Archív za 1987 rok

Strana 20

Obvod pro bezkontaktní spínání přestavníků se stejnosměrným motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246275

Dátum: 15.12.1987

Autori: Korotkich Jurij Borisovie, Markuntovie Felix Dizidorovie

MPK: H03K 17/08

Značky: obvod, bezkontaktní, spínání, motorem, stejnosměrným, přestavníků

Text:

...uzlu je zapojen ještě první vývod druhého komutačního kondenzátora C 2. Druhé vývody komutačních kondenzátorů C 1 a C 3 jsou zapojeny do uzlu s katodou druhé oddělovací diody a anodou štvrtého zhášecĺho tyristoru VS 4. Katoda štvrtého zhašecího tyristoru V 54 je připojena k zápornému pólu napájecího zdroje. Mřížka tohoto tyristoru je řízena obvodem indikace koncové polohy D. Anoda druhé oddělovací diody VD 2 je připojena přes omezovací...

Zařízení k přesnému nastavování funkční polohy mechanických prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246274

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bragin Boris Fedorovie, Nikiforov Nikolaj Nikiforovie

MPK: H05K 3/20

Značky: nastavování, funkční, polohy, prvků, zařízení, mechanických, přesnému

Text:

...obvodu excentru. Nestačí-li k seřízení excentricita výstředníku, 4lze povolením dvou šroubů, stahujicích držák s mechanickým prvkem mezi základovo 11 a svěrnou destičkou, uvolnít sevření držáku a posunout držák s mechanickým prvkem V oválných otvorech oproti zäkladové a svěrné destičce v požadovaném směru tak,aby se zhruba nastavila potřebná poloha mechanického prvku. Po opětnémdotažení dvou výše uvedených šroubů provede se doseřízení...

Způsob výroby derivátů S-adenosylmethioninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241123

Dátum: 15.12.1987

Autor: Polievka Milan

MPK: A61K 31/70, C07H 19/16

Značky: s-adenosylmethioninu, derivátů, způsob, výroby

Text:

...výhodně však znamená 3, a acylované deriváty obecného vzorce IIIsymbol R 1, který je stejný nebo odlišný od R 2. znamená alifatický nebo aromatický acylovýzbytek se 2 až 12 atomy uhlíku v přímém nebo rozvětveném řetězci, právě tak jakosymbol R 2,A znamená ekvivalent anorganické nebo organické kyseliny o pK menším než 2,5,m znamená 0, a ť n může se měnit od 1 do 5, avšak s výhodou znamena 4.Rovněž bylo zjištěno, že stálost nových sloučenin /I/,...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241121

Dátum: 15.12.1987

Autori: Szomolay František, Dimun Milan

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, stroj

Text:

...obr. 4 detail z obr. 3 v příčném ŕezu, na obr. 5 další řez detailom z obr. 3, na obr. 6 pojiatné a závěrné ústrojí s přadapjatou pružinou, uspořádanou kolmo na hlavní nosník, zobrazená v řezu kolmám na hlavní nosník, na obr. 7 pojístné a severné ústrojí z obr. 6 zobrazené v řezu rovnoběžném a hlavním nosníkamUpevňovací vidlice L pro připojení žacího stroje na blíže neoznačený tahač, je opatřens svislým hřídelem n. Na svialém hřídeli l je...

Zařízení k odluhování parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246273

Dátum: 15.12.1987

Autori: Panfilov Nikolaj Alexejevie, Sytov Boris Konstantinovie, Cirjulnikov Jurij Jurijevie, Rožkov Gennadij Vladimirovie, Gringlaz Inessa Ivanovna, Jauch Werner

MPK: F22B 37/48

Značky: parního, zařízení, generátoru, odluhování

Text:

...jehož podstata spočíva v tom, že vertikální trubka je na svém horním konci opatřena separátorem páry, v jehož dolní části je vytvořennejméně jeden otvor pro vstup odluhové vody, umístěný ve výšce od 35 do 95 projektované výšky hladiny vody v plášti tělesa parního generátoru.Výhodou tohoto zařízení podle vynálezu je skutečnost, že umožňuje optimalizaci vodního režimu odběrem odluhové vody z míst,kde je největší koncentrace solí ve...

