Archív za 1987 rok

Strana 200

Odpružený přitlačovací element

Načítavanie...

Číslo patentu: 240125

Dátum: 15.06.1987

Autori: Repáš Milan, Bílik Vojtech, Sandtnerová Rozália

MPK: F16F 1/36

Značky: odpružený, přitlačovací, element

Text:

...svitek. Požadovaná tuhost odpruženéhopřitlačovacího elementu se může operatívne měnit výměnou kruhových. pružníc za silnější včetně opěrnýclí listů, nebo lze měnit í počet soustředně uložených kruhových pružnic různých průměrů.Konkrétní příklad provedení je znázorněnodpružený přitlačovací element v řezu kolmém k podélné ose nosné trubky vedeném V místě jednoho z vodicích čepů a na obr. 2je řez V místě jedné ze soustavy kruhových pružnic. Na....

Vzduchový čistič spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 245263

Dátum: 15.06.1987

Autori: Junker Erwin, Savolainen Esko, Laukkarinen Tuomo

MPK: Nordrach /de/, F02M 35/12

Značky: motorů, spalovacího, čistič, vzduchový

Text:

...uanyqaerea nan uepea cpea narpyôna 3, max u uepes orsepcrua 3 nnyx uoacax 5. Hąuaororax. onpenenneuux ooornomeausuu í Ívć-gçg- ceifľ,rne KI. 2. 3. ~ unona Harypanbuoro pana C - cxopocrs anyxa, u/cen . Č - nnuua noanyxoaaóopuoro narpyóna, u B narpyóue nosannamr peaonancnue xoneóauna. na anannae Qopu Koneóaanü nasnenun B Boanyxoaaöopnou narpyóxe noanyxooumcrnrena cnenyer, qro Hanóonee amůexrnnuum nymeu nosneücrnua na yuenbmenne nsnyqennn...

Zařízení k výměně nití na navíjecích ústrojích víceprošlupních tkalcovských stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245262

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ritter Günter, Lenz Uwe, Giehr Axel

MPK: D03D 47/26

Značky: navíjecích, výměně, ústrojích, víceprošlupních, stavu, tkalcovských, zařízení, nití

Text:

...H HKTGBOĽMTGHBM n Maxa npnenocoóneunem nan caassmana yaxom K MexaHM 3 MoM HaMOTHM no HQHDBBĽBHKD nnmeua HTM no onmn cnnmnuñ TopMo 3 HHTH pacnonoxenu, KQTOpHe B 0 BpeMH HEMOTKM ommopmamnaammcz.Hnweaonnwenn omnennno no Hanpannennm noanunn npennapnwensHoro Buöopa snaowmqno Harpymean. Bce Hnwenonnmexn umemm qepee ynop neňomnymmae Mexaunqecxoe npncncoóxenne oópamHoro-nnnxenna. K Kamnomy HMTeBonnTenm npncoennnenu B no Aannum noxoa neücwnymaa...

Forma k tvarování drobných skleněných optických a polooptických zejména výlisků brýlových čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 240124

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie

MPK: C03B 11/08

Značky: drobných, brýlových, výlisků, tvarování, čoček, optických, forma, polooptických, sklenených, zejména

Text:

...je na stole lisu usazena V držáku. ze šedé litiny.~Materiálové složení válcovitého pláštěpa jadra a vymezení vüle mezi nimi v rámci vynálezu zejištují optimální podmínky pro pohyb jádra při ,Iněnicich se teplotách. VýIIIĚHOU prstencovité podložky je možno použit jedné formy pro výlisky o různých tloušťkách a záplch s výsuvným pojistnýmkolíkem zabraňuje vytažení jádra při vyjímání výlisků po skončení tvarování. Z šedé litiny je pouze držák...

Způsob výroby koncentrovaného lakového roztoku na základě chlorovaného polyolefinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Simon Nicola-carlo, Dolkemeyer Wilfried, Nürck Wilhelm, Rohonczy Viktor, Szikszai István, Widl Wolfgang

MPK: C08F 8/22, C08L 23/28, C09D 3/74...

Značky: chlorovaného, roztoku, výroby, koncentrovaného, základě, polyolefinů, lakového, způsob

Text:

...xnopmponammm m peremepmponaanue nmcrmunnumem m cona Bneneamue B nponecc pacmnopmrenm oóycnannmaamr aameruoe cammenme CTHÓHHLHOGTH xnopmpoBaHHuX nonmonemHoB.Hpyroñ npmumnom nanenma wepmo - m cnemocrommoomm xnopmponaanux nonmonemmaon HBHHBTCH npmcymcrnme Heaacumeanux 3 aő/Á ~ nonomenmax mapóoaoaux KMGĽOT mnm mx aarmnpmnon, morupue oômumo noöannamr B mcxonmue nonmonewmau nepen mnm B 0 npe MH npouecca xnopmponanmn uns nonmmenma anreamm.Bce arm...

