Archív za 1987 rok

Strana 2

Laboratorný počítačový analyzátor parametrov metabolizmu krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254010

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/05

Značky: parametrov, metabolizmu, počítačový, laboratórny, analyzátor

Text:

...hydrogenuhličitänu, hodnoty štandardného hydrogenuhličitanu, totálneho oxidu t 1 hličitého,excesu .K 152, .draslíka, Iaagnézía, sodíka ĺP° klávesnícovej korekcii empírický meranej hodnoty osmolalityj, chlorídov, ionizovaného vápnika.Algor-itmus daného programu pozostáva z.týchto následných matematických operácií1. vstupy hodnota parciálneho tlaku kyslíka a oxidu uhličitého, hemoglobín a klávesnícová korekcía empíriclty meranej hodnoty...

Automatický zapalovač plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254009

Dátum: 17.12.1987

Autor: Melkovič Martin

MPK: F23Q 3/00

Značky: plynů, zapalovač, automatický

Text:

...Každá plynná zmes so vzrastom svojej teploty zvyšuje svoju elektrickú vodivosť. Horiaci plyn s vyššou elektrickou vodivostou prostredníctvom iskriča V zvádza prúd prúdového zdroja l, čim sa zabráni opätovnému nabíjania kondenzátora C a tým i ďalším výbojom v iskriči V.V súčasnosti používané iskriče v plynových spotrebičoch majú prierazné napätie od 10 KV do 20 KV. K týmto iskričom je vhodné použiť prúdový zdroj I s menovitou hodnotou prúdu...

Intravenózny prípravok na báze zvieracieho apyrogenného albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254008

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mikula Ivan, Rosocha Ján, Bulík Jozef

MPK: A61K 35/54

Značky: apyrogenného, zvieracieho, prípravok, báze, intravenózny, albuminu

Text:

...Vyrá 254008bajú sa preparáty na báze albumínu, avšak pre vysoký obsah pyrogénnych látok sa aplikujú intramuskulárne alebo intrakutánne, čím liečebný efekt je minimálny.To isté platí o prípravkoch na báze amínokyselín, ktoré sú vyrábané pre veterinárne použitie, ktorých liečebný efekt je značne obmedzený.Podstata lntravenózneho prípravku na báze zvieracieho albumínu je v tom, že je zložený z 5-20 hmotnostných apyrogénneho zvieracieho...

Elektricky vodivý spoj kolajnicových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254007

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kollár Vojtech, Kollár Karol

MPK: B61L 23/16

Značky: kolajnicových, elektricky, vodivý, pásov

Text:

...k oprave koľajnicového styku nie je potrebný zvárač, či vodič motorového vozidla,ale postačí iba jeden človek, napríklad pochôdzkár. Medzi výhody je možno zaradiť i úsporu zvýšenej spotreby elektrickej energie v pripade výlukovej činnosti vyvolanej z titulu opravy koľajnicového styku.Na pripojených výkresoch obraz 1 znázorňuje elektricky vodivé spojenie koľajnicových pásov podľa vynálezu, obraz 2 znázorňuje vodivé prepojenie susedných...

Zariadenie na elektrochemické hlbkové značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254006

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nemšák Ján, Redaj František, Trebichavský Ctibor

MPK: C25F 7/00, C25F 3/00

Značky: zariadenie, hĺbkové, značkovanie, elektrochemické

Text:

...uložený elektroizolačný miešací element a je okolo neho vytvorená pracovná komora prostredníctvom krúžka a prítlačnej dosky. Podstatou vynálezu je aj to, že pórovitý pracovný nástroj je tvorenýelektrovodivou sieťkou. Podstata vynálezu spočíva aj v tom, že elektroizolačný miešací element je tvorený štetcom.Zarladením elektrochemického hlbkového značkovania sa docieli značkovania s využitím ručného, alebo mechanického pohybu,podstatne širší...

