Archív za 1987 rok

Strana 196

Dávkovací ventil tlakového média, zejména pro zanášení útku u tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240275

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kováeiková Magdaléna, Švecová Viera

MPK: D03D 47/28

Značky: media, dávkovací, tkacího, stroje, zejména, ventil, zanášení, útku, tlakového

Text:

...prochází odvráceným kłJvílGünl duté kuželky w a je v ní, rovnež půlkulovítě rozšířen a s ní pevně spojen.Další příkladné provedení podle bodu 3 je tvořeno pouze přepouštěcí částí 1, příčemž HBZHÉZCĽHĚTEOU řídící částí může být běžný xventil zapojený v obvodu zdroje tlakového média o tlaku Pon neznázorněná redułkční část může být v-ypuštěna a nahrazena přímo dalším zdrojem tlakového média o tlaku pí. . aPřepouštěcí část 1 je opět tvořeną...

Způsob přípravy vzorku kultury rostlinné tkáně k cytometrické analýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245474

Dátum: 15.06.1987

Autori: Margineanu Mioara Maria, Barbuceanu Florea, Balan Trandafir

MPK: C12N 5/00

Značky: tkáně, přípravy, cytometrické, vzorků, kultury, analýze, rostlinné, způsob

Text:

...naamnoncxmqammx.npyr npyra MSTOJJOB, ,zum nou-cpu aeodxomuo BOHOIIBSOBBTB paamtmue upoću.Henan) aaodpemeäns HBJIHGTGB oóecneqenne ÓOIIEĚIIHABmex-o n msrxoro soanezcrnna aa KJIGTKE nccnepyemon Mann,ro een npenompameame nonpeąuenna KJIGTOR n nosumeane crenean coxpanenns m anecnocodaocm, a peayzm-are zero noaumaercn creneas roqaocu-n oupeneneann npn narouerpaqecxou aaannae n ynpomaerca upoaeneane aaannaa.kasaaaas nem. nocrnraewcà...

Způsob výroby modifikovaných kopolymerů olefínů obsahujících vinylový ester

Načítavanie...

Číslo patentu: 245473

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ceausescu Elena, Prasolov Alexej Borisovie, Fedotova Eleonora Fedoróvna, Tudorache Nicolae, Ryskin Jurij Jevsejevie, Fedin Viktor Michajlovie

MPK: C08F 8/12

Značky: ester, vinylový, výroby, modifikovaných, olefinu, kopolymerů, obsahujících, způsob

Text:

...nponozwmbcnn cmecurenax c aaxpamoü qameä H sxcwpyIcepax, npzzg. nzyxmaezcoaue arccrpyzxepm npencmamamm HBHCÍOJIBGJBHPOĽHHĚ rexnonorrzesxuñ B 8 pHaHT.-Snanenme onpenenäunux nonan cnupma npomcxonnt HaupQ npu uouomm neexyyuaoñ-nerasaumn. Honyqennue na Buxone na axcmpynepa nponyxru peaxuun uoryr Guma öoneernnm úeaee cunsno Bcnyuenu n B arou.cnyuae nocne monnénxauuu onn nonxnn óurs nonneprnymnca neraaennu. Bpema npeóunaana peanuwonnoü cmecn...

Zhášecí ústrojí jednotlakých vypínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240274

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kováeiková Magdaléna, Chrášeel Kamil

MPK: H01H 33/64

Značky: ústrojí, vypínačů, jednotlakých, zhášecí

Text:

...jednoduššimu provedení, k použití nlžšihotlaku vzduchu a umožňuje jeho autonomní řešení. Uspořádání zhášedla lze využít k tlumení závěrečné fáze vypinacího pohybu přímo ve zhášedle během zasouvání nosné části do dutiny kompresního pístu, a tím omezit síly přenášené- na hlavní izolační táhlo pohonu. Provedení tlumiče pohybu je pak podstatné jednodušší, což se prejaví-zejmé l na při sériovém řazení zhášedel.Konstrukční provedení zhášecího...

Zařízení k měření tloušťky, šířky a k defektoskopu povrchových trhlin pásové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 245472

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kamenceva Larisa Petrovna, Sacharov Konstantin Konstantinovie, Butyloekin Michail Ivanovie, Brjuchanov Viktor Petrovie

MPK: B21D 43/00, G01B 5/02

Značky: defektoskopu, povrchových, šířky, trhlin, tloušťky, oceli, pásové, zařízení, měření

Text:

...nu neurpupymmero ycwpnñcwsa óouxooópaaen I Hnxuuü J uunuunmnuecxoü mopnu nu uaoőopowoÄnnonunramsuuu npuaąaxou ąaodýergąą annaąrea,.cunacnn naoąpereunn, oxàôj 5 hop Váhsú 9 ýAąäñgúàn 6 ñhn ąapkaórov A morca ueurpnpymlłišerőycŕfpoücrsm Angnuep ncnonuegua ngpnagra nsoőpereguaB nanbueümel eymuocwą naoőpewenna nąacaaewca npnuçpon ncnanueuna napuaara uaáöý Íúun. Ha uao 6 pa 3 uuáiy®à 3 äšb§puc. I - ucnonueune yççpoücrna coggącao...