Zařízení na mokré zpracování fotografických podložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 245260

Dátum: 15.06.1987

Autori: Reiter József, Schwarz Horst, Kircheck Heinz-peter, Krajcsi Péter

MPK: G03D 3/08

Značky: mokré, zpracování, fotografických, zařízení, podložek

Text:

...qepes oópaóarusaoruue nazzepy, npmem ,ILOJIJíCIłO water) MGCTO HGOÓXOJLIIMOG Bosneñcname odpad ryzaeuvąxeñ xwmxoccrn Ha nomomcn.mm pzuxcmas aroü sąaaqn comacno maoópeweumo npenycraowpeno two npm ropmaouranbrłorvx Ilpoxoxçueumn nomomex qepes saunooópaauuü (Saxo OÓPaÓaTHBGJOIHMM paGTBOpOM, B ROTOpOM ypozaeas xznmcocmm B 0 npewm oópaóoTKn nomepmmsaewca Hąu mocxocwam nogąnosezxm, ,um/une M óoxoBue CTGHKM Barum oópasymwca HenoopencwBGHHO...

Způsob výroby dispergátoru ze sulfitových výluhů a/nebo sulfitových výpalků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240123

Dátum: 15.06.1987

Autori: Simerský Mojmír, Šafránková Jana, Jermolajev Jurij Ivanovie, Zastinker Georgij Naumanovie, Nimeeek Zdenik

MPK: B01F 17/50

Značky: sulfitových, výluhu, dispergátoru, výpalků, způsob, výroby

Text:

...reakčuí iádoby opatřené míchadlem a zpětným chladičem se predloží 8500 kg kalciumsuliitového výluhu odvápněného Líhličitanem sodným. Koncentrace takto upraveného výluhu je 350 kg.m 5. Provede se alkalizace přídavkem 70 kg hydroxidu sodného pro dosažení pH prostředí 10 až 10,5. .Po alkalizaci se za iníchání pridá 250 kg vodného 40 roztoku formaldehydu. Nakonec se do nádrže vloží 1200 kg 400/0 vodného roztoku obsahujícího 65 hmot....

Zařízení ke kontinuální rektifikaci vícesložkových směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Häusler Dietrich, Antai Zsuzsanna, Fatér Zsuzsanna

MPK: B01D 3/14

Značky: zařízení, vícesložkových, směsi, kontinuální, rektifikací

Text:

...KonuuecTBunu/I (AÁUXGPMH V ,umcwmnnwra A cnenonawensuo aannerca onpenennmmmu mauwopou nan aucproaarpaw. H 3 cymmu oóonx uonuqecTB BMTGKGGT oóman uarpyaxa uononnu.Hpn nocronunoü omuocwmeubnoü nemyqccrm u coowaewcwneauo Mmnnuanbuouy mnermoaomy qucny wnermonoe qucno ynenuqusaerca c onuoñ CTOp 0 HH c nanammeñ Konuenwpauneü mcxonuoro nponykra H c npyroä croponu - c aoapacwammeú uoaeuuoä KOHueuwpaumeü. Hpu awom npemne ncero...

Způsob neutralizace vyčiněných usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 240122

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ježek Zdenik, Nimeeek Zdenik, Zadák Milan

MPK: C14C 9/04

Značky: neutralizace, způsob, usní, vyčiněných

Text:

...jako účinná látka uplatňuje v lázni roztok neutralizačního prostředků a jehož podstata podle vynálezu spočíva v tom, že se na usně působí 0,1 až 7,0 hmot. procenty, vztaženo na postruhovanou hmotnost usní, pyroíosforečnanu sodného, při teplotě lázně v rozmezí od 22 do 25 °C.Technický účinek způsobu podle vynále zu je v podstatě dvojího druhu. Z technic kého hlediska nedochází v důsledku používání pyrofosforečnanu sodného k tak zvanemu...

