Archív za 1987 rok

Strana 19

Spôsob vaLcovania za tepla pásov hrúbky 1, 5 až 5 mm z konštrukčnej nízkouhlíkovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 246304

Dátum: 15.12.1987

Autori: Schmidt Hans-werner, Beisswenger Hans, Palliard Maurice

MPK: B21B 1/26

Značky: spôsob, ocele, tepla, konštrukčnej, hrúbky, pásov, nízkouhlíkovej, valcovania

Text:

...V stave po valcovani alebo po následnom zušľachtovaní. V prípade zvyšovania pevnostných vlastností, aj v tomto pripade klesajú tvárne vlastnosti napríklad pre lisovanie.Uvedené nedosta-tky odstraňuje a problém rieši spôsob valcovania. za- tepl.a pásov hrúbky 1,5 až 5 mm z konštrukčne nízkouhlikovej ocele o .chemickom zložení V hmotnostnoin obsahu 0,03 až 0,14 0/0 uhlíka, 0,3 .až 1,1 kremíka, 0,005 až 0,03 fosforu, 0,002 .až 0,035 0/0...

Rebrovaný plechový plášť kostry elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 246303

Dátum: 15.12.1987

Autor: Folliot Albert

MPK: H02K 5/04

Značky: elektrického, točivého, plášť, plechový, stroja, rebrovaný, kostry

Text:

...vybwraťtiu v zväzku, na ktorom je plášť nasadený.Riešením rebrovaného plechového plášte podľa vynálezu sa medzi susedunými rebrami plášte vytvoria pozdĺžne výstupky, ktorých tvar odpovedá tvaru vybratia vo zväzko a» ich vzájomným stykom sa dosiahne zväčšenie teploemennej plochy, pričom v dôsledku malého polomeru zaoblenia vý 4stupkov sa pri .nalisovaní zväzku do kostry dosiahne čistý kovový styk, ktorý je takmer ideálny pre odvod tepla zo...

Priplavovaný provizórny uzáver hlboko ponoreného otvoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246301

Dátum: 15.12.1987

Autor: Chapleo Christopher Bourne

MPK: E02B 7/50

Značky: priplavovaný, provizórny, ponoreného, uzáver, hlboko, otvorů

Text:

...otvoru s hrablicavnii tvoreným hra-didlami ousadzovuanými ž erialvomPri porownávani len vlastných hiraldlacich telies spotreba materiálu na uzáver podľa vynálezu robi iba 40 0/0 spotreby materiálu na hra-didlá. Uzáver podľa vynálezu opatrený rebríkcm a košmi alebo ešte lepšie drapákmi môže podstatne vypomoci čistiacemu stroju alebo ho úplne nahradit pričom môže pracovat tak v základnej polohe po dosadnuti na prah, alko aj vo vyššej p 0...

Prostředek pro zabránění tvorby pěny při elektrolytickém snímání kovových povlaků z ocelových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246300

Dátum: 15.12.1987

Autori: Lindner Walter, Sittingbourne Gb, Grimsey John, Werner Wolfgang

MPK: C25F 5/00

Značky: snímání, zabránění, prostředek, povlaků, kovových, elektrolytickém, pěny, tvorby, součástí, oceľových

Text:

...kyselinou dusičnou a fenol a/nebo vícesytné fenoly. sou známy lázně na bázi etanolaminnitrátu, etanolaminfenolátu, etanolglykolu a podobne.Nevýhodou řady těchto lázní je nadměrná tvorba pěny, což nežádoucím způsobem ovlívňuje celý proces.Uvedené nedostatky odstraňuje podle vynálezu prostředek pro zabránění tvorby pěny při elektrolytickém snímání kovových povlaků z ocelových součástí na bázi povrchově aktivní látky. jeho podstata...

Zařízení k odsávání znečištěného vzduchu z pracovních míst mezioperačního dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 246299

Dátum: 15.12.1987

Autori: Güthlein Werner, Braun Franz, Kuhr Manfred

MPK: B65G 17/12

Značky: pracovních, míst, dopravníku, mezioperačního, zařízení, znečištěného, vzduchu, odsávání

Text:

...z pracovních jmíst, mezi- . ,operačního dopravníkuí, kterýsestáva z ramen, jež jsou uzpůsobena, prtfpřerušovanýlzamezuje nežádoucímu odsáváni čistéhovzduchu z okolí odsávaného pracovního místa. Pro utěsněni otevřených stěn obou polokabin slouží pružné manžety. Přisávacív štěrbína výhodně uzpůsobuje proudění acelkovou výměnu vzduchu V prostoru mezi polokabinami.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky zohrazen na výkrese,...

