Archív za 1987 rok

Strana 192

Naváděcí zařízení formovacích rámů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243860

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pich Josef, Formánek Jan

MPK: B22D 33/02

Značky: zařízení, formovacích, naváděcí, rámu

Text:

...osy dopravníku o úhel 5 až 45 ° a profilový úsek, který je rovnoběžný s podélnou osou dopravníku. Na vodicí odpružené kladce-a napínací odpružené kladce, které vymezují pracovní úsek a na pevné kladce a vodicí odpru žené kladce, které vymezují profilový úsek, je uložen řetěz.Výhodou uvedeného řešení je zamezení vypadávání rámů z dopravníku, a to i v tom případě,když nejsou v prostoru pracovního úseku uloženy uprostřed dopravníku s hranami...

Zařízení pro snížení tlaku pracovní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 243859

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kopelent Jindoich, Gorgoo Oldoich, Stejskal Alois

MPK: G05D 16/08, E21D 23/16

Značky: snížení, kapaliny, tlaku, zařízení, pracovní

Text:

...kanálem łggpřipojena jednak za nákružek ggg, jednak je připojena uzavíratelně přes první regulační ventil 11 do prvního prostoru ljg v blízkosti čela gg akumulátoru Q, do něhož je zaústěn výstup 31 akumulatoru a uzavíratelně i druhý regulační ventil lg. V šoupátku lg je vytvořena druhá j dutina ljl, v níž je suvně a těsně uložen závěrný prvek lgg pojistného ventilu łgg, dosedající na druhé sedlo 555 a popřípadě je zde uložena i druhá pružina...

Vyrovnávací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243858

Dátum: 15.06.1987

Autori: Seekáoová Anna, Slavíeek Zdenik

MPK: G11C 29/00

Značky: vyrovnávací, obvod

Text:

...impulsu na výstupní svorce gg je určena odbočkou 33, zatímoo poloha sestupně hrany tohoto impulsu je určenaČinnost zapojení z obr. 1 je zřejmá z časového díaqramu na obr. 2, kde průběhy 012, 31, odhočkou 3 na zpožčovací lince 3.Vhodnou volbou odboček 3 a gg na zpoždovací lince s dostatečně jemnými odbočkami lze tedy vyrovnat rozdílná zpoždění vzestupně a sestupně hrany na výstupu, příp. řetězu logických obvodů, mezi něž je vyrovnávací...

Forma pro dvoustupňovou vulkanizaci podešve obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243857

Dátum: 15.06.1987

Autori: Teichmann Libor, Jeništa Václav

MPK: A43D 65/02

Značky: obuvi, vulkanizací, forma, dvoustupňovou, podešve

Text:

...podešev kvalitativně i vzhledově vyrovná podešvím vyráběným vstřikováním z termoplastických elastomerů nebo polyuretanů. Forma podle vynálezu tak umožňuje aplikaci ekonomicky výhodnější výroby dvoubarevných pryžových podešvi dvoustupňovou vulkanizací při zachování všech vzhledových a kvalitativních parametrů podešvi vyráběných vstřikovánim.Přiložený výkres znázorňuje příčný řez sestavenou formou podle vynálezu, a to na obr. 1 při prvním...

Panelová vzduchová skříň pro vzduchem chlazené výměníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243856

Dátum: 15.06.1987

Autori: Franta Jioí, Koláeek Jaroslav

MPK: F28D 1/00

Značky: skříň, vzduchová, výměníky, vzduchem, chlazené, panelová

Text:

...nebo přechodovým kusem s jednou čtvsrcovou a jednou kruhovou základnou. IU vzduchové skříně se dvěma ventilátory je prostor vnitřku skříně rozdělen přepážkou. Jednotlivé stěny jsou připojeny ke dnu vzduchové skříně, přičemž boční stěna střední je připojena ke dvěma sousedním dnům.Pokrok vynálezem dosašený je v jednodušší výrobě vzduchové skříně, protože se mohou vyrábět zvlášt jednotlivé panelové stěny i dna v přípravcích a celková montáž...