Způsob výroby krystalické alfa.formy hydrochloridu 1-(4-amino-6, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl) piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kemény Gábor, Székely Tibor, Mathuny Anikó, Németh Sándor, Zoltán Sándor

MPK: C07D 405/14

Značky: 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl, výroby, hydrochloridu, způsob, krystalické, piperazinu, alfa-formy, 1-(4-amino-6

Text:

...qwo 3-qnpma nonynaercn na p-ąěqpmu rnnmoxnopnna I-(4-amno-6,7-mmeroxcn-zxnnasonnnmn)-4-(2 Qypomu)-nnnepaauna nywem nepexpncrannnaann na naoammnonoro cnpwa npn Harpenannm pacmnopa no II 5 ° C. M HBOÓOPOT, RBK npnneneno B npumepe 4 TOPO me nawenra, Harpenauney BBBBCH 7 r«®opM rnnoxnopnna I-(4-amHo-6,7-nuMeToKcn-2-xnnasonnEux)~ 4 ~(2-Qyponu)-nmnepasnua manxe B nsoammnosom cnnpwe, onHERO no 130 - I 32 ° C, nonyqamw 0( -Qopmy.Bonee Buwonnum...

Hořák sklářské tavicí rekuperativní U-plamenné pece s meziklenbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240121

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jelínek Miloš, Zelenka Pavel, Zlesák Ivan, Kršoák František

MPK: C03B 5/16

Značky: u-plamenné, rekuperatívní, horák, sklářské, tavicí, meziklenbou

Text:

...k horizon tální rovině sklon 20 ° až 25 °. Poměr esové délky skleněné části vzduchového lsanáltl heřáku k celkové esové dêlce vzduchovéhe kanálu heřáku je 1/4 až 3/4.Hořák zabezpečuje dokonalé premísení paliva, tj. zemního plynu nebo svítiplynu se spalovacím Vzduchem a příznivé proudění plemene a spalín nad hladinu tavené skloviny. Uspořádání hořáku umožňuje dokonalé vyhoření plynuv prostoru nad sklovinou, čímž se snižuje jeho spotřeba a...

Způsob výroby krystalické alfa-formy hydrochloridu 1-(4-amino-6, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl) piperazinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245257

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kepplinger Werner, Blattner Rudolf, Tyihák Ernö, Mosse Madeleine, Mincsovics Emil

MPK: C07D 405/14

Značky: výroby, 1-(4-amino-6, alfa-formy, krystalické, piperazinu, způsob, hydrochloridu, 7-dimetoxy-2-chinazolinyl)-4-(2-furoyl

Text:

...qwo 3 -®opMa uonyqaemcz na p -®opMu rnnpoxnopnna I-(4-aMMHO-6,7-ĽMMGTOKOK-2-XEHEBOHHHEH)~ 4-ĺ 2 Qyponx)-nnnepasnna nymem nepenpucranmnsanm na naoammnonoro cnpma npu Harpenaann pacmsopa no II 5 ° C. M HHOÓOPOT, Kax npnseneno B npnmepe 4 TOTO me nawenma, narpesaunem BBBGCM 3-ěopmm rnnpoxnopmna I-(4-aMBO-5,7-ĽEMeTOKCE-2-XHBa 30 nEHKM)-4-(2-Qypoxn)-nnnepasnaa Taxme B naoammnonom cnnpre. onHERO ao 130 - I 32 ° C, nonyqamw...

Fluorescenční polyuretanový email

Načítavanie...

Číslo patentu: 240120

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hudec Jan

MPK: C09D 3/72

Značky: email, polyuretanový, fluorescenční

Text:

...úpravě částí letadel, automobilů, kolejových vozidel jo prakticky vyloučeno. Použití vypalovacích fluorescenčnich emailů je omezeno ohledem na velikost dopravních prostřed kůvpouze na jednotlivé demontovatelné dí ly, jež lze umístit ve vypalovací peci. Dalším omezeníin použití fluorescenčních náterových hm-ot je malá povětrnostní stálost odstínů pigmentů, která je dána chemickou konstitucí barevných laků používaných při jejich výrobě....

Směs k modifikaci dříví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245256

Dátum: 15.06.1987

Autori: Filhol Robert, Wuerzer Bruno, Demarne Henri, Rohr Wolfgang

MPK: B27K 3/50

Značky: dříví, modifikací, směs

Text:

...om npnmepa 2 TSM, qmo MBOTO àeppouena ncnonbaymw Monoauemnnmepponea B cnenymmem cooruomean,Macc.Mcxonnue nnrpenneuru óepyr B cnenymmem coornomeamn,Macc. deHonäypàyponänpmanbnernnaaa cmona 98,5B waóne upencwasnea pe 3 ynLTaTH ncuuman npeBecnHH, Monněuunposannoü npenxomeuanm cocwaaom.Mccnenoeañue npouecca crapexna Hp 0 BOnHĽOCL no Memonmke ycxopenaoro cwapennx. Huxm crapennsz Bmmaqnanne M 0 nněnuuponannoü npenecnuu B Teqenne 8 cyrox B...

