Archív za 1987 rok

Strana 191

Universální vrtací přípravek

Načítavanie...

Číslo patentu: 238966

Dátum: 01.07.1987

Autor: Jeřábek Bořivoj

MPK: B23B 47/28

Značky: přípravek, universální, vrtací

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem je vytvoření universálního vrtacího přípravku pro vedení vrtáků, výhrubníků a výstružníků, zejména pro zhotovování otvorů těsně u kolmé stěny obrobku. Výhodou universálního vrtacího přípravku je jednoduché a přesné nastavení polohy, čímž se zvýší přesnost a kvalita výrobků. Další výhodou uvedeného vrtacího přípravku je, že umozňuje vrtat přesné otvory těsně u kolmé stěny obrobku nebo těsně u okraje, přičemž odpadné výroba speciálních...

Stavitelný dvoubřitý výstružník

Načítavanie...

Číslo patentu: 238965

Dátum: 01.07.1987

Autori: Volný Jaromír, Volný Bořivoj

MPK: B23D 77/02

Značky: dvoubřitý, stavitelný, výstružník

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelný dvoubřitný výstružník je určen pro přesné vystružování děr zejména malých průměrů. Sestává ze dvou stejných, vzájemně přestavitelných nožů, připevněných upínkou a šroubem k výkyvnému raménku. Toto raménko je kyvně uloženo na výsuvném kolíku a suvně vedeno mezi plochami vytvořenými v tělese výstružníku a jeho víku. Těleso je spojeno s upínacím kuželem, jehož osa protíná kolmo osu kolíku. Výstružník je možno použít na hrotových...

Lůžko vodítka vrtací hlavy s axiální opěrkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238964

Dátum: 01.07.1987

Autori: Flaška Miloš, Diba Václav, Joza Jan

MPK: B23B 29/22

Značky: vodítka, axiální, hlavy, lůžko, opěrkou, vrtací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního vytvoření lůžka pro vodítko ve vrtací hlavě, opatřeného axiální opěrkou. Řeší problém vytvoření takového lůžka, které by umožnilo změny polohy vodítka, jeho stavitelnost a udržení minimálních rozměrů plochy, odebrané vrtací hlavě na úkor uložení nožové vložky. Podstatou vynálezu je uložení vodítka v rybinové drážce s jednou odpruženou stěnou a s axiální stavitelnou opěrkou ve tvaru čtyřbokého tělíska s...

Nožová vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238963

Dátum: 01.07.1987

Autori: Flaška Miloš, Diba Václav, Joza Jan

MPK: B23B 29/22

Značky: vložka, nožová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nožové vložky pro vrtací stroje, zejména hlubokovrtací. Je řešen problém zjednodušené výroby lože ve vrtací hlavě pro vhodně konstruovanou nožovou vložku s dostatečně tuhou upínkou výměnných destiček. Vynález je řešen tak, aby nožová vložka spočívala na třech bodech, stejně jako upínka. Tím je dosaženo dokonalé stabilizace. Ve střední části je těleso nožové vložky sníženo, což umožňuje zvýšení upínky v místě jejího největšího...

Spůsob válcování jednostranně rýhovaných plechů a pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238962

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bojda Břetislav, Kozel Alois

MPK: B21B 1/36, B21H 8/00

Značky: spůsob, pásu, válcování, plechů, jednostranně, ryhovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob válcování jednostranně rýhovaných plechů a pásů, kde pracovní válce mají profilování jednosměrně orientované po celé využitelné ploše těla válce a naválcování rýh se provádí za studena jedním nebo více průchody mezi hladkým a profilovaným válcem.