Slitina olova s nízkým obsahem antimonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245471

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šlafit Michail Semjonovie, Novikov Arkadij Grigorjevic, Fedotov Alexadd Prochorovie, Bljumin Vitalij Iljie

MPK: C22C 11/08

Značky: nízkým, olova, antimónu, obsahem, slitina

Text:

...czrpyn Ha 01111313011 ateJxoóe onpommuzaamem oópa-e.-Icamm mm 1 mm, nana B 0111113110171 11131100, ónozmpymr KaHaJIH .žm memłoü 111091114, Bcnencnáué Item npn pąsmmxce nwxyrxammcs ne qaexmnue pemerm, Kozropàe HGJIBSH ncnwmsosars 11411 rropqa. Karan n 1 mm, -nonasmne B JĽIITBĚEWIO Qoprvxy, 1111113011110came K. nospentnenmo c 103 1190611013211 mmmoą Hanecennoro na cçemcy Jnueüoä 1120111411, Kompas, m nanecmo, cJry-.ecuuj Ka...

Dvoudobý dvoučinný motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240273

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jedlieka Jozef, Loja Ladislav

MPK: F02B 33/12

Značky: motor, dvoudobý, dvoučinný

Text:

...podle vynálezu.Dvoudobý dvoučínný motor sestává z blo-ku 1 válce, v něm je suvně uložen píst 2 s přepouštěcími otvory 5, .a ze sacího kanálu 7, opatřeného jednocestným uzávěrem 15, Vpístu 2 e vytvořena podkonvítá dutina 3, sací otvor 8. Na pístu je proveden nahoře i dole levý výstupek j a pravý výstupek 10.iDO podkovité dutiny 3 je těsně uložena.pevná přepážka 4 nesoucí na obvodě těsně ní 11. Do pístu 2 jsou vl-oženy levý pístní čep 16 a...

Zařízení pro podávání etiket na stroji pro etiketování lahví

Načítavanie...

Číslo patentu: 245470

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kukznicov Valerij Michajlovie, Pesošin Valerij Addejevie, Dapin Oleg Iosifovie

MPK: B65C 9/08

Značky: stroji, zařízení, etiket, lahví, etiketování, podávání

Text:

...óapaóąay rrnpmcpemennm K new KOJIGCOMc Bnyipenam sanemxennem, nputzem paçcrroanrxe mam neHTpaNm BPEIIIGHHH DPEBOJIEOPO ayóqamoro KOJIGCB H IIIBGTBPHH MGHLIIIGVJIJMHH Icprmonmna.Hpenmymecwnom au-oro pemeunx sanmemca yMeHLmenne pacomosmm óymm Ha BPEWBIIIIIGMGH cau-one óymmolc. 3 m Las- Boamomnocrn npn henaMenHoM mene oóoporon GTOJIa óymwxon n Hensmeaaoñ nponsaomreusnocm .awmcernponoqxoü Mama yMenLnmL emo ćyrmox n. j wam camm, -...

Zapojení termometru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240272

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rudenko Ivan, Reiter Juraj

MPK: G01K 7/22

Značky: zapojení, termometru

Text:

...je zvlášte .výhodné při konstrukcí miniaturních měři-cích přístrojů. zapojení dále umožňuje oproti jiným zapojením vyloučit další obvody pro kontrolu stavu baterie a zmenšit spotřebu. v zapojení podle vynálezu bude dále blížeipopsáno pomocí připojených výkresü, kdena obr. 1. je uvedeno celkové schéma a na obr. 2 jsou ,průběhy napětí v důležitých bo dech. . ,Podle obr. 1 je termlstor Rt paralelné spo-kompenzace. K prvnímu odporu R 1 je...

Hydraulické zařízení k uchopení břemena

Načítavanie...

Číslo patentu: 245469

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kolesnik Anatolij Petrovie, Siroeenko Boris Nikolajevie

MPK: B66C 1/42

Značky: zařízení, uchopení, bremená, hydraulické

Text:

...rpyaa.~ Haodperexne npexycuarpnnaer, uro 3 nonnemnaaenou Mexąy nogsêm nn uexannauou n rpanepcon rpyaoaaxnarnoro ycrponcwna anene paamemamrca onxa nan Hecxonsxo Komóunannn nopmnen M unnnnxpon B Bnxe paóoranmero non narpyaxon npana rnnpoaxxyuynaropa c oxunm mnm necxonsxumu xarqnxauu nepeuemenuü nuz noarpona upoxonamen rnnpannnueexmz xuxxocru. B saamcnmocšú or cpaanenua uamepexnn nannexna n padorammnx non BOSIGŽCTBMBM aarpyaxn...

