Archív za 1987 rok

Strana 190

Zařízení k dvoustupňové regulaci výkonu chladivových kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239856

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kaška Václav

MPK: F25B 49/00

Značky: zařízení, výkonu, kompresoru, dvoustupňové, chladivových, regulaci

Text:

...kde k pohonu kompresoru a ventilátorů výparníku je použít jeden motor.Na výkresq je znázorněn příklad provedení zařízení k dvoustupňové regulaci výkonu chladívových kompresorů podle vynálezu. Vventil 1 je v prostoru vyrovnávaciho válce opatřen dvěmapísty Š a É. Píst 2 má ve dně vytvořen otvor 9 a na opačnéstraně má dosedací plošku à opatřenou po obvodu několika vybránimi. Nevybrané části plošky Š při regulaci dosedají na plošku sedla...

Koš pro dopravu betonové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 239855

Dátum: 01.07.1987

Autor: Lang Pravdomil

MPK: B65D 88/00, B65D 88/26

Značky: betonové, dopravu, směsi

Text:

...otevření uzávěrů a dokonalé vyprázdnění koše při použití betonových směsi od 5 sec/Vebe do 100 sec/Vebe, tedy všech druhů betonů běžně používaných. Odpadá nutnost propichování směsi tužší konzistencenedostatečným otevřenim uzávěrů nebo odstraňováni ulpělé směsi na stěnách tělesa koše údery uzávěrů. Tim je zvýšena bezpečnost práce současně se zvýšením produktivity prácea zmenšenim fyzicky namáhavé práce.Přiklad provedení je znázorněn na...

Zařízení pro nezávislé seřizování polohy a odpružení vytahovacího válce u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239854

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zeman Luboš, Šulcová Milada

MPK: C14B 17/06, C14B 1/00

Značky: válce, polohy, strojů, nezávisle, seřizování, vytahovacího, odpružení, koželužských, zařízení

Text:

...vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v otvoru páky nesoucí čep vytahovaoího válce je seřizovací šroub, na němž je pružina opírající se o páku a eeřizovací matice, přičemž seřizovací šroub má vnitřní závit, kterým je apojen se šroubem otočně uloženým na čepu rámu stroje.Pokrok doaažený vynálezem epočívá v tom, že obě funkce pracují nezávisle na sobě. Při změně polohy vytahovacího válce tedy nedoohází ke změně přítlačné síly pružiny....

Předpjatý betonový segmentový most se spřaženou monolitickou deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239853

Dátum: 01.07.1987

Autori: Kueera Stanislav, Patoeka Jan, Lukáe Juraj, Kotous Václav

MPK: E01D 7/02

Značky: monolitickou, deskou, betónový, spřaženou, předpjatý, segmentový

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. l je příčný řez v poli, obr. 2 je podélný řez konoovou částí pole a obr. 3 je axonometrický pohled na vnitřní segment.Předpjatý betonový segmentovy most se spřaženou monolitickou deskou podle vynálezu je vytvořen nepř. tak, že jeho mostní pole je sestaveno z vnitřních segmentů l, přechodových segmentu Q a koncových segmentu Q. Vnitřní segment l má tvar nahoru otevřeného koryta vyztuženého...

Zařízení pro příčnou přepravu tyčových předmětů kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239852

Dátum: 01.07.1987

Autor: Euda Pavel

MPK: B65G 57/18, B65G 47/74

Značky: předmětů, kruhového, příčnou, zařízení, průřezu, prepravu, tyčových

Text:

...přičemž konce vidĺioových ramen jsou opatřeny opěrmými kladkamí otočně uloženými na čepech.Zařízení podle vynálezu je oproti jiným konstrukcím pákových vyhazovačů výhodnější tím, že hřídele, na nichž jsou naklínovány paty klínových páh nejsou otáčeny silovým ústrojím, které si jinak vyžaduje robustní klikový mechanismus, hydraulické válce a poměrně značný zástavbový prostor. Pro funkci zařízení postačuje centrální pohonná jednotka...