Způsob slinování keramických surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246272

Dátum: 15.12.1987

Autori: Manz Arnold, Reimann Klaus

MPK: C04B 33/30

Značky: slinování, způsob, surovin, keramických

Text:

...při změně sortimentu, tahových poměrů či změně složení pecní atmosféry.Výsledky, kterých lze dosáhnout při aplikaci způsobu slinování keramických surovín podle vynálezu jsou pro ověření reprodukovatelnosti uvedeny v následujících příkladech provedení.Způsob slinování keramických surovín podle vynálezu byl ověřován v provozních podmínkách při výpalu cihlářského střepu V tunelové peci šířky 4,2 m, výšky 2,2 m,délky 120 m. Teplota výdrže...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241120

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hulík Milan, Belko Dušan

MPK: A01D 34/66

Značky: žací, stroj

Text:

...pojistněho ústrojí ve zvětšeném měřítku, na obr. 4 kloubové spojení hlavního nosníku zobrazeného V řezu a zvětšenÁ~ měřítku, na obr. 5 žací stroj V přepravní poloze za tahačem a na obr. 6 žací stroj V přepra.upoloze bočné od tahače.Upevňovací vidlice l pro pŕipevnéni na tahaći je opatŕena pevným svislým čepem 5. Hlavní nosník Q je rozdělen na tři díly. Vnitřní díl ga je kyvně upevněn na pevněm svislém čepu g. Vnější díl gg je spojen S...

Žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 241119

Dátum: 15.12.1987

Autori: Turianiková Helena, Zeman Svatopluk

MPK: A01D 34/66

Značky: stroj, žací

Text:

...žacího stroje, opatřeného žacím nosníkem, který na svéspodní straně nese nejméně jeden rotující žací nástroj, s hlavním nosníkem kloubově spojeným jednak s žacím nosníkem, jednak s upevňovací vidlioí, přičemž hlavní nosník je uspořádán před a nad žacím nosníkem, jež se od známých provedení podle vynálezu liší tím, že žací nosník je výkyvný kolem čepu umístěného uvnitř žacího nosníku, přičemž tento čep je spojens hlavním nosníkem pomocí...

Způsob výroby vláknového zásobníku psacích tekutin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246271

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hofmann Klaus

MPK: B43K 1/12, B43K 8/02

Značky: výroby, tohoto, vláknového, způsob, tekutin, provádění, psacích, zařízení, způsobu, zásobníku

Text:

...s netavitelnot vrstvou. Po naplnění vláknového zásobníku psací tekutinou pak často dochází k porušení obalu v-láknového zásobníku, ke ztrátě jeho kapilárně porézních vlastností a ke znehodnocení psacího prostředku, ve kterém byl vláknový zásobník použit.Uvedené nevýhody jsou odstránený způsobem výroby vláknového zásobníku psacíchtekutín a zařízením k provádění tohoto způsobu podle vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že pro výrobu...

Zařízení pro záměnu barevných útkových nití na bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241118

Dátum: 15.12.1987

Autori: Smolár Milan, Adamec Jozef, Truchlik Štefan, Krempaský Vladimír, Orlický Jozef, Obetko Dušan, Kabátová Viera

MPK: D03I 1/00

Značky: tkalcovském, barevných, bezčlunkovém, zařízení, nití, útkových, záměnu, stavu

Text:

...nachází na vodorovné rovině, která prochází osovou čarou vidlice 31.Na hřídeli 11 je uspořádaná souose trubka já, u které je jeden konec opatřen oky 15, 31. Na trubce łá jsou připevněny nehybně pod různým úhlem natočení válcové segmenty gg, 12, gg, § 1 barvicího úseku. K okám 15, 11 jsou kloubově přivěšeny svislé tyče 53,53, jejichž dolní konec je spojen také kloubově s dalšími oky 51, §§ trubky âl, v jejímž vnitŕku je uspořádán hřídel âg. K...