Zařízení k chlazení vstřikovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246298

Dátum: 15.12.1987

Autor: Berger Dieter

MPK: F01P 3/16

Značky: zařízení, chlazení, vstřikovače

Text:

...ke kterému směřuje první pří.pvqd~ chladící kapaliny jako štěrbina vyrtízořena .mezi stěnou 3 sacího kanálu a stě nou 4 výíukového kanálu v hlavě válců 2. Z druhé strany k nálitku 1 vstříkovače směřuje druhý přívod 6 chladící kapaliny. Na- obr. 2 je patrné, že druhý přívod 6 chladícíkapaliny je umístěn u dna 7 hlavy válců 2.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem Chladicí kapalína vstupuje do prostoru v okolí vstřikovače jednak...

Přírazový paprsek, zejména pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246297

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ryan Paul Anthony, Dewsberry Roland

MPK: D03D 49/68

Značky: přírazový, zejména, pneumatického, tkacího, stroje, paprsek

Text:

...vzduchu s prohazovaným útkem a vyvlékacímí mezerami 9 pro vyvléknutí prohozního útku. Mezi lamely 7 jsou zařazeny 1 pritukovací trysky 1 l, a dále blíže neznázorněné kontrolní a podobné elementy G prohozního kanálu 11. Tyto elementy E, tj. zejména prohozní lamely 7 a přifukovací trysky 10 prohozního kanálu 11 jsou V souladu s vrat ným kyvným pohybem bidla stroje periodic ky v rytmu tkaní mezi osnovní nltl 5. V prvním příkladném...

Závěs pro manipulaci s bandážemi válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 246296

Dátum: 15.12.1987

Autori: Dodt Jürgen, Jones John Clive, Bates Anthony Richard

MPK: B21B 28/02

Značky: bandážemi, manipulaci, závěs, válců

Text:

...vynálezu je závěs pro manipulaci s bandážemi válců, zejména pro jejich lepení na válce vyznačující se tím, že sestává z nosného členu tvaru trubky, opatřeného na horním konci závěsným okem a na dolním konci protilehlou dvojici konzol, na nichž jsou zavěšena vahadla se zajišťovacím ústrojím. Každá z konzol je opatřena něko 4lika vybráními, umožñujícimi manipulovat přestavením vahadel s bandážemi různých rozměrů.Příkladné provedení je...

Kryt odměřovače útku pro tryskový tkací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246295

Dátum: 15.12.1987

Autor: Plevak Lubomir

MPK: D03D 47/36

Značky: stroj, útku, tryskový, tkací, odměřovače

Text:

...otočně uloženy duhé hřídele 12 uložené opačnými konci V pevných odměřovacích bubnech 13. Duté hřídele 12 jsou opatřený dutýmí navíjecímí rameny 14 zakončenýml vždy vodicím očkem 15 útku 3. Každé navíjecí rameno 14 je k dutému hřídeli 12 připevněno svorkou 16 a zasahuje z vnější strany k obvodové ploše 17 odměřovacího bubnu 13, z nichž každý alespoň částečně zasahuje do omezovače 1 B balónu připevněného k nosné desce 10. Duté hřídele 12...

Zařízení k průběžnému měření hustoty průmyslových kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246294

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ogawa Mikiyoshi

MPK: G01N 9/12

Značky: zařízení, měření, hustoty, kapalin, průběžnému, průmyslových

Text:

...zařízení k průběžnému měření hustoty průmyslových kapalin se vznášecím tělískem podle vynälezu, jehož podstata spočíva v tom, že vznášeci tělísko ve tvaru kužele s valcovou vodicí částí, zhotovené z průsvitného materiálu, je umístěno ve vodicí trubce, která je opatřena protilehlými otvory, jejichž osa je kolmá na osuvodicí trubky. K těmto otvorům je z jedné strany připojen optický kabel od světelného zdroje a z druhé strany vyveden optický...