Způsob kontaktně-sedimentačního sušení rozprašovaných produktů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239851

Dátum: 01.07.1987

Autori: Pekárek Zdenik, Liška Martin

MPK: F26B 3/02

Značky: způsob, kontaktně-sedimentačního, rozprašovaných, produktů, sušení

Text:

...a velikost prachových částic omezuje vznos a úlet při výrobě i následné manipulaci s finálním produktem a omezuje pronikání do dolních dýchacích cest i surovinové ztráty úletem. Péra expandující na atmosférický tlak, zrychlená na výstupu Lavalovou tryskou ve směšovacím sušícím prostoru spolehlivě nahrazuje bezhlučný hnací a nosný element.Konkrétní provedení vynálezu spočíva v tom, že se na vstupu do horní částí rozprašovací sušárny...

Stavebnicový spirálový vrták pro příklepové vrtání

Načítavanie...

Číslo patentu: 239000

Dátum: 01.07.1987

Autor: Tejral Miroslav

MPK: E21B 10/36, B28D 1/14

Značky: příklepové, špirálový, vrták, stavebnicový, vrtání

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicový spirálový vrták pro příklepové vrtání je určen pro vrtání otvorů do stavebních materiálů, hornin a podobně. Je rozebíratelně sestaven z jednotlivých funkčních dílů, jimiž jsou břitová korunka, nosná tyč, upínací stopka a vynášecí spirála, zajištěna v pracovní poloze jisticím kroužkem. Délku vrtáku lze změnit prodloužením nosné tyče o další nejméně jeden díl a výměnou vynášecí spirály za delší. Stavebnicový spirálový vrták lze...

Elektrický kontakt pro kontaktní spínací přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238999

Dátum: 01.07.1987

Autor: Paukert Josef

MPK: H01H 1/02

Značky: prístroje, spínací, kontaktní, kontakt, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický kontakt pro kontaktní spínací přístroje, sestávající z tělesa kontaktu a zhášecí vložky, jejíž materiál je alespoň zčasti ze skupiny kysličníků, sirníků, karbidů, nitridů, boridů anebo fosfidu kovů a že jeho ionizační napětí je vyšší než ionizační napětí materiálu tělesa kontaktu. Tím se dociluje zvýšení životnosti kontaktního systému.

Cyklonový, šachtový nebo šachto-cyklonový výměník

Načítavanie...

Číslo patentu: 238998

Dátum: 01.07.1987

Autor: Šafář Jiří

MPK: F27D 13/00

Značky: výměník, šachtový, šachto-cyklonový, cyklónový

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká snížení celkové stavební výšky výměníku, vytvořeného jednotlivými stupni, případně protiproudovou šachtou, nebo jejich kombinací. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že válcová část cyklonu nebo válcová část šachty je ve spodní části zakončena šikmo seříznutou plochou, na kterou plynule navazuje kuželová výsypka nasměrovaná ke kanálu plynů, nebo k patnímu kusu.

Stavebnicově skládané tvárnice pro vstřikovací formy z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238997

Dátum: 01.07.1987

Autor: Bartoněk Lubomír

MPK: B29C 45/26

Značky: skládané, formy, vstřikovací, stavebnicové, plastů, tvárnice

Zhrnutie / Anotácia:

Stavebnicově skládané tvárnice pro vstřikovací formy z PH slouží ke stříkání velmi přesných ozubených kol z PH a sestává z tvarových vložek, které jsou suvně uloženy v desce tvarových vložek a zajištěny příložnou destičkou. Z desky vtokové a vtokové vložky.

Ovládací zařízení hydraulického bloku pro hydraulické drapáky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238996

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kraus Miloš

MPK: B66C 3/16

Značky: bloků, hydraulické, ovládací, zařízení, drapáky, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení hydraulického bloku je určeno zejména pro ovládání hydraulických drapáku. V rozvodném tělese (1) je provedeno dolní potrubí otevírání (13) se škrticím ventilem otevírání (6) a dolní potrubí zavírání (14) se škrticím ventilem zavírání (7), kdy za škticí ventily otevírání a zavírání (6, 7) je připojeno těleso ventilů (3), přičemž na výstup dolního potrubí otevírání (13) a dolního potrubí zavírání (14) jsou připojena tělesa zámků...