Sposob výroby alkénoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254005

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mitter Ladislav, Glevitzký Edmund, Mondočko Jozef, Adam Valér, Mikula Gustáv, Kráľ Bohumil

MPK: C07D 303/04

Značky: výroby, alkénoxidov, spôsob

Text:

...a pod., ktoré nerušia oxidačnú reakciu. Rýchlosť pridávania alkénu závisí od rýchlosti reakcie na príslušný halogénhydrín alebo sa pridáva alkén v prebytku. Elektrolytický článok pracuje v širokom rozmedzí teplôt a tlakov. Teplota je spravidla v rozmedzí 30 až 90 °C, tfak môže byt atmosférický 1 vyšší až do 2 MPa USA patq 3 288 692),resp. i nižší NSR pat. 1 768 443.Ako anódy sa používajú elektródy z grafitu, platiny, titantí pokrytého...

Aglomeračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254004

Dátum: 17.12.1987

Autori: Poneváč Ján, Čižmár Ján, Liba Bohumil

MPK: F27B 21/00

Značky: aglomeračné, zariadenie

Text:

...zariadenie pozostáva zo spekacieho pásu 1 na vstupnom konci s prira 4deným zásobníkom 3 a zapaľovacou hlavou 4. l( výstupnému koncu spekacieho pásu J je priradený drvič 6 a triedič 7. Za triedičom 7 je umiestnený chladiaci pás 8. Priestor spekacieho pásu 1 je napojený na odsávací systém 5 usporiadaný pod nim a napojený cez prašníky 18 na exhaustor 19. Nad výstupným koncom spekacieho pásu 1, drvičom ü, triedičom 7 a nad prilahlou častou...

Sklápacia skládacia skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 254003

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hostin Jozef

MPK: A47B 47/00

Značky: sklápacia, skriňa, skladacia

Text:

...a dopravných prostriedkoj/,p znižuje náklady na skladovanie a dopravu.Príklad prevedenia sklápace skladacej skrine podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 predstavuje pohlad v náryse, obr. 2 priečny rez v pôdorysnom priemete, obr. 3 časť pozdĺžneho rezu V bokorysnom priemete a obr. 4 priečny rez spojenia zadného dielu s priečkou.Bočný diel 2, horný kryt 3, dno 4 sú pomocou otočných zévesov 5 pripevnené k zadnému dielu 1....

Sposob získavania zinku z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254002

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tuček Lubomír, Tarhanič Ladislav, Sasák Ladislav

MPK: C22B 19/30

Značky: získavania, spôsob, ťažkej, kalov, regenerování, tekutiny, zinku, získaných

Text:

...zinku z kalov pri regenerovaní ťažkej tekutiny, pripravenej z vodného roztoku ZnC 12 a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania sa dosiahne filtrova 4ním znečistenej ťažkej tekutiny cez filtračný materiál, prípravourrmutu z kalu zachyteného na-f 11 tračnommateriálu použitím oplachovacích vôd produktov rozplavovania,filtrovanim rmutu cez, filtračný materiál,pôsobením 10 až 20 vodného roztoku uhličitanu sodného na filtra až do...

Zariadenie na obdukovanie profilových nekovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254001

Dátum: 17.12.1987

Autori: Talián Igor, Kordík Jozef, Hankus Augustín, Adásek Štefan

MPK: H01B 13/16, C06B 3/00

Značky: obdukovanie, profilových, materiálov, zariadenie, nekovových

Text:

...expozície nanášaného materiálu, ktorá V závislosti na hrúbke nanesenej vrstvy pri teplotách 40 až 210 °C nepresahuje 0,1 až 1 s.Vzhladom ku krátkej expozičnej dobeplastisólu alebo roztaveněho či rozpusteného polyméru je možné zariadenie podľa tohto vynálezu minimalizovať a pritom dosiahnut značnú úsporu energie.Zariadenie podľa tohto vynálezu môže pracovať kontinuálne, ale aj polokontinuálne a pretržite.Profilový materiál, ktorý má sa...