Způsob zhotovení izolační výplně dutin těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 238961

Dátum: 01.07.1987

Autor: Moravec Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: dutin, zhotovení, izolační, těles, způsob, výplně

Zhrnutie / Anotácia:

Pro zvýšení tepelné, protipožární nebo zvukové izolace dutin těles se těleso nejprve opatří vhodně dimenzovanými plnicími a případně kontrolními otvory a pak se do těchto dutin vpraví izolační hmota o objemové hmotnosti menší než 1000 kg.m-3, vytvořená smícháním 3 až 30 hmot. dílu vodorozpustných derivátů celulózy (karboxymetylcelulózy, hydroxyetylcelulózy), 30 až 150 hmot. dílů disperze vysokomolekulárních látek jako je kopolymer...

Způsob provádění tepelné a protipožární izolace instalací

Načítavanie...

Číslo patentu: 238960

Dátum: 01.07.1987

Autori: Veselý Čestmír, Moravec Vladimír

MPK: C09K 3/10

Značky: protipožární, způsob, instalaci, tepelně, provádění, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Tepelná a protipožární izolace instalací zejména potrubních se provádí tak že se kolem instalace vytvoří děrovaný nebo porézní pomocný plášť s plnicími otvory, kterými se vpraví izolační hmota, sestávající z 1 až 50 hmotnostních dílů anorganických vláken, například skleněných nebo čedičových, 50 až 200 hmotnostních dílů vodné disperze termoplastického polymeru nebo kopolymeru jako je polyvinylacetát nebo styrenakrylát, 5 až 50 hmotnostních dílů...

Zapojení jedno nebo vícefázového číslicového generátoru zapínacích impulsů pro tyristorové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 238959

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kopecký Václav, Hainz Petr

MPK: H03K 19/17

Značky: zapínacích, zapojení, jedno, vícefázového, číslicového, měniče, generátoru, tyristorové, impulsů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká řízení a regulace a řeší zapojení jedno nebo vícefázového generátoru zapínacích impulsů pro tyristorové měniče. Signál žádané hodnoty fázového úhlu se převede na číslicový signál, který se omezí v převodníku. Napěťové signály jednotlivých fází se vytvarují v tvarovačích. Takto získané signály slouží k synchronizaci číslicového signálu okamžitého fázového úhlu a to pomocí číslicového komparátoru, regulátoru, řízeného generátoru a...

Zapojení číslicového generátoru zapínacích impulsů pro tyristorové měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 238958

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kopecký Václav, Hainz Petr

MPK: H03K 17/00

Značky: měniče, číslicového, zapojení, generátoru, tyristorové, impulsů, zapínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká řízení a regulace a řeší zapojení číslicového generátoru zapínacích impulsů pro tyristory. Signál žádané hodnoty fázového úhlu převede na číslicový signál a omezí se jeho meze v převodníku. Napěťové signály jednotlivých fází se vytvarují ve tvarovačích, synchronizuje se v synchronizátoru a v čítači se zpracuje spolu se signálem z převodníku, na signál okamžitého fázového úhlu posunutého o žádanou hodnotu. V sumátoru jsou...

Zajišťovací zámek pilířků stavebnice pro variabilní výstavbu dočasných budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238957

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pretl Stanislav

MPK: E04B 1/348

Značky: variabilní, pilířků, budov, dočasných, zajišťovací, zámek, stavebnice, výstavbu

Zhrnutie / Anotácia:

Zajišťovací zámek pilířků stavebnice pro variabilní výstavbu dočasných budov je určen pro stavebnici, jejíž základní díl nosné konstrukce je tvořen vodorovným ocelovým rámem, k jehož rohům jsou připevněny ocelové pilířky "L" profilu, vysoké jednu polovinu konstruktivní výšky podlaží. Čela volných konců proti sobě nasazených pilířků jsou do sebe vzájemně zasunuta prostřednictvím zubů, na jejichž přilehlých bocích jsou vytvořeny příčné zářezy do...

