Archív za 1987 rok

Strana 2

Laboratorný počítačový analyzátor parametrov metabolizmu krvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 254010

Dátum: 17.12.1987

Autor: Kováč Anton

MPK: A61B 5/05

Značky: analyzátor, parametrov, laboratórny, metabolizmu, počítačový

Text:

...hydrogenuhličitänu, hodnoty štandardného hydrogenuhličitanu, totálneho oxidu t 1 hličitého,excesu .K 152, .draslíka, Iaagnézía, sodíka ĺP° klávesnícovej korekcii empírický meranej hodnoty osmolalityj, chlorídov, ionizovaného vápnika.Algor-itmus daného programu pozostáva z.týchto následných matematických operácií1. vstupy hodnota parciálneho tlaku kyslíka a oxidu uhličitého, hemoglobín a klávesnícová korekcía empíriclty meranej hodnoty...

Automatický zapalovač plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254009

Dátum: 17.12.1987

Autor: Melkovič Martin

MPK: F23Q 3/00

Značky: zapalovač, plynů, automatický

Text:

...Každá plynná zmes so vzrastom svojej teploty zvyšuje svoju elektrickú vodivosť. Horiaci plyn s vyššou elektrickou vodivostou prostredníctvom iskriča V zvádza prúd prúdového zdroja l, čim sa zabráni opätovnému nabíjania kondenzátora C a tým i ďalším výbojom v iskriči V.V súčasnosti používané iskriče v plynových spotrebičoch majú prierazné napätie od 10 KV do 20 KV. K týmto iskričom je vhodné použiť prúdový zdroj I s menovitou hodnotou prúdu...

Intravenózny prípravok na báze zvieracieho apyrogenného albumínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254008

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bulík Jozef, Rosocha Ján, Mikula Ivan

MPK: A61K 35/54

Značky: intravenózny, zvieracieho, apyrogenného, báze, prípravok, albuminu

Text:

...Vyrá 254008bajú sa preparáty na báze albumínu, avšak pre vysoký obsah pyrogénnych látok sa aplikujú intramuskulárne alebo intrakutánne, čím liečebný efekt je minimálny.To isté platí o prípravkoch na báze amínokyselín, ktoré sú vyrábané pre veterinárne použitie, ktorých liečebný efekt je značne obmedzený.Podstata lntravenózneho prípravku na báze zvieracieho albumínu je v tom, že je zložený z 5-20 hmotnostných apyrogénneho zvieracieho...

Elektricky vodivý spoj kolajnicových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254007

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kollár Vojtech, Kollár Karol

MPK: B61L 23/16

Značky: vodivý, kolajnicových, pásov, elektricky

Text:

...k oprave koľajnicového styku nie je potrebný zvárač, či vodič motorového vozidla,ale postačí iba jeden človek, napríklad pochôdzkár. Medzi výhody je možno zaradiť i úsporu zvýšenej spotreby elektrickej energie v pripade výlukovej činnosti vyvolanej z titulu opravy koľajnicového styku.Na pripojených výkresoch obraz 1 znázorňuje elektricky vodivé spojenie koľajnicových pásov podľa vynálezu, obraz 2 znázorňuje vodivé prepojenie susedných...

Zariadenie na elektrochemické hlbkové značkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254006

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nemšák Ján, Trebichavský Ctibor, Redaj František

MPK: C25F 3/00, C25F 7/00

Značky: zariadenie, elektrochemické, značkovanie, hĺbkové

Text:

...uložený elektroizolačný miešací element a je okolo neho vytvorená pracovná komora prostredníctvom krúžka a prítlačnej dosky. Podstatou vynálezu je aj to, že pórovitý pracovný nástroj je tvorenýelektrovodivou sieťkou. Podstata vynálezu spočíva aj v tom, že elektroizolačný miešací element je tvorený štetcom.Zarladením elektrochemického hlbkového značkovania sa docieli značkovania s využitím ručného, alebo mechanického pohybu,podstatne širší...

