Archív za 1987 rok

Strana 193

Zapojení výstupu impulsního zdroje s děleným sekundárním vinutím transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243820

Dátum: 15.06.1987

Autori: Münz Vladimír, Kupf Lubomír, Berka Pavel, Jíšová Václava

MPK: G05F 1/10

Značky: výstupu, sekundárním, zapojení, transformátoru, děleným, impulsního, vinutím, zdroje

Text:

...závadu.Příklad konkrétního zapojení výstupu impulsního zdroje s däleným sekundárním vinutím transformátoru podle vynálezu je znázornän na připojenäm výkrese.První vývod první poloviny l sekundárníłmo vinutí transformátoru 1 je spojen s anodou první usměrňovací diody 3. Její katoda je apojena a katodou první rekuperační diody á a s jedním vývodem vynlazovací tlumivky 7.wDruhý vývod vyhlazovací tlumivky 1 je spojen s prvním pőlem kondensätoru g...

Obvod pro rozlišení signálů s kmitočty v poměru 1 : 2

Načítavanie...

Číslo patentu: 243819

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kosík Bohumil

MPK: G11B 5/02

Značky: kmitočty, rozlišení, poměru, obvod, signálu

Text:

...a dalších obvodů. Tvarovač g upravuje vstupní signál tak, že náběžnou i sestupnou hranu signálu synchronizuje s řídicílnhodinovým signálem přivedeným na řídící vstup 9.Řídicí hodinový signál má kmitočet o řád vyšší než signál na signálovém vstupu l. Synchronizovaný signál na tvarovacím výstupu 22 je veden na derivační vstup gł derivačníhoDerivační obvod g odvodí z náběžné a sestupně hrany signálu na derivačním vstupu 31 pomocí řídicího...

Pouzdro hodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243818

Dátum: 15.06.1987

Autor: Sodomka Karel

MPK: G04B 37/00

Značky: hodin, pouzdro

Text:

...pouzdra hodin. obrys obruče navazuje přímo na obrys pláště a při takovém uspořádání lze pak využít velkou část vnitłní plochy pláště pro číselník.Příklad provedení předloženého vynálezu je znázorněn na výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn plášť, na obr. 2 obruč a na obr. 3 pouzdro hodin ve vzájemné upevněnám stavuPlášč ł má na přední straně vytvořen prstenecg s dosedací plochou g, na kterou dosedd sklo 1. Při obrysovém okraji plášte l je...

Zařízení k samočinnému zakrývání pracovního nástroje podstolní zkracovací pily

Načítavanie...

Číslo patentu: 243817

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koepinský Miroslav

MPK: B27G 19/02

Značky: podstolní, zařízení, pracovního, zakrývání, samočinnému, nástroje, zkracovací

Text:

...vynálezu spočívají v tom, že zařízení pracuje samočinně v závislosti na pohybu pracovního nástroje a dokonale zakrývá a chrání celou čim-Lou plochu pracov ~ ního nástroje aDalší výhoda zařízení je v- tom, e ochranný kryt je umístěn mimo manipulační prostor a nepřekáží obsluze pri manipulaci se zkracovaným materiálem. zařízení se prejavuje provoz ně ekonomické a nenáročná na obsluhu a údržbu. Výhodou tohoto zařízení je i to, že je možnojej...

Způsob výroby kruhového bimetalického terče pro iontové naprašování funkčních kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243816

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hudec František, Kohout Jaroslav, Roeák Jaroslav, Koepinský Václav, Srb Stanislav, Eervený Jindoich, Vanik Václav

MPK: C23C 14/00

Značky: způsob, výroby, kovů, terče, bimetalického, naprašování, funkčních, iontově, kruhového

Text:

...stříbrné fólie se provédělo vlastně přímo v naprašovacím zařízení. Mezi rozpraäovaným, tj. funkčním kdvem a chladicí základnou je vytvořena metalurgicky naprosto dokonalé spojení, které má mechanickou pevnost vyšší než méně pevný z obou kovů, přičemž se nevytvéří přechodové pásmo se sníženou elektrickou a tepelnou vodivostí.Dále je podrobněji popsána podstata vynálezu na příkladech s odkazem na pripojený výkres, kdeobr. 1 představuje...