Regulátor napětí s držákem kartáčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245255

Dátum: 15.06.1987

Autori: Skötsch Carlo, Pieroh Ernst Albrecht, Possanza Genus, Keil Michael, Sanborn James Russell, Joppien Hartmut, Becker Rainer, Jahn Dieter

MPK: H02K 5/14

Značky: držákem, kartáčů, napětí, regulátor

Text:

...M 3 meTok MřvDa 2 - 370 vsen Dervnqropa HanpnMeHMn M merko uepkarenb c MacTMuHmM Da 3 pe 3 oM 3 aMMMHoM ckoöu, nDMHeM noka 3 aHO 3 nekTpMueckoe coenMHeHMe Mekny DEFVHHTODOM Hanpqmenmn Mmerkonenxarenem. Yaen Derynnropa HanpnmeHMM /wmrypa í/ conepMMT pery nnrop Hanpqmenmný Ha kopnyce koToporo.MMeeTcq 3 aMMMHaq ckoôaMenoö 3 /wMryDa 1/. KOHTakTHMe Busonu DGFVHQTODG HanDnMeHMn4 M 5 /mMrypa 2/ npyMHMcTMe M B co 6 paHHoM BMne BMecTe c M...

Prahový přepínač řízený silou tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245254

Dátum: 15.06.1987

Autori: Barsumian Edward, Hargrave Karl, Devlin John

MPK: H03K 17/56, H01L 45/00

Značky: řízený, přepínač, tlaku, silou, prahový

Text:

...Bens. Hanpmxemle, nanammee qepes nBMepnTenBHHñ peamcrop R , BuBomaToH qepea BHBOJI A. ľenepawopG BHpaÓaTHBaeT nprmoYPOJIBHHG mmynscm c xaparcrepncwnxoñ .Banpmneum UG B COOTBGTCTBIM c© 1211. I , KoTopHe Iepes óaJmacTHuñ peancwop RV nómaomłmcaono nocmraew uoporosoe snaqermé s , nepézumqamm exemem S nepexomerr na cocwomma Maxon nposomaocwn B cocrommetznpoucxomr Bnmenaanamłoe nepezunoqex-Lue. Alcwmauoü mmeJxbHocmnm mvnIyJILca 15 Hasmaaewcs...

Prostředek pro hubení mravenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 240119

Dátum: 15.06.1987

Autor: Macho Vendelín

MPK: A01N 43/88

Značky: mravenců, hubení, prostředek

Text:

...které se běžně vyráběji a se kterými se pracuje V každodenní praxi zušlechtovacích procesů v textilnim a papírenkém průmyslu. V lázni opticky zjasňujících prostředků je zpracována většina bilého sortimentu textllního a papírenského průmyslu.Pro vlastní použití se prostředek aplikuje jako vodný roztok opticky zjasňujíciho prostředku o koncentraci 5 až 25 g/l, výhodně 10 gzl, který se připraví běžným rozpuště 4nim ve vodě. Po vychladnutí se...

Pojistka proti přetížení u mechanických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240118

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zvara Ivan, Hudec Jozef

MPK: B30B 15/28

Značky: přetížení, proti, mechanických, pojistka, lisů

Text:

...a dnem válce je umístěno destrukční těleso a v zadním prostoru válce mezi jeho dnem a pístem je tlakové prostředí o stavitelném tlaku, jejíž podstata podle vyíiálezíi spočíva v tom, že do zadniho prostoru válce ústí stavěcí šroub tlaku a uzavíratelííý spojovací průchod s tlakoměrem.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkresu, který značí př-ičný řez pojistkou.Těleso pojistky- má tvar válce 1, uzavře ného na jednom konci...

Dynamicky řízený prahový přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 245253

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bayer Arthur Craig, Suter Franz, Mašek Jaroslav

MPK: H03K 3/36, H01L 45/00

Značky: přepínač, dynamický, řízený, prahový

Text:

...TBJCOPO me noporoBoro nepemnoqaream(IMT. 4 n 5 BpeMeHHue (ĎYHKLUďI/I Hanpsmełma B mmaJs/mqecxn ynpaJ 3 ~ memom noporoBoM nepemxoqawene B saaucmvxocrn or anaqemu ynpaanmaueñ BeJmmmĺĺORaBaI-EIHŤÄ Ha qmur. 2 uoporoBmá nepewuoqaTeŠLb COIUIaCI-IO maoöpememm coópan no IIOCJIGILOBaTBJIBHOÍÍ cxeMe, cocmmueñ na nepewnoqaromero SJLGMGHTB. s na aMopcpHoro Marepnaaxa, namepmeaxrąnoro peancTopa n , renepawopa G n pesncwopa RV . KoImeHcaTop C 11 mmpyem...

