 predstavuje boč ný pohľad, obr. 2 čelný pohlad na zariade nie, obr. 3 bočný pohľad .na deliacu linkuzvitk-ového materiálu, lv ktorej je zariadeni-eOdoberanie zariadenie prístríhov pozostáva z rámu 1, na ktorom je upevnený odloberací adopravník 2 a odmeriavací doraz 3. Odoberací...

Zariadenie na skúšanie pevnosti spojenia laketníkov so sedadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239840

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šídlo Pavel

MPK: G01N 3/02

Značky: spojenia, laketníkov, pevnosti, skúšanie, zariadenie, sedadlom

Text:

...v držiaku a krúžlkovaný .hriadel .s upevneným tlačným .kotúč om.Novost popísaného vynálezu spočíva v tom, že pevné uchytenie silovýoh valcov ~v požadovanom uhle skilonu a ich osové pro 4tilahlé usporiadanie s postrannou vodiacou tyčou zabezpečuje súosovost tlačných kotúčov .v každej polohe. Nastavenie rozteče tüačných kotúčov od stredovej osi je umožnené presným pelloho-vaním podla číslicami vyznalčeného krúžkovaneno hrialdeľa tlačného...

Spôsob kontroly celistvosti potrubia uloženého v zemi akustickou emisiou počas jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: 239839

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bartoo Petr, Bezdíeek Josef

MPK: G01N 29/04

Značky: potrubia, akustickou, kontroly, celistvosti, počas, uloženého, spôsob, emisiou, prevádzky

Text:

...spočíva v tom, že na potrubie pred uložením do zeme sa pevným nerozoberatelným spojom pripoja zvukovody, výhvodine IVO forme lán, ktoré sú ukončené nad pov-rchom terénu dosadacou plôškou na .pril-oženie sondy aparatúry akustickej emisie.Hlavné výhody spôsobu podľa vynálezu spočívajú v tom, že u potrubí, ktoré si vyžadujú pravidelnú kontrolu alebo .ktoré sú mimoriadne dôležité, je možné pomocouakustickej emisie vykonať kontrolu ich...

Spôsob výroby ľudských imunoglohulínov pre intravenóznu apliikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239838

Dátum: 15.06.1987

Autori: Futera Miroslav, Komárek Karel, Knizek Josef, Šoupálek Jaromír, Franc Viadimír

MPK: A61K 39/395

Značky: ľudských, intravenóznu, spôsob, výroby, apliikáciu, imunoglohulínov

Text:

...pre intrauvenóznu aplikáciu sa půilžĺVžłljü technologické postulpy štiep-enia imunoglobulívnov pepsínom Koch F. Dtsch. med. Wschr.ciou pri kyslom pH za prítomnosti qpepsínul-I. Vox Sang. 7, 19012, str. 157 .až 174). Nedostatkom takto vyrobenýoh pripravkov sú zmenené, biologické tvlastnostL ako schopnost opsonizacie ainé biologické alkt 1 vl-ty. Podstata nového spôsobu prípravy lud« imunogl-obulínov pre intravenoznuV imunoglobulinov...

Formovacia príložka pre edektrotroskové zváranie hliníka a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 239835

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ministr Zdenik, Nimec Miloslav

MPK: B23K 25/00

Značky: formovacia, hliníka, príložka, zliatin, edektrotroskové, zváranie

Text:

...alko jeden kus pre celú vdlžku zvaru. Pri nalievaní trosky cez hornú časť zvaru na dlhej dráhe troska rýchlo ohladne .alebo tuhne na zvarových hranách a elektróde,takže kým pretečie do nábehovej časti zvaru jej lteyplota je nizka a neumožňuje okamžitý vznik elektrotroslkového procesu. Vzniká opät elektrický oblúk a musí sa použiť rovnaký postup alko .pri tradičnom začínaznízvárania. Pri tomto zváraní sa nemôžu po-užiť krátke posuvné...