Zařízení pro pokládku sypkých a tekutých směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243855

Dátum: 15.06.1987

Autor: Blažek Oldoich

MPK: E02B 3/12

Značky: sypkých, směsi, zařízení, pokládku, tekutých

Text:

...pro jejich přesun.výše uvedené nedostatky jsou odstraněny zařízením na pokládku podle vynálezu, jehož podstata je taková. že na otočné rameno pásového univerzálního dokončovacího stroje je V rychloupínači uohyoena izolovaná válcovitá nádoba s uzávěrem pro plnění i vypouštění směsi. Nádoba se plní z přspravníku směsi na koruně nebo u paty hráze. Válcovitý tvar nádoby umožňuje promíchání směsi při jejím natáčení, kdy směs vytéká rovnoměrně mezi...

Cementová hmota se zvýšenou objemovou stálostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243854

Dátum: 15.06.1987

Autori: Poloueek Eduard, Douda Vlastimil, Foral Jioí, Koivánek Josef

MPK: C04B 26/06

Značky: cementová, zvýšenou, objemovou, stálosti, hmota

Text:

...maltoviny, která eliminuje vznikající napětí od hyd tatace i nárůstu teploty.Četnost mechanických vazeb mezi injektáží a betcnem může být zvýšena předchozí impregnací hetonu vodným roztokem disperze s obsahom sušiny do 5 hmot., s výhodou do 3 hmot. sušiny disperze.Experimentálně bylo ověřeno, že při zachování tekutosti injektážních malt nastáva toto zlepšení při použití stabilizátoruOdloučení vody po 6 h () 100 40 20 0 Sednutí malty po...

Přířez ramenní vložky s odlehčenou vnitřní plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243853

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kratochvíl František

MPK: A41D 27/26

Značky: ramenní, plochou, vložky, přířez, odlehčenou, vnitřní

Text:

...okolnost, že vlivem této pružnosti maji okraje přiřezu vyřezané do ztracena tendenci vyrovnávat oblouk, do kterého jsou ramenní vložky v oděvu ztvarovány, což se na vnějším povrchu výrobku může projevovat proznačováním obrysu ramenní vložky zejména tam, kde je oděv zhotoven z textilního materiálu lehčí váhové skupiny a splývavějšího charakteru.Vynález si klade za cíl navrhnout provedení přířezu ramenní vložky s odlehčenou vnitřní plochou,...

Výrobní směs pro odlev pórobetonové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 243852

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pác Jioí, Veselý Karel

MPK: C04B 22/08

Značky: pórobetonové, hmoty, výrobní, směs, odlev

Text:

...pro konstrukční pñrobetony při kobjemových hmotnostech podle množství použité přísady. Navíc tato pfísada snižuje nächy 1 nostpörobetonové hmoty ke vzniku trhlin s pžispívá ke snížení součinitele tepelné vodivosti pěrobetonových výrobků.uvedených účinku je dosaženo tím, že předmětná pžísada organických monomeru svou následnou polymerácí vytvorí ve skeletu pőrobetonu vlastní mikrostrukturu, která působí jako mikrovýztuž v...

Aktivovaný acidobasický katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 243851

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jeništa Václav, Petrůj Jaroslav

MPK: C08J 3/24, B01J 27/14

Značky: katalyzátor, acidobasický, aktivovaný

Text:

...10 až B 0 °C, výhodnů 20 až 50 °c, ia normálního, či mírně zvýšeného tlaku. Po skončené inter akci se vytvołí roztok. který je možné ptímo použít jako katalyzdtor pro sítovací reakci. jehož skladovatelnoat je několik měsíců.Přítomnost anhydridu kyseliny ftalové, příp. maleinová. je nutná, v jejich nepřítomnosti v hydtoxylovaném rozpouštädle vzniká pouze heterogenní směa, nikoliv aktivovaný katalyzátor.Dále uvedené příklady charakterizují...