Způsob výroby fenolických lisovacích a vstřikovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238995

Dátum: 01.07.1987

Autori: Hajíček Odon, Marek Oldřich, Maťátko Jan, Frimlová Blanka, Tatíček Jaroslav, Marek Petr

MPK: C08G 8/00

Značky: způsob, vstřikovacích, fenolických, výroby, lisovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby fenolických a vstřikovacích hmot v jedné operaci ve vznosu za intenzivního míchání v rozsahu teplot 60 až 170 °C z primárních surovin či poloproduktů. Dosaženo krátkých výrobních časů a výrobných fyzikálně mechanických vlastností - pevnost v ohybu vyšší než 80 MPa, tvarová stálost dle Martense vyšší než 145 °C, rázová houževnatost vyšší než 0,7 J/cm2. Poloprodukty připravené uvedeným způsobem obsahují méně než 0,5...

Automatický dávkovač viaczložkovej plynnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 238994

Dátum: 01.07.1987

Autor: Zemanovičová Anna

MPK: G05D 11/13

Značky: automatický, plynnej, dávkovač, zmesí, viaczložkovej

Zhrnutie / Anotácia:

Rešenie patrí do odboru zariadení pre chemické technológie a rieši automatický dávkovač viaczložkovej plynnej zmesi s voliteľnou žiadanou koncentráciou výslednej ciachovnej zmesi. Jeho podstata je v tom, že riadiaci blok je pripojený na pneumatické dvojzložkové dávkovače, na ktoré sú pripojené plynové tlakové zásobníky s čistými plynmi, alebo s plynmi o konštantnom zložení. Výstupy dvojzložkových pneumatických dávkovačov sú cez pneumatické...

Automatický dávkovač plynov a pár s voliteľnou koncentráciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238993

Dátum: 01.07.1987

Autor: Zemanovičová Anna

MPK: G05D 11/13

Značky: plynov, volitelnou, koncentráciou, dávkovač, automatický

Zhrnutie / Anotácia:

Automaticky dávkovač plynov a pár s voliteľnou koncentráciou patrí do odboru pre chemické technológie a rieši automatický dávkovač plynov a pár s voliteľnou koncentráciou. Jeho podstata je v tom, že na vstupy dvojzložkového plynového dávkovača sú pripojené tlakový plynový zásobník cez tlakový regulátor, ďalej kvapalinový zásobník a ďalej riadiaci blok. Na jeho výstupy je pripojené prvé výstupné potrubie a ďalej čerpadlo, ktoré je ďalej cez...

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 238992

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kučera Vladimír

MPK: F22D 7/04

Značky: kotle, zavádění, horkovodního, vratné, čerpadlem, cirkulačním, dopravované, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zavádění vratné vody dopravované cirkulačním čerpadlem do horkovodního kotle je určen pro kotle bubnové s přirozenou cirkulací a zavodňovacími trubkami vyvedenými z bubnu, které přivádějí vodu ke všem výhřevným plochám. Ve všech zavodňovacích trubkách jsou vestavěny injektory, do jejichž trysek se přivádí vratná voda od cirkulačního čerpadla. Po výstupu z trysek se ve směšovací difuzorové části vratná voda mísí s teplejší vodou...

Stavitelné vedení pro materiál před lisovacím nástrojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238991

Dátum: 01.07.1987

Autor: Studynka Pavel

MPK: B30B 15/04

Značky: vedení, materiál, nástrojem, před, lisovacím, stavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Stavitelné vedení pro materiál před lisovacím nástrojem umožňuje automatické podávání materiálu různých profilů do lisovacích nástrojů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na rámu válečkového podávání je pomoci horního šroubu připevněn držák, ve kterém je umístěno vedení. Držák s vedením je přestavitelný pomocí horního šroubu a závitů, umístěných v rámu válečkového podávání naproti prismatickým drážkám nebo profilu podávaného materiálu. Vedení...

Zvlhčovač plynného média

Načítavanie...

Číslo patentu: 238990

Dátum: 01.07.1987

Autor: Kolda Miroslav

MPK: B01F 5/20

Značky: media, zvlhčovač, plynného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zvlhčovače plynu uspořádaného mezi zdrojem tlakového plynu a spotřebitelem, použitelného s výhodou například pro lékařské účely při zvlhčování plynných médií (zejména kyslíku), určených k vdechování. Podstatou vynálezu je to, že komora (5) přechází v nátrubek (26), nasazený do nádoby s kapalinou (27), opatřený tlakovou tryskou (21), ústící z komory (5) a přecházející v kruhovou kašnu (22) do níž ústí sací kanál (30) pro přívod...