Lamela prohozního hřebene, zejména pneumatického tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246293

Dátum: 15.12.1987

Autor: Gotoh Miyuki

MPK: D03D 47/30

Značky: stroje, tkacího, lamela, pneumatického, zejména, prohozního, hřebene

Text:

...na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje lamelu V prohozní poloze, obr. 2 lamelu před přírazovou polohou, obr. 3, 4 a 5 ukazují další příkladné provedení lamely prohozního hřebene. - Prohozní hřeben pneumatickeho tkacího stroje je tvořén soustavou plochých lamel 1uložených svými úložnými částmi 3 zpravidla spolu s neznázorněným přírazovým paprskem na rovněž neznäzorněnem bidle, se kterým vykonáva vratný kývavý pohyb z polohy prohozní...

Tkalcovský člunek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246292

Dátum: 15.12.1987

Autor: Fockens Tallienco Wieand Harm

MPK: D03J 5/02

Značky: člunek, tkalcovský

Text:

...bočnic do špic jsou vloženy alespoň dva pruhy stejně tvrzene tkaniny, avšak s vlákny orientovanými převážně kolmo na osu tělesa člunku.Desky tvrzené tkaniny pro tyto účely se Vyrábějí na běžném zařízení z bavlněné příze, Utkané jako pětisvazkový atlas, u něhož na 1 cm připadá 32 až 34 osnovních nití a 6 až 8 útků. jednotlivé vrstvy tkaniny jsou kladeny shodně ve směru osnovních nití a Vytvrzeny fenol-resolovou pryskyřicí. Tímtozpůsobem...

Podkladnice pro upevnění kolejnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 246291

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kip Harm Jacob

MPK: E01B 9/36

Značky: upevnění, kolejnic, podkladnice

Text:

...vývalky prostého. tvaru, zrychluje a zjeddušuje se montáž kolejových pásů na pražce a zcela odpadá údržba takto připevněných kolenic.Na přiloženém výkresu je na obr. 1 vyobrazena sestava kolejnice a podkladníce v řezu a na obr. 2 v půdorysu.Podkladnice je tvořena plochým tělesem 1 s otvory 3 pro připevnění k pražci a v protilehlých rozích po diagonále plochého tělesa 1 jsou vytvoreny prídavné pásky 2 rovnoběžné s hranami plochého...

Zařízení pro plnění velkokapacitních pracích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246290

Dátum: 15.12.1987

Autor: Grivsky Eugene

MPK: D06F 35/00

Značky: strojů, velkokapacitních, plnění, pracích, zařízení

Text:

...výkrese je schematicky znázorněn příklad provedení vynálezu v bokorysném pohledu na zařízení.Zařízení pro plnění velkokapacítních pracích strojů 4 sestává z rámu 1, z pohonné jednotky 3 a plnicí nádoby 2, kde rám 1 je tvořen dvěma příhradovými jednostranně otevřenýmí sloupy s nosníkem, jež vytvá 4řejí po celé své délce vertikální vedení pro plnicí nádobu 2, přičemž rám 1 v dolní částí je opatřen pohonnou jednotkou 3 s lankem vecleným v...

Odvalovací válec navíjecího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 246289

Dátum: 15.12.1987

Autori: Grivsky Eugene, Vasalo Iacovos Antonios

MPK: B65H 54/42

Značky: navíjecího, odvalovací, válec, zařízení

Text:

...navíjení mäkkých návinů obzvláště vhodných pro barvení. e obzvláště vhodné pro navíjení kuželových cívek.Příkladné provedení vynálezu je znározněno na obrázcích, kde obr. 1 představuje nárysný řez zařízením, obr. 2 nárysný řez alternativního provedení, obr. 3 příčný řezprovedení znázorněných na obr. 1 a 2, obr,4 a 5 představuje detailní řez obvodu náhonové části odvalovacího válce.Zařízení znázorněné na obr. 1 sestává z náhonového hřídele 1,...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů etylénu s alespoň jedním .alfa. -olefinem o 3 až 8 atomech uhlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241146

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sláma Karel, Kahovcová Jitka, Romaouk Miroslav