Způsob výroby fólie s barevným klínovým pásem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241117

Dátum: 15.12.1987

Autori: Tureániová 1udmila, Hanajíková Emília

MPK: B29C 47/04

Značky: provádění, výroby, tohoto, klínovým, barevným, zařízení, fólie, způsob, způsobu, pásem

Text:

...korektura.Při menších šířkách zbarvené oblasti fólie nebo požadovaných menších celkových šiřkách főlie je možné odclonit trysky-se širokou štěrbinou vždy v požadované míře punoci hliníkových vložek.Zbarvena Lnvcnína s. pŕíváaí obtokovýnn vedením do dráäky kuäelovlté sondy injektovací trysky, čímž se vytvoří proud zbarvené taveniny, který se průchodem sondou menäuje a na konci sondy je jeho množství nulová.současně se bezbarvý proud taveniny...

Způsob výroby netkané textilie chemicky předpojené a dopojené soustavou termoplastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246270

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lippitz Dietmar, Heidborn Peter, Purps Peter

MPK: D04H 1/58

Značky: předpojené, netkané, termoplastů, dopojené, chemicky, výroby, způsob, soustavou, textilie

Text:

...zařízení. Pro takto vyrobenou netkanou textilíi je typická nižší nasákavost a s rostou~ ci hmotnosti i zhoršujicí se omak.Princíp technologie výroby netkané textílie podle vynálezu spočíva v chemíckém předpojení vlákenného rouna z přírodních čí syntetických vláken nebo jejich směsi zředěnou vodnou dísperzí pojiva, které je aplikováno impregnací střikem, nánosem pěny, tiskem rytým válcem nebo rotační šablonou tak, aby obsah sušiny na netkané...

Vstřikovač paliva, zejména pro motor s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 241116

Dátum: 15.12.1987

Autori: Rusnák Jozef, Kmec Imrich

MPK: F02M 61/16, F02M 61/10

Značky: paliva, zejména, motor, vnitřním, vstřikovač, spaľovaním

Text:

...je předepnuta pmocí rektifikačního šroubu 3. Tlačná tyč 3 s hlavou 3, vratná pružina 3 arektifikační šroub 3 dohromady tvoří sestavu 31 g.Těleso 3 vstřikovače 3 je uloženo v plášti 3, vsazeném do hlavy 32 válce. Z obr. jsoupatrné přilehlé ventily 33 po obou stranách vstřikovače, uložené v odpovídajících sedlech 33.Mezi hlavou 39 válce, pláštěm 3 a tělesem 3 vstřikovače je kromě toho umístěno několik těsnicích vložek 33.Vstřikovací jehla 3....

Způsob polymerace a kopolymerace .alfa. -olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241115

Dátum: 15.12.1987

Autori: Huba Mikuláš, Bednáo Peter, Málik Ladislav

MPK: C08F 4/64, C08F 10/02, C08F 236/06...

Značky: kopolymerace, způsob, polymerace, alfa, olefinu

Text:

...katalytické komponenty /a/,jsou výhodné ty, ve kterých je kov čtyřvazný. a to vzhledem k jejich rozpustnosti v uhlov/odicích. Jako příklady lze uvést TiCl 4, Ti/0 C 4 I-Í 9/4 a Ti/0 iso-C 3 H 7/4.Z organických haloqenovaných sloučenin jsou zvláště vhodné elkylchloridy, a anorganic kých haloqenovaných sloučenin jsou výhodné chlotidy těžkých kovů, kde kov může existovat alespoň ve dvou oxidačních stupních a které jsou v okamžiku použití ve...

Termoreaktivní směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 246269

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lazarev Jurij Petrovie, Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Lehmann Klaus, Starobinskij Rudolf Natanovie, Fesina Michail Iljie, Hecht Hans-christian, Kloth Bernd

MPK: C08L 27/06

Značky: termoreaktivní, směs

Text:

...hmotnostních umožňuje získání elastifikované směsi, která vykazuje vysokou odolnost vůči oděru. Tyto materiály mohou být použitý jako oděruodolný povlak pro díly a stavební jednotky vybavení rudných dolů kladky, běžící pásy a p 0 dobně.Uvažované elastické látky je možno rovněž použít jako izolační materiály pro ochranu proti korozi a pro elektrotechnické výrobky.Výhodné je také použití termoreaktivní směsi následujícího...