Způsob výroby elastického válce s vysokým odmačkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254000

Dátum: 17.12.1987

Autori: Téra Petr, Švec Zbyněk, Bořek Jiří, Korbel František, Červený Jan, Ponikelský Zdeněk, Štěpánek Oldřich

MPK: D06B 23/02, D06B 15/02

Značky: odmačkem, elastického, způsob, válce, výroby, vysokým

Text:

...eilcu účinný transport vlhkosti z odvodňovanýoh textilií.Nekonečný pâe netkané textilie je rozřezún nan - úhelníky,například na 8 úhelníky JL e poloněren vepeané kružnioe o 10 až 20 mm větlím, než Je požadovaný poloněr finélního válce.- 3 254 000 Jsou opatřony contrálním otvorom, zářozem pro klínok, nąvločony na kovový trn 1, vzéjomně proti sobě pootočony za účelom vyloučoni noatojnorodosti materiálového složení a nalisovány pod...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Wenchich Štefan, Pašek Josef, Waradzin Walter, Bicek Dušan, Jaroš Alois, Doležel Pavel, Mosný Ivan

MPK: C07C 111/00

Značky: výroby, přesmykem, způsob, 4-nitrosodifenylaminu, kontinuální, n-nitrosododifenylaminu

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Flieger Jiří, Zdeněk Dalibor, Straka Jaromír, Maloušek Antonín

MPK: H05K 7/18

Značky: zařízení, tyristorového, vysokonapěťového, vzduchovým, bloky, chlazením, modulu, základního, tyristorů, nosné, měniče

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Způsob pěstování monokrystalů hlinitanů yttria nebo/a lantanidu s perovskitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253997

Dátum: 17.12.1987

Autori: Perner Bohumil, Blažek Karel, Kvapil Josef, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: strukturou, monokrystalů, hlinitanu, yttria, způsob, lantanidů, pěstování, perovskitovou

Text:

...část přebytku kovových iontů se odstraní následujícím zahříváním ve vakuu,a to i bez předchozího ochlazení přímo po ukončení pěstování v pěstovacím zařízení. Takto upravený monokrystal lze případně dále zahřívat v suché,kyslík obsahující atmosfáře bez nebezpečí tvorby barevných center, což může mít význam pro úpravu celkového valenčního stavu některých lantanidů, například terbia nebo europia a při tepelné úpravě povrchů hotových výrobků,...

Modul bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253996

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vokál Jan, Undus Stanislav, Vrbenský Zdeněk, Nakládal Leoš

MPK: H05K 7/14

Značky: modul, bezkontaktního, spínače

Text:

...cnladicími tělesy. A. Na.dosedscích čelních plochách chladicích těles A jsou v upínacích.drážkách připevněny bezpotenciálové polovodičové moduly 5, vstupní e výstupní silové svorkovnice Q,snímače elektrického proudu 1 a svorkovnice § řídících signálů. V každém z modulů mohou být jedna až tři jednotky253998 spínače g umožňující realizaci jednofázových a třífázových řízených spínačů v reverzačním a nereverzačním zapojení.V přední části rámu 1...

Jednotka bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253995

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vokál Jan, Nakládal Leoš, Šlesingerová Věra

MPK: H05K 7/14

Značky: spínače, jednotka, bezkontaktního

Text:

...uspořádán hlásič teploty tvořený bimetalovou membránou a kontaktom.Uspořádání jednotky bezkontaktního spínače elektrického proudu podle vynálezu je kompaktní, má nižší spotřebu izolačních materiálů a počet konstrukčních dílů. Propojování jednotky do různých zapojení je zjednodušeno, bezpečnost z hlediska snížení rizika úrazu dotykom se zvyšuje. ANa připojenjch obr. je mrĺryrwJť/Ułťysrwbołło/Ěyr uspořádání Jednotky bezkontaktního spínače...