Vakuový odpařovací krystalizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238956

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kulla Štefan, Hodek Vladimír, Vallová Helena, Söhnel Otakar

MPK: B01D 9/00

Značky: odpařovací, kryštalizátor, vakuový

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení bylo vyvinout konstrukci krystalizátoru s dlouhodobým provozem. Tato podmínka se splní tak, že válcovité těleso krystalizátoru se opatří vnitřní vestavbou ve tvaru souose umístěného válce. Do této vestavby se zespodu zaústí přívod čerstvého roztoku a do horní poloviny vestavby se zaústí přívod nosného plynu. Nosný plyn napomáhá cirkulaci suspenze. Krystalizátor je vhodný zejména pro separaci kaprolaktamu z trichloretylénu.

Stabilizovaná směs fenylbutenylacetátů pro parfumářské použití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238955

Dátum: 01.07.1987

Autori: Červený Libor, Srna Václav, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil

MPK: C11B 9/00

Značky: stabilizovaná, použití, parfumářské, fenylbutenylacetátů, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaná směs fenylbutenylacetátů, složená například z 3-fenylbut-3-enylacetátů, 3-fenylbut-2-enylacetátů a 4-acetoxy-2-fenylbutan-2-olu pro parfumářské použití. Směs obsahuje antioxidant v množství 0,1 až 1 % hmot. na bázi substituovaných fenolů, například 2,6-diterc. butyl-4-metylfenol, který zajišťuje stabilitu vonných vlastností směsí.

Upínací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238954

Dátum: 01.07.1987

Autori: Beneš Mirko, Hájek František

MPK: B30B 15/02

Značky: zařízení, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení raznic nebo zápustek, vhodné pro kovací lisy s konstantní upínací silou prostřednictvím talířových pružin navlečených na pístnici s kulovým uložením s možnosti výkyvu v rozmezí kužele o 10 °, takže upínací šrouby nejsou namáhány na ohyb.

Důlní velkokapacitní zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: 238953

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kucza Jan

MPK: E21D 13/00

Značky: důlní, zásobník, velkokapacitní

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká důlního velkokapacitního zásobníku na uhlí nebo rudu. Je z oblasti hlubinného dobývání uhlí a nerostů. Jeho podstata spočívá v tom, že prostor zásobníku obdélníkového, oválného nebo kruhového - nálevkového provedení je výztužnými zdmi a sloupy rozdělen na komory se samostatnými ovládatelnými výpustěmi. Výztužné zdi se sloupy mohou být přitom tvořeny rostlou horninou. Skrz výztužné zdi, ve kterých jsou upravena propojovací okna...

Způsob a zařízení k dělení tyčového materiálu se současným srážením hran

Načítavanie...

Číslo patentu: 238952

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kovandová Bohuslava, Heidinger Miloslav, Čermák Milan

MPK: B26D 3/16

Značky: současným, způsob, srážením, materiálů, zařízení, tyčového, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou je způsob a zařízení k dělení tyčového materiálu se současným srážením hran. Upnutý tyčový materiál je dělen za rotace a posuvu frézy její řezací částí. Po oddělení tyčového materiálu se zastaví posuv frézy a uvede se do rotace tyčový materiál upevněný v otočných svíracích válcích a ohraňovací části frézy provedou srážení hran. Řešení umožňuje podstatně snížit výrobní a vedlejší časy, výrobní náklady a provést výhodnější automatizaci.

Generátor n-bitového pseudonáhodného kódu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238951

Dátum: 01.07.1987

Autor: Hurych Pavel

MPK: H03K 19/00

Značky: kódu, n-bitového, pseudonáhodného, generátor

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká oboru generování logických signálů s možností nastavení pravděpodobnosti pseudonáhodného signálu. Předmět vynálezu řeší problém snížení součástkové náročnosti pro generátory n-bitového slova. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v časově multiplexním režimu je pseudonáhodný signál generátoru po předem určené modifikaci zapisován postupně do n-bitového registru a tím je vytvořen požadovaný signál. Vynálezu lze využít při konstrukci...