MPK: C08F 10/02

Značky: způsob, alespoň, ethylenu, kopolymerů, výroby, atomech, olefinem, homopolymerů, etylénu, jedním, uhlíku, nepřetržité, alfa

Text:

...polymer popřípadě kopolymer od nezreagovaného monomeru či nezreagovaných monomerů, c/ ve třetím stupni senezreagovaný monomer či nezreagované monomery recyklují ad/ ve čtvrtém stupni se znovu komprimují až na provozní tlak při polymeraci popřípadě kopolymeraci,vyznačujíci se tím, že se do reakčního prostředí přidá na konci prvního stupně alespoň jedna sloučenina ze skupiny, zahrnující ketony se 3 až 5 atomy uhlíku, alkanoly s 1 nebo Z...

Stavebnicový most pro pásové dopravníky na povrchových dolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 246288

Dátum: 15.12.1987

Autori: Felméri József Chem Budapeš? Hu, Blickle Tibor

MPK: E01D 15/12

Značky: povrchových, dolech, stavebnicový, pásové, dopravníky

Text:

...umožňuje sestavit most o různých rozměrech,počtu polí a nosnosti, a to tak, že lze most použít pro jakýkoliv typ pásového dopravníku. současně se zrychlí montáž a demontáž i výroba a demontovaiíých dílů lze opě 4tovně použít při stavbě jíného přemostění,a to i jiného tvaru.Na připojených obrázcích je schematicky znázorněn příklad provedení stavebnicového mostu pro pásové dopravníky na povrchových dolech podle vynálezu, kde na obr. 1 je pohled...

Zařízení k průtokové kontinuální konzervaci řezných kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246287

Dátum: 15.12.1987

Autori: Csukás Béla, Bradshaw Janice, Stefkó Béla, Pataki Károly, Gregory Gordon Ian, Ormós Zoltán

MPK: B23Q 11/00

Značky: kapalin, průtokové, řezných, kontinuální, konzervaci, zařízení

Text:

...konzervační látku, jejíž pohyb při průtoku kapaliny je vymezen nejméně jednou distanční přepážkou. Nádoba může mít kruhový, obdélníkový nebo jiný průřez. Vložka obsahující tuhou účinnou konzervační látku je vytvořena z textilní tkaniny, kovové tkaniny, papíru nebo z Llmělé hmoty, v níž jsou otvory menší než 5 mm, tj. menší, než velikost částic účinné konzervační látky. Nádoba je zapojena do cirkulace řezné kapaliny a nepropustně utěsněna....

Způsob mražení organických tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241142

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jonáš Jaroslav

MPK: A23L 3/36

Značky: mrazení, organických, tkání, způsob

Text:

...buněčnych stěn 1 dehydrování.Konečnou teplotou je jakákoliv teplota, při které jsou nitrobuněčné tekutiny zmrzlé na tuhou látku. Tato teplota se mění podle povahy a koncentrace rozpuštěných látek a tedy podle druhu organické tkáně.Obecně stačí teplota od normálního bodu tuhnutí vody do teploty asi-10 °c. chlazení lzeprovádět jakoukoliv běžnou technikou. Když chlazení a dekomprese probíhá současně, je nezbytné omezit rychlosti chlazení, aby...

Způsob výroby ethendiaminových a guanidinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241141

Dátum: 15.12.1987

Autori: Vávra Miloš, Ružieka Vlastimil, Vávrová Jaroslava, Dea Václav

MPK: C07D 307/52

Značky: způsob, guanidinových, výroby, ethendiaminových, derivátů

Text:

...se popřípadě převedou na své soli.Uvedeným způsobem získané sloučeniny podle vynálezu jsou překvapivě účinnější a déle působicí než výše uváděné známé sloučeniny.Alkylové skupiny, alkenylové skupiny a alkinylové skupiny, vyskytující se ve výše uvedených obecných vzorcích, mohou být přímé nebo rozvětvené.Pokud suhstituent R 3 značí cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 uhlíkovými atomy, jedná se například o cyklopropylovou skupinu, cyklobutylovou...