Produkční kmen bakterie Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253994

Dátum: 17.12.1987

Autori: Chrudimský Tomáš, Šímová Eva, Klekner Václav, Novák Miroslav

MPK: C12N 1/20

Značky: radiobacter, produkční, agrobacterium, bakterie

Text:

...radiobaoter E 86, produkuaíoí.ze aacharozy nebo glukozý polyaaoharid sukoinoglykanového typu, uložený v československá sbirce mikroorganismů University Jana Evangelisty Purkyně v Brně pod číslem COM 3940.Morfologioká a fyaiologická charakteristika produkčníAho kmene Agrobacterium radiobacter E 86 je gramegativni drobná tyčinka vyakytujíoí se nepravidelné. Na tuhé půdě tvoří vypouklé, hladké a lesklé kolonie e rovnými okraji. Má positivni...

Intenzifikátor praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253993

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tolman Jiří, Procházka Karel

MPK: C11D 3/386

Značky: intenzifikátor, praní

Text:

...místa textiiií před vlastním praním, jehož podstatou je to, že obsahuje 30 až 100 hmot. směsi neionogenního tenzidu a alkalické proteázy v hmotnostním poměru 5 až 5001, přičemž jako neionogenní tenzid se použije oxyetylát-mastného alkoholu nebo alkylfenolu nebo alkanolamidu mast ných kyselín nebo kopolymer oxyetylenu a oxypropylenu nebo jejích směsiHlavní výhodou intenzifikátor-praní je významně vyšší účinnost proti obdobným výrobkům a...

Mnohofázový dělič výkonu kruhově polarizované vlny s kruhovým vlnovodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253992

Dátum: 17.12.1987

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 5/103

Značky: dělič, kruhovým, kruhové, vlnovodem, polarizované, mnohofázový, výkonu

Text:

...jmenované prvky jsou známé.- 5 253 992 Příklady provedení děličů podle vynálezu jsou uvedeny naObr. 1 ukazuje podélný řez dělíčem s nejjednodušším kovovým přizpůsobovacím trnem. Na obr. 2 je příčný řez děličem nakresleným na obr. 1 v provedení se třemi koaxiálními vývody Obr. 3 zobrazuje podélný řez děličem se složitějším tverem kovového přízpůsobovacího trnu a se zkrácenými vývody. Provedení s dutým kovovým přizpůsobovacím trnem a...

Zařízení pro propojování bloků ve stojanech elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253991

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vlk Miroslav, Dvorský Vladimír, Kocourek František

MPK: H04Q 1/10

Značky: zařízení, elektronického, propojování, stojanech, bloků

Text:

...připojují do konektoru il, g v k konektorovém rámu 3 l., 33. Elektrické propojení konektor-ü il, 2 je provedeno propojovací doskou plošných spojů § 1, 6 g. Tato deska presahuje nahorní nebo dolní straně nebo na obou stranách výšku bloku ll, lg, aby na ni bylomožno z přední strany umístit propojovací vidlicové konektory 134,3, Ľ. Do těchto konektoru ll, lg,Ľ jsou zaeunuty zásuvky pl, 8, g s plochými páskovými kabely Sl, 22, 21. Na druhých...

Sklopná zarážka pro zajištění kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253990

Dátum: 17.12.1987

Autor: Babůrek Vladimír

MPK: B61K 7/16

Značky: kolejového, zarážka, sklopná, zajištění, vozidla

Text:

...spočívá v možnosti dálkového ovládání zarážky, čímž se zvýší bezpečnost práce obsluhy přesuvny. Další výhoda spočívá ve zvýšení účinné výšky zarážky.Na připojeném výkrese je na obr. 1 znázorněn čelnipohled na zarážku, na obr. 2 je záräžka ve zvednuté poloze,Ánakreslená v řezu rovinou A-A z obr. 1, na obr. 3 je zarážka ve sklopené poloze, nakreslená v řezu rovínou A-A z Obra 10V místě, kde má být umistěna zarážka, je kolejnioe přerušena a do...