Zariadenie na laboratórnu prípravu impregnovaných papierov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239834

Dátum: 15.06.1987

Autor: Chotiborský Václav

MPK: B05C 1/08

Značky: impregnovaných, zariadenie, laboratórnu, přípravu, papierov

Text:

...roztok termosetu je možne regulovať v rozsahu 80 až 160 -0/0 hmotnostných zo sušiny papiera,ak je k dispozíc-ii približne 50 ,°/o-ný roztok,a to voľbou nanášacích valcov odlišujúcich sa priemerom drôtu navinutého na nosnej tyčke v rozpätí 0,4 .až 1,0 mm a použitím viacerých nánosov.Teplotu a ~čas sušenie v komorovej sušiarni je možné ľubovoľne regulovať v závislosti od typu impregnačného termoeetíckého roztoku a požadovaných...

Pružne-poddajný kompenzačný člen

Načítavanie...

Číslo patentu: 239833

Dátum: 15.06.1987

Autori: Oíha Milan, Koláo Jioí

MPK: B25J 15/00

Značky: pružne-poddajný, kompenzačný, člen

Text:

...že pozostáva z hornej kruhovej základovej dosky s prírubou pre spojenie s ,koncovým členom ma nipulaxčného zariadenia a z dolnej kruhovej základovej dosky, spojených navzájom minimálne troma čapmi, uloženými v guličkolvých nalklapacích .ložiskách umiestnených v základových doskách vo vrcholoch rovnostranvného trojuholníka, a zvislým prútom,pevne utloženým v osi hornej kruhovej základovej dosky a .posuvne v osi dolnej kr-uhovej základovej...

Spôsob zvárania malých súčiastok chemicko-tepelne alebo tepelne spracovaných na vysokú tvrdosť

Načítavanie...

Číslo patentu: 239832

Dátum: 15.06.1987

Autori: Marel Jioí, Stoklásek Zdenek, Pekao Aiois

MPK: B23K 9/16

Značky: tepelně, malých, chemicko-tepelné, zvárania, tvrdosť, súčiastok, spracovaných, vysokú, spôsob

Text:

...dobu od 2 do 10 sec., pri intenzívnom odvode tepla z funkčného povrchu súčiastky tak, aby teplota na tejto ploche nexprekročila 100 °C.Výhodou spôsobu zvárania malých súčiastok podľa vynalezu je, že sa dosiahne kvalitného zvarového spoja bez ovplyvnenie tvrdosti funkčných zplôch a bez deformácieAko príklad spôsobu zvárania .podľa vynálezu možno uviesť zváranie čapu s tiah 2398324 , lom, pričom čanp je niltrocementolvaný a kalený. V oceľovom...

Spôsob prípravy disperzného materiálu na báze hydrooxidu kremičitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 239831

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kunz Antonín, Kurfürst Jioí, Seitler Bohumil

MPK: C01B 33/12

Značky: disperzného, přípravy, spôsob, křemičitého, hydrooxidu, materiálů, báze

Text:

...za miešania rýchlostĺou 15 ~l minćĺ po dobu 12 -inin, načo sa pripúšťanie preruší a zmes sa v reaktori pri udržiavaní teploty 93 až 96 °C počas 40 min len mieša. Po tejto dobe sa opät začne s pridávanim kyslého solo, ,kým sa všetok sól nepripustí do reaktora 15 min), pričom sa teplota Lrdržiava stále na 95 j 2 °C. Až do 90 min od počiatku reakcie, t. j., od začiatku pridávania prvej dávky kyslého solu do reaktora, sa zmes ponecháva zrietĺ,...

Anorganicko-organická stavebná hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 239830

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krejcar Emil, Rajdl Josef

MPK: C04B 24/20, C04B 24/02

Značky: stavebná, anorganicko-organická, hmota

Text:

...zmes s vápnom alebo vápenným hydrátom. Zloženie arnorganldko-orzganicíkej hmoty podľa vynálezu je ďalej možné modifikovať prídavikom zná mych prísad a prímesi alebo plniva.Kyselina isulfanilová sa môže použiť volná, alebo vo forme soli, napríklad vapenatej. Prídavok kyseliny sulfanilovej a furfurylalkoholu výrazne zlepšuje Spracovateľnosť čerstvých stavebných hmôt.Využitie tohoto účinku umožňuje výrazne znížiť množstvo zámesovej vody,...