Trubkový nástavec s plynule měnitelnou délkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243850

Dátum: 15.06.1987

Autori: Francik Waldemar, Bohuslav Václav, Dáoa Bruno

MPK: A47L 9/00

Značky: měnitelnou, plynule, trubkový, délkou, nástavec

Text:

...s plynule měnitelnou délkou podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že odpadají pomocné posilující pružné prvky a trubky jsou spojeny kov na kov, což zajišťuje dokonalé spojení.Na výkresu je na obrázku naznačeno V náryeu v částečném řezu spojení vnější a vnitřní trubky podle tohoto vynálezu. Trubkový nástavec s plynule měnitelnou délkou je v příkladu provedení seetaven ze dvou kovových trubek.vnější trubka l má na konci nastříknutý...

Spodková část obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243849

Dátum: 15.06.1987

Autori: Glaser Vladimír, Bartoo Petr, Vídenský Jan, Kuhn Jan

MPK: A43B 13/02

Značky: spodková, část, obuvi

Text:

...následující příklady spodkových dílců obuvi.Ve všech případech se technologický odpad z výroby polyuretanových poromerních usní/mikroporézní struktura o specifické hmotnosti 0,4 - 0,5 q/cm 3/ dezintegruje na nožovém mlýně na drž o sypná hmotnosti 100 - 200 kg/m 3 a průměrné hmotnosti částic 0,003 g.dezintegrovaný poromerní odpad 9 fenolformaldehydovou pryskyřicise připraví tak, že se nejprve v míchačce zamíchá 15 - 20 minut odpad...

Způsob výroby oxidu hořečnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243848

Dátum: 15.06.1987

Autori: Futera Miroslav, Frýdl Petr

MPK: C01F 5/06

Značky: výroby, způsob, horečnatého, oxidů

Text:

...hydrogenuhličitanu, např. vzduch. vlhký pentahydrát je nutno neprodleně a co nejrychleji dále zpracovat usušením a kalcinací,protože jenpř 1 ryohlém zpracování se zachová zrnitá forma částic.Výhodou postupu podle vynálezu je kromě zrnité formy částic produktu vysoká koncentrace oxidu hořečnatého V metastabilním hydrogenuhličitahovém roztoku. Např. při 26 °C je při norm. pare. tlaku C 02 metastabilně rovnovážná koncentrace kolem 20 9...

Zapojení regulátoru výšky hladiny pěny v chemických a biochemických aparátech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243847

Dátum: 15.06.1987

Autor: Jetel Václav

MPK: G05D 9/12

Značky: aparátech, výšky, biochemických, zapojení, chemických, hladiny, regulátoru, pěny

Text:

...zpracován na dávkovací impulsy, které jsou využity k ovládání akčního členu nástłiku odpěňovacího prostředku.Příkladné provedení zapojení podle vynálezu je schemąticky znázorněno na pŕipojenémVe znázorněném provedení je vstup ł signálu napojen na obvod 3 úpravy amplitudy signálu,který je spojen s integrovaným obvodem 3 pro řízení svítivých diod LED. Integrovaný obvodg pro řízení svítivých diod LED je spojen jednak s radou g svítivýoh...

Způsob isolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243846

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šimunek Václav, Fleischmann Jaroslav, Holeeek Jaroslav, Kueera Josef, Vodduška Václav, Trávníeek Josef

MPK: C07C 45/50

Značky: kobaltu, způsob, solí, isolace, oxonaci, propylenu

Text:

...a způsob podle vynálezu uvést taktoodstranění sloučonin kobaltu dosud používaný způsob podle2 produktu oxonaoe při cca způsob výnálêlü90 °C pomocí as kyselinydusičné vstup výstup vstup výstup obsah co g/1 0,7 0,02 0,7 0,023 243 mm odstranění ksrbonylů Fe a Nie syntézního plynu neprovádí se obsah Pe/Inâ mg 20,0 20,0 20,0 o obsah ci/mg mg 3,7 ť 3,7 3,7 o dosud používaný způsob podle způsob vynálezuzbytku BI kyselinouo nsprovádí sedusičnou...