Sposob výroby alkénoxidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254005

Dátum: 17.12.1987

Autori: Adam Valér, Kráľ Bohumil, Mondočko Jozef, Mitter Ladislav, Mikula Gustáv, Glevitzký Edmund

MPK: C07D 303/04

Značky: výroby, alkénoxidov, spôsob

Text:

...a pod., ktoré nerušia oxidačnú reakciu. Rýchlosť pridávania alkénu závisí od rýchlosti reakcie na príslušný halogénhydrín alebo sa pridáva alkén v prebytku. Elektrolytický článok pracuje v širokom rozmedzí teplôt a tlakov. Teplota je spravidla v rozmedzí 30 až 90 °C, tfak môže byt atmosférický 1 vyšší až do 2 MPa USA patq 3 288 692),resp. i nižší NSR pat. 1 768 443.Ako anódy sa používajú elektródy z grafitu, platiny, titantí pokrytého...

Aglomeračné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254004

Dátum: 17.12.1987

Autori: Poneváč Ján, Liba Bohumil, Čižmár Ján

MPK: F27B 21/00

Značky: aglomeračné, zariadenie

Text:

...zariadenie pozostáva zo spekacieho pásu 1 na vstupnom konci s prira 4deným zásobníkom 3 a zapaľovacou hlavou 4. l( výstupnému koncu spekacieho pásu J je priradený drvič 6 a triedič 7. Za triedičom 7 je umiestnený chladiaci pás 8. Priestor spekacieho pásu 1 je napojený na odsávací systém 5 usporiadaný pod nim a napojený cez prašníky 18 na exhaustor 19. Nad výstupným koncom spekacieho pásu 1, drvičom ü, triedičom 7 a nad prilahlou častou...

Sklápacia skládacia skriňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 254003

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hostin Jozef

MPK: A47B 47/00

Značky: skriňa, skladacia, sklápacia

Text:

...a dopravných prostriedkoj/,p znižuje náklady na skladovanie a dopravu.Príklad prevedenia sklápace skladacej skrine podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese, kde obr. 1 predstavuje pohlad v náryse, obr. 2 priečny rez v pôdorysnom priemete, obr. 3 časť pozdĺžneho rezu V bokorysnom priemete a obr. 4 priečny rez spojenia zadného dielu s priečkou.Bočný diel 2, horný kryt 3, dno 4 sú pomocou otočných zévesov 5 pripevnené k zadnému dielu 1....

Sposob získavania zinku z kalov získaných pri regenerovaní ťažkej tekutiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254002

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tarhanič Ladislav, Tuček Lubomír, Sasák Ladislav

MPK: C22B 19/30

Značky: zinku, získaných, kalov, regenerování, získavania, spôsob, ťažkej, tekutiny

Text:

...zinku z kalov pri regenerovaní ťažkej tekutiny, pripravenej z vodného roztoku ZnC 12 a z oplachovacích vôd produktov rozplavovania sa dosiahne filtrova 4ním znečistenej ťažkej tekutiny cez filtračný materiál, prípravourrmutu z kalu zachyteného na-f 11 tračnommateriálu použitím oplachovacích vôd produktov rozplavovania,filtrovanim rmutu cez, filtračný materiál,pôsobením 10 až 20 vodného roztoku uhličitanu sodného na filtra až do...

Zariadenie na obdukovanie profilových nekovových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254001

Dátum: 17.12.1987

Autori: Adásek Štefan, Hankus Augustín, Talián Igor, Kordík Jozef

MPK: C06B 3/00, H01B 13/16

Značky: nekovových, materiálov, obdukovanie, zariadenie, profilových

Text:

...expozície nanášaného materiálu, ktorá V závislosti na hrúbke nanesenej vrstvy pri teplotách 40 až 210 °C nepresahuje 0,1 až 1 s.Vzhladom ku krátkej expozičnej dobeplastisólu alebo roztaveněho či rozpusteného polyméru je možné zariadenie podľa tohto vynálezu minimalizovať a pritom dosiahnut značnú úsporu energie.Zariadenie podľa tohto vynálezu môže pracovať kontinuálne, ale aj polokontinuálne a pretržite.Profilový materiál, ktorý má sa...