Zařízení pro snímání vzoru z programované verdolské karty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240271

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jamrichová Sooa, Linhardt Peter

MPK: D03C 1/24, D03C 3/34

Značky: programované, snímání, verdolské, zařízení, karty, vzoru

Text:

.... .Zdvih z vačky 2 (obr. 1, která~je pevné uchycena na čep 1, se přes rolnu 3 přenáší na páky 5, 19 (obr. 2 pevně uchyceno na hřídeli 4. Do rkonceleveho pramene pákyj a ramene páky 19 je otočné uchyoene-.hřídel B kartorvého válečku 9pevně, avšaksmožností seřizování polohy otvorů karty »lllrvüči ohmátavacím jehlámpploze je kąrtový váleček 3 držen přes páku äsvtláčnou pružinou 7, která se opírá o horní pevnou-opěrku 8.- Pek-ud není V...

Kombinované zařízení pro odblokování přídavného uzávěru zajišťovacího mechanismu kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 245468

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ponomarenko Nikolaj Vladimirovie, Buchman Vitalij Jefimovie

MPK: B62D 33/08

Značky: přídavného, mechanismu, řidiče, kombinované, odblokování, zajišťovacího, uzávěru, kabiny, zařízení

Text:

...nporxza YCIUIFLH npwwxm Hamxeum Hacmoxsxco, qTo emma/mas 0 GB BOĚJIGTB aauemxeäue co mapami ycmynomóyner ynepsmnamàe 2214.Swr npoueoqynpamenm BEIIIOIE-IHGTCH a zone omsoíł onepwzaa. Koncrpymnm n pacnonwzcenne. omenbmu aJIeąMeHToB Komzómznpomrąoro ycwpoňcuzne mm pasóxormpomu oóecnetznsam npoowry MoHTaxwą,ncrçmoqarmwxo padom Ha Bunwmemae DGBLÓOBLDC coenmazenníł m peryJmpomcy. Ba cqeT cymecwnemoro cmazzceaua npmsomnnc MOMEHTOB z...

Konstrukce prostupu svazku tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Prekoppová Jarmila, Rusnák Vladimír, Ráchel Vincent

MPK: F28D 15/02

Značky: prostupu, trubic, konstrukce, tepelných, svazků

Text:

...prostupu svazku tepelných trubic 1 a tyče 12 trubkovnicí 4 tak, že jedna tepelná trubice 1 přiléhd k trubkovnici 4 těsnicí plochou 2, přičemž mezi těsnicí plochou 2 a trubkovnicí 4 je umístěn těsnicí kroužek 11 z deformovatelného materiálu, ze strany B zbývající tepelná trubice 1 a tyč 12 stejným způsobem jako u strany 5 trubkovnice 4. Na horním konci jsou tepelné trubice la tyč 12 qpatřeny závitovým čepem l s maticí 1 D, přičemž...

Způsob výroby krystalických silikátů s obsahem kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245467

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sack Gunter, Jarausch Hans, Alexaddov Igor Borisovie, Schreiter Siegfried

MPK: C01B 33/26

Značky: krystalických, kovů, obsahem, silikátů, výroby, způsob

Text:

...K oópazsosaxmo npóctrpancrnermwpememaroů cmpyrcIYPE n KPECTBJIJMBYKJTCE npn trenmepamype om 350 ,no 500 K n nameznm no 0,5 Nina B 0 spemem MEKCIIMBJIBHO no 20 nasom.Heoamaxmo demo ycmanomeno, trro npn nomonm nodamexm JiOBepDCIiOGTHO-GICTIIĽBIIIDC Bemecms azmomzoro n/wm ząezouuorennoro mna a cpaJaHnweJrLHo HGÓOJIBIJIEX Kwmrzecmax, mmomepMBJIBHGH oóparioma cMecn Heoprannqeczcoro coemzcnexma Kpemmao npemmuecmemo GOGJĽEBGIMGM...

Způsob rafinace ocelí a slitin na bázi železa a/nebo niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240269

Dátum: 15.06.1987

Autori: Petruš Ladislav, Iurinda Ján, Fáberová Viera, Šadlák Pavol, Benko Martin

MPK: C21C 7/10

Značky: niklu, oceli, způsob, bázi, železa, slitin, rafinace

Text:

...vliv na zmetkovitost při výrobě odlitků.V současné době se narokují primární kompo-menty slitin vyráběně elektrolyticky a omezuje se používání slenvárenského vratu při výrobě slitin. Tato opatření mají ovšem negativní v-liv na ekonomii výroby odlitků z oceli a niklových slitin. Dochazí také k hromadění vratného materiálu, který obsahuje velmi drahé legujicí prvky.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob rafinace oceli a slitin na bázi a/nebo...