Způsob oxonace propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243845

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jan Wagler, Ordáo Jan, Jan Dostál, Houser Zdenik, Straka Jindoich, Jeništa Václav

MPK: C07C 45/50

Značky: způsob, propylenu, oxonace

Text:

...z generátorověho plynu vyrobeného parciální oxidací ropných zbytků. oba karbonyly dále vznikají ve výrobním zařízení, které není zhotoveno z nerezové oceli, tj. při odaířenf, kompresi a zejména v potrubí, kterým se syntézní plyn přivádí do výrobny oxonaceNárazově zvýšený obsah pentakarbonylu železa a tetrokarbonylu niklu se obvykle zjiäčujs při provozní poruše, kdy se plynulý odběr syntézního plynu do oxonace přeruäí.obsah karbonylu stoupá...

Zařízení pro přestavování výhybky úzkorozchodné kolejová dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Laštovica Milan, Ordáo Jan, Sousedík Jaroslav

MPK: E01B 7/02

Značky: výhybky, dráhy, kolejová, zařízení, úzkorozchodné, přestavování

Text:

...přenosu informace.Na výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro pŕestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah podle vynálezu, kde obr. 1 značí nárysný pohled,obr. 2 řez vedenýrovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdorys při přestavení.Zařízení pro přestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah je v příkladném provedení tvorené dělenou skříní L, uprostřed níž je uložen vratný váleo 3 5 přívodem 2 ł...

Trubková netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243843

Dátum: 15.06.1987

Autori: Laštovica Milan, Svoboda Miloslav, Pospíšil Bedoich

MPK: D04H 1/46, B01D 27/04

Značky: netkaná, textilie, trubková

Text:

...trubkovâ netkaná textílie. určená k použití zejména jako aktivní část filtrační svíčky a sestávající z chemických vláken vytvářejících vlákennou vrstvu, která je předzpevněná vpichováním a uspořádaná do částečně se překrývajících ovínů,jež jsou spolu spojené a žpevněné vpichováním do tvaru bezešvé trubky, a její podstata spočívá podle vynálezu v tom, že předzpevněná vlákenná vrstva sestávä nejméně že dvou na sobě položených vlákenných...

Zařízení pro nezávislý přívod tekutiny do několika úrovní fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243842

Dátum: 15.06.1987

Autori: Krob Václav, Soueek Jioí, Šimůnek Jaroslav, Pospíšil Bedoich, Tolman Jioí

MPK: F28D 13/00

Značky: vrstvy, zařízení, několika, úrovní, tekutiny, fluidní, přívod, nezávislý

Text:

...pláštěm, přičemž pláště jsou opatřeny soustavou s výhodou různých otvorú pro výstup fluidačních tekutín do několika úrovní fluidní vrstvy.zařízení podle vynálezu umožňuje regulovat nezávisle žádané průtoky tekutin do jednotlivých úrovní luidní vrstvy, čímž lze spolehlivő zajistit regulaci požadované intenzity míchíní a využít tak chlazení nebo ohřevu fluidní vrstvy k regulaci tepelného výkonu Odebíraněho teplosměnnou plochou a dále...

Cylindrokónický tank pro studené provozy v pivovarském a jiném kvasném průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243841

Dátum: 15.06.1987

Autori: Chromý Ladislav, Vyroubal Antonín, Šmidrkal Jan, Tuma Dalibor

MPK: C12C 13/00

Značky: jiném, cylindrokónický, pivovarském, provozy, kvasném, průmyslu, studené

Text:

...smějí - dle předpisů - kríłit sváry válcové části, vyrobené zo míněného velkého počtuPro kříäení svdrů však zde nesmí býtupoužito hospoddrného, tžicet procent al. energie i šetficího chlazení přímým odparem ui 13. A tenké, asi- šest milimeťrů silně, cenovl .ještě płl- i jatelné, plechy nerezové, v potrebných křížení svírů vylučujících velkých formátoch při-wa kladně 2 krát 7 nebo 2 krát 14 metrů vyrobit nelze pro vysoká procenta legujícíchł...