Zariadenie pre kalibráciu membránových barometrov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239829

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ambrož Vladimír

MPK: G01L 27/00

Značky: kalibráciu, barometrov, membránových, zariadenie

Text:

...je v reze znázornená na pripoenolm výkrese. .Kalibrarčná poiymérova membrána 1, na ktorej je zaliusovaný kovový krfržołk 2 je upevnená v» telese B. Na kovový krúžok 2 pritláxča regulačná skru-tka 3, zaskrutlkovaná v závltovom puzdreä. Regulačná slkrutka 3 je zakrytá ochranným krytom 4 nasunutým na závitovom puzdre 5, ktoré je naskrutíko 4vané n-a telese 6. Merná komora, t. j. priestor medzi kalíbračnou polymérovou membránou 1 a mernou...

Vákuový uzáver s mnohonásohným účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239828

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kaška Jioí

MPK: G01L 21/00

Značky: mnohonásohným, uzáver, účinkom, vakuový

Text:

...válkuovéh-o uzáveru s mnohonásobným účinkom umožňuje trvale kontrolovat válkuum »vo väkuových priestoroch staničných membránových harometrov a .nedeštrukčne obnovovať vo vákuových komorâch jeho vyža-dovanú hodnotu.Vákubvý uzáver s mnohonásobrným účinkom je v reze znázornený na prip-ojenom výkrese. Teleso váłkuovej komory 1 je spojené s dvo-jcestným .válku-ovotesnýlm fkohútom 4sklenenou rúrkou 2 opatrenoit z dvoch strán kuželovitým...

Zmesný prostriedok na uvoľňovanie skrutkových spojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Lidaoík Miloslav, Šíma Milan, Dobáš Ivan, Loutocký Miroslav, Starý Stanislav

MPK: C09K 3/00

Značky: spojov, skrutkových, prostriedok, zmesný, uvoľňovanie

Text:

...účtnolk spoxčívajúci predovšetkým vo zvý 4šenej vzliilavos-ti, zlepšenej zmáčavosti a v účinku i na zvlhnuté materiály. Naviac nepôsobí ani na naterove hmoty aplikované na kovových materiáloch. Komponenty sú cenovo nenáročné a jeho príprava spočíva len v jednoduchej homogerlizácii.Ako ropnü frakciu je výhodné používať komerčné zmesi uhľovodíkov, alko sú najtta, petrolej ap., alebo sa tmôžu používat zámerne pripravené zmesi uhľovodíkov.Na...

Spôsob prípravy slinného izoenzýmu alfa amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239826

Dátum: 15.06.1987

Autori: Podhajský Miroslav, Kohoutek Zdenik, Pitter Jaroslav

MPK: C12N 9/24

Značky: slinného, izoenzýmu, spôsob, přípravy, amylázy

Text:

...kyselina rslalovej ku enzýmovému gly-kojproteinu sliného izoenzýmu alfa amylázy a tým aj vysoká účinnosť interakcie, nízke výrobné náklady a skutočnosť, že alfa ainyláza sorbovaná na povrchu nosiča s kovalentne viaizavným lektínomwuvedeného typu je stabilizovaná proti ÍHHJKÍÍVHČHÝIH vplyvom hydroláz mikroorganizunov, prítomných v dutina ústnej. PrilkladlČerstvý sekrét ľudských slín 200 ml sa zriedt 20 rnlacetónn a získaný roztok sa...