Zařízení pro pohon kladecích jehel osnovního pletařského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243815

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kordula Miroslav, Cabicar Rudolf, Hipman Petr, Zelníeek Vladimír

MPK: D04B 27/26, D04B 25/06

Značky: pletařského, kladecích, zařízení, pohon, osnovního, jehel, stroje

Text:

...táhlem 15, které je kloubem g uchyceno na páku g.Páks 16 je Výkyvné uložene na upevněný čep a a dalším kloubem 28 spojene se spojovacím táłilem 32, které je kloubovým pojem QA vázáno nnvdalší páku 31. Další páka § 31 je výkyvně uloženana fixovnnéru čepu gł a opatřena drážkou g pro uchycení přestavitelného kloubu § 53 spojovací tyče 2, jejíž druhý .konec je rovněž pomocí přestavitelného kloubu ü uchycen do drážky ä přesouvecího ramene 4...

Kompenzovaný optoelektronický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 243814

Dátum: 15.06.1987

Autor: Fuchsig Zdenik

MPK: H02M 5/04

Značky: převodník, optoelektronický, kompenzovaný

Text:

...a stárnutí součástek, jsou kompenzovány prostřednictvím referenčni části a integračního komparátoru.Přitom dobré dynamické vlastnosti základní optoelektronické části tím zůstávají neovlivněny. Základní optoelektronická část tak zajišťuje vynikající dynamické vlastnosti převodníku, referenění část prostřednictvím integračního komparátoru a součtového členu přesnost a nezávislost jeho charakteristiky.Přiklad praktického provedení předmětu...

Přechovávací zařízení příze textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243813

Dátum: 15.06.1987

Autori: Merenda František, Crhák Karel

MPK: D03D 47/36, B65H 51/22

Značky: textilního, zařízení, přechovávací, příze, stroje

Text:

...nasazena řemenice łg a stažena dutým šroubemłł s dvojioí podložek łg zašroubovaným do kanálu.l. Dutý šroub łł má na hlavě v místě svého otvoru vytvořenu vodicívrstvu lg z oděruvzdorného materiálu a svůj dřík má protažen v dutou jehlu 31.Kanál 1 trubkového vedení É se u konce duté jehly łi zužuje a vytváří kolem jehly li mezikruží. V místě přívodu Ž tlakového média je trubkový přívod 1 opatřen po obvodě radialní dražkoułä. Tato drážkałâ může...

Protihlukové zařízení upevněné na helmě

Načítavanie...

Číslo patentu: 243812

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dobeš Vladislav, Šmíd Zdenik, Brož Karel, Vídenský Jan

MPK: A61F 11/02

Značky: helmě, zařízení, protihlukové, upevněné

Text:

...vyžaduje toliko přetvarování pružného ramene. zařízení jako celek je jednoduché, nenáročné na materiál a pracnost.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na připojených výkresech, tak obr. 1 představuje schematicky znázornění protihlukové zařízení upevněné na helmě v nárysu, obr. 2 totéž zařízení v bokorysu, obr. 3 schematicky znázorňuje řez částí skeletu a na něm připevněného chrániče sluchu v řezu, obr. 4 schematicky znázorňuje řez...

Pojízdné zavlažovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243811

Dátum: 15.06.1987

Autor: Glaser Vladimír

MPK: A01G 25/09

Značky: zařízení, pojízdné, zavlažovací

Text:

...ventilu ll, kterým lze nastavit rychlostproudění vody do pohonné jednotky a takto nastavit rychlost pojezdu závlahy. spojitě s nastavením rychlosti proudění vody do pohonné jednotky se nastaví i rychlost proudění v potrubí gł ústícím v ramenu doplnkové závlahy 33 a tím i rozstřik této závlahy.Z ventilu łä je tlaková voda přiváděná na vstup výkonného posuvného ventilu łg, tak 1 na vstup řídicího posuvného ventilu łâ. Na výstupy výkonného...

Polarizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243810

Dátum: 15.06.1987

Autori: Glaser Vladimír, Vídenský Jan

MPK: H01S 3/101, G02B 5/30, G02F 1/01...