Způsob kalibrace e přezkoušení impulsních zařízení na magnetickou kontrolu fyzikálně-mechanických parametrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245466

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jauch Werner, Reimann Klaus, Manz Arnold

MPK: G01N 27/90

Značky: přezkoušení, magnetickou, impulsních, způsob, fyzikálně-mechanických, parametrů, kontrolu, zařízení, kalibrace

Text:

...,Km ocymecruema npemaraenoro cnocoda.Icq-pozorne m Kannóponm n nonepxn nunymcnnx ycrpeñcu w uarxnvrnoro xoarpom conepnr Kanóponanny» ummnennyn xamymxy I, nunyncnnm nonruerp 2,. x 3 uepnren 3 mwennocvm nnynoon, pacuozoxemm 3.110.115 odme een cmmerpnn ne tepu 4 n 5 rpamenvra martina-izoro nou, noanmnenmm n reueparopy 6 xanóponaannx no aummryne n nurmaocn 3141137113003. Baron alwmmonnoi xarymn I uoncoennnen no sxony mnyncaoro noJss-nnerpa...

Plnicí a dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240268

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bilisics Ladislav

MPK: B65G 33/08

Značky: dávkovací, plnicí, zařízení

Text:

...šnek 11 je poháněn pomotćí hride-le 15, uložené v hřídeli 14, a řetězověho převodu IB motorem. 8. . Zařízení 2 pro změnu rotačního pohybu na.přerušouvaný rotační pohyb je tvořeno hnacím členem 22 maltezského kríže, uloženým V samomazném ložisku, umístěném v ložis.novém pouzdře přírubové desky 23, přičemž axiálni síly js~ou zachyoeny oxiálnímložls kem umístěným v přepážce in pouzdra 34. ~Dále je tvořeno hnaným členenem 21 maltézkeho -kříže,...

Kmen mikroorganismu Saccharomyces cerevisiae Cp-4 CMPM U-294

Načítavanie...

Číslo patentu: 245465

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gasser Gernot, Gutwasser Helmut, Tutte Alfred, Hofmann Klaus, Dimjanovic Nikolaj Anatoljevie, Spillecke Volkmar, Gaošin Nikolaj Ivanovie, Korovajev Alexej Fedórovie, Milde Klaus

MPK: C12N 15/00, C12N 1/24, C12R 1/865...

Značky: saccharomyces, mikroorganismu, u-294, cerevisiae

Text:

...oyoJm-arapm ľíepas 3 onen qxopaa momo mama me, E 31 na mnxoü opona. łepes Meosm nm 20 °C mrpax óeno-npemonoro miera, o naronoñ Mopnunnomoü nonepxnooun. onerrta Monument» rcpaeu,unooxo-nunymm npocjnnem n normou xononatrenmeñ.Iťnransroxcaa ROJIOHIH na oyoJLo-arape. SO-znamena Icononua npyrnoü (pema. oeno-Kpeuonoro miera, repa menom(ýecwonuamuü. Honepxnoon omamaraa öea dneom, no xpam monami panna pamannan noqepqennocrz uemp oxoarypen Bwmxom. sa...

Pružina palce kartáčového držáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240267

Dátum: 15.06.1987

Autor: Topor Karol

MPK: H01R 39/42

Značky: pružina, kartáčového, palce, držáku

Text:

...podle tohoto vynálezu je-její tnvalá pružicí schopnost i pri extremních teplotách a ja-k při malých, tak i při velkých radiálnich vibracích kartáče.Na vý-kresu je na obr. 1 naznačen príklad provedení pružiny pa-Ice kartáčoveho držáku podle tohoto vynálezu, na obr. 2 je zo 240207brazeno umístění pružiny palce kartáčového držálku. v nepracnvní poloze přítlačného zařízení a na obr. 3 je znázorněna pružina palice kmrltäčovêłiu ďržáku při...

Zařízení ruční brzdy železničních vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245464

Dátum: 15.06.1987

Autori: Borovkov Vasilij Sergejevie, Demjanovie Nikolaj Anatoljevie

MPK: B61H 13/02

Značky: železničních, zařízení, ruční, vagonů, brzdy

Text:

...KonêcHoü mapu nocpencmaom neücwnm Hammnoü cmm Ha noxcpumcy óoyneaonczcoro Tpoca. HeHmpanLHoe ynpamenné pyrmoro TopM 038. nponcxomr HOGPBĽCTBOM ropMosHoü TpaBepcH, coemHnTeJIBI-EEIX BJIBMGHTOB n ypanrmwensnoro puqara. IIpn Bcex upemszxymecraax npumeuenm arroro ncnoxmenm pyrmoro ropmoaa mweemca HGIĽOCTaTOIC, mo B coorsercwsm c uncJIoM ynpaameIVIHX ropu/mamu emma n 1713-38. uapaJmeJrsHoro pacnoxoxerma n napwmeJmHoI-o Leica-Jam óoynenoncmx...