Způsob zkoušení kvality transparentních pásů materiálu a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 241114

Dátum: 15.12.1987

Autori: Horeík Emil, Varga Michal

MPK: G01N 21/89, D06H 3/08

Značky: pásu, materiálů, transparentních, provádění, kvality, způsob, zkoušení, zařízení

Text:

...chybové signály vyvolané vadami uprostřed pásu mohou ležet pod úrovní šumu existující na okraji pásu.V důsledku toho je podstatné, aby se úroveň šumu potlačovala diferencovaně a absorbce V transparentnún pásu materiálu brala v úvahu tak, aby stejnorodá a stejně velká vada na okraji pásu materiálu vyvolávala stejné impulsy jako odpovídající vada uprostřed pásu.Podle výhodného význaku vynálezu se proto každý elektrický impuls v závislosti na...

Způsob výroby tvarovaných dílců z vrstveného dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246268

Dátum: 15.12.1987

Autori: Beister Günther, Schiller Siegfried

MPK: B27D 1/04

Značky: dílců, vrstveného, výroby, tvarovaných, dřeva, způsob

Text:

...a snižuje pořizovací náklady.Způsob výroby tvarovaných dílců z vrstveného dřeva podle tohoto vynalezu spočíva V uplatnění dvoustupňové technologie podle schématu znázorněného na obr. 1 a obr. 2. Dýhové sesazenky 1, jejichž šířka i délka může být vícenásobkem zhotovovaných tvarovaných dílců se v souboru o potřebném počtu vrstev slísují za použití vhodného typu termoplasttckého pojiva disperse, folie, apod. do tvaru rovinné desky 2. Lisování...

Způsob výroby granulí močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241113

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dzúr Ivan, Vlachynský Ivan

MPK: A23K 1/22, B01J 2/04

Značky: močoviny, granulí, výroby, způsob

Text:

...nebo ke granulaci, přidává anorganická hlinitá sůl rozpustná ve vodě v množství odpovídajícímu 0,1 až 1,0 hmot. oxidu hlinitého Al 2 O 3, vztaženo na močovinu v tavenině nebo V roztoku.Výhody postupu podle uvedeného vynálezu spočívají v tom, že přítomnost anorganické hlinité soli rozpustné ve vodě během rozstřikování nebo granulace ovlivňuje tvorbu granulí v tom smyslu, že tato výroba probíhá bez komplikací a zabráni se při ní...

Způsob určování protilátek vůči Corynebacterium equi v krevním séru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246267

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kühn Gerhard, Heisig Ullrich

MPK: G01N 33/50

Značky: způsob, krevním, určování, séru, protilátek, vůči, corynebacterium

Text:

...serum of man and animals. AssiutVet. Med. j., 10, 1982, s. 89-95, uvádějí jistě dílčí výsledky. Většinou se však pro tento účel doporučuje velmi pracná metoda průkazu imunostimulace lymfocytů PRESCOTT,j. F. ~ OGILVIE, T. H. - MARKHAM, R. j. F. Lymphooyte immunostimulation in the diagnosis of Corynebacterium equi pneumona in foals. Amer. j. Vet. Res., 41, 1980, s. 2 073-2 075.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob určovaní protilátek vůči...

Způsob výroby granulí močoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241112

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bocán František, Husár Štefan

MPK: B01J 2/04, A23K 1/22

Značky: způsob, granulí, močoviny, výroby

Text:

...granulí o požadované velikosti, spočívá podle uvedeného vynálesu v ton.ie Jako krgstalizačního retardéru se použije hydroxidu hořečnatého, anorganícké hořečnaté soli nebo směsi těchto látek, v množství odpovídajícím 0,1 a 1,0 i hmotnostnímu oxidu hoŕečnetého IIgO, vztałeno na množství močoviny v roztoku.Výhody postupu podle uvedeného vynálezu spočívejí v tom. Be přítomnost hydroxidu hořečoatého e/nebo emorganické hořečnaté soli ovlivňuje...

Zařízení pro průběžné rozplavování a likvidaci kalů ze solných lázní

Načítavanie...