Značky: polarizátor

Text:

...využití polarizátoru k účelům pozorování objektů v polarizovaném světle nevadí.Při využití v laserovém rezonátoru však postačí i jen malé ühlové rozlišení obou paprsků, protože podmínka rezonance je jen při velmi přesném ustavení všech dílů rezonátoru do společné optické osy.Tato skutečnost umožňuje využít pro polarizátory krystaly s malým dvojlomem, ale vysokou odolnosti proti laserovému záření. Vyloučení tmelených ploch rovněž podstatně...

Zapojení pro přesné vytváření měřicích značek na obrazovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243809

Dátum: 15.06.1987

Autor: Strnad Pavel

MPK: H01J 37/00

Značky: vytváření, měřicích, přesné, zapojení, značek, obrazovce

Text:

...rátoru a, 121, jejichž výstupy -jsou spojený přes první a druhý monostabilní klopný obvoçľłł,4 g 5 prvním a druhým vzorkovacím obvodem a. 53 a současně s třetím s čtvrtým nonostabilním klopným obvodem g, g, jejichž výstupy jsou spojeny přes součtový obvod s monitorem 8.Výstupy prvního a druhého monostabilního klopného obvodu Li g mohou být spojeny l prvním a druhým vstupom aoučtověho obvodu l. jehož výstup je pak spojen přes pátý mono...

Reaktor s filtrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243808

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šindeláo Bedoich, Sapožnikov Abram Lvovie, Eechura Václav

MPK: B01J 19/18

Značky: reaktor, filtrem

Text:

...ł. Na spodní stranu disku Lg s drenážkami je připevněna filtrační přepažka E. Poeuvný pohyb duté nžídele g s diskom 1 g s drenážkauni a filtrační přepálžkou 11 je odvozen od pohonné jednotky 1 ą axiálního pohybu, množñující oboustranně řízený axiální pohyb od víka 3 k seřezávacím nožům g. , seřezávací nože g jsou uloženy na hřídeli 6 míchadla, po které se mohou axiálně posouvat a zároveň od ní přejímat rotační pohyb. vzdálenost...

Způsob měření chemicky selektivního obrazu vzorku s potlačením rušivých obrazových kontrastů v rastrovacích elektronových mikroskopech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243807

Dátum: 15.06.1987

Autori: Napadov Michail Abramovie, Padalka Valentin Glebovie

MPK: H01J 37/26

Značky: obrazů, vzorků, potlačením, mikroskopech, selektivního, rastrovacích, chemicky, obrazových, měření, rušivých, způsob, elektronových, kontrastu

Text:

...jasového signálu a tedy jeho úroveň je nepřímo úměrná okamžité hodnotě frekvence časového signálu.Hlavní výhodou způsobu podle vynálezu je to, ze vznikající chemicky selektivní obraz je tímto měřením ihned automaticky zbavován všech rušivýoh vlivů a zejména cizích kontrastu,které současně ov 1 ivñujíi referenční signal použitý k tvorbě hodinových pulsü.zejména jde o fluktuaoe osvětlovacího elektronového svazku a lokální změny celkové...

Tisková barva pro potisk skleněných injekčních ampulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243806

Dátum: 15.06.1987

Autori: Addejev Anatolij Afanasijevie, Gavrilko Igor Vasilijevie

MPK: C09D 11/10

Značky: barva, potisk, ampulí, injekčních, tisková, sklenených

Text:

...pro zasychání barvy pouze tyto podmínky 1 s při 200 OC a 120 min při 20 OCZ Těmtopodmínkám nevyhovuje žádná z uvedených barev.Uvedené nedostatky s úspěchem řeší tisková barva pro potiskinjekčnIch lmpulí podle vynálezu, sestávající z 1,0 až 2,0 hmotnostních dílů barevného pigmentu, 6,5 až 10,0 hmotnostních dílů anorganického bílého pigmentu, 3,5 až 6,0 hmotnostních dilů kalafuny, 5,0 až 8,0 hmotnostních dílů polyvinylaoetobutyralu, nebo...

Rehabilitační zařízení pro mechanoterapii extenze končetin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243805

Dátum: 15.06.1987

Autor: Drožin Vitalij Fedorovie

MPK: A61H 1/02

Značky: mechanoterapii, rehabilitační, extenze, zařízení, končetin

Text:

...míry snížilo počet pacientů v ambulancích.Pŕíklad zařízení v jeho jednoduchém provedení je v šikmém bočním pohled znázorněn na výkresu. Přístroj je tvořen plochou podložkou ł, která má na obou boěních stěnách uloženy dvě příchytky ll pro upevnění znázorněné vyšetřované končetiny.Tyto příchytky ll jsou s výhodou tvořeny řemínky. Z čelní stěny 23 ploché podložky i jsou vyvedeny dvě vyhnuté stavitelné vodicí kolejniěky 3, které jsou výkyvně...