Způsob výroby elastického válce s vysokým odmačkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254000

Dátum: 17.12.1987

Autori: Červený Jan, Bořek Jiří, Švec Zbyněk, Téra Petr, Korbel František, Štěpánek Oldřich, Ponikelský Zdeněk

MPK: D06B 15/02, D06B 23/02

Značky: válce, odmačkem, elastického, výroby, způsob, vysokým

Text:

...eilcu účinný transport vlhkosti z odvodňovanýoh textilií.Nekonečný pâe netkané textilie je rozřezún nan - úhelníky,například na 8 úhelníky JL e poloněren vepeané kružnioe o 10 až 20 mm větlím, než Je požadovaný poloněr finélního válce.- 3 254 000 Jsou opatřony contrálním otvorom, zářozem pro klínok, nąvločony na kovový trn 1, vzéjomně proti sobě pootočony za účelom vyloučoni noatojnorodosti materiálového složení a nalisovány pod...

Způsob kontinuální výroby 4-nitrosodifenylaminu přesmykem N-nitrosododifenylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253999

Dátum: 17.12.1987

Autori: Doležel Pavel, Waradzin Walter, Wenchich Štefan, Bicek Dušan, Jaroš Alois, Pašek Josef, Mosný Ivan

MPK: C07C 111/00

Značky: přesmykem, výroby, n-nitrosododifenylaminu, kontinuální, 4-nitrosodifenylaminu, způsob

Text:

...vyrobeného produktu, zejména komplikují zpracování 4-nitrooodifenyleminu hydrogenaoí na 4-eminodifenylaminoUvedené nevýhody odstraňuje způsob kontinuální výroby 4-nítrosodífenylaminu přeemykem N-nitrosodifenylaminu působením ohlorovodíku při 15 až 28 °C v prostředí směsi toluenu a methonolu v objemovém poměru 6040 až 7525 při počáteční koncentraci nitroeeminu 25 až 54 hmot., molárním poměru ch 1 orovodík/N-nitrosodifenylamin i 1,2 až 1,6 a...

Nosné zařízení základního modulu s bloky tyristorů vysokonapěťového tyristorového měniče se vzduchovým chlazením

Načítavanie...

Číslo patentu: 253998

Dátum: 17.12.1987

Autori: Flieger Jiří, Zdeněk Dalibor, Maloušek Antonín, Straka Jaromír

MPK: H05K 7/18

Značky: nosné, základního, tyristorů, tyristorového, zařízení, vysokonapěťového, měniče, chlazením, bloky, vzduchovým, modulu

Text:

...je tvďeno soustsvou sedmi svislých izoleöních desek l. svislé izolační des ky 1 jsou ve svých čtyřech rozích spojeny s kovovými nosníky 2 prostřednictvím äroubových spojd lo e kovo vých ichytů 3, ktoré jsou upreveny ne kovanie nosnících 2. svislé izolační desky l jsou opatřeny ne každá straně vodorovnými drtžknni 5, vytvořenými na každá svislé izo lsöní desce 1 navzájem v různých výšíkách. Účelom to hoto vzájemnáno přesazehí vodorovných...

Způsob pěstování monokrystalů hlinitanů yttria nebo/a lantanidu s perovskitovou strukturou

Načítavanie...

Číslo patentu: 253997

Dátum: 17.12.1987

Autori: Perner Bohumil, Kvapil Josef, Kvapil Jiří, Blažek Karel

MPK: C30B 29/24

Značky: lantanidů, hlinitanu, strukturou, perovskitovou, monokrystalů, pěstování, způsob, yttria

Text:

...část přebytku kovových iontů se odstraní následujícím zahříváním ve vakuu,a to i bez předchozího ochlazení přímo po ukončení pěstování v pěstovacím zařízení. Takto upravený monokrystal lze případně dále zahřívat v suché,kyslík obsahující atmosfáře bez nebezpečí tvorby barevných center, což může mít význam pro úpravu celkového valenčního stavu některých lantanidů, například terbia nebo europia a při tepelné úpravě povrchů hotových výrobků,...

Modul bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253996

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vrbenský Zdeněk, Vokál Jan, Nakládal Leoš, Undus Stanislav

MPK: H05K 7/14

Značky: spínače, modul, bezkontaktního

Text:

...cnladicími tělesy. A. Na.dosedscích čelních plochách chladicích těles A jsou v upínacích.drážkách připevněny bezpotenciálové polovodičové moduly 5, vstupní e výstupní silové svorkovnice Q,snímače elektrického proudu 1 a svorkovnice § řídících signálů. V každém z modulů mohou být jedna až tři jednotky253998 spínače g umožňující realizaci jednofázových a třífázových řízených spínačů v reverzačním a nereverzačním zapojení.V přední části rámu 1...