Číslo patentu: 246266

Dátum: 15.12.1987

Autori: Hartung Johannes, Goedicke Klaus, Spreitz Volkmar

MPK: C02F 11/00

Značky: likvidaci, rozplavování, solných, kalů, lázni, průběžné, zařízení

Text:

...v závěru proběhne rozplavení kalů.Zařazením zařízení podle výnálezu do odokujovací linky, kde se ze solné lázně odstraňuje kal, se vylučuje nepříjemná a namáhavá práce, snižuje- se podstatne nebezpečí úrazu nebot obsluha linky nepřichází bezprostředně do styku s kalý, zejména při jejich vyšší teplotě.Zařízení umožňuje dbsažření vyšší technické úrovně strojního vybavení lĺľřkydosažiení vyšší pracovní úrovně. Dále zařízení umožňuje a zajišťuje...

Zařízení pro brzdění odvíjené příze při odvíjení z nejměně jedné přízové cívky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241111

Dátum: 15.12.1987

Autor: Faneovie Karol

MPK: B65H 59/12, B65H 59/06

Značky: přízové, nejméně, odvíjení, odvíjené, příze, jedné, cívky, brzdění, zařízení

Text:

...místu.Tento úkol je vyřešen pomocí hřebenovitého brzdicího prstence nasazeného na souosé těleso a opatřeného soustavou lamel nebo zubů, směřujících směrem dovnitř a šikmo nahoru ve směru oběhu příze, z nichž se nejméně dvě lamely ve směru povrchových přímek překrývají a přes které jsou vedeny příze, odtahované z různých cívek.Podle konkrétního výhodného provedení vynálezu je zařízení opatřeno nasazavaclm tělesea kuželového tvaru pro...

Zapojení hlídače plamene s indikací velikosti signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246265

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heilmann Horst, Erbkamm Wolfgang

MPK: G05D 23/19, G08B 21/00

Značky: velikostí, plamene, hlídače, signálu, zapojení, indikaci

Text:

...napětí prochází napětí od výbojů, které je kladné, diodou,zapojenou do přivodu ke vstupu spinacího zařízení. Pulsy V kladné půlperiodě se tedy zcela využiji k činnosti spínacího obvodu. V záporné půlperiodě jsou pulsy procháze 4jící iotonkovou výbojkou záporné a procházejí pouze přes diodu, která je zapojená před měřicim přístrojem a před doutnavkou. Znamená to, že pro indikaci a pro vlastní spínací obvod jsou využívány dva na sobě...

Emulze k vázání prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241110

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kumieík Alojz, Holeeko Peter, Kopál Pavel, Hauskrecht Peter

MPK: C09K 3/22

Značky: emulze, vázání, prachu

Text:

...smáčedlo v objemové koncentraci 0,1 až 0,8 , změkčovadlo v objemové koncentraci S až 49 a vodu v objemové koncentraci 40 až 42 LBnulze může dále obsahovat vodní sklo v objemové koncentraci do 3 , výhodně sodné vodní sklo.Emulze k vázání prachu podle vynálezu je účinnější než dříve známé prostředky. Emulzí podle vynálezu je možno i při trvajícím teplém počasí a při jiných nepříznivých povětrnostních podmínkách dosáhnout vázání jemných...

Zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246264

Dátum: 15.12.1987

Autori: Trinks Werner, Vogel Wolfgang

MPK: B65G 23/44

Značky: pásového, dopravníku, bubnu, stanice, zvedání, napínací, zařízení

Text:

...příčném přetržení dopravního pásu, kdy napínací smyčka i buben se zátěží spadnotl na dno napínací stanice.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro zvedání bubnu napínací stanice pásového dopravníku obsahující předlohový hřídel se dvěma bubny podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že jeho otočný předlohový hříde se dvěma navíjecími bubny umístěnými mezi ložiskovými tělesy je při 4pevněn ke konstrukcí napínací stanice nad napínacím...