Zařízení pro pohon rotačního žacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238989

Dátum: 01.07.1987

Autori: Sporek František, Dvořák Jiří, Dvořák Jaromír, Pech Karel

MPK: A01D 34/63

Značky: pohon, stroje, žacího, zařízení, rotačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro pohon rotačních žacích strojů, zejména čelních nesených, které pracují v náročných terénech. Podstata řešení spočívá v tom, že přírubový hřídel, uložený v převodové skříni, je spojen s přírubou hnaného hřídele, který je uložen v tělese vstupního pracovního kotouče, k němuž jsou držáky připojeny límcovité části upravené mezi vstupním pracovním kotoučem a skříní. Alespoň jeden z držáků je upraven vně límcovitých částí a...

Přenosný rotační viskozimetr

Načítavanie...

Číslo patentu: 238988

Dátum: 01.07.1987

Autor: Rödig Jiří

MPK: G01N 11/00

Značky: viskozimetr, rotační, prenosný

Zhrnutie / Anotácia:

Stator uložený na dně nádobky, má na vnitřním obvodu alespoň tři polokruhové komůrky. Rotor, upevněný na svislé hřídelce elektromotorku, uloženého na víku nádobky, má na vnějším obvodu alespoň tři polokruhové komůrky. Kolem spodní části nádobky je navinut topný drát a ve středu dna nádobky je umístěn termistor.

Pokročilý tlakovodní jaderný reaktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238987

Dátum: 01.07.1987

Autori: Sýkorová Ilona, Sýkora Dalibor

MPK: G21C 13/00

Značky: pokročilý, tlakovodní, jaderný, reaktor

Zhrnutie / Anotácia:

U reaktoru je parní podsystém vytváření a udržování vysokého tlaku v paroplynovém prostoru předmětného reaktoru, a tím i v celém primárním okruhu, řešen prostřednictvím vlastního jaderného zdroje výšepotenciálního tepla. Potřebné relativně velmi malé množství parní fáze chladiva generuje alespoň jedna z několika diagnostických-varných kazet, které jsou nainstalovány v aktivní zoně reaktoru, a to nejen z metrologických důvodů, ale nadále i z...

Způsob regulace odvodu tepla z fluidního ohniště a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238986

Dátum: 01.07.1987

Autori: Konečný Milan, Beránek Jaroslav, Kichler Jiří, Červinka Václav

MPK: F28D 13/00

Značky: zařízení, provádění, způsob, fluidního, tohoto, způsobu, regulace, tepla, odvodu, ohniště

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob regulace odvodu tepla z fluidního ohniště, při němž se objemový průtok spalovacího vzduchu dělí do dvou proudů, které se zavádějí odděleně do dvou skupin dílčích fluidních vrstev, obsažených v ohništi a množství tepla odváděného z ohniště se řídí rychlostí cirkulace částic mezi sousedními dílčími fluidními vrstvami, která je ovládána změnami poměru objemových průtoků dílčích proudu spalovacího vzduchu do obou skupin sekcí. Popsáno je...

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností

Načítavanie...

Číslo patentu: 238985

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukeš Jaroslav, Hlasivec Hynek

MPK: E01D 21/02

Značky: nosnosti, pojízdná, řízenou, pomocná, podpera

Zhrnutie / Anotácia:

Pojízdná pomocná podpěra s řízenou nosností je určena pro kontrolovaný přenos sil vyvozovaných převislým koncem horizontálního montážního zařízení, například zavážecího mostu pro montáž mostů z prefabrikovaných segmentů, po kterém je posuvná prostřednictvím nejméně jedné dvojice posuvných kladek a jim odpovídající dvojice podpěrných kladek umístěných na horní části sloupku. Dolní část jejího sloupku je vytvořena jako píst přímočarého...

Zařízení ke změně sypacího místa

Načítavanie...