Způsob adaptivního řízení brousicí hlavice průmyslového robotu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243884

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hajdu Pavel, Bárta Jaroslav

MPK: B24B 49/16

Značky: způsob, způsobu, tohoto, zařízení, řízení, brousící, adaptivního, robotu, provádění, hlavice, průmyslového

Text:

...k adaptivnímu řízení rychlosti posuvu brousicí hlavice poháněné pneumatickým nebo hydraulickým motorom spočíva v tom, že do přívodu nebo do odvodu pracovního média je umístěn snímač počtu pulsací propojený prostřednictvím elektronického převodníku s řídicím systémem ovládajícím činnost robotu. Při praktickém provedení předmětu vynálezu snímač počtu pulsací, například piezoelektrický, kontlnuálně sníma pulsace vznikající v přívodu nebo...

Způsob dovrchního vrtání Velkoprůměrových vrtů rozšiřováním cílového vrtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243883

Dátum: 15.06.1987

Autori: Hruban Konstantin, Soukup Josef

MPK: E21B 7/00

Značky: vrtů, cílového, vrtání, rozšiřováním, způsob, velkoprůměrových, dovrchního

Text:

...vrtu, z jehož ústí se před provrtáním dna odkalovací jímky odstraní bud demontáží, nebo rozvrtáním úvodníPo vyprázdnění odkalovací jímky samospádem drtě se nakonec provede demontáž rozšiřovacího dláta v prostoru zlikvidované odkalovací jímky. Výhodným provedenim vynálezu je dále to, že se v odkalovací jímce po jejím zhotovení upraví přepadní prostor výplachové vody pro vrtání cílového vrtu, která se z tohoto prostoru znovu čerpá do...

Chladicí ústrojí hlavice zkujňovací kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243882

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kvasnieka Jan

MPK: C21C 5/48

Značky: hlavice, ústrojí, kyslíkové, chladicí, zkujňovací, trysky

Text:

...si časté výměny a opravy, které jsou nákladné, uváží-li se, že všechny vyjmenované části trysky jsou měděné svařované odlitky, případně výkovky.výše uvedené nedostatky odstraňuje chladící ústrojí hlavice zkujñovací kyslíkové trysky používané ke zkujñování kovu v nístějových pcelářských agregátech a kyslíkových konvertorech a podstata vynálezu spočíva v tom, že válcový prostor mezi clonící trubicí a vnitřním dnem trysky je zaslepen...

Způsob přípravy vodorozpustných kondenzačních produktů kresolu s lignínsulfonanem a siřičitanem sodným pomocí formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243881

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koldovský Karel, Olšák Miloo, Bártek Jioí

MPK: C08H 5/04, C08H 5/02

Značky: pomocí, vodorozpustných, kresolu, formaldehydu, kondenzačních, způsob, lignínsulfonanem, sodným, přípravy, produktů, siřičitanem

Text:

...a to zejména s ohledem na požadované aplikační vlastnosti připravovaného produktu.Preparáty připravené dle vynálezu vykazují především tyto přednostia) Kondenzaci kresolu, ligninsulfcnanu a siřičitanu sodného s formaldehydem lze provésti v jednofázovám výrobním cyklu.b) Přítomnost většího množství ligninsulfonanu s vyšším stupněm sulfonace zvyšuje mlecí účinnost dispergačního produktu, zatímco vyšší obsah kresolové složky ovlivñuje v...

Samočinné brzdicí zařízení důlního vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243880

Dátum: 15.06.1987

Autori: Deml František, Viklický Vladimír, Ille Booivoj, Angelisová Pavla, Macku Blanka

MPK: B61H 11/02, B61D 11/02

Značky: brzdící, zařízení, samočinně, důlního

Text:

...suvně ve vodítkách oproti odpružení, který je opatřen na obou koncích brzdovými špalky proti kolu důlního vozu, a ve střední části je k příčníku jedním koncem suvně uchyoeno táhlo, jehož povrchová část tvoří vedení tlačné pružiny zajištěná stavitelnou opěrou, přičemž na druhém konci táhla je uložená ve vedení suvná opěra proti ovládací kulise upevněné na odpruženém nárazníku.Výhodou samočinného brzdicího zařízení důlního vozu podle vynálezu...