Způsob výroby polymeru sukcinoglykanového typu v submerzní kultuře mikroorganismu Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253989

Dátum: 17.12.1987

Autori: Klekner Václav, Šímová Eva, Řičica Jan, Novák Miroslav, Staněk Miroslav

MPK: C12P 19/04

Značky: agrobacterium, sukcinoglykanového, submerzní, výroby, kultuře, způsob, mikroorganismu, polymerů, radiobacter

Text:

...a tím se omezí pěnění media, ke kterému má kultura při nízkých koncentracích polymeru sklon.V produkční fàzi kultury je nutné medium vzdušnit a míchat, ale spotřeba kyslíku mikroorganísmem již není velká. Zvětšenàintenzita míchàní při vyšších koncentracích polymeru zajístí nutnou homogenízací obsahu fermentoru. Ukončení růstové fáze a tím í možnost snížení intenzity michání a vzdušnění je výhodné kontrolovat kyslíkovou sondou, jejíž signál...

Způsob nanášení vrstvy lepidla, vytvářejícího ozdobný motiv na volných koncích vlákenných vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253988

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krajča Ladislav, Gogela Jindřich, Hejda Miloslav

MPK: B05D 1/16, B41M 3/12

Značky: vrstvy, nanášení, způsob, lepidla, vytvářejícího, ozdobný, koncích, motiv, vlákenných, volných, vloček

Text:

...nanášecí šablony v rozmezí od 60 do 75 stupňů. .Technickým účinkem způsobu podle vynálezu je nánno lepidla ve formě ozdobných motivů, který je zaručeně usazen převážným podílem na povrchu vločkových vláken a jenom jeho částečný poda je uložen v prostoru mezi nimi, takže pronikání tohoto nánosu lepidla až k vrstvě přechodového lepidla na podkladové podložce je zcela vyloučeno. Praktickým důsledkem pak jsou zcela kvalitní přenosy ozdobných...

Prostředek pro zvýšení klíčivosti orchidejových semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 253987

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jarý Jiří, Kalina Čestmír, Potáčová Miloslava, Burkhard Jiří

MPK: A01N 37/44

Značky: klíčivosti, zvýšení, orchidejových, semen, prostředek

Text:

...0,216 KHžP 04, 0,245 M 8 S 04.7 Hž 0,0,150 Kcl, 0,132 /NH 4/2304, 0,022 Cĺclzp 0,192 kyselina citronová, 1,0 pepton, 10,0 glukoza, 8,0 agar, jejíž pH.bylo upraveno lM-KDH§na hodnotu 5,2. Výsev byl uložen ve tmě při teplotě 15 až 20 °C. za 140 dni po výsevu nebyly pozorovány žádné známky 0 klíčeni.Zralá semeno Orçhis morío L. byla desinfikována a vyaeta stejným způsobem jako v příkladě l a na stejnou půdu, ke které byl přidán eíran kyseliny...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-786

Načítavanie...

Číslo patentu: 253986

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vrbová Miroslava, Pilát Petr, Mikláš Emil, Matelová Vlasta, Bezděk Karel, Bučko Michal, Okánik Boris

MPK: C12N 1/14

Značky: f-786, chrysogenum, mikroorganismu, penicillium

Text:

...očkováno několik misek se aporulační půdou.Výšezgyedeným způsobem aplikacemutagenů a pasívní selekoí byl získán izolát UV LV/20 ~I/12.Izoláty bly hodnoceny dle náaledujícího schématuizolovaná kolonie na Petriho miecešikmý agar vegetativní ínokulum vlaahłbfermentaceIzoláty byly hodnoceny ve 2 pokusech před konzervací a ve 3 pokusech po konzervací. Konzěrvy slouží k dlouhodobému uchovävání sporového materiálu a umožňují zachování vhodných...