Optická clonka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243804

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bojarunas Albert Michajlovie

MPK: G02B 27/62, G03B 9/04, G02F 1/01...

Značky: optická, clonka

Text:

...spojujícími protilehlé řídicí hrany výřezů procházejí zářezy vedené v radiálním směru. Zářezy na obvodové straně kotouče přerušují stěnu výřezů, zatímco na protilehlé straně výřezů zasahují do hloubky rovnající se výšce výřezů.Výhoda tohoto provedení optické clonky především spočívá v zajištění přesné výroby její obvodové části prostřednictvím zářezů, které procházejí v radiálním směru přes protilehlé strany výřezů. Tato obvodové část je...

Automatická regulace tlaku přehřáté páry a elektrického výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243803

Dátum: 15.06.1987

Autori: Paneocha Vasilij Pavlovie, Lappo Viktor Georgievie, Alexejenko Natalija Vasilijevna, Grabeenko Anatolij Ivanovie

MPK: G05D 16/20

Značky: elektrického, páry, výkonu, přehřáté, regulace, automatická, tlaku

Text:

...se lepší jakosti regulace výkonu.Růst elektrizační soustavy je v blizké budoucnosti závislý na budovaní atmových elektráren, jejichž ekonomický provoz je předurčuje především pro pokrýváni základního zatížení.Vzhledem k tomu, že účast těch elektráren, které se mohou podílet na krytí proměnné části denního diagramu odtíženi se zmenši, přičemž naopak absolutní velikost této proměnné části zatížení bude stoupat, bude nezbytně, aby se na...

Chladič plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243802

Dátum: 15.06.1987

Autori: Živkova Ludmila Vladimirovna, Kotlyjar Anatolij Michajlovie

MPK: F28D 7/00

Značky: chladič, plynů

Text:

...na obr. 3 je chladič v půdorysu, na obr. 4 je detailní pohled jednoho konkrétního příkladu uzavření kontrolních obdélníkových otvoru v boční stěně pláště,na obr. 5 je řez A-A z obr. 4, na obr. 6 je detailní pohled jiného konkrétního příkladu uzavření kontrolních obdélníkových otvorů, na obr. 7 je řez B-B z obr. 6, na obr. 8 je detailní pohled na další konkrétní příklad uzavření kontrolních obdélníkových otvoru a na obr. 9 je řez C-C z obr....

Zařízení na kontinuální sušení sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243801

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kudrna Rudolf, Tarasov Jurij Alexejevie

MPK: F26B 17/04, F26B 15/18

Značky: zařízení, materiálů, kontinuální, sypkých, sušení

Text:

...používat vyšších výšek vrstvy v etáži bez nebezpečí kondenzace a zapaŕení materiálu a připouští i možnost vyššího nasycení procházejícího sušicího prostředí a zavedení částečně recírkulace sušicího prostředí. jNavrhované uspořádání zařízení umožňuje tedy dosažení vyšší měrné odpařivosti, resp. výkonu sušárny a snížení energetických spotłeb. Podle uspořádání sušárny a druhu sušeného materiálu lze volit optimální počet dílčích pásů.Tak...

Centrátor pro rotačně příklepná vrtání s ponorným kladivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243400

Dátum: 15.06.1987

Autor: Burda Karel

MPK: E21B 17/10

Značky: rotačné, ponorným, příklepná, centrátor, kladivem, vrtání

Text:

...je pŕevlečena trubka centrátoru, jejíž horní konec je uobycan ne soutyćí a spodní konec je ulołen na těle vrtneho kladiva tesne nad korunkou. le trubkou centrdtoru e stenou vrtu musí být zachováno mezihuií pro průchod vrmá drti.Konstrukce centrátoru umožňuje stabilizaci a vystŕedění vrtného nástroje pri rotnčně příkloapnćm vrtání, což zabezpečuje rovnost vrtu a umožňuje použít plánovaný protil výstroje.Gentrdtor je snadno demontovutelxąý n...