Způsob zpracování nerezavějících ocelí, zejména pro výrobu injekčních jehel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246263

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gundlach Hans, Keiler Johann-albrecht, Grenzeddfer Dietmar, Wolfermann Dietmar, Pollakowski Goetz

MPK: B21G 1/08

Značky: oceli, injekčních, nerezavějících, zejména, způsob, jehel, výrobu, zpracování

Text:

...tlouštku v podélném i příčném směru.Výhodou tohoto způsobu je především, že výsledná kvalita povrchu pásu se podstatně zlepšila, odstranily se okuje a nečistoty z povrchu pásu a především se docílila možnost spojováni pásu na technologický optimální délku pro další zpracování pásu, při docílení konstantního příčného a podélného průřezu pásu tvaru obdélníka. Snížily se náklady na zpracování při současně úspoře energie.Pro výrobu...

Způsob výroby čistých alkyl-terc.alkyletherů a uhlovodíkových rafinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241108

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lipka Radislav, Kellner Michal, Longauer Karol, Zeman Svatopluk

MPK: C07C 41/06, C074 3/04

Značky: uhlovodíkových, způsob, čistých, rafinátu, alkyl-terc.alkyletherů, výroby

Text:

...alespoň do dvou vrstev, ze kterých se používá alespoň jedna k absorpci vestavu pokud možno zbaveném alkanolu, zatímco druhá vrstva, která již byla uvedena ve styk s alkanolem, se zařazuje do proudu výohozíoh uhlovodíků pro postup podle vynálezu za účelem desorpce.včas, před dosažením takovéhoto nasycení alkanolem, kdy lze ještě s jistotou zahránit prüchodu alkanolu absorpční vrstvou, se uvedené obě absorpční vrstvy přemístí, takže nyní se...

Prstencová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 241107

Dátum: 15.12.1987

Autor: Dimun Milan

MPK: B23C 5/08

Značky: fréza, prstencová

Text:

...podle vynálezu je možno vyrábět prstencové frézy i v malých rozměrech bez nebezpečí vzniku vlasových trhlin, vyfrézované otvory jsou lépe obrobeny a je možno frézovat otvory v několika na sebe naskládaných obrobcích. Prstencová fréza podle vynálezu může být vyrobena též ze dvou teleskopicky zásuvných částí, z nichž opotřebená část může být vyměněna.Uvedené výhody spolu s dalšími výhodami budou podrobně popsány a prokâzány na konci popisné...

Filtr, zejména pro ionexovou úpravu vody v energetických provozech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246262

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schattenberg Frank, Pniok Dieter

MPK: B01D 23/02, C02F 1/42

Značky: zejména, filtr, ionexovou, provozech, úpravu, energetických

Text:

...kterém mohou být uloženy například v neznázorněné tésnicí zátce. Filtr je dále opatřen neznázorněným příslušenstvím, zahrnujícím například hadicové spoje s armaturami a blokovacím zařízením proti překročení úrovně provozní hladiny 15 upravované kapaliny v nádrži 1, která dosahuje nad horní úroveň 16 filtrační náplne 7.Před zahájením provozu se nejdříve nádrž 1 naplní asi z 1/3 vodou a středovým otvorem 4 víka 3 se nádrž 1 naplní ionexovou...

Způsob úpravy jakosti povrchu keramických předmětů a zvýšení jejich odolností proti rozbití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241106

Dátum: 15.12.1987

Autor: Petr Jaroslav

MPK: B05D 1/06, C04B 41/83

Značky: předmětů, zvýšení, jejich, rozbití, keramických, způsob, povrchu, úpravy, jakosti, proti, odolností

Text:

...vrstva organického laku, zejmena barevného.Povlak z umělé hmoty, nanesený způsobem podle vynálezu, zvyšuje odolnost keramického výrobku proti rozbití, zvyšuje jakost jeho povrchu a v důsledku jeho vysoké hustoty zabra~ ňuje vzniku výkvětů. Kromě toho poskytuje hladký povrch, dovolujíoí snadné ošetřování, který je nad to hygienicky nezávadný, ale i mimořádně příjemný na dotek, takže nádoby s takto naneseným povlakem jsou vhodné i jako...