Spôsob prípravy pankreatického izoenzýmu alfa amylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239825

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mach Karel, Antropiusová Helena, Masaoík Vladimír

MPK: C13N 9/21

Značky: spôsob, přípravy, amylázy, pankreatického, izoenzýmu

Text:

...sediment sa výsušil pri teplote 15 °C, pričom sa získalo 6 g suroveho euzýmoveho preparátu. Takto pripravený Surový enzýmový prejiarát alfa amylázy o allttivite 0,82 mkat sa rozpustí v 30 m 1 ľosfátoveho ústojného roztoku o pH 7,0 a koncí-intrálcii 0,005 mol..11, pridal sa etanol na, výslednú koncentráciu 20 0/0 hmotnostných a potom sa pridal ŠKľ-Glb sieťovaný 2-chlórmetyloxiiránom o stupni. sieťovaznia 0,05 a napúčacom objeme 5 ml . g V...

Zapojenie obvodu zváracieho prúdu pre jednosmerné zváracie zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239824

Dátum: 15.06.1987

Autori: Poláeek Jindoich, Stanik Jaroslav, Míchal Václav, Pospíšil František, Vašák Pavel

MPK: B23K 9/06

Značky: zváracieho, zdroje, zváracie, obvodů, jednosměrně, prúdu, zapojenie

Text:

...uplatňuje napätie na hlavnom výstupnom vinutí transformátora. Toto umožňuje vhodnou voľtbou pomeru závitov na hlavnom a pomocnom výstupnom vinutí zváraciehovoľbou prierezoav vodičov docieliť ,pomerne vysoké výstupné napätie zváracie-ho zdroja pri súčasnom po-dstatnom znížení typového výkonu zvá-ratcieho transformátora.Týmto sa docieluje zníženie materiálovej spotreby pri výrobe zváracích transformátorov a zvyšuje sa účinnost a účinník...

Lineárna jednotka priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 239823

Dátum: 15.06.1987

Autori: Beran Zdenik, Khol Miroslav, Pineík Karel

MPK: B25J 11/00

Značky: jednotka, robota, lineárna, priemyselného

Text:

...spôsobuje posúvanie dvojice guličfkových maitic B, uloženej v puzdre 7. Puzdro 7 je pevne spojené s vozískom 2. Krútiaci moment na gulilčkovú skrutku 5 sa prenáša. pomooou prevodu 8, prostredníctvom rotač nélho servopohonu 4, upevnenom na konci nosnika 1. aKon-ce guličkovej skrutky 5 sú uložené v prnvom ložiskovom puzdre 1 U a v druhom ložiskovom puzdre 11, ktoré sú pripevrneně k nosníku 1. Vo vozíku 2 sú upevnené pevné kladłky 12 a...

Zapojenie pre synchrónny chod rotačných strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jaromioský Jaroslav

MPK: H02P 5/50

Značky: rotačných, strojov, synchrónny, zapojenie

Text:

...násobením frekvencie na vstupe kruhových čítačwov, prípadne aj rôznym pomerom počtu značiek na jednotlivých snímačoch, príslušných k hriadeľom jednotlivých rotaičných strojov, číim je umožnené dosiahnut aj pomer otáčok V nie celých číslach.principiálne blokové schémy zapojenia pre synchrrónny chod rotačnýoh strojov. Na obrazku 1 je výstup porovnavuaoieho snímačaS .porovnávacieho rotačnéh-o stroja M spo jený s počítacím vstupom...

Polymérna zmes na výrohn farebníkových valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239821

Dátum: 15.06.1987

Autori: Javůrek Vladimír, Koláo Jaroslav, Ševeík Jioí

MPK: C08L 81/04, C08L 67/02

Značky: výrohn, polymérna, valcov, farebníkových

Text:

...rozkladu .v tlačovom procese. Podstatou vynálezu je polymérna zmes na zhotovovanie farebníkovýoh valloov, ktorá pozostáva z 3 až 7 hmotnostných dielov na sý-teaiéh-ol polyesteru polýdíetylénglykoladi pátového typu so strednou molekulovou hmotnosťou v rozmedzí 1 500 až 2 500, v 7 až 3 hmotnostných dielov telkutého organického polysulfídu so strednou molekulovou hmotnosťou 3 000 a-ž 6 5-00 a 0,5 až 1,5 hmotnostných dielov...