Myší lymfocytární hybridom lMG-CZAS HL-38

Načítavanie...

Číslo patentu: 243879

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ládr Ivan, Bedroš Petr, Koláo Miloslav

MPK: C12N 15/00

Značky: lmg-czas, hybridom, myší, lymfocytární, hl-38

Text:

...zjištěno 25 až 30 3 pozitivnich buněk v enzymoimunoloqickém testu až do ředění ascitické plazmy 1 105 a v testu nepřímé imunofluorescence až do ředění 1104. Při použití čištěných populací T a B lymfocytů byla zjištěna reaktivita protilátky HL-38 s více než 95 B lymfocytů a méně než 5 T lymfocytů. Silně pozitivních bylo také více než 95 monocytů, negativni byly granulocyty a erytrocyty. Specifita protilátky HL-38 je shodná s protilátkou...

Zařízení pro tlumení vibrací prstencové lavice

Načítavanie...

Číslo patentu: 243878

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mrázek Dušan, Ledl Rudolf, Zamastil Jaroslav

MPK: D01H 1/36

Značky: prstencové, zařízení, vibrací, tlumení, lavice

Text:

...3 je spřežen s mechanismem tvorby návinuNa ovládacím segmentug je pevně s přestavitelně uložena jednoramenná páka á. U příkladného provedení je jednorsmenná páka uložena na hřídeli A spolu s ovládaním seqmentem g aj s ovládacím segmentem 3 je pevně spojena pomocí svěrné kostky Q, čímž je zabezpečena neměnnost vzájemné polohy jednorsmenné páky á a ovládacího segmentu Ä během práce stroje a přitom je dâna možnost vzájemného přestavování...

Vodný roztok sodné soli šelaku pro zušlechtění kloboučnických polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243877

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zbooílek Aleš, Daníeek Zdenik, Kakáe Zdenik

MPK: D06M 15/01

Značky: sodné, šelaku, vodný, zušlechtění, roztok, polotovarů, kloboučnických

Text:

...8, Ba-hexahydro-4-hydroxy-8-(hydroxymetyl)-8-metyl-14-Ja, 7-metanoazulen-3,6-dikarboxylových kyaelin, ktoré za vhodných podmínek vytváří mezi sebou polyesterové vazby. Čím vyšší je stupeň polykondenzace, tím vyšší je výsledný efekt síly natužení zušlechtěných polotovarú.Uvedený nedostatok odstraňuje řešení podle vynálezu, vyułívající též vodného roztoku sodné soli äelaku. Podstatou řešení je, že vodný roztok navíc obsahuje 1,8 až 2,5 g/1...

Zařízení pro volitelný přísun vřetene

Načítavanie...

Číslo patentu: 243876

Dátum: 15.06.1987

Autor: Svirák František

MPK: B24B 13/02

Značky: volitelný, vřetene, přísun, zařízení

Text:

...svým šnekem je spojeno s druhým elektrickým motorem. Vyřešené zařízení umožňuje řídit jednoduchým způsobem rychloposuv vřetene s obrobkem ke vřeteni s nástrojem, což nejen urychlí výrobní proces a současně zejištuje i kvalitu povrchu obráběné součástí.Přĺkladné provedení zařízení podle vynálezu je schematíoky znázorněno na přiloženém výkrese.Jak z uvedeného výkresu vyplývá, je vřeteno ł s uloženou obráběnousoučástí lg uloženo na hřídeli ll,...

Způsob výroby olověných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243875

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kanický Viktor, Oddášek František, Kopecký Pavel, Bueko Peter

MPK: H01M 4/16

Značky: výroby, olověných, způsob, akumulátorů

Text:

...kyselinou rozrušovaných látek.Během výroby o 1 ověnýchakumu 1 átorů se provádí formace samostatných elektrod nebo již sestavených elektrod včetně separátorů (elektrodových sad) mimo akumulátorovou nádobu nebo formace sestavenýoh sad až v akumulátorové nádobě. Důležitou částí způsobu výroby je vypírání formační kyseliny použité během procesu formace. Během vypírání se jednotlivé formované článkyvybíjejí a tím se spotřebuje část formační...