Zařízení pro samočinné ovládání zadního čela korby a návěsu nákladních vozidel sklápěcího typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243840

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zíma Vojtich, Selzer Rudolf

MPK: B62D 33/02

Značky: sklápěcího, vozidel, čela, samočinně, nákladních, návěsu, zadního, korby, ovládání, zařízení

Text:

...konstrukce e tím i nízká pořizovecí ceny s minimální üdržbou, dlouhou životností. APodstatnou výhodou je rovněž to, že sklopením zadního čela je chráněna zadní část vo zidla nebo návěsu, je možno sklápět všechny druhy materiálu jak z hlediska zrnitosti, kusovoati či tvaru, eniž bude nutný zásah fyzické osoby. Zařízení podle vynálezu lze s výhodou využít u stávajících již jezdících nákladních vozidel nebo návěsůjejich doplněním s...

Způsob vytváření plátující vrstvy na kontaktech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243839

Dátum: 15.06.1987

Autor: Zohorna Jan

MPK: C23C 6/00, H01H 1/00

Značky: vrstvy, způsob, plátující, vytváření, kontaktech

Text:

...složce v převaze.Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje vynález způsobu vytváření plátující vrstvy na na kontaktech, jehož podstata spočíva v tom, že naxyoování základního porézního kovu kontaktu se provádí v přípravku, v němž je kontakt zachycen tak, že je pod ním dutina na vytvoření plátované vrstvy.Na povrch kontaktu se umístí sytící kov nebo slitina kovů. Připravek s připraveným kontaktem se ohřeje nad tavicí teplotu sytícího kovu...

Přepravní vůz průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243838

Dátum: 15.06.1987

Autor: Tyralík Jindoich

MPK: F27B 9/34, F27B 9/26

Značky: průmyslových, pecí, přepravní

Text:

...ärovést z izolačních vláken, rohoží nebo desek s vlľmľ nízkou tepelnou vodivostí, které lze v případě potřeby překrýt na povrchu slabou kernmickou nebo kdvovou vrstvou.Imzi úložnou plochou a povrchem izolační vrstvy vzniká volný prostor, dokterého 1 ze~ směrovat spaliny ze spodních hořáků anebo vzduch z chladicích trysek. téměř celý Spodnípovrch vsázky je přístupný přímému spodnímu phřevu a chlazení.Hlavní prednosti přepravního vozu podle...

Směs pro výrobu technického porcelánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243837

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kunz Antonín, Kurfürst Jioí, Doeekal Josef, Hovorka Jioí

MPK: C04B 33/26

Značky: technického, výrobu, porcelánu, směs

Text:

...nebo fritami alkalických zemin vyžadují intenzivní mletínebot vznikající eutektika při pálení zpüsobují trvalé rezavě skvrny.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu směs pro výrobu technického porcelánu,zejména se zvýšenou mechanickou a elektrickou pevností, se zvýšeným měrným vnitřním odporem za vysokých teplot a sníženým ztrátovým činitelem, obsahující 25 až 50 hmot. plastických složek vnesených do ní směsi kaolinů a jílů, 10 až...

Kompletní přísada do krmiva pro selata a prasata

Načítavanie...

Číslo patentu: 243836

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šlouf Josef, Hrubý Karel, Ulrich Jioí

MPK: A23K 1/16

Značky: selata, prísada, kompletní, krmiva, prasata

Text:

...a odolnosti selat a prasat proti chorobám.Tím je podstatné zlepšena ekonomika výkrmu selat a prasat na bázi obilních šrotů, naplno-hodnotných a náhradních zdrojů krmiv. Další výhodou tohoto vynálezu je jednoduchost aplikacekompletní přísady do krmiva formou jediného přípravku, přičemž rozdílnou potřebu vitamínů,makroprvků, mikroprvků a lysinu pŕo 3 ednot 1 ivě kategorie selat a presat a s ohledem na typ krmné dávky lze regulóvat doporučeným...

Spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243835

Dátum: 15.06.1987

Autor: Hummer Jioí

MPK: F16D 3/56

Značky: spojka

Text:

...jako tažnä, případně jako tlačná. uspořádaná například tak, že její jeden konec je upevněn k hnacímu palci a druhý k neznázorněněmu kolíku uloženâmu v nökterém z podćlných otvorů hnané části g.vnější konec hnací části l je upraven k uchycení neznázorněněho hnacího motoruunapříklad polnoci otvoru s drdžkou pro pero. Podobně je upraven vnější konec hnaně části 2 na ~ příklsd k uchycení neznázorněné hlavice vřetenového čerpadla nebo...

Způsob zvýšení výroby terc. amylmetyléteru ze selektivně hydrogenované C .sub.5.n. – frakce a z metanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243834

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macháeek Václav, Frána Oldoich, Havel Petr, Moravec Jan, Filippov Petr, Balcárek Jaroslav, Jandeeka Radomír

MPK: C07C 43/04

Značky: selektivně, terč, výroby, hydrogenované, sub.5.n, amylmetyléteru, frakce, způsob, metanolu, zvýšení

Text:

...75 až 90 °Cva objemové rychlosti celé směsi, čerstvá s recyklovaně, 1.5 až 2,5 hl, a to v reakčním prostoru rozděleném na dvě části s objemovýmVýchozí C 5-frskce může pocházet z tepelného štěpení uhlovodíků nebo z kstalytickeho krakování uhlovodíků a je hydrogenací zbavena dienů a acetylenů.Rozbor postupu podle vynálezu přináší vysvětlení nejdůležitějších nových rysů, které výrobu TAME zproduktivñují. Z rozboru také vyplývají lépe výhody...

Způsob měření axiálních a radiálních vůlí pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243833

Dátum: 15.06.1987

Autori: Macháeek Jioí, Pražák Dalibor

MPK: G01M 3/26, G01M 15/00

Značky: axiálních, kroužků, pístních, vůlí, způsob, radiálních, měření

Text:

...drážkyapod. Hodnoty dosahované měřením jsou naprosto objektivní pro každý motor. Metodu lze použít pro všechny druhy pístových spalovacích motorů.Příkladné provedení způsobu měření podle vynálezu je zřejmě z připojeného výkresu, kde na obr. la, 1 h a lo jsou znázorněny různé polohy pístních kroužků a na obr. 2 je uvedenNa obr. la je znázorněn pístní kroužek V poloze, kdy pístová poloha odpovídá počátku vstřiku. Tlak vzduchu, přiváděného do...

Přístroj pro měření axiálních a radiálních vůlí pístních kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243832

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šperling Ivan, Brávek Miroslav

MPK: G01M 15/00, G01M 3/26

Značky: vůlí, pístních, radiálních, prístroj, měření, kroužků, axiálních

Text:

...snímač tlaku.Výhodou tohoto zařízení je to, že se úplně vyloučí závislost měření na poloze pístních kroužkü v dréžce pístu, na opotřsbení drážky apod. Hodnoty dosahované měřením jsou naprosto objektivní pro každý motor. Přístroj lze použít pro všechny druhy pístovýoh apalovacích motoru.Na výkresu je sohematicky znázorněn přístroj podle vynálazu. Přístroj sestava z přívodního potrubí tiskového vzduchu, které je připojeno na spalovaoí...

Způsob výroby usní, zejména z hovězin a vepřovic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243831

Dátum: 15.06.1987

Autori: Jakovenko Alexej, Lupinski Bronislav, Svobodová Blanka, Bendl Jioí, Cieslar Rudolf, Mioínský Jioí, Jursová Ljuba

MPK: C14C 3/28

Značky: hovězin, usní, výroby, zejména, způsob, vepřovic

Text:

...činicí nádoby, ale navíc působí rovněž nevratně rozvlákňujícím a tím také změkčovacím účinkom na ueně a chemicky zvyšuje množství ohromu vázanáhoMezi další výhody patří zvýšení konoentračního gradientu ohxomitýoh solí, což dovoluje jejich nižší nasazení do činicích lázní, až na hranici 1,3 i c 203, vztaäeno na holinovou hmotnost. IPři zvýšené teplote lázně na hranici 40 °c je príznivě ovlivnäna hydrolýza chromitých komplexü s následným...