Spôsob delenia pyrolýzneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239820

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šoufl Pavel, Šebor Václav, Bálek Bohumír, Holub Leo, Slezák Stanislav, Šeda František, Slezák Jioí

MPK: C07C 11/04, C07C 7/11

Značky: delenia, spôsob, plynů, pyrolýzneho

Text:

...zmesi vodíka,oxidu uih-o-lnatého a metántt alko spätného plynu a zmesi acetyľlénu a oxidu uhličitého,odvädzanej .na ďalšie delenie pomocou selektívne absorpcie acetylénu v dimetylf-ormamine. Vynález sa týka najmä spôsobu delenia-pyrolýznych pily-nov z .vysokoteplotnejpylroilýzy benzínu s bodom varu 30 °C až 130 °C .a/-ailebo ropných frakcií s bodom varu 130 C až 450 °C a/alebo benzínu s bodom varu od 30 °C »do 130 °C s prídavkom .metanu...

Trolejový zberač pre prenos elektrickej energie a riadiacich signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239819

Dátum: 15.06.1987

Autori: Futera Miroslav, Nimec Adolf, Kodym Jararoslav, Šídlo Pavel

MPK: B60L 5/08

Značky: energie, zberač, prenos, trolejový, signálov, riadiacich, elektrickej

Text:

...-a nosič uhlíkovej kefy sú kollmé na rovinu trolejových vodičov. Toto riešenie neumožňuje využitie trolejového zberača V prípade, keď je trolejové vedenie tvarované do oblúkov.Nevýhodou trolejových zberačov s riešením kibového mechanizmu ako páky s gulovým kĺbom na jednej strane páky a dvoma navzájom Ikolmými kĺbmi na opačnej strane páky j-e, že takto konštru-ované zberače vzhladom na nutnú .mimobež-nost osi kĺbov na strane xkotivenia...

Vertikálna forma stavebného prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239818

Dátum: 15.06.1987

Autori: Semler Miloslav, Panoch Miroslav

MPK: B28B 5/04

Značky: prvků, vertikálna, stavebného, forma

Text:

...tornlovacie dielce ako sú rôzne krabice, lišty .a pod. sa nachádzajú na susednom liste. Vybratím jedného .listu sa narušia dve vertikálne formy. Plreformolvanie sa zásadne Liskutočňuje len v linke buď včase výroby, kedy vzniká s-trata na výkone, alebo miirno čalsu výroby po pracovnej dobe, alebo v dobe pracovného volnsa. Uvedené nevýhody a nedostatky odstra ňuje Vertikálna forma stavebného prvku po- A. Iky formovanie dielce sú umiestnené- na...

Planétová reverzačná stupňová prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239817

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tvrdík Jaroslalav

MPK: F16H 3/62

Značky: reverzačná, stupňová, převodovka, planetová

Text:

...kolesom 22 a druhým korunovým kolesom 25 planétovéhto radu prí-davnej stupňovej prevodovky, pričom druhé korunové .koleso 25 planétového súko-lesia 11 pridavnej »stupňovej prevodovky je spojené s rotačnou fšastou 37 raiditelnej trecej brzdy 36. kVonkajšie satelity 44 .a dvojité satelity 4 základnej stupňovej prevodovky sú uložené na nosiči satelitov 5 základnej stupňovej prevodovky, ktorý je spojený s výstupným hri-adeľom 6 pllanétovej...

Zariadenie na lisovanie nekonečného pása na báze rotačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239816

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hruban Konstantin, Koemen Pavel, Kvasnieka Jan, Kvapil Jan, Tušla Petr

MPK: B30B 5/04, B30B 9/28

Značky: báze, zariadenie, rotačného, pása, nekonečného, lisovanie

Text:

...dvoch okrajov tak, aby sa docielilo neprerušené pokračovanie vzoru .po celej kladenej dĺžke pasu.V súčasnosti bolo vyvinuté zariadenie ,na lisovanie nekonečného páse na báze rotačneho lisu s viyhrievanývm valcom podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na zariadení na lisovanie nekonečného pása na báze rotačného lisu s vyhrievaným valcom je na plášti topnéh-o valca zapustená draž 4ka v tvare rybiny, s uhlom 40 ° až 35 ° pri...