Způsob dočasného vyztužování důlní chodby, popřípadě zvýšení odolnosti její výztuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 243874

Dátum: 15.06.1987

Autori: Iván Július, Vorel Milan, Gajdoš Lubomír, Glaser Vladimír, Rozkydal Antonín, Oímková Ivana, Vídenský Jan

MPK: E21D 11/00

Značky: zvýšení, vyztužování, dočasného, odolností, výztuže, její, důlní, chodby, způsob, popřípadě

Text:

...s postupem porubu v chodbě za vzájemného vedení alespoň jedním podélným nosníkem, který se umisčuje mezi stropnice jednotek a střední část stropu důlního díla, popřípadě jeho výztuže.Přednosti způsohu podle vynálezu proti známým způsobům a zařízením k témuž účelu jsouzejména v univerzálnosti použití v chodbách 5 výztuží chodby i bez ní, při způsobech dobývaní z pole i do pole. Počet jednotek výztuže lze optimálně přizpůsobit konkrétním...

Těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 243873

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Miloslav, Bien Jioí, Pospíšil Bedoich, Olšák Miloo, Richtr Josef, Porsch Bedoich, Nováková Jioina

MPK: F16J 15/56

Značky: těsnění

Text:

...vzájemným těsným uložením dístančních pouzder je možno provést montáž těsnění s plovoucími těsnicími kruhy mimo čerpadlo a do zastavhového prostoru vložit jeho kazetový komplet.Případ konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese płedstavujícím osový řez polovinou těsnění plunžrů plovoucími těsnicími kruhy.Podle vynálezu je těsnění Vytvořeno z vodicího pouzdra 3 a alespoň 2 jednoho distančníhopouzdra g, které...

Způsob úpravy okrajů dílů, zvláště svršku obuvi

Načítavanie...

Číslo patentu: 243872

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Miloslav, Pospíšil Bedoich

MPK: A43B 23/00

Značky: obuvi, zvláště, úpravy, okrajů, svršku, způsob, dílů

Text:

...Tím se stávávýroba svršků obuvi velmi pracná a nákladná.Uvedenou nevýhodu odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se okraj dílu obšije obnitkovacím stehem a pak se opatří lemovkou. okraj jednoho dílu, jenž je obšitý obnitkovacím stehem a opatřený lemovkou, se přiloží na okraj druhého dílu, jenž je obšitý obnitkovacím stehem, a pak se okraje obou dílů prošijí.Vyšší účinek vynálezu spočíva v tom, že obšitím...

Ruční přítlačná patka pásových brusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 243871

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eerva Václav, Slavata Bohumil

MPK: B24B 21/08

Značky: pásových, ruční, brusek, pätka, přítlačná

Text:

...podle vynálezu je ruční patka lehce ovladatelná bez ohledu na prašnost a je výrobně jednoduchá.Na připojených výkresech je znázorněna přítlačná patka 5 oběma zpúsoby ovládání. Na obr. 1 je znázorněn celkový pohled na přítlačnou parku pro popis funkce. Na obr. 2 je pohled P s ruční pákou, spojenou 5 paralelní pákou. Na obr. 3 je pohled P s ruční pákou, spojenou s táhlem paralelníoh pák.Při broušení na ručních pásových bruskách leží broušený...

Sněhová fréza

Načítavanie...