Dopravní a nakládací zařízení s korečkovými kolesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 245463

Dátum: 15.06.1987

Autor: Gansin Nikolaj Ivanovie

MPK: B65G 65/16

Značky: zařízení, korečkovými, kolesy, dopravní, nakládací

Text:

...ľľpn aroM on mneer termo reowlerpntzeçxyn qzopw, Irro sałrwmenme ero uponanomcn non naucit orzenmroñ rovncoñ pasrpyaxn xonmeił..iexanzmecKo-rzuzpanumeczcza ynpanmemaa CHCTGLK pultaŕos nonepmmaew CÓOpHHK npz .uzoóon paóoqeił Jryómxe zcoemonoro poropa a nonoraezmzv. sanomxexrzm.0 mm meno aroíi cncrenm puuaron cocwanmer nmpammecxmł paöovnxíi ummurp, KOTOpHÍÍ n. ncxomzou nouxoxexznxx rak noaopawuaaem cóopmnc, vrro on x-xaxonnwcs B nonomexrun...

Zapojení pro diskrétní bezkontaktní měření vnějších rozměrů předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240266

Dátum: 15.06.1987

Autor: Gostanian Edward Aršak

MPK: G01B 7/02, G01B 7/12

Značky: bezkontaktní, měření, rozměrů, předmětů, zapojení, vnějších, diskrétní

Text:

...vyznačenýçh na obr. 1 . . .Uzký optický svazek uycházajíeí ze zdroje 17 je rozmítán rozmítačem 15 dom-viny. Periodicky dopadá na nulovací a prerušovací fotoelektronické prv-ky 1 a 3-při vstupu a výstupu do a z optické soustavy 16 s měřeným předmětem 18 a na měřicí fotoelektronický blok 2 s fotoelektronickým prvkom umístěným v ohnisku -optickésoustavy 18.»Na výstujp měřicího fotoelektronicikého bloku 2 je paralelné zapojena dvojice děliček...

Plomba překlápěcích ventilů a uzávěrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245462

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mochov Ivan Vasiljevie, Borovkov Vasilij Sergejevie

MPK: A62C 39/00, G09F 3/03

Značky: překlápěcích, uzávěru, plomba, ventilu

Text:

...ornewynmrezeňB ocáoze uaoóperennx .nezna- aamaga 603 mm nuomónponanne,paapyeuoe npn IEEEEMBJBBOM npamreamnom Jmmemm, npmzem aenocpencmenno uomo onpenemn zonomaosanne apmwypn.Ihxomdnponanne. x npmuepy pytmoro ornerymnrem, Hummer namxamcy, nmzwmenaym a numa merammecnoñ (ponm, norcpuroi c . oóenx cropon npoepauúoü mxaca-Maccoü, nanpmnep noJmamnenoM,npmem om Rouen Mewammuecnoü mnam cmnqmaaerca c Kopny com Manana. a npyroit Rouen. nnmonaeannñ...

Způsob elektrostatického zobrazení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240265

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kollár Alojz, Lehotský Ján

MPK: G03G 13/00

Značky: zobrazení, způsob, elektrostatického

Text:

...vynálezu umožňuje získat elektroradiogram i na těch materiáloch, u kterých při expozici uvedeným zářením nedochází ke gevneraci volných nosičů náboje. Tent-o nový způsob vytváření latentního elektrostatíckého obrazu ~v oboru kráukovlnného .a korpuskulárního záření využívá skutečnosti, že záření vytváří v celé řadě organických i anorganických látek hluboká zächytná centra pro nosiče náboje lokální změnou fyzikální struktury v místě dopadu...

Zařízení pro podávání nerovnoměrně deformovaných, omezeně pružných plochých kusových výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245461

Dátum: 15.06.1987

Autori: Marusch Hubert, Rehm Horst, Fiedler Joachim, Röver Lothar

MPK: B65G 47/08

Značky: podávání, deformovaných, výrobků, plochých, kusových, zařízení, pružných, nerovnoměrně, omezeně

Text:

...To KC oamoe nemyrnmmennxlo v ,mm peeynbmupymeü na arroro nowpeönoowm 13 aneprmzr m sevrpaw na GPIGTGMy na» Icyymnoro ynpasnenmn. Hpocxąanxxsnmanne Mexąrxy zacnox-ucoifr m 321 x 13 Izeunmn JmcazoM sa 01191 TOTłI-IOCTH nosmuxonrąaonarmm ncxmmmL nenoamomxo, ycmpoücwna ,mm pawbeąuduemrzzz IIGCICOJILICI-Ix JIPICTOB 13 CJI.Y~ tras anapun He npenyczvlorlvexłu.llpyroe nanecmuoe npucnocoonenme ( JE-As 28 22 692) JM 01 coemłteum cannoro...