Testovací souprava pro stanovení lékové závislosti u lidí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240117

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lukáe Ivan

MPK: A61B 5/00

Značky: lidí, souprava, závislosti, stanovení, testovací, lékové

Text:

...zaznamená do protokolu.Stažením neprůhledné krycí fólie za přítomnosti vyšetřované osoby se umožní volné zachazení s různobarevnými tabletami,kapslemi a dražé .vyšetřované osobě.Tak se umožní zjistít reakce vyšetřovaného člověka na predložené lékové formy, jeho postoje k nim a zacházení s nimi a zejména se umožní stanovit pořadí obliby tvarů a barev lékových forem. Toho lze využít k diagnostickým i léčebným účelům.Použitím popsané...

Způsob výroby ohebných křemenných kapilárních chromatografických kolon a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240116

Dátum: 15.06.1987

Autori: Paldan Milan, Muchová Jana, Hrdlovie Pavol, Mostecký Jioí Akademik, Šplháeek Roman, Chmela Štefan

MPK: G01N 30/60

Značky: ohebných, chromatografických, výroby, kolon, zařízení, způsobu, křemenných, kapilárních, provádění, způsob

Text:

...průměru a pomocí regulátoru rychlosti posunování trubice do horkézóny gratitové pece byl vnitřní průměr ka-piláry udržován s přeností i 4 0/0. Na výstupu z grafitové pecebyla na vytaženou křemennou kapilârtl nanesena pomocí nanašecího zařízení vrstva polyesterimidoveho laku, který byl vysušen jirůchodem sušicí pecí vyhřátou v horní části na 400 °C a lna 250 (1. lytvrzotfání poly. trendové vrstvy bylo pFOVGÚGHO zehříváním kapiláry v...

Způsob torkretování vyzdívky hutních agregátů rozptylovým kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245252

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ganser Volker, Zitz Alfred, Süssenbeck Heinrich, Kusakabe Masayoshi, Suzuki Takeshi, Wolf Günter, Komori Nobutoshi, Tauschel Horst-dietmar, Lerchbaum Karl

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: vyzdívky, způsob, kuželem, hutních, agregátu, torkretování, rozptylovým

Text:

...cneumansauñ permcwp. cooöuamnnñ nowoxy KMCĽOpona Bpamawenbnoe nemmeame. Onxoapeweaao noToKy Kmcnopona cooonaewcs nocwynawenbaoe ĽBMKGHMB BĽOĽB conna. KEMmyumñca K Bmxonaomy ceqeanm M Bpamamunücx BOKpyP uenwpanbaoñ OCM HOTOK Kmcxopona Hanpaanea Taarenumanbao K OCHOBQHMD ueHTpanBHOů cwpyn. 83 cpesom ueHTpaHBHOr 0 COUna saxpyueanuü nowox Kncxopona Baanmoneñcwayew c ĽBYXňasaoñ cwpyeü Tonnmsa M oraeynopa M HpMBOĽMT eê so Epamawenbxoe nsmmeane. B...

Zařízení pro analýzu plynů s galvanickými články s pevným elektrolytem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245251

Dátum: 15.06.1987

Autori: Satzinger Gerhard, Fritschi Edgar, Bartoszyk Gerd, Barth Hubert, Hartenstein Johannes

MPK: G01N 27/00

Značky: analýzu, články, galvanickými, elektrolytem, pevným, plynů, zařízení

Text:

...SJIBRTPNIKTOB conepaar coJm c Icuçixoponułnm amonam amwąpnnon. v ~Eoam napmaarsnoe nameme mcnopona B Bamąpnrenno 1 úrase .panna napmansnonay naanemm awanounoro rasa, Hanpmĺuep, namepexum mcporconnenrpannn IBÍHOBJWIG, worm maoxpamaercaBxmanne sroro naBJxeBJm Ha. Hanpmenne mamu. EcJm ne nap-ľ nyramnoe nannerme mcnopona B nsMepzreJmHoM rase OEJILHO VAH 0 ero yqnrunan, mm zero dana npemxomena KOMÓKHBJIEH . W cnnaxon narqmca, eonepmamero S 02 -...