Číslo patentu: 238984

Dátum: 01.07.1987

Autor: Novák Ladislav

MPK: B65G 47/46

Značky: místa, změne, zařízení, sypacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k plynulé změně sypacího místa toku těživa z pásového dopravníku, zejména dálkového, který obsahuje dva základní druhy materiálu s rozdílným místem určení. Zařízení umožňuje dle potřeby sypat těživo na příčný pásový dopravník nebo na stávající pásový dopravník. Tato změna sypacího místa je uskutečněna bez zastavení. Zařízení je tvořeno pásovou smyčkou, posuvnou pomocí základní konstrukce v ose pásového dopravníku.

Uchycení bezplášťové filtrační vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238983

Dátum: 01.07.1987

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B01D 27/04

Značky: bezplášťové, uchycení, vrstvy, filtrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezplášťové filtrační vrstvy k přepážce odlučovače, jejíž každý otvor je opatřen trubkou, na kterou je připevněna filtrační vrstva. Použití se předpokládá při zpracování projekčních podkladů odlučovačů pro tranzitní plynovod.

Opěrné zařízení rotačních žacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238982

Dátum: 01.07.1987

Autori: Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Musil František

MPK: A01D 34/63

Značky: zařízení, rotačních, strojů, žacích, opěrné

Zhrnutie / Anotácia:

Opěrné zařízení je určeno zejména pro diskové rotační žací stroje a ovlivňuje styk skříně stroje s terénem. Podstata řešení spočívá v tom, že pod skříní je upravena alespoň jedna opěrná lyžina, opatřena na jednom konci vodicím nosem, jímž zasahuje volně do štěrbinovitého otvoru v ochranném náběhu nebo skříni a na druhém konci ohybem, v němž je alespoň jeden otvor, kterým je opěrná lyžina připojena k úchytnému čepu na skříni přes pružný člen,...

Zdvojené dávkovací zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238981

Dátum: 01.07.1987

Autori: Huml Otakar, Blatný Ivan

MPK: B65G 17/20, A22B 7/00

Značky: dávkovací, zařízení, zdvojené

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení zajišťuje bezpečný rozestup dopravních koček před jejich zavěšením na nekončitý dopravník. Zařízení má dvě dvojzvratné páky (91) a (92) jejich jedny konce zasahují do dráhy vložkové narážky (43), která je unášena nekončitým dopravníkem (40). Na opačných koncích těchto dvojzvratných pák (91), resp. (92) jsou příčné zarážky (910), resp. (920), které ve svých klidových polohách zasahují do dráhy všech horních přehybů všech přisunovaných...

Kopírovací upínací čelist

Načítavanie...

Číslo patentu: 238980

Dátum: 01.07.1987

Autor: Cikrdle Luděk

MPK: B23Q 3/06

Značky: čelisť, kopírovací, upínací

Zhrnutie / Anotácia:

Kopírovací upínací čelist pro automatické upínání tvarově rozdílných součástí na obráběcích a montážních strojích. Kopírovací upínací čelist sestává ze základního tělesa, na kterém je uloženo nejméně jedno těleso sekce, napojené na zdroj hlavního axiálního pohybu. V tělese sekce jsou axiálně suvně uložena pouzdra dotykových dorazů, napojená na zdroj přídavného axiálního pohybu.

Vzduchové vertikální chladicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238979

Dátum: 01.07.1987

Autori: Tyburec Milan, Zbořil Vladimír

MPK: H05K 7/20

Značky: vzduchové, chladicí, zařízení, vertikální

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchové vertikální chladicí zařízení podle vynálezu spadá do oboru technické termomechaniky. Vynález řeší vzduchové chlazení středních a velkých elektronických systémů s náročnými požadavky na chlazení a zajištění co nejkratší sběrnice mezi funkčními bloky, rošty, připadně skříněmi s funkční elektronikou. Podstata vynálezu spočívá v účinném vzduchovém chlazení jednotlivých funkčních a napájecích bloků, v centrálním komínovém odsávání ohřátého...