Způsob zlepšení stability thermoplastického polymeru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241140

Dátum: 15.12.1987

Autori: Eervený Libor, Marhoul Antonín

MPK: C08K 5/36, C08L 23/02

Značky: thermoplastického, polymerů, zlepšení, způsob, stability

Text:

...stabilizátory na velmi účinné antioxidanty.S překvapením se zjistilo, že současné použití běžných stabilizátorů proti ultrafialové-Vmu záření může mít se sloučeninami síry synergický účinek, a to í V tom případě, že se stabilizátory proti ultrafialovému záření přidají před mísením, přestože se obvykle oxidací stabilizátory proti ultrafialovému záŕení převádějí na neüčinné látky.sloučeninu obsahující síru, která se přidává ke směsi, je možno...

Zařízení pro očišťování modelu vtokové jamky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246285

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gregory Gordon Ian, Cook Martin Christopher

MPK: B22C 9/08, B22C 13/08

Značky: zařízení, modelů, vtokové, očišťování, jamky

Text:

...zařízení jetřeba umístit u dráhy, po které se pohybujeokraj modelu vtokové jamky po namáčení nebo po posypu, dále je nutné, aby stěrací zařízení bylo tak dlouhé, aby došlo k otření celého obvodu vtokové jamky při otačení modelu, ke kterému dochází již během namáčení a posypu.Stěrací zařízení bud svoji pružnosti pokryje menší rozdíly v průměrech okrajů vtokových jamek, nebo při větším rozdílu v průměrech je stěrací zařízení s výhodou uchyceno k...

Řízení kloubu čtyřnápravových kolejových vozidel, zejména vozů městské dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241139

Dátum: 15.12.1987

Autori: Špírek Jan, Fuchs Jioí, Mojžíš Karel

MPK: B61F 3/13

Značky: kolejových, čtyřnápravových, dopravy, městské, řízení, vozů, vozidel, kloubu, zejména

Text:

...oblouku unášena ve směru natáčení podvozku do té míry, do jaké to přípouští vratná síla pružiny.Aby se při selhání plnopryžové pružiny 5 zamezilo příliš velké vychýlení podvozku, jsou upraveny pryžové nárazníky Q, které při dodržení vůle spolupracují s omezovacími dotazy 2,které jsou pevně epojeny se skříní 1 vozu.Pryžové nárazníky § jsou pevně spojeny s rámem ł podvozku prostřednictvím konsolovych plechů lg. Při selhání plnopryžové pružiny...

Válcová jednotka vzduchem chlazeného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246284

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hendriks Petrus Franciscus Alphonsus Maria

MPK: F02F 1/08

Značky: válcová, motorů, jednotka, spalovacího, vzduchem, chlazeného

Text:

...dilatací na zvyšovaní předpětí kotevních šroubů, se všemi nepříznivými důsledky z hlediska zajištění těsnosti hlavy a válce, jsou však náročné z hlediska technologie výroby a montážních, zvláště u víceválcových motorů je znesnadněn přístup k zavrtným šroubům při montáži a demontáži válcové jednotky.Cílem vynálezu je odstranění vlivu dilatací na životnost válcové jednotky a zjednodušení a urychleni její montáže.Podstata upevnění válcové...

Jednobřitový výstružník

Načítavanie...

Číslo patentu: 241137

Dátum: 15.12.1987

Autori: Gonda Jozef, Rusina Pavol

MPK: B23D 77/02

Značky: jednobřitový, výstružník

Text:

...podle vynálezu dosáhne tím, že svěrací příložka, která zachycuje nožovou destičku ve vybrání nožové hlavy, se vykyvuje pomocí jediného stavěcího tělíska, čímž se mění průměr vystružování daný radiální vzdálenosti odpovídajícího úseku břitu.Aby se tento průměr nemohl měnit působením řezné síly, musí být svěrací příložka uložena stabilné tak, aby ložlskový kotouč neměnil svou centrickou polohu uvnitř vybrání nožové hlavy ani vlivem...

Skruž, zejména pro vodohospodářské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 246283

Dátum: 15.12.1987

Autor: Van Hardeveld Rudolf

MPK: E02D 29/14

Značky: skruž, vodohospodářské, zejména, účely

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje skruž s kulovým prstencem podle vynálezu. Podstata spočívá V tom, že nosné těleso skruže má V horní části tvar vnější kulové plochy a prstenec nesoucí rám vstupního zařízení je opatřen korespondující vnitřní kulovou plochou, přičemž v tělese prstence je po obvodu umístěn nejméně jeden fixačníčlen, jehož osa leží v rovníkové rovině kulové plochy.Výhodou skruže podle vynálezu je snadná úprava sklonu prstence a...