Jednotka bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253995

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nakládal Leoš, Šlesingerová Věra, Vokál Jan

MPK: H05K 7/14

Značky: jednotka, bezkontaktního, spínače

Text:

...uspořádán hlásič teploty tvořený bimetalovou membránou a kontaktom.Uspořádání jednotky bezkontaktního spínače elektrického proudu podle vynálezu je kompaktní, má nižší spotřebu izolačních materiálů a počet konstrukčních dílů. Propojování jednotky do různých zapojení je zjednodušeno, bezpečnost z hlediska snížení rizika úrazu dotykom se zvyšuje. ANa připojenjch obr. je mrĺryrwJť/Ułťysrwbołło/Ěyr uspořádání Jednotky bezkontaktního spínače...

Produkční kmen bakterie Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253994

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novák Miroslav, Klekner Václav, Chrudimský Tomáš, Šímová Eva

MPK: C12N 1/20

Značky: radiobacter, agrobacterium, bakterie, produkční

Text:

...radiobaoter E 86, produkuaíoí.ze aacharozy nebo glukozý polyaaoharid sukoinoglykanového typu, uložený v československá sbirce mikroorganismů University Jana Evangelisty Purkyně v Brně pod číslem COM 3940.Morfologioká a fyaiologická charakteristika produkčníAho kmene Agrobacterium radiobacter E 86 je gramegativni drobná tyčinka vyakytujíoí se nepravidelné. Na tuhé půdě tvoří vypouklé, hladké a lesklé kolonie e rovnými okraji. Má positivni...

Intenzifikátor praní

Načítavanie...

Číslo patentu: 253993

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tolman Jiří, Procházka Karel

MPK: C11D 3/386

Značky: intenzifikátor, praní

Text:

...místa textiiií před vlastním praním, jehož podstatou je to, že obsahuje 30 až 100 hmot. směsi neionogenního tenzidu a alkalické proteázy v hmotnostním poměru 5 až 5001, přičemž jako neionogenní tenzid se použije oxyetylát-mastného alkoholu nebo alkylfenolu nebo alkanolamidu mast ných kyselín nebo kopolymer oxyetylenu a oxypropylenu nebo jejích směsiHlavní výhodou intenzifikátor-praní je významně vyšší účinnost proti obdobným výrobkům a...

Mnohofázový dělič výkonu kruhově polarizované vlny s kruhovým vlnovodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253992

Dátum: 17.12.1987

Autor: Punčochář Josef

MPK: H01P 5/103

Značky: kruhové, vlnovodem, mnohofázový, dělič, výkonu, kruhovým, polarizované

Text:

...jmenované prvky jsou známé.- 5 253 992 Příklady provedení děličů podle vynálezu jsou uvedeny naObr. 1 ukazuje podélný řez dělíčem s nejjednodušším kovovým přizpůsobovacím trnem. Na obr. 2 je příčný řez děličem nakresleným na obr. 1 v provedení se třemi koaxiálními vývody Obr. 3 zobrazuje podélný řez děličem se složitějším tverem kovového přízpůsobovacího trnu a se zkrácenými vývody. Provedení s dutým kovovým přizpůsobovacím trnem a...

Zařízení pro propojování bloků ve stojanech elektronického zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253991

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kocourek František, Vlk Miroslav, Dvorský Vladimír

MPK: H04Q 1/10

Značky: propojování, elektronického, bloků, stojanech, zařízení

Text:

...připojují do konektoru il, g v k konektorovém rámu 3 l., 33. Elektrické propojení konektor-ü il, 2 je provedeno propojovací doskou plošných spojů § 1, 6 g. Tato deska presahuje nahorní nebo dolní straně nebo na obou stranách výšku bloku ll, lg, aby na ni bylomožno z přední strany umístit propojovací vidlicové konektory 134,3, Ľ. Do těchto konektoru ll, lg,Ľ jsou zaeunuty zásuvky pl, 8, g s plochými páskovými kabely Sl, 22, 21. Na druhých...