Blokovacie zariadenie regálového zakladača s automatickou prevádzkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 240350

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oihák Adolf

MPK: B66F 17/00

Značky: automatickou, prevádzkou, zariadenie, zakladača, regálového, blokovacie

Text:

...prednej blokovacej závory 2, ľavej zad nej blokovacej závory 3 apravej zadnej blo kovacejzávory 4. Ľavá predná blokovacia , závora 1 je tvorená svojim horným hraničným prvkom 5 a dolným hraničným prvkom 6,praVá predná blokovacia závora 2 je tvo, rana takisto svojím vlastným hornýmhhra-ničným prvkom 7 a dolným hraničným prv kom 8, lavá zadná blokovacia závora 3 jetvorená tiež svojím horným hraničným prvkom 9 a dolným hraničným prvkom 10 a ko...

Mechanický skrutkový prevod

Načítavanie...

Číslo patentu: 240349

Dátum: 15.06.1987

Autori: Friedrich Aleš, Chvojka Ludovít

MPK: F16H 25/22

Značky: mechanicky, skrutkový, převod

Text:

...o závernú maticu vloženn v telese. Výhodou mechanického skrutkového pre vodu, podľa vynálezu je, že vzhladom na súosé usporiadanie plávajúceho prstenca a.spojky s telesom matice. je možné dosiah nuť kinematícky neprerušenú väzbu mati- ce, respektíve matíc so saňami pri menších rozmeroch, podstatne väčšej tuhosti axiálneho uloženiamatice, pričom nedochádza k strate presnosti mechanického skrutkové~ ho prevodu. - . ~ Mechanický skrutkový...

Spôsob prípravy D-xylózy a L-arabinózy z kukuričných oklaskov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240348

Dátum: 15.06.1987

Autori: Janowiak Karel, Jidda Jan

MPK: C07H 1/03

Značky: kukuřičných, l-arabinózy, oklaskov, přípravy, d-xylózy, spôsob

Text:

...a ionemeíiič s funkčnou amínoskupinou (Wofatit SBW v hydroxidovej forme na kolóne s dĺžkou 50 cm a priemerom 3 cm a sa za~ hustí na sirup 25 °/o. Sirup sa rozpustí v9,6 g, opakovanou kryštalizáciou maieč~ ných lühov sa získa ďalších 3,15 g L-arabinózy v celkovom výtažku 5,1 °/0, optická otáčavost aJUZÚ 104 C x 5 voda), teplota topenia 162 °C. Predhydrolyzované ku~.kuričné oklasky sa dalej hydrolyzujú prí-davkom vody 4,87 l a kyseliny sírovej...

Vpichovací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 240347

Dátum: 15.06.1987

Autor: Pulkrab Pavel

MPK: B26F 1/00

Značky: stroj, vpichovací

Text:

...časť uchytenia. vpichovacich kotúčov na hornom i dolnom pracovnom hriadeli a uchytenie voľného konca hriadelov. - 7Základnou n-osnou časťou stroja je dolný rám 1, ku ktorému sú v hornej časti prichytené dve pevné ložiskové telesá 2, v ktorých je uložený dolný pracovný hriadeľ 3. V pev ných ložiskových telesách 2 sú zalisované »vodiacevkolíky 4, po ktorý-ch sa výškove ustavujü pohyb 1 ivédržíaky 5 pružinamí 6, v spojenés odpruženými...

Zapojenie digitálneho špičkového detektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 240346

Dátum: 15.06.1987

Autor: Oehák Jaroslav

MPK: H03K 19/00

Značky: špičkového, digitálneho, detektora, zapojenie

Text:

...For movaním výsiiupnej postupnosti hodnôt, ktoré reprezentujú informáciu o obálke signálu, sa odstráni prídavné spracovanie v analogovej oblasti s príslušným ďalším pre vodom. Výhodou vynálezu je tiež presné ur-, čenie časovej konštantya jej jednoduchá zmena v pamäti procesora.Na priloženom obrázku je bloková schéma zapojenia digitálneho špičkového detektora podľa vynálezu. , Vstupný signál X digitálneho špičkového detektora je...