Modifikátor močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238978

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dimun Milan, Letz Štefan, Kellner Michal, Lipka Radislav, Polievka Milan, Zeman Svatopluk

MPK: C08L 61/24, B27N 3/06

Značky: modifikátor, močovinoformaldehydových, kondenzátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikátora močovinoformaldehydových kondenzátov v lepidlach. Podstata vynálezu spočíva v použití oligomerov vzorca /-NH /CH2/5 CO -/n, kde n je 2 až 10. Vynález je možno využiť pri výrobe alebo aplikácii, močovinoformaldehydových lepidiel.

Tlumicí jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 238977

Dátum: 01.07.1987

Autori: Houša Jaromír, Bach Pavel

MPK: F16F 9/00, B23Q 1/26

Značky: tlumící, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tlumicí jednotky pro vedení s řízenými vlastnostmi, s ovládáním tlakovým olejem. Sestává z nejméně jednoho pístu (2), uloženého v tělese (1) s obvodovou vůlí 0,05 až 0,25 mm a těleso (1) je upevněno k pohyblivé části (6) vedení s vůlí 0,05 až 0,25 mm vůči nepohyblivé části (13) vedení. Výška pístu (2) je stejná jako tělesa (1), včetně 2 mm tlusté vrstvy kluzného materiálu. Pístek (2) je opatřen 0-kroužkem (3). Těleso (1) je...

Zařízení pro generování periodicky kódovaného signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238976

Dátum: 01.07.1987

Autor: Novák Josef

MPK: H03M 13/00

Značky: zařízení, kódovaného, periodicky, generování, signálu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oborů aplikované elektroniky, zejména železniční zabezpečovací techniky, kdy jsou na průběh signálu nebo na generátor signálu kladené specifické požadavky, například bezpečnost. Zařízení podle vynálezu řeší novým, elektronickým principem generování speciálních periodických kódu, přičemž vhodným rozložením vzorků kódu v paměťovém poli lze dosáhnout bezpečnosti kódu a je možno vypustit složité kontrolní a dohledávací obvody....

Výměník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 238975

Dátum: 01.07.1987

Autori: Ivánek Jaromír, Cigánek Jiří, Strakoš Milan

MPK: F28D 7/08

Značky: tepla, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem je zvýšení využití i poměrně malých zdrojů odpadního tepla horkých spalin unikajícím komínovým odtahem od plynových pecí a hořáků do ovzduší. Uvedeného účelu se dosáhne uspořádáním nejméně jednoho trubkového meandru 2 do tepelně izolovaného pláště 1, který je zhora otevřen a opatřen přírubou 6 pro napojení komínového odtahu. Dolů je trubková meandr 2 napojen na svůj vstupní a výstupní rozváděč 5 i 5'. Pod trubkovým meandrem 2 je v boční...

Dopravní pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 238974

Dátum: 01.07.1987

Autori: Žák Pavel, Kamarád František, Skopal Vladimír, Bodlák Milan

MPK: B65G 17/06

Značky: dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší tvar článků a desek dopravního pásu s ohledem na zaměření propadu a zanášení přepravovaného drobného odpadu. Podstatou vynálezu je, že dopravní pás je tvořen řadami, sestávajícími z alespoň jednoho páru článku, z nichž každý je ve tvaru písmene T, jehož vodorovná část a svislá část je ohnuta o 90 ° tak, že v páru jsou články uloženy ve svislé části ohnutím směrem od sebe, přičemž tvarovaná deska připevněna na vodorovnou část...

Zapojení pro přenos číslicové informace s využitím integrovaných vysílačů a přijímačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238973

Dátum: 01.07.1987

Autor: Pospíchal Ladislav

MPK: H04B 1/00

Značky: vysílačů, číslicové, informace, využitím, zapojení, přijímačů, integrovaných, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dálkového přenosu dat. Řeší technický problém blokové synchronizace, zvýšení bezpečnosti přenosu informace, zvýšení spolehlivosti zapojení při využití integrovaných vysílačů a přijímačů. Podstata vynálezu spočívá v prodloužení stop části značky integrovaného vysílače a přijímače o interval odpovídající době přenosu vlastní informační části a střídavém přepínání dvou nezávislých ekvivalentních přijímacích částí integrovaných...