Granule aktivátoru peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253985

Dátum: 17.12.1987

Autori: Čibera Jan, Kepl Jiří, Šimůnek Jaroslav, Tolman Jiří, Lopata Václav, Novák Jan, Šmidrkal Jan

MPK: C11D 3/48, C11D 3/395

Značky: granule, peroxosloučenin, aktivátoru

Text:

...inaktivaci, snadné dispergovatelnost v prací lázni a odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání.Další výhodou je zlepšení pracovního a životního prostředí ve výrobě granulátu, neboí se omezuje únik par derivátů kyseliny ftalové do ovzduší zpracováním tuhých látek a ne tavenin, tak jako při využití jiných postupů.Pro výrobu granule je výhodné využití plastické defbrmace,při níž se uplatňuje několik důležitých operací, jako příprava plastické...

Kapalné a pastovité detergenty s dekontaminační účinností pro toxické a radioaktivní kovy a jejich sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253984

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tolman Jiří, Novák Jan, Procházka Karel, Kaufman Karel, Vaněk Karel, Vaňura Petr, Fidler Josef, Konečný Ctirad, Tejnecký Miloslav, Veselý Jiří, Vavřín Jan, Dřízal Zdeněk, Gála Jan, Klecan Václav, Moravcová Želmíra

MPK: C11D 3/32, C11D 3/33

Značky: dekontaminační, účinnosti, jejich, kapalné, detergenty, pastovité, sloučeniny, toxické, rádioaktivní

Text:

...sloučenin, kterépzvyšují chelatační tenzidy účinnost suspenzních typů detergentůvlivem svého působení ve formě přenašeče iontů. Chelatační látky aplikované v nových detergentech jsou tenzídy betainového typu, po kterých je známe, že jsou podstatné inertnější k pokožce než běžné typy tenzidů. To potvrdily 1 klinické testy sledování dráždivos ti a zásahu do fyziologie kůže, kde např. aplikace šamponu se 4hmot.kokosamidu kyseliny...

Zařízení k upínání krájecího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 253983

Dátum: 17.12.1987

Autor: Tůma Josef

MPK: B27L 5/06

Značky: upínání, krájecího, nože, zařízení

Text:

...nože ýVýhody upínání krájecího nože podle vynálezu lze spatřovat v odstranení fyzicky namâhavé práce obsluhy, neboťupnutí nože pomocí klínu se provádí na impule tlačítka na ovládacím pultu a zvýšené bezpečnosti práce, neboł není potřebný vstup obsluhy do řezného ústrojí. Krájeoí nůž je ve vybrání nožově ho břevna držen v pracovní poloze celou plochou, protože nemáNa přiložených výktesech je schematicky v řezu znázorneno příkladné...

Přípravek pro svařování plošných vodičů diskových rotorů točivých elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253982

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zobač Ladislav, Kuchta Jozef

MPK: B23K 15/00

Značky: přípravek, strojů, točivých, vodičů, plošných, rotoru, svařování, diskových, elektrických

Text:

...za sebou. Dále umožňuje.automatický posuv po sobě následných svařovaných vodičů zejména při seriové výrobě diskových rotorů.Přípravek podle vynálezu blíže objasní přiložený výkres kde na obr.1 je znázorněn v osovém řezu sestavený přípravek s diskovým rotorem a na obr. 2 při pohledu shore.Hlavní částí přípravku jsou dva upínací kotouče l a g . Spodní upínací kotouč g přiléhá na dno nosného talířeíg přičemž jeho tři mezikroužky g,Q,Q,...

Způsob výroby pryžových hadic s kostrou na pružných pryžových trnech

Načítavanie...

Číslo patentu: 253981

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zelina Antonín, Vilím Otakar

MPK: B29D 23/20

Značky: trnech, kostrou, hadíc, pryžových, způsob, pružných, výroby

Text:

...jedné svorky a pootočenř k dalšímu vtisknutí je asi 5 sekund. Spojení trnu deseti svorkami, které má pev-nost 400 N, bude trvat zhruba 1 minutu, což je doba podstatně kratší,než je zapotřebí ke spojeni trnů vulkanizací nebo lepením. Proces vulkanizace je také značně náročný na energií, protože vulkanizační teploty se pohybují v rozmezí asi 12 o~ 15 o °c.Feromagnetický materiál, ze kterého jsou svorky vyrobeny,umožňuje u hadic s přídavnou...