Zapojení budicího obvodu výkonových tranzistorových spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243830

Dátum: 15.06.1987

Autori: Richter Otakar, Kelbler Josef, Dráb Vlastimil, Zapletal Zdenik

MPK: H02P 8/00

Značky: obvodů, tranzistorových, zapojení, výkonových, budicího, spínačů

Text:

...ä, který je prvním. přípojem § 51 připojen na společný prívod 5 napájecího napětí, přičemž báze É druhého tran ziatorutypu NPN je připojena jednak na pŕvní přípoj S 71 osměho rezistoru 7, který je druhým přípojem 572 připojen na společný uzemňovací vodičg, a jednak na druhý přípoj § 93 aedméhb rezistoru gj.Sedmý ezistor ii je pak svým prvním přípojempřipojen na společný přívod i napájeeího napětí, na který je připojen první přípoj gł...

Časové sledovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243829

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sobota Miroslav, Dymeš Lubor, Vylít Jaroslav

MPK: G01P 1/08, B60K 35/00

Značky: sledovací, časově, zařízení

Text:

...je přestavitelný pomocí ovládacího držáku, knoflíku nebo i uchopením na jeho vnějším či vnitřním povrchu.Lehkost otáčení je možno nastavit vzájemným utažením nebo například třecí brzdičkou. Rozdělení stupnic je rovnoměrné na určený počet dílkůz nichž nejvýhodnější počet je 60,avšak může být 1 30 nebo i jiná předem zvolená hodnota.Stoupající stupnice na pevném kotouči může být ve smyslu chodu hodinových ručiček i proti jeho smyslu. Podstatné...

Zařízení ke sběru sklizených zemědělských plodin

Načítavanie...

Číslo patentu: 243828

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kueera Stanislav

MPK: A01D 90/00

Značky: sběru, sklizených, zemědělských, plodin, zařízení

Text:

...2 pohled na podvozek při snímaní přeprav ní korby, obr. 3 pohled na podvozek po opuštění přepravní korby, obr. 4 axonąixtetrický pohled na podvozek a obr. 5 řez A - A z obr. 4.Zařízení ke sběru sklizených zemědälćských plodín je tvořeno sklrízecím meehanismem 2,s nímž je spřažen podvozek i upravený pro nesení přepravní korby § 1, resp. kontejneru. Podvozek ł je opatřen ústrojím á pro složení a naložení přeprevní korhy 21 ~.Podvozek i je...

Způsob měření a zjišťování průběhu potenciálu pří elektrolytickém vylučování kovů a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243827

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bódi Jan, Richtr Josef

MPK: G01R 29/14

Značky: zapojení, elektrolytickém, pří, zjišťování, průběhu, způsob, potenciálu, kovů, měření, provádění, vylučování, způsobu

Text:

...dodatečných úprav kvalitnäji pokovený. vzorek.Příkladné provedení zapojení podle vynálezu je vyznačeno na pripojených vyobrazeních,kde na obr. 1 je celkové schéma zapojení, a na obr. Za, 2 b a Zc jsou různé typy signálu snímaného na stínítku osciloskopu.Na obr. za ěárkovaná r wka l značí základní polohu časové zakladny bez signálu, přímka 2 vertikální výchylku ćan-Äwé základny úměrnou potenciálu měřicí sondy v elektrolytu bez qalvanizačního...

Zařízení ke spojování dílů z vícevrstvých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243826

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ullmann Josef, Štipán Jaromar, Sládeeek František

MPK: B21J 15/20

Značky: vícevrstvých, zařízení, materiálů, dílů, spojování

Text:

...vnitřní pístnice É horního hydraulického vá 1 cei.Ňa duté pístnici§ pneumatického válce 1 jsou uloženy výkyvně kolem čepu g horní čelisti1 g, mezi kterými je na vnitřní pístnici Ž horního hydraulického válce A upevněn horní razník lł. Ve spodní upevñovací desce 3 jsou uloženy výkyvně na čepu 31 spodní čelisti lg, mezikterými je na pístnici li spodního hydraulického válce 3 upevněn spodní razník 33.Po stranách spodních čelistŕ 33 jsou...