Zařízení na automatické plnění keramických výrobků do obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240115

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šarman Jaroslav, Truchlik Štefan

MPK: B65B 5/10

Značky: keramických, obalů, automatické, plnění, výrobků, zařízení

Text:

...obaly a nejsou zapotřebí drahá,choulostivä a při zpětném .chodu nepřesná počítadla kusů výrobků.Příkladné provedení zařízení na automatické plnění keramických výrobků do obalů je schematlcky Zobrazeno na výkrese, 4kde na obr. l je řez sběrným prostorem s vysouvadlein a horním- hradítkem, na obr. 2 je půdorys předních zarážekv alternativě jakopevných bočních pružin, na obr. 3 jako otočných, zprvu čelných a v průběhu vsouvání bočních...

Způsob výroby standardních referenčních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240114

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eervinka Bohumil, Kutý Jaroslav

MPK: G01N 21/25

Značky: materiálů, výroby, způsob, referenčních, standardních

Text:

...vyráběné k účelům rentgenologické analýzy oxidických materiálů, jež obsahují přes 80 procent hmot. boritanů, a které se stávajípo provedení rozboru odpadem. Analytické.kontrola výsledného výrobku je v tomto případě bezpodmínečně nutná.Standardní referenční materiál ve zředěné formě vyrobený podle vynálezu lze použít přímo v práškově podobě nebo v tabletách, či po přetavení ve formě perly, pří 4 .padně po rozpuštění v kyselině ve formě...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240113

Dátum: 15.06.1987

Autori: Elefantová Dagmar, Eierník Ján, Bartášková Pavla

MPK: C10J 3/00

Značky: tohoto, tlakového, palív, zapojení, provedení, pevných, způsob, plynů, chlazení, kondenzátu, zpracování, surového, způsobu, zplyňování

Text:

...zplynoväní pevných paliv je schematicky znázorněn na výkrese.Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynoväní pevných paliv probíhá příkladně taktoUhli o velikosti zrna 3 až 25 mm zplynuje za tlaku 2,4 MPa v sesuvném loži vzniká Surový plyn, který se odvádí například s teplotou 400 °C. Na-výrobu 1000 m 5 suchého sur-oveho plynu se přivede 916 kg hnědého uhlí s výhřevností 17 M a s obsahern vody 22 . Na...

Zapojení stejnosměrného zdroje s protičlánky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240112

Dátum: 15.06.1987

Autor: Spousta Eduard

MPK: H02P 7/04

Značky: protičlánky, zapojení, zdroje, stejnosměrného

Text:

...podle vynálezu, ve kterém je výstup komutačního obvodu připojen k prvnímu vývodu prvního kondenzá toru a na obr. 3 je schematicky znázorněn příklad zapojení podle vynálezu, ve kterém je výstup komutačního obvodu připojen k výstupu bezkontaktně spínaného protičlánku. sZappjení podle vynálezu, znázorněné na obr. 1, je tvořeno uzemněným usmerňovačem 1, k jehož výstupu jsou v sérii připojeny první tlumivka 2 a druhá tlumivka 3,mezi které je...

Kontaktní jednotka tlačítkového ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240111

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janovskaja Ludmila Alexandrovna, Arnold Zdenik

MPK: H01H 13/12

Značky: jednotka, ovládače, kontaktní, tlačítkového

Text:

...podle obr. 6 je vodicími čepy 46, 47 uložena ve vedení 55 děleného pouzdra 56 a v klidové poloze je držena vratnou, váloovou pružinou 57, vedenou válcovým táhlem 44 a opřenou v pouzdře 56. Kontaktní můstek 46 je v klidové poloze opřen kontaktními dotyky 56 o pevné kontakty 59, uložené na držácích 60, 61 se svorkami 62, 63. VálcovéPro dosažení co největšího zdvihu kontaktního můstku 16, 46 a docílení co nejvyššího kontaktního tlaku v obou...

Způsob potlačení akustické emise tkalcovského stavu, zejména aerodynamického hluku prohozní trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240110

Dátum: 15.06.1987

Autor: Král Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: hluku, emise, stavu, prohozní, akustické, způsob, tkalcovského, tohoto, aerodynamického, provádění, zařízení, způsobu, potlačení, zejména, trysky

Text:

...z magnetofonove nahrávky opakující se v rytmu tkacích cyklů. Nahrávka- je předtim pořízena v místech, kde je zapotřebí hluk. utlumit a vyzařujese v takové fázi, aby se vyzařovaný zvuk reproduktoru rušil. s hlukem generovaným v daném místě prohozní tryskou. Nepočítá se s tím, že by se dosáhlo dokonaleho potlačení hluku, ostatné hluk je u tkalcovského stavu generován i jinde než jen aerodýnamickými efekty při prohozu, nicméně .takto lze...