Sôsob lisovania nekonečného pása s uzavretým plastickým desénom na rotačnom lise

Načítavanie...

Číslo patentu: 239815

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dvooák František, Gheorghiu Mihnea, Holeeek Jaroslav, Boeek Vladimír, Fiala Zdenik

MPK: B30B 9/28, B29C 43/44, B30B 5/04...

Značky: uzavretým, plastickým, nekonečného, sôsob, desénom, lisovania, rotačnom, pása

Text:

...až BO .m/min, teplote 140 °C až 1560 stupňov C a tlalku 15 MPa na nek-onečný pás s plastickým dezénom. Pred .samotným lisovanlm na xrotačnom lise je fólia upravená na p-roíilovacorm valci, podla daného vzoru.Lisovanie nekonečného páse s plastickým dezênoan novým spôsobom je ekonomicky výhoclunejší, ako klasické lisovanie. Dochádza k úspora pracovných síl, energie, zníženiu výrobných nákladov, zníženiu ceny vý 4 . robku a zvýšeniu funkčný-ch...

Skriňa pre premietanie a pracovné uloženie projekčných prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239814

Dátum: 15.06.1987

Autor: Handlío Karel

MPK: G03B 21/54

Značky: uloženie, skriňa, pracovné, prístrojov, premietanie, projekčných

Text:

...jedného projektora, vymedzoveča polohy 7 pre vymedzenie vykvllopenej polohy siklopinej plochy 4, z dvierok 15 pre vytvorenie prístupu k manijpulaučným prvkom aspoň jedného projektom umiestneného vnútri tela skrine 1, z otočného Lrsporiadiania dna 2 tela skrine 1 vytvoreného napríklad ložiska-m s prírubou. a jnohyblivého spevň-ovacieho uspvoriaidania 3 tela skrine 1, vytvoreného napríklad dvoma pármi koliesok, z otočného usporiadania .vrchnej...

Zariadenie na dÍžkové triedenie rúrok s nepretržitou poloautomatickou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239813

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štichauer Josef, Smolek Petr, Eernohorský Vladimír

MPK: B07B 13/04

Značky: dížkové, zariadenie, rúrok, triedenie, poloautomatickou, nepřetržitou, prevádzkou

Text:

...nedostatky sú odstránené zariadením podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že dn-o buniek .pozostáva z p-osuviného ramena, ktoré je na jednom konci upevnené na tiahle posuvným čapom a na druhom Ikonci spojovacim čapom na pevnom ramene, ktoré je spojené pevným čapom smedzistenou, pričom na medzislelíu je upev nený aj priamočlary hydrom-outor, ktorého piestnica je čapom napojená na tlahlo uposuvne uložené vo...

Hniezdové montážne pracovisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 239812

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chrz Vladimír, Prokop Bohumír

MPK: B25H 1/00

Značky: hniezdové, pracovisko, montážne

Text:

...pracovinom stole je uložený otočný stôl, ktorého veniec je pripojený s krokovým motor-om prostredníctvom prevodovej jednotky.Výhodou hniezdového montážneho prIac-oIviska podľa vynálezu je, že umožňuje vysokú adaptibilitu pracoviska pri zmene výrobku alebo technologického postupu. Praco 4visko umožňuje využívanie nového spôsobu práce, ktorý podstatne skracuje stratové časy na minimum, umožňuje popri ručných operáciach vykonávať automatické...