Sklopná zarážka pro zajištění kolejového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253990

Dátum: 17.12.1987

Autor: Babůrek Vladimír

MPK: B61K 7/16

Značky: zarážka, kolejového, sklopná, zajištění, vozidla

Text:

...spočívá v možnosti dálkového ovládání zarážky, čímž se zvýší bezpečnost práce obsluhy přesuvny. Další výhoda spočívá ve zvýšení účinné výšky zarážky.Na připojeném výkrese je na obr. 1 znázorněn čelnipohled na zarážku, na obr. 2 je záräžka ve zvednuté poloze,Ánakreslená v řezu rovinou A-A z obr. 1, na obr. 3 je zarážka ve sklopené poloze, nakreslená v řezu rovínou A-A z Obra 10V místě, kde má být umistěna zarážka, je kolejnioe přerušena a do...

Způsob výroby polymeru sukcinoglykanového typu v submerzní kultuře mikroorganismu Agrobacterium radiobacter

Načítavanie...

Číslo patentu: 253989

Dátum: 17.12.1987

Autori: Novák Miroslav, Staněk Miroslav, Šímová Eva, Klekner Václav, Řičica Jan

MPK: C12P 19/04

Značky: kultuře, radiobacter, výroby, polymerů, mikroorganismu, sukcinoglykanového, agrobacterium, submerzní, způsob

Text:

...a tím se omezí pěnění media, ke kterému má kultura při nízkých koncentracích polymeru sklon.V produkční fàzi kultury je nutné medium vzdušnit a míchat, ale spotřeba kyslíku mikroorganísmem již není velká. Zvětšenàintenzita míchàní při vyšších koncentracích polymeru zajístí nutnou homogenízací obsahu fermentoru. Ukončení růstové fáze a tím í možnost snížení intenzity michání a vzdušnění je výhodné kontrolovat kyslíkovou sondou, jejíž signál...

Způsob nanášení vrstvy lepidla, vytvářejícího ozdobný motiv na volných koncích vlákenných vloček

Načítavanie...

Číslo patentu: 253988

Dátum: 17.12.1987

Autori: Krajča Ladislav, Hejda Miloslav, Gogela Jindřich

MPK: B41M 3/12, B05D 1/16

Značky: vytvářejícího, volných, motiv, lepidla, vloček, koncích, způsob, vrstvy, ozdobný, vlákenných, nanášení

Text:

...nanášecí šablony v rozmezí od 60 do 75 stupňů. .Technickým účinkem způsobu podle vynálezu je nánno lepidla ve formě ozdobných motivů, který je zaručeně usazen převážným podílem na povrchu vločkových vláken a jenom jeho částečný poda je uložen v prostoru mezi nimi, takže pronikání tohoto nánosu lepidla až k vrstvě přechodového lepidla na podkladové podložce je zcela vyloučeno. Praktickým důsledkem pak jsou zcela kvalitní přenosy ozdobných...

Prostředek pro zvýšení klíčivosti orchidejových semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 253987

Dátum: 17.12.1987

Autori: Potáčová Miloslava, Burkhard Jiří, Kalina Čestmír, Jarý Jiří

MPK: A01N 37/44

Značky: semen, klíčivosti, orchidejových, zvýšení, prostředek

Text:

...0,216 KHžP 04, 0,245 M 8 S 04.7 Hž 0,0,150 Kcl, 0,132 /NH 4/2304, 0,022 Cĺclzp 0,192 kyselina citronová, 1,0 pepton, 10,0 glukoza, 8,0 agar, jejíž pH.bylo upraveno lM-KDH§na hodnotu 5,2. Výsev byl uložen ve tmě při teplotě 15 až 20 °C. za 140 dni po výsevu nebyly pozorovány žádné známky 0 klíčeni.Zralá semeno Orçhis morío L. byla desinfikována a vyaeta stejným způsobem jako v příkladě l a na stejnou půdu, ke které byl přidán eíran kyseliny...

Kmen mikroorganismu Penicillium chrysogenum CCM F-786

Načítavanie...

Číslo patentu: 253986

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pilát Petr, Matelová Vlasta, Bučko Michal, Okánik Boris, Bezděk Karel, Mikláš Emil, Vrbová Miroslava

MPK: C12N 1/14

Značky: penicillium, chrysogenum, f-786, mikroorganismu

Text:

...očkováno několik misek se aporulační půdou.Výšezgyedeným způsobem aplikacemutagenů a pasívní selekoí byl získán izolát UV LV/20 ~I/12.Izoláty bly hodnoceny dle náaledujícího schématuizolovaná kolonie na Petriho miecešikmý agar vegetativní ínokulum vlaahłbfermentaceIzoláty byly hodnoceny ve 2 pokusech před konzervací a ve 3 pokusech po konzervací. Konzěrvy slouží k dlouhodobému uchovävání sporového materiálu a umožňují zachování vhodných...