Spôsob izolácie antibiotika tylozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240345

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dušek Jioí, Nimeeek Zdenik, Novák Jaroslav, Sege?a Jioí, Vlasák Hubert

MPK: C12P 1/06

Značky: antibiotika, tylozínu, izolácie, spôsob

Text:

...filtrátu fermentačnej pôdy, alebo extrakciou tylozínu alkoholmi z vysprayovanej fermentačnej pôdy, napr. 90 propanolom (Aut. osv. č. 197 600. Tylozĺn podobnej čistoty je možné získať tiež azeotropickým oddestilo 240345 i ivanim vody z filtrátu fermentačnej pôdy napríklad s n-hexyialkoholom Ger. often 2,D 54, 085. Tylozin vo forme tylozín tartarátu je možné pripraviť o vysokej čistote extrakeiou tyłozinu z filträtu fermentačnej pôdy...

Jednotka základných pohybov pre stavbu vysokovýkonných montážnych zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240344

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hübscher Rudolf

MPK: B65G 47/74

Značky: zariadení, montážnych, základných, vysokovýkonných, jednotka, pohybov, stavbu

Text:

...jednotky 1,medzioperačnej dopravnej jednotky 13 zariadenia pre vyvodzovanie hlavných technologických pohybov, programovej jednotky 16 a je opatrená dopravnými plošinami 15 poháňanými prostredníctvom dopravné, ho pásu 10. Výstupný jednotkový hriadeľ 25pohonovej krokovacej jednotky 1 je spojený ozubeným kolesom 24 s vačkovým hriadelom 25, ktorý je na obidvoch koncoch opatrený kľukami 27. V klukäch 27 sú uložené čapy 28. Na čapoch 28 sú qtočne...

Spôsob fermentačnej výroby tylozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240342

Dátum: 15.06.1987

Autori: Blaštík Karel, Konopásek Jan, Kueera Zdenik, Guba Gabriel, Mareeek Eduard, Kueera Vladimír, Homolka Dimitrij, Repeák Vladimír, Obůrka Antonín, Hurych Jioí, Langšádl Jaroslav

MPK: C12P 19/44

Značky: fermentačnej, výroby, tylozínu, spôsob

Text:

...fradiae k nadinornému rastu biomasy v produkčnej fáze a tým k limitácii kyslíkom. Zároveň sa znížila produkcia tylozínu v živnom médiu.Zistili sme, že nadmernému nárastu biomasy, a tým vysokej viskozite možno zabrániť tak, že po ukončení rastovej fázy sa do živného prostredia kontinuálne . aleboeemikonttinuálne dávkuje steršlná ĺvoda Tým sa udržuje viskozita, pri. ktorej nedochádza k limitácii kyslíkom. Zároveň .sa vytvárajú podmienky pre...

Spôsob izolácie metylesteru kyseliny (2Z,8Z ) -dekan-2, 8-dien-4, 6-diinovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 240341

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tošnár Pavel, Picka Václav, Doušová Jaroslava

MPK: C07C 69/587, A01N 37/06

Značky: spôsob, kyseliny, dekan-2, 8-dien-4, izolácie, metylesteru, 2z,8z, 6-diinovej

Text:

...Pharmazle 24,409, 1969.Rastliny Matricaria chamomilla L. sa pestujú veľkoplošne ako surovina pre farmaceutický priemysel. V porastoch sa však popri M. chamomilla najčastejšie vyskytuje M. inodora, ktorá v neskorších vegetačných fázach prerastá nižšie rastliny M. chamomilla. Ak sa takýto porast zberä a zo zelenej hmoty sa s vodnou parou vydestiluje éte 4rický olej, tento olej spravidla nevyhovuje liekopisným požiadavkám. Olej obsahuje 60 až...

Hydrodynamicko-mechanická prevodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 240340

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kodet Josef, Fröhlich Hans-otto, Nejedlý Bedoich

MPK: F16H 47/08

Značky: převodovka, hydrodynamicko-mechanická

Text:

...prevodo vé stupne radené lamelovými spojkami, je spojená s hydrodynamickým meničom dv-o ma súosými vstupnými hriadeľmi. ej výstupný hriadel pri nižších rozbehových prevodových stupňoch je spojený s turhínou a pri vyšších prevodových stupňoch s čerpad lom hydrodynamického meniča. Hlavné vý hody zapojenia -hydrodynamického- meniča a mechanickej prevodovky podľa vynálezuspočívajú v zmenšení zástavboveji dĺžky hydrodynamicko-mechanicke...