Jednobřitový výstružník s kruhovým břitem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241136

Dátum: 15.12.1987

Autori: Šidelský Juraj, Šidelský Ladislav

MPK: B23D 77/02

Značky: jednobřitový, kruhovým, výstružník, břitem

Text:

...°, s výhodou 3 až 5 °. Účelně mají vodicí lišty v oblasti zařezávání břitů druhá skosení pod úhlem, který je větší než 15 ° a menší než 25 °.Výhodně mohou mít vodicí lišty na předním konci třetí skosení pod úhlem. který je větší ne 30 ° a menší než 75 °. Nožová destička má kruhový břit s průměrem mezi 5 až 8 mm.Když se výstružníkem podle vynálezu vystružuja díra při hloubce záfezu 0,25 mm, přijde nejprve do záběru s materiálem břit, který...

Ruční pístový hasicí přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 246282

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kaltner Erich, Gulas Hans

MPK: A62C 23/00

Značky: prístroj, ruční, pístový, hasicí

Text:

...je vložen ventilový prvek B, přičemž pomocný válec 1 je nahoře uzavřen vložkou 9 opatřenou těsnicí manžetou 10 a válcovým výstupkem 11 přilěhajícim vnitřní stranou k pomocnérnu válci 1. Vložka 9 je nahoře opatřena příčnou čelní drážkou 12, kruhovou centrální drážkou 13 a ve válcovem výstupku 11 je vytvořena podélná drážka 14 otevřená směrem ke středu, přičemž těsnicí manžetou 10 prochází dutá pístnice 15 opatřená pomocným pistem 16...

Samotěsnicí závitová přechodka z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246281

Dátum: 15.12.1987

Autor: Durova Valentina Vasiljevna

MPK: F16L 47/00

Značky: plastů, závitová, přechodka, samotěsnicí

Text:

...plochu pro čelo po 4trubí z plastu s výhodou vytvořit tak, že se skládá z kolmé části na osu přechodky a kónického přechodu.Výhodou samotěsnici závitové přechodky z plastu podle vynálezu je, že kónický závit umožňuje samotěsnicí spoj na rozdíl od závitu válcového, přičemž vznikající pnutí v přechodce zachycuje kovová vložka a zabraňuje tak deformaci přechodky, která by jinak způsobovala netěsnost spoje. Výhodou nové úpravy dorazové plochy...

Cirkulační hlava pro rozstřikování kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241133

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kostúrová Alica, Kekeoák Ján, Laveák František, Za?ko Ján

MPK: A01G 25/02

Značky: kapalin, hlava, rozstřikování, cirkulační

Text:

...od dosavadních konstrukcí nejen na stoupání závitu a rozměrech průřezu spirálové dráhy zkrutového profilu,ale může být příznivé ovlivněn rozměry, zvláště axiální délkou vířivé koory.Rylo též zjištěno, že změnou délky vířívé komory, kterou je možno provést velmi jedno 241133 4duše, se mění pouze v nepatrné míře směs proudu kapaliny, čímž se již od samého počátku předchází nebezpečí uopání. Dále bylo zjištěno, že kapičky téměř nereagují, pokud...

Zubolékařský přístroj s průběžnou kontrolou krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246280

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mednikova Anna Petrovna

MPK: A61C 1/06, A61C 5/02

Značky: zubolekárský, krouticího, momentu, kontrolou, průběžnou, prístroj

Text:

...motoru. V jiném případě je ovládací obvodtvořen reverzačním obvodem vřazeným mezi oba poly motoru a zdroje.Vřazením odporu sériové do obvodu mezi motor a zdroj, kde paralelné k vyhodnocovacímu odporu je připojen odpor a řídící výstup vede do ovládacmo obvodu, vznikl zu bolékařský přístoj s průběžnou kontroloumechanického odporu kladeného na rotující nástroj. Při nežádoucím nárůstu mechníckého odporu dojde k vyvolání signálu, který má za...