Nosič súčiastok s automatickou reverzáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239811

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dürrer Milan

MPK: B23Q 7/02

Značky: nosič, súčiastok, automatickou, reverzáciou

Text:

...tranzistorov v nosi-či tranzistorov sa tieto presunú spát do zásobníka. Do nosiča tranzistorov sa presunie nová sada tranzistorov a opakuje sa celý proces vytvárania spojov.Nevýhodou takéhoto zariadenia sú vysoké.nároky kladené na obsluhujúcich pracovni kov. Činnost obsluhy spočíva v presunutívsady tranzistorov zo zásobnika do nosiča tranzistorov, Ilavedení- každého tranzistora pod kontaktovací nástroj a ručn-om spínani vytvárania prvých...

Spôsob výroby komplexnej očkovacej zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239810

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šnajdr Petr, Osuský Juraj, Štryncl Vladimír

MPK: C22C 35/00

Značky: očkovacej, výroby, komplexnej, zliatiny, spôsob

Text:

...oblúkovej peci vyrobí zliatina s požadovanýim »obsahom kr-emíka, železa. a vápnika, Iktorá v tekutom stave, pri teplote 1170 až~ 125 i 0 °C sa prenesie »do tlakovej nádoby .a pri tlaku 0,5 až 1,0 MPa sa do tejto zliatiny pridáva horčík, prípadne kovy vzácnych zemín.Týmto spôsobom je možno vyrábať kom- .plexnú očkovaciu zllatirnu v hutníctve, kde sa vyrába zliatina kremíka a železa s obsahom kremíka 44 až 57 °/0, alebo zliatiny kremíka a...

Podávací reťazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 239809

Dátum: 15.06.1987

Autor: Wildov Jana

MPK: B65G 17/44

Značky: reťazový, dopravník, podávací

Text:

...nosné články 17. Medzi jednotlivými sekciami 14 sú vždy dva lvolné články 19. jeden centrovaci článok 15 každej selkcie 14 jednej dopravnej reťaze 8 je vybavený iodikačnou narážkou 20 pre koncový snímač 21, usporiadaný na tom konci stola 5 dopravníka, na zktorom je aj jprldvihovacie ústrojenstvo 12. Hnacie ústrojenstvo B dopravníka tvorí pneumatický krokový mechanizmus. Pred .pridvihovacím ústrojenstvom 12 je na stole dopraivnika umiestnený...

Zariadenie na tlakové skúšky dutých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 239808

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hrubý Václav

MPK: B65G 49/04

Značky: tlakově, telies, skúšky, dutých, zariadenie

Text:

...vstupnej. kontoursž 11 privádza .cez horný čap 3), nosného hria~ dela 33, ktorý je sfi-osový s oäąi-dvemi komorami Ľ 1,12, L-Lsporiadanými nad sebou a ktoré sú pevnou súčasťott nosného hriedeľa 33 s. Skúšoslnná kvapalina vo vani 2 je voda.Použiftý dusík sat po skončení tlakovej skúš~ky pläťe kornjuresora 5 odvádza- do nižšie položenejj centrálnej výstupnaej lsomorry 12, odkial sa nepretržite odvádza cez dolný čap 34 nosné-hn hriadelja 33...

Elektrolyt k nanášaniu deformačných sietí, spôsob jeho výroby a zariadenie na prevádzanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239807

Dátum: 15.06.1987

Autor: Matijíeek Jioí

MPK: C25D 7/00

Značky: tohto, nanášaniu, elektrolyt, spôsob, deformačných, výroby, zariadenie, prevádzanie, spôsobu, sietí

Text:

...12 až 18 V a intenzita 8 až 16 A po dobu 6 až 8.minút a potom sa hotový elektrolyt precedí cez papieroviú vatu.Podstata zariadenia na vykonávanie spôsobu prípravy predmetného elektrolytu spočíva rv tom, že pozostáva z rámu, V ktorom sú nad sebou otočne uložené horný valec a spodný valec piotia-hnutý iplstou, pričom horný valec »dosadá na spodný valec, ktorý je svojou spodnou časťou umiestnený V miskepre elektrolyt, pričom horný valec je na...