Granule aktivátoru peroxosloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253985

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tolman Jiří, Čibera Jan, Kepl Jiří, Lopata Václav, Šimůnek Jaroslav, Šmidrkal Jan, Novák Jan

MPK: C11D 3/48, C11D 3/395

Značky: aktivátoru, peroxosloučenin, granule

Text:

...inaktivaci, snadné dispergovatelnost v prací lázni a odolnost granulátu vůči mechanickému namáhání.Další výhodou je zlepšení pracovního a životního prostředí ve výrobě granulátu, neboí se omezuje únik par derivátů kyseliny ftalové do ovzduší zpracováním tuhých látek a ne tavenin, tak jako při využití jiných postupů.Pro výrobu granule je výhodné využití plastické defbrmace,při níž se uplatňuje několik důležitých operací, jako příprava plastické...

Kapalné a pastovité detergenty s dekontaminační účinností pro toxické a radioaktivní kovy a jejich sloučeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 253984

Dátum: 17.12.1987

Autori: Tejnecký Miloslav, Procházka Karel, Vaněk Karel, Vaňura Petr, Gála Jan, Dřízal Zdeněk, Novák Jan, Tolman Jiří, Moravcová Želmíra, Klecan Václav, Veselý Jiří, Kaufman Karel, Fidler Josef, Vavřín Jan, Konečný Ctirad

MPK: C11D 3/32, C11D 3/33

Značky: jejich, pastovité, sloučeniny, toxické, rádioaktivní, kapalné, dekontaminační, detergenty, účinnosti

Text:

...sloučenin, kterépzvyšují chelatační tenzidy účinnost suspenzních typů detergentůvlivem svého působení ve formě přenašeče iontů. Chelatační látky aplikované v nových detergentech jsou tenzídy betainového typu, po kterých je známe, že jsou podstatné inertnější k pokožce než běžné typy tenzidů. To potvrdily 1 klinické testy sledování dráždivos ti a zásahu do fyziologie kůže, kde např. aplikace šamponu se 4hmot.kokosamidu kyseliny...

Zařízení k upínání krájecího nože

Načítavanie...

Číslo patentu: 253983

Dátum: 17.12.1987

Autor: Tůma Josef

MPK: B27L 5/06

Značky: zařízení, krájecího, upínání, nože

Text:

...nože ýVýhody upínání krájecího nože podle vynálezu lze spatřovat v odstranení fyzicky namâhavé práce obsluhy, neboťupnutí nože pomocí klínu se provádí na impule tlačítka na ovládacím pultu a zvýšené bezpečnosti práce, neboł není potřebný vstup obsluhy do řezného ústrojí. Krájeoí nůž je ve vybrání nožově ho břevna držen v pracovní poloze celou plochou, protože nemáNa přiložených výktesech je schematicky v řezu znázorneno příkladné...

Přípravek pro svařování plošných vodičů diskových rotorů točivých elektrických strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253982

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kuchta Jozef, Zobač Ladislav

MPK: B23K 15/00

Značky: rotoru, elektrických, diskových, strojů, točivých, vodičů, přípravek, plošných, svařování

Text:

...za sebou. Dále umožňuje.automatický posuv po sobě následných svařovaných vodičů zejména při seriové výrobě diskových rotorů.Přípravek podle vynálezu blíže objasní přiložený výkres kde na obr.1 je znázorněn v osovém řezu sestavený přípravek s diskovým rotorem a na obr. 2 při pohledu shore.Hlavní částí přípravku jsou dva upínací kotouče l a g . Spodní upínací kotouč g přiléhá na dno nosného talířeíg přičemž jeho tři mezikroužky g,Q,Q,...

Způsob výroby pryžových hadic s kostrou na pružných pryžových trnech

Načítavanie...