Číslo patentu: 243870

Dátum: 15.06.1987

Autor: Martásek Enoch

MPK: E01H 5/09

Značky: sněhová, fréza

Text:

...frézy neni tedy plynulý a práce obsluhy je ztížena.Uvedené nedostatky odstraňuje řešení podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že řezače mají směrem ke krajům volné konce neuchycené v ložiskáoh a navíc na obou krajich přesahují šířku štítu radliceý Takto uspořádáné řezače narušují lépe sněhovou vrstvu po stranách průjezdného profilu při frézování, v zatáčkách je obsluze umožněna volnějši manipulace s frézou, která je schopna...

Zařízení pro přemísťování těžkých břemen

Načítavanie...

Číslo patentu: 243869

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kindl Jaroslav

MPK: E21F 13/08, E21F 7/00

Značky: přemísťování, zařízení, těžkých, břemen

Text:

...je tvořeno ocelovou základovou deskou 3, na které je upevněna dvojice lůžek il pro tekutinové vzpěry lg, kupříkladu hydraulické stojky - nejsou znázorněny. Ve vodítkách ll, které jsou připevněny k základové desce A, je uložena vodicí tyč gg, s výhodou ocelového I profilu. K vodicí tyčí lg je přivařen úchyt 1 s pruchozím otvorem Zł křížového prúřezu,ve kterém je provlečen tažný element Q, např. článkový řetěz, jehož poloha je zajištěna...

Postřiková tryska pro vnitřní postřik bubnu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243868

Dátum: 15.06.1987

Autori: Rathuský Jioí, Ustrnul Jaromír, Handl Zdenik, Vašátko Eduard

MPK: B05B 1/02

Značky: postřiková, postřik, bubnu, vnitřní, tryska

Text:

...proložené osou hlavní trysky s odklonem o úhel gama rovnající se 25 až 30 °. Od horizontální roviny pak má hlavní tryska sklon o úhel alfa rovnající se 19 až 23 ° a vedlejší trysky jsou skloněny o úhel beta, rovnající se 62 až 65 ° směrem dolů. Poměr průtočných průřezů trysky hlavní a trysky pomocné je přitom 2,8 až 3.Tryska pro vnitřní postřík bubnu podle vynálezu oplachovou vodu vystřikuje ve třech paprscích z čela bubnu tak, že...

Rozvod tlakového vzduchu vysokotlakého zařízení pro stříkání nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 243867

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sedláeek Josef, Pryl Karel

MPK: B05B 9/01

Značky: tlakového, zařízení, vzduchu, rozvod, vysokotlakého, stříkání, nátěrových

Text:

...v rozvodových kanálech 1 přesuvně dvoučinné ventily Q, které při plnění pneumatického motoru l uzavírajívýfukové otvory 3 znázorněno v horní části motoru a naopak při výfuku jsou přesunuty tlakovým vzduchem do polohy, kdy je plně otevřen výfukový otvor, znázorněno u spodní části motoru.Přívod 2 tlakového vzduchu je umístěn na tělese É rozvodu, ve kterém je uložena rozvodná kostka 1, ovládané přesuvným pneumatickým válečkem g. Činnost...

Nátěrová hmota pro nátěry schnoucí za horka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243866

Dátum: 15.06.1987

Autori: Quis Vladivoj, Schneider Petr, Koišein Zdenik, Šafaoík Ivo, Stránský Jioí, Odstreil Libor, Kubín Sáva, Kaiser Jaroslav

MPK: C09D 5/20, C09D 7/12

Značky: hmota, horka, nátěry, schnoucí, nátěrová

Text:

...stupeñ se reguluje, mají vysoké dekorační vlastnosti jakož i vysokou stálost vůči povětrnostním vlivům.Použití laktonu C 12 jako matovacího prostředku umožňuje značné snížení nebo úplné vyloučení spotřeby drahých plnicích látek, které se přidávají za účelem dodání matovosti. To nevede pouze ke zmenšení technologických nákladů (odpadnutím disperqace plnidel při výroběnátěrových hmot, ale v některých případech i ke snížení jejich výrobních...

Mobilní zařízení pro čištění stok v dlouhých důlních dílech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243865

Dátum: 15.06.1987

Autor: Koláo Lumír

MPK: E02F 5/28, E21F 17/00, E02F 3/88...