Zapojenie limitera elektroakustických signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240339

Dátum: 15.06.1987

Autor: Scholz Peter

MPK: H03K 5/01

Značky: limitera, signálov, zapojenie, elektroakustických

Text:

...s druhým vstupom b 7 registra adries 7 a súčasne jeho druhý výstup dB je spojený s prvým vstupom a 7 registra adries 7. Výstup c 7 registra adries 7 je spojený so vstupom pevne naprogramovanej pamäti 8, ktorej výstup je spojený s prvým vstupom aEI registra dát 9, pričom druhý vstup bil registra dát 9 je spojený s výstupom prahověho komparátora 13. Výstup cB registra dát 9 je spojený so vstupom číslicovo analogového prevodníka 11, ktorého...

Polohovadlo s tromi stupňami voľnosti pre veľkorozmerové zvarky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240338

Dátum: 15.06.1987

Autor: Anton Elisabeth

MPK: B23K 37/04

Značky: zvarky, voľnosti, polohovadlo, stupňami, velkorozměrové, tromi

Text:

...3 a 4 znázorňuje polohovanie zvarku pri zváraní pozdĺžnych zvarov, obrázok 5 polohovanie zvarku pri zváraní priečnych zvarov naklopením a zdvihom, obrázok 6 a 7 znázorňuje polohovanie zvarku otočením, naklopením a zdvihom pri zváraní vertikálnych zvarov na velkorozmerovom zvarku.Polohovadlo s tromi stupňami volĺnosti pre velkorozmerově zvarky, znázornené na obrázkul a 2 pozostáva z konika 1 a z otočného stola 2, ktorých otočné upínacie...

Otočný klzný prívod zváracieho prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240337

Dátum: 15.06.1987

Autor: Griehl Volker

MPK: B23K 9/32

Značky: prúdu, zváracieho, přívod, klzný, otočný

Text:

...je schematicky znázornený v jednom možnom konštrukčnom ,prevedení na výkrese, kde na obr. 1 je znázornenýotočný klznýprívod v .bokoryse, na obr. 2 v náryse a na obr. 3 je otočný klzný prívod uchytený na rotačnom zvarenci v pracovnej polohe. ~ Na telese 1 (obr. 1 a. obr. 2 otočného klzného prívodu, ktoré je z Cu legovanej Cr, sú vytvorené deliacou drážkou 2 aj odlahčovacím otvorom 3 dve svorné čeluste 4 s kruhovým lôžkom 5, v ktorom je osadený...

Skladaný tŕň pre výrobu rúr ťahaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 240336

Dátum: 15.06.1987

Autori: Anton Elisabeth, Stubenrauch Dieter, Griehl Volker

MPK: B21C 3/16

Značky: tŕň, ťahaním, výrobu, skládaný

Text:

...takto vytvoreného predpätého skrutkového spo-ja. Činná časť nástroja, ktorá je zhodne uložená s príslušnou časťou oceľového držiaku ale najmä kuželové čelné dosadacie plochy činnej časti tŕňa a držiaku s uhlom 1 ° až 2 ° vytvárajú pri uťahovani skrutkového spoja radiálno-axiálne alebo axiálno-radiálnepredpätie, ktoré výhodne eliminuje napätia pôsobiace na tŕň v priebehu procesu ťaha-lK výhodám nástroja vyrobeného podla vynálezu je treba...

Spôsob výroby 10-vaječných domácích cestovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 240335

Dátum: 15.06.1987

Autor: Scholz Peter

MPK: A23L 1/16

Značky: spôsob, 10-vaječných, domácích, cestovín, výroby

Text:

...až 30 °C, pričom po vytvorení napríklad rezancov, nitoviek, malých a veľkých fliačkov, tarhone a vretienok o hrúbke 0,8 až 1,2 mm, sa tieto sušia 8 až 50 minVýhodou spôsobu výroby lü-vaječných domácich cestovín podľa vynälezu je, že cestoviny sú pevné, pružné a po uvarení-sú bez akejkoľvek lepkavosti a rozvariteľnosti.Vzhľadom na to, že cesto sa pripravuje bez prídavku vody, nevznika hnednutie a šednutle cesta a po usušení má sklovitý lom.Do...