Zapojení rozhodovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253980

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dvorský Pavel, Janů Karel, Staňka Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: obvodů, zapojení, rozhodovacího

Text:

...a dekodéry adres vyhražených buněk žádostío převzetí vyhražených dat druhým mikmpočítačemą Používá při tom běžné paměřové a logické obvodyä Dvoubránová pamät 1 slouží .jednak pro ukládání dat vytvořených ,jedním mikropočítačam pm druhý mikropočítač a. naopak, a dále slouží k zadání žádosti o převzetí těchto dat druhým mikropočítačem. Dekodér g .je vytvořen .jako běžný logický obvodď slouží k vytváření dvou vzáj emně nezávislých...

Zapojení mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 253979

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gutman Jiří, Krejčiřík Miroslav, Fiala Přemek, Jelínek Jiří

MPK: G06F 13/18

Značky: zapojení, mikroprocesorového, systému

Text:

...sdresovou a dstovou sběrníci g mikroprocesoru łs centrálním řízením přerušení. Skupina řídicích vstupů Ž trsnsformačních obvodů 1, skupina řídicíćh vstupu gł periferního obvodu Q systémového-časovače, skupina řídicích vstupů 1 periferního obvodu 1 propojení klávesnice, skupina řídicích vstupů gł periferního obvodu § pro přenos dat na vypisovací zařízení a skupina řídicích vstupů 2 periferního obvodu 2 pro připojení modemu jsou připojeny na...

Přepravní vozík pro spojení s motorovým žacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253978

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vávra Vojtěch

MPK: A01B 35/32

Značky: spojení, žacím, přepravní, vozík, strojem, motorovým

Text:

...k jeho pohonu i řízení. Celá soustava vozíku se žacím strojom je při jízdä evládána jdoucím člověkem prostřednictvím ovládecího ústrojí motorového žaoího stroje. Držáky žecího ústrojí, které tvoří jeden z připojovacích prvků vozíku pro žací stroj, jsou výhodnä využity jako bezpečnostní kryt žacího ústrojí motorového žacího stroje za přejezdu soustavy.Kombinací přepravního vozíkn s motorovým žacím strojom pro přepravu pice, případně jiných...

Nožový unašeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 253977

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bruštík Josef, Schiebl Antonín, Rychlý Josef, Hrbek Pavel

MPK: B23B 33/00

Značky: unášeč, nožový

Text:

...vnějšími kolíky lg, a pružinami lg, v jehož ose je pružně posuvně uložen hrot l s malým těsnícím kroužkem.§ a mazací drážkou li, unášecích nožů g uložených symetrioky rovnoběžně kolem hrotu l v kleci §, tělese 2,pleti ll a kryoím.plechu lg, dvou vrstev kuliček 1 jež jsou ve styku v úhlu A umístěných v misoe A opatřené vnitřními kolíky 5.Nožový unašeč pracuje na principu rozložení sil a deformací obrobku pomocí kuličkového meohanismm na...

Způsob navařování sedla do tělesa armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 253976

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hapl Jan

MPK: B23K 15/00

Značky: způsob, navařování, tělesa, armatury, sedla

Text:

...i v teplem ovlivněné zóně obvodových svarů nedochází ke strukturálním změnám ani k tepelným deformacím, podstatně se sníží spo~ třeba elektrické energie, protože do tepelného režimu vstupuje pouze samostatný sedlový kroužek, vylučují se prakticky nákladné opravy vadnýoh návarů i zmetkovitost těles armatur, protože možné vady návarovýchvrstev se zjistí bezpečně již před uložením sedlových kroužků do tělesa armatury. Snadný přístup a dobrá...