Značky: důlních, čištění, mobilní, dílech, zařízení, dlouhých

Text:

...zařízení pro čištění stok v dlouhýoh dúlních dílech (obr. 1) je tvořeno kľuzným sacím košem 3, umístěným ve stoce ll a uchyceným pomocí řetězu § k tažné jednotce l, kupříkladu dülní lokomotivě, za níž je napojena nejméně jedna zatěsněná nádoba 5 vzájemně jsounádoby É propojeny pružnoutrubicí gg. Na prodloužené části gł kluzného sacího koše g jeumístěn míchač 1 s turbínou gł, napajenou stlačeným vzduchem z tažné jednotky l, nebo napojenou...

Enzymová elektroda

Načítavanie...

Číslo patentu: 243864

Dátum: 15.06.1987

Autori: Stanek Juraj, Fris Miroslav

MPK: G01N 27/30

Značky: enzymová, elektroda

Text:

...změna vodivosti jsou líneární funkci koncenftrace močoviny v reakčním médiu. Pokud analyzovaný vzorek sám již obsahuje ionty. je třeba jeho vodivoat odečiety za tim účelem se analýza opakuje s membránou obeahujíci místo enzymu stejne množství inaktivní bílkoviny. Je už jen technickou záležitosti změřitľoba signály současně, eventuálně přímo jejich diterenci. A .7Předností biosenzoru je ekonomika analýz, neboč se mnohonásobne využije...

Způsob zpracování odpadního loužence, vznikajícího při výrobě niklu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243863

Dátum: 15.06.1987

Autori: Šváb Roman, Povolný Rudolf

MPK: C21C 1/04

Značky: vznikajícího, loužence, niklu, výrobe, způsob, zpracování, odpadního

Text:

...z povrchu tekutého surového železa stažením strusky, vytvořené v jeho průběhu. Louženec se přivádí do tekutého surového železa dmýcháním pod lázeñ pomocí inertního plynu v množství 10 až 50 kg na tunu surového železa,v závislosti na jeho chemickém složení a teplotě.Dmýcháním loužence do tekuté lázně surového železa dochází v důsledku rozdílné atinity chromu a železa ke kyslíku a rozdílných teplot redukce prednostné k redukci železa,...

Způsob výroby opticky homogenního skla

Načítavanie...

Číslo patentu: 243862

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pospíšil Josef, Beeváo Jaroslav, Fotul Ilja, Zamastil Jaroslav

MPK: C03C 3/32

Značky: způsob, výroby, opticky, homogenního

Text:

...než 20 °C. Po napaření je nutno chalkogenidovou vrstvu temperovat po dobu 0.5 až 10 hodin a pote ochladit na teplotu místnosti.způsob přípravy homogenního chalkoqenidového skla bude vysvětlen na příkladu 1. P ř 1 k 1 a d 1směs prvků arzénu a síry odpovídající složení Aszss je zatavena do kšmenné ampule a temperována 50 hodin při teplotě 700 °C. Potom je její teplota snížena na 110 °C lišící se od teploty měknutí o 5 °C. Při této teplotě je...

Vyhodnocovací obvod

Načítavanie...

Číslo patentu: 243861

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pojman Pavel, Ubiková Marie

MPK: G01F 23/00, G01R 17/02, G01F 23/26...

Značky: obvod, vyhodnocovací

Text:

...zpětnovazebním odporem g, na druhý nabíjecí vstup lg pracovního monostabilního klopného obvodu lg.Vyhodnocovací obvod podle vynálezu pracuje tak, že oba monostabilní klopné obvody lg,gg jsou při změně společného vstupního spouštěcího signálu z úrovně log 1 na úroveň log 0 překlopeny do stavu, kdy na jejich přímých výstupech li jsou úrovně log 1. Hodinový vstup âł prvního klopného obvodu gg typu D je v tomto okamžiku na úrovni log 0. Po...