Číslo patentu: 253981

Dátum: 17.12.1987

Autori: Vilím Otakar, Zelina Antonín

MPK: B29D 23/20

Značky: trnech, kostrou, pružných, způsob, pryžových, výroby, hadíc

Text:

...jedné svorky a pootočenř k dalšímu vtisknutí je asi 5 sekund. Spojení trnu deseti svorkami, které má pev-nost 400 N, bude trvat zhruba 1 minutu, což je doba podstatně kratší,než je zapotřebí ke spojeni trnů vulkanizací nebo lepením. Proces vulkanizace je také značně náročný na energií, protože vulkanizační teploty se pohybují v rozmezí asi 12 o~ 15 o °c.Feromagnetický materiál, ze kterého jsou svorky vyrobeny,umožňuje u hadic s přídavnou...

Zapojení rozhodovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253980

Dátum: 17.12.1987

Autori: Staňka Karel, Dvorský Pavel, Janů Karel

MPK: G06F 3/00

Značky: obvodů, rozhodovacího, zapojení

Text:

...a dekodéry adres vyhražených buněk žádostío převzetí vyhražených dat druhým mikmpočítačemą Používá při tom běžné paměřové a logické obvodyä Dvoubránová pamät 1 slouží .jednak pro ukládání dat vytvořených ,jedním mikropočítačam pm druhý mikropočítač a. naopak, a dále slouží k zadání žádosti o převzetí těchto dat druhým mikropočítačem. Dekodér g .je vytvořen .jako běžný logický obvodď slouží k vytváření dvou vzáj emně nezávislých...

Zapojení mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 253979

Dátum: 17.12.1987

Autori: Fiala Přemek, Krejčiřík Miroslav, Jelínek Jiří, Gutman Jiří

MPK: G06F 13/18

Značky: systému, mikroprocesorového, zapojení

Text:

...sdresovou a dstovou sběrníci g mikroprocesoru łs centrálním řízením přerušení. Skupina řídicích vstupů Ž trsnsformačních obvodů 1, skupina řídicíćh vstupu gł periferního obvodu Q systémového-časovače, skupina řídicích vstupů 1 periferního obvodu 1 propojení klávesnice, skupina řídicích vstupů gł periferního obvodu § pro přenos dat na vypisovací zařízení a skupina řídicích vstupů 2 periferního obvodu 2 pro připojení modemu jsou připojeny na...

Přepravní vozík pro spojení s motorovým žacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253978

Dátum: 17.12.1987

Autor: Vávra Vojtěch

MPK: A01B 35/32

Značky: spojení, žacím, motorovým, vozík, přepravní, strojem

Text:

...k jeho pohonu i řízení. Celá soustava vozíku se žacím strojom je při jízdä evládána jdoucím člověkem prostřednictvím ovládecího ústrojí motorového žaoího stroje. Držáky žecího ústrojí, které tvoří jeden z připojovacích prvků vozíku pro žací stroj, jsou výhodnä využity jako bezpečnostní kryt žacího ústrojí motorového žacího stroje za přejezdu soustavy.Kombinací přepravního vozíkn s motorovým žacím strojom pro přepravu pice, případně jiných...

Nožový unašeč

Načítavanie...

Číslo patentu: 253977

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bruštík Josef, Schiebl Antonín, Hrbek Pavel, Rychlý Josef

MPK: B23B 33/00

Značky: unášeč, nožový

Text:

...vnějšími kolíky lg, a pružinami lg, v jehož ose je pružně posuvně uložen hrot l s malým těsnícím kroužkem.§ a mazací drážkou li, unášecích nožů g uložených symetrioky rovnoběžně kolem hrotu l v kleci §, tělese 2,pleti ll a kryoím.plechu lg, dvou vrstev kuliček 1 jež jsou ve styku v úhlu A umístěných v misoe A opatřené vnitřními kolíky 5.Nožový unašeč pracuje na principu rozložení sil a deformací obrobku pomocí kuličkového meohanismm na...

Způsob navařování sedla do tělesa armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 253976

Dátum: 17.12.1987

Autor: Hapl Jan

MPK: B23K 15/00

Značky: tělesa, armatury, způsob, sedla, navařování

Text:

...i v teplem ovlivněné zóně obvodových svarů nedochází ke strukturálním změnám ani k tepelným deformacím, podstatně se sníží spo~ třeba elektrické energie, protože do tepelného režimu vstupuje pouze samostatný sedlový kroužek, vylučují se prakticky nákladné opravy vadnýoh návarů i zmetkovitost těles armatur, protože možné vady návarovýchvrstev se zjistí bezpečně již před uložením sedlových kroužků do tělesa armatury. Snadný přístup a dobrá...