Způsob modifikace smáčecích nebo/a adhezních vlastností hydrofilních povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241131

Dátum: 15.12.1987

Autori: Majereík Michal, Trnik Eduard, Klempa Štefan, Vavrovie Ján, Lazar 1ubomír, Višacký Viliam, Jakub Jozef, Kubina Peter

MPK: D21H 1/34, D21J 1/08

Značky: modifikace, vlastností, adhezních, hydrofilních, způsob, smáčecích, povrchu

Text:

...částice parafínu, není na povrchu pozorovatelná, odolnost vůči vodě se nezhorší, účinek jemných pevných částic, které obklopují častice parafínu, popř.jsou přítomny v emnlzním prostředí, je ale zjistitelná hladkost povrchu se zmenší.Další výhodou je, že přes odolnost vůči vodě nebylo nutné používat organické nebo tzv. hot-melt lepidla, ale že i vodné disperze poskytly dostatečnou lepivost. Dobrá upravovatelnost krajových odpadů,...

Způsob plynulého lití betonových objektů a posuvná licí forma k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241130

Dátum: 15.12.1987

Autor: Brokeš Peter

MPK: B28B 5/00

Značky: způsob, licí, způsobu, plynulého, objektu, betonových, provádění, forma, lití, posuvná

Text:

...ústrojíł§ 2 válce s pístem a s pomocí spojovací tyče 3 kolem vodorovných hřídelü lg, łł synchronně vždy ve stejném směru ve vzájemnm stavu.Ústrojíłł z válce s pístem tlačí na svršekg formy 3 stejnoměrnou silou, přičemž se vytváří v betonu ke zhutňování tlak, např. 0,05 až 0,1 MPa.Takto byl popsän způsob zpracování betonové směsi, při němž dochází k lití v nehybně formě. Při posuvnám lití je postup v podstatě stejný, až na to ovšem, že...

Zařízení k zavádění paliva do rotoru ventilátorového mlýna

Načítavanie...

Číslo patentu: 246279

Dátum: 15.12.1987

Autori: Alexaddova Inissa Vasiljevna, Skladniv Anatolij Alexaddovie, Nikitina Nina Vasiljevna

MPK: B02C 13/286

Značky: paliva, zařízení, ventilátorového, rotoru, mlýna, zavádění

Text:

...možno vzájemně ručně mechanicky měnit a přestavovat.Hlavní přínos nového zařízení je v tom,že palivo přivedené v různé nastavených žlabech rovnoměrně a sýmetrický využije mlecí schopnost činných částí mlecího kola,takže celá délka mlecí desky bude pro mlecí proces úplně výužita a rovněž i opotře 4bení bude v- celé délce rovnomerné. Tímto efektom se zvýši mlecí výkon mlyna a přitom se výrazně zvýši životnost mlecích desek a také dokonalost...

Zapojení pro dálkové řízení přípusti paliva naftových motorů, zejména hnacích kolejových vozidel nezávislé vozby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246278

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chutorjanskij Jefim Davidovie, Danilina Anastasija Nikolajevna, Surženkov Genadij Nikolajevie, Toomsoo Gunar Karlovie

MPK: G05D 7/06

Značky: zapojení, přípusti, řízení, kolejových, hnacích, naftových, motorů, dálkově, vozby, paliva, zejména, vozidel, nezávisle

Text:

...4 je spojen se vstupem převodníku 5 frekvence-napětí, jehož výstup je spojen s prvním vstupem rozdílověho členu 6, jehož výstup je spojen s prvním vstupem majoritiíího, resp. minoritního obvodu8, přičemž jeho druhý vstup 7 je připojen k dalšímu autonlomnímu regulátoiru a výstup majoritního, resp. minoritního obvodu 8 je zapojen přes třístavový komparátor 9 na vstup řízeněho oscilátoiru 10, jehož výstup je spojen přes číslicově analogový...