Zapojení systému vibrační diagnostiky plynové turbíny v turbosoustrojí pro přepravu plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240264

Dátum: 15.06.1987

Autori: Marchalín Miroslav, Cárta Jozef, Holka Vojtech, Eambál Emil, Hauskrecht Peter, Vávra Blažej, Šottnak Peter

MPK: G01M 7/00

Značky: prepravu, plynů, systému, vibrační, plynové, zapojení, diagnostiky, turbosoustrojí, turbiny

Text:

...zadaných algoritmů vyčíslovány velikosti závad V závislosti na vibračních charakteristikách každého z uzlůa s ohledem na jejich vliv Ina dynamický stav zařízení.Zařízení 45 pro vyčíslení - frekvence otáčení vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny obsahuje sériové prepojené obvody sestávající z paralelních zařízení 46, 47 vyčíslwjících frekvence otáček vysokotlaké turbiny a výkonové turbiny, jež vytváří podle zadaného algoritmu signály...

Ústrojí pro připojení napájení ze sítě k přístroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 245460

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schädlich Gotthard, Schneider Wolfgang, Straube Volker, Lippold Gerhard

MPK: H05K 7/00

Značky: přístroji, napájení, sítě, připojení, ústrojí

Text:

...nonxnmqaaua ceru nnrasua K npnöopy conepmur nnanexrpuqecxun uupnyc I, n KOT 0 pDĽ aaxpennenu Kuuranru 2 c npeuoxpanurensuu 3, aenonnuxnue KOHTQETHHG aneuearu 4, aannmmneca nepnuun cerenuuu KDHTGHTBHH, ooennaenaumu c uponnuauxauu maypa S nuraans, nepexnmqarenn 6 cerenux HanpaueHuü,F-oópaauym uoaopornym Kpamny 7 na uaonaunonHorn marepnana, 3 Koropom Ha Bnyrpeaaeä cropone ounon na ee nonox paaueueam Kepxarenu 8 npennxpanureneü 3 a aa anemaen...

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 245459

Dátum: 15.06.1987

Autori: Urbanke Siegfried, Schmicker Harald, Steinicke Horst, Lorenz Ingolf, Siewert Peter, Wolff Christian, Tangermann Hasko, Neubauer Adolf, Lahl Fritz, Hellmuth Werner

MPK: F28D 11/02

Značky: tepla, výměník

Text:

...mamou-en. conepmmemy Kopnyc, Bayrpn Koroporo KoaKcuanhz-lo pasmemeau po-rop n crarop, odpaaymnme aayrpeaamm m naemzmm Konsueaue namepu, n cxpeówa, aaxpenneame Ha pane 71. K Tomy xe a rermoomeaamxe rpm mcnonsaoaannn pacraopoe yrneaonoponaux nonnuxepoa ae oóecneąnrs uareacnąąnxamn rennoomeaa,acnencrnne mapuzpaoro aaxpenneaaa cxpedxoa Ha pan/reumny omnomeazg mean nomzlmepa na padoqnx rxosepxaocrsx n mne cms aaalmwensaoü ronmnau.len...

Sluneční kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240263

Dátum: 15.06.1987

Autori: Špaeek František, Sikorai Štefan, Stieranka Ján, Sinev Alexander Vladimirovie, Wardzin Walter

MPK: F24J 2/28

Značky: sluneční, kolektor

Text:

...kolektor podle vynálezu s nejméně dvouvrstvě plastickou hmotou povrstvené textílie, vykozující systém dutín, který zajišťuje oproti známým typům s dutinou zaujímající celou plochu kolektoru několilkanásobné prodlouženi dráhy ohřívaného média a usměrnění jeho průtoku. Dutiny jsou přitomoddelený tkanými nebo stehovými přepažka-ç ml s mlkro-dutinami, které ve srovnání s kovlektorý z fólií z plastických hmot umožňují prouděni. 6 U až 99...

Způsob nepřetržité výroby epoxidové pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 245458

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ziegenbalg Joachim, Schingnitz Manfred, Hauptfleisch Günter, Seeliger Karl-heinz, Göler Peter, Reitel Edgar, Lichtblau Wolfgang, Zöllner Alban, Bosler Horst, Kunze Alfred, Blosfeldt Horst

MPK: C08G 59/06

Značky: pryskyřice, způsob, epoxidové, výroby, nepřetržité

Text:

...npn 363-423 K x mamse s Hernepwom peaKTope rŕpn 383-443 K, npn cxopocmn Bpamemiq 8-12 M/cerc n Bpemerm npeósBazazm I-I,5 céx.-4 Hpn arom, coaepmanme B enoxcunnoü cmoxe Moaornnunnnnonu coennnenmü, nmemmmx ěenonsnne runpoxcuxbane rpynnn, cocraBnHeT2-3 Maco. upouenra, a conepxanne nponyxroa omunena nmnnn nnáoaoro aěmpa 5-8 Maccosu npouenroa.B qerseprnü peaxrop npn Heoóxozmocru MOEET ÓHTB nosnponan pacrnopnrens.Pacwnopnreasmm Hsaamrca ronyon,...