Zařízení pro ukládání palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 253975

Dátum: 17.12.1987

Autori: Otevřel Josef, Dresler Jiří

MPK: B65G 1/04

Značky: palet, ukládání, zařízení

Text:

...a otočné páky nejbližšího vyššího podlaží, přičemž všechny vnější konce otočných pák jsou opatřeny kladkami, které se ovládacích prvků dotýkajíoPodstatou vynálezu je také to, že osy čepů protilehlých otočných pák jsou uspořádány v jedné ose.253 975 Dle navrženého řešení se dosáhne sklopení otočných pák pro ukládání palet gravitačním účinkem. Výodou je, že odpadne investičně a provozně náročný zdroj a rozvod hydraulikyoVýhodou řešení dle...

Penetrometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 253974

Dátum: 17.12.1987

Autori: Burian Erik, Fabián Václav, Michalec Zdeněk, Nešvara Jaromír

MPK: G01N 3/40

Značky: penetrometr

Text:

...materiàluzTyto přístroje nejsou však vhodné k měření mékzosti soudrž »ných zemin, jelikož jsou konstruovány pro laboratorní potřebyUvedené nevýhody stavajícího stavu techniky se odstraní ponetrometrem podle vynálezu, tvořenym penetrační tyčíłna svém spodním253 974 konci opatřenou hrotom jehož podstata spočivá v tom, že penetračni tyč je nad svým hrotom opatřena narážkou s držadly a nad narážkou s držadly suvně uloženým závažim a na svém...

Zařízení k synchronizovanému spuštění několika funkčních pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253973

Dátum: 17.12.1987

Autori: Stránský Milan, Němec Jiří, Halamka Petr

MPK: D01H 15/02, D01H 11/00

Značky: spuštění, synchronizovanému, funkčních, pochodů, několika, zařízení

Text:

...podle šípky P z obr.2 obr.4 schéma zapojení operačních spinačů a řídícího spínače a obr.5 alternativní provedení pohybové vazby mezi centrálnim pohybovým ústrojím a vačkovými ovlědačí operačních spínačů.Na pravé straně obr.1 je zobrazena jedna z mnoha vedle sebe uspořádaných dopřádacich stanic 1 obvyklého bezvřetenového dopřádaciho stroje, která obsahuje hlavně ve spodní části umístěnou spřádací jednotku g, do níž zdola vstupuje vlákenný...

Sonda pro přímé stanovení obsahu kyslíku v horkých atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253972

Dátum: 17.12.1987

Autori: Stolař Pavel, Halásek Jiří, Paul Karel

MPK: G01N 25/32

Značky: přímé, stanovení, horkých, sonda, atmosférách, obsahu, kyslíku

Text:

...tepelnou kapacitu. Izolační pláät zaručuje, že keramické měřicí čidlo z pevného elektrolytu a ostatní keramické součástí sondy po vystavení celé sondy prudké změně teploty chladnou nebo se ohřívají podstatně pomaleji. Do prostoru měřicího čidla z pevného elektrolytu je s výhodou umístěn termočlánek, ktorý sleduje skutečnou teplotu uvnitř pláště, která se nemusí zcela shodovet s teplotou pecního prostoru. Kyslíkovou sondu lze tak s výhodou...

Způsob výroby vysoce aktivních biologicky účinných sloučenin imobilizovaných na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 253971

Dátum: 17.12.1987

Autori: Willhardt Ingo, Čoupek Jiří, Turková Jaroslava, Smalla Kornelia, Hermann Peter

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizovaných, biologicky, účinných, výroby, aktivních, vysoce, způsob, sloučenin, nosiči

Text:

...atd.).Některé typy jsou nevýhodné,protože nesou ionogenni funkční skupiny,jiné se vyznačují silnými nespecifickými sorpčními vlastnostmi pro bí 1 koviny.Jiné pak mají nedostatečnou mechanickou,hydrolytickou,mikrobiální nebo termickou stabilitu či nevhodnou distribuci velikosti.pőrů.Tím se značná zužuje okŕuh jejich použití.Homogenní hy drofilní nosiče polýsacharidového typu...