Způsob výroby totálně pórovitého aktivovaného gelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241105

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kme? Ivan, Rényi Marián, Bodnár Milan

MPK: C08F 218/04

Značky: pórovitého, aktivovaného, totálně, způsob, výroby

Text:

...japonské patentové přihlášce číelo160 300/1979 (odpovídající patentovým apiaüm US č. 4 246 362, 4 256 842 a 4 256 843) navrhuje použít polotuhého hydrofilního syntetického polymemího gelu z polyvinylového polymeru obaahujícího volná primšrní hydroxylově smpiny. Gem, popsaných ve výše uvedené japonské patentové přihlašce, je možno použít pro efinitní chromatografii. I kdyz tyto gely mají vyšší mechanickou pevnost v porovnání s gely...

Způsob úpravy vodné emulze pro tažení měděných drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246261

Dátum: 15.12.1987

Autori: Veliekov Velieko Dimitrov, Schier Karlheinz, Christov Ivan Danailov, Söhner Manfred, Ivanov Laeezar Petrov, Wilhelm Harald, Taeev Anton Ivanov

MPK: C10M 173/00, C10N 40/24

Značky: tažení, vodné, emulze, měděných, drátu, způsob, úpravy

Text:

...uvedených emulzí, tim ve zvýšení tažecích rychlostí a snížení opotřebení tažecích průvlaků s následným zvýšením doby životnosti emulze.Uplně odpadá Vytékání zpěněné emulze mimo sběrací kanálky, což má mnohdy za následek dočasné odstavení tažecího stroje z provozu.Měděné dráty byly taženy z průměru 8 mm na průměr 2 mm V tažecích prokluzových strojích s průběžným elektrickým žíháníma kontinuálním navíjením při výtokové rychlosti 25 m/s....

Způsob čištění a odmašťování trubek o průměru 3 až 16 mm a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246260

Dátum: 15.12.1987

Autori: Katruš Radij Vladimirovie, Manz Arnold

MPK: C23G 3/04

Značky: trubek, odmašťování, provádění, průměru, způsobu, způsob, zařízení, tohoto, čištění

Text:

...uložení kontejneru ve válcové nádobě v příčném řezu.Zařízení sestava z válcové nádoby 1 umístěné na rámu 2 sklopně uloženém kolem čepu 3 pomocí pneumatického válce 4. Válcová nádoba 1 sestává ze sekci, v daném případě ze tří sekci. Jednotlivé sekce jsou propojeny spojovacími tělesy 5, v jejichž spodní části je uložen v kluzném ložisku 6 přepravní váleček 7. Válcová nádoba 1 je na obou koncích uzavřena víkem B, 8. Na vstupní straně válcové...

Způsob výroby.alfa. -arylalkanové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 241104

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jokel Igor

MPK: A61K 31/19, C07C 57/30

Značky: výroby.alfa, arylalkanové, kyseliny, způsob

Text:

...hydrogenuhličitanu, aniontü organicwch kyselín a fosforečnand.Přesmyk shore popsaneho eeterového derivátu lze s výhodou provádět za nepřítomnosti vody (nupř. priamy 3, 4, 7, 10, 13 s 28), čímž je minimalizována schopnost hydrolýzy ketalu na keton před přesmykem ketelu, je-li přítomna kyselina. Jestliže je hydrolýza ketslu na keton dovolena, pak probíhá rychleji než přesnyk a snižuje tak výtěžek žádoněhopřeslnyknutého produktu. Jestliže...

Olejové mazací čerpadlo pro stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246259

Dátum: 15.12.1987

Autor: Makarov Nikolaj Dmitrijevie

MPK: F16N 13/20

Značky: čerpadlo, stroje, mazací, olejové

Text:

...který je veden přes sací a výtlačný vývrt a přes uložení redukčního ventilu.Mazací čerpadlo sestává z čepu 1 a příruby 2, jež jsou slísovány a šroubem 3 i se závitovým otvorem 30 pevně spojený k víku 4 hlavního ložiska. Vzájemná poloha čepu 1 a příruby 2 je zajištěna kolíkem 25. Mazací čerpadlo dále sestava z hnaného kola 5,které je kluzně uloženo na vnějších průměrech čepu 1 a příruby 2 a svým ozubením je uloženo do záběru do hnacího kola...