Liaci prášok do kryštalizátorov plynulého odlievania ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 240334

Dátum: 15.06.1987

Autori: Anton Elisabeth, Griehl Volker, Fröhlich Hans-otto, Korbuly József

MPK: B22D 11/10, B22D 27/20

Značky: liaci, plynulého, prášok, odlievania, ocele, kryštalizátorov

Text:

...zložky,zvyšujúce náchylnosť prášku k hrudkovateniu a okrem uhličitanov alkalickýclí kovov neobsahuje iné zložky, ktoré by uvolňovali plynné produkty a spôsobovali objemové zmeny prášku v kryštalizátore. Ďalšou výhodou je, že prášok sa pripravuje prevažne z odpadových produktov, ako vysokopecna troska, manganatokremičitě zváracie tavivo,popolček z uhlia, čím sa rozširuje surovinova. základňa na jeho výrobu a odstraňuje potreba energeticky...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 4-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240333

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hlavay Sandor, Dezséry Loránd, Szilvássy Zsolt

MPK: C13K 1/00, C07H 3/02

Značky: spôsob, stereošpecifickej, 4-di-o-acetyl-.beta, 6-anhydro-2, d-glukopyranózy, přípravy

Text:

...1,6-anhyd ro-2,4-di-O-acetyl-li-D-glukopyranôzy v reakčnej zmesi je však nižší, okolo 52 0/0. Výhodou tohto postupu je jeho jednoduchosť,vysoké výťažky 1,ô-anhydro-2,4-di-O-acetyl-gí-D-glukopyranözy v jednom reakčnom stupni.LB-Anhydro-Z,3,4-tri-O-acetyl-p-D-glukopyranóza 1 g sa rozpustí v 10 m 1 metanolu a takto pripravený roztok sa pridá do 50 ml cltranovo f/osforečnanového pufru,0,05 mol . l o pH 5,8 a pridá sa chymo sa, týka...

Spôsob prípravy metyl-3, 5,6-tri-O-benzoyl-.alfa. a.beta. -D-glukofuranozidov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240332

Dátum: 15.06.1987

Autori: Matijka Dušan, Bálek Miloo, Frcska Miklos

MPK: C13K 1/00, C07H 3/02

Značky: spôsob, d-glukofuranozidov, metyl-3, přípravy, a.beta, 5,6-tri-o-benzoyl-.alfa

Text:

...teplotu 5 °C a postupne sa pridáva 16 mi 96 0/0 hmot. kyseliny sírovej. Po pridaní sa reakčná zmes miešaešte 5 hodin. Po zneutralizovaní reakčnejzmesi 5 U 0/0 hmot. vodným roztokom hydroxidu sodného sa vzniknuté anorganické soli odfiltrujú a filtrát sa zahustí. Destilačný zvyšok sa rozpustí v 200 mi 0,05 mol . l kyseliny chlorovodíkovej a zahrieva pri teplote 40 °C po dobu 4 hodín. Reakčný roztok sa potom zneutralizuje 20 0/0 hmot. roztokom...

Spôsob stereošpecifickej prípravy 1, 6-anhydro-2, 3-di-O-acetyl-.beta. -D-glukopyranózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240331

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bódi Jan, Šmidák Štipán, Ivan Lubomír

MPK: C13K 1/00, C07H 3/02

Značky: přípravy, 3-di-o-acetyl-.beta, d-glukopyranózy, spôsob, stereošpecifickej, 6-anhydro-2

Text:

...pripravený roztok sa pridá do 50 ml citranovo tostorečňanového pufru,0,05 mol . l o pH 5 a k tomuto roztoku sa pridá ali-esteráza z bravčovej pečene EC 3.1.1.1, 1 ml o celkovej aktivite 2,6 ncat a špecifickej aktivite 2 ncat . mg. Enzýmova hydrolýza prebieha pri teplote 40 °C po d-obu 48 h. Ziskaný reakčný produkt obsahoval 70 hmotnostných 1,ô-anhydro-2,3 4-di-O-acetyI-(f-D-glukopyranózy, t. j. 0,7 g. Reakčná zmes mimo tohto hlavneho...