Zařízení pro získávání slinutých karbidů ze železných odpadů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243825

Dátum: 15.06.1987

Autori: Urban Milan, Eunek Richard, Kooaoík Jaroslav, Šebela Bedoich

MPK: C22C 7/00

Značky: odpadů, karbidu, slinutých, železných, získavání, zařízení

Text:

...ohřevem nepotřebných částí železných odpadů jsou minimální.Jsou také minimální ztráty tepla povrchem vnějších ohraničujících elementů pracovního prostoru pece, zvláště použitím vláknitých izolačních materiálů na bázi A 12 O 3.nále bude h jednoduchá oprava topného systému a vyzdívky pece, prováděná vyzdvihnutím pracovního prostoru pece.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladu jeho provedení podleťpřiloženého výkresu,...

Zařízení pro bezodpadovÉ dělení trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243824

Dátum: 15.06.1987

Autori: Bohata Svatopluk, Bužek Boetislav

MPK: B21H 1/12

Značky: dělení, bezodpadové, zařízení, trubek

Text:

...přičemžv jejich sevření je provedeno neznázorněnymi A šroubyl které připevñují pneumatický, válec gg s prxmím víkem 11 k přírubě podkovovitého tě 1 esag§. Podkovovité těleso g je připojeno ke smýkadlu á druhými šrouby gg.Pneumatícký válec 26 s pístem 30 je přiklopen druhým víkem 31, kterým prochází přívodgłtlakového vzduchu. íst 30 je opatřen závitovým dříkem g, který prochází druhým víkem fu. .Na zavitovétn dříku 33 je našroubována...

Způsob výroby fumaranu železnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 243823

Dátum: 15.06.1987

Autori: Brožek Jaroslav, Busta Jaroslav, Doležel Jioí

MPK: C07C 57/15

Značky: výroby, způsob, železnatého, fumaranu

Text:

...totiž zařízení konstruovatsoučasně je komplexně řešena problematika odpadů, ve srovnání s dosud užívanými postupy vzniká podstatné menší množství odpadních vod s menším obsahem anorganických a organických solí. V první řądě se zcela regeneruje thiomočovina jako katalyzátor přesmyku kyseliny vmaleinově na kyselinu fumarovou vytvořením uzavřeného cyklu matečného louhu v prvním reakčním stupni.Rovněž v koncovém stupni je množství odpadů podstatné...

Spojení sedla s tělesem zpětného ventilu nebo klapky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243822

Dátum: 15.06.1987

Autor: Busta Petr

MPK: F16K 15/02

Značky: tělesem, sedla, zpětného, klapky, ventilu, spojení

Text:

...6 je znázorněn drátěný kroužek pro uchycení pružných spon.Těleso zpětného ventilu podle vynálezu obr. 1 a 2 sestává z vodioí části 2 a samostat ného eedla 3 a je zabudované mezi příruby 1 neznázorněného potrubí pomocí přírubových~šroubůÉ. Sedlo 3 je s vodicí částí 3 tělesa ł spojeno pružným prvkem 1) kterým je například šrou hovitá válcová pružina gg.Na vnější obvodové ploše gł sedla 3 je zhotoveno ze strany vnější čelní p 1 ochy§g osazení gg...

Teleskopické polohovadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 243821

Dátum: 15.06.1987

Autor: Machat Michal

MPK: F15B 15/00

Značky: teleskopické, polohovadlo

Text:

...na uhlový pohyb hřídele li.Teleskopické polohovadlo s přímočarým výstupním pohybem, uvedené na obr. 1, obr. 2 a obr. 3, je složeno z diferenciálního tělesa válce ł, v jehož dutině většího průměru 35 je posuvně uložen dutý diferenciální píst g, opatřený otevřenou válcovou dutinou 35 pro posuvná uložení pístuâ a otvoremg, přívádějícím tlekový signál na činnou plochu lg pístu 3.Pravá část tělesa válce l s dutinou menšího průměru ll tvoří...