Zařízení k měření proměnného momentu tření ložiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 240109

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kryštal Galja Vladimirovna

MPK: G01M 13/04

Značky: tření, měření, zařízení, momentu, ložiska, proměnného

Text:

...vynálezu, jehož podstata je V tom, že na otočném nosiči je upevněn držák, spojený prostřednictvím členu, s. výhodou šroubu a prvkugs výhodou vodicího če »pu s ramenem opatřeným sférickým nákruž kemkem, který je V suvném styku se vzájemně rovnoběžnými plochami třmenu uchycene-ho na táhlu snímače polohy.Zařízení podle vynálezu umožňujespolehlivě a reprodukovatelne měření momentutření při obou směrech přenosu natáčivéhopohybu otočného nosiče...

Zařízení pro ochranu vysokofrekvenčních rozvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240108

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kováe Jaroslav, Dvooák Dalimil, Kulnevie Vladimír Grigorievie

MPK: H01B 7/32

Značky: ochranu, vysokofrekvenčních, rozvodu, zařízení

Text:

...koaxiál-ního vedení, který se vzhledem k větším rozměrům, hmotnosti a lepšímu. povrchověmu ochlazování otepluje od vnitřního vodiče jen welmi málo.Použití kontaktní son-dy pro snímaní oteplení vnitřního -vodiče je vyloučené, protože z radíoeiektri-crkých důvodů musí být d-održena impedanční hxom-ogenitta vedení až do- velmi vysokých kmitowčtů. U koaxíál-ního ve dení přistupují. ještě obtíže s dodržením e lektrické pevnosti mezi vnějším a...

Zapojení interfacových obvodů programovatelného logického systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 240107

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jurášek Adolf, Krapivin Genadij Dmitrijevie

MPK: G06F 3/00

Značky: programovatelného, systému, interfacových, logického, obvodů, zapojení

Text:

...odpor 21 až 2 h s prvním k-ontaktemystupního spínače 11 až In, jehož druhý kontakt je spojen s kladnou svorkou U zdroje ovladacího napětí.Každý vstup vstupního multíplexeru 2 ll 1 je spojen přes paralelní kombinaci druhého odporu 31 až 311, fíltračního kondenzátoru 41 až 4 n a Zenerovy diody 51 až 5 n s nulovým vodičem z sběrníce.Každý z .m-výstupů výstupního demultiplexeru 202 je spojen přes pamäťový člen 61 až 6 m se vstupem nevýkonového...

Samočinný elektronický kontrolní a čítací manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240106

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pojtinger Karol, Híreš Jozef

MPK: B21C 51/00

Značky: samočinný, čítači, elektronický, manipulátor, kontrolní

Text:

...řídicím obvode-m mechanistnu nastavených počtů.Toto uspořádání, které tvoří kompaktní celek, Limožňuje umístit samočlnný elektronický kontrolní a čítací manipulátor na tva~rovaoích strojích za posle-dní operací, kde korunkowé uzávěry procházejí seřazeny za sebou a obráceny jedním směrem stranou s těsnicí vložkou.Počítání nevyřazených korun-kových uzávěrů je reallizováno na stejném technologickém místě a stejně tak exped-ování do obalů podle...

Zapojení pro hardwarové přerušení činnosti procesoru periferním zařízením

Načítavanie...

Číslo patentu: 240105

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vávra Miloš, Vít Václav

MPK: G06F 3/00

Značky: periferním, činnosti, přerušení, zapojení, procesoru, hardwarové, zařízením

Text:

...čtvrtý vstup 14-nejnižšího bitu a-dresy periterního zařízení,pátý vstup 15 pro signál nejnižšího bitu stawového slova periferního zařízení, který indikuje pripravena-st právě naadresovaného periferního zařízení a šestý vstup 16 pro signál p-očátečníhuo nastavení.Logic-ký obvod 1 dále obsahuje .alespoň tři výstupy - první výstup 17 pro signál nastavení príslušné, kupr. osmibit-ové adresy periľerního zařízení na zvláštní sběrnici pro...

Zařízení pro výrobu rohlíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 240104

Dátum: 15.06.1987

Autor: Dostál Josef

MPK: A21C 3/06

Značky: rohlíků, zařízení, výrobu

Text:

...dochází k znečištění pečiva. životnost pásů íbýuvá nízká a při jejich výměně během provozu dochází Ik výkonovým va fínarnčním ztrátám.Válícové svinovací zařízení nahrazuje svi~ nování mezi upásy. Podstatou válcovehto svino-vání je soustava tří válců a stíracího no.že. Těstová plaącka vytvořená mezi válcem 2 a tangencíáluně rýhovvaném svinovacím válci 1 přilne k tangencíálně rýhovanému válci 1, je stírána stíracím nožexm 3 a dále stáčena do...