Přesypová stolice pro měkký dopad těživa u důlních pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238972

Dátum: 01.07.1987

Autor: Duda Antonín

MPK: B65G 47/20

Značky: pásových, důlních, měkký, stolice, přesypová, těživa, dopravníku, dopad

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je přesypová stolice pro měkký dopad těživa na pás s volným prostorem mezi lůžky a s mezerou nad lůžky pod pásem po celé délce přesypové stolice sestavením lůžek v šikmé poloze, mezi kterými je volný prostor, přičemž lůžka jsou spojena s překrývajícími štíty. Na každém konci lůžek jsou čela s možnosti bočního posunu na příčnících na kterých jsou umístěny boční nosné válečky, jejichž nosná plocha je nad okrajem čel. Překrytí...

Způsob odstranění neelastické kontaminace z povrchu piezoelektrické jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238971

Dátum: 01.07.1987

Autor: Suchánek Josef

MPK: B08B 1/04

Značky: zařízení, tohoto, jednotky, způsob, povrchu, neelastické, provádění, kontaminace, piezoelektrické, způsobu, odstranění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob odstranění neelastické kontaminace z povrchu piezoelektrické jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu řeší problém zlepšení provozních parametrů piezoelektrických jednotek. Podstata řešení spočívá jednak v samotném způsobu čištění a dále v uspořádání příslušného zařízení, vytvořeného s použitím dvou jemných pružných rotačních těles. Nad uzemněným držákem (1) piezoelektrické jednotky (A) jsou umístěny dvě na sebe doléhající jemná,...

Zařízení pro regulovatelné vynášení sypkých lepivých materiálů ze zásobníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238970

Dátum: 01.07.1987

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/34

Značky: zásobníku, materiálů, regulovateľné, vynášení, zařízení, sypkých, lepivých

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit zařízení pro regulovatelné vynášení sypkých lepivých materiálů ze zásobníku, kterým se zajistí plynulé vynášení tohoto materiálu ze zásobníku při současném řízení a regulaci přepravovaného množství. Za tím účelem je zařízení, sestávající z výsypky, umístěné pod zásobníkem, pod kterou je zavěšen vibrační nebo pásový podavač, opatřeno nad žlabem nebo pásem pásového podavače ve směru dopravy sypkého materiálu a za...

Zařízení proti vzájemnému vysávání mléka krav

Načítavanie...

Číslo patentu: 238969

Dátum: 01.07.1987

Autor: Nechuta Jiří

MPK: A01K 19/00

Značky: proti, vysávání, mléka, zařízení, vzájemnému

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zabránit vytvoření podélného žlábku jazyka, který je nezbytný k uskutečnění fyziologického děje sání. Jazyková smyčka je v jazyku fixována středovým ohybem 3, který přechází oboustranně podjazykovými částmi 2 v postranní ramena 1 a tím po dotvarování kopíruje příčný obvod jazyka. Obtížnost zavádění jazykové smyčky je na úrovni jednoduchého chirurgického zákroku. Úkonu zavádění jazykové smyčky předchází fixace hlavy zvířete....

Rotační dávkovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238968

Dátum: 01.07.1987

Autor: Skopal Alois

MPK: B65G 65/48, G01F 11/14

Značky: rotační, dávkovač

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační dávkovač jehož skříň vyložená čedičovými tvarovkami se skládá ze dvou částí, a sice z pevné části a k ní připojené odpružené stěny se stanovenou přítlačnou silou. Pevná část skříně může být opatřena průhledným krytem.

Kombinovaná nástrojová tyč pro vyvrtávání a čelní soustružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238967

Dátum: 01.07.1987

Autori: Stupka František, Gillern Augustin, Kadlec Jiří

MPK: B23B 29/02

Značky: vyvrtávání, kombinovaná, nástrojová, soustružení, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná nástrojová tyč je určena k vyvrtávání a čelnímu soustružení mnohostenných obrobků, například odlitků motorových skříní. Podstata kombinované nástrojové tyče spočívá v tom, že dutinou vytvořenou uprostřed válcovitého tvaru tělesa nástrojové tyče prochází čtvercový ovládací hřeben se šikmým ozubením, kde jednotlivá ozubení jsou v radiálních rovinách ovládacího hřebenu vzájemně úhlově pootočena a zabírají s vloženými hřebeny, určenými...