Skládané trubkové pouzdro a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241103

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pajtík Jozef, Štefka Vilém, Grman Miloš

MPK: A22C 13/00, A22C 11/02

Značky: výroby, trubkové, způsob, skládané, pouzdro

Text:

...původní délce pouzdra je rovný 1/130. Hewitt však neuvažuje o problémech spojených s výrobou takového vysoce stlačeneho úseku složeného pouzdra v komerčně výhodných délkách aneuvažuje význam průměru pouzdra.Před vytvořením vynálezu byl poměr původní délky pouzdra k délce úseku složeného a stlačeného pouzdra v průmyslové praxi obvykle 70 až 100. Tento poměr se označuje jako poměr stlačení a je pŕevratnou hodnotou poměru, který uvádí Hewitt.Jiný...

Kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246258

Dátum: 15.12.1987

Autor: Lalov Vitalij Viktorovie

MPK: F01P 7/16

Značky: tlumící, kmitů, hydraulickými, kapalinový, termoregulátor

Text:

...připojeném obrázku je znázorněn kapalinový termoregulátor s hydraulickými tlumiči kmitů podle vynálezu, kde na obr. 1 je vyobrazen ustavený termoregulátor při studeném chladivu a na obr. 2 je zachycen termoregulátor při prohřátém chladivu.Skříň 2 je opatřena vstupem 3 chladiva do vnitřního prostoru a výstupem 4 vnitřního okruhu. Skříň 2 má uvnitř opracovanou dosedací rovinu 11 s otvorem 15 k uzavírání a otevíraní průtoku chladiva. Otvor 15...

Způsob stanovení rychlosti přestupu kapalin plošnou textilií a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246257

Dátum: 15.12.1987

Autori: Grigorjan Alfred Nikitovle, Kovalev Addej Petrovie

MPK: G01N 13/00

Značky: plošnou, textilií, kapalin, přestupu, tohoto, zařízení, provádění, způsobu, stanovení, rychlostí, způsob

Text:

...určí výpočtem.Předmětem vynálezu je rovněž zařízení k provádění shora uvedeného způsobu. Toto zařízení sestává z nosného rámečku, například ve tvaru čtverce o straně 10 cm, kolmo a po obvodě osazeného alespoň čtyřmi jehličkami a vyplněného mřížkou, z proti kusu s osazením pro rozebíratelné spojenís rámečkem, představujícího nádobku opatřenou zásobníkem na kapalinu, přívodním otvorem u dna a ve své horní části přepadovým otvorem, který je...

Kapalné vehikulum pro anthelmintické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241101

Dátum: 15.12.1987

Autori: Marek Tibor, Švooava Marian

MPK: A61K 47/00

Značky: anthelmintické, kapalné, přípravky, vehikulum

Text:

...obsahující 4 až 30 tetramisolu a/neho levamisol ve vehikulu s jednímnebo více alkoholy obecného vzorce I jsou jako takové velice vhodné k perkutánní aplikaci,uvedené přípravky mohou případně obsahovat v menším množství přídavné látky jakéhokoliv charakteru, pokud tyto přídavné látky nevyvolávají signifikantní škodlivé účinky na kůži. Taková přídavné látky mohou usnadñovat aplikaci na kůži zviřete a/nebo mohou napomáhat při přípravě...

Způsob stanovení obsahu chlorovodíku v plynném prostředí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246256

Dátum: 15.12.1987

Autori: Komissarov Viktor Nikolajevie, Brod Gerc Naumovie

MPK: G01N 27/00

Značky: plynném, chlorovodíku, způsobu, provádění, způsob, prostředí, tohoto, stanovení, obsahu, zařízení

Text:

...je tvořeno plynem mezi oběma deskami, na které je přivedeno elektrické napětí. Permitivita dielektrika, tvořeného plynem, je proměnná v. závislosti na obsahu chlorovodíku v plynu. Chlorovodík je silně polárním plynem a zvýšení elektrické vodivosti kondenzátoru je proto závislé na obsahu polární látky v plynu, procházejícim mezi deskami. e-li však plyn zbaven vlhkosti, jsou změny vodivosti nepatrne proto je třeba pro zvýšení citlivosti metody...