Způsob výroby 1-(3-benzyloxyfenyl)-1, 1-dimethylheptanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241129

Dátum: 15.12.1987

Autor: Majereák Pavol

MPK: C07C 41/01, C07C 43/205

Značky: 1-(3-benzyloxyfenyl)-1, způsob, 1-dimethylheptanu, výroby

Text:

...alkoholu hydrolýzuje působením vody.Takto vzniklý 1-/3-benzy 1 oxyfenyl/-1-methy 1 heptan-1-ol se pak reakcíis nadbytkem vodného chlorovodíku pŕevede na odpovídající 1-/3-benzyloxyfenyl/~ 1 «ch 1 or-1-methylheptan. Terciární alkoholická skupina se snadno nahradí atomem chloru při pouhém míchání výchozího alkoholu s nadbytkem vodné kyseliny chlorovodíkové při teplotě místnosti.Kyselina chlorovodíková se používá s výhodou v množství do 10 mol...

Způsob výroby krmivové předsměsi pro zvířata, ve formě částic

Načítavanie...

Číslo patentu: 241128

Dátum: 15.12.1987

Autori: Durbák Marián, Debre František

MPK: A23K 1/17

Značky: krmivové, výroby, předsměsi, částic, zvířata, způsob, formě

Text:

...připravit v přibližně stejných velikostech a získa se tak homogennější konečnáHlavní problémy při přípravě krmivových předsměsí pro zvířata obsahujících biomasu a lipidy vznikají tehdy, jestliže fermentační produkt má nízkou teplotu tání nebo jestliže fermentační produkt se snadno rozpouští v lipidické frakci nebo tvoří s ním eutektickou smšs s nízkou teplotou tání.Kterákoli z těchto podmínek způsobuje vážné problémy při sušení předsměsi,...

Zařízení pro upnutí sloupců pro kapalinovou chromatografii

Načítavanie...

Číslo patentu: 241127

Dátum: 15.12.1987

Autori: Országh Peter, Vyjídak Oldoich, Chromický Karol, Vážny Emil

MPK: G01N 30/02

Značky: kapalinovou, zařízení, upnutí, sloupců, chromatografii

Text:

...mezivrstvou 3 § a tlakovým kroužkem ii k upevnění mezivrstvy 2 §. sloupec je fixován upínacím a těsnicím prvkem 33 s pístem gâ,pružinovým prvkem gg a kapilárou 2.Také na obr. 7 se použijí komerční běžné sloupce, přičemž se mohou použít jak kartuše podle obr. 3 nebo sloupce se šroubením podle obr. 4 tak i jiné sloupce, přičemž je nutné podle zvoleného tvaru sloupce pouze zvolit upínací a těsnicí prvky.Jak je již zřejmě z příkladů...

Způsob jednokanálového přenosu logického signálu a zapojení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 246277

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kuzmin Viktor Leonidovi, Koroikov Oleg Michajlovie

MPK: H04B 3/00

Značky: jednokanálového, logického, přenosu, signálu, provádění, zapojení, způsob

Text:

...posuvného registru 12 a jednak s třetím vstupem 41 druhého posuvného registru 15. Výstup příjímače 2 je tvořen výstupem 47 bistabilního klopného obvodu 16.Logický signál, který má být přenesen po vedení, je přiveden ve vysílači 2 do vstupu 17 prvního časovacího obvodu 5. jeho v-ýstup 19 ovláda koncový stupeň 7 prostřednictvím jeho vstupu 24 a vytváří tak kladnou část výstupního kmitu. Druhá hrana výstupního impulsu z prvního časovacího obvodu...

Obvod pro bezkontaktní spínání přestavníků se stejnosměrným motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246276

Dátum: 15.12.1987

Autori: Karpov Eduard Germanovie, Olofinskij Jevgenij Pavlovie

MPK: H03K 17/08

Značky: motorem, přestavníků, obvod, spínání, stejnosměrným, bezkontaktní

Text:

...polohových spínačů, prvý 5 a druhý S- a oddělovací diody, prvá VD 1 a druhá VD 2. Mezi anodytyristorü, prvého a druheho a katody k nim sériově zapojených diod, prvé a druhé, je zapojen zhášecí kondenzátor C. Paralelně,k elektromotoru je zapojena před kontaktykoncových polohoviých spínačů náhradní zátěž tvořená odpory, prvním R 1 a druhým R 2.Větev obvodu s prvním spínacím tyristorem VS 1, první oddělovací diodou VD 1 a prvním polohovým...