Zařízení pro ukládání palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 253975

Dátum: 17.12.1987

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B65G 1/04

Značky: palet, ukládání, zařízení

Text:

...a otočné páky nejbližšího vyššího podlaží, přičemž všechny vnější konce otočných pák jsou opatřeny kladkami, které se ovládacích prvků dotýkajíoPodstatou vynálezu je také to, že osy čepů protilehlých otočných pák jsou uspořádány v jedné ose.253 975 Dle navrženého řešení se dosáhne sklopení otočných pák pro ukládání palet gravitačním účinkem. Výodou je, že odpadne investičně a provozně náročný zdroj a rozvod hydraulikyoVýhodou řešení dle...

Penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 253974

Dátum: 17.12.1987

Autori: Michalec Zdeněk, Burian Erik, Nešvara Jaromír, Fabián Václav

MPK: G01N 3/40

Značky: penetrometr

Text:

...materiàluzTyto přístroje nejsou však vhodné k měření mékzosti soudrž »ných zemin, jelikož jsou konstruovány pro laboratorní potřebyUvedené nevýhody stavajícího stavu techniky se odstraní ponetrometrem podle vynálezu, tvořenym penetrační tyčíłna svém spodním253 974 konci opatřenou hrotom jehož podstata spočivá v tom, že penetračni tyč je nad svým hrotom opatřena narážkou s držadly a nad narážkou s držadly suvně uloženým závažim a na svém...

Zařízení k synchronizovanému spuštění několika funkčních pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253973

Dátum: 17.12.1987

Autori: Stránský Milan, Halamka Petr, Němec Jiří

MPK: D01H 11/00, D01H 15/02

Značky: zařízení, pochodů, spuštění, několika, funkčních, synchronizovanému

Text:

...podle šípky P z obr.2 obr.4 schéma zapojení operačních spinačů a řídícího spínače a obr.5 alternativní provedení pohybové vazby mezi centrálnim pohybovým ústrojím a vačkovými ovlědačí operačních spínačů.Na pravé straně obr.1 je zobrazena jedna z mnoha vedle sebe uspořádaných dopřádacich stanic 1 obvyklého bezvřetenového dopřádaciho stroje, která obsahuje hlavně ve spodní části umístěnou spřádací jednotku g, do níž zdola vstupuje vlákenný...

Sonda pro přímé stanovení obsahu kyslíku v horkých atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253972

Dátum: 17.12.1987

Autori: Paul Karel, Halásek Jiří, Stolař Pavel

MPK: G01N 25/32

Značky: sonda, obsahu, horkých, stanovení, kyslíku, atmosférách, přímé

Text:

...tepelnou kapacitu. Izolační pláät zaručuje, že keramické měřicí čidlo z pevného elektrolytu a ostatní keramické součástí sondy po vystavení celé sondy prudké změně teploty chladnou nebo se ohřívají podstatně pomaleji. Do prostoru měřicího čidla z pevného elektrolytu je s výhodou umístěn termočlánek, ktorý sleduje skutečnou teplotu uvnitř pláště, která se nemusí zcela shodovet s teplotou pecního prostoru. Kyslíkovou sondu lze tak s výhodou...

Způsob výroby vysoce aktivních biologicky účinných sloučenin imobilizovaných na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 253971

Dátum: 17.12.1987

Autori: Smalla Kornelia, Hermann Peter, Čoupek Jiří, Willhardt Ingo, Turková Jaroslava

MPK: C12N 11/08

Značky: biologicky, vysoce, účinných, imobilizovaných, výroby, aktivních, způsob, nosiči, sloučenin

Text:

...atd.).Některé typy jsou nevýhodné,protože nesou ionogenni funkční skupiny,jiné se vyznačují silnými nespecifickými sorpčními vlastnostmi pro bí 1 koviny.Jiné pak mají nedostatečnou mechanickou,hydrolytickou,mikrobiální nebo termickou stabilitu či nevhodnou distribuci velikosti.pőrů.Tím se značná zužuje okŕuh jejich použití.Homogenní hy drofilní nosiče polýsacharidového typu...