Zařízení k provádění sběru, přenosu a zpracování informací na povrchovém dole

Načítavanie...

Číslo patentu: 240103

Dátum: 15.06.1987

Autori: Haumer Jaroslav, Vávrová Jaroslava, Peterka Vlastimil, Kepl Jioí

MPK: H04B 3/00

Značky: provádění, zařízení, sběru, přenosu, povrchovém, zpracování, informaci

Text:

...pro ltabelový přenos 6 je pro přenos »dvouhodhotové informace připojen kontak-tový vstup 3 a pro přenos analogovê informace analogový vstup 4, jejichž počet, tj. jeden nebo vice, je dán druhom rozptýleneho objektu. Podřízene stanice pro bezdrátový přenos 5 jsou bezdrátovým přenosem 7 spojeny s přenosovou řídící stanici 9 a podřizene stanice pro kabelový přenos 6 jsou spojeny kabelem t s přenosovou řídící stanici 9. Pře.nosová řídící...

Ochranná kukla

Načítavanie...

Číslo patentu: 240102

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hell Jioí

MPK: A62B 17/04

Značky: ochranná, kukla

Text:

...řešení ventilačního ventilku a na obr. 7 je příklad utěsnění sací .hadi-čky.Ochranná kukla 1 (obr. 1 je na horní obličejové části opatřena těsnicí obr-ouěk-ou 2,kterou se přiřpojí na těleso filtru T. Zorný štítek 4 je sklopný a ve zvednuté poloze jeutěsněn vlastním těsnicím okrajom 5. Přechpod z pochodové polohy do polhorovostni se provede zvednutím zorného štít-ku 4 a jeho zajištěním v horní poloz-e.Ochranná kukla 1 přechází do dvojitého...

Křídlo čtyřúhelníkového tvaru, určené do rámu otvoru ve zdi

Načítavanie...

Číslo patentu: 240101

Dátum: 15.06.1987

Autor: Nikl Stanislav

MPK: E06B 3/20

Značky: určené, tvaru, rámu, čtyřúhelníkového, otvorů, krídlo

Text:

...určeným do rámu otvoru ve zdl, vyrobeným z umělé hmoty, podle vynálezu tím, že se skládá ze čtyř ,předllsovaných rohů, zužujících se stupňovitě na obou koncích, opatřených širší návlečnou částí a po ní následující užší návlelčnou částí a ze čtyř dutých profilů o upožadované délce, vyztuženýoh dutou kovovou vložkou o délce kratší o dvojnásobok délky širší návlečné části, přičemž konce duté kovové čtyřhranné. vložky jsou pevné spojený s...

Hydrofóbna emuLzná masť

Načítavanie...

Číslo patentu: 239850

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kubík Petr, Huml Otakar, Vebr Zdenik, Martínek Konstantin

MPK: A61K 9/06

Značky: hydrofóbna, masť, emulzná

Text:

...výrobe.Cieľom vynálezu je vytvorenie optimálnej,ekonomicky výhodnej a terapeuticky kvalitnej emulznej masti, ktora splňuje všetky predpoklady pre velkovýrobu, pričom ob sahuje čo najmenej ingrediencií.Pri výrobe receptúry sa použili rôzne kombinácie emulgátorov typu V/0, ako aj pomery vodnej a olejovej fázy. Ako terapeuticky a ekonomicky najvýhodnejší emulgátor sa nám javil pentaerytryt-monooleát, 4ktorý je známym emulgátorom tytpu...

Identifikačný obojok prvotného označenia hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 239849

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vrba Jaromír, Škobrtalová Marie

MPK: A01K 11/00

Značky: označenia, zvierat, obojok, hospodářských, identifikačný, prvotného

Text:

...podľa vynálezu- umožňuje jeho konštrukčné prevedenie rea 4lizovať všetky časti z plastu, pričom jeho kompatktnost bez členitých výstuipkov umožňuje jednoduchú výrobu vystrekovaním a jednoduchú dezinfekcin u chovateľa. Pružné časti identifikačného obojka kompenzujú postupné zhrubnutie a zväčšenie obvodu kr,ku zvieraťa, takže identifikačný obojok sanemusi počas prvotnej identifikácie prepinat na väčší rozmer. Identifilkačný obojok podľa...