Způsob saturace kyseliny pyridinsírové nebo kyseliny chinolinsírové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240262

Dátum: 15.06.1987

Autori: Szuttor Norbert Akademik, Frolov Konštantín Vasilievie Elen

MPK: C01B 17/90

Značky: saturace, způsob, kyseliny, pyridinsírové, chinolinsírové

Text:

...obsažený v předmětných čpavkových vodách a čpnavk-ových destilátech a současně pyridinové zásady v nich obsažené přejdou do vrstvy zásad Lwolněné ze saturované kyseliny. Tím dojde k podstat iné úspoře plynného amoniaku, kterým seZnačným přínosem je i získání pyridinu na Z-methyipyrldinu, obsažených ve čpavkových vodách spolu se zásadami uvolněnými ze saturované kyseliny.Z ekonomického i bilančního hlediska je totiž čpavková voda ze zpracování...

Zařízení k výrobě bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245457

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sieber Bernd, Beiermann Norbert, Tietze Günter, Meškov Vladimír Ivanovie, Kretschmer Horst

MPK: C02F 11/04

Značky: výrobe, bioplynu, zařízení

Text:

...cwenean ncnwmaonama uomnocm. Ynpomwrca Koscmpyxuna. cnmzaewcz ncnannsoname nonommmennnoü aneprnn, yuensmammea aampavru na ammmamamm n panom. A IIo Mape aanodnocm npomsomrca ropmax none B peayamrare nponecca nepenántaams nonyqaercn nonwmmmumno ynoópemse, nomopoe no cpanxemn c ncxomzmn nponynrom uenme aarpasasew oxpyxammm open.Cornacao nsoópere sro noomaswcs mou, mo ornanaer ycmpoücmo um nepeuenmama n HBOÓXOJIEMEŘ mm Hero panxon aneprm,...

Způsob ovládání motorového vozíku hasicího vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245456

Dátum: 15.06.1987

Autori: Golovin Vladimír Ivanovie, Bogdanov Todor Damjanov, Železov Živko Jordanov, Livšic Vladimír Josifovie

MPK: B60L 15/20

Značky: ovládání, hasicího, motorového, způsob, vozíků

Text:

...6), aananan neoóxonnuyn nuz panuouepnoro pacnpenenenna xoxca n rymnnzuou narone cnopocrs nepeuemenua-4 suexwponosa no npeuenn nnnzeunn KORGOBOPO nxpora H 8 onpeneneauou yuacmxe no naqana aenonneuns noxcou ayWMHBHOPO naroxa.Ha xoxconumannunawena k anmouamuuecnu nonyqanr cnrnanu 0 nnurenuu mraarn 3 M nonconoro nnpora B neva 5 na onpeuenenaon, aapanee nuópannou, yqacrne 3 Havane unnmeuua u 3 nnne uunynscon nanpazeuua nepenamr aa anexrponoa no...

Odvrstvovací zařízení tiskových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eepe1 Ladislav, Ballo Igor, Bonk Štefan

MPK: G03F 7/00

Značky: tiskových, desek, zařízení, odvrstvovací

Text:

...válce, a to vpřímé závislosti na kontinuálním prüchodupro odstranění nebezpečí deformace odvrst-i, vovaných tiskových desek. Další nebezpečí detormace desek je odstraněn-o reversací otáček rotačvních ~válcových kartáčů a stěrnacího válce v momentu, kdy deska dojíždísvou čelni neboízadní hranou pod kartač.nebo stěrací valec. Za tím üčelem přepíná magnetický spínač směr otánček..Reversace otâček je významná i pro zvý šení účinku...

Zařízení pro snímání prázdných cívek a podávání plných cívek na spřádacích a skacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245455

Dátum: 15.06.1987

Autor: Sehan Kurt

MPK: D01H 9/00

Značky: strojích, snímání, zařízení, cívek, prázdných, spřadacích, plných, podávání, skacích

Text:

....Iamm B Maraame Jxpyr Ham npyroM. BHennimł onen Hamarhmamz nemo nospexązaewca. Ha sanaarom ormoałmoñ rpaemopm nonpemxemm npn Tpancnopre noqamcos Boanmcamm. Honpexnexme BHexmmx CJIOeB HSMaTHBBBJEH npnaom K OÓPHBaM poBHmm c ocrauonom Bnnyczca paóotzero raecma.HGJIBD KBOÓPBTGHBH SBJIHGTCH CHEKGHMB CJIONIOCTE ICOHCTDYIP IMI E IEGJIB OCTBHOBOB.Ho naodpemezmn na sanaqa pemaevrca mehr, xrro mccarop Me,ny aaxaaToM n npmon Hanpaaaxmomeñ cnadxen...

Zapojení pro získání skokové změny předstihu spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240260

Dátum: 15.06.1987

Autor: Šimon Arpád

MPK: F02P 9/00

Značky: předstihu, motorů, spalovacích, zapojení, získání, změny, skokové

Text:

...vhodnými impedancemi Z 1, Z 2 a sjpínací prvek T, se svork-ami A 1, A 2, H. Generátor je připojen nia svonky zátěže 1, 2.První svorka A 1 spínacíhgŕprvku T- je spojena se svoukou 3, druhá svorka A 2 spínacího prvku T je spojene se svorkou 2-zátěže,přičemž na svorku H spínaciho prvku T se přivádí řídící impuls l. Svorky 1, 2 zátěže jsou zároveň vstupními svorkami elektronické zapalovací soupravy E.Obr. 2 představuje další možné...

Zařízení pro snímání cívek a podávání plných cívek spřádacích a skacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 245454

Dátum: 15.06.1987

Autor: Micek Jurij Kazimirovie

MPK: B65H 67/06, D01H 9/00

Značky: skacích, zařízení, plných, podávání, strojích, snímání, cívek, spřadacích

Text:

...PI HM prmcaanym Tpaemopnm.Ha npammnoñ mm npymrmaoü nxanmne He nsoópaxcexmoe ycmpoñcwno, nepeMemaeMoe BĽOJĽB hmmm. mm emma naTPOHOB u nonarm noqatrzcos Haxomwcsx. Emma narponosĺn nonaua IIOÉaTKOB omneumno nemame pacnoaxoxenumn samaTOM I ocymecrmmsamcą, Kowopuñ rast BHIIOJĽHGH, wro on zepea (šaxmcamop 2 coemmen c rotncoü 3 noBopoma. Baxnaw I POPMBOHTBJIBHO Kaqaewca Bonpyr Tom 3 IIOBOPOTa Ha Tpaexwopm 4. Ha npmmmnoü mam Icpymmñoü ManmHe...

Způsob výroby surového plynu z uhlí proměnné kvality

Načítavanie...

Číslo patentu: 240259

Dátum: 15.06.1987

Autori: Habán Ivan, Kožár Oddej, Koreis Josef, Ivanie Vojtech

MPK: C10J 3/02

Značky: výroby, plynů, způsob, kvality, surového, proměnné, uhlí

Text:

...optimálne vytvořenou zplyňovaci směsi kysliku a páry se npak vsázka zpllyñu Specifickáes nižší průměrnouzspotřebou páry.Účinkém výnâľezu Šje v porovnání s dosud známýmí zpüsobý výroby generatorového plynu snížení energetické náročnostíkvýroby,snížení. tlvoñbý ddpadnłch vod a snížení po .ruc hovosti .generatorťLPríklad konkrétního provedení vynálezu je aplikován na zpiyňování hnědéhvoi uhlí směsi kyslíkda vodnír-páry při tlak-u 2,7 MPa....

Způsob výroby cementu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245453

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ionov Alexadd Lvovie, Byekov Jurij Maximovie, Ionov Lev Pavlvie

MPK: C04B 7/44

Značky: způsob, cementů, výroby

Text:

...cMecn u npmaomw x yxynmermo remonommecxoro npouecca.len npemzaraeuoro uaoóperenu - nonumerme nponanogmnearsaocm u crenexu oóeccoanmaann.Hocramennax nem. nocmraewca Ten. Iro a cnocoóe noarywenna ueueara rryrem cuenmnaaunmupsenon cuecu c rsepmiu TOIHEBOM, som xnopncroro nemam. rpanymmn cuecn c trocnemrmeñ repmoodpadomxon Ha Konneñepaoü peméme, xbropucruñt mmm s Koumecme 60-80 35 cm- a cupsenyn cuecs a uponecce ee cuemunatmz c rnepmim ronJIEBOH,...

Pojivo na bázi silikátů se zvýšenou počáteční pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ferianec Ivan, Štepita Miloslav, Koreis Josef, Madaj Michal, Sochorová Viera, Jokel Jozef, Lübke Henrich, Raško Anton

MPK: C04B 7/00

Značky: bázi, silikátů, pojivo, počáteční, zvýšenou, pevnosti

Text:

...přídavku 1,5 ~až 4 0/0 hmot. síranu vápenatéhmNícměně ani v tomto optimalízovaněm systému ne bylo možno připravít hmoty s nízkým vod- ~Silný ztekucující vliv další možné kombinace, a to ligninsulfoman -elkalicfký hydroxid popsala Lea US 2664 720, která nalezla způsob cem-entace při použití směsi portlavndský cement obvyklá jemnost mletí - ligninsulfonan sodný - alkailický hydroxid.Pevnosti dosaženě V tomto systemu po několika hodinách...